تعبیر خواب گرفتن دست مرده

از بسیاری از معبران مطرح روایت شده است که اگر شخصی در خواب دست مرده ای را بگیرد و فرد فوت شده از بیگانگان باشد تعبیرش نزدیک شدن مرگ و پایان زندگی یکی از افراد خانواده است. دست دادن در خواب با مرده بیان گر خداحافظی و از دنیا رفتن کسی است که با مرده دست داده است. حال اگر مرده ای که شخص در خواب با او دست داده است اشنا باشد و یا یکی از بستگان باشد تعبیر خواب طول عمر و موفقیت در امور دنیایی است.

تعبیر خواب دست دادن با مرده به روایت امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر دست دادن با مرده می فرمایند: چنانچه شخص فوت شده در دنیا فردی دیندار و پرهیزکار بوده باشد تعبیر خواب خیر است و به نوعی مرده شخصی که دستش را گرفته است به راه راست و به راه خدا پرستی و رستگاری دعوت می کند. به نقل از امام جعفر صادق (ع) گرفتن دست مرده در خواب بر چند وجه است.

 • اول طول عمر
 • دوم سعادت و نیک روزی
 • سوم فرارسیدن زمان مرگ
 • چهارم رفع بلا

تعبیر خواب گرفتن دست راست مرده به روایت دکتر مدنی

از دکتر مدنی نقل شده است که اگر شخصی خواب ببیند دست مرده ای را در دست راست خود گرفته است و آن را محکم می فشارد دلالت بر سعادت و خوشبختی است. حال اگر شخصی که دست مرده را در دست گرفته شخص میانسال و یا کهنسالی باشد تعبیرش عاقبت به خیری و رسیدن به آرامش ابدی است.

تعبیر خواب گرفتن دست چپ مرده

تعبیر خواب گرفتن دست چپ مرده نشان دهنده گمراهی و یا نزدیک شدن زمان مرگ است.

تعبیر خواب گرفتن دست مرده به روایت لیلا برات

از لیلا برایت روایت است که اگر کسی در خواب دست مرده ای را گرفته باشد و سپس آن را ببوسد تعبیر آن موفقیت و رونق در کسب و کار است و اگر ببیند که مرده دست او را می بوسد تعبیرش آن است که به بزرگی و جاه و مقام خواهد رسید.

تعبیر خواب گرفتن دست های مرده به روایت ابن سیرین

از ابن سیرین روایت است که اگر شخصی خواب ببیند که دست های مرده ای را گرفته است و مرده دست او را به شدت می فشارد دلالت بر عشق و دوستی عمیقی است که میان او و فرد مرده در دنیای واقعی وجود داشته است. اگر شخصی خواب ببیند که مرده ای به او سلام داده و دست او را در دست گرفته است سپس او را در آغوش گرفته است دلالت بر طلب خیر و خیرات مرده از شخص زنده دارد.

تعبیر خواب در دست گرفتن دست مرده و همراه شدن با او

اگر کسی خواب ببیند که دست مرده ای را گرفته است و مرده از او می خواهد با هم همراه شوند و بروند نشان دهنده مرگ شخصی است که دست مرده را گرفته است. حال اگر شخص زنده از رفتن با شخص فوت شده خود داری کند دلالت بر رهایی از مرگ دارد و اگر ببیند که با میل و رغبت با مرده همراه می شود نشان دهنده آماده شدن فرد برای مرگ و خداحافظی از این دنیا است.

اگر کسی خواب ببیند مرده ای به سمت او برای دست دادن حرکت میکند یا دستان او را میفشارد تعبیرش چیست؟ علما و معبران ایرانی بر این نظر اعتقاد دارند که اگر چنان چه این شخص از بیگانگان باشد دلالت بر نزدیک شدن زمان اجل و یا رسیدن خبر مصیبت برای یکی از آشنایان در خانواده است درحقیقت دست دادن در این رویا تعبیری از جان سپردن و یا خداحافظی کردن با دنیاست و آن شخصی که دست میدهد در واقع از شما و یا یکی از اقوامتان دعوت به مرگ میکند ، و اما چنان چه آشنا بود و یقین پیدا کردی قبلا او را دیده ای به این معناست که طول عمرت از آنچه برای مقدر شده بود بیشتر خواهد شد و در حقیقت به برکت در عمر و یا سرافرازی در این دنیا نیز تعبیر می شود

پرسش: خواب دیدم پدربزرگم را که امسال ما را ترک کردند در یک مکان خیلی شلوغ ملاقات میکنم و او را در میان جمعیت گم میکنم بعد به دنبالش راه میفتم که ناگهان در یک کوچه با همدیگر رو به رو  می شویم و بدون اینکه حرفی بزنیم فقط با همدیگه دست دادیم تعبیرش چی میشه

پاسخ: به این معنی است که خداوند کریم به شما در همین روزها نگاه ویژه ای  داشتند و بخاطر دعای خیر دیگران برای شما تغییراتی مهم و مثبت در تقدیرتان به عمل خواهد آمد

تعبیر خواب گرفتن دست راست یا چپ مرده به روایت دکتر مدنی: در واقع در رویاهای ما کوچکترین موارد و جا به جایی ها در تعبیر آن تاثیر مستقیم دارد به عنوان مثال چنان چه شما ببینید دست مرده ای را از سمت راست میکشید و یا می فشارید به نشانه ی سعادتممند ، خوشبختی در سنین سالمندی، آرامش و عمری بلند است و چنان چه ببینی دست چپش را گرفته ای گمراه می شوی و محتمل است بواسطه بعضی از بلاهای احتمالی و ناگهانی حتی زمان مرگت نیز نزدیک تر شود

پرسش:من شوهرم در جنگ تحمیلی شهید دیشب خواب دیدم که با هم برای زیارت به مشهد رفته بودیم و بین راه دستان من را آرام گرفته بود تعبیرش چیست؟

پاسخ: این رویا فقط و فقط باعث خوب شدن حال شما می شود برخی از غم هایتان را پاک میکند و زندگیتان دوباره پررونق و پررزق خواهد شد

مطالب مرتبط...

352 نظر

 1. سونیاسونیاsays:

  سلام. من خواب دیدم خونه ی مادربزرگم هستم و رفتم دستشویی و در کمی باز هست هر چه قد میبندمش باز میبینم باز میشه و با استرس میشینم. همشم نگرانم که نکنه داییم بیاد و بخاد دسشویی بره ( داییم در واقعیت فوت شده) و بیشتر به خاطر اومدن داییم استرس دارم تا کسای دیگه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بی دلیل نیست که دایی شما در این رویا در نظرتان بوده پس تعبیر یاذ توصیه این است که حتما برای ایشان فاتحه قرائت بفرمایید و یا اگر مقدور بود بالا مزاشان بروید

 2. حمیدهحمیدهsays:

  سلام دیشب یعنی شب دوم ماه خواب دیدم پدر شوهرم که از دنیا رفته اند وضو گرفتند به قصد نماز خوندن به اتاق آمدند به سختی راه می رفتند و زمین خوردند من برایشان صندلی گذاشتم رو به قبله و میزی برای جانماز و دستشان را گرفتم و بلند کردم و لبخندی داشتندو انگار کلام خدا یا ذکر خدا می گفتند و روی صندلی نشاندم و از بشقاب غذایی که بود برای ایشان لقمه ای گرفتم و در دهانشان گذاشتم و در خواب احساس کردم وقتی دستشان را گرفتم ایشان مرا دعا می کند و غذابه نظر غذای خوبی بود.لطفا بگوئید تعبیر آن را چیست؟ سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حال آرام و خوب ایشان در این رویا و اینکه دست در دست شما گذاشته اند در حالیکه زبان به دعا داشتند به تعبیر آرامش برای خودشان و عاقبت بخیری برای شماست

 3. حلما ترابیحلما ترابیsays:

  سلام خواهش میکنم تعبیرش رابهم بگید لطفا... من جمعه شب (اول ماه شوال که عید فطر بود ) خواب پدربزرگم راکه به تازگی از دست دادم دیدم.. دیدم که درخواب توی اتاق کنار چوب لباسی ایستاده وبایک دست(دست راست)شلوارش را میپوشد وبادست چپش دست من رابه عنوان حائل وتکیه گاه گرفته که نیوفتد ووقتی آماده شد وراهی پارک نزدیک منزلشان شد من هم از اتاق بیرون آمدم ولی وقتی از اتاق بیرون آمدم یادم افتاد که پدربزرگم که فوت شده بود پس چطور به پارک رفت؟!!!بعد هم دیوانه وار روی زمین افتادم و از شدت گریه حتی توان نشستن هم نداشتم و درازکش دیوانه وارگریه میکردم... ممکنه حتما تعبیرش را بهم بگید؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که برای کسی از اطرافیانتان اتفاق بدی رخ خواهد داد

 4. ساراساراsays:

  سلام, صبح امروز خوابی رو دیدم ک همه اقوام به دیدن یکی از اهالی خانواده رفته بودیم ولی یادم نمیاد کدوم یک بود, و دوتا از بستگان ک فوت شدن سالهای قبل هم در این جمع بودن, یکی خاله من و دیگری یکی از دوستان خیلی نزدیک, جمع توی ماشین نشسته بودیم ک اومدن با همه دست دادن و وقتی میخواستن برن من دستمو دراز کردم ب سمتشون ک باهاشون برم و در خواب میدونستم ک فوت شدن, دستمو گرفتن ولی گفتن نمیبرمت ولی مریض میشی و دست خاله منو گرفتن و رفتن, لطفا تعبیرش رو بفرمایید, ممنونم از پاسخگوییتون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   انجام کارهای خیر

 5. میلاد شادمانپورمیلاد شادمانپورsays:

  من در خواب دیدم که برای پدرم که تازه فوت کرده تولد گرفته ایم پدرم که امد با من دست داد و من به دنبال اون رفتیم داخل

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دچار غم و ناراحتی خواهی شد

 6. مریم صفاییمریم صفاییsays:

  ببخشید یادم رفت بگم اون دوستی که فوت شده شوهرم تو خوابش دید خیلی ادم خوبی بود تو خواب شوهرمم خیلی تمیزو مرتب بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که در زندگی پیروز و سربلند باقی خواهید ماند

 7. زهرا الهامی اصلزهرا الهامی اصلsays:

  سلام خواب دیدیم به همراه نامزدم از سفر خارج برمیگردیم در مسیر برگشت تاکسی پیدا نمیکردیم در مرز .یک لحظه متوجه شدم عموی مادرم که چند سالیست فوت شدند مسافر کشی میکنه بعد از خوش و بش سوار ماشینش شدیم در توقفی که داشتیم پسر ایشان که در قید حیات هستند به ما ملحق شدند ..بعد پلیس برا جواب سوال از من راجع به نامزدم که زیاد دوستش دارم اومده بود که از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مسافر کشی کردن شخص مرده در این رویا خبر از این میدهد که روح ایشان به تازگی به آرامش رسیده است

 8. راضیه.صراضیه.صsays:

  سلام.روز چهلم از بردارم خواستم به خوابم بیاید.شب ساعت سه خواب دیدم که آمده بود و من میدانستم که مرده بوده وآمده به ما سر بزند آمد جلو و دست داد که دستاش داغ بود.و از اتفاقا آینده خبرم داد.گفت من تصادف در پیش دارم.مادرم هم در طی دو ..... آینده فوت می کنه و پیشم میاد .خواهرمم یادم رفته چی براش پیشگویی کرد.می گفت وقتی داشتم میومدم پایین مامانو داشتن میبردن بالا.که پرسیدم ازشون مامانمه مرده گفتن آره .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیشگویی کرده مرده در رویا تعبیر بالاعکس پیدا میکند اگر غم و غصه را برای شما دیده یعنی به شادمانی و لذت خواهید رسید

 9. محمدکیانمحمدکیانsays:

  سلام خواب پسرداییم رادیدم که چندسال پیش مرده بود درحالی که پیرترشده بود ویک دستش را از من مخفی میکردتانبینم به من میگفت دنبال من نیا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه او را پیرتر دیده اید خوب است و از عاقبت بخیر شدن این شخص خبر میدهد

 10. افیونافیونsays:

  نامزد من خواب دیده که شلوارش گم شده و داییش که مرد خیلی خوبی بوده ولی چند سالی هست که مرده... اومده بخوابش و پیر هن و شلوار خودش رو که مدل مردونه و رسمی بوده بهش داده گفته بپوش...نامزدم گفته برام بزرگه و من این مدلا رو نمی پوشم داییش خندیده گفته خیلی هم خوبه بپوش ...نامزد من هم پوشیده...لطفا تعبیرش رو برام بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است همسرتان در روزهای پیش رو برای گرفتن تصمیمی سردرگم شوند یا احساس کلافگی به ایشان دست دهد

 11. حجتحجتsays:

  پدر من دو سالی هست که بر اثر تصادف فوت شده و هنوز درگیر پزشک قانونی هستیم که علت فوت رو نارسایی قلبی تشخیص داده تو خواب دیدم با همون ماشین با هم بودیم و برف اومد بهش گفتم این جاده خطرناکه از جاده کناری بریم که گوش نداد و از همون جاده خطرناک که کم عبور مرور بود رفتیم و چند باری سر خوردیم و به دیوار نزدیک بود بخوریم بعد با یه افسر پلیس خواستیم شاخ به شاخ بشیم که اون ماهرانه فرار کرد خلاصه ماشینو نگه داشت. داشتن زولبا بامیه نذر میدادن تو همون جاده و اون گرفت و شروع کرد به خوردن فک کنم. کنارمون یه خاور هم داشت زولبا بامیه میگرفت و بعد من گفتم که بزار من میشینم چرا اینجوری رانندگی میکردی و اون گفت نگاه کن دستم‌جون نداره و دست چپش رو گرفتم و اون فشار داد بهش گفتم اه چرا قدرت نداره گفت سیگار این کارو باهام کرد و از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه به نظر شما؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما در انتهای این رویا دست چپ پدرتان را فشرده اید و حرف از زیان سیگار به میان آمده پس تعبیر ، مختصر ناراحتی ها و یا تشویش هایی است که راه به زندگی تان باز خواهند کرد

 12. مینا حسنیمینا حسنیsays:

  سلام خسته نباشید ببخشید میشه تعبیرخوابمو بگین ؟پدربزرگم یه هفتس فوت کرده شدیدا به هم وابسته بودیم دیشب توخواب ذیدم تو کفنه ولی دستش و سرش بیرونه وبادستش محکم دستموگرفته ،منم شدید گریه نیکردم شروع کردم پاهاشو بوسیدن و یه هو دیدم چشماش یه جور غمگین نگاهم میکنه که حد نداره..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه محکم دست شما را می فشرده اند بیان میدارد حتی ایشان از دنیای برزخ نیز دلتنگ شما و خوبی هایتان هستند

 13. مهسا نامیمهسا نامیsays:

  سلام من خواب شوهرخاله خدا بیامرزم رو دیدم و درخواب خودم و همسرم متوجه بودیم که اون مرده و سراینکه اون روح هست یا جسمش رو داریم میبینیم بحث میکردیم که من از شوهرخاله م خواستم با ما دست بده و مگ به ایشون گفتم روح تورو داریم میبینیم درسته که ایشون گفتن نه این جسم من هست و یه سری اطلاعات دینی دیگه درباره مرگ به ما داد که مغاییر با اطلاعاتی که به ما دادن تو دین بود الان خیلی اشفته هستم تعبیر خوابم چیه؟چندین روز یا خواب مردن عزیزانم رو میبینم یا مرده های دیگر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بهترین کار ممکن ان است که برای شوهر خاله تان فاتحه ای کامل قرائت بفرمایید ، او به دعای شما نیازمند است

 14. زهرازهراsays:

  سلام. من خواب دایی خدا بیامرزم رو دیدم. دیدم تو یه جمعی هستیم داییم پیشم نشسته و من باورم نمیشه که زنده شده و اومده پیشمون و من فقط نگاش میکنم و اشک شوق میریزم بعدشم دستشو میبوسم، داییم هم انگار با نگاهش از کارم تعجب کرده بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است او از شما و سایر اعضای خانواده تان راضی هستند

 15. افسانهافسانهsays:

  سلام وقتتون بخیر من دیشب خواب دیدم کنار پدربزرگم ک فوت شده رو صندلی نشستم و چندتا از اقوامم کنار ما هستند ما مشغول صحب کردن بودیم ولی من دست پدربزرگمو تو دستم گرفته بودم و چند دقیقه ای یه بار فشارش میدادم ک یعنی من اینجا هستم نگران نباش حتی به خالم ک تو اون جمع بود وقتی آدما پیر میشن برا اینک احساس تنهایی نکنن باید اینجوری دستشونو بگیری و نوازششون کنی ولی تو خواب اصلا عکس العمل پدربزرگمو ندیدم ..تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است این فشردن دست ، دلتنگی ها و یا رنج های منفی شما را کمتر می کند و زندگی واقعی تان را زیباتر می سازد

 16. مهتابمهتابsays:

  سلام. عموی من پارسال فوت شدن. مامانم خواب دیده اومده بودن خونمون خودش نمیدوست که مرده ولی ما میدونستیم. حالش خوب بود.اومد با من دست داد منم میترسیدم که بهش دست بدم برای همین نوک انگشتی بهش دست دادم و به مامانم گفتم اون نمیدونه که مرده ولی ما که میدونیم. اومده بود با بابام صحبت کنه و سفارش کسی رو بکنه ولی نمیدونیم کیو.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ان شاالله که با شخصی بردبار و شکیبا و با گذشت فراوان که همیشه خود را قربانی دیگران میکند آشنا خواهید شد

 17. صباصباsays:

  پدرم چندین سال هست فوت شده, خواب دیدم با خواهرم رفتم خونه بهشون سر بزنم در عالم خواب میدونستم پدرم فوت شده,مادرم هم کنارشون بود. وارد شدیم و احوال پرسی کردیم بعدش پدرم یه هدیه به من داد و در کنار درب خروج وقتی بقیه رفتن من بهش دست دادم و خداحافظی کردم تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر یک زندگی خانوادگی سعادتمندانه خواهد بود ان شالله.

 18. MMsays:

  سلام من خواب دیدم مادربزرگم که خیلی وقت پیش مرده با چادر سفید اومد نگاه کرد به من و رفت دخترم هم کنار اون با چادر سفید رفت تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قول بخت اقبال و شادی را در آینده میدهد

 19. آرزوآرزوsays:

  سلام، من خواب مادرخوانده ام که وابستگی خییییلی زیادی بهم داشتیم والان کمتراز دوسال است که فوت کرده رو دیدم، خواب دیدم یه سگ از نژادژرمن پشت پنجره ی ما پارس میکنه من پنجره رو بازکردم و اون سعی میکرد بپره بالا تامن متوجهش بشم،یکم که خم شدم دیدم کسی از پایین اون رو گرفته که به پنجره برسه که من متوجهشون بشم،اون خانوم مادر خوندم بود ومن وقتی دیدمش تویِ خواب خیییلی ذوق کردم و دوتا دستشو گرفتم و میبوسیدم،و بهش میگفتم کجابودی تاحالا،من دلم خیلی واست تنگ شده بود و ....اون هم منو باذوق نگاه میکردولی تونگاهش یه غم بود،نمیدونم....اما انگارپناه اورده بود بهم،بیرون بارون میومدو من گفتم الان میام پایین درو بازو میکنم که بیدار شدم ...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سگ در این رویا نمادی روشن از دلتنگی زیاد مادرخوانده شما برای بازماندگان یا خانواده اش است

 20. rezarezasays:

  سلام.من خواب دیدم رفیقم که یه هفتس فوت کرده رفتم سمتش بهش دست دادم احوال پرسی کردم باهاش بعش گفتم پس مردم میگن تو مردی گفت مردم نمیدونن من زنده ام بعدش رفت.خواستم بدونم تعبیرش چیه؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تنها کاری که از دست شما بر می آید این است که برای او از نزدیک و بالای قبر فاتحه ای قرائت بفرمایید

 21. حلما جونمحلما جونمsays:

  سلام خسته نباشین،مادر شوهرم 5ماهه که فوت کردن من چند بار تو خواب دیدم که ایشون زنده شدن با اینکه تو خواب هم میدونستیم که مرده.دیشب دوباره دیدم بعد از 4ماه زنده شده و ما تعجب میکردیم بعد با خودم گفتم الان میگه عروسم بعد چهار ماه نیومد یه سلام بده بهم،رفتم پیش و بهش دست دادم اونم به پام بلند شد و من چنانچه دست داده بودم دستشو فشار دادم و گفتم خواهش میکنم توروخدا بشین.میشه بگین معنیش چیه؟؟؟؟ خیلی فکرمو مشغول کرده ؟؟؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.

 22. م.مم.مsays:

  سلام من هم خواب پدر فوت شده ام را ديدم كه دست من و گرفته و به من ميگه من پيشت هستم و محبت ميكنه و ميگه ناراحت نيستي كه مامانت ديگه پيشت نباشه ( مادرم خداروشكر زنده هستن) و من از اينكه پيش بابام باشم راضي تر بودم و گفتم نه بابا همين كه تو باشي راضيم به احتمال زياد سمت چپ من نشسته بود و دست راستش توي دست چپ من بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لحظات بسیار خوب را پیش‌رو خواهید داشت.

 23. مارالمارالsays:

  سلام من دیشب خواب برادرمو که چند ماهه فوت کردنو دیدم توی خواب مادرم داشت بخاطر فوت برادرم گریه میکرد و برادرمم تو خونه خوابیده بود و بلند شد گفت چرا گریه میکنی من که نمردم و من خیلی از اینکه زنده شده بود خوشحال شدم و بغلش کردم و بعد رفتم به آشپزخونه تا آب بخورم اونم دنبالم اومد و پشت سرم بود و من وقتی چرخیدم و دیدمش شکه شدم و ترسیدم و برای اینکه ترسمو نشون ندم دستاشو گرفتم و اونم دو دست منو گرفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ان شالله که معنی اش صبر بیشتر برای خانواده و آرامش برای فرد فوت شده است

 24. مسلم فرهادیمسلم فرهادیsays:

  باسلام یکی از دوستان خانوادگی ما در خواب دیدن که پدر همسر من دست همسرم رو گرفتن و بردن پدر همسر من کمتر از ی هفته است که از دنیا رفتن میشه بفرمایید تعبیر دقیق این خواب چیه؟ من خیلی نگرانم که همسرم رو از دست بدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر اینکه ایشان دست همسرتان را گرفته اند نشان دهنده ی دلتنگی بین پدر و دختر است و ارتباطی با نزدیک شدن اجل ندارد

 25. محققمحققsays:

  خواب دیدم که خواهرشوهرم ک مرده است رو به روم نشسته و با ناراحتی نگاه میکنه..منم دسش رو گرفته بودمو مدام لمس میکردم از سر دلتنگی ...بعد یکی از بچه هاش دوید بغلش و گریه می کرد منم میگفتم ببین مامانت اومده..خیلی نگران بچشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقا جای هیچ نگرانی ندارد ، بلکه دلگیر بودن و یا ناراحتی ایشان یعنی شادمانی و بدست آمدن در زندگی آینده ی فرزندش

 26. مریممریمsays:

  سلام. من خواب زن دایی مادرم رو دیدم. یعنی انگار خواب تو خواب شدم. تو خواب انگار خواب دیدم و اون رو برای یکی تعریف میکردم. دیدم زن دایی مامانم که چند ماهی میشه فوت کرده نشسته چند نفرم دورش هستن. من میرم جلوش میشینم بهش میگم مگه تو نمردی چطور میشه پا شی بیای. اونم هر دو تا دستامو میگیره با لبخند تو چشام نگاه میکنه انگار چشماشم داشت میخندید قشنگ میشد حس کرد. بعد گفت اومدم شما ها رو ببینم برم. فکر میکنم پرسیدم حالت تو اون دنیا چطوره گفت حال من خوبه به هر کس به اندازه لیاقتش و کار هایی که کرده میرسن. ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گفتگو کردن با مرده ، گرفتن دست او ، نشانه های خوبی می توانند باشند و بیشتر بیانگر فرا رسیدن ایام بهتر و خوشتر برای خانواده ی همان شخص هست

 27. زهرازهراsays:

  سلام. من خواب یکی رو دیدم بسیار شبیه به پسر داییم که چن سالی فوت شده. دیدم کلی لوازم و وسایل خونه هست تو خونمون و من هی بالای اون ها میرم تو ارتفاع. پسر داییمم پیشمه ولی همش قصد اذیت کردنمو داره و دنبالمه. باید بگم اصلا تا حالا تو خواب ندیده بودمش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در هر صورت معنای بدی داشت و اتفاقا سبب سلامتی منفعت و طول عمر بلند برای خانواده ی شخصی است که اشاره داشتید

 28. آمنه خآمنه خsays:

  سلام.من وقتی دوسال پیش خواهرمو از دست دادم اومد خوابم و من دستشو گرفتم و از سوال کردم عمر من وپسرم چقدره و اون گفت عمر خودت زیاده ولی پیرت عمری نداره.پسرمن اون موقع سه سالش بود.تا اینکه دیشب دوباره خوابشو دیدم تو یه جمع مهمونی بود صورتش تپل شده بود ولی نشونه های بیماری هنوز داشت( خواهرم بر اثر ببماری فوت کرد) اون زودتر خداحافظی کرد که با شوهرش بره من موقع خدافظی دستشو گرفتم و دوباره ازش در مورد پسرم پرسیدم اون گفت صحت داره عمرش کمه و خیلیم زود این اتفاق میفته .من واقعا نگران پسرم هستم.ممنون از لطفتون اگه کمکم کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هشداری است که مراقب حرف ها و همنشینان خود باشید

 29. تکتمتکتمsays:

  با سلام خواب دیدم مادربزرگم که فوت شده منو با چوب میزنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشکالی ندارد ، این مورد را به فال نیک بگیرد و فراموش نکنید مادربزرگتان حتی در زمان حیات نیز فقط خیر شما را خواستار بوده.

