تعبیر خواب قلک

برای تعبیر خواب قلک باید گفت از آنجا که قلک وسیله ای است برای ذخیره و پس انداز کردن پول، بنابراین معانی پول و پس انداز آن نیز در تعبیر خواب قلک نقش دارند. به عنوان یک تعبیر جامع و کلی می توان به تعبیر خواب قلک لوک اویتنهاو اشاره کرد که خواب قلک را نشانه افزایش کند و آهسته مال و ثروت می داند. اما برای اینکه جزییات بیشتری درباره تعبیر خواب قلک بدانیم باید گفت داشتن پول در خواب صرف نظر از مقدار کم یا زیاد آن نشانه گرفتاری هایی برای انسان است.

تعبیر خواب قلک و نوع پول درون آن:

اگر پولی که در قلک می اندازید از نوع سکه است گرفتاریهایی کوچک و قابل حل برای شما پیش خواهد آمد. و اگر اسکناس هایی در آن بیندازید نشانه هشداری برای موقعیت مالی شما است. اگر خواب ببینید پولی که در قلک میاندازید پولی خارجی است نشانه این است که چیزی را پنهان می کنید.

تعبیر خواب شمردن پول های قلک

تعبیر خواب شمردن پولهای قلک:

اگر در خواب ببینید پولهای قلک را مقابل خود ریخته اید و آنها را می شمارید نشانه گرفتاریهایی است که در آینده برای شما پیش خواهد آمد.

تعبیر خواب قلک و سرمایه گذاری با پول آن:

در ادامه تعبیر خواب قلک اگر خواب ببینید پولهای قلک خود را در می آورید و روی چیزی یا کاری سرمایه گذاری میکنید نشان دهنده اتفاقات خوبی است و یک تعبیر آن اضافه شدن فردی جدید به خانواده شما است. اگر متاهل هستید ممکن است به زودی بچه دار شوید و اگر مجرد هستید ممکن است ازدواج کنید.

تعبیر خواب قلک مخفی:

اگر خواب ببینید قلکی که پنهان کرده بودید را پیدا می کنید این خواب نشانه پیش آمدن تغییراتی در روحیات  زندگی شما است و بسته به حالی که در خواب در هنگام پیدا کردن قلک دارید می تواند  منفی یا مثبت باشد. در این حالت تعبیر خواب قلک اگر از پیدا کردن آن خوشحال باشید به موفقیت شما در کارها  و برنامه هایی اشاره دارد که از پیش برای آنها برنامه ریزی  کرده اید.

تعبیر خواب قلک به تعداد زیاد

تعبیر خواب قلک به تعداد زیاد:

اگر خواب ببینید تعداد بیشماری قلک پر از پول دارید نمادی از آینده ای خاص و مثبت برای شما است و به آرزوهای بلند پروازانه و جاه طلبانه خود می رسید. آنلی بیتون اشاره می کند که اگر خواب قلکی ببینید که پر از پول است نشانه آینده ای پر از موفقیت برای شما است.

تعبیر خواب قلک برای پس انداز کردن:

اگر در خواب ببینید قلکی دارید و در حال انداختن پول در آن به نیت پس انداز هستید، نمادی از بدست آوردن آسایش و ثروت برای شما است.

تعبیر خواب قلک گرفتن و قلک بخشیدن:

اگر در خواب ببینید که قلک پول را از کسی میگیرید نشان دهنده پیش آمدن دردسرهایی از جانب آن شخص برای شما است. و اگر خواب ببینید قلک پول را به کسی داده اید نشانه این است که ممکن است شما ناخواسته برای آن فرد دردسرهایی درست کنید.

تعبیر خواب هدیه گرفتن قلک

تعبیر خواب قلک گم شده:

اگر در خواب ببینید که قلک پول خود را گم کرده اید و به دنبال آن می گردید نشانه این است که در خانواده اوقات تلخی دارید . پیدا کردن قلک گم شده نیز نشانه مقاومت شما در مقابل مشکلات و رسیدن شادی و از بین رفتن نگرانی های شما است.

 تعبیر خواب خرج کردن پولهای قلک:

اگر در خواب ببینید پولهای قلک خود را در می آورید و در ازای چیزی آن را می پردازید نشانه روزهایی سخت است که ممکن است در کار شما یا در زندگی شخصی شما مشکلاتی پدید آید. اگر خواب ببینید پولهای قلک خود را در آورده و به کسی قرض می دهید نشانه این است که در کارهای فعلی خود به سرمایه گذاری بیشتری احتیاج دارید.


بیشتر بخوانید :

تعبیر خواب جمع کردن پول


4 نظر

 1. نادرنادرsays:

  سلام من خواب دیدم از یک جعبه حالا دقیق یادم نیست قلکی پیدا شدو من خیلی تعجب کردم و وقتی قلک وباز کردم تعدادی اسکناس آمد بیرون و خیلی خوشحال و سورپریز شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است گرفتاری های در زندگی برایتان ایجاد شود

 2. شادیشادیsays:

  باسلام وخسته نباشید من خواب دیدم در حیاط خونه مادربزرگم که فوت شده داشتیم باز میکردیم که توپ افتاد روی پشت بام وقتی خواستم بروم روی پشت بام دیدم نردبان آماده گذاشته شده و روی دیوار و نردبان را پیچک گرفته از روی نردبان رفتم بالا و دختر خالم روی پشت بام بود و یک قلک پیدا کرده بود و می خواست آن را بشکند و پولش رو به برادرم بدهد من من نگذاشتم قلک را بشکند گفتم بعدا خودم میشکنم ممنون میشم اگر خواب مرا تعبیر کنید

 3. سیدحمیدسیدحمیدsays:

  سلام خاب دیدم ی قلک دارم ک اندک پولی توشه.ولی وقته مراجعه کردم ب محل قلک دیرم تعداد زیادی قلک وجود داره.پس خاستم قلک خودم رو پیداکنم ازاونجایی ک تمامی قلک هاپراز سکه و اسکناس بود متوجه شدم تمامی انهابرای خودم است.تعبیرش چیع

 4. ادینهادینهsays:

  سلام من پنج شش تا قلک پلاستیکی توی خواب دیدم که دوتاشو که از بقیه نوتر بودن برای بچه هام برداشتم قلک ها خالی بودن میشه راهنمایی کنید