تعبیر خواب قاب عکس خالی

گفته می شود که علم تعبیر خواب، علمی است که عده بسیاری به آن مشرف هستند. در این بین اما دنیای خواب و خیال در واقع خبر از روزگاران آینده و یا گذشته خواهد داد. عده ای هم بر این باورند که تعبیر خواب در واقع باید با توجه به روحیات فرد انجام گیرد. تعبیر خواب قاب عکس خالی در بین تمامی خواب های شما میتواند برایتان اندکی ترسناک باشد چرا که قاب عکس خالی به تنهایی هم ترسناک است.

در این بین، منوچهر مطیعی تهرانی اینطور می گوید که قاب در واقع کاردی است که شما برای عکس، ساعت، تابلو و یا هرچیز دیگری از آن استفاده می کنیم. در این بین اینطور در نظر بگیرید که محدوده عکس در قاب عکس قرار می گیرد. اینطور گفته می شود که محدوده ساعت این است که تکالیف و وظایف ما هستند که حدود آزادی ما را مشخص خواهند کرد و این یعنی شما باید تمامی این تکالیف را بر اساس همین حدود رعایت کنید.

اگر در خواب دیدید که قاب تابلوی اتاق شما باستانی و مستهلک است و احتیاج به مرمت و رنگ کاری دارد پرتو آن است که شما وظیفه ای را رها کرده و واگذاشته اید. کاری هست جلوی چشم و دم دست که هر روز از کنارش می گذرد ولی بی اعتنا می مانید.

توجه : بر اساس آنچه که از معبران ، تفسیرگران ، و اساتید روانشناسی به جای مانده است ، میتوان این چنین نتیجه گیری کرد که ، دیدن قاب عکس خالی در رویا به تنهایی معنا و یا مفهوم بدی ندارد و اتفاقا میتواند نمادی از آمدن روزهای بهتر و یا تغییرات تدریجی مثبت در زندگی باشد ولی چنان چه قاب عکس خالی را به شکل های عجیب و غریب ببینیم ، از آن بترسیم ، آن را بشکنیم و یا خراب و کهنه باشد ، چندان معنای جالبی ندارد و شاید نشان دهنده ی شروع شدن برخی از بدشانسی های جدید در زندگی بیننده ی رویا باشد.

تعبیر خواب رویت قاب عکس در خواب تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني قاب کادري است که براي عكس يا ساعت يا تابلو و چیزهای دیگر....پس به تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني قاب کادري است که براي عکس يا ساعت يا تابلو و چيزهاي ديگر در عقیده مي گيريم. 

شما میتوانید این تعبیر خواب قاب عکس خالی را بدین معنا بدانید که در واقع رویداد ناخوشایندی در حال اتفاق افتادن است. البته این فقط یک تعبیر است و دیدن خواب قاب عکس خالی تعابیر دیگری هم دارد که در این دسته به بررسی آن ها از زبان عرفای گوناگون خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب قاب عکس خالی از دید عرفای دیگر

دیدن قاب عکس:خواب بیننده احساس محدودیت می کند

قاب خالی دیدن:صاحب رویا درمی یابد که هر شانس و خوشبختی،حدی و هر دردی پایانی دارد. همینطور که گفته شد البته شما میتوانید با دادن صدقه و ... از هرگونه اتفاق بدی جلوگیری کنید.

تعبیر خواب آلبوم عکس از دید آنلی بیتون : ديدن آلبوم عكس در خواب ، نشانة ای بر غم است. اگر در خواب دیدید که قاب عکس اتاق شما کهنه و فرسوده است نشان دهنده این است که شما باید شرایط زندگی خود را عوض کنید.

دیدن یا قرار دادن عکس در قاب عکس در خوابتان بیانگر این است که آرزو دارید دیدن قابلمه در خواب، به نگرش شما در باره موقعیتی ویژه اشاره دارد و اینکه در جناح خاصی .. منابع تان را قبل ازینکه خالی شان کنید، مجدد ارزیابی کرده و بهتر مدیریت کنید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: قاب کادري است که براي عکس يا ساعت يا تابلو و چيزهاي ديگر در عقیده مي گيريم و معني آن اين است که محدوده عکس اينجا

عصر چشمداشت بروایت بحارالانوار جلد ۱۳ تعبیر خواب قاب عکس دید قاب عکس:خواب نظاره گر دریافتن محدودیت می کند قاب خالی دیدن:صاحب رویا درمی یاب مهدی (عج)جان

در این بین میتوان گفت که دیدن قاب عکس خالی در خواب نمیتواند نشانه ی خوبی به صاحب آن باشد. اگر بیند که قاب عکس خالی را پر می کند بدین معناست که در نهایت به خوشی خواهد رسید و اگر ببیند که قاب عکس خالی شکسته است بدین معناست که غم و اندوه میابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: قاب کادري است که براي عکس يا ساعت يا تابلو و چيزهاي ديگر در نظر مي گيريم و معني آن اين است که محدوده عکس اينجا است. محدوده ساعت اين.


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب قاب عکس

تعبیر خواب عکس معشوق | توپ تاپ


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...