 30. ناشناسناشناسsays:

  سلام خاله پدرم چندسالی است ک ازدنیا رفته دیشب خواب دیدم ک درکوچه ما بود و من سوار ماشین بودم ی دفه دیدمش ک خیلی هم خشگل و تمیز و مرتب بود و لبخند داشت دستشو گرفتم و بوس کردم ی انگشتر عقیق هم توانگشتش بود تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه به محض دیدنش دست او را گرفته اید و ظاهرش را آراسته و مرتب رویت کرده اید نیکوست و سبب می شد تا از حمله ی آفات و برخی بلاها در امان بمانید.

 31. ع بع بsays:

  عرض سلام و ادب من خواب ديدم كه در صف شلوغي براي تشييع جنازه زني كه نميشناسم قرار دارم. و وقتي آمبولانس رسيد كه با فرياد لااله الا الله جنازه رو داشتن تشييع ميكردن گوشامو محكم گرفته بودم و به كسي كه كنارم بود و الان يادم نيست كي بود ميگفتم من از اين لحظه ميترسم نميخوام گوش كنم.بعد به طور اتفاقي داييم (كه چند سالي است فوت شدن) ديدم و با هم كنار هم به طوري كه من سمت شونه راستش بودم از اونجا دور شديم فكر ميكنم دستم رو هم گرفته بود دست راستم.يادم مياد انگار در خوابم كمي عصباني بود و هرجا ميرفتم انگار ميومد و از اينكه مردهاي ديگه بهم توجه كنن عصباني تر ميشد و منم ميترسيدم كه متوجه شه.بعد به يكباره خودمو به موازات خودش توي قبرش ديدم به طوري كه انگار تازه فوت شده و كفن پوش هست و پاهاي مردانه اي هم مشخصه ولي من ميدونم كه مثلاً داييمه همون حين ميبينم داره پاش تكون ميخوره به هر گوشه اي از قبر دست ميزنم هم انگار چون خاك تازه است فرو ميريزه نميتونم بيام بالا.كه در نهايت يكي از دوستامو ميبينم دو دستمو ميگيره بهش ميگم منو بكش محكم بيام بالا از اينجا بايد برم به خانواده ام بگم انگار داييم زنده شده باز. و ميام به برادر بزرگم ميگم و اون ميره حقيقتو ببينه كه در نهايت با آشفتگي بيدار شدم از خواب.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نیکو است ، اینکه شاهد تشییع جنازه زنی ناشناس بوده اید و سایر توضیحات شما بیان میدارد صاحب عمری طولانی و ان شاءاله با عزت در دنیا خواهید شد.

 32. پارساپارساsays:

  سلام .. مادرزنم خواب دیده بود که پسر متوفیش و دخترش (همسربنده) هر دو در اتاقی به طور جداگانه روی تخت خوابانده اند و از طرف دولت میگن باید اینا اعزام شن به جبهه برا جنگ و در این حین مادرزنم با ناراحتی و تلاش و سر و صدای زیاد هر دو بچش رو از رو تخت بلند میکنه و نمیزاره که دولت ببرشون برا جنگیدن . با تشکر از سایت توپ تاپ .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، شادمانی و خبرهای خوشی برای مادرزنتان در راه خواهد بود

 33. معین انجم شعاعمعین انجم شعاعsays:

  من داداشم حدود ۵ماه پیش داداشم تصادف کرد فوت شد نقریبا هر شب خوابش میبینم تا خوابی کنجکاوم کرد این بود من پشت ماشین بودم اونم کنارم نشسته بود دستم گرم فشار داد منم فشار دادم بعد داشتیم میرفتیم مسافرت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این مورد را امنتی خانوادگی و سعادت در زندگیتان حساب کنید.

 34. panahpanahsays:

  سلام من خواب دیدم که شوهر عمه مامانم که فوت شده همش دورو بر خونه بابا بزرگم میره و میاد میرم بیرون از حیاط ازش میپرسم منو میشناسی میگه نه میگم باشه بیا ببرمت توو بعد هردو دستشو سمتم دراز میکنه که بکشمش اینور جوب موقع کشیدنش میوفتم یکم خاکی میشم بعد پامیشم میبرمش توو تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، کارهای ثواب و قابل قبولی را بی منت در حق دیگران انجام خواهید داد که این خیلی خوب است.

 35. امیرحسین عامیرحسین عsays:

  خواب دیدم که به همراه پدربزگم هستم و دستش را گرفته ام.او مرا به باغ خانه اش فراخواند و دست چپش را گرفته بودم ولی جوری شد به انجا نرسیدیم خواستم ببینم تعبیرش چیسیت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، برای رسیدن به برخی از موفقیت ها یا برنامه هایی که خودتان به خوبی از آن خبر دارید نیاز به همت و تلاش بیشتر دارید

 36. شیده عرشیانشیده عرشیانsays:

  با سلام من خواب استخر دیدم. سه تا از اقواممان تو استخر بودند. من هم مایو تن کرده بوم. گویا استخر آب گرم بود . اما من وارد اون آب نشدم. استخر سرپوشیده و آب آن زلال بود. کمی جلوتر توی همون سالن یه استخر دیگه هم بود که مادرم که تازه به رحمت خدارفته با یکی از بستگانم اونجا نشسته بودند. گفتم من می خوام برم استخر مادر هم بلند شد پالتو مشکی به تن داشت. رفت و آمد دیدم یک بلوز شلوار نخی سفید تمیز به تن کرده. دست چپش را گرفتم که می خواد بره توی آب نیفته اما روی آب بود دیدم استخر یخ زده است. بعد با پا یخ را به سمت پایین فشار دادم. دقیقا یادم نمیاد قبل از اینکه مامان را از آب استخر رد کنم یخ رابا پا فشار دادم یا بعدش اما آب زلال بود و احساس سرما هم نمیکردم. ممنون میشم خواب مرا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موفقیت و رسیدن خبرهای شاد است

 37. شیده عشیده عsays:

  با سلام من خواب استخر دیدم. سه تا از اقواممان تو استخر بودند. من هم مایو تن کرده بوم. گویا استخر آب گرم بود . اما من وارد اون آب نشدم. استخر سرپوشیده و آب آن زلال بود. کمی جلوتر توی همون سالن یه استخر دیگه هم بود که مادرم که تازه به رحمت خدارفته با یکی از بستگانم اونجا نشسته بودند. گفتم من می خوام برم استخر مادر هم بلند شد پالتو مشکی به تن داشت. رفت و آمد دیدم یک بلوز شلوار نخی سفید تمیز به تن کرده. دست چپش را گرفتم که می خواد بره توی آب نیفته اما روی آب بود دیدم استخر یخ زده است. بعد با پا یخ را به سمت پایین فشار دادم. دقیقا یادم نمیاد قبل از اینکه مامان را از آب استخر رد کنم یخ رابا پا فشار دادم یا بعدش اما آب زلال بود و احساس سرما هم نمیکردم. ممنون میشم خواب مرا تعبیر کنید. ولی هیچ کدام در آن آب شنا نکردیم. تا همین حد که مادرم خواست بره توی آب دستش راگرفتم از روی آب رد شد، چون یخ زده بود .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نتیجه رسیدن موضوع

 38. Elahe TabariElahe Tabarisays:

  سلام خواهش میکنم لطفا جواب بدید من خیلی ترسیدم...هردوتا بابابزرگ من امسال فوت شدن،اینبار خواب دیدم تو اتاق یکی از بابابزرگام یه جمعی نشستن و‌عید بود من اومدم خداحافظی کنم برگردم خونمون با هر دوتا شون و بقیه جمعیت دست دادم و یکی از بابابزرگام گفت بیا بوست کنم منم اتنایی نکردم و رفتم اینا تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا ترسی ندارد ، درخواست مرده برای بوسیدن شما ، اتفاقا سبب رسیدن خیر و منفت به شما در بیداری و واقعیت خواهد شد !

 39. وحيدوحيدsays:

  سلام استاد عزيز بتازگي نامزد كردم با دختري و چند روز قبل نامزديمون مادر من خواب ديدم ك منو معشوقم باهم داريم ميايم تو حياط و مادربزرگم(مادر مادريم)ك خيلي وقته فوت كردن و منم نديدمشون تا ب حال تو خواب مادرم به معشوقم مقداري تراول ميدن ك چند روز بعد اين خواب مادرم امشب نامزديمون بود ميخوام تعبيرشو بدونم ممنونم دقيق توضيح بديد❤️❤️

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خردمندانه آن است که با احساسات منفی و درد خود با شجاعت روبرو شوید

 40. الفالفsays:

  سلام.مادر من زن پرهیزگارو مومنی بود که شش ماه پیش از دنیا رفت.دیشب در خواب دیدم که یکی از دستانش(احتمالاراست) کمی ورم کرده و او هم با دست دیگرش آن را ماساز می دهد و گریان می گوید فکری برای من بکنید. من در خواب می دانستم که فوت کرده و خودم در بغلش گریه می کردم. امروز شنیدم که یکی از همسایگان مادرم چندی پیش در خواب،مادرم را دیده که یکی از دستانش مصنوعی است. نمی دانم تعبیر دست مرده چیست. احساس می کنم باید کاری برایش انجام دهیم. لطفا راهنمایی کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همچنان امیدوار باشید و صبوری پیشه کنید تا به اهداف خود برسید

 41. علیعلیsays:

  سلام در خواب پدربزرگ مرحومم را دیدم که کنار ما نشسته بود و با ما صحبت میکرد وقتی دعوتش کردیم که روی صندلی بنشیند چندین بار زمین خورد و با کمک من و عمویم به سختی رو صندلی نشست لطفن راهنماییم کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر میدهد که امید یا اشتیاق زیادی برای پر معنا کردن و مفهوم دادن به بعضی از اتفاقات زندگی پیدا خواهید کرد.

 42. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام روز بخیر . خواب دیدم یک نفر بهم گفت که مادرم مرده و ۳روز طول کشید تا قبرشو پیدا کردم . روی سنگ قبر مشکی اسم مامانم و عکسش حک شده بود و علاوه بر اون عکسهای مادربزرگشم که پارسال به رحمت خدارفت روی سنگ مامانم حک شده بود . با سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است اوضاع خانوادگی شما دچار آشفتگی موقت گردد.

 43. منصوره رسولزادهمنصوره رسولزادهsays:

  با سلام من پدرمو نزدیک ۳ سال از دست دادم پدری بسیار نیکو کار داشتم که بعد فوتشان همه مردم از خوبی ایشان تعریف میکنند من چند وقت پیش خیلی ناراحت بودم و مشکل زناشویی داشتم ( البته بعد فوت پدرم ازدواج کردم و هیچکس از ازدواج من با این آقا راضی نبود)خواب دیدم که پدرم دست راستش شانه قطع شده و خون نمیامد و من خیلی ناراحت بودم و پدرم به سمت اتاق عمل میرفت که دستش را پیوند بزنند بقدری برای من غم بزرگی بود که بیان اون حس قابل توصیف نبود بعد از خواب پریدم صبح بود صدای اذان میامد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است د در محیط خانواده غمین و افسرده شوید

 44. بهاره كوچك خانيبهاره كوچك خانيsays:

  سلام من خواب ديدم پدرم كه فوت شده دستاشو گذاشته رو دست من و گريه ميكنه و من هم گريه مبكنم تعبيرش چيه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احساس دلتنگی و یا غصه در شما در ایام آینده زیادتر می شود.

 45. elaheelahesays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم یکی از فامیل هامون که فوت کرده زنده شده و من رفتم تو خونه شون بعد به مامانم گفتم هروقت دیدی کسی آمد زنگ بزن و بعد رفتم تو خونه شون اما چیزی بر نداشتم بعد بهم گفتن میخواستم دزدی کنی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، هیجان و رخدادهای مطلوب و جدید در زندگی برخی از بستگان یا بازماندگان این فرد (فامیل) ایجاد می شود.

 46. سونیا.نسونیا.نsays:

  درود، من دیشب خواب دیدم توی فضای پر استرسی چندبار از چیزی فرار میکنم اما دوباره برمیگردم به جایی که انگار عروسیه و از فامیلای نزدیکه ولی نمیدونم دقیقا چیه، صدای ساز خوشایندی میاد و برنامه جالبی هست که تماشا میکنم یهو میبینم‌ مامانم که چندسال پیش فوت شده کنار کسی (که اونموقع میدونستم کیه ولی بعد اینکه بیدار شدم یادم نیومد کی بود) نشسته،اون شخص جای انگشت وسطش خالی بود و ازش چرک میومد بیرون، مادرم هم سه تا انگشت اخرش کج شده بود و خیلی ناراحت به نظر میرسید منم پیشش رفتم دستشو ماساژ دادم بهش گفتم بازم دستت اینجوری شده و همونجا از خواب بیدار شدم. این خواب بعد از اذان صبح بود. میشه تعبیرشو بهم بگین، ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، اگر این روزها کمی احساس دلتنگی یا تنهایی می کنید بدانید که این رویا در حال تعبیر شدن است و ممکن است باعث بوجود آمدن آشفتگی های گذرا در شما شود.

 47. شهریارشهریارsays:

  با سلام من تو خواب دیدم که داییم که دو سالی هست که فوت کرده تو یه کوچه اخم کرده و رو به من کرد و گفت‌ بیا اینجا بعد من علیرغم عدم تمایل رفتم بهم‌گفت سلام و بعد با دست راست با من محکم دست‌ داد و گفت ببرینش، بعد من به سمت آسمون حرکت کردم و یهو از خواب پریدم. میشه لطفا تعبیرش رو بگین.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، فشردن دستتان توسط عمویتان بیشتر نمادی از دلتنگی بیشتر و جدیدتر برای افراد یا اعضای خانواده ی این شخص (دایی) می باشد

 48. shahrishahrisays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم مادر بزرگم زنده شده بهش گفتم قول میدم 5 شنبه و جمعه بیام پیشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، معنای این رویا رحمت ، مغفرت و رفاه است برای بیننده ی خواب .ان شالله...

 49. MinaMinasays:

  سلام خسته نباشید...من امروز بعد از نماز صبح خواب دیدم برادرم که تقریبا دوسال پیش فوت شده تصادف کرده بود و تند تند نفس میزد و یکی از پاهاش از زانو کنده شدو آمبولانس خیلی دیر رسید و ی نفر دیگه هم همراهم داداشم تصادف کرده بود مرد اما هنوز نگفته بودن ک داداشم مرده و من خیلی تو خاب گریه میکردم..

 50. کسری جمالیکسری جمالیsays:

  من دیشب خواب دیدم که زنداییم که از دنیا رفته روی صندلی نشسته و من رفتم به اون دست دادم و خنده کرد بعد همه چی از بین رفت یهوهی وارد مراسم ختمی شدم که بعضی از آن هارا میشناختم انگار حرکتم نمیتونستم بکنم میشه تعبیرشو بگید ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسائلی دارد که در طول روز ها یا ماه های اخیر برای شما ناراحتی درونی ایجاد کرده اند و لازم است درباره ی این ناراحتی با دیگران صحبت کنید.

 51. نگارنگارsays:

  میشه تعبیر این خوابو بگین .....در بیداری من و شوهرم رابطمون قطع شده و حرف طلاق زده شده از سمت ایشون ،مادرم خواب دیده ک شوهرم جلوش جلب توجه میکرده،ادابازی درمیاورده ک مامانمو خوشحال کنه ولی مامانم بهش نگاه نمیکرده فقط پاهاشو میدیده،مادربزرگمم میگفته نیگاش کن....بعد پدر همسرم در بیداری فوت شدن،مث اینکه تو خواب بودن مامانمم با خودش گفته حالا ک باباش هستش برم باهاش صحبت کنم انگار بخاد شکایتشونو بکنه ک بیدار میشه ازخواب ....لازم ب ذکره تو خواب یکی دیگه از اقوام ک فوت شدن هم بودن.... و اینک از سمت خانواده همسر من ناراحتی زیادی ب ما وارد شده در بیداری منظورمه ..ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد و نشان دهنده ی وقوع اتفاقی بد بین شما و همسرتان نیست.

 52. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب میدیدم که با یه پسر عقد کردم و رفتم سر زندگیم بعد میخواست بره سر کار منم رفتم خونه پدر بزرگم که فوت شدن لازم به ذکر که تو واقعیت و بیداری دختر داییم و خانوادش از من ناراحتن بعد تو خواب همسرم میخواست بیاد دنبالم منم شروع کردم دندونام و زبونم رو مسواک زدن بعدم داییم نگاه کرد سرشو به نشانه تاسف تکون داد دختر داییمم میدید کف مسواک رو چندشش میشد بعد که تموم شد و شستم اومدم دیدم پدربزگم که فوت شدن خواستن از اتاق بیان بیرون رفتم دستشو بگیرم که کمکش کنم دست راستشم بود دستشو کشید کنار گفت خودم میام و ازم ناراحت بود خیلی. گفت خودم میام بعدم بعد چند دقیقه من هی دنبالش بودم برگشت گفت کی عقد کردید منظورش این بود نیومدی اجازه بگیری و ناراحت بود ازم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، به این معنا است که در یک موقعیت خسته‌کننده‌ای قرار می‌گیرید که می‌توانید بر آن تسلط پیدا کنید

 53. FahimehFahimehsays:

  سلام.وقتتون بخیر من بعد از نماز صبح این خواب و دیدم خواب دیدم رفتم سر قبر مادر بزرگم که الان ده ساله فوت کرده اصلا سنگ قبری نبود قشنگ رفتم داخل قبر فقط انگار سنگ لحد بود داشتم تو قبر با گریه بهش میگفتم برام دعا کن دعا کن که اون خانواده راضی بشن همین که داشتم میگفتم دستمو گرفت سنگ برداشتم مامان بزرگم خوابیده بودو همینجور دستم تو دستش بود بعد نمیدونم چجور شد رفتم مشهد انگاری تولد بود اخه چراغونی بود حرم گنبد امام رضا رو دیدم تو حرم باز داشتم با گریه به اقا میگفتم همه ی اون چیزی که به مامان بزرگم گفته بودمو به اقا هم میگفتم ممنون میشم اگه تعبیر داره بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا با صراحت بیشتری درباره ی ناراحتی های درونی خود با دیگران صحبت کنید.

 54. رضی ناظررضی ناظرsays:

  سلام خواب دیدم که در خانه پدری هستم، صبح است و برای صبحانه مرا صدا زدند و (در اغلبخواب مردگان همراهی دارم) بمن گفتند که برای آخرین بار پدرت را می بینی و ایشان حدود 30 سال است که فوت کرده اند. آمدمم و ایشان سر سفرهدصبحانه نشسته بودند که به احترام من بلند شدند و با لبخند و چهره بسیار عارفانه و مهربان با من دست دادند طوری که دست ایشان بالای دست من بود. ناگفته نماند از پدرم در شهر ما به نیکی و خیری یاد می کنند. لطفآ تعبیر بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا قدرت مدیریت خود را دست کم نگرفته و از این قدرت برای رسیدن به اهداف خود در زندگی بیداری استفاده کنید.

 55. علي معلي مsays:

  ديشب خواب ديدم در حالي كه بر فراز يك كليسا در حال بالا رفتن در آسمان هستم دارم با كسي كه اونم همراه من هستش در مورد خدا حرف ميزنيم. لحظه اي بعد متوجه شدم كه اون شخص دوست صميمي هستش كه چند سال پيش فوت كرده. بعد از اون در حالي كه دست در دست هم به صورت دانس وار (رقص) به سمت جلو پرواز ميكرديم!! دست چپ من در دست راست اون گره خورده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از خلاقیت و ذوق درونی خود برای ایجاد ارتباط مثبت با انسان هایی که در محیط کار یا تحصیل با آن ها معاشرت دارید استفاده کنید.

 56. پگاه اذرپگاه اذرsays:

  سلام یکی‌از دوستای من خواب دیده یک اقای که مرده اما حس میکنه اشناعه براش دستشو میگیره و بهش میگه بریم سمت اون درخت که داخل یه مزرعه بوده دوستمو با خودش میبره هر چی‌میگه کجا چرا خیلی دور شدیم محل نمیده اما دوستم میگه حس‌کردم این‌دنیا تموم شده میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از بیننده می خواهد تا اجازه ندهد ناامیدی و بدبینی نسبت به آینده، او را وادار به گرفتم تصمیم هایی کند که آرامش روانی او را به خطر می اندازد.

 57. زهرایوسفیزهرایوسفیsays:

  سلام روز بخیر خواب دیدم پدرم( ک سالها پیش فوت کرده ) ب تازگی فوت کرده و جنازه شون رو میخایم دفن کنیم تو خاب میدونستم پدرم سالها پیش فوت کرده و مامانم هم سعی میکرد ب دیگران بگه این سالها ک نبوده پیشمون زنده بوده و سفر کربلا بوده و تازه فوت کرده ولی وقتی اعضای خانواده م بودیم دور هم مامانمم میگف ک پدرم قبلا فوت کرده و انگار جنازه رو مخفی کرده بودیم لطفا تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به شکست ها و فقدان های گذشته در شما احساس دلسردی ایجاد کند.

 58. کوثر 18کوثر 18says:

  سلام‌خسته نباشید ببخشید من‌دیشب نزدیکای طلوع خواب دیدم با یک‌شخصی که میشناختمش و دو هفته پیش فوت شد دارم میدوم و با دست راستم‌محکم‌دستش رو چسبیدم و داریم میدویم و با صدای بلند اسمش رو صدا میزدم وقتی ازم‌دور میموند ولی ناگهان ناپدید شد و چقد صداش کردم‌ ندیدمش خواهشا تعبیرش رو بگید خیلی برام‌مهمه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که فکر کردن به شکست ها و فقدان های گذشته، شما را از پیگیری اهداف و انگیزه های جدید در زندگی بیداری باز دارد.

 59. مائده خرمیمائده خرمیsays:

  خواب دیدم پسر عموی مادرم که به تازگی فوت کرده به خوابم اومده و یه چاهی رو به من نشون میده که تاریکه تاریکه و هیچ نور و روشنایی نداره گفت دستتو بده بهت نشون بدم دقیقا یادم نی که دستش رو گرفتم یا ن ولی گفت داخل چاه رو نگاه نکن داخلش مار و عقرب و استخونه خیلی بوی بدی میده منو انداختن داخلش دستمو بگیر منو از اینجا نجات بده دارم از بوی بد خفه میشم تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید ترس از غرایزی مثل کینه و حسادت و غرور که به طور طبیعی در انسان ها وجود دارد، شما را محدود و منزوی ساخته یا آرامش روانی شما را مختل کند.

 60. الهامالهامsays:

  سلام یکی از آشناهامون یک ماهی است که فوت کرده است. البته این آشنای ماست و شوهرم رو در حد سلام و علیک می شناخت. شوهرم دیشب خواب دیده که اون فرد مرده دستش رو گرفته و از جایی به جای دیگری برده و کنار هم و یک جمع تقریبا 20 نفری دیگه (که شوهرم اون جمع رو نمی شناخته) عکس انداختند. خیلی نگرانم چرا اون مرده باید دست شوهرم رو بگیره ببره- تعبیر این خواب چیه؟ با تشکر از وقتی که می گذارید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از بیننده می خواهد تا اجازه ندهد فکر کردن به شکست ها و فقدان های گذشته او را از پیگیری اهداف و برنامه های جدید در زندگی باز دارد.

 61. روشنروشنsays:

  سلام مادربزرگمو دیدم که چند سالی میشه فوت کردن دیدم مریض هستن دکتر قطع امید کردن و من برای خوشحال کردنشون سعی میکنم سفره نذری بنداریم یا ببرمشون مسافرت رفتیم مسافرت از کوه بالا میرفتیم منو پدر و مادرم و مادربزرگم مادربزرگم از اون دوتا کمک خواست گفتن نه ما نمیتونیم کمکت کنیم من خودم رفتم دستشو گرفتم که بتونه راه بره کمکش کردم بعدشم براش یه صندلی پیدا کردم کمک کردم بشینه من با دست چپم دست زیر ساعد دست راستشو گرفتم که بتونه بالابره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به شکست ها و فقدان های گذشته، اعتماد به نفس شما را برای پیگیری اهداف و برنامه های جدید در زندگی از بین ببرد.

 62. آرشآرشsays:

  من خواب دیدم با آقای رفسنجانی در حال بازی شطرنج بودم ایشون برخواستنند و خیلی خوشنود دست دراز کردنند و با من دست دادند وازمن تشکر کردند و ابراز خورسندی بسیار‌.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید در زمینه های مادی و شغلی، با رفتار و سیاست، فریب داده شوید.

 63. سجادسجادsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم توی یه مراسمی شبیه به عروسی یا جشنی بودم پدربزرگم که تازه فوت کرده ام نشسته بود پشت به مراسم بعد منو دید و به سمت دست دراز کرد و باهم دست دادیم به حالت عادی ولی انگار من علم به این داشتم توی خواب که پدربزرگم فوت کرده تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به موقعیت های جدید دارد که به شما کمک می کند تا به پیگیری اهدافی بپردازید که در گذشته فرصت پرداختن به آن ها از شما سلب شده یا در آن ها شکست خورده اید.

 64. فاطمهفاطمهsays:

  من عموم فوت شده شب دیدم زنده هست و عموم موهاش سفید بود ولی تو خواب دیدم جوان تر شده رفتم پیشش کلی گریه کردمو دستمو گرفت هردومونم دست همو فشار دادیم بعدش تو خواب از خواب بیدار شدم ینی اینایی ک گفتمو خواب میدیدم تو خواب

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس وابستگی های مادی یا شغلی، برای شما احساس فقدان یا استرس ایجاد کند.

 65. بهمنبهمنsays:

  سلام دیشب خواب دیدم وارد مجلسی شدم که پدر بزرگم که چند سالی هست که از دنیا رفته توی مجلسی نشسته بود من تا وارد مجلس شدم به همه دست میدادم وقتی به پدر بزرگم رسیدم دست دراز کردم تا دست بدهم ولی با من دست نداد و خیلی هم کسل و ناراحت بود و من هم برای اینکه توی جمع برام بد نشه و ضایع نشم دست چپش که نشسته بود روی پاش بود گرفتم مثلا باهاش دست دادم یعنی من بادست راست خودم با دست چپ او دست دادم وبعد با بقیه دست دادم و امدم نشستم ممنون میشم اگه تعبییرش بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به وابستگی هایی دارد که برای رسیدن به موفقیت لازم است از آن ها چشم پوشی کنید.

