تعبیر خواب خجالت کشیدن

بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود با احساسات و افکار ناخوشایندی رو به رو شویم که در زندگی بیداری، ممکن است به ندرت به آن ها دچار شویم. ممکن است در خواب احساس کنید که فردی از شما خجالت زده است یا به خاطر کار هایی که انجام داده اید از دیگران یا خودتان خجالت زده هستید.

این خواب به نوعی ضعف یا احساس فقدان روانی اشاره دارد که از درون در حال آزار دادن آن است اما ممکن است در زندگی بیداری، حاضر به رو به رو شدن و بررسی منطقی آن نباشید. مانند زمانی که از بیان و درک دیدگاه ها و عقاید درونی خود واهمه داشته باشید و احساس کنید که قدرت لازم برای برگزیدن ارزش های شخصی خود در زندگی را ندارید یا ارزشی برای عقاید خود قائل نشوید. این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.

تعبیر خواب خجالت کشیدن مرده

اگر در خواب مشاهده کنید که فردی مرده از شما خجالت می کشد، باید بدانید که افراد مرده، زمانی که در خواب ظاهر می شوند، اشاره به عقاید و دیدگاه هایی هستند که احساس می کنیم در گذشته ای دور آن ها را کنار گذاشته ایم، یا دیگر پیگیر این موقعیت ها یا ارزش ها نیستیم. اما زمانی که مرده ای را در خواب خود زنده مشاهده می کنید، این خواب نشان می دهد که این عقاید و دیدگاه های نه تنها در شما از بین نرفته اند بلکه به طور غیر مستقیم در حال تاثیر گذاشتن بر رفتار و عملکرد شما در زندگی بیداری می باشند. برای این که دلیل حضور این فرد مرده را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که او شما را به یاد کدام دسته از عقاید و افکارتان در گذشته می اندازد و برای شما تداعی گر کدام دوره از زندگی تان می اندازد؟ درسی که از این دوره از زندگی و تجربیات خود می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

تفاوتی ندارد که چه کسی در خواب شما در حال خجالت کشیدن است. در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که به هر ترتیب در خواب ظاهر می شوند، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. این خواب نشان می دهد که در شما در برخی جنبه های فکری دچار نوعی خودکم بینی یا ترس از بروز درونیات خود شده اید. برای درک این خواب توجه داشته باشید که فکر کردن به این انسان ها شما را به یاد کدام رفتار ها و جنبه های شخصیتی شما می اندازد؟ این افراد چگونه با چالش ها یا تنگناها فعلی شما در زندگی بیداری مرتبط می باشند؟ این افراد چگونه می توانند منشا الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری قرار گیرند؟

به طور کلی می توان گفت که خوابی با موضوع خجالت زدگی از شما می خواهد تا افکاری که در شما احساس خود کم بینی یا بی ارزش بودن را ایجاد کرده اند را ریشه یابی کرده و به شیوه ای منطقی آن ها را بازنگری کنید. اجازه ندهید که تداوم این افکار، قدرت روانی شما را مختل کند.

مطلب مرتبط :

تعبیر خواب کنایه شنیدن


14 نظر

 1. SaraSarasays:

  باسلام من خواب دیدم که من یک جایی مانند مهمانی یا ضیافت رفته ام با خانواده و اونجا ادمهای دیگری هم هستن بعد دیدم که پسری رو که بهش علاقه دارم با خانواده امدند انجا اون پسر بهم نگاه میکرد ولی من خجالت میکشیدمو سرم مینداختم پایین نگاهش نمی کردم اما اون خیلی به من نگاه میکرد میخاستم ببینم تعبیر این خواب چی هست ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در دورهمی خانوادگی شرکت خواهید کرد

 2. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم دارم دارم از پله های خونه سابقمون میام پایین که برم بیرون از خونه و دیدم که خواهرم با دوستش که دختر زیبایی بود دارن میان داخل خونه و من با دیدن دوست خواهرم کمی خجالت کشیدم و از پله ها برگشتم و طوری وانمود کردم که گویی چیزی رو جا گذاشتم و دارم برمیگردم بالا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید است

 3. م.سلیمانیم.سلیمانیsays:

  خواب دیدم پسری ک مدتهاست بهش علاقه دارم امده بود خانه مان و بار دیگر هم دیدم به منزلمان امده ولی سرش را پایین انداخته و نگاهم می کند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بینتان محبت ایجادشود

 4. کیمیاکیمیاsays:

  سلام . خواب دیدم رفتم دستشویی و مادر مرحومم یکهو اومد تو. شرمنده و خجالت زده شدم و بعد عصبانی شدم و میخاستم باهاش بحث کنم. تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر فقدان احساس و ضعف در زندگی است

 5. NasimNasimsays:

  سلام من خواب دیدم دوس پسرم ک تازه از هم جدا شدیم پیشم بود منم با خودم میگفتم با من رابطه داشت لخت بود الانم اصلا ازم خجالت نمیکشه اونم با افاده هی نگام میکرد رد میشد برمیگشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام احتیاط خود را در روابط خود بیشتر کنید

 6. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم تو داخل خانه هستم و عریانم و دستشویی هم دارم و بعد دیدم دامادمون که پسر خالمم هست جلو خواهرمه و داره حرفای تحریک کننده جنسی میزنه و میخواد باهاش لذت جویی کنه و من بعد از دیدن خجالت کشیدم و شرمگین و کمی ناراحت شدم که جلوی من رعایت نکرده و نرفتن حداقل جایی که من نباشم و بعد من در حالیکه عریان بودم رو به دیوار کردم که مانند دستشویی سرامیک داشت و ادرار کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای باطل است

 7. AmtaAmtasays:

  سلام من خواب دیدم بین مردم با لباسای عادی و با موی باز ظاهر شدم حجابم بد نبود اما موی سرم و پاها و دستام ملوم بود و با دیدن شخصی ک یجورایی خیلی ازش آزار دیدم خودمو مخفی میکنم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب باشید اسرارتان فاش نشود

 8. ساراساراsays:

  سلام من خواب دیدم نامزدم اومده خونمون برام تخم مرغ درست کرد یه لقمه خوردیم بعدش رفتم بازم درست کنم که یه موقع کم نباشه یه دفعه کلی مهمون اومد خونمون خونه انگار بنایی بود کلی بهم ریخته بود منم ناراحت بودم بعدش نامزدم گفت بریم طبقه پایین رفتیم منو بغل کرد یه دفعه دختر خالم اومد مارو دید کلی خجالت کشیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نسبت به راه حلی که در رسیدن به هدفتان بی اعتنا هستین اشاره دارد

 9. امیرامیرsays:

  سلام ، دوس دخدرم منو تو خابش دیده بود ک منو یکی از دوستای خودش رفدیم خونه شون مهمونی ،ولی من فقدی دوس دخدرم بم نزدیک میشد یا نگام میکرد خجالت میکشیدم میخاسدم ببینم تعبیری داره ، ممنون

 10. ZizuZizusays:

  خواب دیدم نماز میخونم پدر خدابیامرزم همینجوری با عشق نگام میکنه،مانند کسی که واقعا خوشحاله با دیدن همچین صحنه ایی،منم چادرمو انداختم رو صورتم وواقعا حس خیلی خوبی داشتم آروم بود ن انگار که از دستش دادم😔،تعبییر خوابم چیه؟ساعت خواب هم تقریبا ۹اینطورا صبح بود

 11. حسینحسینsays:

  سلام خواب دیدم که توی سرویس مدرسه بودم یهو دختر عموم اومد داخل یه بار خجالت کشیدم و توی سرویس واساده بودم دستم فکر کنم به میله ای چیزی بود یهو ماشین نمی‌دونم چی شد رفت رو دست انداز نمی‌دونم تقریبا افتادم روی دختر عموم و خجالت کشیدم

 12. فاطمهفاطمهsays:

  سلام حالتون خوبه؟ما در واقعیت با یکی از آشناها به دلیل کاری ناشایستی که انجام دادنددوسالی میشه که قهر هستیم اما امسال شبی نیست ک خودم یا خانواده خواب نبینیم که اونها به خونمون آمدن و حسابی از ما خجالت میکشن.یا همیشه در خواب از ما طلب بخشش دارن. میخاستم بدونم آیا این خواب های که ما می‌بینیم تعبیر مشخصی داره؟

 13. محمد علیمحمد علیsays:

  خواب دیدم از یک مغازه سوپر مارکت کمی خرما و پنیر دزدیدم در حالی که پول ان را داشتم ولی نمیدونم چرا این کارو کردم و موقع پرداخت بقیه اقلام فروشنده متوجه شد و من ب شدت خجالت زده شدم جوری که تا چند ساعت بعد از بیداری هنوز ناراحت بودم

 14. مهسامهساsays:

  سلام آقا من دیشب خواب دیدم یه مردی ک نمیشناسمش منو میبوسه منم ازش خجالت میکشم و بلند میشم میرم ولی نمیدونم چرا نزدم تو گوشش؟ 🤔