تعبیر خواب ماهی برای زن باردار

تعبیر دیدن ماهی در خواب به گونه های مختلفی بیان شده است و در گفته های اکثر تعبیر کنندگان خواب تفاوتی بین باردار بودن و باردار نبودن شخص خواب بیننده وجود ندارد اما در جایی اشاره شده است که اگر شخص در خواب در حال خوردن ماهی باشد و در دل آن ماهی مرواریدی پیدا کند نشان از آن استه که فرزندی پسر به دنیا میآورد در جایی دیگر گفته شده است که اگر شخص در خواب ببیند که ماهی ای از شکم او خارج می شود نشانگر آن است که فرزندی دختر به دنیا می آورد .

سوال : خانمی باردار هستم و به تازگی خواب دیده ام که از ماهی های لذیذی که اعضای خانواده پخته اند میل میکنم و بعد استخوان ماهی در گلویم گیر میکند ، آیا تعبیری دارد ؟

پاسخ : با وجودی که پریدن استخوان ماهی در گلو در این رویا کمی موجب نگرانی شده است ، با این حال معنای بدی ندارد و بیشتر به شما در مورد سلامتی تان هشدار میدهد 

انواع تعبیر خواب برای ماهی : 

تعبیر خواب دیدن ماهی توسط زن باردار و یا غیر باردار:

اگرخود را در حالی دید که دارد  ماهیگیری میکند ویا قصد گرفتن ماهی دارد نشان از سود و منفعت مالی زیاد است .

اگر ماهی یا ماهی های بزرگی در خواب دید از سوی بزرگی و یا شخصی که دارای جاه و مقام بسیار بالایی است رضایت به دست می آورد.

اگر ماهی های کوچکی را در خواب ببیند آن نشان از شکست خوردن در یک امر است .

چنان چه زن بارداری خواب دیده باشد که ماهی های زنده را آزار و اذیت میکند و یا از عمد باعث مرگ آن ها می شود نشانه ی خوبی نیست و ممکن است از جانب نزدیکترین افراد خود رنج و اندوه ببیند و یا حداقل اینکه با او در بیداری رفتاری داشته باشند که سبب بوجود آمدن مشکل و گرفتاری شود .

اگر ماهی یا ماهی های مرده در خواب ببیند نشان از ناراحتی و غم و اندوه بسیار است که از شخص و یا موضوعی که برای او بسیار مهم است به او می رسد .

اگر در خواب ببیند که ماهی میپزد تا آن را میل کند نشان از داشتن خانه ای با سر و سامان دارد. اگر خودت خواب دیده باشی که یکی از نزدیکانتان که باردار است در حال خوردن ماهی است ، نشان دهنده ی شادمانی ، لذت ، عیش و نوش و صحت و سلامتی برای خانواده ی همان فرد است.

توجه : یک نگرانی بی مورد و بدون منطق در همین زمینه وجود دارد که تعداد زیادی از کاربران تصور دارند که دیدن خواب ماهی برای زن باردار میتواند نشانه ی بدی برای فرزندی باشد که قرار است به دنیا بیاید و یا می ترسند که معنای این موضوع مرگ برای نوزاد باشد ، چنین ادعایی صحت ندارد و هیچ خطر و ناراحتی فرزند شخص باردار را تهدید نخواهد کرد .

اگر در خواب ببیند که ماهی را میخرد: نشان دهنده آن است که اشتباهی را مرتکب شده است.

اگر زن بارداری خواب دیده باشد که در حال خوردن ماهی می باشد نشان دهنده ی منفعت و سلامتی است ، اگر ماهی خونی ببیند باطل است ، اگر ببیند که ماهی ها او را میخورند و یا اینکه از دیدن ماهی بشدت می ترسد ، بیانگر زیاد شدن ترس و نگرانی در بیداری و در مورد مسائل شخصی او می باشد

اگر در خواب ماهی هایی قرمز رنگ را ببیند نشان دهنده ی ازدواج کردن با یک فرد ثروت مند است .

یوسف نبی (ع) در تعبیر خواب ماهی می فرماید : 

دیدن ماهی در خواب به هر نحوی که باشد نشان دهنده به دست آوردن روزی و نعمت از جانب خداوند متعال است.

خوشبختانه اکثر مفسران ، تحلیل گران ، صاحبان قلم و از همه مهمتر معبران ، تعبیر خواب ماهی را برای زنان باردار مثبت می دانند ، بنابراین دیدن چنین رویایی برای این دسته از خانم ها نباید نگران کننده باشد و یا اینکه موجب ترس شود ، و باید بدانند که این رویا نه تنها بد و نحس نیست بلکه نشانه هایی از آرامش ، منفعت مالی ، غنیمت و راحتی را نیز در ادامه ی زندگی به دنبال خواهد داشت. و بهتر است چنان چه روزی این رویا را تجربه کرده اید خشنود هم باشید !

سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب انگور برای زن باردار

تعبیر خواب گاز گرفتن ماهی زنده

تعبیر خواب ماهی یخ زده در یخچال

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...