 66. ملیکا خان زادهملیکا خان زادهsays:

  سلام من خواب دیدم جایی مثل اینکه دعا و زیارت بود ی خونه رو به بلندی چراغهای زیادی داخلش روشن بود و بعد از دعا اومدم از خونه بزنم بیرون دیدم ی چیزی پامو گرفته نمیزاره بیام نگاه کردم دیدم دست اسکلت ی شهیدی نمیزاره برم و به زور خودمو کنار کشیدم ولی مرتب داشت اشاره میکرد که برگردم داخل منکه خیلی ترسیده بودم تو ذهنم بود که این دیوار از این شهدایی که اینجا با خاک یکسان شدند و این دیوار از این خاکها درست شده اون دست شهید بوده. تعبیرش رو لطفا بگید البته من به شهدا خیلی ارادت دارم و هر مشکلی داشته باشم ازشون کمک میخوام مخصوصا سه تا شهید گمنام که تو دانشگاهمون هستن .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران از دلسوزی و تلاش شما برای بهره کشی و منافع شخصی استفاده کرده و جلوی رشد و موفقیت شما را بگیرند.

 67. لیلا تلیلا تsays:

  سلام .دیشب خواب یه اقای روحانی که ادم خوبی و بودن چند سالی هست که از دنیا رفتن و دیدم.خواب دیدم ایشون و چند نفر دیگه تو خونه ما هستن و دور هم نشستیم گردا گرد ایشون میگه دستامونو به هم بدیم بعد دست منو که کنارشون بودم و میگیرن میگن هر چقدر که بتونیم بیشتر پرواز کنیم و بالاتر بریم خدا مارو بیشتر دوست داره بعدشم تا سقف خونه همون به صورت گرد که نشسته بودیم پرواز کردیم ولی به یه بادکنکایی وصل بودیم .در ادامشم من تنهایی با یه بادکنک پرواز میکردم داخل خونه یذره بالا میرفتم میومدم پایین و در اخر خواب توی اشپزخونه روی میز فرود میام و روی میز کباب و نون هست من میرم میخورم و پدربزرگم که فوت کرده تو خونه ما بود و مادرم بهش اصرار میکنه بیا بازم بخور .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که با انتخاب و پذیرش ریسک های مناسب می توانید به گسترش منافع شخصی و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود کمک کنید.

 68. Atefe.mAtefe.msays:

  سلام.من خواب دیدم دست پدرمو برای یادگاری پیش خودم نگه داشتم و توی گلها گذاشته بودمش هر روز بوسش میکردم ولی یه روز دستش باد کرد بود ترسیدع بودم چکار کنم! پدرم بک ساله که به رحمت خدا رفتند!!تعبیر خوابم چی میشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی احساس افسوس و دلسردی شما از پیگیری برخی اهداف و انگیزه هایی است که از گذشته برای شما از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند.

 69. M. SM. Ssays:

  سلام خواب مادر بزرگ ام که دو سال پیش از دنیا رفته است رو زیاد میبینم گاهی خوشحال گاهی ناراحت چند شب پیش با او دست دادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، از یاس و ناامیدی دوری کنید و ترس به دل راه ندهید تا به اهداف خود دست پیدا کنید

 70. ف.نف.نsays:

  سلام من امروز صبح خواب پدر بزرگم که چندین سال قبل وقتی که من سن کمی داشتم فوت شده را دیدم،در بیمارستان بستری بودوما به عیادتش رفتیم موقع رفتن همه با اسانسور رفتن اما من تا رفتم اسانسور بسته شد با پله ها رفتم و اتاقش را پیدا کردم در راه هم همش با دست چپم که د اخل استین تنگم گیر کره بود درگیر بودم اما دست راستم ازاد بود داخل که رفتم برادرم رو دیدم که گفت یکبار پدر بزرگ تموم کرده اما وقتی خواستن دستگاهو جدا کن دوباره برگشته بعد من به سمت پدر بزرگم رفتم به محص اینکه منو دید شناخت و بهم لبخند زد دستشو گرفتم با دست راستم دست راستشو گرفتم و هم من هم اون فشار دادیم و من حالشو پرسیدم بعد اومدم کنار بلند شد و پایین اومد اما شکلش عوص شد و پیرزن شد به جای پدر بزرگ،بعد برادرم یهم گفت مبینی این بودا یادته منم گفتم اره یادمه بعد همون پیرزن که ما همچنان اونو پدر بزرگ میدونستیم سرم دسستش گرفت و رفت بیرون ،من به مادرم گفتم مامان باباابزرگ الان فوت میکنه یا بعدا که مامانم گقت نه هنوز این سری نه بعدا در واقع تو خواب میدونستیم که قبلا فوت شده به خاطر همین پرسیدم که که کی فوت میکنه لطفا تعبیرش بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی احساس افسوس و دلسردی شما از پیگیری برخی اهداف و انگیزه هایی است که از گذشته برای شما از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند.

 71. امین باهوشامین باهوشsays:

  سلام.پدر من بیست روزی فوت کردن خانم من خواب پدرمو دیدن که دست پدر بزرگ خانمم که توخونه پدرم هستن کرفته باخود میبره تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خواب شما می‌گوید راه پیشرفتتان صاف است.

 72. صبا محمدیصبا محمدیsays:

  امروز صبح قبل از بیدار شدن خواب دیدم من در یک اتاقی که خانوادم هستن دست مادربزرگم که ۱۲ سال پیش فوت کرده رو میگیرم و کنارش دراز میکشم ودستش رو میبوسم بعد پا میشم وحس خیلی خوبی دارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به خدا توکل کن و در انجام امور شکیبا باش که به طور یقین از کار خود نتیجه مطلوب را به دست خواهی آورد.

 73. محسن روشنمحسن روشنsays:

  سلام من خواب دیدم یکی از اقوام نسبتا نزدیک که دختر بود وچندسال پیش فوت کرده بامن دست داد.لطفا تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است بیانگر آشنایی های جدید در زندگی شخصی خودتان باشد.

 74. ساراساراsays:

  سلام توروخداتعبیرخواب من چیه خواب دیدم پدرم که چندیه فوت شدن اومدن توی یه خونه ای ومیگه بمن نزدیک نشین همه جابراش غریبه بودبعدهیچکی بهش دست نمیدادهمه میترسیدن اما من دستشوگرفتم همه میگفتن نگیرمیبردت امامن باتمام ترسی که داشتم دستشو گرفتم بعدازتمام ماجراهایی که براش اتفاق افتادبودتعریف کردوتازه ماروشناخت این تعبیرش چیه؟؟؟؟؟واحساس کردم توی خواب سوره یاسین یا ال یاسین دقیقایادم نیست به زبون اورده میشد تعبیرش چیه دستشوگرفتم؟؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که برای تغییر زندگی کنونی خود تلاش خواهید کرد.

 75. محدثهمحدثهsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم تویه جمعیتی هستم و مادربزرگمو میبینم(چند ماهی هست مادربزرگم فوت کرده) اومد جلو بهم دست دادیم و روبوسی کردیم و مادربزرگم به من تبریک گفت ،من خودم مجردم اما انگار تو خواب نامزد کرده بود و بهم تبریک گفت،تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ن به شما خبر می‌دهد که خیر و خوشی می‌بینید

 76. ترنم ایمانترنم ایمانsays:

  سلام .من خواب دیدم یکی ازاشناهامون مردن وداشتیم شام عداشومیخوردیم که بابام گفت بیاین بریم توخونه بخوریم ماهم اومدیم خونه دم در من دیدم عمه ی بابام که فوت شدن روویلچرنشستن باهاش دست دادم وروبوسی کردم ودراون حین داشتم گریه میکردم بعد بردمش توخونه سرسفره نشستن رو زمین ویه بچه نوزادبهم دادن منم گذاشتم کنارسفره روزمین عمه ی بابام خیلی مهربون وادم ساده وخوبی بودن منم خیلی دوسشون داشتم نیست بگین تعبیرش چی هست ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام دیدن خواب شخصی که مرده و آشناست و دست دادن آن شخص با شما به معنی عمری طولانی و بابرکت و سرافرازی در این دنیا برای شماست.

 77. سیده فائقه فرمانبرسیده فائقه فرمانبرsays:

  سلام خواب دیدم که برای عید دیدنی میرفتیم و پدربزرگم که ۲سال فوت شدن دست منو به نشانه ی احوال پرسی گرفته بود.بعد با کلی از خانواده رفتیم خونه ی شخصی که میگفتن مادربزرگ همسرم هستش و ایشون هم برای احوال پرسی دستم رو گرفتن.من تاحالا مادربزرگ همسرم رو در دنیای واقعی ندیدم ولی در خواب دیدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دوراندیش باشید. نیت شما در صورتی عملی می شود که به خداوند توکل کنید و از یاد او غافل نشوید

 78. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من از خواب بیدارشدم ساعت ۷صبح بود دوباره گرفتم خوابیدم خواب دیدم زنموم که فوت شده با دخترش اومد تادم خونه مامانم منم و مامانمو و دختر دوسالمم اونجا بودیم اومده بودن ابایی ک نمیدونم خودشون ریخته بودن تمیز کنن دخترش مشغول کاربودزنموم از همون اول ب من چسبید همش منو میگرفت و میکشیدمیخواس باخودش ببره بهش میگفتم من ازت از همون اول بدم میومد ولم کن ولی همش منو میخواس بکشه ببره انگار تو خواب میدونستم با مرده بری بده،مامانمم ازش التماس میکرد منو نبره منم التماس میکردم ب خاطر دخترم منو نبر ، فک کنم از اخر گفت خودت میدونی تو همون کشیدنا از خواب بیدارشدم ولی مطمینم ک باهاش نرفتم، ساعت ک دیدم ۷:۱۵ بود .ترو خدا تعبیرش کنید برام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تعبیررویای شما نیک است ونشان دهنده نیازمرده به خیرات است فاتحه ای برایش بخوانید

 79. مهدی بمهدی بsays:

  سلام. خاب دیدم عشقم گفت نذر کردم که وارد یک بیمارستان بشم وبه یک مرده دست بزنم. وارد بیمارستان شدیم وعلاوه بر این که من سد راه او میشدم او به یک مرده ی مرد دست زد وبعد از چند لحظه مرده که بدون کفن بود فقط شلوار به تن داشت و غریبه بود وروی تخت بود اورا با دست گرفت. تعبیر لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی آن است که مورد موعظه قرار می‌گیرید که این باعث می‌شود تا در زندگی، بیشتر مراقب اعمالتان باشید.

 80. نازنین خدایینازنین خداییsays:

  یکی از اقوام خواب مادرفوت شده اش رو میبینه که لباسهای نو بتن داره و قصد خرید مواد خوراکی داره ازجمله کدو بهد همون شخص خواب بیننده هم به همراهش میره درحالی که دستش رو گرفته لطفا تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای رضایت و خرسندی فرد فوت شده از فرزندانش است .میتوانید برای شخص فوت شده خیرات کنید.

 81. ليلا.مليلا.مsays:

  سلام. من انتهاي ماه شعبان خواب ديدم كه عمه م كه چند سال پيش فوت شدن اومدن و من همراه مادرم بودم و ميدونستيم ايشون فوت شدن و انگار خودشون هم ميدونستند فوت شدند هر دوتا دست منو گرفتند و همينكه بمن نگاه ميكردند اشك از چشماشون سرازير شد و يهو غيب شدند ميشه بفرماييد تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان معنای خوبی میتواند داشته باشد.لذا میتوانید برای شخص فوت شده خیراتی انجام دهید.

 82. فاطمه ن.کفاطمه ن.کsays:

  سلام روزتون بخیر.. من همین الان یعنی بعدازظهر.. خواب بودم و خواب دیدم ک پدرم ک فوت کرده انگار زنده شده بود و ب خونه اومده ک انگار چندروز پیش ما باشن و برن دوباره... دستش و گرفته بودم و گریه میکردم بخاطر روزهایی ک نبوده و اینکه دوباره میخواد بره... البته بگم من تو آغوش مادرم بودم و مادرم بغل پدرم ولی پدرم دست منو گرفته بود... اینم بگم ک مدتیه اصلا حال روحی خوبی ندارم و واقعا دوست دارم بمیرم و برم پیش پدرم... ممنون میشم اگه خوابم تعبیر خاصی داره بهم بگین?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تعبیر عصر زیاد مبنای درستی ندارد بااین حال تعبیر رویای شما بر شادی شما دراینده میشود گفت

 83. ندانداsays:

  سلام من خواب دیدم وارد یه جمعی شدم همشون پیر زن بودن بعضیا رو میشناختم بعضیا رو نه ولی با همشون دست دادم احوال پرسی کردم بعد احساس کردم پشت دو تا پیر زن یه نفر هست پرسیدم با همه دست دادم؟بعد اون دوتا پیر زن رفتن کنار دیدم پشتشون یکی از مردای محلمون هست رو تخت نشسته با خودم گفتم این که مرده اینجا چیکار میکنه عیب نداره این ک پیره منم وقتی زنده بود دوسش داشتم بزار باهاش دست بدم بعد با اونم دست دادم. تعبیرش چیه میشه لطف کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای اشخاص جدید و دوستی و روابط جدید در زندگیتان است.

 84. مهرا مصطفاییمهرا مصطفاییsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که مادربزرگم که فوت کرده حدود یک و نیم سال پیش توی خیابون همراه یکی از اقوامش که نمیدونم کدومشون بود دست راستشو گرفته بود و کمکش میکرد بهش برای راه رفتن و من هم از سمت چپ دستش و گرفتم که راحت تر قدم برداره ،ظاهر تر و تمیزی داشت و روسری سفید سرش بود وقتی دستش و گرفتم بهم گفت غصه نخور یه حالتی که بخواد منو از نگرانی در بیاره، الان خیلی نگران خوابمم چون قبل فوت داییم اومده بود تو خوابم و به هممون گفته بود غصه نخورید مرگ حقه و حتی ازمون لیفشو میخواست که ما بی خبر تهیه کردیم که بدیم بیرون که دو سه روز بعدش داییم فوت کرد و با همون لیف داییمو شستن :( ممنون میشم تعبیر خوابمو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب، اشاره به اشتراکات و پیوند‌های فکری و عقیدتی جدید شما در زندگی بیداری دارد.

 85. حسینحسینsays:

  سلام خواب دیدم دخترعمه ناتنی من که چندسال براثرسرطان ریه فوت شده دربیمارستان بودودوباره بیمارشده بودومن به عیادتشم رفتم وباهاش دست دادم ورفت خیلی لاغروتکیده بودودولادولاراه میرفت ومن براش گریه کردم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای شادی روحشان صلواتی خیرات دهید

 86. pariparisays:

  سلام من و اطرافيانم چند روزي كه خواب مرده و مرگ و ميبينيم و من 3 شب كه خواب مرگ اطرافيانم و قبر در خانه مادر بزرگم را ميبينم و خواهرم خواب عموي جوانم كه فوت كرده را ديده كه دست اورا گرفته و همراه خود برده ميشه لطف كنيد تعبيرشو بگيد خيلي نگرانم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیراتی است که در عالم بیداری روی ذهنتان اثر گذاشته

 87. مينا نخودچيمينا نخودچيsays:

  در خواب ديدم يكي از همسايه هاي قدم تشييع جنازش هست ولي خودش سرپاس با دوروبرش حرف ميزنه از يكي پرسيدم كه مگه نمرده گفتن چرا مرده ولي ادماي كمي ميبينتش ميخواد به بچه هاش دلداري بده اومد دست رو صورت منم كشيد گفت غصه نخور همه چي درست ميشه گريه نكن بعد رفت خوابيد توي تابوتش بردنش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است.میتوانید برای خیالی راحتتان صدقه بدهید

 88. طلیعه خواجهطلیعه خواجهsays:

  سلام منچندشب پیش خواب دیدم که یکی از اقوام خانم که دوسالی هست فوت کرده،زیربازوی چپ منوگرفت،گفت قراربودهفته قبل خونه شمادعاباشه ولی انگارنبوده،اینهفته خونه ماست بیاباهم بریم خریدکنیم،ومنوباخودش کشوند،همونموقع ازخواب پریدم،میشه تعبیرش بمن بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان خیر است و به اتفاقات خوبی منجر میشود

 89. محمد حیدریمحمد حیدریsays:

  سلام خسته نباشید من فردا شب قراره خاستگاری دارم و همسره ایندم قبلا نامزد کرده بود که بر اثر تصادف نامزدش فوت میکنه شبه قبل همسرم خواب میبینه که با نامزد ثابقش به کوهی رفتن و نامزدش میگه اینجا مکه است و اوردمت خانه خدا بعد مردم به همسرم شیرینی تعارف میکنن لطفا بهم بگین تعریفش چیه خیلی دلشوره گرفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه اتفاقاتی است که در گذشته روی ذهنشان تاثیر گذاشته و تعبیر بدی ندارد

 90. خاطره جلیلخاطره جلیلsays:

  من دیشب دوتا خواب دیدم ، اولی پدربزرگم پدر پدرم فوت شده خواب دیدیم جنازشو بیرون کشیدم خیلی بوی بدی میداد و من میترسیدم نزدیکش بشم ، دومی اینکه مادر بزرگم مادر مادرم چن ماه بعد پدربزرگم فوت کردن خواب دیدم زنده شده خیلی جوان و خوشگل شده منم خونشون بودم از من میخواست برم بغلش ولی من نرفتم حتی مامانمم می‌گفت پاشو برو بغلش دلش واست تنگ شده من نرفتم آخرش خودش اومد بغلم کرد منو بوسید و دستمو گرفت برعکس این دفعه اصلا ترسی نداشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است میتوانید برای امواتتان فاتحه ای بخوانید

 91. مینا بغدادیمینا بغدادیsays:

  مادر بزرگم فوت شده خواب دیدم دست مادر بزرگم رو گرفتم که بریم مسجد مراسم ختم یکی از فامیل اما میانه راه گمش کردم (چون کهولت داشت و نمیتونست راه بره به تنهایی من دستشو گرفته بودم) اما میانه راه گم گردمش و خیلی دنبالش گشتم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 92. SosoSososays:

  در خواب دیدم که پدر و مادرم(فوت شده اند) روی تپه قرار دارند ناگهان سیلی میاد و پدر و مادرم دستم را میگیرند و به کمک یک مرد غریبه منو از سیل نجات میدهند...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ارامش روحشان فاتحه ای قرائت کنید

 93. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب یکی از بستگان که چند روز پیش فوت شدند و درویش بودند رو دیدم.داشتن از جمع خداحافظی میکردند و به من که رسیدند باهام دست دادند و با لبخند گفتند:این اقیانوسه اقیانوس.و من که در خواب متوجه بودم ایشون فوت شدند شروع به گریه کردم و بعد از گریه من ناپدید شدن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خوشحال شما دراینده است برایشان فاتحه ای قرائت کنید

 94. وحیدوحیدsays:

  نامزد درخواب چندبار دیده پسردایم ک تازه ۲۰روز فوت شده اومده در مراسم عروسیمون دست منو گرفته باخودش برده تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر لست میتوانید برایش فاتحه بخوانید

 95. مریممریمsays:

  من خواب دیدم پدرم که بتازگی به رحمت خدا رفتن.اومدن تو یه جمعی نشستن که مادر و خواهر و برادرمم و..نشستن..پدرم لبخند میزنن و یه چک پولم لوله شده تو دستشه.خواهرم میگه چیه .مامانم در جواب میگن همونه که مریم برا عید دادش قرار بود دویست عیدی بدش ولی نداد.منم توضیح میدادم که چرا نشد بدم...بعد همه نشستیم من فقط بابامو صدا میکنم انگار اوردنش که آروم بشم.دستمو میکشم اونم دستمو میگیره و من خرسندم..اون فقط لبخند میزنه..خواهرمم هی دستامونو جدا میکنا با حالت شوخی میگه چ خبرتونه مثل خانوم و آقا دست میدین...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بر دوری و دلتننگی تعبیر میشود و برایشان فتحه ای قرائت کنید

 96. ميناميناsays:

  خواب ديدم ك پدربزرگم ك ٦ساله فوت شدن دراتاق كنار من هستن من همش ازشون خواهش ميكنم دست منو بگيرن درنهايت اون هم بالبخنددست من رو گرفت تعبيرش چيه؟ميشه لطفا جواب بديد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است میتوانید برایش فاتحه بخوانید

 97. ککککککککsays:

  من در خوب یکی از اقواممان را دیدم که دستم را گرفت وگفت بیا بامن لطفا پاسخ بدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای داشتن مشکلاتی در آینده است که تنها راه حل برای آن ها صرف زمان و شکیبایی است

 98. SomiSomisays:

  در واقعیت خواستگاری داشتم که خودم راضی و خانواده ناراضی بودند.در خواب دیدم مادر بزرگم که فوت کردند دست مرا گرفت و گفت این دختر خودمن است و به خواستگاران که آنطرف یک میز یا سکو بودند گفت بنشینید باهم حرف بزنیم،این دختر من است.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشی برای شماست

 99. حسین شیریانحسین شیریانsays:

  سلام. ساعت حدودا پنج بعد از ظهر خواب دیدم که به خانه ی پدر بزرگم وارد شدم که شوهر عمه ام که شش سال پیش فوت شده اونجا بود و دراز کشیده بود من برای چند لحظه جا خوردم و گفتم که نکنه شوهر عمم زنده شده و اقوام نیز تو اتاق حضور داشتند بعد شوهر عمم دست راستشو دراز کرد و من با اکراه از این که اقوام فکر نکنند من ترسیدم با او دست دادم و او دست منو محکم فشار داد طوری که من زمین خوردم بعد با عمم صحبت کردم و او گفت شوهرم میگه که تو بهشتم و در کنار ائمه هستم برای همین کم به شما سر میزنم. اگه امکانش هست تعبیر خواب رو به من بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر دلتنگی تعبیر میشود برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 100. کریمیکریمیsays:

  سلام من طرفای ساعت ۴و۵ خواب دیدم رفتم منزل عمه ی پدرم که زن بزرگی و شجاعی بودن والان ن فوت کردن و زمان خدافظی من عجله داشتم اما گفت صبر کن و اندازه ی مچ دست منو میگرفت که برای دفعه بعد بهم النگو بده .میشه لطفا تعبیرشو بگید؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان خیر است میتوانید برایشان فاتحه ای بخوانید

 101. سودابهسودابهsays:

  سلام وقت بخیر من خوابی دیدم که طولانی بود اولش تو داشنگاه بودم داشتن واسه یه بازی مثل بولینگ ثیت نام میکردن بعدش دخترخاله و دختر داییمو دیدم که اونام اومدن ثبت نام بعدش هی داشتم فرار میکردم که دیگه نمیتونستم راه برم بعد دیدم مامان بزرگم که فوت کرده اومده من نشستم روی پاهاش و دارم راه میرم دستشو گرفته بودم دستش خیلی داغ بود به حدی که سوختم بعد گقتم بنده خدا گناه داره پیره زن نشستم روی پاهاش توی خیلبون بودیم بعدم رفتم توی متروو دیگه یادم نیست چند وقت پیش داداشم خواب دیده من مردم با تصادف چند وقت قبل ترم خواب دیده دندون جلوییش افتاده ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کسب تجربه های جدید است

 102. Fatima,fatemehFatima,fatemehsays:

  دیشب خواب دیدم که میخام برم از(مادربزرگم کع فوت شدع )چیزی بگیرم رفتمودستموبه سمتش درازکردم ولی اونم دستشوبه سمتم دارکرد توخوابم داشتم به این فکرمیکردم کع منظورش چیع

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از ایشان به شما منفعت و کمکی خواهدرسید

 103. حاج حسنحاج حسنsays:

  سلام.پدرم چند سال است که فوت کرده.دیشب خواب دیدم دستم را به بدن یا دست او چسباندم و گفتم ببین چقدر بدنم یخ کرده.تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایش فاتحه بخوانید و خیرات دهید

 104. الهام ابراهیمیالهام ابراهیمیsays:

  سلام من دیشب خواب مادربزرگم رو دیدم که دوماهه فوت شده ارام نشسته بود بهش گفتم مگه تو نمرده بودی گفت راست میگی من باید برم دیرم شده وقتی داشت میرفت دست اورا گرفتم گفتم بهشون گفتی یا ن گفت دستمو ول باید برم ترو خدا تعبیرش چی میشه خیلی در گیرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند بیانگر دلتنگی باشد برای شادی روحشان صلواتی خیرات دهید

 105. خوشیخوشیsays:

  سلام من خواب دیدم برادرم پهلوی است و دست خود را سر شانه ام( دور گردنم) میماند و من سر خود را روی شانه اش می گذارم و او شاد معلوم میشد من کمی مایوس بودم تشکر از زحمات شما.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است با موقعیتی روبرو شوید که نمی توانید تصمیم درستی درباره آن بگیرید.

