تعبیر خواب شکستن شیشه قاب عکس

تعبیر خواب شکستن شیشه قاب عکس نمیتواند نشان بر خوشی باشد. همانطور که میدانید دیدن قاب عکس در خواب نشان دهنده امور بسیاری است که البته نمیتوان گفت که تمامی انها خوب هستند اما اکثریت آن ها خوب خواهند بود. بهترین کاری که در این زمینه میتوانید انجام دهید این است که هنگاهی که خواب شکستن شیشه قاب عکس را دیدید به تعبیر خواب مراجعه کنید.

اینطور گفته می شود که دیدن قاب عکس در خواب نشان بر خوشی خواهد بود. قاب عکس در واقع یک کادر است که شما عکسی را در آن قرار می دهید. زمانی که شما این عکس را قرار میدهید با یادآوری خاطرات خوش همواره اتفاقات خوبی را در ذهن خود تداعی خواهید کرد البته آنچه که باید بدانید این است که دیدن خواب شسکتن شیشه قاب عکس میتوان نشان از بدی و بد یمنی باشد.

اگر زمانی خواب دیدید که قاب عکسی زیبا و خیره کننده دارید و این قاب عکس میشکند، گفته می شود که دلیل بر آن است که اتفاق نامناسبی در زندگی شما خواهد افتاد که یکی از اتفاقات خوب زندگی شما را از بین خواهد برد. با اینکه نمیتوان گفت علم تعبیر خواب برای چه خواب هایی دقیق است اما بهترین کاری که در این زمینه میتوانید انجام دهید این است که زمانی که خواب بدی دیدید به طور حتم به دنبال صدقه دادن برای رفع بلا باشید. به طور کل دیدن خواب شکستن قاب عکس خواب خوبی نیست.

از میانی معبران کبیر مطیعی تهرانی به تعبیر خواب قاب پرداخته است .او می گوید اگر در خواب خود قابی قدیمی را دیدید که دربایستن به تصحیح کردن و بازسازی داشت یعنی شما کاری را نیمه کاره رها کرده اید و از کنار آن پیشه بی اعتنا عبور می کنید . در پیوسته با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب شکستن قاب از نظر معبران

تعبیر خواب قاب به داستان منوچهر مطیعی تهرانی

قاب کادری است که برای عکس یا ساعت یا تابلو و چیزهای سایر در نظر می گیریم و معنی آن این است که محدوده عکس اینجا است. محدوده ساعت این است که تکالیف و وظایف نیز همان کادرها هستند که حدود آزادی ما را مشخص می نمایند.

یعنی وظیفه و تکلیف و محدودیت که اساس آزادی بر مبنای رعایت همین نزدیک پیمان می گیرد. اگر شما در خواب دیدید که قاب تابلوی اطاق شما قدیمی و خراب است و نیاز به مرمت و رنگ کردن دارد علامت آن است که شما وظیفه ای را خلاص کرده و واگذاشته اید.

به این معنا که کاری هست جلوی چشم و دم دست که هر روز از کنارش می گذرید ولی بی اعتنا می مانید.

آیا تعبیر خواب شکستن قاب عکس واقعیت دارد؟

همانطور که گفتیم شرایط بیننده خواب در تعبیر خواب او کارایی دارد. حالات درونی، رویدادها روزمره، زندگی پر استرس خواب های آشفته و بدون معنی خاصی را برای فرد به تعقیب دارد.

حتی اگر دو نفر یک خواب مانند ببینند، تعبیر آن بسته به شرایط روحی آن ها، متفاوت خواهد بود. پس خواب شما طبق شرایط روحی و درونی شما تعبیر می شود. تعبیر خواب علم مهمی است که از عهده هر کسی بر نمی آید. به استناد قرآنی، علم تعبیر خواب مختص اولیای الهی است.

همانطور که از در سوره یوسف پیامبر آمده است، حضرت یوسف با تعبیر خواب زندانیان و تعبیر خواب عزیز مصر قومی را از فلاکت رهایی داد. این دانش خدایی است و از افراد عادی نباید انتظار تعبیر خواب داشت.

اما در وسط مردم بسیار شایع است که برای شی و اجسام دیده شده در خواب تعبیری در عقیده می گیرند و گاهاً صحیح معنی می شود. مشابه آب که مظهر زلالی و پاکی و نور است.


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب قاب عکس

تعبیر خواب قاب عکس خالی

تعبیر خواب هدیه گرفتن قاب عکس

تعبیر خواب عکس معشوق | توپ تاپ


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...