تعبیر خواب نزدیکی با شوهر

بسیاری از معبرای قدیمی نظیر ابن سیرین، حضرت امام صادق علیه السلام و دانیال نبی درباره خواب هایی که مجامعت و نزدیکی در آن ها موجب تمایل خواب به سمت خواب های شیطانی نگردد، باورهای گوناگونی داشتند. اما معبران امروزی در رابطه با دیدن یک رابطه عاشقانه در خواب، معتقدند که این رویاها نمایان گر احساسات ناشی از خیانت می­باشد. از دیگر معانی های عنوان شده برای این خواب ها می­توان به شکست، تعلق خاطر به عشق و نیز احساس تنهایی در رابطه را مثال زد. گاه فرد خواب نزدیکی با شوهر خود را می­بیند، که در ادامه به بررسی چنین مواردی خواهیم پرداخت.

دانیال نبی می فرماید:

" تعبیر مجامعت و نزدیکی در خواب مخصوصا اگر فرد ببیند که منی از وی خارج می­شود، حاجت روایی است. بیننده جماع خیر و نیکی خواهید دید حاجت روا خواهد شد ".

محمدبن سیرین می­گوید:

" مجامعت در خواب اگر از راهی دیگر باشد دلیل بر آن است که شخص خواب بیننده به دنبال کاری ناسزاست که خیر و صلاح وی در آن کار نیست. مجامعت با شوهر مرده رسیدن مال به بیننده خواب است ".

جابر مغربی می­گوید:

" مجامعت مرد با زن مرده، بد شدن کار و گرفتاری و مشکل است. گاهی نیز پیوند و وصلت با نزدیکان و خویشان آن زن می­باشد."

اسماعیل بن اشعث می­گوید:

" جماع با مردی معروف و جوان، خیر و نیکی فراوان است. آمیزش زن با مرد جوانی که برای وی ناشناس است، حاجت روایی اوست ".

حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند:

" نزدیکی و جماع در خواب که به موجب آن فرد در بیداری جنب شده و غسل بر وی واجب شود، موجب عدم تاویل آن خواب می­گردد".

تعبیر خواب نزدیکی با شوهر

  اگر زنی در خواب نزدیکی با شوهر خود را ببیند، دلیل بر رضایت همسرش از همخوابی با وی می­باشد. در برخی منابع گاها دیدن نزدیکی با شوهر رسیدن خبری خوش و فارغ شدن از غم ها تعبیر می­شود. خواب نزدیکی با شوهر مرده دلیل بر کوتاهی زن در دادن خیرات برای همسرش است. دیدن خواب های نزدیکی با شوهر همچون خواب هایی که در بالا به آن ها اشاره کردیم، اگر به احتلام منتهی گردد، خوابی مطلقا شیطانی محسوب شده و تعبیر خاصی ندارد.

  دیدن خواب نزدیکی با شوهر به گونه ای که زن بالا بوده و مرد در زیر قرار داشته باشد، خیر و منفعت دیدن از شوهر می­باشد.

  منوچهری مطیعی تهرانی معتقد است که دیدن رابطه جنسی و آمیزش در خواب، در نخستین مراحل می­تواند حاکی از خوابی شیطانی باشد و برای خواب های شیطانی هم تعبیری وجود ندارد. وی معتقد است منجر شدن رابطه دیده شده در خواب، به اهتلام فرد در بیداری و واجب شدن غسل بر وی، از جمله خواب های شیطانی است که نمی توان تعبیری برای آن در نظر گرفت.

  مطیعی تهراینی می گوید اگر زنی در خواب نزدیکی با شوهر خود را ببیند، اگر او قرض دار باشد پس ادای دین خواهد نمود. همچنین مطیعی تهرانی معتقد است اگر زنی در خواب نزدیکی با شوهر خود را ببیند در حالی که این زن مسافری در دور دست ها داشته و برای او غمگین و ناراحت است، دلیل که خبری از مسافرش رسیده که باعث خوشنودی وی می گردد. مطیعی تهرانی می گوید: اگر زنی در خواب نزدیکی با شوهر خود را ببیند، در حالی که در واقعیت با کسی قهر است، تعبیر خوابش آشتی با آن فرد می­باشد.

