تعبیر خواب نوزاد چهار قلو

شاید برخی مادران به ناگاه خواب های لذت بخشی چون به دنیا آوردن نوزادان چند قلو را ببینند که می تواند برای آنها نویدبخش تحولات تازه ای در زندگیشان باشد. با این همه هر یک از تعابیر چند قلو زایی از جمله تعبیر خواب نوزاد چهار قلو در تعبیر و تاویل با سایر تفاسیر ارائه شده در این زمینه متفاوت هستند.

فرزندان موجب خیر و برکت و هدیه های الهی هستند که دیدن آنها در خواب تعبیرهای مختلفی دارد. شاید برخی مادران به ناگاه خواب های لذت بخشی چون به دنیا آوردن نوزادان چند قلو را ببینند که می تواند برای آنها نویدبخش تحولات تازه ای در زندگیشان باشد. با این همه هر یک از تعابیر چند قلو زایی از جمله تعبیر خواب نوزاد چهار قلو در تعبیر و تاویل با سایر تفاسیر ارائه شده در این زمینه متفاوت هستند. معبران دینی و غربی برای تعبیر خواب نوزاد چهار قلو تعبیرهای متفاوتی را مطرح کرده اند که هر کدام سویه و جهتی از رازهای ناپیدای عالم خواب و رویا را برای ما آشکار می سازد. ما نیز سعی کرده ایم تا از بین معتبرترین تعبیر خواب های ارائه شده مواردی را که پیوستگی و ارتباط معنایی با تفسیر و تعبیر خواب نوزاد چهار قلو دارند برای شما گردآوری نماییم تا بتوانید در این زمینه به اطلاعات جامع و مفیدی دست پیدا کنید.

تشابهات و اشتراکات تعبیر خواب نوزاد چهار قلو با چند قلو

اساسا در خواب هایی که به چند قلو زایی و یا دیدن نوزادان چند قلو در خواب مربوط می شود تفسیرهای کلی در این زمینه مطرح شده است. به همین دلیل این خواب ها می توانند پایه و مرجع مناسبی برای تعبیر خواب نوزاد چهار قلو نیز برشمرده شوند. روانشناسان در علم تعبیر خواب نیز نخستین تعبیری را که بدین منظور ارائه داده اند به معنای سلامت فردی است که خواب را دیده است. این تعبیر به خصوص در تعبیر خواب فروید برجستگی و نمود بیشتری پیدا کرده است. 

از همین رو نخستین وجهی که از خواب چند قلوزایی و به تبع آن تعبیر خواب نوزاد چهار قلو به ذهن متبادر می شود تعبیر سلامت و تندرستی بیننده خواب است که روانشناسان مطرحی چون آنلی بیتون و لوک اویتنهاو آن را تایید کرده و به اثبات رسانده اند. از همین منظر تعبیر خواب نوزاد چهار قلو نیز می تواند به همین تعبیر وابستگی داشته باشد.  یکی دیگر از تعبیرهایی که در زمینه چندقلوها مطرح می شود یاری رساندن دیگران در امر به دنیا آوردن چند قلوها می باشد که از نظر عموم معبرین غربی به معنای دست یافتن به موفقیت بزرگ  در زندگی  می باشد.

بالاخره کدام یک؛ تعبیر خواب نوزاد چهار قلو یا چند قلو؟!

همانطور که اشاره کردیم در مواردی تعبیر خواب نوزاد چهار قلو و چند قلو  به شروع دوره گذار از وضعیت فلاکت بار اقتصادی و مالی فرد به دوران طلایی رفاه و ثروت نیز تعبیر می شود. یعنی فرد پس از یک دوره ناکامی با تحمل مصائب و گذر از مشکلات  فراوان قادر خواهد بود تا به خوشبختی و رفاه اقتصادی دست پیدا کند. روانشناسان این حوزه تعبیر جالبی را برای کمک رساندن برای تولد نوزادان چند قلو که می تواند در  تعبیر خواب نوزاد چهار قلو نیز بازتاب پیدا کند ارائه داده اند. آنان معتقد هستند که خواب کمک رساندن به تولد نوزادان چند قلو که تعداد آن مشخص نیست و البته نوزاد چهار قلو نیز در این تعبیر کلی جای می گیرد به یک نوع موفقیت مالی درخشان را برای بیننده به دنبال خواهد داشت. در ادامه مباحث و مطالب بیشتری را در این زمینه در اختیار شما قرار خواهیم داد.

