تعبیر خواب بچه سر راهی از دیدگاه معبران

آیا می دانید تعبیر خواب بچه سر راهی چیست و چه پیامدهایی را برای شخص خواب بین دارد؟ خواب بچه از دیدگاه معبران مختلف دارای تعابیر و تفاسیر گوناگونی است. در حالت کلی همه آنان به خوش یمن بودن بچه در خواب اتفاق نظر دارند و در بسیاری مواقع هم بنا به شرایط شخص خواب بین تعبیر این خواب را خوب نمی دانند. اما آیا تعبیر خواب بچه سر راهی هم به همین شکل است؟ در ادامه مطلب به همراه ما باشید تا شما را با چند و چون تعبیر این چنین خوابی آشنا سازیم.

بنا به روایت کامل ترین مرجع تعبیر خواب های دنیا، تعبیر خواب بچه سر راهی بسیار خوب و مبارک است. آنچه که در این کتاب روایت گشته تعبیر خواب پیدا کردن یک بچه سر راهی چه دختر و چه پسر این است که در جایی که هیچ امیدی از آن ندارید منفعت بزرگی نصیبتان می شود. به گفته زیگموند فروید ذهن بخش عمده ای از ذهن انسان را ناخودآگاه او تشکیل می دهد و تنها درصدی از آن شامل خودآگاه می شود. این بخش از ناخودآگاه در حالت خواب و بیهوشی هوشیار شده و نسبت به هر آنچه که اتفاق می افتد فعال می گردد. این روانشناس هم درباره تعبیر چنین خوابی اعتقاد بر این دارد این نوع خواب هم رابطه مستقیمی با موضوعی که شخص خواب بین در خواب خود دیده است دارد.

شاید بارها و بارها در اطراف خود شنیده باشید که خواب نوزاد یا بچه های کوچک را دیده اند که در سر راه آن ها قرار گرفته اند. چنانچه شما هم گذرتان به دیدن چنین خوابی افتاد و دیدید که در خوابتان نوزاد و بچه کوچک غریبه و ناآشنا بر راهتان قرار گرفت توجه داشته باشید که تعبیر چنین خوابی می تواند بر معنا و مفهوم متفاوتی دلالت داشته باشد. گاهی اوقات هم نشانگر اتفاقات مهم در زندگی شما است.

تعبیر خواب بچه سر راهی از دیدگاه آنلی بیتون

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب بچه سر راهی معتقد است که در بسیاری مواقع بایستی با در نظر گرفتن شکل ظاهری و چهره بچه ای که بر سر راهمان قرار می گیرد چنین خوابی را تفسیر کنیم. اما در مجموع چون بچه کوچک و یا حتی نوزاد شخصیتی عاری از هرگونه گنا

تعبیر خواب بچه سرراهی دختر

ه و آلودگی دارد تعبیر آن هم در خواب نماد معصومیت است و نشان می دهد که پاک ترین و خالص ترین قدرت ها نصیب انسان می شود. همچنین ایشان در جاهایی دیگر درباره این خواب چنین روایت می کند:

اگر در خواب خود دیدید که نوزاد تازه متولد شده در سر راهتان قرار گرفته است تعبیرش آن است که به زودی شادی های غیر قابل باوری را تجربه خواهید کرد. همچنین اگر در خوابتان بچه را نوزاد را نشناختید و چهره اش برایتان غیر عادی و عجیب و غریب بود نشانه آن است که در بیداری بیشتر حواستان به سلامت فکری و روحی خود باشد.

تعبیر خواب بچه سر راهی دختر

از آنجایی که هر خوابی با جزئیات متعدد بسیاری همراه است این امر درباره تعبیر خواب بچه سر راهی نیز صدق می کند. چنانچه دختر مجردی در خواب خود بیند که یک بچه کوچک بر سر راه او قرار گرفته است نشانه آن است که از گرفتاری و سختی هایی که در آن قرار گرفته خلاصی می یابد. اما اگر در خواب بیند که نوزاد سر راهی دختر است تعبیرش آن است روزهای بسیار شاد و فرح بخشی در انتظارش است.

