راهکارهای یادگیری بهتر دانش آموزان

راهکارهای یادگیری بهتر دانش آموزان تنها زمانی می تواند موفق باشد که با صبر و حوصله یکی یکی به اجرا درآمده، همراه با ایمان قوی به موفق شدن پیش برود. راهکارهایی مثل داشتن روش های تدریس متفاوت، استفاده از نمایش فیلم، ایجاد علاقه در دانش آموزان، بیان کاربردهای مفاهیم درسی و ...

یادگیری بهتر برای تمامی دانش آموزان میسر است

در هنگام مواجه شدن با هر نوع دانش آموزی در کلاس درس مان در تمامی دوران تدریس همیشه باید این ذهنیت را در ذهن مان داشته باشیم و هر روز آن را بهتر و گسترده تر پرورش دهیم که تک تک دانش آموزان قدرت یادگیری را خواهند داشت و  از آن هم مهم تر این که تک تک دانش آموزان قدرت یادگیری بهتر و بهتر را نیز با به کار بستن ترفندهایی دارا خواهند بود، پس ناامید شدن از یک دانش آموز، نادیده گرفتن او و گاهی کنار گذاشتن او فقط نشانه ی ضعف و ناتوانی ماست؛ که یا توانایی انجام کاری برای قرار دادن آن دانش آموز در مسیر پیشرفت را نداریم و یا صبر و حوصله و مهربانی لازم و ضروری برای به طور صحیح مواجه شده با دانش آموزان را در وجود خود پرورش نداده، همین امر باعث می شود که ضعیف عمل کنیم و درحقیقت موفق نشویم، و یادمان باشد که این ما هستیم که موفق نشده ایم، نه دانش آموز.

در این فرصت کوتاه بر آن هستیم تا با معرفی راهکارهای یادگیری بهتر دانش آموزان کمک ناچیزی برای شما عزیزان در طی کردن این مسیر باشیم، البته ذکر یک نکته لازم است که این راهکارهای یادگیری بهتر برای تمامی دانش آموزان به صورت عمومی در نظر گرفته شده است و قابل اجرا در کلاس درس و برای یادگیری بهتر تمامی دانش آموزان به صورت هم زمان و همراه با روش های تدریس مختلف قابل اجرا می باشد، اگر به هر دلیلی یادگیری بهتر قرار باشد فقط برای یک دانش آموز خاص به صورت انفرادی صورت بگیرد، هم به کار بردن و عملی ساختن این راهکارها مثمر ثمر خواهند بود و هم با در نظر گرفتن خصوصیات فردی آن دانش آموز خاص مورد نظر حتما راهکارهای ویژه ی دیگری را نیز باید در نظر داشت و به اجرا درآورد.

یادگیری بهتر دانش آموزان با راهکارهای مختلف

برای قدم گذاشتن در مسیر ایجاد یادگیری بهتر دانش آموزان قبل از عنوان کردن تک تک راهکارهای مختلف و توضیح یک به یک آن ها، باید به چند نکته ی مهم و ضروری توجه کنیم تا بتوانیم این مسیر را با سرعت، بدون کم ترین وقفه و در نهایت با موفقیتی قابل قبول به همراه خود دانش آموزان طی کرده، راه را برای پیشرفت آن ها بیش تر و بیش تر هموار سازیم، و علاوه بر تمامی این موفقیت های روزافزون امروزشان، راه های رسیدن به موفقیت آن ها را در مقاطع بعدی زندگی شان هم مهیا کرده باشیم. البته ناگفته پیداست که تمامی این نکات نیز خود به تنهایی جزء راهکارهای یادگیری بهتر دانش آموزان به حساب می آیند و به هیچ وجه از آن ها جدا نیستند.

ضمنا بهتر است به این نکته ی مهم نیز حتما توجه شود که تأکید بر همراهی دانش آموزان در مسیر یادگیری بهتر امری کاملا ضروری است؛ چراکه بدون همراهی دانش آموزان در این مسیر، آن هم به شکلی کاملا آگاهانه پیمودن این مسیر اصلا معنا پیدا نخواهد کرد.

