تازه عروس و شب زفاف

تازه عروس که دختر تربیت شده و پاک و نجیب است ، شبی که به بستر زفاف می رود ، از امور جنسی ، جز یک رشته تصورات مبهم ، چیزی نمی داند و بر شوهر اوست که با شیوه متین و روش صحیح و مطلوبی راه را به سوی زندگانی جدید ، در پیش پای او بگشاید . اما بیشتر دامادها که جوان و تازه کارند ، در ناشیگری و عدم اطلاع از چگونگی رفتار در بستر زفاف با دختر با کره ، دست کم از همان نخستین شب همخوابی با همسر خود ، دچار صدمه روحی و قلبی می شوند زیرا بر خلاف توقع و انتظار خود از عروس ، نه تنها اشتیاقی نمی بینند ، بلکه با کمال تعجب متوجه می شوند که او به کلی بی میل و رو گردان و چه بسا که از عمل جنسی گریزان است .

باید در نظر داشت که بی میلی و روگردانی و گریختن نوعروس تازه کار در بستر زفاف از دست جوان یا مردی که برای نخستین بار به نام دامادی با او همبستر و همخواب شده است ، ناشی از شرم و حیای فطری زن و به خصوص دختر است زیرا تنها جاری شدن خطبه عقد و برقرار گشتن جشن عروسی کافی برای دریدن پرده حیای دختر نیست و محال است که به این زودی و به این ترتیب ، دختری که از عمل جنسی چیزی نمی داند ، نمی تواند به اسانی و رضایت و بنا به توقع دامادهای جوان ، با شوق و با مهارت ، خویشتن را در اختیار شوهر بگذارد و مانند زن جا افتاده و رسیده ای که همه گونه لذت وصال را چشیده است ، داماد جوان را در انجام وظایف شب زفاف تشویق و مساعدت کند .

دختر به طور کلی از معرفت نظری درباره عمل جنسی و حتی از لحاظ آمادگی طبیعی و ذاتی برای یک وصال کامل و بی نقص ، بی بهره است . او از حقایق اساسی فصل ازدواج یعنی از وصال چیزی نمی داند .

از این رو ، شوهر جوان او در همان نخستین شب همخوابگی که برای تملک او اقدام می کند ، به عواطف و احساسات او صدمه می زند در حالیکه خبر ندارد که این عمل او نسبت به دختر چه تاثیر روحی دارد .

جوان تازه کاری که زن میگیرد ، در شب زفاف ، با عمل ناشیانه جنسی که خودش هم از خطای خود خبر ندارد ، در واقع خود را از انزجار و تالم عروس ، ناراحت و ذوق زده می سازد و از اینجا جدائی میان زن و شوهر از همان شب اول پیدا می شود و اگر بعدها مرز لذت یکدیگر را به دست نیاورند ، به مرور زمان این فاصله زیادتر شده و به دوری هم و طلاق می انجامد .

نویسنده و تهیه کننده مطلب : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...