تعبیر خواب پدر، بسیار پیچیده و وسیع

دیدن پدر در رویا می تواند معانی و تفاسیر بسیاری داشته باشد. بایستی جزئیات خواب و بسیاری موارد دیگر مورد بررسی قرار گیرد. احساسی که نسبت به او دارید، نحوه رابطه شما با او، در قید حیات بودن و یا فوت شدن وی، همگی در تعبیر خواب پدر نقش اساسی دارند.  

تعبیر خواب پدر اغلب حالت نمادین دارد.

تعبیر خواب پدر یا بابا نمادی جالب در رویای افراد دارد. یک استثنا درخصوص تعبیر دیدن افراد دیگر در خواب افراد وجود دارد و این استثنا مربوط به دیدن خانواده می باشد. تعبیر خواب پدر اغلب با احساس کنترل در زندگی ما همراه است. ما به پدر اعتماد داریم بنابراین می توان گفت زندگی شما محافظت شده و از آسیب ها دور خواهد ماند. سعی کنید به زندگی خود فکر کنید و ببینید شما چگونه افراد دیگر را کنترل می کنید. برخلاف آنچه که در خصوص دیدن پدر در رویا می پندارید، دیدن بابا در رویا به این موضوع اشاره می کند که شما چگونه افراد دیگر و روابط خود را مدیریت و کنترل می کنید. به عنوان مثال پدر در رویا ممکن است قدرت و اقتدار شما در روابط را نشان دهد. اگر در خواب پدر خود را دیدید و یا خودتان را به شکل یک پدر دیدید، چنین خوابی نشان دهنده روزهای سخت پیش رو می باشد. پدر معمولا نقش مهمی در زندگی و خانواده فرد دارد. او بیشتر مواقع تصمیم گیرنده در یک خانواده محسوب می شود. این رویا ممکن است پدر را به عنوان معلمی نشان دهد که فرزندان خود را با درس های مهم زندگی آشنا کرده و آن ها را برای عبور از این مسیر آماده می سازد. برخی مواقع اما نه همیشه دیدن اولیا در خواب صرف نظر از اینکه پدر یا مادر باشد، نماد همان احساسی است که این فرد در زندگی واقعی شما و خانواده می باشد. بنابراین بایستی در چنین مواقعی به زندگی واقعی رجوع کرده و نقش و مسئولیت این فرد را در بیداری جست و جو کنید.

تعبیر خواب پدر می تواند شامل رویاهایی با محتوای زیر نیز باشد:

- شما پدر خود را در خواب ببینید.

- پدر در رویای شما بمیرد.

- شما پدر خود را در خواب می زنید و یا این پدر است که شما را در رویا کتک می زند.

- پدر خود را در حالیکه بسیار عصبانی است می بینید.

- پدر شما در رویا یک معشوقه دارد.

- پدر خود را در حالی که مست، ناتوان و یا بی عرضه است در رویا ببینید.

- بیماری پدر را در خواب مشاهده کنید.

- و بسیاری موارد دیگر...

تعبیر خواب پدر می تواند به تغییرات مثبتی در زندگی شما بیانجامد اگر:

- رابطه ای سالم نه فقط با پدر بلکه با سایر اعضای خانواده و بستگان شکل گیرد.

- در روابط خود مقدار قابل قبولی از خوش بینی،تعهد، پشتکار و وفاداری به خرج دهید.

- درک بیشتری در مورد چگونگی رفتار با موقعیت هایی مانند حوادث ناگوار، بدبختی ها و کاستی ها بدست آورید.

جزئیات بیشتر در خصوص تعبیر خواب پدر

تعبیر خواب پدر راهی است برای پرسیدن این سوال از خودتان که چگونه می توانید قدرت و جایگاه خود را در خانواده نشان داده، حق خود را گرفته و از آن دفاع کنید و قوانین جدیدی را پایه ریزی نمایید. شما بایستی کمی استقلال بیشتری بدست آورده و از وابستگی پدر و مادر رهایی یابید. در تعبیر خواب پدر باید در تصمیم گیری ها، قضاوت و انتخاب های خود مستقل تر عمل کرده و بیشتر به خودتان متکی باشید. این خواب احتمالا یادآور می شود که شما این مهارت ها را نداشته و یا در آن ها احساس ضعف می کنید بنابراین برای بدست آوردن مهارت های این چنینی، نیاز به تمرین و تلاش بیشتر دارید تا بتوانید با استفاده از آن ها زندگی موفق تری داشته باشید.

