تعبیر خواب شکستن شیشه تلویزیون

دقت داشته باشید که دیدن خواب بدین معنا نیست که اتفاقی به صورت حتمی برای شما خواهد افتاد بلکه میتواند خبری برای شما به همراه داشته باشید که نشانی از آینده دارد. در واقع منظور این است که هرآنچه که در خواب برای شما اتفاق افتاده است دقیقا رخ نخواهد داد و آنچه که شما میبینید در واقع تعبیری دارد که در این بخش تعبیر خواب به شما خواهیم گفت.

دقت داشته باشید که دیدن خواب بدین معنا نیست که اتفاقی به صورت حتمی برای شما خواهد افتاد بلکه میتواند خبری برای شما به همراه داشته باشید که نشانی از آینده دارد. در واقع منظور این است که هرآنچه که در خواب برای شما اتفاق افتاده است دقیقا رخ نخواهد داد و آنچه که شما میبینید در واقع تعبیری دارد که در این بخش تعبیر خواب به شما خواهیم گفت.

تعبیر خواب در واقع به شما اجازه می دهد تا بتوانید آنچه که در خواب خود دیده اید را تعبیر کنید. در این بین میتوان گفت که دیدن تلویزیون در خواب هم جز بخش های هیجان انگیز به شمار می آید. عده ای بر این باورند که تلویزیون چون یک رسانه است، دیدن آن در خواب بدین معناست که شما سفری را به میان خواهید داشت که ممکن است در این سفر به شما خیری برسد.

چنانچه که در خواب ببینید که شما در مقابل یک تلویزیون نشسته اید و دارید برنامه ای را نگاه می کنید معنا این است که شما قرار است به یک سفر بروید. البته آنچه که باید به آن دقت داشته باشید این است که نمیتوان معنای دقیق را این دانست و ممکن است که معانی دیگری هم در این زمینه وجود داشته باشد. به همین دلیل هم گفته می شود که باید تعبیر خواب تلویزیون را از دید علمای دیگر هم بررسی کرد.

آنچه باید به آن دقت داشته باشید این است که دیدن تلویزیون شکستن در خواب دلیلی بر خوشی نیست و ممکن است که شما دچار مشکلاتی شوید. به همین دلیل هم گفته می شود که دیدن خواب شکستن تلویزیون دلیل بر غم است.

ممکن است حتی سفری که پیش رو دارید به همین دلیل از بین برود و هم اینکه اتفاق بدی بریا شما بیفتد. آنچه که باید بدانید این است که تعبیر خواب بیشتر جنبه هشداردهنده دارد و شما میتوانید اتفاقات بدی که در راه است را با دادن صدقه و خواندن قرآن برطرف کنید. البته برای تلویزیون تعابیر دیگری هم وجود دارد که در این بخش به بررسی آن ها خواهیم پرداخت پس با ما همراه شوید.

توجه : بر اساس آنچه از معبران ، تفسیرگران ، روایات و یا ...به جای مانده است ، میتوان به این نتیجه رسید که چنان چه شخصی خواب تلویزیون شکسته را و یا شکسته شدن شیشه آن را در رویا ببیند ، نمادی از آغاز برخی از مشکلات ، محدودیت ها و یا موانع مختصر و گذرا در زندگی خواهد بود ، در واقع تعبیر خواب شکسته شدن شیشه تلویزیون در خواب یک نوع خستگی ، و یا ضعف روحی در بیداری محسوب می شود.

تعبیر خواب تلویزیون از دید عرفا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن تلویزیون در خواب جهانگردی و سیر و سیاحت و مسافرت است. در صورتی که در خواب ببینید به تماشای تلویزیون نشسته اید ـ در صورتی که تلویزیون محور خواب شما باشد ـ به سفر می روید. اگر دیدید که چندین تلویزیون دارید که همه روشن هستند و برنامه های مختلف دارند سفری برای شما پیش می آید که طی آن نقاط و شهرهای مختلف را خواهید دید.

اگر در خواب روی صفحه تلویزیون مسجد یا بناهای مذهبی دیدید به سفر زیارتی و یا به سفر حج می روید. اگر در تلویزیون تک چهره ای که دیدید اجنبی بود رفاقت را ملاقات خواهید کرد و اگر آشنا بود با شخصی اجنبی ولی مهم تصادف خواهید داشت.

مولف گوید :

دیدن تلویزیون در خواب در صورتی که موضوع خواب را دربرگیرنده شود به صورتهای گوناگون می تواند باشد.

اگر در خواب منتظر اخبار نشسته اید یا به آن گوش می دهید می تاب گفت باید منتظر خبری باشید.

اگر به یک سریال پرهیجان نگاه می کنید می طاقت گفت روز پر پریشانی و نگرانی در پیش خواهید داشت.

نگاه کردن به یک برنامه غمگین می تواند روز غمناکی را پیش رو داشته باشد.

نگاه کردن به یک فیلم علمی روز پر جستجو و پر فکری در پیش خواهید داشت.

در کل می توان به تلویزیون به دید یک خبر نگاه کرد.

به طور همه میتوان گفت که تعبیر خواب رویت تلویزیون برای شما نشان از خوشی خواهد داشت و شکستن آن بد یمنی است.


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب تلویزیون دیدن چیست؟

تعبیر خواب فیلم ترسناک

تعبیر خواب دیدن آنتن


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...