کوبنده ترین جملات انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

بعضی از کاربران و مردم در شبکه های اجتماعی عاشق جملات کوبنده و طعنه دار به زبان انگلیسی هستند ، و اغلب چنین مطالب و یا متن هایی بصورت کوتاه و همراه با معنای تاثیر گذار به چشم میخورند ، در این مطلب از سایت توپ تاپ گلچینی از بهترین و کوبنده ترین جمله های انگلیسی کوبنده با ترجمه ی دقیق فارسی تهیه دیده شده است ، که دعوت میکنیم تا در ادامه شاهد این مطلب باشید.


کوبنده ترین جملات انگلیسی با معنی

1. "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." - Edmund Burke

ترجمه: تنها چیزی که برای پیروزی شر لازم است، این است که مردان نیک هیچ کاری نکنند.

2. "The best way to predict the future is to create it." - Abraham Lincoln

ترجمه: بهترین راه برای پیش‌بینی آینده، ساختن آن است.

3. "It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change." - Charles Darwin

ترجمه: قوی‌ترین گونه‌ها یا باهوش‌ترین‌ها زنده نمی‌مانند، بلکه آنهایی که بیشتر با تغییر سازگار می‌شوند زنده می‌مانند.

4. "The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs

ترجمه: تنها راه برای انجام کارهای بزرگ، دوست داشتن کاری است که انجام می‌دهید.

5. "The only thing that is constant is change." - Heraclitus

ترجمه: تنها چیزی که ثابت است، تغییر است.

6. "The only true wisdom is in knowing you know nothing." - Socrates

ترجمه: تنها حکمت واقعی در دانستن این است که هیچ چیز نمی‌دانید.

7. "The only person you are destined to become is the person you decide to be." - Ralph Waldo Emerson

ترجمه: تنها شخصی که مقدر است بشوید، شخصی است که تصمیم می‌گیرید باشید.

8. "The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today." - Franklin D. Roosevelt

ترجمه: تنها محدودیت تحقق فردای ما، تردیدهای امروز ما خواهد بود.

9. "The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible." - Joel Brown

ترجمه: تنها چیزی که بین شما و رویایتان قرار دارد، اراده تلاش و ایمان به این است که واقعاً ممکن است.

10. "The only thing that is impossible is the thing you don't try." - George Bernard Shaw

ترجمه: تنها چیزی که غیرممکن است، چیزی است که امتحانش نمی‌کنید.

11. "The only thing worse than being blind is having sight but no vision." - Helen Keller

ترجمه: تنها چیزی که بدتر از نابینا بودن است، بینایی داشتن اما دید نداشتن است.

12. "The only thing we have to fear is fear itself." - Franklin D. Roosevelt

ترجمه: تنها چیزی که باید از آن بترسیم، خود ترس است.

13. "The only thing that is real is what you make it." - John Lennon

ترجمه: تنها چیزی که واقعی است، چیزی است که شما از آن می‌سازید.

14. "The only thing you can control is your attitude." - Charles R. Swindoll

ترجمه: تنها چیزی که می‌توانید کنترل کنید، نگرش شماست.

15. "The only thing you can't change is the past." - Robert Kiyosaki

ترجمه: تنها چیزی که نمی‌توانید تغییر دهید، گذشته است.

16. "The only thing that is constant is change." - Heraclitus

ترجمه: تنها چیزی که ثابت است، تغییر است.

17. "The only thing that matters is the present moment." - Eckhart Tolle

ترجمه: تنها چیزی که مهم است، لحظه حال است.

18. "The only thing that is truly ours is the present moment." - Thich Nhat Hanh

ترجمه: تنها چیزی که واقعاً مال ماست، لحظه حال است.

19. "The only thing that is eternal is change." - Aldous Huxley

ترجمه: تنها چیزی که ابدی است، تغییر است.

20. "The only thing that is predictable is that nothing is predictable." - George Will

ترجمه: تنها چیزی که قابل پیش‌بینی است این است که هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست

متن انگلیسی کوبنده با ترجمه

Sometimes life briefs in risk all the things you have for the porpose that nobody can see except you. 