البته گاهی اوقات نیز تعبیر خواب پدر به موقعیت خوبی اشاره دارد که بتوانید رابطه کنونی خود با پدرتان را مورد ارزیابی قرار دهید. آیا این رابطه به اندازه کافی مثبت و صحیح است یا خیر؟ آیا بایستی به ملاقات او رفته و زمان بیشتری با او بگذرانید؟ گاهی اوقات یک پیام ساده، شام دور همی و یا تماشای یک فیلم آخر شبی می تواند بیشترین چیزی باشد که او از شما انتظار دارد، در حالیکه از آن بی خبر هستید. پدر برخلاف ظاهر خشک و بی روحش بیشتر وقت ها نیاز به دیدن شما و خواهر و برادرتان دارد و ترجیح می دهد زمان بیشتری در کنار شما سپری کند. بنابراین بهتر است این فرصت را غنیمت شمرده و به دیدن وی بروید. همچنین زدن پدر در رویا به این معناست که شما بایستی رابطه نزدیک تری با او برقرار کنید چرا که از طریق این خواب می توان متوجه این موضوع شد که وی نیاز به نزدیکی بیشتر با شما دارد. البته عکس این نیز ممکن است.

پدر

تعبیر خواب پدری که ما را در رویا کتک می زند به این امر اشاره می کند که احتمالا ما فردی هستیم که حس می کنیم نادیده گرفته شده و علاقه ای به او ندارند. اگر چنین رویایی دارید احتمالا خانواده به شما و عزت نفستان اهمیتی نمی دهد و تا حد زیادی احساس سرخوردگی می کنید. رابطه عاطفی میان شما و خانواده معیوب است و اگر هر چه سریع تر فکری به حال آن نکنید ممکن است در آینده ضربات روحی جبران ناپذیری به شما وارد شود. تعبیر خواب پدری عصبانی در رویا، خشم شخصی شما نسبت به او را نشان می دهد. البته اگر اخیرا در بیداری خواسته ای از پدر خود داشته و یا کاری اشتباه کرده اید، چنین خوابی ممکن است بازتاب احساس کنونی به شما نیز باشد.

طبیعی است که به حرف پدر گوش ندادن باعث برانگیختن احساس خشم در او گردد. تعبیر خواب پدر همیشه چیزی که می بینیم نیست؛ به عنوان مثال شما ممکن است در رویا پدر خود را با معشوقه یا همسری جدید مشاهده کنید و درک این موضوع برای شما بسیار دشوار باشد. اما نگران نباشید، قطع ارتباط با والدین اصلی ترین دلیل چنین رویایی است. داشتن روابط بد کنونی شما با اعضای خانواده و یا پدر و مادر با یکدیگر می تواند ناخودآگاه شما را برای دیدن چنین رویایی تحریک کند. اگر در خواب پدرتان را به حالتی مست و ناتوان ببینید، بدان معنیست که از سرکوب های عاطفی و احساسی خانواده یا فردی دیگر رها خواهید شد. البته اگر پدر شما در رویا خوابیده و یا مریض و بی هوش بوده باشد، احتمالا در بیداری کمکی غیر منتظره دریافت می کنید که برای دگرگونی زندگی شما بسیار موثر خواهد بود. لذا اینکه پدر خود را چگونه می بینید در تعبیر خواب پدر بسیار موثر خواهد بود.

پدر مرده

تعبیر خواب پدری که قبلا در بیداری فوت شده است.

