تعبیر خواب ساختمان

ساختمان یکی از پدیده هایی می باشد که ساخته‌ی دست بشر است و هر ساختمانی نسبت به استفاده ای که از آن خواهد شد معماری متفاوتی دارد .دیدن ساختمان در رؤیا نشان دهنده‌ی خواسته ها و آرزوهای ماست که منشاء نفسانی دارند ، ساختمان را به هر وضعیتی که در خواب ببینیم بیانگر ضمیر ناخودآگاه خودمان می باشد .

* تعبیر خواب ساختمان از دیدگاه کارل گوستاو یونگ :

اگر در خواب ساختمانی را ببینید به معنی شخصیت خودتان و فیزیک بدنتان می باشد .در هر ارتفاع از بنا که باشید به معنی این است که اندازه‌ی فهم و معرفت وجودی شما همان قدر است و یا پیشرفت شما در زندگی در همان سطح خواهد بود .اگر در خواب ببینید که در طبقه های زیرین ساختمان حضور دارید نشانگر دیدگاه های سطحی تر و مبتدی شما و همچنین خواسته های اساسی تان می باشد .اگر در خواب ساختمان ویرانی را ببینید به معنی این است که نگرش شما درباره‌ی شرایطی و یا ارتباطی به طور کامل غلط است و لازم است که در زندگی خود تحولاتی را ایجاد نمایید ، دیدن این خواب می تواند بیانگر این باشد که تجسم شما از شخصیت خودتان احتمال دارد مخدوش شده باشد به این صورت که تصویر ذهنی شما از خودتان مطابق با واقعیت نخواهد بود .اگر در خواب ببینید که ساختمانی در حال خراب شدن می باشد نشان دهنده‌ی این است که شما رویکرد خود را در مورد زیاده خواهی و هدف هایتان از دست خواهید داد و در پیگیری پیشرفت های مالی تان مغلوب خواهید شد .اگر در خواب ببینید که خودتان یا فردی دیگر از ساختمان می افتید نشانه‌ی این است که شما به ضمیر ناخودآگاه تان تسلط پیدا می کنید و قسمت هایی از آن را می پذیرید و یا این خواب می تواند بیانگر این موضوع باشد که شما می ترسید از عهده‌ی مسئولیت تان برنیایید و نتوانید آن را تکمیل نمایید .

تعبیر خواب ساختمان در حال ساخت

اگر در خواب در حال بالا رفتن از ساختمانی باشید به معنی این است که زیاده خواهی تان بر شما مسلط شده و نمی توانید خود را کنترل نمایید .اگر یک ساختمان را در خواب ببینید که در حال ساخت می باشد نشان دهنده‌ی این است که باید روی قسمتی از شخصیت تان تمرکز نمایید و خصوصیت های روانی و جسمانی تان را بهبود ببخشید ، این خواب همچنین می تواند نشانگر این باشد که نیرو و توان و زیاده خواهی و خود باوری تان را دوباره به دست می آورید و زندگی خود را دوباره خواهید ساخت .اگر در خواب ببینید که با پای بدون کفش بر روی مکانی که در حال ساخت می باشد راه بروید نشانه‌ی این است که آمادگی انجام کاری را که باعث پیشرفت روان و یا بدنتان می شود ندارید و یا به طور کلی نیاز خود به پیشرفت را قبول نخواهید داشت .

تعبیر خواب ساختمان نیمه کاره

* تعبیر خواب ساختمان از دیدگاه کتاب سرزمین رؤیاها :

اگر در خواب چند ساختمان مرتفع را ببینید به معنی این است که در روزهای پیش رو ، تحولات عظیمی در زندگی تان رخ خواهد داد .دیدن چند ساختمان کوچک در خواب نشانگر این است که در امور کاری و داد و ستد خوش اقبال نخواهید بود .اگر در خواب چند ساختمان آسمان خراش را ببینید نشان دهند‌ه‌ی این است که در امور زندگی تان پیروز خواهید شد و بخت با شما یار است . اگر در خواب چندین ساختمان را به صورت مجتمع کنار هم ببینید به معنی این است که از لحاظ فکری رکود خواهید داشت .

* تعبیر خواب ساختمان از دیدگاه لوک اویتنهاو :

اگر در خواب یک ساختمان نیمه تمام را ببینید که ساخت آن کامل نشده است نشانه‌ی آمدن ایامی پر مشغله در زندگی شما خواهد بود .اگر خواب ببینید که ساختمانی آتش گرفته نشانگر این است که در زندگی تان نگرانی و اضطراب جای یک شادمانی را خواهد گرفت .دیدن ساختمانی مجلل و با شکوه در خواب نشان دهنده‌ی این است که اخباری خوشی به دستتان خواهد رسید .

