دانستنی های تعبیر خواب گیاه کاکتوس

خواب، به حالتی گفته میشود، که فرد در نوعی اغما موقت فرو رفته و کلیه ی حواس پنج گانه اعم از بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه برای مدت زمانی غیر فعال شده و آنچه شما در خواب میبینید، یا میشنوید و یا لمس میکنید، همگی مجازی و وابسته حواس توهمی شما هستند. بسیاری از افراد تمایل دارند پس از بیداری، تعبیر خواب خود را بدانند.

در این رابطه باید نکته ای را مد نظر داشته باشید :

- تنها خواب هایی که رویاهای صادقه محسوب میشوند دارای تعبیر هستند و خواب هایی که به علت تفکرات و دغدغه های روزمره، مزاج، نوع خوابیدن، حالت جسمی و وسوسه های شیطان رخ میدهند، تنها یک رویای گذرا بوده و تعبیری ندارند.

  تعبیر خواب، علمی خاص و فرازمینی است و به سادگی کسب نمیشود. این علم یا از جانب خداوند به بندگان برگزیده اش عطا شده و یا توسط برخی از افرادِ توانمند با پشتکار بسیار و در طی سالهای طولانی بدست امده است.

  از مشهور ترین معبرین خواب، میتوان به یوسف نبی (ع)، دانیال نبی (ع)، امام صادق (ع)، ابن سیرین، ونگا و فروید اشاره نمود.

  در این مطلب به بررسی تعبیر خواب کاکتوس، از دیدگاه معبرین مختلف میپردازیم.

  در ابتدا قابل ذکر است که کاکتوس گیاهی است که معمولا خاردار و گوشتی میباشد و در ابتدا در قاره ی آمریکا روییده است اما امروزه در بسیاری از مناطق جهان رشد و تکثیر میشود.

  از انجایی که این گیاه در بومِ خاورمیانه نبوده است، لذا معبرین اسلامی نامی از کاکتوس در تعابیر خوابِ خود نیاورده اند. به همین جهت منابع در دسترس برای تعبیر خواب این گیاه، کتب و نظرات اندیشمندان و معبرینِ غربی و اروپایی است.

  بررسی تعبیر خواب کاکتوس در حالت های مختلف

  تعبیر خواب کاکتوس :

  در حالت کلی و عمومی، مشاهده ی کاکتوس در خواب، نشان از دعوا، کشمکش، تنهایی و جدال میدهد.

  تعبیر خواب کاکتوس تنها :

  از دیدگاه کتاب تعبیر خواب میلر، مشاهده ی کاکتوس به تنهایی و یا کاکتوسی در بیابان، نشان از انزوا و تنهایی شما دارد که خشمی درونی و تفکرات منفی شما را نیز میرساند. این تفکرِ نادرست، خشم و تنهایی میتواند منجر به آسیب دیدن شما در زندگی شود. لذا این خواب نوعی هشدار برای تغییر نگرش شما و کنترل خشمتان است.

  تعبیر خواب مراقبت از کاکتوس :

  از دیدگاه تعبیر خواب فروید، از آنجایی که کاکتوس نمادی از تنهایی و خشونت است، مراقبت از این گیاه نشان از عشق و علاقه ای یک طرفه و بی بازگشت میدهد.

  همچنین از دیدگاه کتاب تعبیر خواب ونگا، مشاهده ی کاکتوس، خصوصا به تعداد زیاد در خواب، نشان از همان علاقه ی یکطرفه بوده و هشدار میدهد که در یک رابطه ی عاطفی و یا دوستانه نمیتوانید مورد توجه و جلب نظر واقع شوید.

  تعبیر خواب از بین بردن کاکتوس :

  از آنجایی که کاکتوس نمادی از خشم و دشمنی است، لذا از بین بردن آن نیز به معنای پایان دادن به یک خصومت، خشم و یا انتهای یک دشمنی است. برخی معبرین، از بین بردن کاکتوس توسط خواب بیننده را نشانی از غلبه بر دشمنان میدانند.

  تعبیر خواب تیغ کاکتوس

  تعبیر خواب تیغ کاکتوس :

  تیغ کاکتوس، نشانی از آسیب رساندن و زخم خوردن است. اگر در خواب توسط تیغ های کاکتوس مورد ازار و اذیت قرار گرفتید، آن را هشداری بدانید که در زندگی واقعی ممکن است توسط فردی که به سردی و خشونت کاکتوس است، مورد ازار قرار بگیرید.

  همچنین از دیدگاه کتاب تعبیر خواب مدرن، آسیب دیدن به وسیله ی تیغ کاکتوس، نشان از غلبه ی اندوه و ناراحتی بر شخص خواب بیننده است.

