تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار

ممکن است بسیاری تصور کنند که دیدن انگشتر طلای نگین دار نوید بخش ازدواج در آینده نزدیک می باشد در صورتی که چنین خوابی می تواند معانی زیادی داشته باشد و به گونه های مختلفی تعبیر شود. انگشتر طلا تعهد و قدرتی خارق العاده را نشان می دهد که فرد از آن برخوردار است و دیدن آن در خواب نشانه خوبی است و بیانگر یک تعهد محکم یا یک وعده می باشد. یک انگشتر طلا به خودی خود نماد ثروت، تجملات، پول و جاه و مقام است و اگر با نگین ها و سنگ های قیمتی و رنگی نیز تزیین شده باشد این نماد گرایی حتی دقیق تر و واضح تر نیز می گردد و نوید بخش خوشبختی و خوش شانسی در آینده است.

 یک انگشتر طلای نگین دار بهترین نشانه برای رسیدن به موفقیتی بی نظیر است. انگشتر طلای نگین دار شیء ارزشمندی محسوب می شود که می تواند معانی خاص و ویژه ای داشته باشد. نمادگرایی از انگشتر طلای نگین دار همواره در طول تاریخ رواج داشته است و همچنان در هر جامعه و سیستم اعتقادی و آداب و رسومی جایگاه خود را دارد. 

خواب دیدن انگشتر طلای نگین دار می تواند معانی باور نکردنی داشته باشد که تعابیر آن  بسته به طرح انگشتر، طلا یا نقره بودن آن و این که چه کسی و در چه زمان و مکانی آن را دیده باشد می تواند متفاوت باشد.

روایت های مختلف در مورد تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار

در مورد دیدن انگشتر طلای نگین دار در خواب روایات بسیاری وجود دارد که در اینجا به بعضی از آن ها می پردازیم:

جابر مغربی می گوید اگر فردی ببیند انگشتری دارد که دارای دو نگین مشابه است یا کسی انگشتر را به او داده باشد یعنی غلام زاده است و در صورتی که ببیند یکی از دو نگین افتاده است یعنی از یکی از دو گناه خود توبه می کند.

امام صادق (ع) می فرمایند اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌ دار خود را از دست داده است، یعنی جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهند رفت و یا مالش تلف می‌شود و یا اگر حاکم و فرمانده ای این خواب را ببیند  یعنی برکنار می‌شود.

تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار به روایت های مختلف

محمد ابن سیرین می گوید: اگر فردی ببیند انگشترش را از دست داد یا این که آن را دزدیده اند، بیانگر این است که  که کارهایش به مشکل می خورند. همچنین اگر ببیند انگشتر او شکسته اما نگین آن باقی مانده است نشان دهنده این می باشد که بزرگی و جاه او از دست می رود و آبرو و هیبتش باقی خواهد ماند. 

اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشیده است  نمایان گر این است که بخشی از دارایی های خود را می بخشد و اگر ببیند انگشتر خود را فروخته است نشانگر این است دارایی های خود را می فروشد و هزینه می کند.

سایر روایات در مورد انگشتر طلای نگین دار

اگر فردی در خواب ببیند که اتفاقی نگاهش به انگشترش افتاده و آن را بدون نگین می بیند یعنی کاری در پیش دارد که سود و منفعتی برایش ندارد. اگر فرد ببیند انگشترش شکسته است اما نگین آن آسیب ندیده است یعنی ارج و قرب و جاه و مقامش از دست می رود اما آبرو و عظمتش بر قرار می ماند. 

اگر زنی در خواب ببیند که انگشترش به همراه نگین آن گم شده است نشان دهنده این است که حشمت و جاه او کم می شود یا فرزند یا همسرش می میرند و یا مالش تلف خواهد شد و در صورتی که آن زن حاکم جایی باشد یا مقامی داشته باشد مقامش را از دست می دهد یا عزل می گردد و فقط اگر در خواب ببیند صرفاً انگشتری از دست داده به این معنی است که از احترام او کاسته خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتری طلای نگین دار سفید

تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار سفید

خالد اصفهانی معتقد است چنان چه فردی اعم از زن و مرد در خواب انگشتر طلای نگین دار سفید ببیند نشان دهنده ازدواجی موفق و برگزاری جشن و سرور با شکوه و پایکوبی است که در آینده نزدیک اتفاق می افتد. 