* تعبیر خواب ساختمان از دیدگاه آنلی بیتون :

اگر در خواب ببینید که در حال ساختن بنایی می باشید به معنی این است که در امور زندگیتان تحولاتی ایجاد خواهید شد که نشانه‌ی تدبیر و دوراندیشی شماست .اگر در خواب خود را دارنده‌ی یک ساختمان مجلل ببینید بیانگر این است که از منزل کنونی تان به منزلی دیگر که نسبت به آن خوبتر است تغییر مکان خواهید داد .اگر در خواب ساختمانی کهنه و ویران را ببینید نشانگر این است که در امور کاری که تصمیم به انجام آن دارید مغلوب خواهید شد .اگر در خواب یک ساختمان مرتفع و مجلل را ببینید که محوطه‌ی اطرافش سرسبز باشد نشان دهنده‌ی طول عمر شما خواهد بود و این که در زندگیتان آسایس دارید و به مسافرت های طولانی خواهید رفت .اگر در خواب ساختمانی کوچک و تازه ساز را ببینید بیانگر این است که در زندگی خود شادمان خواهید شد و همچنین امور کاری تان رونق خواهد گرفت .اگر در خواب ساختمانی قدیمی و کثیف را ببینید به معنی این است که مریض می شوید و یا در امور کاری و احساسی خود ناکام خواهید شد .

تعبیر خواب ساختمان چند طبقه

* تعبیر خواب ساختمان از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی :

دیدن ساختمان در خواب بیانگر خواسته و نیازی می باشد که منشاء نفسانی دارد و هیچ عقل و منطق و عاقبت اندیشی در آن لحاظ نمی شود و نشانه ای از دنیای درون فرد است .اگر در خواب ببینید که در حال ساختن ساختمانی هستید در حالی که آن بنا نیازی به ساخت ندارد و پا بر جا و بی نقص است و کار شما بی فایده می باشد نشانه‌ی این است که دست به انجام کاری بی نتیجه خواهید زد و اگر ساختمان مشهود در خواب شما ، خرابه است و نیاز به تعمیر دارد به معنی این است که در زندگی عاقبتی نیک خواهید داشت و برکت و نعمت و مصلحت نصیبتان می شود .اگر در خواب ببینید که صاحب یک زمین هستید و در حال ساختنش می باشید مخصوصا اگر در آن زمین مشغول کشاورزی باشید به معنی این است که در امور احساسی پیشرفت خوبی دارید و به زودی پیمان ازدواجی خواهید داشت ، اگر این خواب را فردی متاهل ببیند نشانگر این است که در امور کاری و مربوط به شغلش ، کاری جداگانه را انجام خواهد داد که برایش منفعت بسیاری دارد .

* تعبیر خواب ساختمان از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری :

اگر در خواب ساختمانی تازه ساز را ببینید به معنی این است که منفعتی دنیوی نصیبتان خواهد شد و یا صاحب فرزندی می شوید .اگر خواب ببینید که در روستا و یا شهر در حال ساخت یک ساختمان هستید نشانگر این است که با دختری که اهل آن روستا و یا شهر است عروسی خواهید کرد .

* تعبیر خواب ساختمان از دیدگاه ابراهیم کرمانی :

اگر در خواب ببینید که به همراه فردی که از دنیا رفته در قبرستان مشغول ساختن ساختمانی هستید به معنی این است که شخصی سالمند را در زندگی تان از دست می دهید که احتمال دارد ، مادر بزرگتان و یا پدر بزرگتان و ... باشد .در این مقاله تعبیر خواب ساختمان مورد بررسی قرار گرفت و به نقل از چندین معبر تعبیرهایی در این مورد ارائه گردید ، شما می توانید با خواندن این مطلب خواب خود را تفسیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه‌ی این مطلب حدود 4 دقیقه می باشد .

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

15 نظر

 1. انوشاانوشاsays:

  سلام روزتان به خیر خوابی دیده ام ممنون میشوم تعبیرش کنید در خواب خانمی از اقوام ساختمان تقریبا نیمه کاره ولی نوساز را به من نشان می دهد ومی گوید این مال یکی از اقوام است که این ساختمان نمای بیرونیش خوب بود فقط یک مقدار کار داشت وچندین طبقه بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر از این میدهد که در سال آینده بر مشغله های شما افزوده می شود که در حالت کلی بد نیست.