بعضی وقت­ها زندگی خلاصه میشه توی ریسک کردن سر همه دارایی­ها بخاطر هدفی که کسی قادر به دیدنش نیست جز تو.


In a war the strongest people are not winner. The winner is the one who has faith.

موقع جنگ همیشه برد با کسی نیست که قوی تر از همه ست. برنده کسیه که به بردن ایمان داره.


Life is like boxing.  You will fail if you won’t get up after landing.

زندگی مثل بوکس میمونه. تو اگه زمین بخوری نمی­بازی. اگه بلند نشی می­بازی.


If you do not live in the life of the king

Be a soldier who goes through hardship and becomes a minister. A minister can checkmate the king.

اگه توی بازی زندگی شاه نشدی؛ یادت باشه یه سرباز میتونه سختی­ها رو پشت سر بذاره، به خونه آخر برسه و وزیر بشه. وزیر مهره­ای که شاه رو مات میکنه!


I’m the author of my life story which will be read by all people on the world.

من نویسنده داستان زندگی خودمم. داستانی که یه روزی کل دنیا میخوننش.


Relaxation after the storm is a bonus for perseverance of rocks.

آرامش بعد از طوفان پاداش استقامت صخره هاست.


متن کوتاه انگلیسی کوبنده

Do it twice when others tell you you can’t. take a selfie and show them.

وقتی میگن نمیتونی انجامش بدی، دو بار انجامش بده. سلفی هم بگیر!


I rely on 3 things to win; me, myself and I!

برای بردن به سه تا چیز تکیه میکنم؛ خودم، خودم و خودم.


The difference between me and others is that I won’t give up in difficult situation.

تفاوت من با دیگران اینه که وقتی شرایط سخت میشه من جا نمیزنم.


When you're disappointed with the result, remember that the fruit is the last thing going on the tree.

وقتی داری ناامید میشی از نتیجه نگرفتن، یادت باشه که میوه آخرین چیزیه که روی درخت میاد.


One minute of success recovers all the years of failure.  

یک دقیقه موفقیت تموم سال­های شکست رو جبران میکنه.


There are many strong women who was a girl with broken heart at the beginning.

زن­های قدرتمند زیادی هستند که وقتی شروع کردند یه دختر دلشکسته بودند...


-  what should you do when the world hurts you?

- I don’t want to know.

- Just keep moving. Just keep moving. Just keep moving.

- وقتی دنیا بهت ضربه میزنه باید چکار کنی؟
- نمیخوام بدونم باید چیکار کنم...
- فقط ادامه بده. فقط ادامه بده. فقط ادامه بده.


  Today is a history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it’s called present!

  دیروز به تاریخ پیوست. فردا یک معماست. امروز یک هدیه ست. پس امروز را دریاب.

  متن انگلیسی کوبنده ، جمله های خفن و کوبنده با ترجمه اش ، بهترین متن های انگلیسی تاثیر گذار  Your story may not have such a happy beginning. But that doesn’t make you who you are. It is the rest of your story. So who you are?

  داستان تو ممکنه آغاز خوشی نداشته باشه. اما این تعیین کننده هویت تو نیست. ادامه راه تعیین میکنه که تو کی هستی. پس تو کی هستی؟


  I accept the risk of collapse to experience the pleasure of flying.

  من ریسک سقوط رو قبول میکنم که لذت پرواز رو تجربه کنم.


  The most enjoyable feeling after success is the silence of your enemies.

  لذتبخش­ترین حس بعد از موفقیت سکوت دشمنان شماست.


  Bear the hardships. Because when you are successful, you have to have a fantastic story to define.

  سختی­ها رو تحمل کن. چون وقتی به موفقیت رسیدی باید یه داستان فوق العاده برای تعریف کردن داشته باشی.


  Sometimes you must gaze your fears and tell them: Go from here. I’ll do it anyway.

