تعبیر خواب فرش و قالی

دیدن فرش و قالی در خواب در نظر عالمان و معبران بزرگ از جنبه های مختلفی تعبیر می گردد. در برخی تعبیرات، فرش به معنی دین، احترام و بزرگی تعبیر می شود. از جنبه دیگر، خواب فرش نشانگر ثبات و استواری در کار و حرفه شغلی است.

تعبیر خواب فرش به روایت محمد بن سیرین بصری

از دیدگاه محمد بن سیرین، فرش در خواب به معنی دین و عقاید دینی بیننده خواب تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند فرشی روی زمین پهن شده است که صاحب آن خودش است یعنی عمرش دراز می شود و معیشت و زندگانی خوب و خوشی نصیبش خواهد شد. اگر در خواب ببیند فرشی در مکانی نامعلوم بر زمین پهن شده و مشخص نیست آن مکان جای چه کسی است نشانه آن است که وضعیتش دچار تغییر و درگرگونی خواهد شد و مرگش در غربت اتفاق می افتد.

تعبیر خواب فرش به روایت جابر مغربی

تعبیر خواب فرش قرمز به معنی کامجویی و خوشگذرانی است. تعبیر خواب فرش سفید نشانه رزق و روزی حلال و پاکیزه است. دیدن فرش به رنگ سیاه یا زرد در خواب به معنی ناراحتی و غم است. اگر در خواب فرشی به رنگ زرد ببیند تعبیر آن ابتلا به بیماری خواهد بود. اگر در خواب فرش سوخته ببیند علامت آن است که روزیش تنگ می شود و اوضاعش به سمت ناخوشی و ناگواری می رود.دیدن فرش بزرگی که نو و تمیز باشد و بر روی زمین پهن شده باشد به معنی فراوانی نعمت برای بیننده خواب است.

فرش دست دوم

تعبیر خواب فرش به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی در خواب ببیند پادشاه فرش پهن کرده است به معنی آن است که مال و ثروتش زیاد می شود و عمر درازی خواهد داشت.

تعبیر خواب فرش و قالی از دید منوچهر مطیعی تهرانی

به عقیده منوچهر مطیعی تهرانی، فرش معنای عمومی دارد و هر نوع گستردنی از جمله قالی، موکت، حصیر، زیلو و ... را که معمولا بر روی زمین پهن می کنند شامل می شود. دیدن فرش در خواب برای کسی که خواب را می بیند به معنی چگونگی وضعیت او از نظر تامین بودن در جنبه مالی زندگی و معاش است. اما خواب فرش از دید دیگران، نشانگر اعتبار و آبرویی است که ما در نظر دیگران داریم و نوع نگاهی که سایرین به ما دارند.منوچهر مطیعی تهرانی می گوید تعبیر خواب فرش و قالی به معنی معیشت و عمر است. اگر کسی در خواب ببیند از قالی فاصله دارد تعبیر آن معاش و رزق و روزی است ولی اگر قالی در نزدیکی او قرار داشته باشد به معنی عمر و زندگی تعبیر می شود.اگر در خواب ببینید کسی در اتاق شما فرش پهن کرده است یعنی از جانب صاحب آن فرش سود و منفعتی به شما خواهد رسید و از او فایده می برید. ولی اگر ببینید شما در اتاق کسی فرش پهن کرده اید نشانه آن است که شما به آن شخص سود و بهره می رسانید. اگر در خواب ببینید فرشی در اتاقی پهن شده و مشخص نیست صاحب فرش و اتاق چه شخصی است تعبیر این خواب به خودتان بر می گردد.

تعبیر خواب فرش از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب فرش به معنی آن است که در زمان تنگدستی و نیاز مالی دوستان شما به کمکتان می آیند و از یاری آنها بهره مند می شوید. اگر در خواب ببینید بر روی فرش راه می روید نشان دهنده شادی و کامروایی است. اگر دختری در خواب فرش ببیند نشانه آن است که مالک خانه ای زیبا به همراه خدمه خدمتگذار خواهد بود.

فرش نو

تعبیر خواب بافتن فرش و قالی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید بافتن قالی در خواب به معنای بهبودی اوضاع و شرایط بیننده خواب است. ولی اگر در خواب ببینید در حال بافتن قالی هستید و نقش های قالی که می بافید به هم خورده است نشانه آن است که در امور خود دچار به هم ریختگی و پریشانی احوال می شوید.