 2. پارساپارساsays:

  سلام .. خواب دیدم یه پی ساختمون در حال ساخت که احساس کردم ماله خودمه و من داخل اون پی هستم و سعی میکنم ازش بیام بیرون که میبینم خاکش سسته و مرتب فرو میریزه و نمیزاره بیام بیرون . ضمنا بنده کارم در همین زمینه هستش . لطفا جواب رو بفرستید چون هرچی گشتم موضوع در رابطه با تعبیر خوابم تو سایت توپ پیدا نکردم . ممنون .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، نگران نباشید چرا که این رویا معنای بدی ندارد و فقط اشاره به بعضی از پیشنهادها و یا فرصت های کاری تازه دارد.

 3. ناشناسناشناسsays:

  سلام.در خواب دیدم که داخل یه خونه ۱۰ مرتبه هستم و دایی بنده هم پیش من است و داییم میگه خودتو از پنجره بنداز پایین ولی من خودمو نمیندازم و داییم خودشو پرت میکنه پایین ولی طبقه ی دو یا سه اینا از پنجرش میگیره داخل خونه میشه.بعد من همین خوابو فرداش بازم دیدم طبق همین طوری که تعریف کردم ولی این بار من بالاتر از طبقه ی ۱۰ بودم انگار طبقه ی ۱۵ بودم و بازم داییم خودشو پرت کرد تو طبقه ی ۳ اینا وایساد ولی من بازم خودمو پرت نکردم.یه زره تعجب کردم که دو شب پشت سر هم عین هم خوابو دیدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که عدم تمرکز و ناامیدی، شما را از پیگیری پروژه ها و اهدافتان باز دارد.

 4. علىرضاعلىرضاsays:

  درود برشما خواب ديدم به همراه همسرم روي برج بسيار بلندي هستيم ابرها زير پامونه ..همينطور كه تماشا ميكردم چنتا برج بلند هم اطرافمون در دورتر ديده ميشدن كه مثل برجي كه ما روي بامش بوديم از ابرها بالا زده بودن .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به تغییرات مثبتی دارد که موجب افزایش رفاه و منفعت شخصی شما در زمینه های مادی خواهد شد.

 5. سهیلسهیلsays:

  سلام، با عرض خسته نباشید، خواب دیدم همراه پدرم در حال ساختن خانه ای هستیم ساخت خانه تقریبا تمام شده بود و وسط ان خانه یک مزرعه (شبیه مزرعه برنج و سر سبز بود) وجود داشت.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب می تواند نشان دهنده ی برخی اتفاقات جدید در زمینه های شغلی و مهارتی باشد که به شما کمک می کند تا به ثبات و منافع بیشتری دست پیدا کنید.

 6. هستی مرادیهستی مرادیsays:

  با سلام و خسته نباشید. من خواب دیدم که به همراه خانواده و اقوام (خانواده ی خالم که باهاشون ارتباط نزدیکی داریم) به یک آثار باستانی (که توی خواب فهمیده بودم مربوط به مصریان هست) رفتیم و توی محوطه که میخواستیم وارد سالن شیم من با تعجب همه جارو نگاه میکردم و وقتی از جلوی مجسمه ی یک فرد رد میشدم میدیدم اون مجسمه پلک میزد(پلک زدن اونارو من فقط متوجه میشدم) و ته دلم کمی ترس داشتم. وقتی وارد سالن شدیم اونجا مسئولان اون آثارباستانی بودن، در اونجا یه سفره ی هفت سین چیده شده بود که دوتا ماهی گلی (ولی سایز بزرگی داشتن) بیرون از آب افتاده بودن و مرده بودن و من واقعا با دیدنشون حالم یه جوری شد و بعد به تنگ نگاه کردم و دیدم ماهی گلی های کوچک درحال شنا هستن. بعد جلوتر رفتیم دیدم دوتا کتاب اونجا هست که یکیش یه آیه از قرآن روش بود و ما (با خانواده و اقوام) میخواستیم بخونیم آیه رو ولی نمیتونستیم. من هرچی سعی میکردم آیه رو بخونم یکی مزاحم میشد (مثلا یهو خالم قرآن رو به سمت خودش میچرخوند یا مامانم باهام حرف میزد) به نوعی مانع میشدن که آیه رو بخونم و آخرشم نتونستم اگه تعبیر خاصی داره ممنون میشم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی درس ها و مهارت های جدیدی است که به علت اتفاقاتی فعلی خواهید آموختن و زمینه ی گرفتن تصمیمات جدید و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی شما را فراهم خواهد کرد.

 7. ابراهیمابراهیمsays:

  سلام خواب دیدم سرزدم محل کاره قبلیم که بیمارستان بوده وپشت بیمارستان که رفتم دیدم یه ساختمان بلندی چندطبقه شاید۱۵طبقه دارن میسازن البته جزبیمارستان بوده ساختمان بلنده وعده زیادی کارگرمشعول کاربودن ..لطفاتعبیرش استاد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اشاره به بعضی از تغییرات جدید در محیط اطراف زندگی تان دارد.البته تغییر از نوع مثبت.