  بعضی وقتا باید زل بزنی توی چشمای ترس و بهش بگی از سر راهم برو کنار! من هر طور شده انجامش میدم.


  Money may not buy happiness but I’d rather cry in a Lambo than a bus.

  شادی پول خوشبختی نیاره؛ اما من ترجیح میدم توی لامبورگینی گریه کنم تا توی اتوبوس.


  If your goal sets you apart from the crowd, stay alone!

  اگه هدفتون شما رو از جمعیت جدا میکنه، تنها بمونید!


  متن های سنگین کوبنده انگلیسی

  The day you decide to give up remember that some people are waiting for such a day to laugh at you.

  اگه خواستی جا بزنی، بدون خیلی­ها منتظر همچین روز هستند که بهت بخندن!


  If you do not defeat someone who was yesterday, there is no guarantee for your success.

  اگه کسی که دیروز بودی رو امروز شکست ندی، هیچ تضمینی برای موفقیتت نیست.


  You cannot go back and start better, but you can start now and finish it better.

   نمیتونی برگردی و از جای بهتری شروع کنی ولی میتونی الان شروع کنی و جای بهتری تمومش کنی.


  Let me rest easy. There is not a good day nor is it going to be good. You have to get up and build it yourself.

  بذار خیالتو راحت کنم. یه روز خوب نه میاد و نه وجود داره. خودت باید بلند شی و بسازیش.


  The winner is the loser who has been struggling once more.

  برنده همون بازنده­ایه که یه بار دیگه تلاش کرده.


  I'll fight for you. I'm fighting so much that if it did not happen, it's just because I've had no breath any more.

  برات میجنگم. اونقدر میجنگم که اگه تهش نشد تنها دلیلش این باشه که دیگه هیچ نفسی نداشتم برات خرجش کنم.


  Always be ready to leave everything you have in 30 second.

  همیشه آماده باش هرچی که داری رو بتونی تو 30 ثانیه ترک کنی!!


  Be such crazy that believe you can do everything you want.

  اونقدر دیوونه باش که باور داشته باشی میتونی هر کاری رو انجام بدی.


  - What will be happen if I fall?

  - Oh honey! What will be happen if you fly?

  - اگه بیفتم چی؟
  - اوه عزیزم! اگه پرواز کنی چی؟


   When there is some body who loves you for yourself; you can deal with anything.

   وقتی کسی هست که تو رو به خاطر خودت دوست داشته باشه؛ از پس تموم مشکلات بر میای.


   It's okay if you get tired, if you're injured, if you shout, if you cry. You just should not give up.

   اشکالی نداره اگه خسته بشی، اگه زخمی بشی، اگه فریاد بکشی، اگه گریه کنی. تو فقط نباید تسلیم بشی.


   متن خفن انگلیسی با ترجمه فارسی

   Do not forget the hardship you took. They are part of a victory lecture.

   سختی­هایی که کشیدی رو فراموش نکن. اون­ها بخشی از  سخنرانی پیروزیت میشن.


   A winner is a dreamer who never give up.

   برنده همون رویاپردازیه که هیچوقت تسلیم نشده.


   Hey buddy! Life will never be easier. You just get stronger.

   هی رفیق! زندگی هیچوقت آسون­تر نمیشه. تو قوی­تر شو.


   Breathe is just for nourishment. You need more things to live

   نفس کشیدن فقط برای نمردن خوبه. برای زندگی کردن چیزای بیشتری لازم داری.


   Defeated people are dangerous people. Because they know that whatever happens, they will be fine again.

   آدم­های شکست خورده، آدم­های خطرناکین. چون اون­ها میدونن هر اتفاقی هم که بیفته دوباره حالشون خوب میشه.


   Where there is will there is always a way.

   جایی که اراده باشه، همیشه یه راهی هست.


   Finally, you have to finish the past somewhere. Otherwise the future will never come to you.

   بالاخره یه جایی باید گذشته رو تموم کنی. وگرنه آینده هیچوقت به سراغت نمیاد.


   The result of a hard and hard work may not be success, but surely it's never a matter of regret.

