تعبیر خواب فرش و قالی

دیدن فرش و قالی در خواب در نظر عالمان و معبران بزرگ از جنبه های مختلفی تعبیر می گردد. در برخی تعبیرات، فرش به معنی دین، احترام و بزرگی تعبیر می شود. از جنبه دیگر، خواب فرش نشانگر ثبات و استواری در کار و حرفه شغلی است.

تعبیر خواب فرش به روایت محمد بن سیرین بصری

از دیدگاه محمد بن سیرین، فرش در خواب به معنی دین و عقاید دینی بیننده خواب تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند فرشی روی زمین پهن شده است که صاحب آن خودش است یعنی عمرش دراز می شود و معیشت و زندگانی خوب و خوشی نصیبش خواهد شد. اگر در خواب ببیند فرشی در مکانی نامعلوم بر زمین پهن شده و مشخص نیست آن مکان جای چه کسی است نشانه آن است که وضعیتش دچار تغییر و درگرگونی خواهد شد و مرگش در غربت اتفاق می افتد.

تعبیر خواب فرش به روایت جابر مغربی

تعبیر خواب فرش قرمز به معنی کامجویی و خوشگذرانی است. تعبیر خواب فرش سفید نشانه رزق و روزی حلال و پاکیزه است. دیدن فرش به رنگ سیاه یا زرد در خواب به معنی ناراحتی و غم است. اگر در خواب فرشی به رنگ زرد ببیند تعبیر آن ابتلا به بیماری خواهد بود. اگر در خواب فرش سوخته ببیند علامت آن است که روزیش تنگ می شود و اوضاعش به سمت ناخوشی و ناگواری می رود.دیدن فرش بزرگی که نو و تمیز باشد و بر روی زمین پهن شده باشد به معنی فراوانی نعمت برای بیننده خواب است.

فرش دست دوم

تعبیر خواب فرش به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی در خواب ببیند پادشاه فرش پهن کرده است به معنی آن است که مال و ثروتش زیاد می شود و عمر درازی خواهد داشت.

تعبیر خواب فرش و قالی از دید منوچهر مطیعی تهرانی

به عقیده منوچهر مطیعی تهرانی، فرش معنای عمومی دارد و هر نوع گستردنی از جمله قالی، موکت، حصیر، زیلو و ... را که معمولا بر روی زمین پهن می کنند شامل می شود. دیدن فرش در خواب برای کسی که خواب را می بیند به معنی چگونگی وضعیت او از نظر تامین بودن در جنبه مالی زندگی و معاش است. اما خواب فرش از دید دیگران، نشانگر اعتبار و آبرویی است که ما در نظر دیگران داریم و نوع نگاهی که سایرین به ما دارند.منوچهر مطیعی تهرانی می گوید تعبیر خواب فرش و قالی به معنی معیشت و عمر است. اگر کسی در خواب ببیند از قالی فاصله دارد تعبیر آن معاش و رزق و روزی است ولی اگر قالی در نزدیکی او قرار داشته باشد به معنی عمر و زندگی تعبیر می شود.اگر در خواب ببینید کسی در اتاق شما فرش پهن کرده است یعنی از جانب صاحب آن فرش سود و منفعتی به شما خواهد رسید و از او فایده می برید. ولی اگر ببینید شما در اتاق کسی فرش پهن کرده اید نشانه آن است که شما به آن شخص سود و بهره می رسانید. اگر در خواب ببینید فرشی در اتاقی پهن شده و مشخص نیست صاحب فرش و اتاق چه شخصی است تعبیر این خواب به خودتان بر می گردد.

تعبیر خواب فرش از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب فرش به معنی آن است که در زمان تنگدستی و نیاز مالی دوستان شما به کمکتان می آیند و از یاری آنها بهره مند می شوید. اگر در خواب ببینید بر روی فرش راه می روید نشان دهنده شادی و کامروایی است. اگر دختری در خواب فرش ببیند نشانه آن است که مالک خانه ای زیبا به همراه خدمه خدمتگذار خواهد بود.