 8. اوااواsays:

  سلام و خسته نباشید من خواب دیدم مقابل خانه ای ایستاده ام که در حال ساخت است و دیوار های خانه اجری هستند البته این خانه نصف سمت راست خانه ساخته شده و دیوار ها تا سقف ادامه دارند اما هر چه به سمت چپ خانه نگاهم نزدیکتر میشود دیوار ها نیمه ساز و کوتاه تر میشوند تا این که در سمت چپ خانه دیوار با چند لایه اجر است و کنار دیوار اجر هایی ریخته شده ممنون میشم واسم تعبیرش رو بگین البته در یک ماه اخیر خانه ای نیمه ساز برادرم خرید و ساخت انرا کامل کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صرفه جویی می‌تواند به شما در گذر از مراحل و زمان‌های سخت زندگی کمک فراوانی کند.

 9. امیر علیامیر علیsays:

  سلام صبح خواب دیدم که برادرم ماسه واجر سفالی سفارش داده که اورده اند ودر کوچه چیده اند وزیاد بود وکارگر وبنا هم بود انگار برای ساخت طبقه دوم خانه امان بود {در واقعیت پروانه ساخت گرفتیم ولی اقدام به ساخت نکردیم}ومن به برادرم می گویم ما هنوز اسکلت اهنی جوش نداده ایم این ها را چرا اورده ایی؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام... امکان دارد در اینده تغیرات خردمندانه ای در زندگیتان به وجود بیاید.

 10. پریاپریاsays:

  سلام.من خواب دیدم.که یک ساختمان بلند فروریخت.وهم چنین در خواب ديدم برادر دوس پسرم ورشکست شده.که خانواده دوس پسرم ناراحت هستن.هم چنین خود دوس پسرم فقیر شده وافسرده.که وقتی داشت از کوچه رد میشد سعی کردم یک جوری باهاش برخورد کنم تا بغلش کنم.تعبيراين خواب چيه?

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام شادی و خبرهای خوب ممکن بوده به شمابرسد که چیزی مانع شده است

 11. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم دارم با ماشین از جایی رد میشم بعد یک ساختمان در حال احداث دیدم که راننده بهم گفت این ساختمان واسه فلانیه ...و اون فرد بچه محل سابقم بود و من شگفت زده شدم پیش خودم گفتم چقد پولداره و راننده گفت یه شریکم داره به اسم فلانی که فلان جا داره یه ساختمان دیگه میسازه و اون شریکشم من میشناختم و کمی غبطه خوردم...

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بر سودی دنیایی و تولد فرزند تعبیرمیشود

 12. نگیننگینsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم خونمون سست شده ویه قسمت از سقفش ریزش کرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشتری انجام دهید

 13. ندانداsays:

  سلام،خواب دیدم خونه بچگیم تو اتاق پذیرایی که سه تا پنجره بزرگ داشت، پرده های حریر ساده زرد رنگ بسیاااااااار زیبا بود، بعد مادرم ی پرده تزیینی حریر آبی رنگ خیلییییی زیبا که دامادمون داده بود رو زد روی یکی از پرده های زرد، بعد دوتا پرده بنفش رنگ حریر خیلی زیبا هم روی دوتا پنجره دیگه زد، هی پرده ها رو نصب میکرد و بازشون میکرد، منم عصبانی شدم گفتم اینا خیلییی خوشگله بزار رو پرده ها بمونن، روی پرده وسطی یکم تزیینات خوشگل هم اویزون بود با خودم گفتم عکس بندازم و اینا چقدر برای تولد خشگله یاد تولد خواهرم که خرداده افتادم،،،

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشان از اتفاقات گذشته است که در ذهنتان اثر گذاشته

 14. ساراحیدریساراحیدریsays:

  سلام دیشب خواب دیدم که ساختمان سر کوچمونو کلا ورداشتن و پر حال ساختمان ویلایی هستند ساختمان که کارش تموم شد رفتم داخلش یه خونه خیلی زیبا بو‌د با پنجره های بزرگ که وسط ساختمان هم رود پر آب بود که از پنجره نگاه کردم رود و میدیدم و تو خواب خیلی از خونه خوشم اومده بود

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در امور اقتصادیتان باموفقیت روبرو شوید

 15. افسانهافسانهsays:

  سلام من خواب ديدم يه ساختمون چند طبقه تقريبا قديمي و من رو ديوار وايساده بودم يهو افتاد ومنم گفتم كه برم اول اهن اشو جدا كنم .مرسي

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بر سود دنیای تعبیر میشودو ممکن است دچار شکست کوچک شوید