تعبیر خواب در

درها ابزار ساختمانی هستند که برای حفظ حریم خصوصی افراد در ساختمان به کار می روند ، درها محلی برای ورود و خروج می باشند .وقتی برای اولین بار به مکانی می رویم و پشت در منتظر می مانیم تا اجازه‌ی ورود بدهند حس کنجکاوی ما تحریک می شود یا وقتی پشت در اتاق عمل منتظر بیمارمان هستیم حس اضطراب و نگرانی مان ظاهر می شود .دیدن در ، در خواب با توجه به نوع آن و وضعیتتان در خواب تعابیر متعددی را به شما ارائه می دهد .

* تعبیر خواب در از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

اگر در خواب ببینید که از دری به داخل مکانی بروید نشانه‌ی موقعیت های تازه ای می باشد که  برایتان پیش خواهد آمد و شما به دوران تازه ای از زندگی تان وارد خواهید شد .اگر در خواب یک در را ببینید که به طرف خارج مکانی باز شود نشانگر این است که باید ارتباط خود را با دیگران افزایش دهید و برون گرا شوید ، چنانچه در مشاهده شده در خواب به داخل مکانی باز شود نشان دهنده‌ی این است که شما می خواهید به خودسازی بپردازید و درون گرا شوید .اگر دری باز را در خواب ببینید به معنی این است که شما از افکار و نظرات جدید به گرمی استقبال می کنید و آن را قبول دارید ، خصوصا اگر روشنایی را پشت آن در مشاهده نمایید نشانه‌ی این است که در زندگی به طرف امور روحی و معنویات گام بر می دارید و به شفافیت دست می یابید .اگر دری بسته و یا قفل شده را در خواب ببینید نشان دهنده‌ی موقعیت هایی در زندگیتان می باشد که نپذیرفته اید و دیگر وجود ندارند و یا فردی مانع موفقیت شما شده است و علامتی از به اتمام رسیدن یک دوره و یا یک برنامه می باشد .اگر در خواب بیرون از دری باشید که قفل شده است به معنی این است که شما گرایش هایی برخلاف جامعه دارید و چنانچه درون مکانی هستید که درش قفل شده نشانگر اتفاقاتی دشوار و غم انگیز می باشد که باید تجربه کنید .

اگر در خواب دری را قفل کنید به معنی این است که با دیگران قطع رابطه خواهید نمود و به بیانی شما تردید دارید که احساس خود را به دیگران ابراز نمایید و بگذارید که به حریم خصوصی تان وارد شوند ، نشانگر اعتماد به نفس پایین شماست .کوبیدن دری به روی شما در خواب نشانگر این است که احساس حقارت می کنید و اینکه به شخصیت تان و یا کاری که انجام داده اید بی اعتنایی شده است .اگر در خواب دری را ببینید که می چرخد به معنی این است که گیج و مبهوت هستید و در عین حال که حرکت می کنید به جایی نمی رسید و به بیانی کارهای تان بی نتیجه پیش می رود و احساس می کنید که موقعیت ها و گزینشهای تان نتیجه ای نابود کننده دارد .اگر در خواب در قلعه ای را ببینید و خود را بیرون از آن مشاهده نمایید به معنی این است که موقعیتی مهم و یا پر منفعت را از دست می دهید و چنانچه خود را داخل در ببینید نشانگر این است که خودخواهی و تمایل به پیشرفت باعث شده که با دیگران قطع رابطه کنید .اگر در خواب دری به رنگ قرمز ببینید هم می تواند نشانه‌ی عصبانیت باشد و هم علامت احساس و عاطفه ای قوی و نشان دهنده‌ی این است که باید احساسات درونی خود را کنترل کنید و آن را ابراز نکنید ، چنانچه در قرمزی را در خواب باز نمایید بیانگر این است که با احساس و غمی که در وجودتان است مواجه خواهید شد .