داشتن ایمان قلبی

اولین کاری که در مسیر نه چندان کوتاه یادگیری بهتر دانش آموزان باید انجام بدهیم این است که در وجودمان ایمان قلبی داشته باشیم که این دانش آموزان حتما توانایی یادگیری بهتر را خواهند داشت و فقط نیاز به راهکارهایی برای رسیدن به این امر برای مان وجود دارد که حتما این راهکارها را پیدا خواهیم کرد، با کمک خود دانش آموزان آن ها را به کار خواهیم بست، و در نهایت به لطف خدا و با ایمان به توانایی خودمان قطعا پیروز خواهیم شد.

نکته ای که در این مسیر وجود دارد این است که داشتن این نوع ایمان، یعنی ایمان به رسیدن به موفقیت، نه تنها در ما به عنوان بزرگ ترهای دانش آموزان اعم از اولیای مدرسه و خانواده باید وجود داشته باشد، بلکه حتما و قطعا در خود دانش آموزان هم باید شکل بگیرد و نهادینه شود؛ یعنی دانش آموزان هم باید به این باور قلبی در وجود خودشان برسند که با به کار بستن یک به یک این راهکارها حتما موفق خواهند شد و یادگیری بهتر نیز در آن ها محقق خواهد گشت؛ و حواس مان باشد که این مسیر بدون همراهی هر کدام از طرفین به یک مسیر صعب العبور مبدل خواهد گشت. بنابراین به کار بستن راهکارهایی برای همراه کردن دانش آموزان در این مسیر هم جزء راهکارهای یادگیری بهتر دانش آموزان به حساب می آید.

خواستن، توانستن است

هم بزرگ ترهای دانش آموزان و هم خود دانش آموزان باید خواهان رفتن در مسیر یادگیری بهتر باشند و با علاقه و با نشاط و پر انرژی وارد این مسیر بشوند تا با طی یک سری از ایستگاه ها و عمل به راهکارهای هر ایستگاه بتوانند به هدف خود که یادگیری بهتر است برسند.

پس شاید اولین کاری که برای یادگیری بهتر دانش آموزان باید به انجام برسانیم این باشد که اول از همه با برپایی یک مجلس ختم، دو کلمه ی مخرب «نمی توانیم» و «نمی شود» را به خاک بسپاریم و خیال مان راحت شود که دیگر این دو کلمه در زندگی ما و دانش آموزان وجود خارجی نداشته، از دنیا رفته اند! تعجب نکنید، اتفاقا گرفتن این مجلس ختم و به خاک سپردن این دو کلمه ی سرعت گیر در مسیر یادگیری، به شکلی نمادین، برای همه ی دانش آموزان بسیار هم لذت بخش و به یاد ماندنی است، پس حتما در همان اوایل سال تحصیلی این مراسم را داشته باشید.

عجله کار شیطونه

حرکت در مسیر یادگیری بهتر با عجله و تند تند و جویده جویده کار کردن هیچ گونه همخوانی ندارد. در این مسیر نه بزرگ ترها باید عجله داشته باشند و نه دانش آموزان، درحقیقت مسیر یادگیری بهتر مسیری است که باید با صبر و حوصله طی شود و به یک باره توقع وقوع یک پرش بزرگ برای یادگیری بهتر دانش آموزان را نداشته باشیم، که چه بسا با داشتن یک چنین دیدگاهی در اولین عدم موفقیت و نتیجه نگرفتن از یک راهکار، فقط ناامیدی از رسیدن به یک یادگیری بهتر عاید هم بزرگ ترها و هم دانش آموزان خواهد شد، و به طور حتم از ادامه ی مسیر باز خواهند ماند و چه بسا ناامیدی هم به سراغ تک تک شان بیاید و کلا ادامه ی مسیر پر از سختی و شاید حتی برای بعضی از دانش آموزان غیرممکن شود. واقعا بسیار نیکو و به جا گفته اند که:

«رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود ... رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود»

روشن کردن مسیر و شروع یادگیری بهتر

بعد از در نظر گرفتن تمامی نکات گفته شده در بالا، باید تمام مسیر یادگیری بهتر را به وضوح برای دانش آموزان توضیح داده، آن ها را دعوت به همراهی خود در این مسیر نماییم و با گفتن تمامی نکات لازم و ضروری که رعایت آن ها در طول مسیر برای همگی مان لازم است، راهکارها را یکی یکی عملی سازیم.