تعبیر خواب شستن فرش

اگر کسی در خواب ببیند فرشی را می شوید علامت آن است که به زودی به هدف و آرزویی که در سر دارد می رسد و کامیاب می شود. اگر در پی کسب مال است ثروتمند می شود. اگر به کسی علاقه قلبی دارد به معشوق خود خواهد رسید. اگر بیمار است از بیماری شفا خواهد یافت و سلامتی خود را دوباره به دست می آورد. معنای دیگری که از شستن و تمیز کردن فرش در خواب می توان برداشت کرد آن است که بیننده خواب در کار خود به موقعیت خوب و پایدار دست می باید و در امور مور نظر به موفقیت خواهد رسید.ابراهیم کرمانی شستن فرش را به چند صورت تعبیر می کند:اگر کسی در خواب ببیند در حال شستن فرش است یعنی از اعمال بدی که داشته نادم و پشیمان می شود و به درگاه خدا توبه می کند. تعبیر دیگر این خواب آن است که بیننده خواب به اهداف و آمال خود دست پیدا می کند. شستن فرش در خواب به معنی محفوظ ماندن از رنج و غم و تشویش خاطر است. اگر کسی به بیماری لاعلاج مبتلا باشد و  خود را در خواب در حال شستن فرش ببیند به معنی این است که از بیماری شفا می یابد. شستن فرش در خواب به فرج و گشایش در امور بیننده خواب تعبیر می شود.

تعبیر خواب جارو کردن فرش

اگر در خواب ببینید فرشی را جارو یا گردگیری می کنید نشانه آن است که شما نگاه سطحی و نادرست به احتیاجات و تقاضاهای اطرافیان خود دارید. این خواب نشان می دهد شما درک درستی از دیگران نداشته و با کوته فکری و سهل انگاری از پرداختن به امورات خود و یاری رساندن به دیگران ناتوان هستید.

فرش لوله شده

تعبیر خواب خرید و فروش فرش

برخی از معبران، خرید و فروش فرش نو را به ازدواج مجدد و آشنایی با دختران جوان و مجرد تعبیر می کنند. اگر کسی در خواب ببیند برای خرید فرش به همراه اعضای خانواده اش به بازار می رود به معنی آن است که در روزهای آینده با زنی آشنایی پیدا می کند. اگر کسی در خواب ببیند برای خانه اش فرشی نو خریده است نشانگر آن است که یکی از دوستانش به خانه بخت می رود.منوچهر مطیعی تهرانی در زمینه تعبیر خواب خرید و فروش فرش می گوید اگر کسی در خواب ببیند در حال فروختن فرش به کسی است یعنی به خریدار فرش احتیاج پیدا می کند. اگر در خواب ببیند فرشی را از کسی می خرد دلالت بر سود بردن دارد بالاخص اگر فرشی که در حال خرید آن است مرغوب و خوش نقش و نگار باشد.محمد بن سیرین در باب تعبیر خواب فروش فرش می گوید اگر کسی در خواب ببیند فرشی را به کسی می فروشد یا می دهد به این معنی است که در معرض خطر قرار می گیرد.جابر مغربی می گوید فروختن فرش در خواب یعنی بیننده خواب در شغل خود ضرر مالی می بیند و مال و ثروتش کم می شود.

تعبیر خواب فرش کهنه

تعبیر خواب فرش کهنه به معنی ایجاد درگیری فیزیکی یا مجادله کلامی بین زنان و مردان یا دختران و پسران است.مطیعی تهرانی می گوید تعبیر خواب فرش کهنه ای که ارزش کم و ناچیزی دارد به معنی تنگدستی در معیشت و کوتاه بودن عمر است.به روایت جابر مغربی تعبیر خواب فرش کهنه و پاره، پدید آمدن سختی و دشواری در گذران امور زندگی است.

سایر مطالب مرتبط

مطالب مرتبط...

46 نظر

 1. ناشناسناشناسsays:

  سلام وعرض ادب خدمت شما خواب دیدم در مغازه ای هستم و قصد خرید یک زیلو(زیرانداز) دارم ، فروشنده برام یک زیلوی باریک وبلند آورد و پهن کرد کف مغازه تا ببینمش، وقتی نگاش کردم پسندکردم اما بخاطر اینکه باریک وبلندهست گفتم از این مدل نمیخام، یه دونه میخام که پهن وبزرگ باشه و برای نشستنِ چندنفر جای کافی باشه، بعد فروشند اونیکه پهن کرده بود رو تا کرد و گذاشت سرجاش و یه دونه بزرگترشو برام آورد(ایندفعه شبیه روفرشی بود)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به موقعیت ها و امکانات جدیدی دارد که برای پیگیری یک هدف یا خواسته ی جدید لازم است فراهم آورید. این خواب از شما می خواهد تا در این زمینه به شیوه ای منطقی عمل کرده و تمام نیاز های خود را از پیش در نظر بگیرید.