 106. AminimaryamAminimaryamsays:

  سلام مامانم دیشب خواب دیده عموم که یکساله فوت شده اومدن بخوابشون وخواهرم که گریه میکرده بغل کردن وبامن فقط دست دادن وخندیدن وغذابهشون دادن ازدستشون افتاده وایشونم نخوردن وگفتن ببربراداداشم که بابای من هست ولباسش که سفیدبوده وتمیزدادن به مادربزرگم وگفتن خیلی وقته نشستن برام بشورین.لطفاتعبیرشوبگیدممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیر و منفعتی است که از جانب میت به شما خواهدرسید

 107. AminimaryamAminimaryamsays:

  سلام وقتتون بخیرمن عموم یکساله فوت شدن مامانم خواب دیدن که اومدن وخواهرم که گریه میکرده بغلش کردن وبوسیدنش وهی به خواهرم گفتن چراگریه میکنی.ناگفته نماندکه منوخواهرم خیلی به عموم وابسته بودیم میشه تعبیرشوبگیدممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دلتنگی است و نشان دهند ه خوشحالی در اینده ای نزدیک برای شما خواهدبود برای شادی روحشان فاتحه ای قرائت کنید

 108. محدثهمحدثهsays:

  سلام. من پدربزرگم رو یه هفته ست به سبب بیماری از دست دادم. دیشب خواب دیدم همون اتاقی که فوت شد دراز کشیده بود و ما فکر کردیم داره میمره. ولی بعد یهو چشماشو باز کرد و حرف و سوالو یه نفرو ادامه داد. یهو تعجب کردم چون قبلا بیماری کاری باهاش کرده بود که نمیتونست حرف بزنه ولی یکهو به درستی به حرف اومد. ازش سوال پرسیدم چطوری حرف میزنی گفت دیگه آب تو سینم جمع نیست میتونم حرف بزنم. بعد خواست از جاش بلند بشه و نمی تونست من سریع رفت کتف و دست سمت راستش رو گرفتم و بلندش کردم و طبق عادت همیشگیم چند قدم راهنماییش کردم تا مطمعن بشم نمیوفته.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایشان فاتحه ای بخوانید

 109. نظری بیشه درازنظری بیشه درازsays:

  سلام مجدد استاد خواب دیدم یکی ازپسرهای فامیلم با مادرش بود جوان است ریشش جو گندمی شده صدای مادرش کردم که پسرت ریشش سفید شده سمت چپ دیدم پسر عمویم که مدتها هست شهید شده برسرسنگی نشسته وداره صحبت میکنه ریش مشکی وصورتی نورانی داره وجلو رفتم دستهایش فشردم وسلام بسیار گرمی باهاش کردم وگفتم من مشکل بسیار سختی دارم ایا ازاین مشکل بیرون میام گفت نه دوباره اسرار کردم سرش تکان داد ابراز رضایت کرد وگفت نامه بنویس ومن نوشتم وامضا کردم بعد دوباره برادرش درخواب دیدم بهش گفتم که برادرش شهیدت در خواب دیدم ونامه بهم داد گفت کجاست گفتم همینجاه است دیدم نامه بزخاله خورده بود در واقعیت مشکل سختی دارم با تشکر فراوان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای پریشان و درهم است تعبیری درست ندارد

 110. زینبزینبsays:

  سلام دیشب خواب دیدم برادرم مردم با حالت خوب و لباس زرد روشن و غمگین نبود بهش گفتم حالتون خوبه هی دنبالش میرفتم ک از من راضی هسین جاتون خوبه بهش دست دادم میخواسم روبوسی کنم ک نکردم ترسیدم گفتم از من راضی باشید اگر بد شما گفتم خوشحال بودم تو خواب دیدمشون تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی این است که منفعتی دنیوی نصیبتان خواهد شد

 111. عارفعارفsays:

  خواب مادر شوهرم که فوت شده رو دیدم،دیدم با زن داداشم جایی رفتیم. مادر شوهرمو میبینیم تو یه مراسم جشن بود فک کنم نشسته تمیز و سرحال، لباس سبز و شال سبز تنشه دستش هم پر النگو. دستاش تمیز و سفید حالش خیلی خوب بود.اول من سلام و روبوسی کرد بعد زن داداشم. مادر شوهرم زن خیلی خوبی بود و من رابطه خوبی باهاش داشتم. و اینکه زن داداشم فقط دو سه بار مادر شوهرم رو دیده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید انشالله خیر است

 112. Zahra fooladiZahra fooladisays:

  سلام لطفا جواب بدید من از استرس تپش قلب گرفتم،مامانم خواب دیده که دست یه مرده رو گرفته وبعدش دست اونو تمیز میکنه،تعبیرش چیه؟؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جای نگرانی نیست ممکن است ک از فرد مرده چیزی به مادر شما برسد.

 113. مریم رضاپورمریم رضاپورsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم که خاله ام تازه فوت کرده بود دوسه هفته هس توخواب دیدم که تویه جایی خالم دوتا دستامو گرفته و هی تو یه نقطه میچرخیمدور خودمون اون مکان هم یه جای تاریکی بود فقط یه لحظه خالم با عصبانیت گفت که ولم کن خواهشنا تعبیرشو بگید واسم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون برای شادی روحشان قران قرائت کنید

 114. FFsays:

  سلام بابام خواب دیده که پدر بزرگ مادریم که تازه فوت شده دستشو گرفته اورده تو اتاق میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه . در ضمن بابام سکته کرده و نصف بدنش فلجه ولی توخواب سالم بوده و پدر بزرگم یه لباس داشته که کهنه بوده اخریا همونو می پوشید تو خواب بابام هم همونو پوشیده بود میخواستم بدونم خوابش بد که نیست این که لباسش کهنه بوده یا بابام دستشو گرفته

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید ونشانه صلاح کار است

 115. الیالیsays:

  سلام خواب دیدم تعداد زیادی از دوستای خواهرم سرزده اومده بودن خونمون تولد، منم مجبور شدم تو مهمونی باشم علی رغم میل باطنی،،، بعد موقع خدا حافظی ی مرد مسن قد بلند به من و خواهر بزرگترم دست داد، از روی احترام دست دادیم ولی راضی نبودیم با نامحرم دست بدیم، مرد بعدی که خواست دست بده خواهرم بهش دست نداد، ولی من دیدم غریبه هست ولی شبیه دایی مرحومم هم هست، بعد گفتم اشکالی نداره و دست دادم ولی خیلی شل با نوک انگشت دست دادیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر اشنای شما با افرادی جدید در زندگیتان است

 116. زهرا ملکیزهرا ملکیsays:

  سلام .دیگه تعبیر خوابها رو جواب نمیدید؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب ثبت شده پاسخ داده میشود

 117. مهدی بمهدی بsays:

  خواب دیدم با پدر معشوقه ام که رابطه ی خوبی باهاش ندارم به صحبت و بازی کردن پرداخته ام. چه تعبیری دارد؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برر فکر مشوش تعبیر میشود

 118. ازیتابازارنویازیتابازارنویsays:

  سلام من ساعت6:30صبح خواب دیدم که به ممزل عمویم که فوت شده رفتم که باواردشدن به خانه بلندشدوبه من دست داددرتعبییرامده نزیکی زمان مک خود یایکی ازاطرافیان خانواده ایادرست است لطفا پاسخ دهیدممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب بعد از اذان صبح تعبیر درست ندارد برایشان فاتحه ای قرائت کنید

 119. ارمیاارمیاsays:

  سلام. خواب پدرم دیدم خونه مادر بزرگ بودیم من و داداشم تو حیاط بعد دیدم با داداش از اون ور حیاط اومدن خوشحال بود پدرم و بعد با پسر خاله من داشت شوخی میکرد و بعد که نزدیک شد من دست دراز کردم دست دادم احوالپرسی کردم بعد دیگه چیزی یادم نمیاد ولی چند سال که خواب ش ندیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای امرزش روح اموات فاتحه ای قرائت کنی انشااله خیر است

 120. پردیسپردیسsays:

  سلام خواب دیدم انگشتان دست پدر مرحومم رو لمس می کنم و زبر هست بهش میگم من تو خونه کرم دارم بدم بزنی دستت نرم تر بشه. میگه نه خودش خوب میشه. ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است تغییراتی مثبت در زندگیتان ایجادشود

 121. مهدی رجبیمهدی رجبیsays:

  سلام خسته نباشید خواب پدر بزرگم که سال پیش فوت شدن دیدم به من گفتن که بیا از این دنیا بریم هیچی تو این دنیا نیست منم قبول نمیکردم ... این خواب رو دو شب دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نشانه ی سعادتمندی در اینده باشد

 122. فریدهفریدهsays:

  سلام وقت بخیر.خواب یکی از اقواممون ک فوت کرده دیدم رومبل نشسته من میریم پیشش سلام میکنم باهم دست میدیم وفشارمیده دستامومنم مقاومت میکردم ازترس ازخواب بلندشدم دیدم ساعت 7صبحه.توروخداتعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روابطی جدید است برای امرزش روحشان صلواتی خیرات کنید

 123. سارا فرهادیسارا فرهادیsays:

  سلام، مادرم خواب دیده که پدربزرگ مرحومم با همه عروس هاش شوخی می کرد و ناگهان دست یکی از زنعموهام رو می کشه و اون هم هی میگه ولم کن دستمو ول کن اما پدربزرگم محکم دستشو می کشه سمت خودش... تعبیرش چی میتونه باشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه محبت و دوستی در زندگی شماست

 124. الی بانوالی بانوsays:

  سلام ،من پدربزرگمو خواب دیدم که در یک جمعی هستیم منتظر قطار ، من در خواب وقتی پدربزرگمو دیدم با او دست دادم و درحین حرف زدن مدام گریه میکردم، او هم حال تمام همه رو پرسید و گفت به پدرت سلام برسان ،بعد هم یک خوراکی بهش دادم ، تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دوری و دلتنگی است برای ارامش روح اموات فاتحه ای قرائت کنید

 125. مسعود بیادمسعود بیادsays:

  سلام من چند شب پیش توخواب دیدم که مادربزرگم که ۲سال پیش فوت کرده بود اومدتوخوابم از یه سقفی دست راستشو درازکرد منو کشید بالا بعدش همدیگرو بغل کردیم کلی قربون صدقه من رفت لطفا تعبیرشو میگید بهم سپاسگذارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دوری و دلتنگیاست برای ارامش روحشان فاتحه ای بخوانید

 126. زهرا قاسمیزهرا قاسمیsays:

  سلام من خواب دیدم مهمونی دعوت شدیم همیشه خالم ۴۰ امام نذری میده حدودا ۵۰ نفری مهمون باهم داشتن وارد خونه میشدن در بین اینا پدربزرگم ک ۱۰ سالی میشه فوت کرده رو دیدم تو راه پله بود من جلوی در ورودی درحال خوش آمدگویی بودم و پدربزرگم مخالف با مهمونا شده بود دستش رو ب سمت من دراز کرده بود و متعجب از اینک سالهاست فوت کرده چطور میبینمش دستمو ب سمتش دراز کردم باهاش دست دادم جمعیتو داشتم کنار میزدم بغلش کنم ک پسم زد تعبیرش چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   میتوانید برای امواتتان فاتحه ای بخوانید

 127. Z_mZ_msays:

  دوسته من یه خوابی دیدههمش میگه من استرس دارم توبرودنبال تعبیرش دیده عموی مامانش که زمان زنده بودن عین بابابزرگ میمونده براش رو توی خیابون دیده باهم درموردنمیدونم چی حرف میزدن دوستم دستشوانداخته دوربازوش ازخیابون ردش کرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است اتفاقات ناراحت کننده ای برایتان اتفاق بیوفتد

 128. محبوبه صبوریمحبوبه صبوریsays:

  سلام من خواب خواهرکوچکترمو دیدم که هشت ماه پیش فوت کرده رفتم دستش رو گرفتم بدون هیچ حرفی دست تو دست هم چند قدم راه رفتیم بعد پدرم رو دیدیم ودست خواهرمو تو دست پدرم گذاشتم واونا با هم رفتن به یه سمت دیگه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه محبت و دوستی با خانواده است

 129. MahtabMahtabsays:

  با سلام من خواب دیدم دختر یکی از اقوام به همه داشت میگفت که من فوت کردم خودمم همونجا بودم گفتم چرا دروغ بگی گفت میخوام ببینم واکنششون چیه گفتم وااای همه جا پخش میشه به گوش خواهرم میرسه خوب نیست دیدم به مامانش گفت خیلی عادی بود مامانش گفت خب این فوت کرده فردا شب مامانش مسافره داشتم تو دلم میگفتم چرا اصلا ناراحت نشد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام عمرشان دراز است و جای نگرانی وجود ندارد

 130. ناشناسناشناسsays:

  سلام خواب دیدم که مادربزرگم اومده بود و من پیشقدم شدم و دستم را دراز کردم دست دادم اونم دست داد و بهش گفتم سلام مامانجون خوبی؟اون فقط سرش را تکان داد بعدم انگار راه را بلد نبود داد زد و به یکی گف درسته من هم چیزم را از دست داده ام ولی دندان هایم را دارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده خانواده و روابط خوب در جمع خانواده است

 131. امیرامیرsays:

  من درخواب دیدم که مادربزرگم(به تازگی فوت شده)همان طور که بر سر مزارش هستیم قبر شکافته شده و مادر بزرگ با لباس آبی روشن و تمیز دیدم که گفت ازهمه راضی هستم ولی یکی فحش داده من از این حرف ناراحتم و دستانش رو فشار دادم و بوسیدم و از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برای ایشان فاتحه بخوانید

 132. نازگلنازگلsays:

  سلام دیشب خواب دیدم دایی ام که هفت ماه پیش فوت کردند اومدند به خواب من خیلی خوش تیپ ومرتب بود یک اقای دیگه هم دنبالش بود اومد توی خونه ی من با لبخند وارد شد من در خواب میدونستم که دایی ام فوت کرده بهش گفتم چرا اومدی اینجا ایشون دست منو اروم گرفت من دستمو از توی دستش با عصبانیت کشیدم وازاو خواستم زود از خونه ی من بیرون بره اون هم در را باز نکرد بدون این که چیزی بگه اروم از خود در خارج شدممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دلتنگی و دوری است بهتر است برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 133. راض.نونراض.نونsays:

  من خواب دیدم من و شوهرم در خانه برادرم خوابیدیم که مثل اینکه یک راهرو تقریبا تاریک با چند تا اتاق بود پدرم ک چهارماه است فوت شده را دیدم که از یکی از اتاق ها به اتاق دیگری رفت من با گریه دنبال او رفتم در اتاق پدرم به من با مهربانی سلام کرد و دستم را گرفت و میخواست من را در آغوش بگیرد ولی یکی از دوستانم اجازه نداد و دوستم دست دور گردن من انداخته بود پدرم انگار از اینکه دوستم اجازه نداده بود ناراحت شد. ناگهان پدرم را ندیدم در اتاق ولی برای او گریه میکردم و خاطراتش را در خواب مرور میکردم و زن داداشم از طاقچه ان اتاق امد و به من دلداری داد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است تغییرات مهم و مثبتی در تقدریتان رقم بخورتد و برای ارامش روح اموات قران بخوانید

 134. مهسامهساsays:

  سلام خواب دیدم پدرم که 4 ماهه فوت شده دوباره زنده شده به خونه برگشته و من باورم نمیشه و بهش میگم دستمو بگیر مطمئن شم زنده ای و اون دستمو گرفت و لبخند زد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دلتنگی .و دوری است برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 135. نگار جزانینگار جزانیsays:

  سلام من خواب دیدم در یک اتاقی که نمیشناختم ایستادم ونمیدونم چطوری از اونجا سر در آوردم در اتاق رو به بیرون باز بود رو به بیرون که درست چیزی نمی دیدم ولی حس میکردم اتاق کاه گلی لب دریاست و میخوام ازش برم بیرون که یک دفعه چشمم افتاد به پدرم که چند ماه پیش فوت شد بهش گفتم تو هم بیا با ما بریم گفت باشه پاهاش همیشه مریض بود نمیتونست بعضی وقتا رو پاش بایسته دستش دراز کرد رفتم دستش گرفتم بلندش کنم که نتونستم در حالی که افتاده بودم رو زمین و دستای اون تو دستم بود مواظب بودم نیفته که افتاد سمت چپ من و من دست راستش فشار میدادم میکشیدم بلندش کنم من به حالت خوابیده روی زمین اون با زانوی خم شده پایین پام دولا شده بود گفت دختر من نمیتونم بیام تو برو من پام درد میکنه که خواهرم که مانتو مشکی تنش بود اومد تو اتاق این صحنه را دیدو دیگه بیدار شدم در ضمن من سفری در پیش دارم به خارج از کشور

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه سرافرازی در دنیا و برکت در عمر است

 136. NassNasssays:

  سلام من خواب ديدم كه راه باريك و تاريك و پر از درخته بعد ته اين راه به ي خونه ميرسه .ميگن اينجا قبر مادربزرگم هست و داخل اون خانه اون يكي مادربزرگم بعد من اولش ميترسم و برميگردم اما بعدش وارد راه ميشم بالا سر مادربزگم دعا فاتحه ميخونم يهو زمين ميلرزه و صداي جيغ مياد خيلي ترسيدم بعد يهو ديدم مادربزرگم لاغر اما صورت سفيد و لباس هايش مشكي انگار نگران ي مسيري رو هي با سرعت ميره و مياد بهش ميگم من چيكار كنم برات سوره قران بخونم ميگه نه فقط دعا كن ،بعد ميبينم دستش رو ميگيرم دارم ميبرمش خونه دخترش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به این معنی است که خداوند کریم به شما در همین روزها نگاه ویژه ای داشتند و بخاطر دعای خیر دیگران برای شما تغییراتی مهم و مثبت در تقدیرتان به عمل خواهد آمد

 137. پریساپریساsays:

  سلام میشه لطفا جواب بدین.دیشب خواب پدربزرگمو دیدم ک ۳ سال هست فوت شدن ما خیلی بهم وابسته و نزدیک بودیم.خواب دیدم تو ی جمع شلوغی هز فامیلامون هستیم یهو مدربززگمو خیلی اراسته و خوب میبیینم .من و دخترخالم ب سمتش میدوییم و بغلش میکنیم بعد اون دست راست و من دست چپشو میگیریم و راه میریم ب سمت بیرون تو راه خارج وارد ی مدرسه میشیم ک دارن رنگش میکنند.پدربزرگم دست مارو ول میکنه و نگاهی ب مدرسه میکنه بعد ما دوباره دستشو میگیریم بقیش یادم نیست.میشه خواهشاااا تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برای آرامش روح ایشان فاتحه ای بخوانید

 138. MinaMinasays:

  سلام میشه لطفا جواب بدید من چند شب پیش خواب دیدم در یک مسجد هستم و درحال خدافظی هستم و یکی از اقوامم ک تازه فوت شدن دیدم ک دستش رو به حالت دست دادن دراز کرد و منم دست دادم و رفتم بعد رفتم یک مسجد دیگر مادر بزرگم که چند سال پیش فوت شدن در سجده بود با چادر سفید منم منتظر بودم از سجده بلند شه که از خواب پریدم تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   محبت و صفا و صمیمیت بین خانواده تان زیاد میشود

 139. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم ک باپدربزرگ و مادرم راه می رفتیم و ب خانه ی پدربزرگ رسیدیم تو حیاط اول ورودی ک دست پدر بزرگمو گرفته بودم مثل عروس و دامادها گفتم نصیب و قسمت ماهم این بود ...از اولش همین قسمتم بود و بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   میتوانید برای آرامش روح اموات گذشتگانتان فاتحه بخوانید

 140. توکل برخداتوکل برخداsays:

  باسلام مجدد مدیر محترم من یکم خواب اشتباه تعریف کردم ،مادرم تو خواب به مادربزرگم که فوت شده میگه میترسم وکمک میخواد بعد مادربزرگم دراز کشیده مادرم میره پیشش ودست شو میزاره روی دست مادربزرگم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه سلامتی و عمر دراز است

 141. گلی اقبالیگلی اقبالیsays:

  خواب دیدم مادربزرگم ک از دنیا رفته چهره عبوسی دارد و مشکی به تن کرده با من حرف نزد فقط به من نگاه میکرد رفت و وضو گرفت من مرتب صدایش کردم به به من چیزی بگو او فقط دستش را به سمت من گرفت و من دستش را گرفتم و فشردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در زندگیتان ممکن است اتفاقات هیجان انگیزی رخ دهد برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 142. مریم اسدیمریم اسدیsays:

  سلام من دو شب قبل خواب دیدم پدر بزرگ مرحومم وارد منزلی شدند که همه ی خانواده ی من هستن خواهرم جلو رفت و به پدربزرگم دست داد ولی دستش از بدن پدر بزگم رد شد و گفت این روح پدر بزرگ است اما من جلو رفتم و با پدر بزگم دست دادم اما دست من رد نشد و او دست من را گرفت و شب بعدش هم خواب دیدم دقیقا در همان موقعیتی که خوابیده بودم هستم و فردی بلند قامت با لباس مشکی بلندی که پوشیده بود و چهره اش از زیر شنلی که روی سرش بود دیده نمیشد و فقط سیاه بود من در خواب میدانستم که او عزرائیل است ابتدا خواهرم را صدا زدم و در خواب هم میدانستم خواهرم خواب است و بعد اشهدم را گفتم و بعداینکه اشهد را گفتم ان فرد که عزرائیل بود از خانه خارج شد و من بیدار شدم ممکنه تعبیر این دو خواب من را بگید و اینکه این دو خواب که دقیقا در دو شب متوالی دیدم به هم مربوط است؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده نیازمند بودن میت به دعا و خیرات است

 143. م آزادم آزادsays:

  پدرم خواب دیده در چاله ای افتاده و پدرو مادرش که چند سالی می‌شه فوت کردن دست چپشو میگیرن که بیاد بالا ولی آخرسر خودش از چاله میاد بیرون در ضمن پدرم مریضه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بهتر است صدقه ای دهید ودر مشکلات به خداوند توکل کنید

 144. مهیامهیاsays:

  سلام ، من دیشب خواب مادر شوهرم را دیدم که بالای ۱۰ سال فوت شده ، توی خوابم دیدم که از خواب بیدار شدم و دیدم مادر شوهرم خانه ما مشغول یه کاری هست ، اومدم تو اتاق شوهرم را بیدار کنم که بگم مادرت اومده ولی هرکاری کردم بیدار نشد و بعد مادر شوهرم اومد تو اطاق دستمو گرفت گفت بلند شو بریم که من از خواب بیدار شدم ، لطفا تعبیرشو بگین بهم چی هستش؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای امرزش روحشان صلواتی خیرات دهید به نظر میرسد نیازمند دعا هستند

 145. پریسا....پریسا....says:

  سلام، من پنج ماه پیش باردار بودم و بچه م سقط شد، دیشب خواب مادر بزرگم رو دیدم، خیلی حالش خوب بود با پدرم توی خونه مون داشتن شیرینی میخوردن، من توی خواب میدونستم که مادر بزرگم مرده و من دارم خواب میبینم، انگشت کوچیک دست چپ ش رو گرفتم، بهش گفتم من کی بچه دار میشم، یه بچه سالم میخوام، بهم گفت تو نمیتونی بچه دار بشی، سه بار دیگه بچه سقط میکنی،خیلی ناراحت شدم و توی خواب گریه کردم، و با گریه از خواب بیدار شدم، لطفا تعبیر ش رو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام گریه از روی اندوه بر شادمانی و شادی در زندگی اینده تان تعبیر میشود

 146. S.nzS.nzsays:

  با سلام من پدربزرگم ۲۰ روزه فوت شده . خواب دیدم که داخل حرم مشهد هستم . کنار ضریح حرم با مادرم بودم که حس کردم حالم بده کنار ضریح حرم نشستم . سرمو که بلند کردم دیدم پدربزرگم داره میاد ولی دسته پدربزرگمو یه اقا گرفته بود که دیدم اون اقا جوونیای پدربزرگمه . من وقتی دیدمش بلند شدم دیدم با لبخندی که چشاش اشک جمع شده بود داشت نگام میکرد وقتی بهم رسید دستشو به سمتم دراز کرد منم دستشو گرفتم وقتی گرفتم نفهمیدم فوت شده تا اینکه مادرم توی خواب اسممو صدا کرد وقتی صدام کرد فهمیدم که پدربزرگم مرده . ترسیدم توی خواب و یه قدم عقب رفتم که از خواب پریدم و دیدم ساعت ۶ صب هستش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نمادی از دلتنگی و دوری برای شما باشد بهتر است برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید انشالله خیر است

 147. محمد سروستانیمحمد سروستانیsays:

  خواب دیدم رفتم خونه مادر بزرگم نشسته بود و مشغول درست کردن نخ بود. تا نو دید دستشو به سمت من دراز کرد و دست داد ولی‌ دستش از آرنج به پایین دراز شده بود. بعد از ان روبروی حسینه محل رفتیم که اونجا برادرم هم بود و ما در حال تدارک پختن آش بودیم . مثلا شستشوی بر نج و سایر حبوبات که بیشتر داخلش ماش بود و عدس یا فراهم اوردن یک پاتیل جهت پختن اون آش. لطفا بطور دقیق حتی الامکان راهنمایی بفر مایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. برکت در زندگی شما سرازیر می شود.

