تعبیر خواب زایمان ماهی

كارل گوستاو يونگ (Carl Gutav Jung) روان شناس سوئيسي در كتاب «خواب و تحليل رويا »  برا ین باور است که رويا فرزند خلف ناخودآگاه آدمی است . وی می­گوید بدون درك ناخودآگاه نمي توان اهميت خواب و رويا را درک نمود.

اگر فرد در زندگی احساس اضطراب می کند ، رویایش منعکس کننده احساس او می باشد. و اشیا، حیوانات و گیاهانی که به خواب او می­آیند تحت تاثیر این احساس واقع می شوند. در­این نوشته قصدداریم به یکی از نمونه های رویا بپردازیم و تعبیر و تحلیل آن را چه در آثار تعبیرکنندگان سنتی و چه  از منظر روانکاوی مدرن بررسی نماییم . موضوع بررسی ما تعبیر خواب زایمان ماهی است.

رویای ماهی

ماهی از کهن الگوهایی است که هم دوش با نخستین خاطره ­های نخستین انسان از چند هزار سال پیش در رویاهای آدمیان دیده شده و حاوی پیام هایی از سوی ناخودآگاه است که به آرامی به سطح خودآگاه آمده و نمادی از باروری، تحول ، احساسات مثبت ، خوشبختی ، هوش و خلاقیت ، سلامتی ، فراوانی ، آرامش ، قدرت و استقامت است. ارتباط آدمی با عنصر آب ، نشانگر آگاهی با سطح ژرف تر از ناخودآگاه انسان است. دیدن هر نوع ماهی یا هرنوع رنگ در خواب معنای خاص خود را دارد.

بر اساس آنچه که از کلام و نوشته های معبران به جای مانده است ، میتوانیم نتیجه بگیریم که تعبیر خواب زایمان ماهی ، بیشتر نمادی از شور و شعف ، جنب و جوش در زندگی ، پیدا شدن روزنه هایی از امید و یا تغییر در زندگی ، تغییر کردن برخی از دیدگاه هایمان در مورد زندگی و همچنین بهبود کلی برخی از امور در ادامه ی زندگیست.

سوال : من خواب دیدم یه ماهی خیلی زیبا داخل آکواریوم بود و بعد شروع به زایمان کرد و یه عالمه بچه ماهی کوچولو به دنیا آورد و داشتم به این صحنه تماشا میکردم ، آیا تعبیری دارد؟

پاسخ : نگاه کردن به رفتار ماهی ها در آب و یا تماشای زایمان یک و یا چند ماهی میتواند بیانگر شروع برخی از کارهای جدید در زندگی و همچنین برخی از تغییرات مطلوب در نوع نگرش شماست.

رویای ماهی­ ها خواسته­ ها و احساسات مطلوبی است که مایلید داشته باشید . ماهی می تواند بسته به زن یا مرد بودن و جزئیات رویایی که می بینید وقوع رویداد هایی را در زندگی شما پیش­بینی کند .

ماهی در خواب گاهی می تواند برای زنان معنای خاصی داشته باشد . این نماد بطور معمول -اگر به همراه  نشانه های منفی نباشد - حاوی پیام های مثبت است. به عنوان مثال  چنانچه ماهی در آبی گل آلوده یا درلجن یا ماهی مرده یا کوچک مشاهده شود؛ ممکن است به برخی از مشکلات و موقعیت های ناخوشایند و بیمارشدن در آینده نزدیک بینجامد.

تعبیر ماهی سفید (Whitefish) ، گویای عشق یا وضعیت روابط عاطفی است ،دیدن ماهی سیاه هم اشتیاق رهایی و شوق آزادی و آغازی تازه را دارد و هم پیش بینی هوای بارانی و هم دیدار یا شخصی خاص و محبوب است. برای عشاق نیز تعبیر رابطه ای نزدیک و عمیق خواهد بود. تعبیر ماهی سبز در خواب بیانگرمنافع شخصی و  میزان گرایش شما برای آغاز زندگی است. ماهی قزل­آلا با هر ماهی با رنگ صورتی نشان  از کسب تجربیات مهم در آینده نزدیک دارد.

