تعبیر خواب مادر؛ آرامش رویا

تعبیر خواب مادر مانند حضور پر مهر او در زندگی مایه آرامش است و وجود این فرشته در خواب در بیشتر مواقع نوید امید و گشایش در زندگی است. مادر در خواب نیز مانند بیداری مظهر رشد و شادکامی است. دیدن رویای مادر نشانه­ای از خیر و برکت و فراوانی نعمت در زندگانی است.

برخی از تعبیر کنندگان خواب حال و روز مادر را نیز در تعبیر خواب مادر دخیل می­دانند. آن­ها می­گویند شادکامی و سرزندگی مادر به معنای ورود نیکی­ها به زندگی است و بدحالی و دلگیری مادر نشان از غم و اندوه دارد. در این بخش تعبیرهایی از تعبیر کنندگان بزرگ برای دیدن خواب مادر در حالت های مختلف ارائه شده است.

مادرانی که در میان فرزندان خود نیستند هم گاهی به خواب آن­ها می­آیند.  حال و روز آن­ ها در رویای فرزندان از حالشان در دیار باقی حکایت می­کند و شاید چندان با تعبیراتی که از سوی تعبیر کنندگان به دست ما رسیده است، تناسب نداشته باشد.

پیش از این که به دنبال تعبیر خواب مادر باشید، به این موضوع بیندیشید که این رویا چه حس و حالی برای شما داشته است. از خواب که بیدار شدید، خوشحال و آرام بودید و یا تنش و اضطراب بر شما حاکم بود؟ حس شما به این رویا معتبرترین تعبیر برای خواب شماست. با توجه به احساسات درونی و استفاده از تعبیرهای معبران بزرگ می­توانید معنای خوابی که دیده­اید را درک کنید.

تعبیر خواب مادر خوشحال

تعبیر خواب مادر شادمان

تعبیر خواب مادر با حال خوب و روی گشاده و شادمانی به طور کلی به معنای گشایش یافتن در زندگی و حل مشکلات و نگرانی ­های اخیر است.

اگر در رویا ببینید که با مادر خود به گفت و گو نشسته ­اید، تعبیر خواب مادر این است که شما در زندگی زناشویی سعادتمند خواهید شد و اگر دختری این خواب را ببیند به معنای موفقیت در ازدواج و زندگی زناشویی است. به طور کلی دیدن مادر در رویا و صحبت کردن با او به معنای تحقق یافتن اهداف و به ثمر نشستن تلاش ­های شماست. اما اگر این گفت و گو به بحث و جدال و حتی دعوا متنهی شود، تعبیر آن ورود یک ناراحتی به زندگی شماست.

اگر در رویا مادر خود را ببینید که در حال انجام کاری است؛ به معنای سعادتمندی و مثمر ثمر واقع شدن تلاش ­هایتان خواهد بود. اگر این خواب را در سحرگاه دیده­اید، حتما ایده­ای که در فکر خود پرورش داده­اید را عملی کنید. ان شاء الله به نتایج ایده آل خود دست پیدا خواهید کرد.

اگر در خواب می­بینید که مادر شما را صدا می­کند و یا شما را از انجام کاری یا رفتن به مسیری منع می­کند؛ بهتر است مسیری که در آن قرار دارید را تغییر دهید. تعبیر این خواب مسیر بیراهه یا انجام یک کار غلط است.

اگر در خواب ببینید که خانه­ای دارید و والدین شما به دیدن شما آمده­اند به معنای رخ دادن تغییرات مثبت و خوشایند در زندگی شماست. اگر دختر یا پسر مجرد چنین خوابی را ببینند، تعبیر خواب مادر خبر از وصال و وصلت دارد.

شادمانی مادر در خواب نشان از خوشی و شادکامی شخص و اطرافیان وی خواهد داشت. دیدن شادی مادر در خواب به شما می­گوید که با افرادی که دوستشان دارید، نشست و برخاست خواهید کرد و اوضاع بر وفق مراد خواهد بود.

به طور کلی اگر مادر شما در شرایط و حال خوب به سر ببرد؛ به معنای مطلوبیت شرایط زندگی شما و پیشرفت و رسیدن به آرزوهایتان است.

مادر غمگین ، مادر ناراحت

تعبیر خواب مادر در حال ناراحتی

اندوه مادر در خواب نیز به اندازه بیداری موجب آشوب و ناآرامی دل فرزندان است. اما در اکثر مواقع دیدن خواب مادر حتی زمانی که اندوهگین است تعبیر خوبی دارد.

تعبیر خواب مرگ مادری که در قید حیات است، علیرغم حس و حال بدی که به بیننده خواب القا می­کند، به معنی عمر طولانی و با عزت مادر است. اگر مادر بیننده خواب فوت کرده باشد، تعبیر خواب مادر در حال مرگ به معنی عمر با عزی خود شخص خواهد بود. البته در باب این خواب باید گفت که اگر مادری به تازگی به رحمت خدا رفته باشد، ممکن است فرزندان بخاطر شرایط خواب فوت مادر را ببینند. در این صورت چنین خوابی تعبیر خاصی ندارد و تنها واکنش مغز به شرایط موجود است.

دیدن بیماری و ناتوانی مادر در خواب به معنی کاهش برکت و روزی خانه و کم شدن شادی و تندرستی اعضای خانواده است. اما در مقابل آن پرستاری کردن از مادر مریض تعبیر خوبی دارد. پرستاری کردن از مادر مریض به معنای فرزند صالح و همسر متعهد است. اگر شخص ببیند که خودش در خواب از مادرش پرستاری می­کند، تعبیر آن برکت روزی و رسیدن به عیش و مال است.

