طرز برداشتن پرده بکارت

نخستین صدمه عروس در شب زفاف به هنگام جماع ، ناشی از پاره شدن پرده بکارت و شدت هیجان داماد و خشونت شهوی او در شبهای نخستین است . هر بار که مقاربت تکرار می شود ، رنج عروس ، ناشی از پاره شده پرده بکارت تجدید می گردد و بر نفرت و انزجار او می ازاید ، زیرا پاره شدن پرده بکارت دختر ، با شدت ، درون فرج او را متالم ساخته و هر بار که آلت مرد در آن فرو می رود ، همچون اشاره ایست که زخمی و سوزش و درد همراه آورد.

دختر چون در زندگانی زنانشویی تازه کار است و متوقع و منتظر بوده ازدواج برایش لذتبخش باشد ، از همان نخستین شب همخوابگی با همسر خود پس از عمل جنسی و تحمل رنجهای ناشی از خشونت و عنف شهوی داماد ، و جهالت او نسبت به شیوه صحیح جماع ، می بیند زنانشویی غیر از آن است که فکر میکرده ، از این رو امیدش به نومیدی مبدل می شود و گمان می برد که زنانشویی به عبارت دیگر ، جماع و عمل جنسی ، نه تنها لذت نیست بلکه رنج و بلیتی است ، به خصوص چون شوهر ناشی ، قبل از او زن از وصال سیراب می شود ، او هنوز به پایان وصال نرسیده و آن رعضه شهوی که شهوتش را سیراب کند به او دست نمی دهد .

هر چند مرد به حسب ظاهر نسبت به جنس لطیف با نرمی و ملایمت رفتار می کند ، در بستر خواب ، هنگامیکه شهوت به مرد چیزه می شود ، کمتر مردی است که جانب لطف و محبت و نوزاش را رعایت کند و مخصوصا جوانانی که زن می گیرند ، چون مدتی محروم و ناکام بوده اند ، مانند گرسنه ای که به لقمه نانی رسد یا تشنه ای که جامی آب بدستش دهند ، سر از پا نمی شناسد و چنان با شتاب و خشونت زن را تصرف می کند که از هول حلیم ، توی دیگ می افتد.

بدتر اینکه در میان اعراب و پاره ای از ملل شرق و از آن جمله در دوران قدیم از مناطق ایران ، رسم بر این است که داماد به سر انگشت خود دستمالی گذارد و انگشت را با دستمال ، به درون فرج عروس فرو می برد و همین پرده بکارت او را بدین شکل زننده و بی لذت پاره کرد ، و دستمال خونین شد ، آن دستمال خونین را به وسط جمع میهمانان می برند و خانواده عروس افتخار می کنند که دختر با کرده خود را شوهر داده اند و همین که دستمال خونین از غرفه عروس و داماد بیرون آمد ، همه به ساز و طرب در می آیند و به افتخار عروس باکره و دستمال خونین فرج او ، طبل و کرنا و دهل می نوازند . عمل دامادهای جوان شهری و تمدنی که با خشونت و عنف هر چه تمامتر در شب زفاف دخول میکنند ، از آن طرف برداشتن پرده بکارت که در اقوام گذشته مرسوم است ، دست کمی ندارد.

نویسنده و تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...