لیست اسم های ممنوعه ثبت احوال

در کشور ما تا الان هيچ وقت به شکل رسمي اسم هاي ممنوعه كه پدر و مادر قادر نیستند آن اسم ها را برای فرزند خود انتخاب نمایند اعلام نگردیده است، اما اگر که شما یک روزی جهت گرفتن شناسنامه برای فرزند یا فرزندان خود به یکی از دفاتر ثبت احوال بروید با یک لیستی از اسم های ممنوعه ثبت احوال روبه رو خواهید شد كه شما هرگز نمی توانید که اسم کودک خود را از بین آن اسم های ممنوعه انتخاب کنید.  

ماده 12 بر طبق قانون ثبت احوال ایران، در مورد اسم گذاری فرزند می گوید که:  

الف- انتخاب نمودن اسم برای فرزند بر عهده فرد اعلام كننده می باشد.

ب- براي اسم گذاري، يك اسم ساده و يا اسم مركب كه بر طبق عرف کشور يك اسم محسوب مي شود، را فقط می شود انتخاب نمود.

ت- انتخاب آن اسم هايي كه سبب بی احترامی به مقدسات اسلامي مي گردد و البته انتخاب اسم ها و القاب زننده و توهین آمیز و مستهجن و يا نا مرتبط با جنس فرزند نیز ممنوع می باشد.

س- انتخاب اسم برای افراد اقليت هاي ديني دیگر که قابل قبول در داخل قانون اساسي می باشد، بر طبق زبان و بر طبق فرهنگ آن ها و بر اساس دين آنان می باشد.

البته این موضوع به اين راحتی ها هم نيست. در هر زمانی یک سری از اسم ها ممنوع اعلام مي گردند كه برای مردم هم علت اين عملآن چنان واضح و مشخص نمی باشد.

به طور مثال در دوره پهلوی انتخاب اسم امیر به تنهایی برای فرزند تازه به دنیا آمده ممنوع بوده است.

اين مورد نیز براي بعضی از اسم ها، بعد از انقلاب هم ادامه دار بود. بسیار جالب است که بدانید در هر مركز ثبت احوال که شما به آن مراجعه می کنید، ليست نام هاي ممنوعه متفاوت با مرکز های ثبت احوال دیگر است!

و نیز در برخی از زمان ها نام هايي كه انتخاب کردن آن اسم ها در داخل ایران مجاز می باشد، از سمت سفارت خانه هاي ايران در کشور های دیگر غیر مجاز اعلام مي گردد. به طور مثال نیز برگزیدن اسم هاي شهرام، شاهرخ، محمدعباس، محمدحامد، دامون، ماني در طی سال های قبل از سمت سفارت ايران در فنلاند ممنوع اعلام گشت.

بيشترين نام ها

در موضوع انتخاب اسم هايي كه اداره ی ثبت احوال مجوز ثبت آن ها را نمی دهد، صحبت هاي زيادي در میان بوده است، با اين وجود نتايج يك تحقیق انجام شده،حاکی از این است که اسمهاي محمد و فاطمه مثل گذشته در بالای ليست انتخاب نام ها برای فرزندان ایرانی هستند.

البته اين پژوهش در حدود سال 80 انجام شده است، اما بر طبق گفته مديركل کارهای سجلي و تحقیقی اداره ثبت احوال، اسم هاي فاطمه و محمد مانند گذشته در بالای لیست اسامی ایرانی قرار دارند. نتايج دیگر این تحقيق حاکی از این می باشد که بعضی از اسم ها در دوره هاي گوناگون بيشتر از دوره های دیگر مورد توجه مردم بوده است به مانند نام روح االله که ما بین سال هاي 56 الی 58 اغلب مورد توجه خاص مردم قرار گرفته بود و يا اسم محمدرضا که در طی سال هاي 57 الی 73 نیز بسیار كمتر از قبل استفاده گشته است.

برابر ماده 20 قانون ثبت احوال کشور :

- انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است .

- تشخیص نامهای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند .

- انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .

- ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است ، مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

تغيير نام

در زمان های قدیم نیز رسم در بین مردم ایران به این گونه بود كه اگر فردی مي خواست اسم خود را عوض بکند، یک آشي مي پخت و اهل محل را دعوت می کرد و آن آش را میان مردم محل پخش کرده و در همان فرصت هم اسم تازه خود را به افراد محل و همسايه ها معرفی مي كرد.

بعد از آن مراسم بود كه دیگر كم كم افراد دوستان و آشنايان و فامیل، شخص را با اسم جديد او صدا مي زدند.البته که اين روز ها دیگر ما نمی بینیم که آن رسم گذشته اجرا شود و ديگر اصلا رایج نيست و هر فردی كه بخواهد اسم خود را عوض کند، با سختی زیادی رو به رو می شود و باید مداوم این موضوع را به دوستان و فامیل و آشنایان یادآوری کند تا آن ها این کار را بکنند و تبدیل به یک عادت شود.