  معبران روانشناس معتقدند که تعبیر خواب نزدیکی با شوهر در صورتی که از بودن با وی لذت ببرید، به زودی و در آینده ای نزدیک تحقق خواهد یافت.

  اگر زنی نزدیکی با شوهرش را در خواب دیده و ببیند که رابطه با او را به صورت ناتمام رها کرده است، تعبیر آن چنین است که فرد در عالم واقعیت از نزدیکی با شوهر خود راضی نبوده و یا نمی تواند خواسته های خود را به شوهرش ابراز کند.

  اچ میلر معبر معروف معتقد است که دیدن رابطه زناشویی در خواب، نمایان گر دلبستگی بیننده خواب به جنس مخالف است!

  عده ای از معبران نزدیکی با شوهر مرده را غم و اندوه و نزدیکی با شوهر زنده را خیر و نیکی و نیز حج اسلام می­دانند.

  حضرت دانیال نبی نزدیکی با شوهر را بر آورده شدن حاجت ها تعبیر کرده است. مخصوصا اگر منی از وی خارج گردد که در این صورت خوابی بسیار نیکو است. دانیال پیامبر همچنین خواب نزدیکی با شوهر را دلیل بر خوبی شوهر در حق زنش و نیز حاجت روایی عنوان فرموده است.

  اسماعیل بن اشعث می­گوید:

  " اگر زنی در خواب ببیند که با زن دیگری آمیزش می­کند، دلیل که آن زن دیگر به بیننده خواب نیکی خواهدکرد و حاجت وی روا گردد ".

  ابراهیم کرمانی می گوید:

  " اگر زنی در خواب ببیند که آلت تناسلی مردانه دارد و با استفاده از آن، با دیگران جماع می کند، یعنی آن زن به زودی کار زشت و ناپسندی انجام خواهد داد" .

  تعبیر خواب نزدیکی با شوهر مرده

  حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند که نزدیکی با شوهر مرده ای که به خروج منی در عالم خواب منتهی نگردد، دلیل بر سود و منفعت بسیار است. اما اگر زنی در خواب بدید که با شوهر مرده خود نزدیکی می کند و به منظور این نزدیکی در خواب جنب شده و از وی منی خارج می گردد، دلیل بر بدی خواب خواهد بود. اما آمیزش مرد با زن مرده خود دلیل بر دستیابی مرد به مال و منال فراوان از جانب زن وی است.

  ابن سیرین می گوید اگر زنی در عام خواب ببیند که با شوهر مرده خود آمیزش می­کند، دلیل بر آن است که اموال و دارایی های زن کاهش یافته و ضرر و زیانی به وی وارد می شود و یا این که حال و اوضاع بیننده خواب دگرگون خواهد گشت.

  معبرین غربی معتقدند که دیدن رابطه جنسی در خواب در اکثر مواقع فاقد تعبیر خواهد بود. از نقطه نظر روانشناسی خواب هایی که در رابطه با آمیزش جنسی با همسر، فردی آشنا، فردی مجهول و یا حتی محارم و حیوانات دیده می­شوند، حاصل تضاد موجود در جنبه های گوناگون روابط جنسی است.


  مطالب پیشنهادی :

  تعبیر خواب نزدیکی جنسی با زن

  تعبیر خواب هم آغوشی (2)


  26 نظر

  1. ......says:

   سلام خواب دیدم رفتیم جایی شوهرم دنبال شوخی ونگاه کردن بعضی از زنا بود ووقتی وارد خونه شد دیدم جلوش کلا بازه وقفسه سینش وشکمش کلا دیده میشه وپایین تنش هم بازه ودیده میشه درحالت تحریکم بود وبه همون وضع پیش دوتا از زنا که فامیلم هستن ایستاده بود من که دیدمش عصبانی شدم وکشیدمش کنار وبهش تذکر دادم ممنون از تعبیرتون

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    رویای باطل است

  2. نازگلنازگلsays:

