تعبیر خواب دلمه برگ مو چیست؟

آیا می دانید تعبیر خواب دلمه برگ مو چیست؟ در رابطه با تعبیرخواب دلمه  برگ مو باید گفت که دیدن این غذا همانند بسیاری غذاهای خوشمزه دیگر در خواب بر خیر و برکت، نعمت و رزق و روزی دلالت دارد. اما نوع دلمه و طعم و مزه آن و هم این‌طور مکانی که در خواب به تهیه و صرف آن پرداخته می شود تأثیرات مثبت و منفی در تعبیر آن می گذارد. اگر شما هم به دنبال تعبیر چنین خوابی از جهات مختلف هستید باید به حسن انتخابتان در مراجعه به سایت تعبیرخواب ما تبریک بگوییم. زیرا ما در این قسمت از مقاله خود قصد داریم تا به طور کاملاً اختصاصی و مفصل راجع به تعبیر خواب دلمه برگ مو با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

بسیاری معبران برگ مو را بر خلق و خوی بیننده خواب تعبیر می کنند. از طرفی هم دیدن خواب دلمه نشانه ای از فراخی نعمت است. از این رو اگر کسی دلمه برگ مو را در خواب خود بیند معنی اش آن است که به گشاده دستی بسیاری دست می یابد.

هر اندازه تعداد دلمه ها زیاد باشد به همان قدر مال و اموال حاصل می کند. برخی دیگر از معبران اسلامی دیدن دلمه برگ مو در خواب را بر نصیب و قسمت تفسیر کرده اند. بسیاری دیگر آن را به بهره زندگی و مال و مکنت نسبت داده اند. اما به شرطی که شخص خواب بین در خوابش از مزه و طعم غذا راضی و خرسند باشد. در ادامه به توضیحات مفصل تری دراین باره خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب دلمه برگ مو به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین دیدن دلمه برگ مو در خواب را به آبرو و شرافت شخص خواب بین نسبت داده است. وی دراین باره چنین بیان می کند: اگر کسی خواب بیند که سفره بزرگی گسترانیده که بر روی ظرف های متعددی مملو از دلمه برگ مو وجود دارد. 

به طوری که شمار زیادی از اقوام، دوستان و آشنایانش از این طعام تناول می کنند معنی اش آن خواهد بود که عموم مردم بر آبروداری و شرافتمندی شخص خواب بین واقف می شوند. اما اگر کسی خواب بیند که از طرف شخصی یا اشخاصی مقداری دلمه برگ مو به وی داده می شود در حالی که از طعم و مزه آن خوشش نیاید به این معنی است که در دنیای واقعی به صورت کاملاً ناآگاهانه به آبرو و شخصیتش لطمه وارد می شود.

تعبیر خواب خوردن دلمه برگ مو

حضرت دانیال نبی(ع) درباره تعبیر خواب خوردن دلمه برگ مو چنین می فرمایند: اگر کسی خواب بیند که در حال خوردن دلمه برگ مو است. به طوری که طعم و مزه آن برایش بسیار دلنشین و خوشایند است به این معنی است که بیننده خواب بهره های بسیاری از زندگی به دست می آورد. به روایت دیگری از ایشان اگر کسی خواب بیند که در حال خوردن دلمه برگ مو است در حالی که بسته های دلمه بسیار بزرگ تر از حالت واقعی شان است به این معنی است که بیننده خواب به رقم بالایی از پول و ثروت دست خواهد یافت.

تعبیر خواب پختن دلمه برگ مو

تعبیر خواب پختن دلمه برگ مو آن هم برگ های تازه و سبز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی خوشبختی و سعادت است. اگر شخصی در خواب خود بیند که در حال پختن دلمه برگ مو است به طوری که عطر و طعم لذیذ آن ها فضای محیط را پر کرده باشد نشانه آن است که خوشبختی و سعادتی که سال ها آرزوی آن را داشته سر راهش قرار می گیرد. به عبارتی دیگر تعبیر چنین خوابی این گونه است که شخص خواب بین از نعمات گسترده پروردگار عالم بهره مند می شود.

لوک اوینتهاو درباره چنین خوابی اینگونه می گوید چنانچه کسی خواب بیند که دلمه های بسیاری را برای پختن آماده کرده است چنانچه وی دختر مجردی باشد معنی اش آن خواهد بود که در آینده ای نزدیک با شخصی که مال و ثروت بسیاری دارد ازدواج خواهد کرد. اما اگر مرد جوانی این خواب را بیند معنی اش آن خواهد بود که به زودی ارث یا سرمایه ای از جانب کسی به وی تعلق خواهد گرفت.

تعبیر خواب پیچیدن دلمه برگ مو

کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب پیچیدن دلمه برگ مو را به سه وجه می داند:

اول: خوشبختی

دوم: سلامتی

سوم: پول ثروت فراوان

  به روایت دیگری از این کتاب اگر در خواب خود بینید که خودتان در حال پیچیدن دلمه برگ مو هستید معنی اش آن است که به زودی به تمامی هدف هایتان خواهید رسید. اگر در خواب بینید که تمامی برگ های مو تازه و سبز هستند بیانگر آن است که به موفقیت های مالی بسیاری می رسید.

  تعبیر خواب پیچیدن دلمه برگ مو به روایت آنلی بیتون

  آنلی بیتون تعبیر خواب پیچیدن دلمه برگ مو را بر پیشرفت و ترقی قابل ملاحظه ای در زندگی می داند. بر اساس این روایت چنانچه کسی در خواب خود بیند که در حال پیچیدن دلمه برگ مو است نشانه آن است که در زندگی واقعی خود پیشرفت های بسیاری بر سر راهش قرار می گیرد. اما اگر دیگران را در حال پیچیدن دلمه برگ مو در خواب بیند به موازات همان تعبیر پیشرفت های چشمگیری برای کسی که در حال انجام این کار است اتفاق خواهد افتاد.

  تعبیر خواب دلمه برگ مو خاک و نپخته

  اگر کسی خواب بیند که در حال خوردن دلمه برگ مو است در حالی که تمامی آن ها خام و نپخته هستند نشانه آن است که متحمل ضرر مالی بسیاری می گردد. کتاب سرزمین رویاها چنین خوابی را بر بیماری خطرناکی برای شخص خواب بین تعبیر می کند. 

  آنلی بیتون نیز دراین باره چنین روایت می کند: اگر کسی خواب بیند که برایش مقداری دلمه برگ مو خام و نپخته آورنده اند چنانچه از آن ها میل کند تفسیرش آن است که خطری سلامتی و خوشی وی را تهدید می کند. 

  حال این امکان وجود دارد که افراد بدجنسی وی را در راه رسیدن به هدفش تهدید کنند. اما اگر وی از خوردن دلمه های خام امتناع ورزید معنی اش آن خواهد بود که از بیماری و ناکامی که زندگی وی را تهدید می کند جان سالم به در خواهد برد.

  تهیه کننده : توپ تاپ

  مطالب مرتبط...

  1 نظر

  1. SaraSarasays:

   خواب بچه ای رو دیدم که رو چهار دست و پا داشت راه میرفت،و من متوجه شدم که بچگیای خودم،من دنبالش میرفتم که بگیرمش بغلش کنم ولی اون از من فرار میکرد،بعد یه لحظه که گرفتمش پاش به شکل خرگوش در اومد و من رهاش کردم،باز رفتم دنبالش،ولی دیگه بیخیالش شدم،گفتم که اذیتش نکنم تعبیرش چی میشه

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    در رسیدن به اهدافتان ممکن است ناامید شوید