معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید

داشتن یک اسم زیبا برای دختران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. انتخاب یک اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید نیازمند گذاشتن وقت است تا بتوانید بهترین و زیباترین اسم را انتخاب کنید. اسم را باید به همراه معنایش انتخاب نمایید تا بتوانید در هر جا که از شما در مورد معنای آن سئوال شد، پاسخ دهید.

در این مطلب قصد داریم به معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید بپردازیم. اسم های زیبا و جذاب زیاد هستند! فقط باید وقت بگذارید و آن اسمی که دوست دارید را انتخاب کنید. با اسم هایی که ما در این مطلب آورده ایم، تا حد زیادی می توانید به یک اسم شیک و لاکچری دست پیدا کنید و آن را انتخاب نمایید. با ما همراه باشید

اسم دختر لاکچری با حرف آ

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف آ

آبنوس = چوبی سخت

آتا = پدر

آتاناز = افتخار پدر

آتریسا = مانند آتش

آترین به معنای آتشین

آترینا = منسوب به آترین

آتنا = یکی از آوزه های قرآنی در سوره بقره

آتوسا = زبردست

آتین = موجود شده

آتیه = آینده

آدرینا = آتشین

آدینه = روز جمعه

آذر = آتش

آذرخش = صاعقه

آذردخت = دختر آتشین

آذین = زیور

آرا = زینت و آرایش

آراسته = آرایش شده

آرام = ثبات

آرامش = راحت

آرامه = منسوب به آرام

آرامینتا = همتای آرامش بخش

آرتادخت = دختر راست گفتار

آرتمیس = نام یکی از الهه های یونانی

آرتینا = منسوب به آرتین

آرزو = مراد

آرشیدا = آریائی درخشان

اسم دختر لاکچری از حرف الف

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف الف

ابتسام = لبخند زدن

ابتهاج = خوش و خرم

ابریشم = رشته ‌ای که از تارهای پیله برای دوختن و بافتن سازند

احترام = حرمت داشتن

احسانه = منسوب به احسان

احلام = وقارها

احیا = زندگی

اختر = ستاره

اخلاص = خلوص نیت داشتن

ادنا = کمترین، از واژه ای قرآنی

ادیبه = مونث ادیب

ارزنده = دارای ارزش

ارشین = دوست ترین

ارغوان = درختی زینتی

ارکیده = گلی با رنگ های درخشان

ارمغان = سوغات

ارنوار = کسی که سخنش رحمت می آورد

ارنیکا = آریایی نیکو کردار

اسرین = اشک

اسما = به شب راه رفتن

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ب

باختر = مغرب

باران = قطره های آب

باقیه = عمل صالح

بالی = عسلی

بامی = درخشان

باوان = خانه ی پدری

باهره = درخشان

بتول = کسی که از دنیا منقطع شده است و به خدا پیوسته است

بخشنده = کسی که چیزی را بدون اینکه عوضی بخواهد، می بخشد

بدر الزمان = ماه زمانه

بدری = بارانی که پیش از زمستان ببارد

بدریه = ماهی که به صورت دایره ی کامل دیده می شود

بدیعه = مونث بدیع

برفین = از جنس برف

برکت = فراوانی و رونق

بشارت = خبر خوش

بصیرا = منسوب به بصیر

بصیرت = بینایی

اسم دختر لاکچری از حرف پ

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف پ

پارلا = درخشنده و نورانی

پارمیدا = نام دختر بردیا.

پارمیس = نام دختر بردیا که زنِ داریوش (اول) بود.

پارمین = تکه یا قطعه‌ای از بلور

پانته آ = زن زیبایی از اهالی شوش که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت

پانیا = محافظ

پانیذ = شکر

پدیده = آنچه اتفاق میافتد یا وجود دارد و میتوان آن را تجربه کرد

پرتو = درخشش

پردیس = بهشت

اسم دختر لاکچری از حرف ت

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ت

تابان = دارای نور و روشنی

تابنده = درخشان

تارا = ستاره

تالین = پایتخت کشور استونی

تامارا = درخت خرما

تامیلا =  امیدوارانه

تانیا = توانستن

تبرّک = مبارک بودن

تبسّم = لبخند

تحسین = تمجید کردن

اسم دختر لاکچری از حرف ث 99 جدید

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ث

ثریّا = پروین

ثمر = میوه

ثمره = میوه

ثمن = بها

ثمین = گران ‌بها

ثمینا = منسوب به ثمین

ثمینه = گران بها

ثنا = ستایش

اسم دختر لاکچری حرف ج

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ج

جان افروز = آسایش بخش روان.