تعبیر خواب در با رنگ های مختلف

* تعبیر خواب در از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که از طریق یک در وارد مکانی می شوید بیانگر این است که افرادی با شما دشمن هستند که گریختن از آنان بی فایده است و شما را مور اتهام قرار خواهند داد .اگر در خواب از یک در که متعلق به اتاق کودک است داخل بروید به معنی این است که ایام خوش و سرشار از برکت پیش رو خواهید داشت .اگر در خواب ببییند که شب است و باران می بارد و شما از یک در وارد مکانی می شوید بیانگر این است که پول خود را برای اموری خلاف شرع به کار می گیرید و چنانچه همین خواب را یک زن ببیند نشانگر این است که کاری انجام خواهد داد که جبران ناپذیر است .اگر در خواب افرادی را ببینید که به سمت دری می آیند به معنی این است که به منظور به دست آوردن پول تلاش هایی بی نتیجه را به انجام می رسانید ، چنانچه سران دولت و یا زراعتکاران این خواب را ببینند بیانگر این است که در امور زندگی شان دچار تحولات خواهند شد و اگر یک نویسنده این خواب را ببیند به معنی این است که افرادی که نوشته‌ی آخرش را می خوانند شدیدا شیوه‌ی او را در ابراز حقیقت مورد انتقاد قرار خواهند داد .اگر در خواب خود را مشغول بستن یک در ببینید در حالی که آن در از قسمت لولایش جدا شود و باعث شود به فردی صدمه برسد نشان دهنده‌‌ی این است که با نصیحت و محبت کردن به فردی که دوستتان است باعث بداقبالی او خواهید شد .اگر در خواب فردی را ببینید که تلاش می کند تا یک در را قفل نماید اما قادر به این کار نیست به معنی این است که از بداقبالی یک دوست باخبر خواهید شد که توانایی یاری رساندن به او را ندارید .

* تعبیر خواب در از دیدگاه لوک اویتنهاو

اگر در خواب دری باز را ببینید نشانه‌ی این است که امور مالی تان رونق خواهد گرفت .اگر در خواب دری بسته را ببینید نشانگر وقوع شرایطی ناگوار خواهد بود .اگر در خواب یک در را ببینید که موقع باز و بسته شدن صدا می دهد به معنی این است که دیداری دارید که بر خلاف میلتان خواهد بود .

تعبیر خواب در از دیدگاه معبران مختلف

* تعبیر خواب در از دیدگاه کتاب سرزمین رؤیاها

اگر در خواب دری را ببینید نشانه‌ی این است که به زودی ثروتی را کسب خواهید نمود .اگر در خواب محل ورودی دری را ببینید بیانگر این است که پولدار خواهید شد .اگر در خواب دری را ببینید که متعلق به منزل و یا اتاقتان باشد به معنی این است که دچار زحمت و سختی خواهید شد .اگر خواب ببینید که در حال عبور از در منزلتان هستید نشانگر این است که دوستانتان شما را اغفال خواهند کرد .اگر در خواب دری را ببینید که بسته است نشان دهنده‌ی این است که باید محتاط باشید و بدون فکر کاری را انجام ندهید .اگر در خواب دری باز را ببینید که از آن داخل مکانی می شوید نشانه‌ی خوش اقبالی در روابط دوستانه خواهد بود .اگر در خواب خانه ای را با درهای متعددی ببینید به معنی این است که ثروتی را از دست خواهید داد .اگر در خواب دری را ببینید که آتش گرفته است نشانگر این است که فردی که صاحب آن خانه است از دنیا خواهد رفت .اگر در خواب دری را ببینید که شکسته است بیانگر این است که عن قریب بازداشت خواهید شد .اگر در خواب ببینید که در حال گریختن از دری هستید اما قادر به این کار نیستید نشان دهنده‌ی خوش اقبالی و طول عمر شما خواهد بود .دیدن در خانه‌ی افرادی دیگر در خواب نشانه‌ی اقبال شماست .اگر در خواب در شهری را ببینید نشان دهنده‌ی این است که در زندگی مشترکتان خوش اقبال خواهید بود .

در این مقاله تعبیر خواب در ، مورد بررسی قرار گرفت و تعابیر متعددی از چند معبر ارائه گردید ، شما می توانید با خواندن این مطلب خواب خود را تفسیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه‌ی این مطلب حدود 8 دقیقه می باشد .

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...