   نتیجه تلاش زیاد و سخت ممکنه موفقیت نباشه؛ اما مطمئنا هیچوقت نتیجه­ش حسرت نیست.


   Life is full of knots you may never have knit. It may be cruel. It may be injustice. But nothing will be okay by nagging. Open the knots.

   زندگی پر از گره­های کوریه که تو نبستیشون. شاید ظلمه، شاید بی عدالتی. ولی با غر زدن چیزی درست نمیشه. گره­ها رو باز کن.


   Take whatever decision you take. But stay with all. Or do not stop at all. Hesitation destroys him.

   هر تصمیمی که میگیری بگیر. ولی با تمام وجود پاش بمون. یا کاملا بیخیالش شو. تردید آدمو نابود میکنه.


   First lesson; nobody's fault.

   Second lesson: there was no different if it was somebody’s fault.

   درس اول؛ تقصیر هیچکس نیست.

   درس دوم؛ تقصیر کسی هم بود فرقی نمیکرد!


   متن خفن انگلیسی عاشقانه + ترجمه ی فارسی

   Do not judge me! You do not live out of the half of what I've been doing well.

   منو قضاوت نکن! تو از نصف چیزایی که من جون سالم به در بردم، زنده بیرون نمیای!


   When you left me in the dark, I found my light. thank you!

   وقتی تو منو توی تاریکی رها کردی، من نور خودمو پیدا کردم. ازت ممنونم!


   God created three things with greater taste: woman, art and love. I wonder how created the artist woman who is a lover.

   خداوند سه چیز را با ذوق بیشتری آفریده؛ زن، هنر و عشق. در عجبم که زن­های هنرمند عاشق را با چه شور و حالی آفریده.


   The great people neither lose themselves nor find themselves. They make themselves.

   انسان­های بزرگ نه خود را گم می­کنند و نه خود را پیدا می­کنند. آن­ها خود را می­سازند.


   I wish you laugh as much as you forget sorrow.

   آرزویم این است؛ آنقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست.


   If you don’t thank god for every smile; then you have no right to complain about every tear.

   اگر برای هر خنده­ای که روی لبات میشینه خدا رو شکر نمیکنی، پس حق نداری برای گریه کردنت شکایتی داشته باشی.


   I like loneliness. Provided that sometimes a friend comes to talk a bit about it.

   تنهایی را دوست دارم. به شرط آن که هر از گاهی دوستی بیاید تا کمی درباره آن صحبت کنیم.


   Broke my heart; but opened my eyes.

   قلبمو شکست و لی چشمامو باز کرد.


   If happiness had a face; that would be yours.

   اگه خوشبختی چهره داشت، اون چهره­ی تو بود!


   Find a way; not an excuse.

   راهشو پییدا کن نه بهانشو.


   Get out of the window. The savior is in the mirror.

   چشم از پنجره بردار. منجی در آینه است.


   Who cares if one more light goes out in a sky of million star…?

   کی اهمیت میده یه نور دیگه هم از  بین بره توی آسمونی که پر از ستارست؟


   I’m not heartless. I just learned to use my heart less.

   من بدون قلب نیستم، فقط یاد گرفتم ازش کمتر استفاده کنم.


   متن خفن انگلیسی کوتاه

   You promised to be strong and I do too. We promised but it’s hard.

   که قول داده­ای و داده­ام که قوی باشیم. قول داده­ای و داده­ام ولی سخت است.


   Oh honey! You can’t break a broken heart.

   اوه عزیزم! تو هیچوقت نمیتونی یه قلب شکسته رو بشکنی!


   Happy relationships don’t just happen. You make them happen.

   روابط شاد همینجوری اتفاق نمی­افتند. شما خودتون کاری میکنید که به وجود بیان.


   Tell her this afternoon, love her; try to reach the goal, have fun, laugh! Tomorrow is famous for being late.

   همین امروز بهش بگو دوستش داری؛ برای رسیدن به هدفت تلاش کن، تفریح کن، بخند! فردا معروفه به دیر شدن.