جانان = محبوب

جلاله = مؤنث جلال

جلوه = نمایان شدن

جلیله = مؤنث جلیل

جمانه = یک دانه مروارید

جمیله = مؤنث جمیل

جنان = بهشت

جنت = بهشت

جوانه = تازه

اسم دختر لاکچری از حرف چ

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف چ

چکامه = شعر به ویژه قصیده

چمن = زمین سبز و خرم

چمن ناز = زیبارویی که دارای ناز و عشوه و کرشمه است

چنور = گیاهی که به شوید شباهت دارد

چهره = صورت

اسم دختر لاکچری حرف ح

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ح

حاتمه = مؤنث حاتم

حانیه = مهربان 

حبه = دانه ی بعضی از میوه‌ها و گیاهان

حبیبه = ؤنث حبیب، معشوقه

حدیث = روایت

حدیثه = جدید

حدیقه = باغ

حرمت = احترام

حریر = ابریشم

حسانه = زن بسیار نیکو

اسم دختر لاکچری حرف خ

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف خ

خاطره = یادبود

خالده = مؤنث خالد

ختن = شهر و واحهای در جنوب باختری منطقه خودگردان سین کیانگ اویغور

خرّم = سرسبز و با طراوت

خزال = با ناز راه رونده

خلود = همیشه باقی ماندن

خلیله = مؤنث خلیل

خوب چهر    = دارای سیمای زیبا

خورشید= کُره ی سوزان

اسم دختر لاکچری با حرف د

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف د

دالیا = نوعی از گلِ کوکب

دانیا = گشنیز

دایانا = = مثل زر سرخ

درافشان = آن که مروارید میافشاند

درخشان = دارای درخشش

درخشنده = روشن و تابان

دردانه = بسیار محبوب و گرامی

درنا = پرنده ی آب چرِ بزرگ

دل آرا = موجب آرامش و شادی دیگران

دلارام = موجب آرامش خاطر

اسم دختر با حرف ذ

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ذ

ذاکره = ذاکر

ذُریه = فرزندان 

ذکیه = به معنای تیز هوش و با هوش

ذلفا = دختر سفید روی

اسم شیک برای دختر با حرف ر

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ر

رادا = منسوب به راد

راشده = راهنمایی شده 

راشین = نوعی درخت در جنگل‌های ایران      

رافعه = رفع کننده       

رامش = شادی و طرب  

رامینا = دخترِ طربناک

رانیا = بیننده

رانیکا = پسندیده و دوست داشتنی

رَسپینا = فصل پاییز

اسم لاکچری برای دختر با حرف ز

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ز

زاهره = مؤنث زاهر

زیلان = نام گیاهی است یکساله و معطر و دارای کرکهای غده دار

زحل = دومین سیارهی بزرگ منظومه شمسی

زرافشان = ذرات زر پاشیده شده

زریان = باد جنوب

زرین = از جنس زر

زینا = نام دختر نوح نبی (ع)