تعبیر خواب پدر در حالی که او قبلا مرده است، یقینا آخرین چیزی است که همه ما می خواهیم تجربه کنیم. با این حال چنین رویایی ممکن است گره گشایی از مشکلی باشد که مدت ها بین شما و اعضای خانواده حاکم بوده است. البته گاهی اوقات نیز پدر در واقعیت زنده است اما ما هنگام خواب او را در حال مرگ می بینیم؛ برخی تفاسیر وجود دارد که نشان می دهد دیدن پدر در حال مرگ رویای مثبتی است چرا که نشان دهنده از بین رفتن جنبه های منفی زندگی بیننده خواب می باشد. لذا هر خوابی که در آن مرگی رخ دهد لزوما بد نیست. از دیدگاه برخی از معبرین اگر پدر خود را که در واقعیت قبلا از دنیا رفته در رویای خود به شکل زنده ببینید، نشانه ای از شکل گیری رابطه ای جدید با مردی خوب در بیداری است. 

بایستی سعی کنید به دیگران اعتماد کنید و از روابط جدید پیش رو لذت ببرید. اما اگر در واقعیت با پدر خود رابطه خوبی ندارید و یا مدت ها است که قطع رابطه کرده اید و از او دور هستید، تعبیر خواب پدر می تواند صرفا واکنش ذهن ناخودآگاه شما نسبت به چگونگی این رابطه و نگرانی ها در خصوص عدم آن باشد. بنابراین اگر مشکلی در بیداری با پدر خود دارید اصلا بعید نیست که او را در خواب به تکرار ببینید. اما اگر در بیداری رابطه خوب و صمیمانه ای با پدر خود دارید، این خواب نوید حمایت دیگران از شما را می دهد که بتوانید برای پیشبرد اهداف خود از این حمایت استفاده کنید.

معنی پدر در خواب ، تعبیر خواب پدر

ماهیت پدر می تواند در تعبیر خواب پدر موثر باشد.

تعبیر خواب پدر گاهی اوقات به جایگاه واقعی او در بیداری اشاره می کند. ما پدر را در خانواده نماینده شادی، ایمنی، ثروت و حمایت می دانیم. بنابراین این جایگاه در تفسیر رویای ما نیز ممکن است تاثیر گذار باشد. اما اگر پدر خود را در رویا ببینیم که مرده و زیر خاک دفن شده است، هشداری است در خصوص وجود مردی در زندگی شما که سعی دارد مانع موفقیت و پیروزی گردد. بایستی با دقت بیشتری به اطرافیان خود بنگرید و ببینید این چه کسی است که با نقشه های شوم خود سعی دارد روزهای خوب را از زندگی شما حذف کند. اگر در خواب پدرتان شما را در اتاقی زندانی کرده و یا با عصبانیت در را بر روی شما بسته است، در این حالت تعبیر خواب پدر شان دهنده فردی است که بر کار و زندگی شما کنترل دارد. بهتر است روابط خود را بار دیگر مورد بازبینی قرار دهید و ببینید این چه کسی است که شما را کنترل می کند.

تعبیر خواب پدر، اگر او را بکشید!

تعبیر خواب پدری که در رویا او را با دستان خود می کشید، به موقعیتی از زندگی اشاره می کند که درباره آن نگران هستید. بنابراین چنین رویایی به این معنا نیست که واقعا پدر خود را خواهید کشت و یا افکاری در این خصوص دارید. تعبیر خواب پدر در این حالت کاملا نمادین بوده و نگرانی های شما در موقعیت های مختلفی از زندگی را نشان می دهد.

سایر مطالب پربازدید در همین زمینه :

تعبیر خواب پدری که مرده از دید 3 معبر

تعبیر خواب کتک خوردن از پدر

تعبیر خواب ازدواج دختر با پدر خود

تعبیر خواب بوسیدن پدر فوت شده

تعبیر خواب زنده شدن پدر مرده

تعبیر خواب گریه برای مردن پدر

تعبیر خواب دعوا با پدر مرده

27 نظر

 1. minaminasays:

  سلام.وقت بخیر.خواب دیدم در جایی کار میکردم .محل کارم شهرستان بود.کار فرما پدرم بود.سر پول ازم شکایت کرد.تو شهرستان کار تعطیل شد.و اونجا در خانه ای زندگی میکردم که اکثر همسایه ها اونجا بود. که پدرم با مامور دنبالم میگشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده احترام وعزت است