 148. سپیدهسپیدهsays:

  سلام من خواب دیدم خواهر شوهرم ک یک ساله مرده ب خوابم اومد تو خوابم اینجوری بود انگار از مسافرت میومد دلمون براش تنگ شده بود منم با ایشون دست دادم تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای ارامش روحشان سوره فاتحه را بخوانید

 149. الالsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم مرده و ما داریم میریم مجلس ختم ، مادرم لباس سرخ تنش بود، در راه من و مامانم نزدیک پارک و در فضای مطلوب زن همسایمون که چند سالی است فوت کرده را دیدیم و با او دست دادیم ، زن همسایمون لباس کرم رنگ مایل به گلبه ای تنش بود. ممنون از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویامیتواند بیانگر به وجود امدن تغییراتی مهم و مثبت در زندگی و کار شمادلالت داشته باشد

 150. هانیههانیهsays:

  از زبان مادرشوهرم هست که همسرشون فوت شده خواب دیدم همسرم خیلی خوشحال وسرحاله همه دور هم بودیم همسرم دنبال من میگشت تا من ودید دستش ودراز کرد ودستم وتو دستش گرفت ومحکم فشار میداد وخیلی خوشحال و شاداب بود ولباس تمیز کت شلوار پوشیده بود سلام میخواستم بدونم تعبیرش چیه ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا میتواند بیاتگر رضایت میت از وضعیت خود باشد بهتر است برای ارامش روحشان قران بخوانید

 151. شکیبشکیبsays:

  سلام بنده خواب دیدم که از یه جایی نمیتونم برم بالا و مادرم که چند ساله مرحوم شدن دستمو گرفتن و کمکم کردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیر و شادمانی در اینده ای نزدیک به شما خواهدرسید و برای ارامش روحشان فاتحه ای بخوانید

 152. کوثر عبداله زادهکوثر عبداله زادهsays:

  پسر خاله مادرم ۱ سال و نیم هست که فوت کرده الان ما جشن عروسی در پیش داریم اومده خواب مادرم و از صبر خارج شده گفته به صاحب عروسی بگو این صدای بزن و برقص خیلی منو اذیت میکنه بعد دست مامانم و گرفته گفته بیا بریم اونجا ساکت تره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مسائلی باعث استرس و اضطراب شما شود بهتر است صدقه دهیدوفاتحه ای بخوانید

 153. فاعزهفاعزهsays:

  سلام من یک شب خواب دیدم زن داییم که براثر سرطان فوت کردند را در کوچه دیدم من میخواستم با ایشون حرف بزنم ولی ایشون عجله داشتند گفتم چرا دایی مهدیم که چن ساله فوت کرده نمیاد تو خوابم؟ که زبونش رو گاز گرفت و سرخ شد من هروقت زن داییمو خواب میبینم همین سوالو میپرسم و هردفعه ایشون جواب نمیدن و فقط سرخ و کبود میشن و زبون و دهان خودشون رو گاز میگیرند( البته لازم به ذکر هست من دایی مهدیمو خیلی دوس داشتم اونم منو خیلی دوست داشت تا به عمرم هیچکی ب خوبی دایی مهدی رو ندیدم منو از مادرمم بیشتر دوست داشت و هیچ دشمنی باهم نداشتیم) زن داییم تو خواب داشتن از یکی از کوچه های خونمون با عجله رد میشدن که دست کردم تو جیبشون یک کاغذ مچاله شده بود کاغذو باز کرده بودم دوبار چن عدد خونده شد برام۲۹ ۱۲ ۷من فکر کردم تاریخه چون حس کردم باید قسمت تاریخ صفحه بنویسمش فکر کردم تو اون تاریخ قراره ازدواج کنم ولی تو اون تاریخ ک حس کردم مربوط ب پارسال میشه هیچ خواستگاری نداشتم رو کاغذ هم ب خط تحریری خودم نوشته بود معشوق وصل اید خواهش میکنم تعبیر خوابم رو بگین باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   اگ مشکل دیگ ای دارین از راه دیگ ای دنبال حلش باشین، این اعداد هم ممکن تاریخ خاصی که توی ضمیرناخودآگاهتون و شما فراموش کردین باش

 154. هیلاهیلاsays:

  سلام پدربزرگ و مادربزرگ من فوت کردن،دیشب خواب دیدم رفتم خونشون،جفتشون بودن،با بابابزرگم دست دادم و احوالپرسی کردم،سرشو بوسیدم،بعد رفتم دستشوییشون ک دیدم همسایشون کامل داخل دستشویی رو میبینه و پسراش اومدن لبه دیوار،منم توی همون حالت پاشدم و رفتم دعواشون کنم،باباشون شروع کرد اعتراض ب من،یهو دیدم میخوام نون بخرم و پولی همراهم نیست دوستم رو دیدم که بارداره و پول زیادی داد به من گفت نون بخر واسه خودت،پول دو تومنی،هزاری،پنجاهی بود رفتم تو صف وایسادم،همون دوستم صدام زد گفت بیا خونم کارت دارم،رفتم اونجا و یادم نمیاد دیگه چیشد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از روابط احساسی که شما با اطرافیانتون دارید دیگران برداشت دیگ ای دارن اما در نهایت شرایط طوری رقم میخورد که به نفع شما خواهد بود

 155. مریممریمsays:

  سلام همسرم دیشب خواب دیده بود که شوهر عمه م که سید هست میبردش خونه ی همسایشون که اون همسایه هم سید هست و از دنیا رفته و اونجا شوهرم با همسایه مرده دست میده. همسایه هم پدر شوهر پسر شوهر عمه م هست و از آشناست. ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید انشالله خیر است

 156. الاله مشرقیالاله مشرقیsays:

  سلام من خواب پدربزرگم که فوت شدن رادیدم،باوجوداینکه درواقعیت ریش نداشتن ولی درخواب ریش های بلندوسفیدی داشتن وبلوزسفید پوشیده بودن،اومدن تویه اتاق صدام کردن ومنو بردن کنار یکی از خواستگارایی که داشتم نشوندن اون اقا درواقعیت خیلی برام مزاحمت ایجادکرد واذیتم کرد،توی خواب پدربزرگم میگفت خوب شد بااین ادم ازدواج نکردی بعد به اون اقا میگفت قرارنبود دخترمنو اینقدراذیت کنی😔هنگام صحبت هم دستم رومیگرفت ونوازش میکرد...پنجشنبه هم این خوابودیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   فرد محترم و با آبرویی به خواستگاری شما می آید

 157. پژمان صادق نیاپژمان صادق نیاsays:

  سلام مادر من پرستاره و بازنشسته شده خواب دیده که شهید سپهبد سردار سلیمانی اومدن به خوابشون تو بیمارستان با زنشون بودن و برا خون اماده بودن و از مادرم موقع رفتن از بیمارستان دست مامانمو به نشونه خدافظی گرفت و خودشو زنش رفت تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سام ممکن است خیر و منفعت در زندگیتان به وجود بیاید

 158. کلالهکلالهsays:

  سلام خواب دیدم که برادرم که فوت شده است جوانتر از موقع فوت شدنش بهمراه دخترش که خیلی کوچکتر از الان می باشد وارد اتاقی شد که من در انجا بودم و بمحض دیدن من به سمت بنده امد و با من دست داد. تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده تغییراتی مثبت در زندگیتان است

 159. توکل برخداتوکل برخداsays:

  باسلام خدمت مدیر محترم مامانم دیشب خواب دیده درخانه ی مادر بزرگم که چند سال فوت کرده وخانه قدیمی داشت یه حمام قدیمی بود که داره توی اون استحمام میکنه ولی میگه احساس خیلی خوبی داشتم لطفا بگید تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   غم و اندوهتان از بین می رود و به آرامش می رسین

 160. حسین زارعحسین زارعsays:

  با سلام، دیشب خواب دیدم، پدر بزرگم را هنگام دفن کردن دستش از کفن بیرون بود و به محکمی دست مادربزرگم را گرفته بود ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   پدربزرگتون نیازمند خیرات و اینکه مادر بزرگتون اگ بدی ازش دیده حلالش کنه

 161. کامران میراقازادهکامران میراقازادهsays:

  سلام .دیشب حدود ۴ صبح خواب دیدم پدرم که چند ماهی است که فوت شده با لباسی که معمولا تابستانها تو خونه تنش میکرد در حال صبحانه خوردن است و گهگاهی ام میره سر گاز و چای میریزه برا خودش. احساس میکنم که اینجا منزل مادر بزرگم باشه که اونم چند سالیه فوت شده. من از یک پنجره کوچیک (که در گذشته بین اشپزخانه و اطاق تعبیه میکردن) داشتم پددم را نگاه میکردم .من دست راستمو دراز کردم که دستشو بگیرم و اونم همینکارو کرد به سختی دستهامون بهم میرسید . ولی همینکه فک کنم دستمون رسید از خواب با گریه فراوان بیدار شدم . البته مدتیه زیاد خواب پدرمو که فوت شدن میبینم .تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام زیاد براشون قرآن بخونید

 162. نیک شریفنیک شریفsays:

  سلام خواب دیدم زنگ زدن بە برادرم کە جنازە مادرتون کە٤سالە فوت شدە، باد کردە و بو میدە بیایید قبر رو بشکافید و دوبارە جنازە رو دفن کنید.قبر رو شکافتن من خیلی بی تابی و گریە میکردم رفتم دست مادرم رو گرفتم خیلی گرم بود. خواھر دیگرم ھم دست راست مادر رو گرفت و بە برادرم گفت مامان خیلی گرمە .در این ھنگام خواھر دیگرم بە پای مادرم دست زد کە مادر نشست و گفت بە پام دست نزنید درد دارم .گویا در این چھارسال کمی خشک شدە بود و صدای شکستن میداد.ما داد زدیم مادر زندس و زندە بە گورش کردە بودن .برادرم گفت دوبارە دفش کنید من نگھش نمیدارم من داد زدم مادر مال من است خودم نگھداری میکنم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به مادرتون سر بزنید و براشون قرآن بخونید خیرات کنید براشون و نماز به نیت نماز های قضاشون براشون بخونید

 163. کژال کژالکژال کژالsays:

  خواب مرد مرده ای دیدم به طرف گورستان میبرند عده ای زیادی پشت سر جنازه بودن با گفتن لا اله الا الله اورا میبرند منم که ارتفاع بلندی بودم آنهارا از پایین میدیدم دیدم دست ان مرد مرده باز است واز تابوت بیرون روبه اسمان من تجب کردم وپرسیدم مشخص مرد است مرده اما چرا دست ان مرد بسته نیست مگر مرده دست باز است کسایی که کنارم بودن گفتن داره دعا میکنه خواهش میکنم تعبیر کنید چن روزه خواب تابوت ومرده میبینم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اگر کسی در اطراف شما یا آشنایان مرحوم شدن کار ناتمامی دارن که نیاز دارن انجام بشه تا به آرامش برسه یا اینکه خانوادش نیاز به کمک دارن

 164. سمیراسمیراsays:

  سلام خسته نباشید بنده ساعت ۶ ونیم صبح خواب دیدم ک پسرداییم ک ب رحمت خدا رفتند ب من زنگ میزنند و میگوید ک من زنده ام سمیرا من هم در یک فروشگاه لباس بودم و مادرمم و انگار خالم هم بودند باهم در فروشگاهی بالاتر از اونجا بنده هم در جواب ایشون گفتم بیا ب این آدرس ب همراه هم ب نزد مامانم بریم تورو ببینه بعد با عجله از اون فروشگاه میام بیرون و ۳ نفر از دوستانم را میبینم و همین لحظه هم میبینم پسرداییم از یه تاکسی پیاده میشه اونور خیابونه و داشت اشتباهی ب سمت خیابون بالایی میرفت بلند داد زدم وایسا از شدت خوشحالی ب دوستام گفتم ببینید پسرداییم زنده شده دوباره برگشته اون ها هم با حالت کنایه گفتند خوبه بین این همه شکست و بدبختیاش یکجا شانس آورد پسرداییش برگشته زنده شده بنده هم بدون توجه ب سمت دیگر خیابون رفتم از شدت خوشحالی میخواستم پسرداییم رو در آغوش بگیرم ولی ایشان ب حالت خجالت و سرسنگینی دستشو دراز کرد ب سمتم ک دست بدم با ایشون منم دست دادم و با دست دیگرش دستم رو فشار داد و محکم گرفت و منم با خنده و گریه ایشون رو تماشا میکردم و چهره ایشون خیلی قشنگ تر شده بود مژه هاشون بلند شده بود و چهره نورانی داشتن و با لبخند منو نگاه میکردن و من میگفتم معلومه خیلی پخته شده تو اون دنیا و عذاب زیادی کشیده و الانم معلومه جاش خوب بوده ک انقد ظاهر زیبا و نورانی و برخورد متینی دارند دیگه یادم نمیاد ک مسیریو با ایشون همراهی کردم یا ن تا الان انقد چهره ایشون رو زیباو دلنشین و واضح ندیده بودم میشه تعبیرش رو بفرمایید سپاسگذارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ان است که بخاطر دعای خیر دیگران برای شما تغییراتی مهم و مثبت در تقدیرتان به عمل خواهد آمد

 165. سمیراسمیراsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم پسرداییم ک فوت شدند با من تماس گرفتند و گفتند ک من زنده هستم و من گفتم ب این آدرس بیا و با دیدن ایشون ب من دست دادند و دستمو محکم گرفتند و صورت ایشون خیلی نورانی و زیبا شده بود و ب من لبخند میزدند میشه تعبیر خوابم رو بگید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای ارامش روح میت صلواتی خیرات دهید

 166. محدثهمحدثهsays:

  سلام من خواب دیدیم مادربزرگ پدرم که فوت کرده چندتابچه نوزادآورده بودومنم یکی ازاون نوزادهاکه دختربودروبرداشتم وخیلی هم دوستش داشتم من تازه طلاق گرفتم میشه تعبیرشوبهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاقات خوبی در زندگیتون می افته برای اون مرحوم سوره ی یس بخونین

 167. شیما قوام شفیعیشیما قوام شفیعیsays:

  باسلام، دیشب توخواب دیدم برادرم ک سه ماهه فوت کرده توی تخت خوابیده داریم میبریمش دفن کنیم ولی هی از روی تخت ب من میگه ک دستمو بگیر منم ب مامانم گفتم ک من میترسم مامانم گفت نترس منم دست راستشو گرفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای برادرتون سوره ی یس بخونین نیاز به آرامش دارن

 168. کیمیاکیمیاsays:

  سلام صبح هوا روشن خواب دیدم مادرم کنارم روی یک صندلی نشسته یه جای پر جمعیت ‌روباز بودصندلیاش عین سینما چیده شده بود ولی سینما نبود سمت راستم مادر با چادرنماز(مادرم فوت شده اند چند ماهی) نشستن ،بعد اول فکر کردم غریبه اند بعد که صورتشون می بینم می شناسمشون میگم این که مامانه بعد دست راست تپلشو به طرف میاد منم محکم میگیرمش اما مامانم ساکت چیزی تو خواب نمیگه من بهش میگم تو مادرم بهم آرامش بده در حین فشردن دست راستش یه آرامش عجیبی میگیرم از خواب می پرم ،میخواستم تعبیرش بدونم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است الفت و صمیمیت بین شما و افرادی در نزدیکانتان زیادتر شود

 169. ArezooArezoosays:

  سلام من خواب دیدم عمه ام که چند ماه پیش فوت کرده تو خیابون نشسته رو صندلی و یک طرف خیابون بارون میومد و یک طرفه خیابون بارون نبود حال پدرم که چند هفته پیش فوت شده رو ازش پرسیدپ گفت حالش خوبه جاشم خوبه میاد بهت سر میزنه بعد من برگشتم خونه خودم بعد چند دقیقه در خونه منو زدن که باز کردم پدرم پشت در بود جون و سرحال ازش پرسیدم بابا چطوری خوبی گفت خوبه خوبم گفتم چیزی کم نداری گفت نه فقط تنهام بیا باهم دستمو گرفت با خودش برد میشه تعبیر کنید برام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده رحمت و نعمت در زندگیتان است که ممکن است برایتان ایجادشود وبرای ارامش روح میت فاتحه ای بخوانید

 170. TabasumTabasumsays:

  سلام من خواب دیدم که برادر نامزدم که تازه فوت کرده در خواب پهلوی من نشسته و دست منو میگیره بعدش منو میگه تو پاشو برو من بعدا تورو صدا میکنم اینجا بنشینی لطفا میشه هر چی زودتر تعبیرش رو بگید خیلی نگرانم که چی معنی داره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براش قرآن بخونین و فاتخه بدین

 171. نیلوفر نیلینیلوفر نیلیsays:

  سلام وقتتون بخیر.دیشب خواب پدر بزرگم را دیدم که د خانه خوابیده است و مادر بزرگم میگفت پدر بزرگ بیمار است من هم رفتم داخل تا عیادت کنم و دستم را روی دست پدر بزرگم گزاشتم بعد ناگهان ایشان دست مرا محکم گرفتند و من خیلی تعجب کرده بودم.میشه معنی اش را بگید.؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده دلتنگی و دروی است

 172. ماریماریsays:

  سلام دیشب مادرم خواب دیدن ک وارد امام زاده ای میشوند ک مردم میگفتن برادر امام رضا هستن همه جای امام زاده خاکی بوده مادرم یک جایی مینشیند و وقتی بلند میشوند می‌بینند اون قسمت کاملا پاک شده بعد آیینه ای را می‌بینند ک آیینه خاکی بوده ک همون لحظه شخصی آب ریخته روی آیینه و آیینه تمیز تمیز میشود البته آیینه جایی نبوده ک مادرم خودشونو در آینه ببینند بعد وقتی ک میخواستن از امام زاده خارج بشن مادربزرگ خودشون رو میبینن(که مادربزرگشون چند سالی هست فوت کردن) دستشون رو میگیرن ک از پله ها بیان پایین مادربزرگشون میگه این پله ها بلنده من پاهام کوتاهه نمیتونم بیام پایین. ببخشید طولانی شد ممنون میشم جواب بدید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر فراز و نشیب هایی است که برای شما در زندگی در مسیر زندگیتان برایتان برای رسیدن به خواسته هایتان ممکن است با انها روبه رو شوید

 173. پارسا زهیریپارسا زهیریsays:

  سلام من خواب دیدم مادر بزرگم دمه در خانه خودش دیدم وبه من گفت خوش امدی و دست من را محکم فشرد و مرا به سمت خانه خودش راهی کرد ممنون اگر جواب بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام احساس صمیمیت و نزدیکی نسبت به مادر بزرگتون دارین

 174. هالههالهsays:

  سلام نزدیکی های صبح خواب دیدم که دارم میرم دنبال کار تو مترو با دایی ام که فوت کرده و یه آقا دیگه بهش میگم عمو قرار دارن انگار مثلا معرفم باشن .وقتی میرسم میدوئم سمت دو تا شون اول اون آقا بعد دایی ام که هشت ماهه فوت کرده تو یه جای خلوت انگار وسط یه پارک .چون دو طرف سبزه بود تا اونجا که یادمه دست هر دو رو میگیرم شروع میکنیم به دویدن و منم بالا و پایین می پرم و لبخند دارم وسطشون ایستادم دستشون رو گرفتم تو خواب به اون آقا که یادم نیست دقیقا کی بود میگم عمو این آقا همون دایی ام‌ هست که فوت شده میگه میشناسمشون تو خواب دایی ام که فوت شده فقط میخنده قاه قاه نه خنده آروم لبخند که دندون ها معلومه انگار شوخی میخواد سربه سرم بزاره تو خوابم یه کت و شلوار و پیرهن سفید تنشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است درخانواده برایتان مشکلاتی ایجادشود که گذرا خواهدبود برای ارامش روح امواتتان سوره حشررا بخوانید

 175. طاهاقلیزادهطاهاقلیزادهsays:

  سلام خواب دیدم که در آشپزخانه یک خانه ای یک مار خیلی بزرگ اما زیبا و رنگارنگ سمت من میاد من فرار میکنم و مادرشوهر و دختر برادر شوهرم رو در آشپزخانه پنهان میکنم تا برم کمک بیارم...وقتی همه فهمیدن مار تو خانه هس جمعیت خیلی زیادی با من میان...از رود خانه باید رد میشدیم...وقتی رد شدیم شوهر سابقم که عاشق هم بودیم و فوت شدن مثل همیشه خندان و خوش رو با لباس تمیز و سفید دست مرا میگیرد و بیرون میکشد...با دست راست...من در فکر خودم می گفتم ما نامحرمیم ولی همه میدونن ما عاشق همیم و میخایم ازدواج کنیم(در خواب نمیدانم که فوت شده)و بعد بیدار شدم...تعبیر چیست ...شوهرسابقم که فوت شده در خواب های من همیشه زیبا و تمیز و لب خندان هس...همیشه یه لباس سفید تنشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای پریشان و درهم است

 176. علی اکبر پرهیزکاریعلی اکبر پرهیزکاریsays:

  خواب دیدم دست راست سردار سلیمانی رادردستام گرفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ایشون زیارت عاشورا بخونین مسولیتی دارین که باید بهش توجه کنین

 177. سبا زندیسبا زندیsays:

  سلام من خواب دیدم دوستم که چند سال پیش فوت شده توی خواب از دور منو دید دویید اومد سمت من با دوتا دستش دستای منو گرفت منم دستشو گرفتم بدون اینکه حرف بزنیم با هم همینجوری که دست همو گرفته بودیم شادی میکردیم و میچرخیدیم دوستم ۱۷ سالش بود فوت شد الان ۹ سال میگذره تعبیرش چیه؟اول که بیدار شدم چون قبل از خواب داشتم همش دعا میکردم واسه یه حاجتی که دارم فک کردم خواب خوبیه ولی الان شک کردم نمیدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نگران نباشین برای دوستتون سوره ی یس بخونین و نماز برای روحشون هدیه کنین از خواب حالت مثبتی برداشت میشه

 178. سالار پروازیسالار پروازیsays:

  من خواب دیدم که چن بار دست سردار سلیمانی را میبوسم او لباس سفید ب تن داشت و خندان بود تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ایشون زیارت عاشورا بخونین اتفاق خوبی براتون می افته

 179. کوثر اکبریکوثر اکبریsays:

  سلام.من امروز صبح بعد ساعت ۷ صبح خواب دیدم تویه خونه با فامیل هایم بودم و پدربزرگم که چند ساله که فوت کردن و منو پدر بزرگم بهم دست دادیم طوری که انگار سلام کردیم و بعد انگار جایی رفتیم که خاطرم نیست کجا.چون وقتی خواستم از خونه بیرون بیام با فامیل هایم از خانه بیرون آمدم ولی پدر بزرگم نبودفکر کنم همونجا که دستم رو گرفت من رو تا جایی برد میشه تعبیرش رو بگین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براشون سوره ی یس بخونین و شب ها هنگام خواب گلاب استشمام کنین که ذهنتون آروم شه

 180. زکیه حیدریزکیه حیدریsays:

  سلام،در خواب دیدم ب پدربزرگ مادری ک فوت کرده سلام کردم دست راست دراز کردم ولی با ساعدش دست داد،میدونستم مرده گفتم می‌خوام ببوسمت گفت نه،ولی من بوسیدمش ومحکم بغلش کردم ولی موقع بوسیدن دیدم ک اون پدر بزرگ پدری منه ک میبوسمش و بغلش میکنم ک اون هم فوت شده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براشون نماز والیدن بخونین اتفاق خوبی براتون می افته

 181. حسین عابدیحسین عابدیsays:

  باسلام وقت بخیر خواهر بنده نزدیک دوسال است به رحمت خدا رفته دیشب خواب دیدم درتاکسی کنارمن نشسته و با دست راست دست چپ من گرافته گاهی دستانم را میگرفت میفشرد وگاهی هم دست راستش را در دست چپم حلقه میکرد نشانه ی چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان سوره حشر را بخوانید

 182. ايلينمايلينمsays:

  سلام پدرشوهرم كه از فوتش چهل روز گذشت به خوابم اومده كه تو خوابم فك ميكنم تو جمع شلوغى نشستيم كه ميخوايم جنازه ى پدرشوهرمو دفن كنيم بعد پدرشوهرم از جاش بلند ميشه و دستامو محكم ميگيره و ميخواد طرف خودش بكشه منم فقط ميترسمو ميخوام دستامو ول كنه كه ول نميكنه و اخر با گريه ميرم عقب بعد باز دوتا جنازه ى ديگه كه نميشناسمشون يكى دختر يكى پسر اونا هم حركت ميكننو دستامو ميگيرن منم كلى گريه ميكنمو دستاشونو ميندازم پايينو سريع با ترس از خواب بيدار شدم تعبييرشدچى ميتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براشون نماز بخونین و هدیه کنین صدقه بندازین شب ها هنگام خواب چهارقل بخونین

 183. پری گلی🌸پری گلی🌸says:

  با سلام و خداقوت خواب دیدم مادرم که یک سال پیش ف‌وت کردن میبینم دست میدم(دست راست) سلام میکنم و جواب میده میگه این همیشه بهم سلام میده (منو میگه) اما دستش کمی میلرزید بنظرم میرسه سکته خفیف کرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان سوره ملک را بخوانید

 184. پرپرپرپرsays:

  خواب دیدم با مادرم که چند سال پیش فوت شده داخل وان حمام بودیم و حرف میزنیم و انگار یه مسابقه شرکت کرده بودیم و بقیه دارن مارو میبینن. اما برهنه نبودیم. دستاشم دستم بود و داشتم با دقت نگاه میکردم دستاشو و از پوستش چیزی درمیاوردم که جزئی از مسابقه بود. مرحله بعدی باید لباسامونو میدادیم به خواهرا بشورن .. این یعنی چی؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا بیانگر تلاش شما برای پوشاندن مسائلی در زندگیتان است

 185. هانیههانیهsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم با عموم که فوت کرده باهاش دست دادم بعدش راجب یه چیزی گریه کردم تعبیرشو میشه بگین خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روزهای شادی را ممکن است تجربه کنید

 186. Ehsan.aEhsan.asays:

  سلام من خاب پدرمو دیدم که به تازگی فوت کردن شب با گریه خابیدم و تو خواب دیدم پدرمو میدونستم فوت کرده و تو خاب دارم میبینمش دراز کشیده بودم دستمو دراز کردم که دستمو بگیره بعد خودمو کشیدم بالا همون موقع احساس کردم که روح از بدنم اومد بیرون بعد چند ثانیه دوباره با سرعت برگشتم خاستم ببینم تعبیرش چیه؟پدر من شاید اجازه نداشته دست منو بگیره به خاطر این اذیتش نکنن خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دلتنگی و دوری است برای ارامش روحشان قران بخوانید

 187. زهرا رادزهرا رادsays:

  سلام . من خواب دیدم حال مامانم بهم خورده و مادربزرگم که چندین ساله فوت شدن دست مامانمو گرفتن و به همراه خواهرم بردن داخل دسشویی چون حالش بد شده بود ، میشه بگید تعبیرش چیه ؟ نگران مامانمم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان سوره یس را بخوانید

 188. الیالیsays:

  سلام خواب دیدم یکی از اقوام که خانوم هم هستن امسال فوت کردند اومدن نزدیک وبه من وچند نفر که اونجا بودیم دست دادن ورفتند ولبخند داشتن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام کار های عقب افتاده تان را انجام دهین

 189. SogandSogandsays:

  سلام..من دخترخالمو ک حدود سه ماهی میشه از دستش دادیم بدون کفن و با لنگی،و با بدنی خشک شده(مثل اینک از ساعت مردنش میگذره)خواب دیدم،دیدم ک با چشای بسته مدام درحال گریه‌س و منم دستشو میگیرم میگم ابجی نترس من اینجام و اروم میشع

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براش قرآن بخونین و صدقه بندازین

