تعبیر خواب زایمان سزارین

خواب دیدن زایمان به هر شکل و طریقی، تعبیر خاصی دارد. برخی در خواب می بینند که زایمان سزارین انجام داده اند، یا دیگری در مقابل دیدگان انها زایمان سزارین انجام می دهد و.. همگی این خواب های تعبیر خاصی دارند. در کل برای تعبیر خواب زایمان سزارین میتوانیم درد و مشکل را بیان نماییم.

خواب دیدن پروسه ای جالب و تکرار پذیر در تمامی انسان ها است. برخی به دلایل مختلفی خواب هایی می بینند، که شاید در بیداری به هیچ عنوان به این مسئله فکر نکرده یا صحبت نکرده باشند. مثلا خواب زایمان سزارین. اما هر خوابی تعبیری دارد. بسته به اینکه چه زمان و با چه جزئیاتی خواب دیده باشید. از این رو تعبیر خواب زایمان سزارین را در این مطلب بررسی می کنیم.

برخی از افراد که خود سزارین و به دنیا اوردن بچه را تجربه کرده اند، مسلما اگر درخواب ببینند مجددا در حال زایمان به صورت سزارین هستند، ممکن است کنجکاو شوند، تا تعبیر آن را بدانند از این رو به سراغ معبران بسیاری می روند، که برای این خواب تعبیر های گوناگونی بیان نموده اند.

تعبیر خواب زایمان سزارین از نگاه معبران

معبران ایرانی و خارجی بسیار زیادی در خصوص زایمان سزارین تعبیر خواب نموده اند. از این میان آقای منوچهر مطیعی تهرانی دیدگاهی کلی را در خصوص زایمان بیان نموده اند. ایشان می گویند: نفس عمل زایمان در خواب، به معنای رهایی از درد و رنج است.

ولی برخی از جزئیات در این خواب، می تواند معنای تعبیر ان را به کل تغییر دهد. مثلا اگر مردی در خواب ببیند که باردار شده است و در حال زایمان سزارین می باشد، به هیچ عنوان تعبیر خوبی ندارد. در تعبیر این خواب باید بیان نماییم، بی آبرویی و رسوایی را برای مرد به دنبال خواهد داشت.

حتی در خواب هم اموری که مختص خانم ها می باشد، بسیار زشت و ناپسند است. از این رو تعبیر خواب زایمان سزارین مرد بسیار شرم آور بوده و معنای خوبی ندارد.

زایمان سزارین بدون درد در خواب

زمانی که در خواب ببینید زایمان سزارین بدون درد دارید، نماد خوبی دارد. این خواب نشان از موفقیت و خلاقیت در آینده ای نزدیک است. شما در آینده به فردی خلاق، با استعداد و توانا تبدیل خواهید شد. از این رو جهان هم به شما پاداش خواهد داد. خواب بدون درد شما را به سمت زندگی زیبایی خواهد برد، که در آینده ای نزدیک به آن میرسید.

خواب دیدن سزارین همراه با درد

اگر در خواب و هنگام زایمان سزارین، با درد بسیاری مواجه شدید، یا به نوعی زایمان شما با سختی رو به رو شد، نمادی از تلاش و سختی بسیار برای رسیدن به اهدافتان است. تعبیر خواب زایمان سزارین همراه با درد، مسیری که رو به موفقیت شما است، آسان نیست.

در این راه با موانع بسیار زیادی روبرو خواهید شد. موانعی که می تواند بر سر راه موفقیت شما نمایان شود. از طرفی دیگر شما مجبور هستید با این موانع روبرو شده و برای برطرف کردن آنها تلاش بسیار زیادی نمایید. البته پایان خوشی در انتظار شما خواهد بود.

لیلا برایت در تعبیر دیگری برای زایمان سخت و همراه با درد، بیان نموده است: اگر در خواب زایمان سختی را پشت سر بگذارید، بیماری شما را تهدید می کند. ممکن است در آینده به بیماری سختی مبتلا شوید.

زایمان سزارین دختر مجرد در خواب

معبران بسیاری در خصوص زایمان طبیعی دختر مجرد تعبیر های خاصی بیان نموده اند. اما در تعبیر خواب زایمان سزارین دختر مجرد، هیچ تعبیری وجود ندارد.

جابر مغربی برای زایمان طبیعی دختر مجرد بیان نموده است: اگر در خواب ببینی فرزندی از شکمش بیرون می آید، یعنی از نسل تو فرزندی به دنیا خواهد آمد، که برای فامیل تو شوکت و حشمت فراوان به دنبال خواهد داشت.