   سلام معذرت میخوام من دیشب خواب دیدم که پدرم که 13 ساله فوت کرده ناگهان اومد با من نزدیکی کرد بعدش دایی من هم حدودا 10 ماهه فوت کرده اونم اومد با من نزدیکی کرد لطفا تعبیر ش را برام بگید واین که من هیچ وقت توی فکر دایی ام نیستم ولی مدام به خواب من میاد وچند شب پیش اومده بود مادرم را با خودش ببره که من نگذاشتم رفت با پدرم اومدند که به زور وارد خانه شوند ولی من پشت در را یک چوب گذاشتم و اجازه ندادم که بیاند داخل خونونه

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام براشون سوره ی الرحمن زیاد بخونین و برین سر خاکشون و بهشون سر بزنید و ازشون بخواین اگر کاری را می خواهند که براشون انجام بدن بهتون بگن انشاالله حل میشه

  3. ناشناسناشناسsays:

   سلام من همسرم را ۱۳ سال قبل از دست دادم وفوت شدند الان بعد ۱۳ سال خواب دیدم برگشته ومن خیلی خوشحالم ومثل قدیما دوستش دارم که ازبودن باهاش سیر نمیشم وحتی بهم نزدیکی میکنیم ولی بعد اون هی ازش میپرسم این چند سال کجا بودی که ما برات عزاداری کردیم میگه زنده بودم ولی یه اتفاقایی افتاد نمیشد بیام خونه در چهره اش دقت کردم دیدم بخیه روی صورتش هست سوال که کردم علتشو بخیه رو باز کرد زیر اون چند جهره ی آدم دیگه بود ازش ترسیدم تازه دیدم چهره اش به قالب شوهرم که میرسه دهانش کمی کج هست به یه همسایه از ترسم پناه بردم واز استرسش بیدار شدم آیا تعبیری برایش هست لطفا بفرمایید

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا نشان دهنده تشویش های درونی است وبررویای پریشان دلالت دارد بهتر است برای ارامش روحشان سوره ملک را بخوانید

  4. ابراهیمابراهیمsays:

   با سلام من خواب دیدم با عشقم توی یه جای نامشخص پشت پنجره نزدیکی میکنیم و اون فاصله زمین تا پنجره که حدودا نیم متره اونجا سپر گرفتیم که کسی مارو نبینه و از پنجره بیرون دیده میشه که رفت امد بود ممنون میشم تعبیرشو بگید

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام به میزان علاقه و محبتی که بهم دارین اشاره داره اما ترس دارین کسی از رابطتون بدون

  5. عسل واحدیعسل واحدیsays:

   سلام،ببخشید منو شوهرم بخاطر دعوا و مشکلات دیگه ای که برامون پیش اومد الان ۸۰ روزه از هم جدا زندگی میکنیم،ولی هنوز کارمون به طلاق نکشیده.من ایشونو تو خواب دیدم که آمده بود خونمون و با لباس روی پاهای من دراز کشیده بود و منم داشتم به آلت تناسلی ایشان دست میزدم و اونم میخندید،حتی از روی لباس هم اون بمن نزدیکی میکرد ولی ی جورایی مخفیانه چون مادر و برادرمم تو خواب کنارمون بودن.و من خیلی خوشحال بودم که اون اومده پیشم و در خواب میدونستم که باهم قهر بودیم.خواستم بدونم تعبیرش چیه؟ ممنون

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام بین شما هنوز علاقه و محبت وجود داره تلاشتون رو کنید که سر زندگیتون برگردین و از شخص امین و با تجربه و خیر خواه کمک بخواین

  6. زهرازهراsays:

   سلام خواب دیدم پسرعموم و همسرش اومدن خونمون ولی پسر عموم وقتی بلند شدنصف زنش شده بود بخاطر مشکلات قدش نصف شده بود یهو دیدم پاهای خانمش دراز کشیده معلومه و جلوی خانواده م معاشقه میکنن طوری که س.ک.س برسن. رفتم بیرون برادرم و خواهرم بودن و بهشون گفتم اینا خیلی بی شخصیت شدن برادرم رفت ببینه چخبر. من مواظب ماشین شدم با خواهرزاده م سرگرم شدم ماشین رو دزد برد و دویدم دنبالش برگشتم و خواهرزاده مم سفت گرفته بود بغلم گم نشه یه ماشین مدل بالاتر گذاشته بودن. میترسیدم که خطایی در کاره. بابام وقتی فهمیدم انقدر منو زد که حس کردم دارم میمیرم. بعدش. اومدن ماشینو به اسم برادرم کنن ولی قبول نمیکرد. انگار اسیب زندگی دیده بود و منم فلج شده بودم.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا نشان دهنده درگیری های ذهنی و فکری است

  7. رویارویاsays:

   با عرض سلام.در خواب دیدم یه زن و مرد جوان قصد نزدیکی داشتند.و من بالای سرشان ایستاده بودم و مثل اینکه منو نمیدیدن.الت تناسلی زن بقدری باز و گشاد بود که داخلش دیده میشد مانند یه هندوانه ای که خالی کرده باشن.و مرد التش را فرو کرد و کف سفیدی پدیدار شد که متعلق به زن بود .با عرض پوزش اگر تعبیر داره .ممنون

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    رویای باطل است

  8. زهرازهراsays:

   سلام خواب‌دیدم باهمسرم رابطه داشتم وباهم نزدیکی داشتیم و معاشقعه میکردیم.منی هم بیرون اومد

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام خیری بهتون میرسه

  9. MahanMahansays:

   سلام خواب دیدم که با دختر خالم داخل خونمون هستیم با خواهر بزرگترش بعد من هی خودمو میچسبوندم بهش خواهرشم رو مبل نشسته بود نگا میکرد. اونم انگار زیاد بدش نمیومد بعد چند تانیه دیدم خودشو دارع میماله بهم....منو دختر خالم زیاد باهم دیگ خوب نیستیم تعبیرش چیه؟

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام با شخصی آشنایی خواهین داشت

  10. رحیمیرحیمیsays:

   سلام وقت به خیر خواب دیدم تو یه جمعی هستیم بانامزدم قایمکی رفتیم یه اتاق و دروقفل کردیم نزدیکی میکنیم.الان درحال حاضرقهرهستیم تعبیرش چیه؟

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام سپاس اختلافتون حل میشه ان شاءالله حل میشه سوره ی یوسف بخونین

  11. سونیا.مسونیا.مsays:

   سلام من خواب دیدم ک با شوهرم نزدیکی داشتیم.البته من چندماهه قهرم خونه پدرم هستم.لطفا بگیدتعبیر خوابم چیه؟

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام بیانگر وفاداری شما نسبت به همدیگر باشد

  12. م مم مsays:

   من امروز 17 رجب بعد از نماز صبح خواب دیدم که همه شهر خوشحالی و سرور و جشن بود و مادرم هم به شهر ما آمده بودند و خانه ما بودند. شوهرم به خونه آمدند و خیلی خوشحال و پر انرژی بهم محبت می کردند و حتی برای نزدیکی خودشون من رو به حمام بردند و تمام بدن من رو نظافت کردند تا آماده برای تزدیکی بشم. البته بگم که کسی از ازدواج من و همسرم اطلاعی نداره فقط مادر و خواهرم میدونند که من با ایشون قصد ازدواج داریم باهم ولی در خواب شوهرم جلوی مادرم آمد خونه و انقدر بهم محبت می کرد و حتی مادرم هم خوشحال بود که ایشون با محبت با من میخوان نزدیکی کنند. قرار بود شب بریم خونه مادر شوهزم اونجا نزدیکی کنیم و کنار هم باشیم و من خیلی خوشحالم چون اونجا رو خیلی دوست دارم این خواب چه تعبیری داره؟

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    به سعادت و شادی در این امر اشاره دارد

  13. ..............says:

   سلام خسته نباشید امروز خواب دیدم با شوهرم رابطه داریم تو خونه پدرم رابطه خیلی هیجانی بود که برادرم از اتاق در اومد ما از هم‌ جدا شدیم برادرم خودشو ندیدن زد و رفت اتاق ما هم‌ کارمونو ادامه دادیم.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا بیانگر وفاداری در بین شماست