فرش نو

تعبیر خواب بافتن فرش و قالی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید بافتن قالی در خواب به معنای بهبودی اوضاع و شرایط بیننده خواب است. ولی اگر در خواب ببینید در حال بافتن قالی هستید و نقش های قالی که می بافید به هم خورده است نشانه آن است که در امور خود دچار به هم ریختگی و پریشانی احوال می شوید.

تعبیر خواب شستن فرش

اگر کسی در خواب ببیند فرشی را می شوید علامت آن است که به زودی به هدف و آرزویی که در سر دارد می رسد و کامیاب می شود. اگر در پی کسب مال است ثروتمند می شود. اگر به کسی علاقه قلبی دارد به معشوق خود خواهد رسید. اگر بیمار است از بیماری شفا خواهد یافت و سلامتی خود را دوباره به دست می آورد. معنای دیگری که از شستن و تمیز کردن فرش در خواب می توان برداشت کرد آن است که بیننده خواب در کار خود به موقعیت خوب و پایدار دست می باید و در امور مور نظر به موفقیت خواهد رسید.ابراهیم کرمانی شستن فرش را به چند صورت تعبیر می کند:اگر کسی در خواب ببیند در حال شستن فرش است یعنی از اعمال بدی که داشته نادم و پشیمان می شود و به درگاه خدا توبه می کند. تعبیر دیگر این خواب آن است که بیننده خواب به اهداف و آمال خود دست پیدا می کند. شستن فرش در خواب به معنی محفوظ ماندن از رنج و غم و تشویش خاطر است. اگر کسی به بیماری لاعلاج مبتلا باشد و  خود را در خواب در حال شستن فرش ببیند به معنی این است که از بیماری شفا می یابد. شستن فرش در خواب به فرج و گشایش در امور بیننده خواب تعبیر می شود.

تعبیر خواب جارو کردن فرش

اگر در خواب ببینید فرشی را جارو یا گردگیری می کنید نشانه آن است که شما نگاه سطحی و نادرست به احتیاجات و تقاضاهای اطرافیان خود دارید. این خواب نشان می دهد شما درک درستی از دیگران نداشته و با کوته فکری و سهل انگاری از پرداختن به امورات خود و یاری رساندن به دیگران ناتوان هستید.

فرش لوله شده

تعبیر خواب خرید و فروش فرش

برخی از معبران، خرید و فروش فرش نو را به ازدواج مجدد و آشنایی با دختران جوان و مجرد تعبیر می کنند. اگر کسی در خواب ببیند برای خرید فرش به همراه اعضای خانواده اش به بازار می رود به معنی آن است که در روزهای آینده با زنی آشنایی پیدا می کند. اگر کسی در خواب ببیند برای خانه اش فرشی نو خریده است نشانگر آن است که یکی از دوستانش به خانه بخت می رود.منوچهر مطیعی تهرانی در زمینه تعبیر خواب خرید و فروش فرش می گوید اگر کسی در خواب ببیند در حال فروختن فرش به کسی است یعنی به خریدار فرش احتیاج پیدا می کند. اگر در خواب ببیند فرشی را از کسی می خرد دلالت بر سود بردن دارد بالاخص اگر فرشی که در حال خرید آن است مرغوب و خوش نقش و نگار باشد.محمد بن سیرین در باب تعبیر خواب فروش فرش می گوید اگر کسی در خواب ببیند فرشی را به کسی می فروشد یا می دهد به این معنی است که در معرض خطر قرار می گیرد.جابر مغربی می گوید فروختن فرش در خواب یعنی بیننده خواب در شغل خود ضرر مالی می بیند و مال و ثروتش کم می شود.

تعبیر خواب فرش کهنه

تعبیر خواب فرش کهنه به معنی ایجاد درگیری فیزیکی یا مجادله کلامی بین زنان و مردان یا دختران و پسران است.مطیعی تهرانی می گوید تعبیر خواب فرش کهنه ای که ارزش کم و ناچیزی دارد به معنی تنگدستی در معیشت و کوتاه بودن عمر است.به روایت جابر مغربی تعبیر خواب فرش کهنه و پاره، پدید آمدن سختی و دشواری در گذران امور زندگی است.