 2. نیایش ساداتنیایش ساداتsays:

  سلام.خواب دیدم تو یه خونه خیییلی بزرگ هستم ک اطاق های بیشماری داره وکّلی نفرهست ک داره قالی های سرخ تمیز پهن میکنن باخودم میگم اینقدرقالی روازکجا آوردن یعنی اینجاچی خبرباشه انگارکدوم مراسم هست ومنم همینجورقدم میزنم وپهن شدن قالی هارونگاه میکنم لطفابگیدتعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دیدن قالی و خانه اراسته زیادتی نعمت و دولت است

 3. مهسامهساsays:

  سلام خواب دیدم خونمون عوض شده ی خونه خیلی بزرگ با وسایل قشنگتر و بیشتر و میدیدم که تعداد خیلی زیادی فرش هست اما رنگ زمینه هاشون متفاوته یکی قرمز یکی کرمی یکی ابی و ... کنار هم کنار هم پر از فرش بود و پر از نقش و نگار های زیبا ی یخچال تو اشپز خونه بود و مامان بزرگم هم اومده بود میگفت یخچال های دیگه رو بزارید تو اتاق ولی من دوس نداشتم بعد دیدم برادرم و یکی از پسر عموهام میخوان با چاقو منو بزنن و من فرار میکردم و رفتم به مادرم گفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در زندگیتان تغیرات جدیدی پیش بیاید که موجب خشنودیتان میشود.

 4. شقایق شریکیشقایق شریکیsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که ی فرش آبی رنگ دارم که اون رو فروختم و به مردم نذری برنج دادم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به سفری لذتبخش و سود اور ممکن است بروید

 5. ممsays:

  با سلام ؛ تعبیر خواب خودکار و مداد و پاک کن زیر فرش چی میشه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام معشیت است و بر عمر و شرایطتان بستگی دارد

 6. یسنایسناsays:

  سلام من خواب دیدم به یه خونه ای میرم ولی اهل اون خونه اشنا نبودن برام بعد کع میخاستم برگردم خونمون بهم یه چیزایی دادن گفتن مانیازشون نداریم رفتم خونه بازش کردم یه قالیچه کوچک با یه طرح زیبای روی قالیچه که من سریع گفتم چه قشنگه برای زیر پارچه ی ختم قران (چون که درواقعیت قرار بود ختم قران بگیریم)بزاریمش یکی از فرشا حالت پتو داشت ولی از پتو بزرگترمشکی رنگ نرم و لطیف بود یکیش هم نه فرش بود نه پتو تشک بود تعبیر خوابم چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سود فراوانی نصیب شما خواهدشد و دوستان به یاریتان خواهند شتافت

 7. ممsays:

  با سلام بنده همون کامنت یکی مونده به آخریم که گفتین به شرایط بستگی داره بنده پسر مجرد ۲۰ ساله پشت کنکوری هستم تعبیرش چی میشه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در برخی مسائل زندگیتان به موفقیت برسید.

 8. پروانهپروانهsays:

  سلام استادگرامی،خداقوت،راستش من خواب دیدم که خواستگاری برام اومده که اولش ازچهرش خوشم نمیادولی بعدکه خوب بهش نگاه میکنم کم کم ازش خوشم میادضمن اینکه او وخانواده اش هم تمام شرایطی که پدرم برایشان گذاشته بود(بااینکه سخت بود)روقبول کردن ولی درخواب درخانه ما دارقالی خیلی بزرگی بود که انگارواسه من بود وتقریبا مقداری ازقالی روبافته بودم وپدرخواستگارم ازدارقالی وبافندگی من خوشش اومدوگفت که مارسم داریم اگردخترازپسرخوشش اومده وجوابش مثبته یک چیزی به پسرمیده چه بهترکه یک دارقالی باشه ،برای همون من وخواهرم شروع کردیم به چله کشی یک قالیچه کوچک که اونو به خانواده اون پسره بدیم اینم بگم که من اصلا توبیداری قالی نمیبافم اصلاچله کشی بلدنیستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای باارزش است

 9. TehraniTaranehTehraniTaranehsays:

  سلام خواب دیدم که مراسم پاتختی نامزد فردی که قبلا بهشون علاقه داشتم و الان ازدواج کرده اند در خونه مادر بزرگم بود همه دست میزدند و کل میکشیدند قالیچه منو به عنوان کادو به اون دختر دادند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است افرادی ناخواسته به شما صدمه بزنند

 10. aasays:

  سلام دیشب خواب دیدم چند تا از پرسنل خانم محل کارم در یکی از اتاقهای منزلمون مشغول شستن یکی از فرشها هستند. آب چرک فرش کاملا مشخص بود. ناگهان متوجه شدم که اتاق پر از اثاثه و بدون تخلیه اتاق دارن فرشو میشورن. ازشون خواستم تخلیه کنن..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برر شرایط زندگی و اصول کاری تعبیر میشود که باعث شادیتان میشود

 11. س.ناشناسس.ناشناسsays:

  سلام صبح خواب دیدم با خانوادم رفتیم خونه ی دوستم دیدنش چند روز قبلتر تولدش بود و ما بعد رفتیم دست خالی هم بودیم خونشون خیلی بزرگ و تو در تو بود و مجلل مادشم بود دوستم با مادرش پچ پچ حرف میزد شایدم از حضورمون راضی نبود خلاصه مارفتیم توی یه قسمتی از خونه که برخلاف بقیه جاهای خونه خیلی ساده بود و چندتا قالی کوچیک کنار هم انداخته بودن خواهرم انکار روی قالی یکم آب ریخته بود در حد یه تنگ آب دوستم ناراحت و عصبانی بود و اصرار داشت که اونجارو باید خشک کنیم چون باباش ببینه عصبانی میشه خواهرم بهش گفت بهم سشوار بده تا خشکش کنم ولی اون قبول نکرد شوهرم رفت شیرینی بخره و بیاره خیلی با دوستم صمیمی و عیاق شده بود و این موضوع منو اذیت میکرد بعد انگار ما رختخوابامونو انداختیم همونجا که قالی خیس شده بود و گرفتیم بخوابیم یه جا هم احساس کردم یکی از قالیهای خودمونو انداختیم رو قالی خیس بعد دوستم اومد بیدارم کرد و گفت پاشو شوهرت فالوده خریده بیا بخور من از دست شوهرم ناراحت بودم گفتم نمیخورم خودت برو

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید و یا رفتن به مهمانی است

 12. ......says:

  سلام. متاهل هستم. خواب دیدم یه نفر اومده خونمون داره کمک میکنه دار قالی وصل کنیم برای قالی بافتن. البته یکم از قالی رو بافته بودیم. انگار اون آقا اومده بود برای چله کِشی.درست یادم نیست.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر منافع و خوشی تعبیر میشود

 13. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم توی یه فضای تپه مانندی بودم که پر از فرشای قرمز پهن شده بود و به راحتی داشتم راه می رفتم تعبیرش چی میتونه باشه و از طرفی هم خواب دیدم تو یه مکان شلوغ مثل خوابگاه هستم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون در زندگی به اسایش خواهید رسید

 14. الاامیریالاامیریsays:

  خواب دیدم مادر همسرم یک قالی بسیارخوشرنگ قرمز نو روی شانه گرفته و به خانه ماامد و ان را به من داد و من در خواب در دوران عقد در خانه ی مادری ام بودم.در واقع ازدواج کردم و خانه خودم هستم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از کسی به شما خیری برسد

 15. سوگلسوگلsays:

  با سلام همین الان خواب دیدم شوهر سابقم در پشت بام خانه قبلیمان فرش ۶متری میشوید و هربار فرش را به دو یا سه قسمت تقسیم میکند تا به بقیه بدهدو برادرش هم برای اینکار کمکش میکند و من هم برای شستن و تقسیم کردنش کمک میدم ،،و دخترم روی بالکن آویزان شد و افتاد و منم جیغ ،وقتی رفتم پایین ببینم چه اتفاقی افتاده دیدم دخترم نمرده و کنار دخترای فامیل نشسته ولی بدن و صورتش انگار کبود شده بود بخلطر اینکه از بلندی افتاده بود،،،تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی کامجویی و خوشگذرانی است.

 16. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم خواهرشوهرم با موتور اومده تا باهم فرش آشپزخونه که برای جهازمه رو ببریم خونه من من فرش رو آوردم بازش کردیم پیشش چند تا فرش دیکه هم بود یه فرش دوازده متری یه فرش باریک و بلند که برای راهرو خوبه یه دونه هم پادری که با منگنه به فرش باریک وصل شده بود من گفتم همشو با موتور نمیتونیم ببریم فقط همین فرش آشپزخونه رو میبریم بارونم میومد خواهرشوهرم گفت من میرم تو هم بیا منتظرم من رفتم لباس بپوشم و بیام اما لباسامو پیدا نمیکردم فرشا هم ماشینی بودن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای جدید است

 17. موناموناsays:

  سلام من ظهر خواب دیدم تا با شوهرم نشستیم بعد یهو شوهرم یه زغال داغ پرتاب میکنه و فرش در حالت پرده قرار گرفت و زغال از وسط فرش رد شد و اندازه ته لیوان فرش سوخت بعد دیگه فرش سرجای خودش بود من کلی عصبانی شدم و گریه کردم که چرا همچین بلایی سر این فرش آوردی گفتم تا درست نشه نمی‌بخشمت و داشتم حرص میخوردم، لطفا تعبیر کنید ممنون از زحمات شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از بزرگی و احترام شما در زندگی کم شود