 2. محمد نظريمحمد نظريsays:

  سلام و عرض ادب خواب ديدم من و پدرم توي اتاق بزرگي نشستيم و من پشت درب اتاق يه صندلي گذاشتم و روي صندلي نشستم و درب اتاق رو دارم نگه ميدارم كه باز نشه چون يه چيز ترسناكي كه نفهميدم چيه پشت در بود كه ميخواست بياد توي اتاق. البته تا اخرش هم درو نگه داشتم نتونست بياد داخل اتاق. در همين لحظه پدرم بهم گفت قبلا بيماري هاري داشته و منم بيماري هاري دارم و از بچگي بهش مبتلا بودم و خيلي پدرم سعي كرده كه منو كنترل كنه و به منم ميگفت كه خيلي بايد تلاش كني بيماريتو كنترل كني كه به كسي اسيب نرسوني. منم تا اين خبرو شنيدم انگار از قبل ميدونستم و يكي از دستام شروع كرد به خارش انگار بيماري پوستي گرفتم و همزمان درب اتاق رو هم گرفتم كه يه وقت باز نشه. وقتي خوابم تموم شد از خواب پريدم و خيلي ترسيده بودم . پدرم هم در قيد حيات هستند. ببخشيد طولاني شد ميخواستم تعبيرشو بدونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر مسائلی است که روزانه با ان درگیر هستید

 3. هالههالهsays:

  سلام وقت به خیر باز من دوباره خواب دیدم ??? نمیدونم چرا هی خواب میبینم دیشب خواب دیدم که پدرم بیمارستان بستری بوده الان مرخص شده اومده داره میره جایی ولی حس میکنم سر گیجه داره بهش میگه دست تو بده من باهم بریم؟ زمین میخوری گفت نه من باهاش میرم بهم میگه یه ویفر با نسکافه بگیر برای منم بگیر یه جا هم تو خواب میبینم خواهر بزرگم یه سگ خیلی خیلی کوچولو پیدا کرده که خیس شده میخواد کمکش کنه ولی باز میزارتش زمین ..منم میخوام برم خوراکی بگیرم اشتباه رفتم جایی که وسیله حموم داره ولی بابام انگار خوب راه نمی ره ولی تمام کارشو راحت خودش میکنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نشان دهنده درگیری ذهن از موضوعات اخیر در زندگیتان است که باعث شده دچار استرس و نگرانی هایی بشوید

 4. الههالههsays:

  سلام. چند ماهه که از شوهرم جدا هستم ولی هنوز طلاق نگرفتم. دیشب خواب دیدم پدرم که فوت شده یه کت و شلوار بنفش تیره پوشیده و با یه دسته گل خیلی زیبا و یه چمدون اومد سراغم. خیلی خوشحال بود و بهم گفت پاشو وسایلتو بریز تو این چمدون تا ببرمت خونه ات. همراه چمدون 6 تا قفل کوچیک به همراه کلیدهاشون بهم داد ولی یکی ار قفل ها به جای کلید یه سنجاق توش بود. من که از قبل با شوهرم تلفنی حرف زده بودم و اونم اعصابمو ریخته بود بهم و حالم خوب نبود, دوست نداشتم برم خونه شوهرم. پدرم وقتی دید من بی میل هستم به خواهرم گفت چمدون الهه رو ببند براش. خودش هم مدام کف میزد و خوشحال بود از اینکه منو ببره خونه خودم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خواب شما بیانگر احوال خوب پدرتان است برای ایشان خیرات دهید

 5. س.خس.خsays:

  سلام دیشب خواب دیدم در حال پیمودن مسیری هستم بصورت پیاده پدرم را با اینکه سالم و سر حال هست همین جوری کول کردم و با رضایت و خوشی حمل میکنم و حتی در بین راه با بعضی از دوستاش هم احول پرسی میکند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مورد عنایت و لطف خداوند قرار بگیرید