سایر مطالب مرتبط

مطالب مرتبط...

18 نظر

 1. ناشناسناشناسsays:

  سلام وعرض ادب خدمت شما خواب دیدم در مغازه ای هستم و قصد خرید یک زیلو(زیرانداز) دارم ، فروشنده برام یک زیلوی باریک وبلند آورد و پهن کرد کف مغازه تا ببینمش، وقتی نگاش کردم پسندکردم اما بخاطر اینکه باریک وبلندهست گفتم از این مدل نمیخام، یه دونه میخام که پهن وبزرگ باشه و برای نشستنِ چندنفر جای کافی باشه، بعد فروشند اونیکه پهن کرده بود رو تا کرد و گذاشت سرجاش و یه دونه بزرگترشو برام آورد(ایندفعه شبیه روفرشی بود)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به موقعیت ها و امکانات جدیدی دارد که برای پیگیری یک هدف یا خواسته ی جدید لازم است فراهم آورید. این خواب از شما می خواهد تا در این زمینه به شیوه ای منطقی عمل کرده و تمام نیاز های خود را از پیش در نظر بگیرید.

 2. نیایش ساداتنیایش ساداتsays:

  سلام.خواب دیدم تو یه خونه خیییلی بزرگ هستم ک اطاق های بیشماری داره وکّلی نفرهست ک داره قالی های سرخ تمیز پهن میکنن باخودم میگم اینقدرقالی روازکجا آوردن یعنی اینجاچی خبرباشه انگارکدوم مراسم هست ومنم همینجورقدم میزنم وپهن شدن قالی هارونگاه میکنم لطفابگیدتعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام دیدن قالی و خانه اراسته زیادتی نعمت و دولت است

 3. مهسامهساsays:

  سلام خواب دیدم خونمون عوض شده ی خونه خیلی بزرگ با وسایل قشنگتر و بیشتر و میدیدم که تعداد خیلی زیادی فرش هست اما رنگ زمینه هاشون متفاوته یکی قرمز یکی کرمی یکی ابی و ... کنار هم کنار هم پر از فرش بود و پر از نقش و نگار های زیبا ی یخچال تو اشپز خونه بود و مامان بزرگم هم اومده بود میگفت یخچال های دیگه رو بزارید تو اتاق ولی من دوس نداشتم بعد دیدم برادرم و یکی از پسر عموهام میخوان با چاقو منو بزنن و من فرار میکردم و رفتم به مادرم گفتم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در زندگیتان تغیرات جدیدی پیش بیاید که موجب خشنودیتان میشود.

 4. شقایق شریکیشقایق شریکیsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که ی فرش آبی رنگ دارم که اون رو فروختم و به مردم نذری برنج دادم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام به سفری لذتبخش و سود اور ممکن است بروید

 5. ممsays:

  با سلام ؛ تعبیر خواب خودکار و مداد و پاک کن زیر فرش چی میشه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام معشیت است و بر عمر و شرایطتان بستگی دارد

 6. یسنایسناsays:

  سلام من خواب دیدم به یه خونه ای میرم ولی اهل اون خونه اشنا نبودن برام بعد کع میخاستم برگردم خونمون بهم یه چیزایی دادن گفتن مانیازشون نداریم رفتم خونه بازش کردم یه قالیچه کوچک با یه طرح زیبای روی قالیچه که من سریع گفتم چه قشنگه برای زیر پارچه ی ختم قران (چون که درواقعیت قرار بود ختم قران بگیریم)بزاریمش یکی از فرشا حالت پتو داشت ولی از پتو بزرگترمشکی رنگ نرم و لطیف بود یکیش هم نه فرش بود نه پتو تشک بود تعبیر خوابم چیه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام سود فراوانی نصیب شما خواهدشد و دوستان به یاریتان خواهند شتافت

 7. ممsays:

  با سلام بنده همون کامنت یکی مونده به آخریم که گفتین به شرایط بستگی داره بنده پسر مجرد ۲۰ ساله پشت کنکوری هستم تعبیرش چی میشه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در برخی مسائل زندگیتان به موفقیت برسید.