ابن سیرین در خصوص زایمان دختر مجرد چنین بیان نموده است: اگر در خواب ببینی که شکم تو همچون زنان باردار بالا امده است، و بزرگ شده است، یعنی مال و اموال بسیار زیادی در دنیا بدست خواهی آورد. هر چه قدر شکم بزرگ تر باشد، مال و اموال بیشتری در انتظار تو خواهد بود.

از طرف دیگر ابراهیم کرمانی در خصوص زایمان دختر مجرد چنین تعبیری بیان نموده است: اگر دوشیزه ای در خواب ببیند که زایمان کرده است، بدین معناست که قرار است کار خوبی در آینده انجام دهد. به همین دلیل نامی خوب و نیک از او در جهان باقی خواهد ماند.

تعابیر معبران دیگر از زایمان سزارین در جزئیات مختلف

علاوه بر موارد یاد شده، برخی از معبران در خصوص خواب زایمان با جزئیات دیگر مطالبی بیان نموده اند. به برخی از این تعاریف اشاره خواهیم نمود.

کارل گوستاو یونگ در تعبیر خواب زایمان سزارین چنین بیان نموده است:

اگر در خواب ببینید خودتان یا شخص دیگری در حال زایمان است، نشانگر این مطلب است که ایده ای نو یا پروژه ای جدید توسط شما ارائه می شود. نگرشی تازه، برای آغازی جدید و حادثه ای بزرگ پیش روی شما خواهد بود. در تعبیر دیگری به میزان بزرگ بودن شکم اشاره نموده است.

یعنی اگر در خواب ببیند دوقلو به دنیا آورده اید، این مسئله به معنای ایده های متضاد است. اگر چهار قلو به دنیا آورید، به این معناست که شما یک دوره مثبت دارید که حس خوبی به شما خواهد داد.

اگر در خواب ببینید پیش از زمان مقرر زایمان سزارین نمودید، به معنای آن است که یک پروژه ناتمام را تحویل می دهید. از طرفی حس نا امیدی داشته و حس می کنید برای انجام پروژه اماده و حاضر نبودید.

تعبیر خواب زایمان سزارین از دیدگاه معبران غربی

اگر در حالتی که باردار نیستید در خواب ببینید که باردار هستید، نشانگر نگرانی در خصوص تصمیماتی می باشد که در زندگی گرفته اید. یا از نتیجه پروژه جدید که در دست دارید نگران هستید. شما سعی میکنید بر مشکلات غلبه نموده و در امور زندگی پیشرفت داشته باشید.

لوک اویتنهاو در تعبیر زایمان، بر این عقیده هستند که زایمان کردن به معنای براورده شدن ارزوهای شما می باشد.

آنلی بیتون در تعبیر این خواب می گوید:

اگر زنی شوهر دار در خواب ببیند که زایمان می نماید، به نشانه آن است که ارثی بزرگ به ایشان می رسد. از طرف دیگر اگر دختری در خواب ببیند که زایمان نموده است، به معنای این است که از درستکاری خارج شده و به رفتاری نادرست روی خواهد اورد.

دیدن زنی که در خواب زایمان می کند نیز، به معنای این است که اتفاق ناگواری رخ خواهد داد، یا چیز با ارزشی را از دست خواهید داد.


دیگر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب دختری که زایمان کرده

تعبیر خواب درد زایمان طبیعی

تعبیر خواب بچه دار شدن چیه

تعبیر خواب بچه دار شدن زنی که مرده

تعبیر خواب زایمان مادر با جزئیات مختلف


1 نظر

  1. AnisAnissays:

    با سلام و خسته نباشید دیشب خواب دیدم دوقلو حامله هستم نزدیکا ماه 8بودم که دکتر تشخیص داد قلب یکی از بچهام کند میزنه باید هرچه زودتر بچه رو برداریم.. منم رفتم تو مطب دکتر از کمر بیهوشم کرد بدون هیچ دردی عمل سزارین شدم و یه قل که مشکل قلبی داشت آورد بیرون اون یکی گذاشت داخل شکمم باشه تا ماه 9 قشنگ بچه همه چیزش تشکیل بشه وشکمم رو بخیه زد... ممنون میشم بگین تعبیرش چی میشه.. در ضمن من دوقلو دارم 1ساله شون هست از نظر مغزی یکم مشکل دارن..

    • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

      سلام و سپاس صدقه بندازین و ختم انعام داشته باشین