  14. شادیشادیsays:

   سلام. خواب دیدم شوهرم من را به قصد رابطه جنسی برد داخل اتاق و هر دو روی تخت دراز کشیدیم. شوهرم شروع کرد به گردن من بوسه و لیس زدن بعد زبونش رو گذاشت داخل دهنم و من شروع کردم به مکیدن زبونش. ولی آب دهنش سرد بود.قبل از اینکه شروع به رابطه جنسی کنیم شوهرم ارضا شد و لباسش کثیف شدشو آلتش بیش از حد بزرگ شد. من بهش گفتم مواظب باش تشک تخت نجس نشه. ولی من ارضا نشدم. بعدش رفتم سر کمدش که براش لباس بیارم بره دوش بگیره دیدم یه قرآن کوچیک و مفاتیح داخل سبد لباسشِ و من بهش گفتم چرا قرآن رو گذاشتی تو سبد لباست بهش بی احترامی میشه گناه داره. بعد حین گفتگو از خواب پریدم. این رو هم بگم که ما تو عالم واقعیت مشکل داریم و شاید از هم جدا بشیم و دور از هم زندگی میکنیم.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام از قرآن و خدا کمک بخواین بین شما علاقه و محبت وجود دارد نگذارید این زندگی خراب شود

  15. ..............says:

   سلام خسته نباشید خواب دیدم با شوهرم در خانه پدریم رابطه دارم خیلی هم رابطه هیجانی بود برادرم از اتاق میاد بیرون ما از هم جدا میشیم برادرم خودشو به ندیدن میزنه و بر میگرده به اتاق ما هم کارمونو ادامه میدیم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام بیانگر درگیری ذهن است

  16. minaminasays:

   سلام خواب دیدم که باشوهرم سوار کشتی هستیم توی راه مسافرت،توی کشتی باشوهرم نزدیکی داشتیم که همراه با لذت بود، ممنون

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام بیانگر اعتماد در بینتان است

  17. لیلاسیفیلیلاسیفیsays:

   سلام ببخشید من با همسرم باهم چندروزه قهریم تو این مدت من ۲بار خواب دیدم میخوایم باهم نزدیکی کنیم ولی هربار ب یه دلیلی کارمون کنسل میشه،توی خواب اولم همسرم منو از پشت تو بغلش گرفته بود قصد نزدیکی داشتیم که پدر و مادرم واسه کاری اومدن داخل و کارمون انجام نشد ومن ب مادرم غر زدم که چرا در نمیزنین میاین تو،خواب دومم من روی شکم شوهرم خوابیده بودم قصدنزدیکی داشتیم که بخاطر دخترم که کنار ما دراز کشیده بود و مارو میدید انجام ندادیم.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام شما بهم علاقه دارین و برای هم قلبا مهمین منتها مسائلی وجود داره که باید اونارو حل کنین و نذارین کسی در زندگیتون دخالت کنه

  18. زهرازهراsays:

   باسلام من مجرد هستم. دیروز بعدازظهر در خواب دیدم ک با عروسکم در اتاقم دارم بازی میکنم و یکدفعه این عروسکم زنده شد دست وپاش عوض شد موهاش رنگ دیگه ای شد و آرایش داشت وخیلی زیباشده بود و من خیلی تعجب کردم و خواستم ب خواهرم بگم ک عروسکم زنده شده شبیه آدمها شده ک عروسکم بااشاره گفت ب کسی نگو .و من شروع کردم با این عروسک لب گرفتن و مالش دادن واژن عروسکم ، ک عروسکم ب شدت از این کار من ناراحت بود و بدش می اومد که به ناگاه از خواب بیدارشدم. تعبیرش چیه؟؟

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام رویای پریشان است

  19. مجتبیمجتبیsays:

   سلام سال نو مبارک سپاس از پاسخگوییتون خواب دیدم با زن خودم که خیلی دوستش هم دارم و فامیل هم هستیم با علم و آکاهی به اینکه هنوز با هم ازدواج نکردیم نزدیکی کردم در انظار دو نفر دیگر که از دوستان و فامیل ایشون بودن ممنون میشم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام سپاس به محبت و علاقه ای که شما بهم دارین اشاره دارد