 6. M SadeghiM Sadeghisays:

  با سلام. پدر من در روزهای ابتدایی شروع جنگ شهید شد و من به علت سن کمی که داشتم خاطره ی زیادی از ایشان ندارم. خیلی خیلی کم به خواب من می اید شاید در این ۳۸ سال چند مورد محدود ومن همیشه باهاش درد دل می کنم که چرا حتی در مواقع خیلی سخت هم به خوابم نمیاد و منو تسکین نمی ده.. شب گذشته در خواب دیدم پدرم برای معاینه پیش من اومده. من شناختمشون اما پدرم نه. خیلی خوب وسالم ودرست مثل تصویر ذهنی بود. با خودم گفتم الان فرصت خوبیه که یک سری اطلاعات بگیرم که ایا ازدواج کرده؟ بچه داره .؟ یا چی باعث شده به یاد ما نباشه. خوابم چه تعبیری می تونه داشته باشه. تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، این رویا را نمادی از آرامش ، مغفرت و جایگاه خوب برای ایشان (پدر شهید) بدانید

 7. میثم.امیثم.اsays:

  سلام خواب بدی دیدم تو روخدا زود تعبیرش رو بگید نگرانم خواب دیدم مادرم با صدای بلند صدام کرد اومدم دیدم پدرم دراز کشیده و مادرم نبود گفتم کی منو صدا کرد پدرم گفت من بودم بقدری ناراحت بود که حتی نمی تونست گریه کنه نفس کشیدن براش سخت شده بود دراز افتاده بود و دستش رو روی صورتش گذاشته بود بهم گفت اومدم یه لقمه نون دربیارم که اینجوری شد فکر کردم به خودش آسیبی رسیده و ضربه سختی خورده و یا شاید خبر مرگ کسی رو بهش دادن (مثلا برادرم) نمی تونست حرف بزنه خواهش می کنم تعبیرش رو بهم بگید بسیار ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این رویا به این موضوع اشاره دارد که برای بیننده پذیرفتن برخی مسئولیت ها تا چه اندازه دشوار و سنگین است.

 8. سیماسیماsays:

  سلام خواب دیدم پدر ودوبرادربزرگم کلی وسیله از عقب ماشین پیاده کردن تووحیاط خونمون وگفتن اینا مال خیریه ومردم نیازمنده منوشوهرمم تووحیاط نگاشون میکردیم خودشونم دوباره بار زدن من دوست داشتم به ما هم بدن ولی این کار رو نکردن.این خوابو بعدازنماز صبح دیدم ممنون از تعبیرشما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای اشفته و درهم است

 9. SnaiSnaisays:

  سلام ببخشید یکی از دوستانم خواب دیده که مامانش با یه آدم جوون تر از خودش ازدواج میکنه که حدود چهار پنج زن پیر دیگه داره و از دور میبینه که اون چهار زن دارن به طور مشکوکی به یه نفر دیگه نگاه میکنن که حس میکنه به مامانش دارن نگاه میکنن و بقیه خوابش و تو خونش میبینه که با باباش و خواهرش دارن میرن بیرون و دوباره به مامانش میگه مامان توهم بیا و یهو مامانش بغض میکنه و دوستمم گریش میگیره و به باباش میگه مامان چرا اینجوریه باباش میگه اون زنو ول کن و دوست من میگه که مامان من اگه نیاد منم نمیام و باباش میگه که پس نمیریم و وقتی دوستم با گریه میره دنبال خواهرش که برش گردونه از بس تو خوابش گریه میکنه خودشو وسط بیمارستان میبینه که چهار دستو پا نشسته و داره زار میزنه اگه میشه تعبیرش و بگین!! اتفاقی قراره بیوفته؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر درگیری های ذهنی و پریشانی فکر است

 10. AtefehAtefehsays:

  سلام .من دختری هستم به دلیل یه اتفاقاتی با پدرم قطع رابطه کردم و الان نزدیک به شش ساله که با ایشان قهرم ولی در این مدت چند سال بیشتر اوقات خواب ایشان را میبینم و در رویا هیچ مشکلی با هم نداریم و خیلی هم دیگر را دوست داریم و در خواب بار ها بارها شده که از خودم متعجب میشوم که با پدرم آشتی کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مهر پدر و احترام به بزرگتر ها چیزی نیست که بشود با چیزی جایگرین کرد بهتر است کینه ها و کدورت ها را پایان دهید تا به رستگاری برسید