 8. پروانهپروانهsays:

  سلام استادگرامی،خداقوت،راستش من خواب دیدم که خواستگاری برام اومده که اولش ازچهرش خوشم نمیادولی بعدکه خوب بهش نگاه میکنم کم کم ازش خوشم میادضمن اینکه او وخانواده اش هم تمام شرایطی که پدرم برایشان گذاشته بود(بااینکه سخت بود)روقبول کردن ولی درخواب درخانه ما دارقالی خیلی بزرگی بود که انگارواسه من بود وتقریبا مقداری ازقالی روبافته بودم وپدرخواستگارم ازدارقالی وبافندگی من خوشش اومدوگفت که مارسم داریم اگردخترازپسرخوشش اومده وجوابش مثبته یک چیزی به پسرمیده چه بهترکه یک دارقالی باشه ،برای همون من وخواهرم شروع کردیم به چله کشی یک قالیچه کوچک که اونو به خانواده اون پسره بدیم اینم بگم که من اصلا توبیداری قالی نمیبافم اصلاچله کشی بلدنیستم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای باارزش است

 9. TehraniTaranehTehraniTaranehsays:

  سلام خواب دیدم که مراسم پاتختی نامزد فردی که قبلا بهشون علاقه داشتم و الان ازدواج کرده اند در خونه مادر بزرگم بود همه دست میزدند و کل میکشیدند قالیچه منو به عنوان کادو به اون دختر دادند

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است افرادی ناخواسته به شما صدمه بزنند

 10. aasays:

  سلام دیشب خواب دیدم چند تا از پرسنل خانم محل کارم در یکی از اتاقهای منزلمون مشغول شستن یکی از فرشها هستند. آب چرک فرش کاملا مشخص بود. ناگهان متوجه شدم که اتاق پر از اثاثه و بدون تخلیه اتاق دارن فرشو میشورن. ازشون خواستم تخلیه کنن..

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام برر شرایط زندگی و اصول کاری تعبیر میشود که باعث شادیتان میشود

 11. س.ناشناسس.ناشناسsays:

  سلام صبح خواب دیدم با خانوادم رفتیم خونه ی دوستم دیدنش چند روز قبلتر تولدش بود و ما بعد رفتیم دست خالی هم بودیم خونشون خیلی بزرگ و تو در تو بود و مجلل مادشم بود دوستم با مادرش پچ پچ حرف میزد شایدم از حضورمون راضی نبود خلاصه مارفتیم توی یه قسمتی از خونه که برخلاف بقیه جاهای خونه خیلی ساده بود و چندتا قالی کوچیک کنار هم انداخته بودن خواهرم انکار روی قالی یکم آب ریخته بود در حد یه تنگ آب دوستم ناراحت و عصبانی بود و اصرار داشت که اونجارو باید خشک کنیم چون باباش ببینه عصبانی میشه خواهرم بهش گفت بهم سشوار بده تا خشکش کنم ولی اون قبول نکرد شوهرم رفت شیرینی بخره و بیاره خیلی با دوستم صمیمی و عیاق شده بود و این موضوع منو اذیت میکرد بعد انگار ما رختخوابامونو انداختیم همونجا که قالی خیس شده بود و گرفتیم بخوابیم یه جا هم احساس کردم یکی از قالیهای خودمونو انداختیم رو قالی خیس بعد دوستم اومد بیدارم کرد و گفت پاشو شوهرت فالوده خریده بیا بخور من از دست شوهرم ناراحت بودم گفتم نمیخورم خودت برو

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید و یا رفتن به مهمانی است

 12. ......says:

  سلام. متاهل هستم. خواب دیدم یه نفر اومده خونمون داره کمک میکنه دار قالی وصل کنیم برای قالی بافتن. البته یکم از قالی رو بافته بودیم. انگار اون آقا اومده بود برای چله کِشی.درست یادم نیست.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بر منافع و خوشی تعبیر میشود