  20. زهرازهراsays:

   سلام من خواب دیدم که شوهرم ازهم دوریم .ومدام ازرابطه جنسی حرف میزنه

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام پریشان است

  21. ساراساراsays:

   خواب دیدم حیلی مشتاق رابطه جنسی با همسرم هستم ولی شاید اون مثل من مشتاق نیس من دنبال فرصت و مکان خالی ام ولی مشغله ها و مهمان و اینا باعث شده تنها نباشیم و شوهرم اصلا گویا فرصت نداره به این مسئله فکر کنه

  22. ....says:

   سلام من با شوهرم شش ماهه قهرم و تصمیمم به طلاق هست دیشب خواب دیدم شوهرم به زور با من رابطه جنسی برقرار کرد من نمیخواستم تو خواب می دونستم قهریم

  23. زهرازهراsays:

   سلام من باشوهرم قهریم.ینی اون بامن قهر وگذاشته رفته.خواب دیدم پسرعمش میگه به یه دختر دیگه علاقه مند و دیدم که چنروزبعدخونوادش اومدن برااشتی ولی خودش نیومده بود

  24. نازنیننازنینsays:

   سلام خسته نباشین من زن متاهلم دوسالست است که ازدواج کردم ولی متاسفانه بخاطر مصرف قرص اعتیاد آور شوهرم دعواکردم هرکاری کردم نتونستم ترکش کنم الانم دوازده روز است تو خونه پدرم هستم خودم هم سرگردانم شوهرم هم میخواد طلاقم بده ساعت 5 ظهر خواب دیدم وایسادم دم در خونه شوهرم داشتم بیرونو تماشا میکردم بعد شوهرم اومد با دعوا وچوب دستی جلوی مردم میگفت بیا توخونه همه نگام میکردن بعد آمدم حیاط خونه بهم گفت تو کچلی(در حال حاضر یه کم موهام کم پشته) بعد منم با گریه موهامو نشون دادم گفتم کجاش کچله بعد وقتی دید کچل نیستم منو بغل کرد لبامو با شدت علاقه می‌بوسید باهم نزدیکی کردیم خواهش میکنم تعبیرش چی میتونه باشه

  25. نگیننگینsays:

   سلام و وقت بخیر استاد من سه ساله جدا شدم، دیشب خواب دیدم داشتم میرفتم خیابون و راه اشتباه رفتم و یه پسر همش دنبالم بود منم خیلی ترسیدم میخواستم فرار کنم که منو گرفت و به یه انبار بزرگ برد، بعد دیدم از طرف همسر سابقم بوده ، چون اون هم اونجا بود، بعد که من با همسرم تنها شدیم ، دیدم هیچ اسیبی بهم نمیرسونه و من اونو گرفتم و داشتم دست و پاش و با طناب محکم میبستم وگره میزدم با اینکه خیلی محکم نبود ولی انگار نمیخواست خودش نجات بده ، بعدش با هم آشتی کردیم و بهم گفت بیا زندگی کنیم چندتا قول هم ازم گرفت، بعدش هم چند بار با هم رابطه جنسی برقرار کردیم ممنون میشم تعبیرش بگین

  26. ماهور عابدیماهور عابدیsays:

   خواب دیدم با همسر فعلیم خوابیدیم،همسر سابقم اومد،من نمیخواستم بفهمه ازدواج کردم،باهاش رفتم وتو اتاق دیگه ایی خوابیدم و اونم با من رابطه گذاشت و من عورتشو کامل دیدم اما منی خارج نشد،خیلی ناراحتم. در واقعیت من مبلغ زیادی پول از همسر سابقم طلب دارم،و دیروز به خاطرش باهاش حرف زدم و گفتم پولمو زودتر پس بده،ولی نگرانم که کار به شکایت بکشه هرچند به زبون میگه بزودی پس میدم. میخوام بدونم معنی خوابم چیه🥺