برای این منظور می توانیم جلسه ی اول کلاس درس مان در شروع سال تحصیلی را به گفتن این راهکار ها و توضیح مختصری درباره ی یک به یک آن ها بپردازیم، همچنین می توانیم اهداف جزء به جزئی که قرار است در طول طی این مسیر یکی یکی به آن ها برسیم را هم عنوان نماییم، البته در مطرح کردن اهداف مان باید به این نکته ی ظریف و مهم توجه کنیم که اهداف باید ریز به ریز شده باشند و هدف نهایی باید در آخرین نقطه از مسیر حرکت مان قرار گرفته باشد؛ یعنی پس از رسیدن به هدف های کوچک قرار داده شده در مسیر، کم کم و دانه به دانه آن ها را پشت سرگذاشته، پس از رسیدن به تمامی هدف های کوچک در نهایت به هدف نهایی برسیم.

یادگیری بهتر دانش آموزان با معلمی آرام

دانش آموزان قطعا با داشتن یک معلم پر از استرس و عجول نه تنها یادگیری بهتر نخواهند داشت که کلا از یادگیری تمام مفاهیم درسی شان هم محروم خواهند شد، آرامش معلم در کلاس درس برای یادگیری بچه ها بسیار ضروری است، بنابراین هم معلم ها باید مشق شب هر شبه ی «آرامش داشتن» در کلاس درس برای خودشان داشته باشند و هم اولیای مدرسه باید در انتخاب معلم ها حتما این مورد مهم را لحاظ نموده، در تمام طول سال تحصیلی این خصوصیت را در معلم های خود به طور دقیق رصد کنند.

یادگیری بهتر دانش آموزان با ایجاد محیطی آرام

پس از اطمینان از آرامش معلم در کلاس درس، یادگیری بهتر دانش آموزان در یک کلاس به آرامش خود کلاس هم بستگی دارد، هرقدر یک کلاس دارای آرامش بیش تری باشد قطعا فضای بهتری را برای یادگیری فراهم خواهد کرد.

دانش آموزان به عنوان اعضای مهم یک کلاس درس در ایجاد آرامش کلاس خود سهم بسیار مهمی دارند و باز هم در این جا مهارت های یک معلم است که می تواند تک تک دانش آموزان را در کلاس مدیریت کرده، آرامش کلاس را محقق سازد؛ مثلا اگر در کلاس درس تان دانش آموزی با مشکلی خاص وجود دارد که خواسته و یا ناخواسته جو کلاس را به هم می ریزد و در یادگیری کلاس اختلال ایجاد می کند، اولین قدمی که در مسیر یادگیری بهتر باید برداشته شود برطرف کردن مشکل آن دانش آموز و همراه کردن او در حفظ آرامش کلاس است، که این امر شامل اجرای راهکارهایی متفاوت برای دانش آموزانی با شرایط خاص می تواند باشد؛ مثلا مطالعه ی این عناوین می تواند برای مان سودمند واقع شده، کلاس درس مان را به آرامش برساند. راهکارهایی برای دانش آموزان لازم التوجه، راهکارهایی برای برخورد با دانش آموزان بیش فعال، راهکارهایی برای دانش آموزان دیرآموز، همینطور راهکارهایی برای دانش آموزان کندنویس و راهکارهایی برای دانش آموزان ضعیف.

اولیای مدرسه هم باید حواس شان به حفظ آرامش تک تک کلاس ها باشد، مثلا به یک باره و وسط ساعت درسی برای گفتن یک خبر و یا یک نکته ی هر قدر هم مهم وارد کلاس درس دانش آموزان نشوند.

