تعبیر خواب نجات دادن ماهی از مرگ

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خواب عجیبی دیده باشید و یکی دو روز ذهن تان درگیر این باشد که واقعا تعبیر این خواب چه می تواند باشد. این را به خاطر داشته باشید که وقتی خواب آشفته ای می بینید همیشه دلیل بر نگرانی نیست. اولا ممکن است خواب شما پایه و اساسی نداشته باشد و تنها به دلیل خستگی زیاد و ذهن مشغول آن خواب را ببینید. دوم اینکه همیشه دیدن یک خواب عجیب یا ترسناک و غم انگیز دلیل بر بد بودن تعبیر آن نیست گاهی ممکن است حتی تعبیر خوبی داشته باشد.

به طور کلی دیدن خواب نجات دادن ماهی می تواند به این معنا باشد که اگر شما کمی صبر و حوصله بیشتری به خرج دهید می توانید موانع را پشت سر بگذارید و به هدفتان نزدیکتر شوید. برخی از مفسران ای اعتقاد دارند که دیدن خواب ماهی خیلی خوب است و نشانه مال و ثروت است و برخی دیگر بیشتر آن را نمادی از تغییرات روحی و احساسی می دانند.

شخصی خواب دیده بود که در آشپزخانه اش ماهی روی زمین می افتد و ناگهان بالا و پایین می پرد. آن شخص ظرف آبی می آورد و ماهی را داخل آن می اندازد و نجات می دهد. در این مورد ابن سیرین اعتقاد دارد که تعبیر خواب هایی که در آن ماهی زنده شود یا شخصی ماهی را نجات دهد این است که تحولات و اتفاقات فوق العاده ای در روابط عاشقانه و کلا در زندگی فرد اتفاق می افتد.

مواردی همچون آینده ای درخشان و پر بار، از بین رفتن رنج ها و مرارت هایی که در نتیجه اتفاقات ناگوار گذشته درگیر آن هستیم، افزایش رزق و روزی و برکت در زندگی تعابیر خواب نجات دادن ماهی از مرگ است.

جابر مغربی هم در این مورد اظهار نظر کرده است و بیان می کند اگر ببینی که ماهی در حال مردن است و آن را از مرگ نجات بدهی نشانه از این دارد که به زودی وصلت و ارتباطی به وجود می آید و زندگی سعادتمندی را پیش رو خواهی داشت. اما اگر ماهی ناگهان زنده شود و فرار کند معنایش این است که غم و غصه و دردهایت برای همیشه از بین خواهند رفت.

تعبیر خواب ماهی زنده شود یا بمیرد

نظر دانیال پیامبر در مورد این تعبیر خواب تفاوت زیادی دارد و بر این باور بوده است که ماهی چه زنده و چه مرده باشد در رویای ما به نشانه برکت، رزق و روزی، آرامش و آسایش، رضایت و سلامتی است. حا اگر شخصی در خواب ببیند که ماهی پس از اینکه از دریا صید می شود و بی جان روی زمین است ناگهان زنده می شود واقعیت این است که گذشته این فرد به زودی به فراموشی سپرده خواهد شد و حال و اوضاع روحی او بهتر از گذشته می شود. شادی و نشاط وارد زندگی این شخص می شود و در نهایت با خوشبختی و سعادتمندی می رسد. در صورتی که این خواب باز هم تکرار شود به معنای رسیدن به معشوق است.

ماهی کوچکی زنده شود

شیخ طوسی و محمد مطیعی بر این باورند که اگر ماهی کوچکی به ناگهان زنده شود و همه چیز را ببلعد تعبیرش این است که دوستان و اطرافیان شما کمک زیادی برای رفع گرفتاری ها و مشکلات به شما خواهند کرد. اگر آن ماهی بزرگ باشد نشان دهنده این است که دوستان و همراهان زیادی در اطراف شما هستند و بخت و اقبال روی خوشش را به شما نشان می دهد.

خواب دیدن ماهی در آب زلال و پاک

آنلی بیتون اعتقاد دارد که دیدن خواب ماهی در آب زلال و پاک رودخانه به این معناست که اشخاص متمول و ثروتمند شما را مورد لطف و محبت خود قرار می دهند. اما اگر در خواب ببینید که ماهی مرده است نشانه اش این است که در اثر اتفاق ناگواری قدرت و ثروت خود را از دست می دهید. اگر در خواب ببینید که گربه ماهی را از آب میگیرد به این معناست که اعمال بد و توطئه های دشمنانتان شما را پریشان کرده است اما با تمرکز و اندکی شانس می توانید از دام حیله های آنها رهایی یابید. اگر دختری در خواب ماهی ببینید معنایش این است که همسری با استعداد و زیبا نصیبش می شود.

خواب نجات دادن ماهی

تعبیر خواب نجات دادن ماهی از دید مفسران مختلف تعابیر متفاوتی دارد اما به طور کلی می توان در مورد تعبیر آن اینگونه گفت که نجات دادن ماهی نشانه های خوبی از ایجاد تغییرات و بهتر شدن روحیه و ایجاد امیدواری های تازه در زندگی نوید می دهد. یا اینکه شما اهداف و برنامه هایی در سر داشته اید اما از دنبال کردن آنها دلسرد شده اید حالا بهتر است کمی به خودتان آرامش بدهید و با تجدید قوا و تصمیمات جدید و منطقی راه های بهتری برای رسیدن به خواسته هایتان پیدا کنید.

تعبیر خواب شنا کردن ماهی

تعبیر خواب ماهی یکی از آن خوابهایی است که ذهن افراد را درگیر می کند. خواب دیدن ماهی اغلب اوقات معانی خوبی دارد و کم پیش می آید که معنی بدی به همراه داشته باشد. تنها موارد هم خواب دیدن ماهی در آب گل آلود و خواب ماهی مرده دیدن است که معنای خوبی ندارد. اما اگر در خواب ببینید که ماهی در آب زلال و شفافی در حال شنا کردن است به این معناست که شما در حال گرایش پیدا کردن به اعتقادات و باورهای جدیدی هستید یا تصمیم دارید اعتقادات مثبت و خوب خود را بیشتر تقویت کنید.

اگر در خواب ببینید که تعداد زیادی ماهی در آب در حال شنا کردن هستند به شما این نکته را یاد آور می شود که هر کسی اعتقادات خودش را دارد و توقع نداشته باشید که همه اطرافیان با شما توافق داشته باشند.

اگر در خواب ببینید که ماهی در حال شنا کردن روی آب است به این معناست که از لحاظ مالی درگیر مشکلاتی خاصی نیستید و در امنیت مالی هستید. اما اگر ماهی زیر آب شنا کند یعنی مشکلات مالی زیادی دارید. خواب ماهی دیدن به معنای رونق و بهبود کسب و کار هم می تواند باشد.

اما در پایان و بر اساس نظرات و نوشته های معبران میتوانیم نتیجه بگیریم که چنان چه شخصی ماهی بزرگ یا کوچکی را از مرگ نجات بدهد ( فرقی ندارد که ماهی در تنگ باشد یا در دریا و یا روخانه) نمادی از تغییرات تدریجی در زمینه ی مسائل عاطفی یا عاشقانه خواهد بود و ممکن است نشان دهنده ی شروع روابط جدید در زندگی باشد.


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب ماهی مرده که زنده شود

تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ


1 نظر

  1. حسینیحسینیsays:

    کن خواب دیدم یکی داره منو خانودم میکشه بعد من رفتم یجایی مثل پروش ماهی بعد همه ماهی هارو نجات دادم ک اونا رو‌نکشه تعبیرش چیه