 190. MaryamMaryamsays:

  سلام خسته نباشید..خواب دیدم ک یکی از اقوام نزدیکمون ک ب تازگی فوت شدن منو صدا زد و منم رفتم پیشش..همینکه پیشش نشستم‌‌،گوشواره‌ی گوش سمت چپمو دراوورد و گوشواره‌ی بلند طلای خودش رو گذاشت گوشم بعد گفتم این چ کاری بود(تشکر کردم)بعد گف من بهت قول داده بودم و رفت(در ضمن گوشواره‌ی من رو پس نداده بود)خیلی درگیرم میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس موقعیت مناسبی بدست میارین

 191. مهسا رضاییمهسا رضاییsays:

  ۲۹ اسفند سال ۹۸ ینس حدود چهار روز پیش از فامیل پدری پسر بچه ای هشت ساله بر اثر تومور فوت کرد. و در خواب دیدم آن پسر خودش زنده است و پدر و مادرش مرده اند و پسر بسیااااار بسیار از این اتفاق ناراحت است و من هر کاری میکنم خوشحال شود و به او قول خرید اسباب بازی میدهم...سپس با یکس دیگر از فامیل های پدری دست اورا گرفته با بازار میرویم و میگردیم تا ان اسباب بازی فروشی را پیدا کنیم....بقیه خواب را ندیدم...روز مرگش هم دیده بودم که به او کمک میکنم از جایی نیفتد و صبح فهمیدم مرده است

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ارامش روحشان سوره حشر رابخوانید

 192. دریادریاsays:

  سلام بنده خاب دیدم که مادرم که چن سالیه فوت کرده دست منوبرای بالارفدن ازپله هایی گرفدع ومن دنبالش راه میرم ایاتعبیرش اینه که من قراره بمیرم؟توروخداج بدین ذهنم خیلی درگیره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان سوره یس را بخوانید

 193. ابوالحسنابوالحسنsays:

  با سلام دیشب خواب دیدم که در یک کوچه با مرده ای که همسایه ما بودهمراه شدم و جمعیتی هم با ما بود، او به خانه ی عموی من رفت و داشت با جماعت خوش و بش میکرد که من فکر کردم خانه اوست و او گفت باید تو را با چند روحانی آشنا کنم که من از او خداحافظی کرده و رفتم، ممنون اگر تعبیرش را بگویید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای اشفته است

 194. سبحانسبحانsays:

  سلام بندہ خواب دیدم منزل مادربزرگ مرحومم مجلس عزاست ولی ندونستم عزای کی بعدمن کفشاموپوشیدم وازکسی دستمال گرفتم وکفشام خیلی کثیف بود تمیزش کردم رفتم کوچہ توکوچہ مادربزرگمو دیدم دست منوگرفت برد خونہ ھمسایہ بعدندیدمش خونہ ھمسایہ ام مجلس عزابودشوھرم فوت کردہ بودومن خیلی گریہ میکردم توخوابم خونہ ھمسایہ خونہ مابودکہ بہ تازگی خریدہ بودیم وداشتیم بازسازی میکردیم بریم اونجایک نفرم اونجاباجارو عنکبوتای روی دیوارخونہ رومیکشت وتمیزمیکرد وبعدقبل بیدارشدن شوھرموتوخونہ خودمون دیدم کہ گریہ میکردم میگفتم دیدی بابام مرد وقسم میخوردم ومیگفتم بخداخواب دیدہ بودم این دوتاباھم میمیرن نفردوم یادم نیست کیوگفتم .خواھش میکنم تعبیرخواب منوزودبزارین چون من مرگ مامانبزرگ بابابزرگمم دیدہ بودم ویہ ماہ بعدتعبیرشدبخاطراون الان خیلی آشفتہ شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام صدقه بندازین و ختم انعام داشته باشین

 195. fatimafatimasays:

  سلام خواب دیدم ک سر مزار دخترخاله‌ام هستیم بعد دیدم ک یهو خود دخترخاله‌ام بر سر قبر خود با چهره‌ای عصبابی نشسته دخترخاله‌ی مرحومم قصد خفه کردن منو داشت...بعد یهو دیدم ک در یک اتاق من و دخترخاله‌ی مرحومم و پسربچه‌ی کوچک اقواممون ک فوت شدن و ب علاوه‌ی یک آقای غریبه‌ی بزرررگ هیکل هستیم..آن مرد پسربچه‌ی مرحوممون رو ب شدت کتک میزد و دخترخاله‌ام اشک میریخت..ولی با من کاری نداشت خوب بود باهام..تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای رفع بلا دعا کنید

 196. fatimafatimasays:

  ببخشید من همونیم ک گفتیم برای رفع بلا دعا کنید...ینی قراره بمیرم؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نخیر

 197. فاطمه اسدیفاطمه اسدیsays:

  سلام وقت بخیر خسته نباشید ببخشید من مادر شخصی که خیلی دوستش دارم ینی دوست پسرم دیشب نزدیکای ساعت ۳_۴صبح روز ۱۲فرودین خواب میبینه که برادرش که به دلیل سرطان فوت کرده ینی دایی عشقم عکسای اونو آورده (عشقمو)و به مادرش نشون میده و کلی راجبش صحبت کرده و میگه اونو دوست نداشته باش اونم باید بره تقدیرش اینه و بعد میاد دست عشقمو میگیره و با خودش می‌بره تو قبر و مادرش هرچقدر صدا میزنه نمیتونه برش گردونه و حتی تاریخ مرگ عشق منو به مادرش گفته و حتی اون تاریخ روی سنگ قبر عشقم بوده و اون تاریخ واسه امروز بوده ینی فردای اون شب که خوابو دید اما تعبیر نشد امروز خداروشکر من کلی نذر کردم چیزی نشه ترخدا ج بدین همسایمون ام فامیلاشون خواب دیده بودن دست دخترش رو پدرش که فوت شده میگیره می‌بره و دخترش به مدت بعد فوت کرد من خیلی میترسم ترخدا ج بدین ترخدا ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است در رابطه با سلامتی و تندرستی خود جدی تر برخورد کنید

 198. fatimafatimasays:

  سلام خسته نباشید.. تشکر میکنم ازتون بخاطر تعبیر خوابم ی سوال داشتم آیا دیدن خواب در صبح یا شب فرقیم دارن؟یا فقط خواب شب درسته و خواب صبح آشفته؟ و ی سوال دیگه...تعبیراتونو از چ منبعی بدست میارید؟ و تعبیراتون درستن؟ ممنون میشم جواب بدین♡

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تعبیر صرفا تعبیر است و بر تاویل ان حتمی نیست و وخواب بعد از اذن صبح معمولال تاویلی ندارد

 199. صفورا خورشیدصفورا خورشیدsays:

  سلام من در خواب دیدیم مامایم را که دوسال قبل وفات نموده بود همراهش در موتر بالا شدم خیلی خوش بود میخندید باران هم میزد به روی ما از کلکین موتر مرا برد به یک فروشگاه زیبا دستم را گرفت گفت برت ساعت مقبول ویک چیز دگه هم بود اسمش فراموشم شده گفت میخرم بعدش گم شد کسی دیگر بود تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاق خوبی براتون می افته برایش قرآن بخونید

 200. مهسا قاسمیمهسا قاسمیsays:

  سلام من خواب دیدم که پدربزرگم که فوت شده من روحش و میبینم کلی به هرکس که میگم آقاجون اونجاس میگه کو من نمیبینمش بعد هم روح پدربزرگم بهم نزدیک میشه و میگه تلاش نکن کسی جز تو منو نمیبینه و همش هم میخنده وقتی دستش و میاره جلو که دستم و بگیره من میترسم و از دستش فرار میکنم میشه بگیر تعبیرش چیه لطفا؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براشون قرآن بخونین و صلوات هدیه کنین و افکار پریشان و منفی رو از خودتون دور کنید

 201. زهرازهراsays:

  خواب دیدم پدربزرگم که حدود ۱۲ سال پیش فوت شدند به خوابم آمده و در خواب خندان بودند اما در لحظه آخر می‌خواستند با من دست بدهند که من می‌دانستم ایشان فوت کرده‌اند و فرار می‌کردم از دست دادن با ایشان. دیدم به گریه افتادند و مادرم در خواب گفتند که به ایشان دست بدهم و من با ترس دست دادم و ایشان سپس خنده رو شدند و با خنده از دروازه خارج شدند و چون بنده دانشجومعلم هستم با خنده گفتند حقوقت رو بگیریااا. گویا از شغل من با خبر بودند. همچنین آن یکی پدربزرگم را نیز در خواب دیدم. ایشان نیز فوت شده اند و خواستند با مادرم دست بدهند اما مادرم می‌دانستند که ایشان در قید حیات نیستند و امتناع می‌ورزیدند. در نهایت در خاطرم نیست که دست دادند یا نه. خواستم بدانم تعبیر خواب من چیست؟ این را هم بگویم که من خواب پدربزرگم را چند وقت پیش نیز دیده بودم و در آن خواب هم مایل بودند دست بدهند.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای برایشان سوره ی یس بخونین منفعتی برایتان وجود دارد

 202. مهسا آژمهسا آژsays:

  سلام من نامزدم۵سال پیش فوت شده وحالا برادر بزرگترش ک شهرستان هست خواستگارم است دیشب خواب دیدم برادرش ب خانمان امده مابابقیه بیرون رفتیم و در ماشین نامزدم را کنارم دیدم ک از وجود برادرش هم ناراحت بود و حسادت میکرد سوئیشرت نامزدم هم دست من بود ومن دست چپ نامزدم را گرفتم و بهش فهماندم حسادتش بی جهت بوده بعد جایی نگه داشتیم و من سوئیشرتش رابهش دادم و وقتی از ماشین پیاده شدم نامزدم راندیدم کمی ک ب دنبالش رفتم دیدم سوئیشرت را پوشیده و با عجله دنبال من میگردد و من راپیداکرد وباهم همقدم شدیم و ازاینک بااون بودم بسیار خوشحال بودم.درتمام طول خواب ب هیچ وجه ن حرفی زد و ن اخم و لبخندی اما من احساساتش را درک میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سوره ی یوسف بخونین و از خدا برای عاقبت بخیری تون کمک بخواین این خواب بیشتر ب شرایط فکری شما اشاره دارد

 203. NafisNafissays:

  سلام ببخشید من در خواب دیدم پدربزرگم دست منو گرفت و از من معذرت میخواست تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دلتنگی است

 204. زهرازهراsays:

  سلام من دیشب خواب پدربزرگم رو دیدم که چند ماهه فوت شده و من در حال گریه کردن سر قبر ایشان بودم که یک دفعه ایشان پیش من آمدند و من دستم را به سمت ایشان دراز کردم و او هم دست مرا گرفت تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دلتنگی است برای ارامش روحشان قران بخوانید

 205. لیلالیلاsays:

  سلام عموی پدرم چند ساله فوت کرده من خواب دیدم که رفتیم خونه عموی پدرم و اون زنده هس وبیرون رفتیم با دختر عمم اون نشست و از من دست دادن خواست که بلند شود و من هم دست دادم بلند شد و من با دختر عمم رفتیم پشت بام تعبیرش چیست ؟خیلی استرس دارم

 206. فرشتهفرشتهsays:

  سلام دختر عمه م جوان بوده وچندسالی میشه که دراثر غرق شدن فوت شد دیشب خوابش دیدم با خنده وروی خوش بهم گفت بیا دست در دست هم بدیم وراه بریم بش گفتم نه من بلد نیستم دست کسی بگیرم وراه برم گفت دستت بده اولش بدم اومد دستش بگیرم بعد اون دستم گرفت وبا روی خوش وخنده در تاریکی راه رفتیم میشه معنیش بدونم ؟ پیش خودم اینطور تفسیر کردم که مرگم نزدیکه وحتی به مادروبرادرم گفتم واقعاً مرگم نزدیکه؟طبق این خواب

 207. مهدیه محمدی نژادمهدیه محمدی نژادsays:

  خواهرم الان ۶ ماهه که فوت کرده خواب دیدم تو اتاق نشستیم دوتایی و من میدونم که اون مرده درنورد بچش حرف زدیم بعد به من گفت میخوای دورسرت بگردم بهش گفتم ینی چی ؟ گفت بزار رو پیشونیت فوت کنم ببرمت پیش خودم بعد دستمو گرفت پیشونیمو بوس کرد بعد من انگار که بخواب رفتم بعد چشمامو باز کردم دیدم مامانم داره میاد بالا سرم بعد از خواب پریدم میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه

 208. Yaser.g.hYaser.g.hsays:

  من دیشب خواب پدربزرگم که ۴سال فوت کرده دیدم که میخاد از پله ها بره بالا خونشون و نمیتونه پاهاش و کمرش درد میکرد بعد دختراش هم بود اونجا و همه فرار میکردن ازش تا بالاخره منو اجبار کردن ببرمش منم دستکش دستم کردم رفتم که ببرمش اول اومد پشتم سوار بشه سریع انداختمش پایین بعد دستشو گرفتم که ببرمش که دیدم یهو سالمه بدو بدو میره بالا که من از پشت حواسم بهش بود وقتی رسید دم خونه دوباره بی حال شد و فوت کرد که از خواب بیدار شدم البته تو خواب نمیدونم چرا دوتا بود دقیقا دوتا بود

 209. fatimafatimasays:

  سلام خواب دیدم ک منو و دخترخاله‌ای مرحومم باهم درحال راه رفتنیم بعد من اونو بغل میکنم و سرس را میبوسم در این حین با شوق فراوان میگم ک منو ببر پیش خودت..نگاهی ب من میندازه و بعد دوباره حرفم رو با هیجانی چند برابر تکرار میکنم..اونم در جواب میگه صبر کن اول یکی از دوستان دور ک نامش را برد را میبرم و بعد تو من یک بار دیگر هم درخواب ب او گفتم ک مرا ببر پیش خودت تعبیرش چیه؟ دلیل اینک بیش از حد اون مرحومه رو تو خوابم میبینم چیه؟

 210. مرضیه همتمرضیه همتsays:

  مادرم دو ماه است مرحوم شدند، دیشب خواب دستهایشان را دیدم که از جایی بیرون بود و حرکت میکرد و رو به آسمان بود ولی نه حرف میزدند و نه خودشان پیدا بودند

 211. روماسروریروماسروریsays:

  سلام . من دم صبح روز جمعه حاب دیدم خاله من که مورده است با من حرف میزنه میگه من در دنیا از کاری که کردم زیاد پشیمان هستم بعدش مه برش دعا میکنم میگم خداوند تره جنت نصیب کنه بعد از دستهای مه به حالت وحشتناک محکم میگیره مه هرچی میکنم خوده نجات بتم نمیشه ایت الکرسی شریفه میخانم کف میکنم بعدش ازش نجات پیدا میکنم

 212. احسان عمریاحسان عمریsays:

  سلام.خواب دیدم که پدرم ی جا ایستاده بود من و پسرم رد شدیم پسرمو صدا زد من بابابزرگتم پسرمو بغل کرد من به سمتش رفتم دست راستشو گرفتم احوالپرسی کردیم بعدش رفت ومن بیدار شدم تعبیرش لطفا

 213. رویا.رویا.says:

  سلام.پدرم که فوت شده در خواب دیدم که میخاستیم سوار ماشین بشیم و جایی برویم.اما خودش سوار شد و منو نبرد من بدو دنبال ماشین افتادم و نگاه کردم یه لنگه دمپایی پام بود به زحمت به ماشین رسیدم اتوبوس بود و پر از مسافر کنار پدرم نشستم و دستش تو دستام گفتم سرد بود بهش گفتم چرا به راننده نگفتی بمونه منم بیام جوابی نشنیدم و ندیدم ماشین راه بیافته ولی هنگام گرفتن دستش آرامش خاصی بهم دست داد.و از خواب بیدار شدم

 214. سپیدهسپیدهsays:

  سلام من در خواب دیدم ک پدرم در اتاقی نشسته است و در ان خانه مراسمه عزاداری بود و همه مشغول خاندن قران بودن لباس سیاه ب تن داشتن من به سمت پدرم رفتم و دستاشو گرفتم و شروع کردم ب گریه کردن و معذرت خواهی و ازهار پشیمانی کردن و پدرم هم همراه با من گریه میکرد تعبیرش چیست؟!؟

 215. عارفه مهدیهعارفه مهدیهsays:

  سلام من خواب دیدم ک با بابا بزرگم به حای شلوغ رفته بودیم بعد یهو از ما حدا شدو دوستش با موتور اومد دنبالش و بابابزرگم پشتش سوار شد و شروع ب حرکت کردند منم دنبالش دویدم بعد باهم خدافظی کردیم و بش گفتم خیلی دوستت دارم بعد یهو دستمو گرفتو من همراه با حرکت موتور یهو از زمین بلند شدم ولی دستمو ول نمیکرد بعد یهو دستمو رها کرد من ازبالا اومدم روزمین بعدم شروع کردم به دویدن بعد همینطور ک میدویدم هی از رو زمین بلند میشدم و تو هوا حرکت میکردم تعبیرش چیه

 216. AtenaAtenasays:

  یکی از اقوام برای ما خواب دیدند که پدربزرگم که مرده دست پدر خودم را میکشد و پدرم میگن که از زندگی خسته شدم و همراه ایشان میخواستن برن که مادرم گریه میکردند و میگفتند حرف زنت را گوش میدی یا پدرت را. و پدر بزرگم پدرم را با قدرت میکشید .تعبیرش چیه؟

 217. Samira,hbSamira,hbsays:

  خواب دیدم پدرشوهرم که۴ساله ازدنیارفته دودستی دست راستش راگرفتم کنارهم نشستیم بدون این که حرف بزنیم من دودستی دست اورا گرفتم

 218. امین فومنیامین فومنیsays:

  درود دیشب خواب دیدم که وارد یک مهمانی شدم که خانواده زنم بودند در این میان پدرزنم که سه ماه است فوت شده با لباس روشن حضور داشتن که دست چپش رو پانسمان کرده بود با دست راست با من دست داد و من هم به او گفتم سلام صبح بخیر و ایشان جواب دادند شب بخیر گفتم الان صبح است ولی ایشان گفتن برای من شب است کنارش نشستم و شروع به خوردن خوراک کردیم که یک قابلمه بود که داخلش برنج گوجه زده شده و روش پر از شامی گوشت بود.لطفا راهنماییم کنید که تعبیر این خواب چه بود

 219. فاطمهفاطمهsays:

  با سلام خواب دیدم پدر بزرگم که فوت کردند اومدن خالم دیدشون و تعجب کرد و رفت من دیدمشون خیلی خوشحال شدم و رفتم به سمتشون و دستشون را گرفتم تو دستم بعم نگاهشون کردم دیدم خیلی ناراحتند و دهنشون باز و بسته میشه بعد از ترس از خواب بیدار شدم

 220. الهامالهامsays:

  سلام من ديشب خواب داييم رو ديدم كه چندسال پيش فوت كرده روبه روم نشسته بود تو يه بالكن جفت دستاشو محكم گرفته بودم تو دستام و از مشكلاتم بهش ميگفتم بهش گفتم كه دوس پسرم همه چي رو تموم كرد و رفت من چيكار كنم ؟ اون فقط نگام ميكرد و بعد به دور دست خيره ميشد حتي يك كلمه ام حرف نزد من اصرار ميكردم بهش و ميگفتم بهم بگو چيكار كنم .(اينم بگم كه خارج از خواب و تو واقعيت رابطه ي منو دوس پسرم مدتيه بهم خورده )

 221. الهامالهامsays:

  سلام.آیا خواب ظهر تعبیر دارد؟ خواب دیدم توی خونه هستیم و زلزله اومد و من به سمت مادربزرگم که فوت شده و توی اتاق دراز کشیده بود رفتم و بلندش کردم و بردمش توی حیاط و بهش میگفتم نترس نترس.ازون طرف هم پدرم که مجروح جنگه و مشکل نخایی داره توی حمام بود ولی ایستاده بود و من و مادرم نگرانش بودیم که زود بیاد بیرون.زلزله تمام شد و دوباره زلزله ایی شدیدتر اومد و من دوباره دست مادربزرگم و گرفتم بردمش توی حیاط و گفتم نترس چیزی نمیشه و سریع به سمت بابام رفتم و با کمک یه غریبه گذاشتیمش روی ویلچر تا ببریمش توی حیاط.تعبیرش چیه ؟؟؟ ممنون

 222. مائدهمائدهsays:

  سلام من خواب دیدم در جمعی نشسته بودیم پدرم هم بود بعد پدربزرگ بابام که خیلی مرد مومن و با تقوایی هستند و فوت کرده اند با کت و شلوار و آراسته روی صندلی نشسته بودند و چهره شأن هم ناراحت نبود و بعد با دست راست یکی از انگشتان دست مرا گرفتند و من در خواب خیلی از این بابت خوشحال بودم و به همه میگفتم دیدید حج آقا با من خوبه میشه بگید تعبیر چیست

 223. مهسامهساsays:

  سلام من چند روز پیش ظهر خواب داییم که چند سال پیش فوت شدن رو دیدم بهم گفت که میخواد منو با خودش ببره امشب هم دوستم که چندین سال پیش فوت کرده به خوابم آمد دست روی شانه ام گذاشت و با لبخند گفت میخواهد مرا با خود ببرد حتی تاریخ و ساعت دقیق رو هم گفت که ۲۸ خرداد ساعت ۱ تعبیرش چیه یعنی واقعا میخوام بمیرم؟؟تو خواب هم بعد حرف دوستم همش با خودم میگفتم چرا من هنوز جوانم چرا میخوام بمیرم تو خواب خیلی ناراحت بودم

 224. خدیجه شجاعیخدیجه شجاعیsays:

  سلام. مادر من ۸ ماههیه فوت شده. خواهرم خواب میبینه که سنگ قبر مادرم جاش رو به یه پتو داده و وقتی هممون از سر قبر بلند میشیم بریم مادرم میگه نرین. همه می رن و من میمونم و دست مادرم رو تو دست خودم میگیرم .میخواستم لطفا تعبیرش رو بفرمایید

 225. نیلوفرامینینیلوفرامینیsays:

  سلام من پدرم ۱ساله فوت شدن، مادرم خواب دیده ک ایشون گفتن کار زیاد دارم، بهم زیاد کار دادن، ی حیوونی مثل الاغ بهم دادن... تعبیرش چیه؟ منم خواب دیدم بچه شده بودم و با پدرم ی جای بالای همه شهر بودیم دستم و گرفته بود، بده یا خوبه؟

 226. کیوانکیوانsays:

  سلام، تعبیر خواب ، اگر مرده دست آدم رو بگیره و آشنا باشه چیه؟

 227. فائزهفائزهsays:

  دیشب در خواب دیدم که پسر عموم که مرده ب من دست داده و بعد همیدیگر را بغل کردیم تعبییرش چیه ؟

 228. EliElisays:

  سلام مادرم خواب مادر بزرگ،پدربزرگشو دیده که رفته خونه اونا موقع برگشتن مادربزرگش نمیزاره بیاد درو میبنده تعبیرش چی میشه ممنون میشم زودتر بگین

 229. شقایقشقایقsays:

  من ظهر خواب دیدم که من و مامانم تو خونه بودیم که ی دفعه صدای در اومد و خیلی ترسیدیم که ی دفعه مامانبزرگم که فوت کرده اومد تو و دستم منو گرفت و منو مامانم هی جیغ میزدیم و نمیدونم یادم نیس که دستم و ول کرد یا نه؟ لطف کنید تعبیرش و بگید

 230. بهاالدینبهاالدینsays:

  سلام حدود سه ماه پیش مادرم رو ازدست دادم ایشان دراواخرعمرشان قادربه راه رفتن نبودن امروزخواب دیدم با که دستش روگرفتم که کمکش کنم راه بره پرستاری هم که داشت توخواب دیدم درضمن درخواب خیلی شادبود

 231. شهنازشهنازsays:

  سلام بنده خواب دیدم مراسم ختم پدرم هست وهمه حضور دارن اما تقریبا مجلس شادبود وخیلی گریه نمیکردن،ناگفته نمونه واقعا هم مجلس پدرم اینطورشدچون شدیدا از گریه بدش میومد و دوست نداشت توختم حتی کسی گریه کنه،بعددرآخرسرکه همه خداحافظی میکردن پدربزرگ مرحومم که خیلی دوست داشتم وقبل پدرم فوت کردن، اونجا زنده بود ولاغرترشده بود،اومدکنارم ایستاددست چپش رادراز کرد ومن بادست راست باهمدیگر دست دادیم وخداحافظی کردیم،تعبیراین خواب چی میتونه باشه

 232. سین.جیمسین.جیمsays:

  سلام.همسرم سه چهار ماهه که تنها برادرش رو از دست داده. دیشب در خواب دید که دستش رو گرفته و بهش میگه بیا،میبرتش بالا و بالاتر تو نور سفید. همسرم میگه تو حالت سقوط آزاد بودم و از ترس چشمامو بستم، ولی خوابش شیرین بوده. ممکنه تعبیر بفرمایید🙏

 233. سین.جیمسین.جیمsays:

  البته اولش همسرم بهش گفته چرا رفتی و مرحوم گفته من که اینجام کجا رفتم و بعد میبرتش بالا.

 234. اوااواsays:

  درود بر شما همسايه پير ما هفته پيش درگذشته وما گاهى كه همسر پير او به كمك احتياج داره به او كمك مى كنيم. ديشب در خواب ديدم درب خانه ما مى زنند در را باز كردم راهروزتاريك بود و به سختى كسى را ديدم كه خيلى مبهم بود، او تلفنى را به يمتم دراز كرد و مى گفت بگير خانم همسايه باهات كار داره من همش سعى داشتم ببينم كيه اون ادم كه بعداز چند بار اصرار كه دستم را جلو بردم سعى كرد به شدت دستم را به سمت خود به بيرون بكشد كه من ترسيدم واز خواب پريدم. نمى دانم ايا با اقاى فوت شده همسايه ارتباطى داره يا نه؟ و نمى دانم در كل چه تعبيرى مى تونه اين خواب داشته باشه. در هر حال كه خواب بسيار واضحى بود. پيشاپيش سپايگذار از پاسخ شما هستم

 235. شکیلاشکیلاsays:

  با سلام.خواب دیدم پدربزرگم که قبلا فوت شده بودن.فوت شدند و روز خاکسپاری من روح ایشان رامیدیدم دستان هم را گرفتیم و از او دعایی خواستم.در واقع میخواستم او از خدا بخواهد این خواسته ام محقق شود.هر چند روح ایشان هی غیب میشد در جمعیت اما دستان هم را گرفته بودیم و از او این خواسته را کردم.

