متن های زیبا درباره پیر شدن پدر و مادر

پیر شدن پدر و مادر به خاطر زحماتی است که برای ما کشیده اند. در این مقاله ما متونی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت که در مورد پیر شدن آن دوست که اگر آنها را در شبکه های اجتماعی تان بگذارید، می توانید احساس خوبی در دیگران به وجود بیاورید.

متن درباره پیر شدن پدر و مادر

پیر شدن پدر و مادر گاهی برای سن و سال نیست. آنها برای ما پیر می شوند. به خاطر وظایفی که به خاطر ما بر عهده گرفته اند. آنها می توانند به راحتی از زیر بار این وظایف در بروند! اما با جدیت به این وظایف عمل می کنند. چرا که آنها به ما ایمان دارند و می دانند که روزی خواهد رسید که نتیجه ی این زحماتشان را خواهند دید.

عکس نوشته پیر شدن پدر و مادر

پیر شدن پدر و مادر گاهی به خاطر این اتفاق می افتد که به خاطر ما در رنج و عذاب هستند. چه خوب است که تا وقتی که در کنارمان هستند، قدرشان را بدانیم و همانطور که آنها برایمان ارزش قائل می شوند، برایشان ارزش قائل شویم و به دلیل مسائل کوچک و بیهوده، دلشان را نرنجانیم. این می تواند زیباترین کاری باشد که ما در حق پدر و مادر خود انجام می دهیم.


پیر شدن پدر و مادر خود را در زمانی دیدم، که لباس کهنه بر تن خود می کردند که من لباس نو در تن داشته باشم! از حق خود می گذشتند تا من بتوانم رشد کنم و پیشرفت داشته باشم. گاهی خود غذا نمی خوردند که من غذا داشته باشم. پدر و مادر در خیلی از مراحل زندگی در کنارم بودند و من بودنشان را امری طبیعی می دانستم تا اینکه آنها را از دست دادم و متوجه شدم که چقدر تنهام و چقدر بی کسم. دیگر کسی نبود که مرا حمایت کند و دیگر کسی نبود که همراهم باشد. قدر پدر و مادرتان را بدانید.


در زندگی همواره ما فرصت رشد و پیشرفت داریم. فرصت های زیادی برای پیشرفت کردنمان به وجود می آید. اما عامل اکثر این پیشرفت ها چه کسانی هستند؟ عامل اکثر پیشرفت های ما پدر و مادرمان هستند که ذره ذره آب می شوند تا ما رشد کنیم و پیشرفت کنیم. آنها با از خود گذشتگی هایشان موجبات پیشرفت مان را به وجود می آورند. در حق آنها هر چقدر که لطف کنیم، کم کاری کرده ایم و ذره ای نمی توانیم پاسخی برای خوبی هایشان بدهیم.


مطلب پیشنهادی :

متن هایی زیبا برای تشکر از زحمات پدر و مادر


آرامش زمانی به وجود می آید که پدر و مادرت در کنارت باشند. اینکه پیر شدن پدر و مادر خود را به چشم ببینی، هدیه ای بزرگ از جانب خداوند برایت است. چرا که می دانی که آنها مدت ها زندگی کرده اند و فرصت لذت بردن از زندگی را داشته اند. اگر پدر یا مادرت را در جوانیشان از دست بدهی، همواره این غم روی دوشت سنگینی خواهد کرد که چرا به خاطر تو از جوانیشان گذشتند و چرا به خاطر تو جوانیشان، پیر شدند.

عکس پروفایل پیر شدن پدر و مادر

هیچ چیز بهتر از این نیست که پدر و مادرت را ببینی که در کنار هم و با هم پیر شده اند. شاید این پیر شدن معانی متفاوتی داشته باشد. اما زیباترین معنی اش این است که آنها تا آخر در کنار هم بوده اند و فقدان یکدیگر را خیلی کم خواهند چشید. عشق آنها ماندگار بوده و تا مدتها ادامه داشته است؛ پیر شدن پدر و مادر می تواند این معنی زیبا را به همراه داشته باشد که هر کسی نمی تواند آن را درک کند.


زیر بار فشارهای زندگی که داشتم، خودم کمترین درد را کشیدم و پدر و مادرم بیشترین دردها را متحمل شدند. من فکر می کردم که فقط این من هستم که عذاب این دردها را می کشم! اما بعد ها متوجه شدم که دلیل پیر شدن پدر و مادرم این است که آنها به خاطر عذابی که به خاطر درد من می کشند، ذره ذره آب میشدند. کاش قدرشان را بیشتر بدانیم و کاش تا زمانی که هستند از وجودشان استفاده ببریم که به محض اینکه رفتند، غم فقدان آن در وجودمان رخنه خواهد کرد و دیگر نیستند که مایه ی آرامش ما باشند.

مطلب و عکس نوشته از پیر شدن پدر و مادر

مادرم! چه روزها که به خاطر من بی خوابی کشیدی که من بخوابم. پدرم! چه روزها که سخت کار کردی که من در رفاه و آرامش باشم. پیر شدن شما به خاطر من بوده. اینکه شما در اوج جوانی تان پیر به نظر می رسید، بیشترش به خاطر من بوده. اکنون چگونه می توانم این همه لطف و محبت شما را جبران کنم؟ اکنون چگونه می توانم پاسخی برای محبت های شما بدهم؟


پدر و مادرم را از دست دادم و در آن زمان فهمیدم که تنهاترین کس روی زمینم. پیر شدن پدر و مادرم به خاطر این بود که من آرامش را تجربه کنم. آنها پیر شدند تا من طعم خوشبختی را بچشم. همواره من از آنها شاکی بودم که چرا بیشتر برایم زحمت نمی کشیدند. دلیل این کارم این بود که خوبی هایشان برایم طبیعی شده بود و خوبی هایشان را به پای وظیفه شان می پنداشتم. اما اکنون که از دست شان داده ام و کسی این خوبی ها را در حقم نمی کند، می بینم که چقدر وجودشان در زندگی ام ارزشمند بوده است.