همچنین اگر فرد در خواب تعداد زیادی انگشتر نگین دار سفید ببیند نشانگر دام و تله می باشد و دیدن آن چه در شب و چه در روز چند معنی دارد و می تواند نماد قدرت و سلطنت، عقد یا عروسی، به دنیا آمدن فرزند یا رزق و روزی حلال باشد چنان چه آن را در تعداد بالا مشاهده کند بیانگر دام و تله است.

بطور کلی دیدن این رویا چه در روز و چه در شب برای زنان و مردان بر چند وجه اصلی استوار است اولی و مهمتر از همه قدرت و سلطنت است دومی عقد یا عروسی سوم به دنیا آمدن و فرزند چهارم رزق و روزی است که از راه حلال و یا درست کسب می شود.

تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار قرمز

تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار قرمز

انگشتر طلای نگین دار قرمز نماد ثروت و اموال غیر قانونی و حرام است و دیدن آن در خواب به معنای پایان فقر می باشد. همچنین دیدن انگشتر طلای نگین دار قرمز در خواب نشانه ای از زینت و زیبایی می باشد به طوری که اگر فرد در خواب ببیند که انگشترش از بین رفت اما نگین آن سالم است نشان می دهد که فرد آن چه در اختیار دارد از دست می دهد اما زیبایی اش همچنان زبانزد است و مردم در مورد زیبایی او صحبت می کنند. دیدن انگشتر طلای نگین دار قرمز در خواب معانی اسرار آمیز و نهانی دارد که در فرهنگ های مختلف تعبیر های متفاوتی از آن می شود. در بعضی فرهنگ ها دیدن آن در خواب می تواند به معنی بهبودی از بیماری باشد.

تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار سبز

تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار سبز

دیدن انگشتر طلای نگین دار سبز در خواب به این معنی است که فرصت های بزرگی در زندگی به وجود می آید و فرد سربلند می شود و زندگی اش با خیر و برکت فراوانی همراه است. همچنین رنگ سبز ایمان قوی ، پیروزی بر دشمنان و شفا از بیماری را نشان می دهد.

تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار برای زن باردار

اگر زن بارداری در خواب انگشتر طلای نگین دار ببیند می تواند به نوعی جنسیت فرزند خود را تعیین کند چرا که دیدن انگشتر طلای نگین دار یا جواهر نشان بیانگر این است که زن باردار یک دختر زیبا به دنیا خواهد آورد.

تعبیر خواب پیدا کردن یا خریدن  انگشتر طلای نگین دار

هر چند ممکن است بسیاری تصور کنند خریدن انگشتر طلای نگین دار درخواب نشانگر ازدواج و خرید حلقه است اما این خواب تعبیر های متفاوتی دارد. به طور خاص خرید انگشتر طلای نگین دار می تواند نشان دهنده تولد یک پسر بچه یا استقبال از تولد فرزند توسط یک مرد باشد. 

اگر نگین های انگشتر از سنگ های قیمتی تشکیل شده باشند یک خانواده رو به رشد را نشان می دهند. اگر مردی در خواب ببیند که انگشتر طلای نگین دار خریده است به این معنی می باشد که به خارج از کشور مسافرت می کند و اگر مجرد است به زودی ازدواج خواهد کرد. 

اگر متأهل است و در خواب دید که زنش به او انگشتر طلای نگین دار می دهد نشانگر یک زندگی شاد و مفرح است. اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش به او انگشتر طلای نگین دار می دهد یعنی او را بیشتر دوست خواهد داشت. اگر یک تاجر ببیند که انگشتر طلای نگین دار خریده است یعنی که ثروت زیادی در تجارت کسب خواهد کرد و اگر یک زندانی چنین خوابی ببیند نشان می دهد که به زودی آزاد می شود.

خواب پیدا کردن انگشتر طلای نگین دار نشانگر یک اتفاق بد است و یعنی فرد با همسر یا رئیس خود مشاجره و نزاع می کند پس بهتر است مراقب باشد.  