 236. نقدی زادهنقدی زادهsays:

  من مادربزرگم ۸ساله فوت کرده الان چند وقته مداوم خوابشو میبینم دیشب هم خواب دیدم اومد بادنبالم توی خیابان دستمو گرفت که بریم جایی من خیلی گریه می کردم میگفتم عزیزجون رو بازم دیدم دستشو محکم فشار میدادم....اونم هی میگف گریه نکن من هستم... میشه بگید تعیبرش چیه؟

 237. وکیلیوکیلیsays:

  سلام من ساعت۳ظهرخواب دیدم مادرم که یکسال است فوت شده وبسیاروابسته اش هستم وبهترین مادر دنیا بود توبالکن که رو به کوچه لست لباسهای بسیارزیبایی پوشیده وموهاش باز بود ویه حلقه گل زیبارنگی رو سرش بودمث فرشته ها بود وخواهرزاده ام که ۶سال دارد ودخترم که یکسالشه جلوش نشستن به هرکدامشان یه دسته گل رنگی داد من رو تو کوچه دید یه دسته گل بهم داد میدونستم مرده خیلی خوشحال شدم نگاش میکرد از پایین یه دفعه دیدم یکی دستمو گرفت گرماشو حس کردم دیدم باز مادرمه دوتا شده بود هر دوشون مادرم بودند بعد بهم گفت به خواهرت بگو اگه کاری داشت به خودم بگه من انجامش میدم

 238. م.ام.اsays:

  سلام مادرم خواب دیده من تو اتاق بودم و با تلفن صحبت میکردم پدربزرگم که فوت کرده دست من را گرفته و از اتاق بیرون کرده با توجه به اینکه من چند وقتی بود از مادرم ناراحت بودم تعبیرش چیه

 239. مهرانه عباسیمهرانه عباسیsays:

  سلام مادرم خواب دیدن داخل مزار هستن و ی بچه بغلشه ، رفت سر قبر پدرش فاتحه خوند بعد یادش اومد برای مادرش فاتحه نخونده بعد میره سر قبر مادرش فاتحه بخونه ی دفعه میبینه مادرش بلند شد دستشو گرفت ی سره مادرمو میکشونه که ببره ولی مادرم ی سره دادا میزد و توی خواب منو صدا میزد ، ما هم متوجه شدیم داره خواب میبینه و ناله میکنه از خواب بیدارش کردیم (لطفا بگین تعبیرش چیه نگرانیم)

 240. Mahdi AsMahdi Assays:

  سلام چند شب پیش خواب دیدم ک‌ تمامِ مرده های فامیل توی خوابم کنارم هستن وباهام میگن و میخندن خوش و بش میکنن بعد از مدتی ک خواستن از پیشم برن مادر بزرگم ک چن ساله از دنیا رفته و خیلی به هم وابسته بودیم دستمو گرفت گفت بیا بریم دیگه تعبیرش چی میشه؟ اگه برده باشه و نبرده باشه لطفا جفتشم بگید ممنون🙏

 241. Marjan HasaniMarjan Hasanisays:

  من تازه یکی از فامیل هامون خودکشی کرده حالا خوابی که دیدم این بود که انگار این پسره از خودکشی جان سالم بدر برده بود بعد من دست او را گرفتم و دست های او خیلی نرم و لطیف بود.بعد ما به دنبال خانواده می رفتیم یعنی تا جایی اونها را بدرقه کنیم و من در طول این را به او میگم دیگه خودکشی نکن و با پسره میریم مغازه و بعد باهام دست در دست هم میاییم خونه و او خوشحال بود. لطفا تعبیرش رو بهم بگید اسم پسره (یعنی همینی که تازه خودکشی کرده بود ) مرتضی بود.

 242. گلی ناصریگلی ناصریsays:

  سلام خواب دیدم یکی از بستگانم که چندسال پیش مردن همدیگه رو به طوره اتفاقی میبینیم ودستمو میگیره هرکار میکنم ولش نمیکنه تا آخر دستمه کشیدم وفرار کردم خیلی ذهنم مشغوله خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه

 243. تکتم براتیتکتم براتیsays:

  سلام خواب دیدم یکی ازاقوامون ک یکماه مبشه فوت شدن من درخطربودم باقالیچه درحال پروازاومدگفت دستو بده من گفتم تومردی دستم ردمیشه گفت دستتوبده من بعددستم محکم گرفت سوارقالیچه شدم گفتم بهش منم مردم لبخندملیحی زد تعبیرش چیه ممنون

 244. فافافافاsays:

  من خواب دیدم با پدرم داشتم قدم میزدم دستشو گرفته بودم تو راه عمومو میبینیم که پارسال مرده با ی دست دیگمم دست اونو گرفته بودم ۳تای راه میرفتیم که هرچیم باهاش حرف میزدم اصلا ج حرفی نمیزد فقط نگاه میکرد تعبیرش چیه؟

 245. مژگانمژگانsays:

  مادرم خواب دیده که تمام فامیل پدرم خونه زن عموم و دختر عموم جمع شدن ( زن عموم ناتوانه و فلج ، دختر عموم نابینا و ناتوان) به خاطر زن عموم که حالش خوب نبوده بعد یه نفر از مرده ها هم اونجا بوده توی دستشویی بود و وقتی دستشوییشو کرد نمی تونست پا شه که مادرم کمکش میکنه و بلندش میکنه تا بتونه دست و صورتش و بشوره

 246. نگارنگارsays:

  خواب دیدم با یکی از عزیزانم که چند سال پیش فوت کردن هم مسیر بودیم و دستای همو گرفته بودیم راه میرفتیم بعدش با هم سوار ماشین شدیم ،با هام حرف میزد خیلی اصرار داشت که وقتی باهاش حرف میزنم تو چشماش نگاه کنم میشه تعبیرشو بگین؟؟؟؟؟

 247. آیلار رزبانآیلار رزبانsays:

  سلام من خواب دیدم یک زنی که چادر برسرش بود هنگامی که من خوابیده بودم دست چپ من را گرفته بود ثورتش مشخص نبود هرچی داد میزدم انگار انگشتانش دندان داشت دستمو رها نمیکرد

 248. MelisaMelisasays:

  سلام من دیشب خواب دیدم .خواب داداشمو که یک سال میشه فوت کرده .اول خواب دیدم سر نماز و داره نماز میخونه بعد از نمازش میرم پیشش و گریه میکنم میگم خوبی نمیخوام تو بمیری بهم میگه دیوانه من خوبم دیگه حلم خوبه خوبه بعد از خانوادهر اش میپرسه میگه خوبن میگم اره بعد دوباره یه جایی خواب میبینم یه کت و شلوار مشکی خیلی شیک پوشیده من دست راستشو محکم میگیرم میگه من میبرمت یه جایی آگه به من عتماد داری سوال نکن کجا گفتم باشه فقط بدون حرف دستمو گرفته بود منو میبرد از بین بازار ها و مرد رد شدیم تا رسیدم توی یه فضا باز که چند تا پله خورده بود یه فضا خیلی بزرگ و فقط آسمان و دیگه ندیدمش

 249. SolidSolidsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که دست پدرم را که تازگی فوت کرده گرفتم و به سمت خونه پدرم میرویم... ابتدای راه زمین خشک بود ولی بعد کمکم زمین یخبندون شد ولی سرد نبود و من مواضب بودم پدرم روی یخ ها سر نخورد ولی پدرم به شانه من زد که دستش رو ول کنم که از خواب بیدار شدم...

 250. mr.mobiiiimr.mobiiiisays:

  پدربزرگم الان 10_11ساله که فوت کرده خیلی دلتنگشم خیلی زیاد مدام از خدامیخواستم خوابشو ببینم اما پیش نیومد هیچوقت اما دیشب بعد از این همه سال اومد توی خوابم توی جمع نشسته بودیم برای نشستنش جاباز کردم که اومد کنارمو و دستشو محکم توی دستم گرفتم حتی توی خواب هم بغض داشتمو دستش که توی دستم بود اشکام میریختن

 251. Z.mZ.msays:

  مادرومادربزرگم فوت شدن درخواب دیدم خانا مادربزرگم کنارمادربابچهام خوابیدم که صدای مادرم مراورخواب بیدارکردوگفت برودنبال مادربزرگت قهرکرده ودرباران رفتم دنبالش ودیدم روبروی امام زاده ای تنهانشسته من داشتم باامام زاده درددل میکردم که اومدبه سمتم وگفت توچرااومدی خیلی ناراحت بودودست چپش راگرفته وگفت منوببرخونه بین راه آب خوردودوباره دستم روگرفت آوردمش خونش بجای بچهام ومادرم خاله ام وبچهایش بودن وگفتن مادرت وبچهااون سمت حیاط هستن دخترخاله هایم خیلی ناراحت بودن که باصدای اذان بیدارشدم

 252. هادی جهانیهادی جهانیsays:

  با سلام دیشب خواب دیدم خواهرم که چند سال پیش تصادف کرده و به رحمت خدا رفته به خوابم امده و دستم را گرفت که بیا بریم و من گفتم تو برو من یکم کار دارم میام گفت میرم ولی بزودی میام ببرمت میشه بگید تعبیرش چیه

 253. مهنازمهنازsays:

  با سلام خواب مادر بزرگم رادیدم که دستش شکسته بود تعبیرش چیه؟

 254. مهنازمهنازsays:

  با سلام مادر بزرگم یک ماه فوت کردندخواب دیدم که دستش شکسته بود تعبیرش چیه؟

 255. مسیحامسیحاsays:

  سلام ،خواب دیدم پدربزرگ پدرم که مرد پیری بود (چنپ سال است که فوت کرده) برای راه رفتن دست مرا گرفته بود تعبیرس چیست؟!

 256. گلبرگگلبرگsays:

  سلام خسته نباشید ،من خواب دیدم یه جایی مثل حسینه یا پایگاه بسیج هستم دقیقا یادم نیست اینو بعد اونجا یکی از شهدا رو دیدم تو خوابم این شهید یکم پیر بود درحالی که سن واقعیش اونقدر نبوده بعد ایشون که داشتن میرفتن شروع کردن خداحافظی بعضی از دختر ها با ایشون دست دادن بعد من به ایشون گفتم مگه شما نامحرم نیستید گفتند که نه مشکلی نداره دست دادن به من منم گفتم میتونم منم دست بدم گفتن بله و من هم دست راست ایشونو تو دستم فشردم(تعبیر این خواب چیه؟ممنون میشم جواب بدید)

 257. زهرا ابراهیمیزهرا ابراهیمیsays:

  سلام من خواب دیدم که در یک عروسی شرکت کردم و در اون عروسی مادربزرگ ام که خیلی وقت از دنیا رفته حضور داشت و من یادم بود که ایشون از. دنیا رفته اند رفتم دنبالشون و از اون سوال هایی در مورد خودم پرسیدم و ایشون جواب دادند نمیدونم جواب ایشون قبول کنم یا نه

 258. عقالعقالsays:

  من پدربزرگمو ۱۵روز از دست دادم. درخانه انها خوابیده بودم که خواب دیدم که همونجا خوابیدم صدایی میاد به اتاق دیگر میروم وپدربزرگمو میبینم وحالشومیپرسم ومیگم چی شداخه پدربزرگم بهم میگه اینقدر بهش فکر نکن وپدربزرگم میخندید. بهش گفتم دستت بده بگیرم ودستش رو داد وگرفت. بهم گفت بلندشو بریم منم دستشو گرفته بودم ومیرفتم که یکدفعه پدرم وارد اتاق شد ودستمو جدا کرد وگفت من نمیزارم دخترمو جایی ببری. پدربزرگمم کاغذی بهم داد که نوشته بود سه روز دیگر فوت میکنم.منم گفتم مگه میشه .بابام نزاشت برم ومنو بغلم گرفت. بابابزرگم باخنده بهم نگاه کرد وگفت من اونجا منتظرت هستم تا دستاتو بگیرم وباهم بریم وخندون از پیشمون رفت ومنو پدرم بغل کرد واز اتاق بیرونم اورد ودقیقا منو اورد سرجایی که خوابیده بودم وگذاشت ومن بیدار شدم. خواب وقتی بیدادشدم ساعت ۶ونیم صبح بود.

 259. فرزانهفرزانهsays:

  سلام همسر من چند سالی میشه که پدرشو از دست داده خیلی هم بهش وابسته بوده دیشب ۲۲ ربیع الثانی دیده که پدرش که بالاتر از سر همسر بایستاده بوده دستش را گرفته و خواسته به آسمان ببره از تعبیری که به ذهن خودم میاد خیلی میترسم

 260. رضارضاsays:

  سلام دیشب خواب دیدم بابابزرگم ک مرده است، میگه من زنده ام و لنگان لنگان راه میرود و پدرم دستش راگرفته.. راه می رود تعبیرش بهم میگین ببخشید

 261. سارا فلاحتیسارا فلاحتیsays:

  سلام من خواب دیدم مادرم که ۸ سال قبل فوت شده به من گفت خدا به تو دختری میدهد در ۲۸ آذر ۹۹ و اسمش هم بزار فلانی ۲ هفته قبل این تاریخ این خواب رو دیدم ! لطفا بگین تعبیرش چیه (اسمی که به من گفت الان یادم نیست )

 262. رسول قربانیرسول قربانیsays:

  من یکی از دوستام مادرش چند سالی هست که فوت کرده در خواب دیده مادرش اومده بهش گفته بیا بریم میخوای چیکار کنی اینجا بمانی دستش رو گرفته و برده یعنی چی؟

 263. A.KA.Ksays:

  سلام من خواب دیدم دریک مهمانی هستیم خونه ی مادربزرگ از طرف مادری بعد پدربزرگم از طرف پدری که چند سالی هست فوت کردند با چند نفر وارد میشن و من خیلی ذوق میکنم(انگار میدونستم ایشون مرده بوند و انگار زنده شدند)خیلی خوشحال بودم ایشون با سلام از کنار من رد شدند و من گفتم به من دست نمیدین که لبخند زدن بهم دست دادن (من با دست راست به دست چپشون دست دادم) ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین

 264. یا قوت قرمزیا قوت قرمزsays:

  با سلام من در خواب دیدم یکی از اقوام که فوت شده بر صندلی نشست و هر دو دست منو گرفت میشه تعبیرش رو بگید سپاسگزارم

 265. خانم مافی پورخانم مافی پورsays:

  سلام وقت بخیر پدر شوهر من به تازگی فوت کردن و من خواب دیدم یکجا نشستن ازشون پرسیدم باباجونم چرا اینجا نشستی پات درد میکنه درد داری با اشاره گفت نه . گفتم نمیتونی راه بری؟بعد گفتم اشکال نداره من کمکت میکنم بعد دست راستشونو گرفتم انداختم روی دوشم زیر بغلشو گرفتم کمک کردم راه برن . بعد درحین راه رفتن از شوهرم میپرسیدن منم گفتم داره کارای شمارو انجام میده نگران نباشید میاد شمارو میشوره بعد پدرشوهرم ازم پرسید دیشب مسواک زدی ؟ بعد بهم گفت هرشب مسواک بزن منم گفتم چشم باباجونم . بعد بردمشون سمت یه خونه ی که دوتا اتاق داشت همه لباس عزاداری پوشیده بودن تعداد خیلی زیادی آدم دم دربودن ولی تعداد کمی آدم داخل بودن و یه سفره پهن بود دورش نشسته بودن آدمایی که دم دربودن انگار اجازه واردشدن نداشتن . بعد پدر شوهرم بردم تو اتاقی که خانواده همسرم بودن بعد ایشون خودش رفت یک نفر که جمع میدونستن آدم شری هست رو من دست به سر کردم تا از جمع ما بره و رفت بعد من رفتم اتاق کناری سر بزنم و به افرادی که تو بودن گفتم اون آدم شر رفت راحت باشی . لطف میکنید خواب منو تعبیرشو بگید . البته من در ابتدا خوابمو برای قرآن تعریف کردم . و قصد دارم به نیت دفع آفت احتمالی هم چهار رکعت نماز بخونم . از وقتی که برام میگذارید بسیار ممنونم .🌹

 266. FrmFrmsays:

  سلام من در خواب دیدم که یکی از آشنايان که فوت شده در بیمارستان در حالت احتضار هست و سعی میکنه دست پدر بزرگم که زنده هست و بگیره اما نمی تونست و وقتی بیدار شدم صبح بود و هوا روشن بود تعبیرش چیه؟

 267. محمدرضامحمدرضاsays:

  من خواب دیدم پدربزرگ مرحومم در حال نماز خواندن هستند بعد از اینکه نمازشان تمام شد من دست ایشون رو سفت گرفتم تا برای من دعا نکنی دستت را ول نمی کنم و او اصرار داشت دستش را رها کند و اخر خواب گفت برایت دعا کردم تعبیر خواب چیست؟

 268. محسنمحسنsays:

  خواب دیدم که یکی از اقوام قبل رفتن بالای ممبر با من دست داد و رفت روایتی رو تعریف کرد که یادم نیست چی میشه تعبیرش

 269. Nadia.jalaliNadia.jalalisays:

  سلام خواب دیدم که با خاله ام که الان باهاش خسومت دارم و ازش خوشم نمیاد دارم راه میرم یهو دستم رو یکی گرفت اول فکر کردم خاله ام هست ولی بعدش دیدم دست کسی که نمی شناسم از قبر در اومده و بزور دستم رو گرفته معنایش چی میشه؟

 270. نادیانادیاsays:

  سلام خواب دیدم که با خاله ام که الان باهاش خسومت دارم و ازش خوشم نمیاد دارم راه میرم یهو دستم رو یکی گرفت اول فکر کردم خاله ام هست ولی بعدش دیدم دست کسی که نمی شناسم از قبر در اومده و بزور دستم رو گرفته معنایش چی میشه؟

 271. فاطمه زهرا اوجی ابادیفاطمه زهرا اوجی ابادیsays:

  من چند شبه مادر بزرگ مرده ام میاد به خوابم و میگوید بیا باهم بریم اونور خوش میگذره و به من یه قبر نشان میدهد میگه این قبر توعه به من گفت اگ دستت را به من ندی یکاری میکنم خودت یکاری کنی و بیای اون دنیا

 272. فاطمه زهرا اوجی ابادیفاطمه زهرا اوجی ابادیsays:

  من چند شبه مادر بزرگ مرده ام میاد به خوابم و میگوید بیا باهم بریم اونور خوش میگذره و به من یه قبر نشان میدهد میگه این قبر توعه به من گفت اگ دستت را به من ندی یکاری میکنم خودت یکاری کنی و بیای اون دنیا

 273. سمیهسمیهsays:

  سلام .مادرم چند شب پیش خواب دیده که ما ایام بچگیمون بوده و بابام که سال ۹۰ فوت شده اومذه به مامانم گفته از بچه ها هرکیو نمیتونی بیاری بده من ببرمش مامانمم دست منو داده دست بابام گفته ببرش از استانه در میخواسته خارج بشه دوباره منو از دست بابام گرفته لطفا لطفا تعبیرشو میگید بهم؟؟

 274. سوگندسوگندsays:

  من یکبار خواب پدربزرگ مادرم رادیدم که سه چهار سالی میشه که فوت شده اما تو خواب هم می‌دانستم که فوت شده و او درازکش در اتاق پدر و مادرم بود و مثلا مرده بود وقتی نزدیکش شدم دختر خاله ام هم کنارم بود وقتی نزدیکش شدم او یکدفعه چشمهایش را به طور وحشتناکی باز کرد و من را ترساند و بعد دستان مرا گرفت و مرا به سمت خود کشاند و گفت تو باید با من بیایی و نباید اینجا بمانی(لطفاً تعبیرش را به من بگویید ممنون)

 275. حلماحلماsays:

  در خواب مادربزرگم را دیدم‌ شصت‌ دستش‌ را گرفتم‌ که چهره اش عصبانی شد بهم گفت من ۷ میلیارد پول دارم و با نفرت‌ بهم نگاه کرد

 276. بیتابیتاsays:

  سلام من دیشب که ۲ شب مونده بود به چهلم زنموم های دیدم که نشسته رو به روی ما و بغل پسرش و بازوی پسرشو گرفته این یعنی چی

 277. زهرا رازانیزهرا رازانیsays:

  سلام من ۷واب دیدم که پسر عمم که تابستون مرده تشیع جنازه اش ولی زنده میشع اول نمی تونست راه ذره ولی بعد خوب شد و اومد تو جمع بعد به من دست داد میشع بگین تعبیرش چی میشع

 278. حدیث موسویحدیث موسویsays:

  سلام من خواب دیدم مادربزرگ پدریم که حدود۱۳ساله فوت کرده تو حیاط خونه مادربزرگ مادریم درحال جان دادنه عمه ام بالاسرش وایساده ومادرم رفت و دست راستشو گرفت منم خواستم دست چپشوبگیرم که گفتم شایددستش کثیف باشه همه درحال گریه بودیم تعبیرش چیه من خیلی ترسیدم البته مامانم خودش دستشو گرفت نه اینکه مادربزرگم بخواد

 279. مریم شمس آذرمریم شمس آذرsays:

  سلام،مادرم در خواب دیده است که با یک آشنا دست داده است (اون آشنا چند ماهه مرده است) تعبیرش چیه؟

 280. فرخنده شيرزادفرخنده شيرزادsays:

  سلام خواب ديدم بچه عمه ام كه در حقيقت دو ماه پيش فوت كرده است همرايش در خواب صحبت ميكنم و برايش ميگويم كه حالي پدر مادرت و برادرت مورده است به تو و خواهرن از همين راه كيس جور كرده ميتاني يكبار دست خوده به گردن من ميندازه و ميگويد اگر برادرم زنده ميببود مه برايش تورا ميگرفتم بعداً در موبايلم زنگ ميايه مه ميخيزم از پيشش كوش ميكنم اوره خاموش كنم و بعداً دوباره پيشيش ميشينم اما ايبار دست نمينداره و مه همو دقعه از خواب بيدار شدم

 281. هنگامه یکتاهنگامه یکتاsays:

  سلام من پدرم خواب دیده که پده فوت شدش رو از گل میاره بیرون تعبیرش چیه؟

 282. ام البنین حسن زادهام البنین حسن زادهsays:

  من خواب دیدم که با جمعی از زنان به بالای شیب کوهی رفتیم و همه روسریمان را با یک روسری تازه عوض کردیم . و به مراسم سخنرانی رفتیم . بعد من کمی پایین تر خواهرم را که تازه فوت کرده بود را دیدم و چون دلتنگش بودم با خوشحالی به سمتش رفتم و دستش را گرفتم و فشردم . حتی علاقه به بوسیدنش را داشتم اما خجالت کشیدم بعد با یکدیگر دمورد مراسم حرف زدیم . این تعبیرش چیه؟

 283. صدف رحیمیصدف رحیمیsays:

  سلام خاب دیدم زن عموم که یکساله فوت کرده کنارم هست باهاش کلی از مشکلاتم گفتم اونم عین یه فرشته لباس سفید بلند به تن داشت و خیلی نورانی بود دستشو سمتم دراز کرد گفت دستتو بده ببرمت تو اسمون اونجا مشکلات حل میشن بعد برگرد.دستمو سمتش دراز کردم نمیدونم گرفتم دستشویانه یکهو دیدم دارم پرواز میکنم سمت اسمون .درهمین حین بیدارشدم .ممنون میشم تفبیرش کنین

 284. سارا ملکیسارا ملکیsays:

  سلام لطفا اینو برای من تعبیر کنید پدر من فوت شده اونده بود چپ چپ به من نگاه میکرد من خواستم ببینم دستم ازش رد میشه یعنی روح هست یا نه که اومدم دستمو رد کنم یهو دستمو با عصبانیت گرفت و کشون کشون تا جلوی در برد انگار که میخواست ببره کتک بزنه و بعدش بیدار شدن

 285. رابعه امیریرابعه امیریsays:

  سلام ،من دیشب پدر شوهرم را که دوسال پیش فوت شده را در خواب دیدم ،که باهم در یک مسیر سوار بر سه چرخه هستیم که او بر زمین می افتد و من از بازویش میگیرم وبلندش میکنم ،تعبیرش چیست لطفا تعبیر کنید.

 286. کوروش رضازادهکوروش رضازادهsays:

  باسلام وعرض ادب خواب پدرمرحومم رودیدم که حدودیکساله مرحوم شدن ،.. درمسجدی مداحی ذکرمصیبتش رامیکندوبعدازاتمام مداحی من بادست راستم دست چپ پدرمرحومم راکه درگوشه ای ازمسجدکه روبه قبله هم نبوددرازگذاشته بودنش وبه رحمت خدارفته بودازبالای سرش میگیرم وگریه میکنم قابله ذکره که خوابوعصردیدم(درروایات ازپیغمبرص وامام صادق ع نقله که خواب روزصدق داره) وانقدرکه اشک هم درخواب ریخته بودم تمام صورتم خیس بود لطفاتعبیرش روبفرمایید.ممنونوسپاسگزارم.

 287. کوروش رضازادهکوروش رضازادهsays:

  باسلام وعرض ادب خواب پدرمرحومم رودیدم که حدودیکساله مرحوم شدن ،.. درمسجدی مداحی ذکرمصیبتش رامیکندوبعدازاتمام مداحی من بادست راستم دست چپ پدرمرحومم راکه درگوشه ای ازمسجدکه روبه قبله هم نبوددرازگذاشته بودنش وبه رحمت خدارفته بودازبالای سرش میگیرم وگریه میکنم قابله ذکره که خوابوعصردیدم(درروایات ازپیغمبرص وامام صادق ع نقله که خواب روزصدق داره) وانقدرکه اشک هم درخواب ریخته بودم تمام صورتم خیس بود لطفاتعبیرش روبفرمایید.ممنونوسپاسگزارم.