  در کتاب تعبیر خواب ونگا، از تیغ کاکتوس به عنوان دوستان بدخواه و یا دشمنان یاد شده است. افرادی که در آینده ممکن است به شما آسیب رسانده و موجبات ناراحتی و اندوهتان را فراهم نمایند.

  همچنین زخمی شدن در خواب با تیغ کاکتوس هشداری از برملا شدن راز ها و اسرارتان نیز تعبیر میشود.

  از دیدگاهی دیگر، دیدن تیغ کاکتوس در خواب، نشانگر این است که شما نیاز به ایجاد یک مرز از فضای شخصی و حریم شخصی خود دارید. شاید احساس کنید که کسی به فضای امن شخصی شما حمله کرده است و این باعث می شود احساس ناراحتی کنید.

  تعبیر خواب خوردن میوه ی کاکتوس :

  از دیدگاه تعبیر خواب غربی، خوردن میوه ی کاکتوس، نماد یک رابطه ی عاشقانه و صمیمی و یا پایان بخشیدن به یک نزاع و قهر میباشد. این خواب نشان دهنده ی رسیدن به سعادت و خوشبختی در پسِ یک اشتی و همدلی است.

  تعبیر خواب فرو رفتن تیغ کاکتوس در دست

  تعبیر خواب تیغ کاکتوس در دست :

  از آنجایی که تیغ کاکتوس، نشانی از رنج و درد و اندوه است، اگر تیغ کاکتوس در بدن شما فرو رود، هشداری است بر رنج و اندوهی که به سراغتان خواهد آمد و اگر خودتان با تیغ کاکتوس به کسی آسیب برسانید، نشان از رنج و ظلمی است که در عالم واقعیت روا داشته اید و یا موجب آن خواهید شد.

  از دیدگاه تعبیر خواب لیلا برایت، دیدن تیغی که در دست فرو میرود نشان از توطئه و نیرنگ دشمنان است.

  برخی از معبرین، فرو رفتن تیغ در دست را نشانی از قرض و بدهی میدانند. قرضی که برگرداندن آن با سختی همراه است و درجه ی سختی آن را میتوان از رنجی که به واسطه ی فرو رفتن تیغ در دستتان  تحمل میکنید، بسنجید.

  در کتاب تعبیر خواب ونگا، از تیغ و خاری که در دست و بدن فرو میرود، تحت عنوان دشنام و حرف های زشت یاد شده است، سخنانی که مانند تیغ در عمق جان فرد مقابل فرو مینشینند و موجب تکدر خاطر او میشوند.

  تعبیر خواب تیغ کاکتوس در پا :

  به طور کلی تیغ کاکتوس، نشانی از درد و رنج و سختی است. حال اگر تیغ کاکتوس در پای شما فرو رود، نشان از حرف و حدیث های گزنده و نا خوشایندی است که پشت سرتان زده خواهد شد.

  از دیدگاه منوچهر مطیعی، آسیب به پا توسط تیغ نشان از پشیمانی است. پشیمانی و ندامت از کاری که انجام داده اید.

  در کتاب تعبیر خواب میلر آمده است، هر گونه آسیب و زخم به پا نشان از سوء استفاده دارد.

  تعبیر خواب کاکتوس سفید :

  دیدن کاکتوس سفید در خواب، نشانه ای از پاکی و صداقت است. همچنین این رنگ نمادی از صلح و آرامش و پایانی بر مشاجرات و تنهایی شماست.

  در برخی دیدگاه ها، کاکتوس سفید نوید دهنده ی یک عشق پاک در دل و وجود شما میباشد.

  تعبیر خواب کاکتوس سبز

  تعبیر خواب کاکتوس سبز :

  کاکتوس سبز، برعکس رنگ زیبا و دوست داشتنی اش هشداری بر حسادت میباشد. این رنگ میتواند نشانگر حسادت شما به کسی یا موضوعی خاص باشد؛ حسادتی که با خشم و اندوه آمیخته شده و قلب و روح شما را تیره مینماید. از حسادت دوری کنید و روح خود را با خصلت های خوب و سالم پرورش دهید. برعکس کاکتوس سفید که نوید دهنده ی آرامش درونی شما است، کاکتوس سبز عدم آرامش و سلامت روان را میرساند.

  تعبیر خواب هدیه گرفتن کاکتوس :

  از انجایی که کاکتوس، گیاهی مقاوم و پایدار است و میتواند در شرایط سخت نیز زنده بماند، هدیه گرفتن آن در خواب، دعوت به صبر، شکیبایی و استقامت است. همچنین کاکتوس را به عنوان نمادی از خستگی ناپذیری، غلبه بر سختی ها و مشکلات و همچنین تلاش جهت بهبود اوضاعِ حال حاضر میدانند.