 11. MMsays:

  باسلام من خواب دیدم که استادم از سرکارش اومد خونه ما به جای پدرم اولش متوجه نشده بودم ک به جای پدرمه و خوشحال بودم ک خونمونه ولی بعد ک مامانم اومد ورابطه صمیمانشونو دیدم فهمیدم ک پدرمه و اون هم با ما خیلی صمیمی بود احساس کردم دلش می خواد ما رو خوشحال کنه و داشت برامون خاطره تعریف می کرد ولی من همش می خواستم حرفی رو ک تو واقعیت ازش بپرسم رو بپرسم ولی نمی شد وراستی وقتی داشت با ما صحبت می کرد اومده بود دم اتاق خوابمون(دو تا اتاقا کنار هم بود ند ) و با من و خواهرم حرف میزد ولی بین منو خواهرم دیوار بود اون تو اونیکی اتاق بود من خواهرمو نمیدیدم ولی احساس می کردم ک یکی از دوستام تو خواب به جای خواهرمه و استادم گاهی به من نگاه میکرد و حرف میزد و بیشتر به اون یکی اتاق نگاه میکرد و حرف میزدممنون می شم تعبیرش رو بگید راستی من چند وقت پیش هم خواب دیده بودم ک من و استادم و دوستم باهم با استادم صحبت می کردیم ک یک دفعه ای استادم دستش رو گذاشت رو دستم و یک مو دستم رو کند وتعجب کرده بود ک چرا دردم نگرفته تو ی اون خواب هم احساس میکردم با دوستم صمیمی تره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیان و حرفای استادتون روی شما خیلی تاثیر گذار طوری که خلق و خوی شما شبیه اون میش

 12. MarMarsays:

  باسلام من تقریبا هرشب خواب میبینم با پدرم درگیری لفظی دارم یا دارم کتک می خورم بعدش یه شب خواب دیدم بعد من مامانم رو داره میزنه تعبیری داره؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده مورد حمایت قرارگرفتن شما از جانب پدر است

 13. لیلیلیلیsays:

  سلام وخسته نباشید پدر من فوت شدن درخواب دیدمشون که در خانه ای هستیم وایشون میخواست ادرس جایی رو که میخواد بره را نشونم بده از پنجره داشت مسیرو نشونم میداد دوراه بود گفتن این راه که هیچی از اون مسیر باید برم و در اخر در اغوشش گشیدمش و خداحافظی کرد و رفت لطفا تعبیر خواب رو برام بگید بینهایت سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای درهم و اشفته است

 14. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم بهمراه پدرم و مادرم هستم تو خونه سابق مادر بزرگ مرحومم و گویی ما اونجا ساکن هستیم و بعد پدر اومد گفت که پنجاه میلیون بهش رسیده بابت انجام کاری و گفت باید سریع این پول رو از بانک برداره چون بانک قصد داره بابت یک بدهکاری که پدرم به بانک یا دولت داره این مبلغ رو کسر کنه ولی پدرم فرصت برای برداشت نداره و ممکنه قبل از اینکه اقدام کنه خود بانک زود تر مبلغ رو کسر کنه و منم به پدرم روحیه دادم گفتم فدای سرت ازت چیزی کم که نمیشه یه پولی میاد حسابت بعدشم کسر میشه و به سرمایه اصلیت دست نمیخوره و در ضمن من خودمم ۳ میلیون از کسی طلب دارم که اگه گرفتم باید بدم به جریمه ماشینم پس این مسائل مهم نیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به مسائل مالی و درگیری های ذهنی تون پیرامون این مسئله اشاره داره

 15. رزارزاsays:

  سلام خسته نباشید. خواب ببینی بابات سرحاله حالش خوبه با لباس نو جدید پوشیده جون تر شده یعنی چی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سام این رویا نشان دهنده شادکامی است

 16. امینامینsays:

  سلام بزگواردیشب بعنی نیم ساعتی میشه که خواب پدرم وبرادرم رودیدم که گویاپدرم یه دفتری پیش برادرم داشت که پدرم هی میگفت اونوپس بده برادرم هم که ازمن بزرگتره درحال به نوعی نوشتن بودکه به نوعی اون دفترروپاکنویس کنه وازروی دفترپدرم می نوشت که بعددفترپدرموپس بدهدبرادرم کندبودو نمی تونست که زوداونوبنویسه منم گفتم بیارمن اونوبرات سریع تمام کنم شروع کردم که ازخواب بیدارشدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده اقتدار و قدرت شما در زندگیتان است که به دنبال ن هستید

 17. رویرویsays:

  سلام من یه مدته همش خواب پدرمو میبینم که یا منو بغل میکنه یا اینکه توی خوابم فوت میکنه جلوی چشم خودم. با توجه ب اینکه من تو بیداری اصلاااااا رابطه خوبی ندارم باهاش،ولی توی خواب بهم خیلی آرامش میده تعبیرشو لطفا بگیر ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید مراقب باشید کارهای اشتباه از شما سر نزند

 18. الیالیsays:

  سلام . من خواب دیدم که شخصی ناشناس میگن که پدر من هستن و من انگار بعد از مدت ها ایشون رو میبینم و خیلی خوشحال میشم . ایشون خانواده ی من رو به من معرفی میکنند . بعد انگار کسی که من به اون علاقه دارم ولی از علاقه ی اون خبر ندارم به من پیام میده و ابراز علاقه میکنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاق خوبی براتون می افته

 19. حدیثحدیثsays:

  سلام من دو باری هست خواب میبینم پدرو مادرم توو خواب ماهم مشکل دارن ولی الان دیدم که من توو اتاق غذا و شیرینی یا سالاد درست میکردم یدفه پدرم و مادرم دعوا میکنن و بابام حسابی مامانمو میزنه من میرم جیغ میکشم که بسههههه دیگه بعد خودمو میزنم به بی هوشی که دیگه نزنه مامانمو با من خوب بودن بعد مامانمم میگه ببین چیکار کردی با دخترت باز میان توو حال بابام مامانمو میزنه میبینم ول نمیکنن پامیشم میام باز جداشون کنم داد میزدم توو خواب تعبیرش چیه؟نگرانم .ممنونم از وقتی که میزارید و تعبیرای خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر درگیری های ذهنی و فکری است

 20. رویارویاsays:

  باسلام و احترام خواب دیدم پدرم بیماری سختی گرفته، شاید این خوابم در راستای ترس ووحشت از ویروس کرونا باشه. در خوابم پدرم دوتا چشماش انگار کور شده بودن و اصلا باز نمیشدن و هر دو حدقه چشمهاش بشددت سیاه و کبود بودن و صورتشون لاغر و تیره شده بودو روو تخت بیمارستان بودن و من گریه میکردم. بعدش دیدم اومدم خونه وتوو کوچمون بدلیل بارش بارون یه دریای بسیار ابی و تمیز بوجوداومده بود تا چشمم کار میکرد روبروی خونمون دریا بود و هوا ابی و صاف و افتابی بود و خیلیها داشتن تووی اب شنا و بازی میکردن. ممنون میشم لطف کنید و تعبیرشو بفرمایید. سپاسگزارم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگی خود سعی کنید در مشکلات به خداوند توکل کنید و جایی برای نگرانی وجود ندارد

 21. نرجسنرجسsays:

  سلام من خواب دیدم که با پدرم درگیر میشم و از خونه بیرونم میکنه منم همه وسایلمو جمع میکنم و میرم خونه مادربزرگم، پدربزرگم چند سالی هست فوت کردن وقتی رسیدم خونه مادربزرگم دیدم روح پدربزرگم هم اونجاست توی خواب میدونستم که فوت کرده و این روحشه که اومده خونه مادربزرگم...اولش ترسیدم ولی بعد پدربزرگم ما رو بغل کرد و بوسید رفتیم تو خونه نشستیم که بابام اومد شروع کرد به جارو زدن خونه تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش اموات قران بخوانید وبه زندگی خود سرو سامان دهید