گاه دیدن ماهی در خواب نارضایتی شما را از مواردی در زندگی بازگو می­کند که آنهارا مانع موفقیت یا شادی خود می دانید . ماهی همچنین گاه نوید بخش سود و افزایش ثروت یا پبش بینی بارداری یا تولد کودک برای خانم ها است . همچنین می تواند تعبیری باشد از پاداشی که بخاطر تلاش هایتان در یافت خواهید کرد یا فراخوانی به شکیبایی بیشتر برای رسیدن به موفقیت ، مانند برنده شدن در قرعه کشی یا افزایش درآمد باشد. حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرماید: «دیدن ماهی بر شش گونه تعبیر دارد : اول، وزیر. دوم، لشگر. سوم، دختر دوشیزه. چهارم، غنیمت. پنجم، غم و اندوه. ششم، کنیزک هندو.»

رویای زایمان

خواب دیدن زایمان نشانگر تغییری نو در زندگی است که باید به دست شما  انجام گیرد ، شاید انبوهی از ایده ها و افکار گوناگون برای ایجاد یک موقعیت دلخواه درذهن شما وجود داشته باشد که ناخوداگاه از آن آکنده شده و آنها را بیرون ریخته و با تصویر زایمان در رویای شما،  نوید حرکت و  به دست آوردن آنها را می دهد.  به خواب دیدن زایمان خود و دیگران در بیشتر موارد ارتباطی با حاملگی ندارد. 

این خواب ها می­توانند نشان دهنده­ی مرحله جدیدی در زندگی شخص باشد که در آستانه ­ی آغاز قرار گرفته است و بیانگر نگرش های نو ، آغازهای تازه یا رخ دادن رویدادهای مهم در زندگی است. تغییرات بسیار زیادی در زندگی او  رخ خواهد داد و به این ترتیب می توان گفت این رویاها فرد را برای آنچه که در آینده ای نزدیک با آن روبرو می شود آماده می سازد.

به بیان دیگر نماد زایش نوعی خواست عمیق درونی را برای عوض کردن وضعیت کنونی و رهایی از مشکلات یا بیماری ها می باشد. گاه در تعبیر رویای زایمان میل یه جدا شدن از دوستان ، خویشاوندان یا همسایگان مزاحم ، میل به آرامش و تسکین، توبه از گناهان پیشین در افراد مذهبی دیده می شود و در بیشتر اوقات نشان دهنده­ی آن است که به زودی روی­داد های مثبتی برای شخص رخ خواهد داد.

اگر خواب ببینید که ماهی به دنیا می آورید!

زاییدن ماهی در خواب و رویا نشانگر تغییر دیدگاه و نحوه نگاه شما به امور و زندگی است. این رویا می گوید شما آمادگی برای تغییر بزرگی را در زندگی­تان دارید . اگرکسی در خواب خود را در حال به دنیا آوردن ماهی تازه ببیند، تعبیرش این خواهد بود که در آینده باید در انتظار خبرهای خوب و اوضاع خوشایندی باشد . او اعتماد به نفس بالایی دارد و موفقیت های بسیار زیادی را در زندگی به دست می آورد. وضعیت مالیش رو به راه می شود و بسیار خوشحال خواهد بود.  

اگر در خواب دیدید که خارج از آب و در خشکی ماهی به دنیا می آورید؛ نشانگر آن است که مشکلات و شرایط سختی در زندگی در انتظار شماست. این رویا همچنین ممکن است به چالش های شما در ارتباط یا دیگران و ناخوشنودی درونی نسبت به بیگانگی و از سوی دیگر نیاز به برطرف کردن سوءتفاهم ها و برقراری ارتباط با افرادی که به آنها اهمیت می دهید، اشاره داشته باشد.

رویای زاییدن ماهی در دوران بارداری ، بنا بر روایت جابرمغربی برای خانم ها مژده به دنیا آمدن نوزاد دختر ودیدن ماهی سیاه ، نشانگر تولد پسر است که مزایای مثبتی چون خوشبختی، رشد وعشق به همراه دارد.

دانیال نبی می فرماید: ماهی کوچک غم است. اگر کسی خواب ببیند که ماهی کوچک از بدن او بیرون می آید نشان دهنده  زیان ، آسیب دیدن  یا از دست دادن چیزی است.

شخصی که زندگی­اش سرشار زیاده خواهی ،  فرصت طلبی ، خلاقیت و ایده های دیوانه کننده است ، ممکن است در خواب ماهی های رنگارنگ به دنیا بیاورد که تعبیرش یک زندگی پر از چالش و پرماجرا  است.

اگر در رویا دیدید که کسی ماهی می زاید و شما تماشا کردید یا به او در زایمانش کمک کردید، تعبیرش راستی ،  افتخار و برکت است . شما درزندگی پیش رو موفقیت های مالی بسیاری خواهید داشت .


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب آکواریوم پر از ماهی

تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...