تعبیر خواب بچه سر راهی به روایت لوک اوینتهاو

در حالت کلی بسیاری از معبران تعبیر خواب بچه سر راهی را خوش یمن و برخی دیگر آن را عملی بی رحمانه می دانند. به عنوان مثال لوک اینتهاو می گوید اگر در خواب خود دیدید که یک نوزاد در سر راهتان قرار گرفته است و مدام در حال گریه کردن است نشانه آن است که شما یک غم بزرگی را در دل خود پنهان کرده اید و کسی از آن خبر ندارد. اما اگر بینید که نوزاد جلوی راهتان سبز شده و شما وادار به نگهداشتن آن می شوید تفسیرش آن است که شما برای انجام یک کار بزرگی در مقابل چشم همه از خود اعتماد به نفس بالایی نشان می دهید. همچنین لوک اینتهاو در جاهای دیگر درباره دیدن خواب بچه چنین می گوید:

خوشبختی

اوقات مبارک و میمون

شادی و سلامتی

گاهی اوقات غم و غصه و فلکت

تعبیر خواب بچه سر راهی بودن ، تعبیر خواب پسر بچه سر راهی


  تعبیر خواب بچه سر راهی به روایت ابن سیرین

  ابن سیرین درباره دیدن بچه سر راهی در خواب چنین روایت می کند: چنانچه شخصی در خواب خود بیند که به او یک بچه سر راهی داده اند اگر بچه دختر باشد نشانه آن است مال و منفعت فراوانی به او می رسد. اما اگر بچه پسر باشد تعبیرش آن است که به زودی کار و بار و اوضاعش خوب خواهد شد و از طرف یک مرد قدرتمندی حمایت مالی می شود.

  همچنین ابن سیرین درباره تعبیر چنین خوابی در جاهای دیگر می گوید: اگر در خواب خود بینید که یک نوزاد تازه متولد شده در سر راهتان قرار گیرد و از شما خواسته شود که او را به فرزند خواندگی قبول کنید تفسیرش این است که به زودی سرگرمی ها و شادی های لذت بخشی را تجربه خواهید کرد.

  تعبیر خواب بچه سر راهی از دیدگاه معبران چینی

  معبران چینی درباره تعبیر خواب بچه سر راهی به شدت معتقد هستند دین این خواب بر امیدوار شدن برای دست یافتن به آرزوهای بزرگ دلالت دارد. اگر خانمی که نمی تواند باردار شود و یا به قول معروف اجاقش کور است چنین خوابی را ببیند تعبیرش آن است که بر بچه دار شدن خود در عالم بیداری امیدوار باشد. یعنی در آینده ای نه چندان دور صاحب فرزندی می شوند.

  تعبیر بچه سر راهی

  تعبیر خواب بچه سر راهی زن آبستن

  دیدن خواب بچه سر راهی برای یک زن آبستن و حامله نشانه یک عشق همراه با سعادت و خوشبختی است.

  تعبیر خواب بچه سر راهی برای زن بیوه

  اگر زن بیوه در خواب خود بیند که یک بچه سر راهی به او داده اند نشانه آن است که مدتی است گرفتار کارهای نامعقول گشته است.

  تعبیر خواب بچه سر راهی زشت

  اگر در خواب خود بینید که یک بچه زشت و بد چهره بر سر راهتان قرار گرفته است نشانه آن است که بدشانسی کوتاه مدتی بر سر راهتان قرار می گیرد

  تعبیر خواب بچه سر راهی خنده رو

  در حالت کلی دیدن خواب بچه سر راهی خنده رو بر دوستان بسیار خوب و پر منفعتی که دور شما را گرفته اند دلالت دارد

  تعبیر خواب بچه سر راهی بیمار

  چنانچه در خواب خود دیدید که یک نوزاد بیمار بر سر راهتان قرار گرفته است و شما از حال و وضع او بسیار ناراحت هستید معنی اش آن است که در فامیلتان شخصی دچار بیماری می شود. اگر دیدید که نوزاد بیمار را به فرزند خواندگی قبول می کنید نشانه آن است که یک مشاجره خانوادگی دامن شما را هم می گیرد.