البته که این روز ها براي تغيير دادن اسم افراد روش ديگري هم وجود دارد كه البته مطمئنا خیلی راحت نمی باشد و آن گونه نیست که هميشه به نتيجه برسد. تغيير اسم قانوني اشخاص زمانی به مرحله اجرا در می آید كه بر طبق قانون کشور نیز قانونی و مجاز دانسته شده باشد. بر طبق ماده 20 در داخل قانون ثبت احوال ایران و نیز تبصره هاي موجود در ایران افرادی که شرایط زير را داشته باشند مي توانند که درباره تغییر اسم خودشان به اسم دلخواه خود اقدام نمایند.

۱ - اسم هايي كه سبب بی احترامی به مقدسات  دین اسلامي مي گردد

۲ – نام های مركبي كه بر طبق عرف موجود در ایران يك اسم محسوب نمي گردند به مانند اسامي مركب که اسامی ناموزونی می باشند

۳ – عناوينی که شامل عناوين لشكري و يا عناوین كشوري می باشند و يا که یک تركيبي از اسم فرد و یک عنوان لشکری و کشوری می باشند

۴ - القاب شامل القاب ساده و نیز مركب

۵ – نام های که زننده و مستهجن می باشند

۶ – نام هایی که نا متناسب با جنس فرزند می باشند به مانند: انتخاب نام ماشاءالله براي فرزند های جنس دختر و يا انتخاب نمودن اسم اشرف و يا اكرم براي فرزند های با جنس پسر

۷ – حذف نمودن واژه های زائد و غير لازم در اسم افراد به مانند: واژه های قلي، غلام، گرگ و قوچ و غیره

۸ – درست کردن آن دسته از  اشتباهات املايي که در اسم یک سری از اشخاص ایرانی و به دليل آشنا نبودن مأمور مربوطه ثبت احوال با اسم ها و يا لهجه های افراد اعلام کننده اسم و یا داشتن الفاظ و مفهوم های محلي و منطقه ای و يا به علت تلفظ اشتباه فرد اعلام كننده اسم اتفاق افتاده است.

۱۰ – یکی بودن اسم فرزند با اسم پدر و يا اسم مادر در درون يك خانواده.

 ۱۱ - هم اسم بودن برادران و يا خواهران در داخل يك خانواده.

۱۲ - تغيير اسم های افراد از شکل و صورت زبان عربي به شكل زبان فارسي به مانند رحمن به رحمان، اسمعيل به اسماعيل و یا اسحق به اسحاق.

۱۳ - تغيير اسم افرادی كه با تأييد کردن مراجع ذيصلاح و مربوطه به دين اسلام در ایران مشرف مي گردند.

۱۴ – عوض نمودن نام افرادی كه اسم آن ها نام های روز های هفته است.

۱۵ - تغيير اسم آن كساني كه تصمیم به تغيير جنسيت گرفته اند و دادگاه صالحه  در ایران هم حكم به پذیرش تغيير دادن نوع جنس آن ها در داخل اسناد سجلي و شناسنامه این افراد صادر نموده است.

کلمه عبد یک پیشوند مربوط به اسامي و صفات خداوند است و در بقیه موارد شخص متقاضي مي تواند که درخواست حذف نمودن آن را بکند.

 اگر فردی اسمش شامل هيچ یک از قسمت های بالا نشود ، بايد که تغییر رسمی اسم خود را به فراموشی بسپرد و به تعویض آن در میان دوستان و فامیل اكتفا نماید.

اشخاص زیر با رعایت موارد نام های قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند .

1 - اشخاص 18 سال به بالا ..

2 - افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال.

4- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

لیست اسم های ممنوعه ثبت احوال

خباک

لایان

مادیا

سوشیا

ساندیا

ماه ثمین

آنیس

وصال

روکن

آشیل

روحتاف

حسین کیان

زانست

تیگران

حسنین

هوژان

آرمائیل

آریا مهر

ماه بت

اعتماد السلطنه

زهراب

منیجه

صد تومانی

کنیز

گدا

وانوشکا

ژاکاردو

شاه دوست

لات

خون ریز

چنگیز

گرگ

قوچی

ملك الدوله

خان

شوكت الملك

حاجيه سلطان

سلطان علي

سعيد بهزاد

شهره فاطمه

سروان

سرتيپ

دكتر

شهردار

سروان محمد

شهردار علي

عبد الات

عبدال عزي

لات

عزی

آفت

عذاب

نوشابه

گشنه

پرتقال

پیرزن

حیاط

قابلمه

پشه

گلابی

بستنی

میش

جرج

رزالین

رابرت

کت آقا

سوشا

قابله

میر خدا

یهودی

آغا مادر

آبجی

آخرت

بخاره

بطری

بسته

ترکه

چرت

چرمی

حرف ناز

خیال

دده

سبیله

شناور

طوطی

هزار تومانی


شاید علاقمند باشید :

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید

معرفی اسم پسر شیک و لاکچری ۹۹ جدید


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...