دیگر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب انگشتر سفید نگین دار

تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد (2)

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ

تعبیر خواب در دست داشتن حلقه ازدواج (2)


7 نظر

 1. M SadeghiM Sadeghisays:

  با سلام .‌در خواب دیدم که همراه مادرم در مسجدی هستیم.‌تعدادی مهر نو وتازه داخل جعبه ای بود. من خوشحال بودم که میتوانم هر وقت خواستم روی مهرنو وبدون سیاه شدگی نماز بخوانم. در واقعیت من انگشتری با یک نگین درشت قرمز دارم که ۴ نگین ریز در اطرافش دارد(در خواب یک نگین درشت با ۲ نگین ریز بود). در خوابم دیدم که ان انگشتر و انگشتر دیگرم را سر نماز همراه مهر به بعضی از اشنایان می دادم وبعد از نماز ان را پس از ان پس گرفتم. (انگار برای ثواب بیشتر) تعبیر خوابم چه میتواند باشد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگیتون از حد تعادل خارج نشین و هیجان و احساسات رو در زندگیتون کنترل کنین تا دچار اشتباه نشین

 2. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم خواهرم دچار سوختکی شده ولی دقیق ندیدم کجاش سوخته قیافش مبهم بود خونه عمه ام میدم که غذا میپزن انکار یه مراسمی هست احسان میدن ودادشمو همزمان میدیدم بعد دیدم دوتا انگشتر تو دستمه که فکرم درگیر اونا هست انکار مال خواهرمه من دستم بوده بردم عوضشون کردم دوتا انگشتر دیگه کرفتم یکی طلای زرد قدیمی بود قیمتی یکی هم انکشتر سفید نکین دار خیلی خوشگل بودن به خواهرم نشون دادم کفتم ببین عوض کردم اینارو کرفتم برات اون پسندید ولی تو دستای من بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس خواهرتون نگرانی دارن که برطرف میشه

 3. النازالنازsays:

  سلام خواب دیدم انگار در خونمون رو میزدن در ی حالت نیمه بازم داشت انگار.. بعد خو اهرم رفت کسی نبود ولی انگشتری که تو خواب انگار داشتم و گمش کرده بودم و دنبالش میگشتم دم در گذاشته بودن اورد گفت ااا انگشترت‌ پیدا شد و ازش گرفتم داشتم نگاش میکردم ی انگشتر طلا سفید نگین‌دار بود نگینش هم سفید بود انگار دو تا پیچیدگی بود روش که یکی نگین بود یکی هم بدون نگین ی حالت برامدگی که مدلش بود خیلی خوشحال بودم که پیدا شده داشتم میگفتم برم بشورمش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رخ دادن های هیجان انگیزی در زندگی ممکن است برایتان ایجادشود

 4. ساراساراsays:

  سلام دیشب خواب دیذم همسرم برای مشکلی بیماری که من داشتم خواست پولمون رو خرج کنه اما منم برو طلا فروشی گف انگشتر بردار برات بخرم دستم کردم اما خوشم نیومد نخریدم .بعد دیدم جایی موند من رفتم داخل بعد فهمیذم داخل زیارتگاه بود بعد راه رو گم کردم یاد دخترم افتادم که بیرون منتظر راهی پیدا کردم برم بیرون اما گفتن بستس نشستم گریه کردم گفتم امام صادق در رو باز کن دخترم تنهاست خیلی گریه کردم در باز شد و من رفتم پیش همسرم که بیرون منتظر بود

 5. کیاناکیاناsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم یک انگشتر طلا با نگین قرمز رنگ داشتم که عتیقه بود، خواهرم با حسرت به انگشترم نگاه میکرد و با ناراحتی میگفت این انگشتر ۴میلیارد قیمت داره، منم واسه اینکه خیلی حسودی نکنه گفتم اول باید کارشناسی بشه بعد قیمت گذاری میکنن ولی میدونستم که خیلی باارزشه ممنون میشم تعبیرش کنین

 6. SaminSaminsays:

  سلام وقت به خیر من قبلا خواب دیدم که یه انگشتر طلا که کلی نگین ریز سفید داره تو دوستم هست و دوستمم میگه معلومه خیلی قشنگه

 7. SaminSaminsays:

  سلام وقت به خیر من قبلا خواب دیدم که یه انگشتر طلا که کلی نگین ریز سفید داره تو دوستم هست و دوستمم میگه معلومه خیلی قشنگه