 18. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  دیشب خواب دیدم که ازپلهای یه خونه دارم میریم بالا پلها خیلی شیک بود و داشت میشستنش بعد رسیدم یه سه تت اتاق بزرگ که سه تا فرش بزرگ انداخته بودن توش یه زنم همرام بود که لباس عروسی تنش بود بعد تو را زنم را دیدم تنها تو ماشین بود با چتد تا مرد غریبه افتادم دنبالشون و گرفتمشون یکی از این مرده گریه میکرد و میگفت به زن من که خاک برسرمن که عاشق تو شدم بعد رفتم شکایت کردم دستش و ۱۰۰ تا شلاق حکمش بود بعد خواب دیدم به یه دخترم و مثل این که عاشق هم بودم رفته بودیم طبقه پایین خونه مامانم بعد مامانم حموم بود داشتم میومد پایین گفتم کسی همرامه نیا ولی اخرش اومد پایین و اون دختره را بوسید دختره میگفت ماخیلی ثروتمندیم خیلی ثروتمندیم بعد خواب دیدم رفتم دستشویی و پاکت سیگار و فنکدم افتاد تو چای دسشویی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر آن است كه اخبار خوبى به گوش شما می‌‏رسد.

 19. ژیلاژیلاsays:

  خواب دیدم که همسایه قدیمی مان یک فرش خیلی زیبا ودستباف وقرمز اورده جلوی درمنزل قدیمیان گذاشته.وقتی بازش میکنیم تو کوچه میبینم همش پرز وگردو خاکه.من بهش میگم بردار جارو خیس کن جاروش کن اون گردو خاکا وپرزا بره.اونم جارو می کنه.منم نصف دیگشو با جارو پرزاشو میگیرم اونقد خوشگل میشه.میگم کاش منم واسه خونم ازینا میخریدم.بعدش اون خانمه میگه اینو مادرت بافته.حالا نمیدونم دست خانمه جیکار داشت ولی اونم فروخته بودتش میگفت الان میان ببرن.بعد جارو کردن فرش باجاروی خیس فرش هم خیس شده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر شادکامی و زیاد شدن شادی در روزهای زندگیتان است

 20. سین.بسین.بsays:

  سلام وقت بخیر، من خواب دیدم تعداد زیادی فرش قرمز نو و یک شکل دارم که از سقف یه اتاق اویزونشون کرده بودم به ترتیب و منظم و کنار هم ، وقتی دیدمشون تعجب کردم و خوشحال شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است سودی نصیبتان شود

 21. آسمانآسمانsays:

  سلام.. دیشب خواب دیدم بخشی از قالی خونه رو که نو نبود از عرض جداکردم (برای کاری که الان یادم نیست چیه) انگار این کار رو قبلا هم انجام دادم ولی پیش خودم میگه عیب نداره دوباره میزارمش سرجاش انگار میشد چسباند و...بقیه خواب یادم نیست ..ممنون میشم تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه عقاید دینی شماست

 22. محسنمحسنsays:

  سلام خواب دیدم با دوستم تو خیابون هستیم جایی مثل گودال دو تخته قالی و دو تا پتوی بود دوستم رفت ان ها را بیرون اورد ار گودال شخصی ازمون پرسید اینها را از کجا اوردید گفتیم این ها مال خودمونه از عسلویه اوردیم دیگه قالی و پتو را برداشتیم دوستم گفت یه قالی و پتو برای تو و یکی هم برای من من همش فکر می کردم خب این ها حرامه ما پیدا کردیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر وضعیت فعلی زندگیتان است که روبه بهبودی است

 23. مهسامهساsays:

  با سلام. من خواب دیدم یک فرش نو و زیبای ۶متری از مسجد به من و همسرم هدیه دادند. اگه لطف کنین تعبیرشو بگید ممنون میشم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه ثبات و استواری در انجام کارهایتان است

 24. شیماشیماsays:

  سلام، من خواب دیدم من دارم به برادرم میگم علاوه بر دکترا فوق لیسانس تو هم قبول شدم اونم حسودی کرده خونه رو صحنه ی جنگ کرده یه چیزی پرتاب میکنه طرفم که فرش خونمون میسوزه و سوراخ میشه دوبارم سوراخ میشه و میسوزه. پدر و مادرمم تو خونه بودن ، مادرم سعی میکرد فرش سوخته رو درست کنه و بهترش کنه. حالا دوست برادرمه خونوادش خیلی دلشون میخواست بیان خواستگاری من درحالیکه من قبلا چت کرده بودم با دوست برادرم و حرفای زشت و بی ابرویی زده بودم بهش نگران بودم اگه خواستیم باهم چت کنیم میفهمه من بودم ، دوست برادرم میگفت من قصد ازدواج ندارم ولی خانوادش مشتاق بودن ، نمیدونم فهمیده بود یا نه . میشه تعبورش بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر کامجویی و خوش گذرانی در زندگیتان است و نشان دهنده روزی و رزق در زندگیتان است