تعبیر خواب چهار قلو زاییدن ، تعبیر خواب فرزند چهار قلو

تعبیر خواب نوزاد چهار قلو از دیدگاه معبرین غربی

فروید تعبیر خواب نوزاد چهار قلو را دستیابی به سعادت در امور دنیوی و خوشبختی پیوند می دهد. اغلب معبرین غربی نیز تعبیر خواب نوزاد چهار قلو را با تغییر شرایط اقتصادی و تحولات عظیم در زندگی فرد مرتبط می دانند و معتقد هستند که تعبیر خواب نوزاد چهار قلو می تواند بدین معنی باشد که فرد پس از تحمل زندگی دشوار و مشکلات متعددی که پشت سر نهاده است سرانجام به سرمنزل مقصود که همانا خوشبختی و سعادت است دست پیدا خواهد کرد. این خوشبختی می تواند امنیت خاطر و آرامش درونی وی را نیز به همراه داشته باشد و شادمانی را در شریان های زندگی وی به جریان بیندازد.

این معبرین تعبیر خواب نوزاد چهار قلو را به معنای تمامیت فرد نیز مطرح کرده اند. یعنی هر گونه تغییراتی که تمامیت زندگی او و شخصیت وی را تحت تاثیر خود قرار داده و می تواند ضمن استحکام پایه های زندگی او یک نوع بازآفرینی و توان خودسازی را در او تقویت کند. بنابراین تعبیر خواب نوزاد چهار قلو بر خلاف چیزی که فکر می کنیم در نوع خود جزو معانی بسیار زیبا و دلنشین است که می تواند خبرهای خوبی را برای بیننده به همراه داشته باشد.

تعبیر خواب چهار قلو دختر یا پسر

سایر تعبیرهای ارائه شده در خصوص چهار قلوها

البته معبرین غربی تفسیرهای دیگری را نیز برای  تعبیر خواب نوزاد چهار قلو دختر مطرح کرده اند. برخی از این معبرین معتقد هستند که دیدن چهار قلوها در خواب می تواند به معنای ثروت و پول فراوانی است که به زودی به شخص بیننده تعلق خواهد گرفت و او را از نظر مادی بی نیاز خواهد کرد. همچنین تعبیر دیگری که در این مورد ارائه داده اند دستیابی فرد به موقعیت های فوق العاده زودتر از حد معمول می باشد. گروه دیگری نیز تعبیر خواب نوزاد چهار قلو دختر را به پیدا کردن مشاغل جدید مرتبط می دانند. 

بدین معنی که فرد به زودی شغل تازه ای پیدا می کند و در آن به موفقیت های قابل توجهی دست پیدا خواهد کرد. همچنین عده دیگری نیز دیدن چهار قلوها یا چندقلوها را در کنار هم به شروع کارهای جدید و ریسک های شغلی نخستین در این زمینه پیوند می دهند که دغدغه های فرد را نیز طبیعتا در این زمینه  منعکس می کند.

سایر مطالب پیشنهادی:

تعبیر خواب دوقلو بچه دار شدن

تعبیر خواب شش قلو زاییدن

4 نظر

 1. girlgirlsays:

  سلام خسته نباشید... میخواستم بپرسم تعبیر بغل کردن نوزاد و دست کشیدن روی کمرش تا اروم بشه چیه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه تحولات تازه ای در زندگی شماست

 2. گلی انصافیگلی انصافیsays:

  سلام من خواب میدیدم مادرم سه قلو زاییده فکر کنم یکی پسر بود دوتا دختر یکی از دختر گوشاش نمیشنید پسره هم صورتش کج و کوله بود و منم داشتم ازشون مراقبت میکردم و دلم براشون می سوخت ولی اون یکی سالم و خوشگل بود.میشه بگید تعبیرشو.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده زیاد شدن روزی و رزق در زندکیتان است

 3. مینادلیمینادلیsays:

  سلام من خواب دیدم چهارقلودارم دوتادختردوتاپسر میخوام بهشون شیربدم سینه هام خیلی کوچیکن نگرانم شیرنداشته باشم ولی یهو یه عالمه شیرازسینم خارج میشه تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خوش شانسی به شما روی بیاورد

 4. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم که بیوه ست سه قلو پسر داره که یکی دوماهشونه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است روزی در زندگیشان زیاد شود