 22. مبینامبیناsays:

  سلام خواب دیدم که پدرم روی موکت کنار دستشویی خونمون دراز کشیده بود و بهم گفتن کمرشون رو ماساژ شون بدم و منم اینکار رو کردم و مثل اینکه از ماساژ ام ک راضی نبودن و بلند شدن که خواهرم رو صدا کنن که من گفتم نمیخواد خودم انجام میدم و دوباره بهتر انجام دادم .تعبیرش چیه ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سعی کنید در زندگی واقع بین تر باشید

 23. امينامينsays:

  سلام استاد؛أوائل صبح امروزخواب پدرم روديدم كه مدتي هست روم نميشه ايشون روببينم چون به من مقداري پول دادكه باهاش كاسبي كنم امامتاسفانه أزدست دادم توى خواب ميترسيدم بگه چى شدچطورشدخلاصه ترس اينوداشتم بحث كنه اماهيچي نگفت الان هم ميخوام يه زمين متعلق به مادرم هست بفروشم كه پدرم توى خواب ازاون ميگفت بحث قيمتش بودكه من گفتم ١٣٠ميليون بدم همين فردامي فروشم امامن قيمت بيشترازاين درنظرم هست فكركنم ميخواست قرآن رونگاه كنه مثلااستخاره اي چيزى كنه امامقدارى نآن روتاقچه مانندى بوداونوآوردپايين ديگه چيزى يادم نيست ممنونم ببخشيدطولاني شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام با منطق و رای قوی تصمیم بگیین و جوانب رو بسنجین

 24. سیدرضاسیدرضاsays:

  باسلام و خسته نباشید.دوست من در خواب دیده بود که پدر و مادر مرحوم من باهم نشسته اند و منم در کنار آنان هستم.در خواب من و دوستم مشغول صحبت کردن هستیم و مادرمرحومم بسیار خوشحال است و به دوستم میگوید بشین و شام بخوریم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس برای پدر و مادرتون نماز والدین بخونین به دوستتون هم بگین براشون قرآن بخونن خیری نصیبتان می شود

 25. رضارضاsays:

  باسلام پدردرقدحیات است چندروزی هست که دارم خواب مرگ پدرم رومی بینم امروزخواب دیدم مادرم پیشه پدرم نشسته امامعلوم نبودپدرم بودیا عموم چون شبیه هم هستن بعد مادرم بایه نفرتوتلفن داشت حرف میزدیه دفعه باگریه بلندشد ورفت از اون مرده که گفتم معلوم نبودپدرم بودیاعموم پرسیدم چی شده گفت پدرت کم کم داره میره از دنیا ویه دفعه جسدشوتوی گوشه ی حیات دیدم کلاچندروزی هست دارم این خواب رومی بینم وتوی همشون میبینم که پدرم زنده هست با این که میدونم مرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای دوری از بلا صدقه ای دهید انشاالله خیر است

 26. fatifatisays:

  سلام من ظهر خواب دیدم انگار ۴روز بابام خبرز ازش نیستو خونه نیومده یدفه پاشدم دنبال بابام گشتم توو خواب بعد پرسیدم از مامانمینا که بابا کو بابا کجاست با تعجب به من نگا کردن منو یدفه دیدم بابام جلو بخاری خوابیده منو نگا میکنی رفتم محکم بغلش کردم بلند بلتد گریه کردم بعد اومدم اینطرف دوباره میدیدمش بغض میکردم تعبیرش چیه

 27. امیرامیرsays:

  سلام خواب دیدم که باید مسیر طولانی رو با دوچرخه طی کنم وسط راه وایسادم و پولی انداختم در صندوق صدقات کمی جلوتر منتظر کسی بودم که بهم کمک کنه یه لحظه پدرم اومد و با دوچرخه به راهمان ادامه دادیم که به جمعیتی از دختر خانوم ها رسیدیم حدود ۳۰۰ نفر همه پدر من رو میشناختن و گله داشتن که چرا پدر من چند وقتی هست که نیست اینگار پدرم یه جور راهنما واسشون بوده تعبیرش چیه ؟