 13. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم توی یه فضای تپه مانندی بودم که پر از فرشای قرمز پهن شده بود و به راحتی داشتم راه می رفتم تعبیرش چی میتونه باشه و از طرفی هم خواب دیدم تو یه مکان شلوغ مثل خوابگاه هستم.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممنون در زندگی به اسایش خواهید رسید

 14. الاامیریالاامیریsays:

  خواب دیدم مادر همسرم یک قالی بسیارخوشرنگ قرمز نو روی شانه گرفته و به خانه ماامد و ان را به من داد و من در خواب در دوران عقد در خانه ی مادری ام بودم.در واقع ازدواج کردم و خانه خودم هستم.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   ممکن است از کسی به شما خیری برسد

 15. سوگلسوگلsays:

  با سلام همین الان خواب دیدم شوهر سابقم در پشت بام خانه قبلیمان فرش ۶متری میشوید و هربار فرش را به دو یا سه قسمت تقسیم میکند تا به بقیه بدهدو برادرش هم برای اینکار کمکش میکند و من هم برای شستن و تقسیم کردنش کمک میدم ،،و دخترم روی بالکن آویزان شد و افتاد و منم جیغ ،وقتی رفتم پایین ببینم چه اتفاقی افتاده دیدم دخترم نمرده و کنار دخترای فامیل نشسته ولی بدن و صورتش انگار کبود شده بود بخلطر اینکه از بلندی افتاده بود،،،تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی کامجویی و خوشگذرانی است.

 16. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم خواهرشوهرم با موتور اومده تا باهم فرش آشپزخونه که برای جهازمه رو ببریم خونه من من فرش رو آوردم بازش کردیم پیشش چند تا فرش دیکه هم بود یه فرش دوازده متری یه فرش باریک و بلند که برای راهرو خوبه یه دونه هم پادری که با منگنه به فرش باریک وصل شده بود من گفتم همشو با موتور نمیتونیم ببریم فقط همین فرش آشپزخونه رو میبریم بارونم میومد خواهرشوهرم گفت من میرم تو هم بیا منتظرم من رفتم لباس بپوشم و بیام اما لباسامو پیدا نمیکردم فرشا هم ماشینی بودن

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای جدید است

 17. موناموناsays:

  سلام من ظهر خواب دیدم تا با شوهرم نشستیم بعد یهو شوهرم یه زغال داغ پرتاب میکنه و فرش در حالت پرده قرار گرفت و زغال از وسط فرش رد شد و اندازه ته لیوان فرش سوخت بعد دیگه فرش سرجای خودش بود من کلی عصبانی شدم و گریه کردم که چرا همچین بلایی سر این فرش آوردی گفتم تا درست نشه نمی‌بخشمت و داشتم حرص میخوردم، لطفا تعبیر کنید ممنون از زحمات شما

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   ممکن است از بزرگی و احترام شما در زندگی کم شود

 18. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  دیشب خواب دیدم که ازپلهای یه خونه دارم میریم بالا پلها خیلی شیک بود و داشت میشستنش بعد رسیدم یه سه تت اتاق بزرگ که سه تا فرش بزرگ انداخته بودن توش یه زنم همرام بود که لباس عروسی تنش بود بعد تو را زنم را دیدم تنها تو ماشین بود با چتد تا مرد غریبه افتادم دنبالشون و گرفتمشون یکی از این مرده گریه میکرد و میگفت به زن من که خاک برسرمن که عاشق تو شدم بعد رفتم شکایت کردم دستش و ۱۰۰ تا شلاق حکمش بود بعد خواب دیدم به یه دخترم و مثل این که عاشق هم بودم رفته بودیم طبقه پایین خونه مامانم بعد مامانم حموم بود داشتم میومد پایین گفتم کسی همرامه نیا ولی اخرش اومد پایین و اون دختره را بوسید دختره میگفت ماخیلی ثروتمندیم خیلی ثروتمندیم بعد خواب دیدم رفتم دستشویی و پاکت سیگار و فنکدم افتاد تو چای دسشویی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر آن است كه اخبار خوبى به گوش شما می‌‏رسد.