   Get loneliness for each other. Like a thread on clothes! So simple ...

   تنهایی همدیگه رو بردارید. مثل یه نخ مونده روی لباس! همینقدر ساده...


   Do not move in front of me, I do not follow.

   Do not go behind me, I do not lead.

   Just walk beside me and be my friend.

   جلوی من حرکت نکن، من پیروی نمیکنم.

   پشت سرم راه نرو، من رهبری نمیکنم.

   تنها کنارم قدم بزن و دوستم باش.


   No one is sent by accident to anyone.

   کسی تصادفی برا کسی فرستاده نمیشه!


   Be two in the world. Live for yourself and be life for another.

   توی دنیا دو نفر باش. برای خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش.


   I hug you; neither romantically nor wisely. I hug you with justice. Is not justice just about everything in its place?

   تو را نه عاشقانه و نه عاقلانه که عادلانه در آغوش می­کشم. مگر عدالت همین نیست که هر چیزی سر جای خودش باشد؟


   See every animal you have seen from the distance, and you do not know that it is a dog and a wolf or a deer, looking towards a meadow or a carcass and a bone. If you didn’t know someone look at which side he goes.

   هر حیوانی را که از دور دیدی و ندانستی که سگ و گرگ است یا آهو ببین رو به سمت مرغزار و سبزینه است یا لاشه و استخوان. آدمی را نیز چون نشناسی، ببین به کدام سو میرود.


   Be an emotional person; do not be sensitive. A sensitive person magnifies small bad things and an emotional person magnifies small good things.

   آدم بااحساسی باشید؛ آدم حساسی نباشید. آدم حساس چیزهای کوچک بد را بزرگ می­کند و آدم با احساس چیزهای کوچک خوب را بزرگ می­کند.


   متن انگلیسی خفن با معنی

   It does not remain so and it will not remain.

   چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند...


   Fortune or Cum or Part; I do not know which! Whatever it is, it's good that you are with me, it's always good!

   بخت یا تقدیر یا قسمت؛ نمیدانم کدام! هرچه هست بودنت خوب است، خوبی­اش مدام!


   I want to hold your hand at 80 and say, “we made it.”

   میخوام دستتو توی 80 سالگی بگیرم و بگم ما ساختیم!


   You love her and you know you hide it.

   دوستش داری و پیداست که پنهان می­کنی.


   No one will ever love you as much as me. This is you and all these people.

   هیچوقت هیچکس تو را به اندازه من دوست نخواهد داشت. این تو، این تمام آدم­ها.


   Sometimes just an especial person can understand you and he goes...

   گاهی فقط یک نفر تو را می­فهمد. گاهی همان یک نفر هم می­رود.


   I'll fight for you, but I will not compete.

   من برای تو می­جنگم اما رقابت نمی­کنم.


   Care your moon. The city lights are worthless.

   حواست رو بده به ماه. چراغ­های شهر ارزش ندارند.


   I wish you were and me and the corner! If this corner is the other side of the world, accepted!

   ای کاش تو باشی و من و گوشه ­ی دنجی! این گوشه اگر آن سمت دنیاست، قبول!


   Believe that I remember you every moment.

   نکند فکر کنی در دل من یاد تو نیست!


   Don’t waste words on people who deserve your silence.

   کلماتت رو برای آدم­هایی که فقط لیاقت سکوتت رو دارن، هدر نده.


   Together there is no mountain we can’t climb.

   هیچ قله­ای نیست که در کنار هم نتوانیم آن را فتح کنیم.


   The time is always right to do what is right.

   زمان درست برای انجام کارهای درست همیشه همین الآنه.


   The house divided against itself cannot stand itself.

   خانه ای که از هم گسسته  باشد نمیتواند سر پا بماند.


   The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said.

   حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.


   We will feel influence of good person when we lose them.

   بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.


   تهیه کننده : توپ تاپ

   مطالب مرتبط...

   2 نظر

   1. DolfynDolfynsays:

    عالی:):

   2. morfinmorfinsays:

    خوبه=/