تعبیر خواب ترک اعتیاد بعد از معتاد شدن

اگر در خواب ببینید فردی در حال ترک اعتیاد است، یا خود شما در حال ترک اعتیاد هستید، می توانیم تعبیر خواب ترک اعتیاد را برای شما مثبت به شمار آوریم. این خواب در اصل اگر به صورت معکوس دیده شود، تعبیری ناگوار دارد. یعنی فردی در خواب ببیند درحال معتاد شدن است، یا معتاد شده است.

خواب و رویا بخشی جدایی ناپذیر در زندگی انسان ها به شمار می رود. همه ما بار های خواب هایی دیده ایم که شاید برای ما تعجب آور بوده باشد. اما هر کدام از این خواب ها برای خود تعبیری خاص دارند. مثلا تعبیر خواب ترک اعتیاد و معتاد شدن در کتاب های مختلفی بیان شده است.

شاید با خودمان تصور کنیم که ممکن است هر رویا و خوابی که میبینیم تعبیری داشته باشد، اما باید بیان نماییم که تنها خواب هایی که رویای صادقانه هستند تعبیر دارند. یعنی زمانی که شما در خواب اتفاق ناگواری را ببینید، نباید در روحیه شما تاثیر گذار باشد. یا حتی تعبیر خواب ترک اعتیاد می تواند مثبت تلقی شود.

اما به طور کلی اگر در خواب ببینید فردی معتاد با ظاهری زشت رو به روی شما ظاهر می شود، یا قصد ترک اعتیاد دارد، در تعبیر خواب ترک اعتیاد باید بیان نماییم، که معنای نیکویی ندارد. بدون شک شما پس از دیدن چنین خوابی خبر های بدی دریافت خواهید نمود.

تعبیر خواب ترک اعتیاد از نظر معبران

معبران متعددی در زمینه تعبیر خواب فعالیت می کنند، و به این علم واقف هستند. شیخ طوسی در یکی از کتب تعبیر خواب خود در اعتیاد به مواد مخدر چنین بیان نموده اند: اگر کسی در خواب ببیند به مواد مخدری از هر نوع تریاک، شیشه، هروئین، حشیش و .. مبتلا شده است، تعبیر خواب او به این معنا خواهد بود که شخص مورد نظر از جانب یک یا چند تا از دوستانش مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

حال در تعبیر خواب ترک اعتیاد توسط همین شخص می توانیم تعبیری مثبت داشته باشیم به این معنا که شخص توسط یک یا چند دوست خود، از مشکلاتی که او را تهدید می کنند، نجات خواهند داد. می توانیم هر خواب را بر اساس آنچه باور داریم تعبیر کنیم. اما باید بدانیم دقیقا در خواب چه جزئیاتی وجود دارد. زیرا تمامی این جزئیات می توانند در تعبیر خواب ما را یاری نمایند.

تعبیر خواب اعتماد از نظر جابر مغربی

یکی دیگر از معبرانی که در زمینه اعتیاد و تعبیر خواب ترک اعتیاد مطلب بیان نموده است، جابر مغربی می باشد. ایشان معتقد بوده اند که اگر شخصی در خواب تریاک یا شاه دانه ای را ببینید، به معنای داشتن دوستی گمراه کننده و بدخواه می باشد.

یک دانه نشان گر این مطلب است که فرد مورد نظر از جانب دشمنی کینه توز، در دام توطئه گرفتار می شود. اگر بخواهیم این خواب را با تصاویری معکوس تعبیر نماییم، باید بگوییم تعبیر خواب ترک اعتیاد به معنایی رهایی از از توطئه دشمن خواهد بود.

فردی که توسط دشمنان خود و یا دوستانی که برای او همچون دشمن می مانند، مورد توطئه و گمراهی قرار گیرد، می تواند خود را از این دام رها کند. اگر در خواب ببیند که در حال ترک اعتیاد است، و تعبیر خواب ترک اعتیاد رهایی خواهد بود.