اسم لاکچری برای دختر با حرف ژ

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ژ

ژاسمن = گل

ژاسمین = ژاسمن

ژاله = شبنم

ژوان = میعادگاه عاشق و معشوق

ژیلا = تگرگ

ژینا = زندگی

ژینو = دارای زندگی

اسم لاکچری برای دختر با حرف س

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف س

ساچلی = دارای موهای بلند و پرپشت

ساحل = زمینی که در کنار دریا

ساحله منسوب به ساحل

سارا = خالص

ساران = آغاز

سارای = ساره و سارا

سارگل = گل زرد

اسم شیک واسه دختر با حرف ش

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ش

شاداب = طراوت

شادان = شاد

شادلین = نرم خو و آرام

شانلی = افتخار آمیز

شایا = شایسته

شاینا = شاهدانه

شکوفا = شکفته

اسم خاص برا دختر با حرف ص

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ص

صابره = مؤنث صابر

صابرین = جمع صابر

صاحبه = مؤنث صاحب

صالحه = زنِ صالح

صائبه = مؤنث صائب

صائمه = مؤنث صائم

صبا = نسیم ملایم و خنکی که در برخی نواحی از طرف شمال شرق میوزد

اسم لاکچری واسه دختر با حرف ض

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ض

ضحا = زمانی پس از برآمدن آفتاب

ضرغامه = شیر درنده

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ط

طاووس = پرنده‌ای از خانواده ی کبک که پرهای رنگارنگ دارد

طاهره = زن پاک از پلیدی

طراوت = تر و تازگی

طریفه = نو

طلوع = دمیدن و برآمدنِ خورشید و مانند آن

طنین = انعکاس صوت

طهورا = پاک کننده

انتخاب اسم لاکچری برای دختر با حرف ظ

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ظ

ظریف = همراه با ظرافت

ظریفه = مؤنث ظریف

ظهیر = پشتیبان

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ع

عارفه = زن عارف

عاصفه = مؤنث عاصِف

عاصمه = مؤنث عاصم

عاطفه = محبت

عاقله = زنِ عاقل

عالم = کیهان

عالمه = مؤنث عالم

عالیه = عنوانی احترام آمیز برای زنان

اسم برای دختر با حرف غ 99 جدید

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف غ

غدیره = گیسوی بافته

غزال = نوعی آهوی ظریف اندام و بسیار تندرو با چشمان درشت سیاه

غزاله = نوعی آهو بره ی ماده

غزل = نوعی شعر

غنچه = گلی که شکفته نشده

اسم های دخترانه و شیک با حرف ف

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ف

فاخته = پرنده‌ای از خانواده ی کبوتر

فاخره = مؤنث فاخر

فادیا = نجات بخش

فادیه = زنِ نجات دهنده

فاطره = مؤنث فاطر

فرانک = پروانه

فرانه = پروانه

انتخاب اسم شیک برای دختر با حرف ق 99 جدید

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ق

قدسی =          مربوط به عالم بالا

قدسیه = مؤنث قدسی

قدیره = مؤنث قدیر

قمر =  جِرم آسمانی که دور سیاره‌ای بچرخد

قمرسیما = ویژگی آن که چهره‌اش مثل ماه میباشد

اسم لاکچری برای دختر با حرف ک

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ک

کارین = دور و بعید

کازیوه =  سپیدی صبح که همه افق را فرا گیرد

کامله = مؤنث کامل

کاملیا = گلهای درشت و زیبا به رنگهای سفید و صورتی که در بهار ظاهر می‌شوند

کانیا = سرچشمه

کانیاو = آب چشمه

کمند = دام

اسم برای دختر 99 جدید

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف گ

گران ناز = دارای ناز

گراناز =  گران  ناز

گل آرا = آن که حرفه‌اش گل آرایی است

گل افروز = زیبا

گل افشان        (در قدیم) افشانندهی گل یا ریزندهی گل، گل فشان

گلرخ = دارای چهره‌ای مانند گل

گلسا = چون گل

اسم دخترانه و لاکچری با حرف ل

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ل

لاچین = شاهین شکاری

لادن = گل زینتی به رنگ زرد

لاریسا =  نوعی سکه ی نقره‌ای که در فارس ضرب میشده است

لاله = گلی به شکل جام و سرخ رنگ که بر روی پایه‌ای بلند قرار دارد

لاله زار = زمینی که در آن لاله ی فراوان روییده باشد

لاوین = نام یکی از مناطق مرزی غرب ایران.

لطافت =  لطیف بودن

اسم دخترانه و زیبا با حرف م

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف م

ماجده = زنِ بزرگوار

مارال = آهو

ماری = گونه ی دیگری از مریم

مارینا = دارنده ی هر چیز ارزشمند

ماریه = زنِ سفید و براق

مانا = ماندنی

مانلی = بمان برایم

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ن

نادیا = زن خوش آواز

نادیه = ندا دهنده

ناردانه = دانه ی انار

ناردین = گل خوشه  ای بلند

نارگل = گل انار

ناروُن = درخت انار

نازلی = نازنین

انتخاب اسم خاص برای دخترم با حرف و

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف و

واله = عاشق بی قرار

والیه =  حاکم و پادشاه و سلطان (زن)

وانیا = ملایم

وجیه = زیبا

وستا = اوستا

ویانا = فرزانگی

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ه

هانا = زنهار

هانیا = منسوب به هانی

هلنا = نام شهری در مرکز ایالت مونتانای آمریکا

همدم = همنشین

همیلا = نام یکی از ندیمه‌های شیرین در خسرو و شیرین نظامی

هنا = شادمانی و خوشبختی

هنگامه = شورش

اسامی لاکچری برای دختر با حرف ی

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری ۹۹ جدید از حرف ی

یاس = درختچه‌ای زینتی با ارتفاع حدود دو متر دارای گل

یاسمن = درختچه‌ای زینتی دارای گل‌های درشت و معطر

یکتا = یگانه

یگانه = صمیمی

یلدا = آخرین شب پاییز در نیمکره شمالی و بلندترین شب سال

یُمنا = راست

یوکابد = به معنی «خداوند مجداست»


مطلب پیشنهادی :

اسم های فانتزی دخترانه مطلبی جدید و زیبا از توپ تاپ


4 نظر

 1. Artemis ArmaniArtemis Armanisays:

  واقعا خوشحالم که آرتمیس هنوز هم در جدول نام های برتر قرار داره امیدوارم تا بزرگ شم همینطوری باشه . ممنون ❤

 2. هلی کوچولوهلی کوچولوsays:

  سلام لطفا اسم قشنگ هلناز رو بذارین... هل +ناز=هلناز... خوشبو و زیبا

 3. مهدی همتیمهدی همتیsays:

  اسم رجب واسه پسر خیلی خوبه🤣🤣🤣

 4. مرضیه لطفیمرضیه لطفیsays:

  اسم ها خیلی قدیمیه🤕