تعبیر خواب عید نوروز چیست؟

تعبیر خواب عید نوروز به خصوص در ایام و روزهایی که در نزدیکی ایام این عید کهن و باستانی قرار داریم، بیشتر می‌تواند نشانه‌ی این باشد که به این عید و ایام بیشتر فکر می‌کنیم. بیشتر خواب‌ها و رویاهایی که می‌بینیم نشات گرفته از افکار و کارهای روزانه‌ای است که انجام می‌دهیم. اما تعبیر خواب‌هایی که مربوط به اعیاد مختلف از جمله عید نوروز است از دید علمای تعبیر خواب می‌تواند، جالب باشد و اگر شما خوابی با این مضمون دیده اید، برای دیدن تعبیر آن می‌توانید ادامه‌ی مقاله را بخوانید.

تعبیر خواب عید نوروز

بیشتر مفسران و علمای علم تعبیر خواب دیدن عید در خواب را نشانه‌ی خوب و مثبتی می‌بینند. اگر در خواب در حال گریه کردن و ناراحتی باشید، این اتفاق در ایام عید افتاده باشد، تعبیر آن این است به زودی از ناراحتی و غم نجات پیدا خواهید کرد و شاهد دیدن و مشاهده‌ی روزهای خوش و شادی در زندگیتان خواهید بود. دیدن این خواب نوید این را می‌دهد که به زودی اتفاقات خوب و مثبتی در زندگیتان رخ خواهد داد و از ناراحتی و غم و غصه خلاص خواهید شد. عیدی گرفتن یکی از سنت‌ها و آداب عید نوروز است و اگر چنین خوابی را ببینید، تعبیر آن این است نعمت و روزی‌تان در زندگی بیشتر خواهد شد و زندگی شاد و موفقی را تجربه خواهید. دیدن خواب پوشیدن لباس‌های نو و جدید در نوروز تعبیر مثبت و نیکویی دارد. اگر در خواب ببینید که در عید نوروز احساس کسالت و خستگی دارید؛ تعبیر آن این است که اوضاع و احوال و شرایط کاری و شغلی شما مساعد نیست و در وضعیت کسادی و بدی قرار دارد. برای افراد متاهل هم دیدن خوابی که در ایام عید نوروز به سر می‌برند، نشانه‌ی خوب و مثبتی دارد و تعبیر آن این است که رابطه‌ی زناشویی مثبت و خوبی خواهند داشت.

عید نوروز

تعبیر خواب عید نوروز و دیگر اعیاد مذهبی

تعبیر خواب عید نوروز همانطور که اشاره شد؛ از دید بسیاری از علمای علم تعبیر خواب، خوب و مثبت است. اما اعیاد دیگر هم مثل عید قربان و غدیر هم تعابیر خواب متفاوتی از جانب علمای علم تفسیر خواب دارد. از نظر محمد بن سیرین که از علمای مشهور و معروف علم تعبیر خواب است، اگر شخصی در خواب ببیند که در ایام عید قربان قرار دارد، تعبیر آن این است که با افراد عالم و عاقل در عالم بیداری و حقیقی معاشرت و کار خواهد کرد. از نظر این عالم علم تعبیر خواب اگر شخصی در خواب ببیند که در ایام عید فطر قرار دارد، تعبیر آن این است که از عالم دینی‌ای و زاهدی نصیحت و رهنمودهای دینی خواهد گرفت که راهگشای مسیر زندگی این دنیا و دنیای اخروی او خواهد شد. ابراهیم کرمانی معتقد است که دیدن عید در خواب به صورت کلی برای افراد مختلف تعابیر متفاوت و مختلفی دارد. اگر شخص زندانی‌ای چنین خوابی ببیند؛ آزاد خواهد شد و اگر فردی اهل شرف چنین خوابی ببیند، بر شرف او افزوده خواهد شد. اگر چنین خوابی را نزدیک ایام عید ببیند، تعبیرش این است که با فرد عاقلی معامله‌ای خواهد کرد و در این معامله با چالش و مشکل روبرو خواهد شد.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...