یادگیری بهتر دانش آموزان با ایجاد انگیزه

ایجاد انگیزه مهم ترین نکته در یادگیری دانش آموزان است و اهمیت آن در یادگیری بهتر دانش آموزان چند برابر می شود، در حقیقت برای قدم گذاشتن دانش آموزان در مسیر یادگیری بهتر به انگیزه ای دوچندان نیاز است که با راه های مختلف می توان به آن ها دست پیدا کرد.

در همین راهکارهای گفته شده برای یادگیری بهتر حتما چند نمونه از راهکارهای ایجاد انگیزه را هم خواهید دید.

یادگیری بهتر دانش آموزان با ایجاد علاقه به دروس

وقتی دانش آموزان به درسی علاقه داشته باشند خود به خود در مسیر یادگیری بهتر آن درس قرار خواهند گرفت و خودشان طالب بیش تر دانستن می شوند.

یادگیری بهتر دانش آموزان با شناخت نسبی تک تک آن ها

وقتی از روحیات و توانایی های دانش آموزان خود شناخت داشته باشیم می توانیم با بهره گرفتن از این شناخت و با تکیه بر تک تک این خصوصیات و اِعمال آن ها در روش های تدریس خود، یادگیری بهتر را برای دانش آموزان خود رقم بزنیم.

یادگیری بهتر دانش آموزان با استفاده از روش ها ی تدریس متنوع

هرگز در تدریس خود فقط یک روش تدریس را به کار نبریم؛ مثلا وقتی معلمی تمام مدت تدریس از روش سخنرانی استفاده می کند و مدام در حال حرف زدن می باشد و بخصوص اگر از جایش هم تکان نخورد باید مطمئن باشد که با یک کلاس خواب آلوده طرف خواهد شد و یک کلاس با یادگیری در حد صفر.

یادگیری بهتر دانش آموزان با کار گروهی

دانش آموزان با یک کارگروهی و تعامل با هم سالان خود یادگیری بهتری خواهند داشت و مشکلات یکدیگر را برطرف خواهند نمود، البته اگر معلم کلاس به طور دقیق به کار تک تک گروه ها نظارت داشته باشد و آن ها را به هیچ وجه به حال خود رها نکند.

راهکار برای یادگیری بهتر درس ریاضی

یادگیری بهتر درس ریاضی شاید از این نظر حائز اهمیت است که می تواند حل مسأله را به دانش آموزان یاد بدهد و به دلیل نیاز داشتن به فکر و تأمل بیش تر برای دانش آموزان مفید بوده، فکر کردن را به آن ها آموزش می دهد. برای یادگیری بهتر درس ریاضی خوب است که هر مفهومی در درس ریاضی که امکان نشان دادن آن در محیط اطراف دانش آموزان وجود دارد را به آن ها نشان دهیم؛ مثلا حجم ها، اشکال مختلف، جمع و تفریق کردن و مواردی از این قبیل.

بیان کاربردهای برخی مسائل ریاضی هم در زندگی روزمره ی مان مفید خواهد بود.

یادگیری بهتر دانش آموزان با نمایش فیلم

یادگیری بهتر دانش آموزان با شعر و قصه

یادگیری بهتر دانش آموزان با بازی

یادگیری بهتر دانش آموزان با اجرای نمایش

یادگیری بهتر دانش آموزان با مطالعه ی کتاب غیر درسی و مکمل درس

یادگیری بهتر دانش آموزان با بیان کاربرد مفاهیم دروس

یادگیری بهتر دانش آموزان با همکاری خانه و مدرسه

نکته ی مهم

تمامی راهکارهای فوق می تواند به قسمت های ریزتر کوچک تر شده، بررسی شود و بعد به مرحله ی اجرا دربیاید تا بتوان ریز به ریز و نقطه به نقطه جلو رفت و نتیجه ی بهتری گرفت. همواره این نکته یادمان باشد که قدم به قدم جلو رفتن برای یادگیری بسیار مهم و ضروری است.

زندگی تان با موفقیت های روزافزون بهتر و بهتر

نویسنده : محبوبه عباسی


دیگر مطالب پیشنهادی :

راهکارهایی برای برخورد با دانش آموزان بیش فعال

راهکارهای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

راهکارهایی برای دانش آموزان کند نویس


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...