  دیگر مطالب پیشنهادی :

  تعبیر خواب بچه های بی سرپرست

  تعبیر خواب به فرزندی گرفتن نوزاد (2)

  7 نظر

  1. مریم حاکمیمریم حاکمیsays:

   سلام خسته نباشید من دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم متاهل هستم و همراه با یه آقایی که همسرم هستن رفتیم مسافرت . تو مسافرت هر دومون هم ناراحت بودیم که چرا بچه دار نمیشیم! بعدش یهو دیدیم سه تا بچه سر راه هستن و خدا اونارو به ما داده که یکیش یه دختر خوشگل و دوتای دیگه پسر بودن در سنین حدود چهارپنج سال و این مارو خوشحال میکنه .ممنون میشم تعبیرشو بگید

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام در حالت کلی دیدن خواب بچه سر راهی خنده رو بر دوستان بسیار خوب و پر منفعتی که دور شما را گرفته اند دلالت دارد

  2. بهزاد بارانیبهزاد بارانیsays:

   سلام من در خواب دیدم که پسر داداشم تازه بچه دار شده و اهل خانوادمون وچند تا از فامیلامون دور هم جمع شده بودند که با هم مشغول صحبت کردن بودن که یک لحظه من چشمم به یکی از دختران فامیلامون افتاد و نگاه برگردوندم بدون اینکه به اون حسی داشته باشم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است دورهمی خانوادگی برایتان ایجاد شود

  3. مهریماحسینیمهریماحسینیsays:

   سلام من خواب دیدم دوتابچه دوقلوسرراهمه به طوراتفاقی دیدمشون یکیشونوبرداشتم ازنزدیک نگاهشم کردم ومهرش به دلم نشست اوناحتی لباس هم نداشتن یه پترچه خیلی کمی دورشون بود

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا نشان دهنده رسیدن منفعت از جایی به شما است که انتظار ان را ندارید

  4. قلعه نویقلعه نویsays:

   سلام من تقریبا صبح بود که خواب دیدم با شوهرم داریم توخیابون راه میریم ک ی پسر خوشگل با لباسای تمیز دیدیم ک رو زمینه برش داشتیم برا خودمون. بغل هر کی که میرفت گریه میکرد ولی بغل من ک میومد ساکت میشد

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    یه خبر خوب بهتون داده میشه

  5. زهرا قزهرا قsays:

   سلام . من خاب دیدم پدرم از بیرون از خونه چهارتا نوازد که سرراه بود رو اورده بود.‌ چهارقلو بودن. تعبیرش چیه

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام خبر های خوبی بهتون داده میشه

  6. زهرازهراsays:

   سلام.خواهرم مجرده خواب دیده که یه بچه با موی مشکی بغل شوهرمه و شوهرم هم خیلی با اون بچه بازی میکنه.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است رزق شما افزون شود

  7. سامانسامانsays:

   سلام. من دیشب خواب دیدم که با دوستم وارد مغازه شدیم تا اون زرشک بخره بعد من کنار یه مردچاق نشستم که موهاش شروع کرده بود به سفیدشدن اما نه از سن و سال بلکه از غم. یه پسر بچه هم بغلش بود. احساس کردم پسره. از دوستم پرسیدم زرشک خوب و بدو تشخیص میدی؟ این مرد جواب داد آره میشناسه انگار. بعد من دقت کردم دیدم بچه سبزه و خوشگل و خنده رو و لخت پیچیده به روزنامه. هوای بیرونم سرد بود و زمستون. گفتم اینو چرا همچین کردی؟ گفت تا سردش شه ... سرما بخوره ... بمیره ... با کنایه اینا رو گفت یعنی من فهمیدم منظورش اینه که پول نگهداریشو ندارم.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است اتفاقات هیجان انگیزی در زندگی برایتان رخ دهد