در جای دیگر جابر مغربی چنین بیان نموده است، که اگر شخصی خواب ببیند خود معتاد شده است، به این معناست که در آینده ای نزدیک، با فردی وارد دوستی و رابطه خواهد شد، که آن شخص برای او ضرر های بسیار زیادی به همراه خواهد آورد. در تعبیر خواب ترک اعتیاد چنین خوابی، می توانیم بیان نماییم که شخص اگر خواب ببیند که معتاد شده است ولی در حال ترک می باشد، رها شدن از شر دوستی گمراه کننده خواهد بود.

پس می توانیم آن را تعبیری مثبت نماییم. اما اگر ببیند فرد دیگری در خواب معتاد شده است و برای این که فرد را معتاد کند به او تعارف می نماید، به این معناست که خود شخص راضی به گمراه شدن بوده است.

پس هر خوابی همانطور که می تواند تعبیر منفی داشته باشد، قادر است تعبیری مثبت نیز با خود به همراه داشته باشد. مثلا بیشتر تعبیر خواب ترک اعتیاد را باید مثبت تلقی کنیم. زیرا در هر حال این خواب نشان گر این مسئله است که فرد در حال رهایی از تمام مشکلات خواهد بود.

تعبیر خواب معتاد شدن دوست و ترک آن

ممکن است در خواب ببینید صمیمی ترین دوست شما به دلایل مختلفی دچار بیماری اعتیاد شده است. این خواب به معنای آن است که خسارت مالی و ضرری هنگفت به شما خواهد رسید. اما در تعبیر خواب ترک اعتیاد دوستتان باید بگوییم، دقیقا تعبیری معکوس داشته و به معنای آن است که اگر شما مشکل مالی دارید، به زودی توسط دوست و اشنایی برطرف خواهد گردید.

اگر در رویایی دیگر ببیند که دوستتان اقدام به کشیدن یا فروختن مواد مخدر می نماید، برای شما خوب نخواهد بود. بدان معناست که ممکن است تمام مال، یا بخشی از مال خود را از دست بدهید. اما اگر در خواب ببینید که دوست معتاد شما در حال ترک کردن است، در تعبیر خواب ترک اعتیاد می توانیم روشنایی ببینیم.

به این معنا که رها شدن دوست شما از بیماری، می تواند شما را از مشکلاتی که در زندگی دارید رها کند. پس اگر در خواب ترک اعتیاد دیدید، بدانید می توان آن را با تعبیری مثبت به خاطر آورد.


دیگر مطالب پربحث و پیشنهادی :

تعبیر خواب معتاد شدن شخصی

تعبیر خواب کشیدن مواد مخدر


2 نظر

 1. فاطمهفاطمهsays:

  سلام و درود بنده دیشب خواب دیدم که معتاد بوده ام و قصد ترک اعتیاد دارم ولی متوجه شدم که بهترین دوستم این را به همه گفته حتی برادرش و برادرش من رو مسخره کرد و من هم عصبانی شدم و چند کلمه ای از روی عصبانیت به او گفتم و رفتم . تعبیر این خواب چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب رفتارتان باشید مورد سرزنش قرار نگیرید

 2. حانیه علیپورحانیه علیپورsays:

  من خواب دیدم شخصی معتاد بود مواد مخدر میکشید و بعدش شراب قرمز میخورد من با یه نفر همکاری کردم و اون بشکه شراب قرمز رو سرازیر کردیم توی یه برکه بعر با اون طرف که اصلا توی زندگی واقعیم تا حالا ندیدم باهاش حرف زدم که مواد رو ترک کنه و اون خیلی بزور قبول کرد و من شروع کردم هر روز باهاش وقت گذروندن تا اینکه مواد رو ترک کنه و در طول ترکش احساس میکردم دارم بهش وابسطه میشم و یه حسی دارم بهش