 25. سارا کریمیسارا کریمیsays:

  سلام و تشکر از پاسخگوییتون دو روز پیش خواب دیدم با مادرم رفتیم برای خرید فرش ولی فرشهایی که میدیدم بسیار کهنه و پاره و خراب بودن بطوری که اصلا بدرد نمیخوردن همین موقع از خواب پریدم ممنون از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است معشیت و زندگانی خوب و خوشی نصیبتان شود

 26. الالsays:

  سلام خواب دیدم رفتم حموم و وقتی از حموم اومدم فقط حوله روی سرم بود. زیر پام یه فرش نویی بود که خودم خریده بودم. بعد که داخل اتاق های دیگه شدم پر از فرش بود و خانم مرجانه گلچین ( بازیگر) خونمون بود و کارم داشت .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای جدید است

 27. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم و زن داییم تصمیم گرفتن خونه هاشون رو با هم عوض کنن وقتی رفتیم خونه داییم مرتب کنیم تا اثاث خواهرم بیاریم گفتم این چکاری کردی اول که خونه خیلی بزرگه نمیتونی فرشش کنی بعد نقاشی نشده و زشته خیلی دیواراش نگاه کن خلاصه شروع کردیم به مرتب کردن دیدم داییم اینا فرش های کهنه ای داشتن داییم یکیشون که بهتر بود جمع کرد که ببرن اون یکی خونه و بقیه اثاثا که نیاز نداشتن چیدم یکی از اتاقا که جای اثاث خواهرم باز بشه و چندتا از فرش هایی که خیلی سفت بودن وبرای داییم بود گذاشتم که خونه خالی نباشه ومنتظر بودم خواهرم فرشای خودش بیاره که جایی بندازم نمای بهتری داشته باشه بعد زن داییم اومد و ازم خواست با هم فرش ببافیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغیرات جدید و ایده های تازه ای در زندگی شماست

 28. هالههالهsays:

  سلام وقتتون به خیر من نیمه شب خواب های مختلفی دیدم برام جالب بود اول خواب دیدم که در واحد آپارتمان رو باز میکنم میبینم جلو در خونه دو تا فرش قرمز انداختن بعد میگم این که فرش ماست یکی میاد میگه اینا رو جلو در واحد انداختن فرش تمیز تمیز نبود ولی کثیف هم نبود جای دیگه خواب میبینم دو تا دختر بچه دارن میرن بارون میاد یا فقط زمین آب داره یادم نیست فقط یادمه بغلشون میکنم که برسونم خونه یکی این دست یکی دست دیگه ولی تو راه حیوون سگ و گربه اینا نشستن ولی کاری ندارن از کنارشون رد میشیم در آخرم میبینم یکی رفته دم در خونه کلیدش و از مستاجر بگیره منم منتظر ایستادم میبنم یه آقا پسر جوون دستش و حلقه کرد دور گردنم گفت به من تیکه کن تو با دویست هزار پول مشکلاتت حله خواهرمم می بینه همون موقع من این حرفا رو میزنه خوابم مبره انگار

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه ایده ها و نظرات جدید است

 29. شیرینشیرینsays:

  سلام من خواب دیدم دنبال کار بودم..ی جایی رفتم با مادرم گفتن اینجا به صورت خصوصی نیرو برای کار میخواد..داخل که رفتم دیدم قالی بافی بود..منم میخواستم بدونم میتونم قالی ببافم رفتم جلو و دست به کار شدم..اما مرده اومد گفت باید به صورت ببافی..تار و پود آویخته به دار رو قشنگ میدیدم که چجوری بهم میبافه..بعد منم امتحان کردم..دیدم منم یاد گرفتم..بعدشم از اونجا رفتم نمیدونم دست به کار شدم یا نه..البته در بیداری و حال حاضر دنبال کار هم هستم.. لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه معیشت و زندگانی خوب و درازی عمر است

 30. سمیه فسمیه فsays:

  باسلام من به نیت خواهرم خوابیدم. وخواب دیدم مشغول شستن قالی هستم و چرک های آن را بیرون می آوریم وحسابی تمیزش میکنیم و چرک وهمه چیز را از آن خارج میکنیم ،تعبیرش چیه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از غم و ناراحتی دور میشوید و انگیزه تازه پیدا میکنید

 31. فاطمهفاطمهsays:

  سلام . وقت بخیر. من رویای صادقه زیاد میبینم .یعنی خوابهام اکثرا تعبیر میشن چه مستقیم چه بصورت نماد..چند وقت پیش خوابی دیدم خیلی برام سواله تعبیرش چیه..خواب دیدم خونه ای خیلی بزرگ دارم و زیبا و دو اتاق را میبینم که مادرم هی از این اتاق به اون اتاق داره مرتبشون میکنه برای فرزندانم (من هنوز فرزندی ندارم ) یکی اتاق دخترانه و یکی هم پسرانه و در کل ترتیب و چیدمان خونه را مادرم انجام داده بود تو سالن خیلی بزرگش چندین فرش دست باف دیدم و یکی از مهمان ها گفت قدر مادرت را بدون همه اینها رو از حرم امام حسین برات اورده و خونتو فرش کرده ..این فرش ها رو به هر کسی نمیدن چطور این کار را انجام داده و ... بیدار شدم. تعبیرش رو بگید ممنون میشم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است برخی ایده ها و نظرات خودرا تغیر دهید

 32. محمدمحمدsays:

  سلام خواب دیدم، بابام یه قالیچه دست باف قدیمی که رنگ کرم داشت ومامانم اونو بافته بود، انداخته روی بخاری یه دفعه اتیش میگیره و بعد تو حیاط خونه، من خاموشش میکنم بعد خودش ترمیم میشه، انگار قبل سوختن ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تعبیر خواب فرش قرمز به معنی کامجویی و خوشگذرانی است. تعبیر خواب فرش سفید نشانه رزق و روزی حلال و پاکیزه است. دیدن فرش به رنگ سیاه یا زرد در خواب به معنی ناراحتی و غم است. اگر در خواب فرشی به رنگ زرد ببیند تعبیر آن ابتلا به بیماری خواهد بود

 33. سحر رادسحر رادsays:

  با سلام. دیشب خواب دیدم. توی یک اتاقی هستم که یکی از دوستان قدیمی بهم یک فرش رنگارنگ نشون داد گفت وسط فرش سوراخ شده و زیرشو یه تیکه پلاستیک مشکی گرفته بود. بهم سوزن و نخ مشکی داد گفت. این سوراخو با این نخ بدوز و رفو کن..منم متعجب ازش پرسیدم این نخ رنگه فرش نیست..تا خواستم شروع به دوختن کنم از خواب بیدار شدم. میخواستم بپرسم تعبیرش چیه. ممنونم از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است برخی ایده ها و نظراتتان را نسبت به زندگیتان تغیر دهید و تصمیمات تازه ای بگیرید

 34. سوگلسوگلsays:

  با سلام خواب دیدم گلیم فرش آشپزخونم رو بردم توی حیاط قدیمی پدرم پهن کردم و دراز کشیدم و افتاب همه جا رو گرفته بود منم بلند شدم گلیم فرشو کشیدم سمت سایه که افتاب اذیتم نکنه و دوباره روش دراز کشیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام فرش به معنی دین، احترام و بزرگی تعبیر می شود. از جنبه دیگر، خواب فرش نشانگر ثبات و استواری در کار و حرفه شغلی است.

 35. سانازسانازsays:

  سلام خسته نباشید،مادرم دیشب خواب دیده که عروسی نامزد سابقم هست و جلو خونشون جشن عروسی مختصری دارن ما هم دعوتیم،موکتی که مال ما بوده رو روش بیس می ریزن و میگن تا مردم راحت باشن ولی مادرم موکت رو از زیر سنگها می کشه بیرون و میگه اول باید سنگریزه ها ریخته بشه بعد موکت رو اونا پهن بشه اینجوری که سنگریزه و خاک و آفتاب شدید موکت رو خراب میکنه و اینکه خانواده ش با هم جلو خونه شون دست میزدن و می رقصیدن،در واقعیت من و نامزدم از هم جدا شدیم و الان هرکدوممون با شخص دیگری عقد هستیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خواب نشانه ازدواج یکی از خویشاوندانتان است

 36. الههالههsays:

  سلام.من دومرتبه طی این چند روز خواب قالی دیدم.دیشب خواب دیدم به همراه مادرو پدرو خواهرم به یه مغازه بزرگ رفتیم که توش هم وسایل چوبی بود هم یه عالمه فرشهای بزرگ قرمز رنگ که به طنابهایی مثل رخت آویزون بودند منم داشتم روی این فرشهای آویزون شده راه میرفتم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغیرات مفید و سودمندی در زندگی شماست

 37. S.javadiS.javadisays:

  با سلام.امروز بعد از ادان صبح خواب دیدم که تو خونه امون یک فرش دستباف روی دار بود و کمیش بافته شده بود،بعد من رفتم از یخچال یک توت فرنگی برداشتم خوردم بعد به همسرم گفتم کاش فرش و یکم بزرگتر میبافتیم تا اونو ۸میلیون میفروختیم،میشه تعبیرشو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه ایده ها و نظرات جدیدی در رابطه باموضوعی است

 38. لیلالیلاsays:

  سلام. من تو خواب دیدم مادرم که فوت کردن، کنار رودخانه پر آبی نشستن و تمام فرشها و موکتها و پتوهای خونه من رو ریختن کنارشون و دارن میشوین ، بهشون گفتم مامان فرشام گلی نشن ، گفتن خیالت راحت من همه رو میشویم و خشک میکنم و تحویلت میدم. در کنار وسایل دیدم یه قربانی هم کردیم مادرم پوست اون رو داشت تو آب میشست. ممنون از تعبیر های دقیق تون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند بر به دست اوردن سود مالی دلالت داشته باشد که در روزهای اتی به دست خواهید اورد

 39. حنانهحنانهsays:

  سلام خواب بافتن قالیچه نیمه کاره یه مرده ناشناس تعبیر داره ، خودمو مشغول بافتن ندیدم،فقط دیدم بهم گفتن بقیه شو من باید ببافم....من اصلا تو واقعیت قالی بافی بلد نیستم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغییر برخی ایده ها و نظرات در زندگی است

 40. vafavafasays:

  سلام من خواب دیدم تدکوچه بودم که دیدم درخونمون یک فرش قشنگ پهن شده رفتم ومرتبش کردم بعدرفتم توخونه مامانم بهم گفت دست وپات بشوررفتم توحموم ودستپام شستم دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دیدن فرش در خواب باعث تغیرات خوبی در زنگیتان میشود که مثبت است

 41. مالکیمالکیsays:

  سلام وقتتون بخیر خواب دیدم تو‌خیابونی هستم که پر بود از فرشای بزرگ شاید به اندازه ی بیست سی متر بعضیهاشون هم داخل مغازه بودن تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتراست در مورد زندگی خود با دیگران کمتر گفتگو کنید

 42. vafavafasays:

  سلام وقت بخیر،خواب دیدم توخونمون داشتم فرش میشستم فرش کامل شستم به خواهرم گفتم فرش توسالن هم بده بشورم گفت اونوبعدمیشوریم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر زیادتی نعمت و دولت در زندگیتان تعبیرمیشود

 43. تنهاتنهاsays:

  سلام من تو خواب دیدم که رویه یه قسمت از فرشمون نوعی حشره کک مانند هستن که خیلی زیادن من هم جارو برقی و روشن کردم و شروع کردم اونا رو به جارو کشیدن ۲ تا زنبور هم بودن که هی اینور اونور پرواز میکردن

 44. هانیههانیهsays:

  با سلام..و خسته نباشید خواب دیدم پسر برادرم که شش ساله هست..فرش آشپزخونه رو اورده بود که ببریم..من اتدازه کردم..بعد منم میگفتم اشتباه میکنی گفت مطمئنم بریدم فرش رو بردیم آشپزخونه دیدیم اشتباه انداره کرده..عصبانی شدم شروع کرد به گریه کردن..بعد فرش دیگه بود اونو انداختم کنارهاشو داشتم اندازه میکردم..دید دارم درست میکنم گریه اشو قطع کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در وضعیت اقتصادیتون مشکلی پیش میاد که شما خودتون حلش میکنین

 45. RooyaaRooyaasays:

  سلام . من خواب دیدم ۴ تا فرش دست باف انداختم پذیرایی خونم و کلی مهمون دارم ومادرشوهر فوت شده ام هم بینشون بود بهش میگم من انباری خونه شما یه سری وسایل دارم مادرشوهرم میگفت هیچی تو انباری نیس وقتی اصرار کردم کلید بزرگی‌بهم داد رفتیم خونشون و انباری رو باز کردم کمد و ظرف و پارچه هایی که مال من بود اونجا توی انباری بود منم برشون داشتم از اونجا دراومدیم و دیدم انباری کناریش که مال برادرشوهرم بود بارون باریده و از سقف اب چکه میکنه من بهشون گفتم که انباری اینجوری پیش بره خراب میشه . تعبیرشو لطف میکنید باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بلحاظ اقتصادی پیشرفت می کنید با اینکه ممکن حق شما هم خورده شده باشه و یا بدخواهانی داشته باشید اما لزوما این بد خواهان خانواد ی همسرتون نیستن

 46. ساراساراsays:

  سلام دیشب خواب دیدم که محل کار قبلیم هستم و کنار همکار قدیمیم ک خانوم هست و داریم میبافیم با کاموا و میل اون دورج بافته بود ولی من تو ی رج بودم و رنگ کاموا ابی یا سبز بود و میبافتم هی انکار نمیشد نمیتونستم و سعی میکردم ببافم ک اون اومد گفت اینجوری بباف و خودم بلد بودم ولی نمیشد یعنی کار پیش نمیرفت .ممنونم مجرد هستم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ثبات و استواری است که باید در زندگی برای کسب اهدافتان داشته باشید