جملات زیبا در مورد پیر شدن پدر مادر

پیر شدن پدر و مادر را هر کسی نمی بیند. برخی پدر و مادرشان را در اوج جوانی آنها از دست می دهند. اگر پدر و مادر پیری دارید، قدر آنها را بدانید. آنها دو فرشته ی زمینی هستند. خداوند آنها را آفرید که زمین بدون فرشته نباشد. آنها لیاقت بهترین ها را دارند و اگر ذره ای به خاطر شما برنجند، بدانید که بدترین ظلم را در حق خود کرده اید. چرا که به محض اینکه از دستشان بدهید، متوجه ظلم هایتان خواهید شد و آن زمان برای جبران کردن خیلی دیر است.


پیشنهاد جدید :

متن انگلیسی درباره پدر و مادر با معنی فارسی(2)


کاش می توانستم پیر شدن پدر و مادرم را ببینم! اما حیف زمانه چیز دیگری را می خواست. زمانه می خواست که من تنها شوم و می خواست که من به تنهایی در این دنیا بار زندگی را به دوش بکشم. پدر و مادرم در اوج جوانی با آن که فرصت داشتند که از زندگی لذت ببرند، خود را وقف من کردند و اکنون که ظلم هایی را که در حقشان کردم به یاد می آورم، به خود لعنت می فرستم. چرا که دیگر نمی توانم برایشان جبران کنم و این بدترین حالت ممکن است که کسی میتواند تجربه کند.


پیر شدن پدر و مادر را فقط به خاطر بالا رفتن سن و سال ندانید. آنها گاهی از لحاظ روحی پیر میشوند اما دم نمی زنند تا مبادا ما ناراحت شویم. آنها روحشان خسته و پیر می شود! آنها دیگر نایی نخواهند داشت که ادامه دهند اما به خاطر اینکه ما آرامشمان حفظ شود، به همان حالت همیشگی خود را حفظ می کنند و در راه با ما همراه می شوند. خستگی روح پدر و مادرت و پیر شدن روحشان را زمانی درک می کنی که از دستشان بدهی و آن موقع که رفتند، صحنه هایی به جلوی چشمت خواهد آمد که به تو اثبات می کند که روح خسته ی پدر و مادرت به خاطر تو بوده و آنجا جز زجر کشیدن کار دیگری نخواهی توانست کرد.

متن با عکس نوشته پیری پدر مادر

قدر پدر و مادر پیرت را بدان و برای آنها هر چه که در توان داری، زحمت بکش. پیر شدن پدر و مادرت بیشتر به خاطر تو بوده. آنها برای تو خون و دل ها خورده اند و اکنون که به این مرحله رسیده اند، وظیفه ات است که به آنها کمک کنی. روح خسته و رنج دیده ی آنها باعث شده که اکنون تو در جوانی با غرور راه بروی و به چیزی که هستی افتخار کنی. فراموش نکن که چیزی که هستی، به خاطر پدر و مادرت بوده است. حتی اگر یک دعای خیر در حقت بکنند، مطمئن باش که موفق ترین انسان روی زمین خواهی شد.


دعای خیر پدر و مادر پیرت را هرگز دست کم نگیر. اگر به آنها همانطور که برایت زحمت کشیدند و خدمتت را کردند، خدمت کنی، مورد لطف و رحمت خداوند قرار میگیری. منظور این نیست که زندگی خود را وقف آنها کنی که البته این کار هم در برابر زحمات آنها هیچ است! بلکه منظور این است که برایشان وقت بگذاری و همانطور که آنها به خاطرت از خیلی چیزها گذشتند، برایشان از خود گذشتگی کنی و لطفشان را در حق خودت جبران کنی. با پیر شدن پدر و مادرت سعی کن که مهربانی ات هم در حق آنها بیشتر شود.


روح خسته ی مادرم را زمانی دیدم که او را در خاک می گذاشتند. احساس می کردم که پیر شدن یعنی اینکه سن و سالت بالا برود. اما من مادرم را در اوج جوانی پیر می دیدم. او به خاطر رنج هایی که به خاطر من کشید پیر شد و در نهایت این پیری در جوانی او را از من ستاند. او دیگر باز نمی گردد. پدرم نیز به مانند مادرم برایم رنج ها کشید. این ها را می گویم که بدانید که پدر و مادر گوهرهای نایابی هستند که تازه زمانی که می روند، ارزش واقعی شان را درک می کنی.

متن درباره پیر شدن پدر و مادر

پیر شدن پدر و مادر رابطه ای مستقیم با جوان شدن ما دارد. آنها پیر شدند تا ما جوان بمانیم! آنها پیر شدند تا ما عزت نفس داشته باشیم. چه از خود گذشتگی ها که نکردند و چه مهربانی هایی که در حقمان نداشتند! درست است که نمی توان حتی ذره ای خوبی هایشان را جبران کنیم، اما می توانیم تا جایی که جان در بدن داریم، در حقشان خوبی کنیم تا در آن دنیا شرمنده ی روح خسته شان نباشیم.


خوشبختی یعنی اینکه پدر و مادر پیری داری که با اینکه خسته از همه چیز هستند، اما با این حال باز هم تلاش می کنند که لبخند را به لبانت بیاورند.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...