  اگر در خواب، به کسی کاکتوس هدیه دادید، نشان دهنده ی دعوت از آن فرد به صبر و استقامت است و اینکه شما امید دهنده و یاری رسانِ شخصی خواهید بود.

  تعبیر خواب کاکتوس بدون تیغ :

  کاکتوس بدون تیغ میتواند نشان دهنده ی پیشرفت و موفقیتی باشد که با صبر و استقامت به وقوع می پیوندد و در این مسیر، مشکلاتِ فراوان برای شما مانعی ایجاد نمیکنند.

  تعبیر خواب کاکتوس شکوفه و گل بدهد

  تعبیر خواب شکوفه و گل کاکتوس :

  در تعبیر خواب دیدن شکوفه ی کاکتوس اختلاف نظر وجود دارد.

  به عقیده ی برخی از تعبیر کنندگان، دیدن شکوفه ی کاکتوس به این معناست که در شرایط سخت و مصیبت ها، شما تنها نیمه ی خالی لیوان را میبینید و توجهی به نکات مثبت نمیکنید. این نکات هرچند کوچک، اما میتوانند در اوج تنهایی و خصومت، زیبایی خود را عیان کنند.

  دیدگاه خود را تغییر دهید و کمی مثبت نگر باشید.

  اما دیدگاه معبرین دیگر، شکوفه ی کاکتوس، نماد صلح و آرامش و ایجاد تحولی زیبا و خوشایند است که شما را از سختی و تنگنا رها میکند.


  در ادامه ببینید :

  تعبیر خواب قلمه زدن گل و گیاه

  تعبیر خواب گیاه شناسی


  4 نظر

  1. خانم صخانم صsays:

   پریشب خواب دیدم مادرم درنبود من تمام گلدونامو فروخته بود، من خاستم گلدونای تازه درست کنم از یه خانم غریبه" دوتا برگ کاکتوس گرفتم+ دوقلمه از یه گل دیگه، قلمه ها و کاکتوسها روی "آستین لباسم گذاشتم و چون کاکتوسهاتیغ داشت بخوبی به آستینم چسبیدن و نمیافتادن، رسیدم به عمه ام که فوت شده یه عالمه گلدون سفالی با گلهای مختلف داشت گفتم یه گلدون بهم بده، یه گلدون سفالیِ سفید کوچک بهم داد، مادرم گفت بهش بگو از خاک پُرش کنه_گفتم، وعمم بادستاش از زمین خاک جمع کردو گلدونمو پُرکردوبهم داد تا گلهامو بکارم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    در حال انجام کاری هستید که نتیجه ی اون هم براتون سود داره و هم ضرر

  2. افسانهافسانهsays:

   سلام خواب دیدم یه سطل بزرگ توی انباری خونه ای که ۲۰ سال پیش اونجا زندگی میکردیم هست که توش کاکتوس های سبز هست بعدش یه سیب زمینی آوردم که خاکی بود تو همون سطل بزرگ کاشتمش تاسبز بشه به نظرتون تعبیرش چیه؟

  3. یاسیاسsays:

   سلام خواب دیدم نزدیک خونمون یه باغ هست که داشتیم با مادرم ازون مسیر برمیگشتیم خونه که دیدم کاکتوسای خوشگلی تو گلدونای خیلی بزرگ هست من با دیدنشون خیلی خوشحال شدم به مادرم گفتم بریم گلدون بیارم ازین کاکتوسا برداریم بزاریم تو گلدون ببریم خونه برگشتیم از کاکتوسا برداشتیم البته اون باغ متعلق به کسی نبود.

  4. فاطمههفاطمههsays:

   سلام من مجردم و پسری منو دوست داره که من دوسش ندارم و پدربزرگم هم چند سال پیش فوت کردن و من خواب دیدم که پدربزرگم تازه فوت شده و جلوی درب خانه ای پرچم های سیاه عزاداری زدند که فکر میکردم خونه پدربزرگم بوده و من و فامیل ها و افرادی غریبه به خرابه ای وارد میشیم و در اونجا آجر های سفید پراکنده هم بود و من به یاد پدربزرگم گریه میکنم و چند کاکتوس سبز هم به صورت پراکنده در بالای دیوار این خرابه بود که من گفتم : اگر کسی زیر این دیوار بخوابه و این کاکتوس ها بر روی اون بیفته صدمه می‌بینه و این پسر پس از حرف من رفت تا کاکتوس ها رو از بالای دیوار ها پایین بیاره تا کسی صدمه نبینه و من هم رفتم در دستشویی این خرابه صورتم رو آب زدم و گریه هام رو پاک کردم . ممنونم