دانیال نبی می­گوید اگر کسی در خواب مادر خود را اندوهگین ببیند و دلیل این غم را نداند؛ تعبیر آن بسیار خوب است. تعبیر خواب مادر در حالت غم و اندوه آن است که فرد به خوشبختی و کمال می­­رسد. در زندگی به موفقیت­های بزرگ دست پیدا می­کند. از زندگی خود احساس رضایت قلبی خواهد داشت. همچنین اگر مادر بیننده خواب در قید حیات باشد، دیدن این خواب نشان از عمر طولانی و با برکت مادر دارد.

اگر در خواب مادری را ببینی که می­دانی در قید حیات نیست و در چهره­ اش نشانی از اندوه پیداست؛ خواه مادر خودت باشد یا مادر شخص دیگری. تعبیر این خواب طول عمر شماست.

اگر بیماری مادر شخص دیگری را در خواب دیدی؛ به معنای ورود غم و بیماری به خانه آن شخص می­باشد و صدقه دادن برای دفع بلا برای اهالی آن خانه توصیه می­شود.

تعبیر خواب مادر نگران این است که شما در آینده­ای نزدیک بر سر یک دو راهی قرار خواهید گرفت و برای انتخاب مسیر درست دچار شک و شبهه زیادی خواهید شد.

اگر در خواب مادر خود را ژولیده و سیاه پوش و غمگین ببینید، تعبیر خواب مادر در این حال این است که به زودی در زندگی با ناامیدی عظیمی مواجه خواهید شد.

اگر مادر شما زنده است و او را در حال درد کشیدن و ناراحتی می­بینید، بدین معناست که مادر به زودی دچار آسیبی خواهد شد و از درد و بیماری رنج خواهد برد.

مادر فوت شده

تعبیر خواب مادر از دنیا رفته

دیدن خواب باز زنده شدن مادر در بین افرادی که مادرشان را از دست داده­اند، طبیعی است. اما انواع این خواب تعبیرهایی دارد که در ادامه آن­ها را بیان می­کنیم.

اگر در خواب ببینید که مادر زنده شده است و تنها شما به وی خیره شده­اید در حالی که هیچ کاری انجام نمی­دهید؛ تعبیر این خواب آن است که شما در زندگی مسیر درستی را انتخاب کرده اید و در مسیر انجام برنامه­ها و رسیدن به اهداف خود موفق خواهید شد.

اگر مادر از دنیا رفته خود را در خواب زنده ببینید و دوباره شاهد مرگ وی باشید، به معنای عمر با برکت و طولانی برای شما است. اگر مادر شما در خواب زنده بود و به شما می­خندید و در چهره­ اش شادمانی هویدا بود؛ به معنای رسیدن شما به سعادت و خوشبختی است. این خواب نماد یک شانس بزرگ برای شماست و هر کاری را  که آغاز کنید، موفق خواهید شد.

اگر در خواب ببیند که مادر شما فوت شده است و دارید بر مزار وی یا بر غم از دست دادن مادر گریه می­کنید، به این معناست که شما به جایگاه بالایی دست پیدا خواهید کرد.

اگر مادر فوت شده خود را بیمار و ضعیف یافتید؛ این خواب تعبیر خوبی ندارد. بهتر است به دنبال این باشید که بفهمید روح مادر شما از چه چیز آزرده است. اگر دلیلی برای ناراحتی مادر خود پیدا نکردید، احتمالا این خواب نشان از وارد شدن اندوه یا بیماری به خانواده خبر می­دهد. بهتر است با صدقه این بلا را دفع کنید.

معبران غربی می­گویند که حال مادر فوت شده در تعبیر خواب بسیار موثر است. آن­ها می­گویند رنجوری مادر در خواب به معنی رسیدن خبر مرگ یکی از عزیزان و اندوه شدید شما بر آن شخص می­باشد. گریه و پریشانی مادر مرده در خواب به معنای سعادت و سلامتی و حال خوش و عمر طولانی برای شما در آینده خواهد بود.

اگر والدین خود را پس از مرگ در خواب دیدید؛ بدان معناست که لازم است برای انجام امور خود زمان بیشتری اختصاص دهید. البته این موضوع نیز بستگی به خوابی که می­بینید و شرایطی که در آن قرار گرفته­اید دارد.

اطلاعات ارائه شده از تعبیر کنندگان بزرگی چون امام جعفر صادق، حضرت دانیال نبی، لوک اوینتاهو، اچ میلر، آنلی بیتون و... می­باشد.

هر آنچه در مورد تعبیر خواب مادر گفته شد در ساعاتی که خواب دیدن معتبر است، معنا دارد. برای مثال خوابی که بین ساعت تا   شب دیده می­شود اعتباری ندارد. معتبرترین رویاها در ساعات پایانی شب و ساعات ابتدایی صبح دیده می­شوند. جالب است بدانید در روایتی از سلمان فارس تعبیر خواب در برخی از شب­های ماه نسبت به شب­های دیگر از اعتبار بیشتری برخوردار است. در ماه­های قمری سال نیز خواب­های خوب و بد به طور کلی دارای تعبیر مشخصی هستند. به همین دلیل است که بیان می­شود پس از دیدن رویا کلیه شرایط را در نظر بگیرید و اگر از صادق بودن رویا اطمینان داشتید، به دنبال تعبیر آن بگردید. 

دیگر مطالب پربازدید و مرتبط :

تعبیر خواب گم شدن مادر

تعبیر خواب ناراحت بودن مادر

تعبیر خواب دیدن مادر بیمار

تعبیر خواب گریه برای مردن مادر

تعبیر خواب مادری که فوت شده

تعبیر خواب جر و بحث با مادر

تعبیر خواب زنده شدن مادر مرده

تعبیر خواب سرطان گرفتن مادر

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...