 288. محمدمحمدsays:

  یه بنده خدا خواب دیده یک مرده دست زنده ای را گرفته فرد زنده مرده را می شناسد تعبیر این خواب چیست؟

 289. مشهدیمشهدیsays:

  سلام به تازگی خواب میدیدم من و عمه و مادر بزرگم سوار اتوبوس شدیم ( مادربزرگم در واقعیت فوت شده ) ومادر بزرگم روی صندلی نشسته بود دست راستش رو من و دست چپش رو عمم گرفته بود و مادر بزرگم به شدت نفس نفس میزد لطفا میشه تعبیرش رو بگید ؟

 290. Z. GZ. Gsays:

  خواهشا اینو جواب بدید خیلی آشفته هستم.. خواب دیدم دوستی ک چندماه هست فوت کرده اومده بخابم و هعی میگه بیا بریم این دنیا خوب نیست همش دعوت میکنه میگه بیا بریم و من قبول نمیکنم و نصفه راه برمیگردم خواهشا معنی اینو بگید

 291. مریممریمsays:

  سلام من پدرم رو سه ماهه بخاطر تصادف از دست دادم. چندماه قبل از تصادف کردنش عمل قلب انجام دادن توی خواب دست چپشو گرفته بود و میگفت که بی حس شده منم دستشو گرفتم که ببینم چجوره و بهش گفتم بیا با هم ببرمت دکتر و سریع اماده شد لطفا میشه تعبیرش رو بگین ممنونم

 292. زهراکرمیزهراکرمیsays:

  سلام خسته نباشید داداش من دیشب ساعت ۴صبح خواب دیده که دختر همسایمان ک فوت شده اومده دستشو گرفته وبرده باهم تویه دشت قدم زدن اون بنده خدا خودکشی کرد ولی داداشم میگه توخواب خوشحال بود..داداشم خیلی بی قراره بخاطر این خواب میشه جواب بدین

 293. رسول حسین پوررسول حسین پورsays:

  سلام،مادرم که فوت شده بخوابم اومد و دستش رو بسمت من دراز کرد تا دستش رو بگیرم ولی در همون لحظه همسرم منو از خواب بیدار کرد و نتونستم دست مادرم رو بگیرم. تعبیرش چیه؟ تشکر

 294. فاطمه دیانیفاطمه دیانیsays:

  سلام من خواب دیدم که پدربزرگم و دوتا ازبرادرانش و پدرشون که فوت شدن باهم دریک اتاقی نشسته بودند که من وارد اتاق شدم و باهاشون دست دادم و آنها به خوشی به من دست دادن

 295. کرم پورکرم پورsays:

  رفیقم که چند سال قبل از دنیا رفته بود،اومد توی خوابم با لباس شیک و تمیز رنگ ابی،خیلی خوشحال بود،دستش را سمت من دراز کرد،ولی من دست با او ندادم...

 296. ابوالحسنیابوالحسنیsays:

  سلام خواب دیدم پدرم که فوت کرده .شهیدبودن ومثل شهدای دیگه پیداشدن وشهدازنده بودن وقتی پیداشون می کردن.من دست پدرموگرفتم وهمراه خانواده باهمون عصاش به راه افتادیم ونم نم بردمش یک گرمابه مردانه وبه نگهبانش گفتم دست پدرموبگیرنیفته وبردشون داخل ومن بیدارشدم

 297. مزیممزیمsays:

  سلام، خواب دیوم

 298. مینااامیناااsays:

  سلام من خواب دیدم مادربزرگم ک ب تازگی فوت شده با دست چپ ب من تلاش میکرد دست بده من ی بار دستشو گرفتم ولی همسرم دستمو کشید نزاشت تودست مادربزرگم بمونه ولی باز مادربزرگم خواست دست بده من ندادم بعد ک همه توی اتاق دیگ بودن روتخت نشسته بودم کنارش با ارامشو لبخند قشنگی بهم گفت بیا اینجا خیلی خوبه خوش میگذره یکم سخته توگناه کردی یکم میسوزی ولی بعدش خیلی خوبه مم تنهام بیا منم گفتم دوس ندارم بیام انقد اینجوری نگو بعدش من رفتم پیش بقیه و گرفتم خوابیدم توروقران بگین تعبیرش چیه

 299. مهسا فیروزیمهسا فیروزیsays:

  سلام. من خواب مادربزرگم ک سالها پیش فوت کرده دیدم که فشارش افتاده بود تو خیابون و من کمکش کردم بلند شد بعد رفت نانوایی و تعدادی نون برا خونه خرید و باهم ب خونه رفتیم. تعبیرش چی میشه؟ درضمن چند روز پیش خودم افت فشار شدیدی داشتم و حالم بد بود

 300. خانم جانخانم جانsays:

  سلام مادر بزرگ من خواب دیده پدر بزرگم میاد دست من را میگیرد و میبرد و گریه میکند تعبیرش چیست

 301. سیده ساناز مظلومیسیده ساناز مظلومیsays:

  سلام.۴۰ روز شد یکی از نزدیکان فوت شده.ومن خواب دیدم با بورسه من داره سگشو شونه میزنه تو خواب میدونستم مرده ب خودم گفتم بزار اروم باهاش حرف بزنم مرده گناه داره گففتم مهدی جان این برسه منه مال سگا پشت سرته.برداشت خواست برگرده داشت وا میرفت که دوتا دستاشو گرفتم گوشتش شل بود بهش گفتم مهدب تو مردی؟؟؟صورتش تمیزو نورانی بود اما خیلی ناراحت پایین تنش عریان بود بعد دیدم رانه پایراستش به سمت داخل یه دایره سوراخ شده و گوشتش اویزونه بدونه هیچ خونه خیلی تمیز بعد گفتم وای مهدی پات چی شده باز نگاه کردم گوشت پرید داخل سوراخ و بعد من رو زانو نشستم و شروع ب خوردن الت تناسلبش کردم با معذرت.ممنون میشم تعبییرشو بگین چون باسم خیلی مهمه.یا علی مدد

 302. AmirAmirsays:

  من خواب دیدم پدرم که 2سال پیش مرده دستم رو گرفته و همش میگه بیا بیا

 303. زهرا عزت نشانزهرا عزت نشانsays:

  سلام من بابام حدودا 7 روزه فوت شدن و توی یک شب به خاب برادرم اومدن و بهش گفتند که جمع کن پاشو بریم برادرم به بابام میگه کجا میگه بریم بقیع(حالا یا بقیع ائمه منظورش بوده، یا بقیع قبرستان شهرمون) از طرفی همون شب زن عموی منم خواب میبینه بابام دست یه پسر بچه رو گرفته و داره میره (البته بابای من یه داداش دیگم داشتن که توی کوچیکی به رحمت خدا رفتن، یا شایدم ممکنه اون پسربچه داداشم بوده باشه) به نظر شما تعبیرش چی میشه؟

 304. یاسیاسsays:

  سلام من چن هفته پیش یکی از دوستامو از دست دادم و دیشب خواب دیدم تو ی جایی مثل بهشت هستیم و همه میخندیمو شادی میکنیم و دوستم اومد من رفتم و دست چپشو گرفتم و یکی دیگه از دوستام باز دیشب خواب دیده بود من بیهوشم و برادرش خواب دیده بود دوستمون که فوت شده سر قبر خودش نشسته و کتاب میخونه ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

 305. امیر ارسلان دادگرنژادامیر ارسلان دادگرنژادsays:

  سلام،من خواب دیدم که نشستم دارم قلیون میکشم ، برادرزنم میاد تو حیاط بعد پدربزرگم اومده تو حیاط پشتی بعد دست چپ منو میگیره تو دهنش میک میزنه بعد من بزور در میارم از دهنش بغلش میکنم و میزنم زیر گریه که یهو بیدار میشم ، لطفا کمکم کنید بتونم معنیش رو درک کنم.

 306. سارا عزیزیسارا عزیزیsays:

  سلام ، خواب مادرشوهرم را دیدم که میان شوهرم و مادرم ایستاده بود و روبه روی من بود ولی فقط من او را می دیدم ، ۲ بار به من گفت منو ببخش ، بعد گفت خیلی ترسیدی وقتی من مردم ، بعد دست من را به حالت دست دادن گرفت حتی سردی دستش را توی خواب حس کردم ، بر اثر کرونا فوت شدن و من واقعا هم از فوت ایشان خیلی ترسیدم

 307. مربم طبسیمربم طبسیsays:

  مادرم خواب دید که دست پدرش را گرفته و او را از بلندی پایین می آورد.

 308. مربم طبسیمربم طبسیsays:

  سلام. مادرم خواب دیده پدرش بالای پله کان نشسته و مادرم دستش را گرفته و اورا پایین میآورد و پدر بزرگم گفته که پشتش درد میکند، مادر من هم دستش را بوسید و پدر بزرگم گفت که پشتش درمان شده و درد نمیکند. ممنون میشم تفسیر کنید.

 309. مربم طبسیمربم طبسیsays:

  سلام. مادرم خواب دیده پدرش بالای پله کان نشسته و مادرم دستش را گرفته و اورا پایین میآورد و پدر بزرگم گفته که پشتش درد میکند، مادر من هم دستش را بوسید و پدر بزرگم گفت که پشتش درمان شده و درد نمیکند. ممنون میشم تفسیر کنید.

 310. ShinaShinasays:

  سلام خواب دیدم عروسیمه با اینکه من متاهلم تو مراسم عقد یه بدون جشن و اینا یه لباس سفید پوشیدم و یکی از اقوام دور که یه پیر مرده داشت منو ارایش میکرد

 311. پرنیاپرنیاsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم که پدربزرگم داره کسی رو نصیحت می کنه و در یک جمع خانوادگی بودیم. می رم کنار پدربزرگم می شینم و دستشو می گیرم و مشغول صحبت با ایشون می شم که متوجه می شم تنها کسی که در اون جمع پدربزرگم رو می بینم من هستم. ( پدربزرگ من چند ماه پیش فوت شده) تعبیرش چی هستش؟

 312. مینا زارعمینا زارعsays:

  خواب دیدم مادربزرگ همسرم که تازه هز دنیا رفتن،رو تخت بودن و میگفتن برو بهشون بگو بیان از روی تخت بلندم کنن، دستم بگیرن، منم گفتم خودم دستتون میگیرم، کمکشون کردم بلند شدن، یکدفعه جوان زیبا شدن و به من لبخند زدن و رفتن.

 313. سروش دهقانسروش دهقانsays:

  سلام ببخشید. من پدر بزرگم تازه یک هفته است فوت کرده امروز ظهر خواب دیدم به پدر بزرگم حالش خوب بود .بعد اومد پیش من نشسته بودم سرش رو روی شانه ام گذاشت .این نشانه چیست تعبیر خوابم. ممنونم ازشما .جواب را بدهید.

 314. یلدا فتائییلدا فتائیsays:

  من خواب دیدم که من در چاهی افتادم و یک دفه یه کسی ک به تازگی فوت شده دست منو میگیره و بهم کمک میکنه اگه میشه واقعااا بهم بگین تعبیرش و ذهنم خیلی مشغوله

 315. SetaSetasays:

  سلام خسته نباشید مامان بزرگ من خواب دیده جاری مرحومش اومده و دست پسر کوچیکش رو گرفته و با خودش میبره مامان بزرگم بهش تعارف میکنه ک بیاد خونه میگه ن کار دارم باید برم پسرمو ببرم از حسن بدم میاد نمیخام پیش اون بمونه(حسن پسر بزرگش)بعد پسرشو میبره و مامان بزرگم میگف دوباره دیدمش ک با یسری پشم کنارش بود داشت مرتبشون میکرد بازم گفتم بیاد خونه خستگی در کنه نیومد تعبیرش چیه؟

 316. صبا برهانیصبا برهانیsays:

  سلام من خواب دیدم در مجلس مراسم تدفین شخصی که میشناسمش بودیم و هنوز داخل قبر نزاشته بودنش شخص مرده کفن را کنار زد و من و یک فرد دیگر دستش را گرفتیم تا بلند شود و بنشیند. من دو دستی دست چپش را گفتم و یکی دیگه هم دست راستش را و آنقدر محکم گرفته بود که فشار دستم رو احساس می‌کردم.با خنده بلند شد نشست و جمله ای گفت و خندید ولی دستمان را رها نکرد بعدش نگاهی کرد و دستم رو رها کرد با لبخند. میشه بگید تعبیرش چیه. ممنونم

 317. ایداایداsays:

  سلام من خواب دیدم شوهر خالم دست چپ منو گرفته ومیگفت دستات شبیه مادرت ولی من از اینکه دستمو گرفته بود ناراحت بودم

 318. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم شخصی که مرده است و پسر خاله من است به خانه مان آمد و با من دست داد ( با دست راست به او دست دادم )

 319. سهیل حیدریسهیل حیدریsays:

  سلام من خواب دیدم که دارم قلیان برازجونی میکشم و بعذ یکی از اقواممون که فوت کرده قلیان را از دست من کشید و خودش شروع کرد به کشیدن میخاستم بدونم تعبیرش چیه که یه مرده میاد و قلیان رو از دست تو میگیره

 320. انسیه سادات حسینیانسیه سادات حسینیsays:

  سلام من تازگی مامانم فوت کرده 12روز هستش خواب دیدم که مامانم از بیمارستان اومده دستش قطع شده براش جایی دشمن پهن کردم بعد دیدم که انگشتاش نیست با خودم میگفتم دستاش قطع باشه هم خوبه فقط حضور داشته باشه پیشمون

 321. فهیمه گرمابیفهیمه گرمابیsays:

  خاهش میکنم تعبیرشو بگید.برادرم خواب دیده دست چپ شخصی را درخواب گرفته و اون شخص رو واضح دیده و شناخته. آن شخص درحال نصیحت کردن بودن که باید راه درست رو بریم تا اون دنیامونو بسازیم در این بین شخصی به برادرم گفته ک از شما ها از اهل این خانه و خانواده بعید است ک راه اشتباه را بروند. و خیلی نراحت بود برادم از لحن صدایش فهمیده پدرم بودن. پدرم 20 سال هست ک فوت کرده. درخواب دیده از دست بچه هاش ناراحته ولی یک پسر در بغلش داشته که به برادم گفته این فرزند توس ولی نزاشته چهرشو ببینه و گفته زمانی میبینی که اعمالتو خوب کنی. و این حرف را به همه خانواده بگو که برای شما هم چنین است

 322. امنه روحبخشامنه روحبخشsays:

  سلام ساعت ۷ازخواب بیدارشدم دوباره خوابیدم خواب دیدم مادرم که ۳سال فوت کردن یه جایی بود انگار مرده بود دوباره میخواستیم بشوریمش ولی تا رفتیم اونجا زنده شده بود وخیلی خوشکل وعریان هم بود دست منو گرفته بود ومن هی دستم مو میکشیدم میگفت همسفرم میخواستی بشی ولی به خاطر بچه هات میترسم وخواهرم هم پشت سرش بود بوسش میکرد به خواهرم میگفت تو برو ولی دست منو ول نمیکرد بهش میگفتم من که همه کاری برات میکردم گفت رخت خوابمو جمع نمیکردی

 323. زهرا احمدیزهرا احمدیsays:

  سلام .پدربزرگم تازه فوت کردن خواب دیدم اومده خونه خوابیده من بیدارش کردم چایی خورد دست برادرم رو گرفت وبرد سر قبرش منم داشتم گریه می کردم گفت جای ما اینجاست لطفا جواب بدید ممنون

 324. شاهینشاهینsays:

  درود خسته نباشید خواب دیدم ک پسرعمه ام چندساله بیش فوت کرده اومده سراغم با قد بلند هیکل اومد بیشم احساس ترس داشتم بهم دست داد باهم قدم زدیم بعدش کفش از رو زمین برداشت رنگ زرد نارنجی بود معنی خواب چیست

 325. سوگندسوگندsays:

  سلام من خواب دیدم که توی یه جمعیت شلوغ توی خیابون بای همه ی فامیلامون بودم که پسر عموم که سه ساله فوت کرده هی دنبالم میکنه و سعی داره که دست مو بگیره ولی من توی خواب می دونستم که اون مرده و همش ازش فرار میکردم تا اینکه دستمو گذاشتم روی یه استوانه اهنی که برای سایه بود که دیدم اونم دستشو گذاشت پایین تر از دست من و یهویی دست راست شو گذاشت رو دستم و یه جمله ای گفت که اصلا یادم نیست و یه قدم رفت عقب و ناپدید شد و من هم از خواب بلند شدم می خوام بدونم تعبیرش چیه!!

 326. محمدصادقمحمدصادقsays:

  سلام من خواب دیدم بابام که فوت کرده تو خواب تو خانه خودش یه جنی که من نمی‌توانستم ببینمش داشت اون رو میکشید منم با دست چپم دست چپ اون رو گرفته بودم و به واسطه من چندبار اون جن ولش کرد تعبیر اش چیه؟

 327. کیاناکیاناsays:

  سلام من خواب دیدم که پدربزرگم که فوت شدن آمدن و دستم را گرفتند و بلندم کردند تعبیرش چیست؟

 328. بي نامبي نامsays:

  سلام من خواب ديدم پدرشوهرم كه سه ماهه فوت شدن در اتاقي نشته اند و نوراني بودند دست من را با محبت گرفته بودند و مدام اسمم را با محبت صدا ميزدند من به او گفتم بعد از رفتنش خيلي به ما سخت گذشت و ماجراهايي كه رخ داده بود را تعريف كردم گفتند من همه آنها را ديدم و متاسفم كه چنين شد ( البته بصورت القا حرف ميزدند) لطفا تعبير آن را به من بگوييد

 329. پوریا کردیپوریا کردیsays:

  سلام ببخشید من همین الان خواب دیدم شوهر خالم که تازه فوت شدن تو خونه خودشون درحالی که منو پدرم هستیم درو باز کردن و تو یه حالت قشنگ به سمت پدرم اومدن و دست پدرمو گرفتن لبخند داشتن و منم زبونم بند اومده بود وتو یه تیکه دیگه از پدرم اب میخواستم اما زبونم به سختی می چرخید سابقه خواب در کل کم دارم لطفا پاسخ بدید خواهش میکنم

 330. ابولفضلابولفضلsays:

  زنعموم خواب دیده که پدربزرگ من که تازه فوت کرده از خاک بیرون میاید و میخواهد دست اورا گاز بگیرم و پدرم می اید و میگوید چکار میکنی بابا دست پدرم یک بشقاب گوشت خام است و دست پدربزرگم را میگیرد و میبرد خانه

 331. HHsays:

  سلام من خواب دیدم مادر یکی نزدیکترین دوستانم که فوت کرده و تا به حال ندیده ام این خانم رو وای همیشه براشون فاتحه میخونم کنار دوستم هستم که تنها نباشه، دیدم سنگ قبرشون کنده شده با خانواده ام هستیم سنگ قبر و برمیداریم که درستش کنیم میبینیم جنازه هم رو باید مرتب کنیم بعد بزارم داخل قبل اما ملافه روش بود کفن نداشتن، ناگهان دست مادرمو میگیره بعد دستشو دراز میکنه من میرم جلو همه میترسن دستشونو بگیرن چون من تقریبا آشناتر بودم دستشو گرفتم خیلی دستشون زرد رنگ پریده بود ،بعد میبینیم زنده اس، تازه اون لحطه من قیافشون رو دیدم، میبریمش خونمون تا خانواده اش بیان، خیلی خوش و خرم و شاد و شوخ طبع بودن همه فامیلهای مارو میشناختن جالب بود به دیدنشون اومدن و خیلییی سر زنده بودن، تعبیرش نمیدونم چیه!

 332. ایلین رئیسیایلین رئیسیsays:

  سلام.پدربزرگ من چن روزه فوت شده ومن خواب دیدم مثله قبل مرگش مریضه ونمیدونم ک فوت شده و توخواب فامیلامون هم پیشمون توحیاط هستن ولی چهره ی دوسه تاشونو یادمه وبقیه زیاد واضح نبستپ ینی توخواب نشونشون نمیده ومن زیر شونه ی راست پدربزرگمو میگیرم و به داخل خونه میبرمش تعبیرش چیه؟!

 333. ناشناس**ناشناس**says:

  سلام امروز ۱۹روزه که دوستمو از دست دادم بعد دیشب خواب دیدم توی مدرسه با هم بودیم و با بچه ها گریه میکردیم و از بی قراری های مامانش حرف میزدیم خودشم کنارمون بود ولی ما میگفتیم روحش هست من که خیلی دلتنگش بودم رفتم دست راستشو محکم گرفتم و دستشو بوسیدم لطفا تعبیرشو بهم بگین

 334. ناشناس**ناشناس**says:

  ببخشید یادم رفت بگم وقتی دستشو گرفتم خیلی گرم بود

 335. اسما بانیاسما بانیsays:

  سلام من مادرم دیشب خواب دیده ک با فامیلای مرده ش حرف زده دست داده و آغوش گرفته خیلی میترسم تعبیرش ک یعنی میشه مرگ ماامانم نزدیکه؟؟

 336. سحر حسین پورسحر حسین پورsays:

  سلام من سر ظهر خواب داییم رو دیدم که فوت شده ...تا دیدمش گریم گرفت دستمو به سمتش دراز کردم که دستشو بگیرم ولی همین که دستاشو آورد جلو ازش ترسیدم کشیدم عقب ولی نوک انگشتاش به دستم خورد ..بعد بهم گفت همچین رفتاری رو اگه با یکی دیگه میکردی خیلی عصبانی میشد شانس اوردی....اینو گفت و رفت

 337. سکینهسکینهsays:

  سلام من همیشه خواب دایی‌ام را میبینم که چند ماه میشه فوت کرده و در هر خوابم یا میخواهد من را با خود ببرد یا من را پیش خود میخواهد میشه بگوید تعبیرش چیست؟

 338. سمیراسمیراsays:

  سلام. پدرشوهرم که فوت شده در خواب دیدم که در یک باغ خوابیده بود. وپتو روی خودش کشیده بود. چند دقیقه گذشته بود در خواب فکر میکردم فصل بهاره بارون میاد ولی بارانش خیلی آرامش داشت. یاد پدر شوهرم افتادم گفتم زیر بارون خیس میشه مریض میشه. رفتم کمکش کردم بلندش کردم گفتم بریم خونه اینجا خیس میشی. گفت دوست دارم اینجا بمونم. گفتم باشه پس منم کنارت میمونم. بعد یادم نیست کدوم دستش رو گرفتم. ولی به آرومی دستم رو فشار داد. بعد چند دقیقه در خواب یادم اومد فوت شده.

 339. دریادریاsays:

  من مادربزرگم را (دوسال پیش از دست دادم )در خواب دیدم که دست دردست هم در یک جاده ی پهن و صاف راه میرویم (دست چپش دردست من بود ) روبرویمان تمام فامیل های مادربزرگم که همگیشان مرد بودند از برادرش گرفته پسر عموها و...قرارداشتند مادربزرگم میگفت نگاه کن چطوری بهمون نگاه میکنن اینها همیشه همینطوری هستند چشم از آدم برنمیدارند (اگه اشتباه نکنم اینم گفت که عین آدم ندید بدید ها هستند) همینطور راه میرفتیم بعدش نمیدونم چطور شد که من خلاف جهتی که داشتیم راه میرفتیم وایستاده بودم دوتاجاده ی دیگه دیدم یکی سمت چپ یکی راست .جاده ی سمت چپ کلا با سنگهای بزرگ و سفید درست شده بود همش داشتم به اونجا نگاه میکردم اما اون یکی جاده یادم نیست چطور بود .ممنون میشم اگر منو راهنمایی کنید تعبیر آن چیست 🙏🏻

 340. تاراتاراsays:

  سلام ، من خواب دیدم تو یه محل تاریک طوری بودم ، چند تا قبر جفت هم بودن ،رفتم بالای قبری زنی زیبا رو دیدم که مرده بود ،دستم و گرفت و زنده شد ، اونو نمیشناختم ، اننگار یه مشکلی داشت نفهمیدم چیبود ،بهش گفتم حالت خوبه گفت حالا که دستم و گرفتی خوبم ،توکه اینجایی خوبم ، وقتی دستشو میگرفتم جووون میشد وقتی دستشو ول میکردم پیر و سیاه میشد، سه بار دستشو گرفتم و ول کردم ،بعدشم بیدارم کردن ،دیگه خواب ندیدم ،

 341. راحلهراحلهsays:

  خاله بنده خواب دیدن ک داخل یک کوچه داخل یک تابوت دونفر از عموهای بنده ک زنده بودن هستن بعدشم دونفر ک فوت کرده انگار عوض میشده چهره ها داخل خواب بعدش زنداییوشن ک فوت کرده داخل تابوت بوده و خودشو میزده کلی ادم دنبال این تابوت بودن مامان بنده دست این زندایی رو گرفته تا خودشو نزنه کنار همه هم همراه این تابوت راه رفته تعبیرش چیه؟

 342. امیرامیرsays:

  سلام.پدرم تازه فوت شده خواب دیدم که با داداشمو مادرم نشسته بودیمو گفتیم اگه خدا بخواد مرده ها زنده میشن که پسر عموی بابام اومد رفتم که درو باز کنم بابامم باهاش بود خیلی گریه کردیم دستاشو بوسیدم اونم با دیدن ما گریه کرد و مارو بوسید بعد پسر عمو گفت که دیگه باید بره بابا تو واقعیت سکته کرده بود نمی تونست راه بره خودش تو خوابم همین طوری بود کمکش کردم سوار ماشین شد موقع سوار شدن یه استخوان جمجمه تو ماشین بود که مادرم گفت این استخوان جمجه پدرته این که با ماست روحشه و از خواب بیدار شدم ساعت ششونیم بود دقیق

 343. سرونازسرونازsays:

  سلام خواب دیدم پسر داییم که مجرد بود باهم داشتیم از جایی میومدیم توی راه دستم رو گرفت و ول نمیکرد قبلا هم مشابه همیچین خوابی رو دیده بودم

 344. سرونازسرونازsays:

  سلام خواب دیدم پسر داییم که مجرد بودو سنش زیاد بود الان به رحمت خدا رفته تو خواب دیدم با هم داشتیم از جایی میومدیم توی راه دستم رو گرفت دست چپم و ول نمیکرد تو دستش یه انرژی خاصی بود منم بهش میگفتم چقدر دستها انرژیشون زیاد قبلا هم مشابه همیچین خوابی رو دیده بودم در مورد همین پسر داییم که مرده قبلارهم خواب دیدم که یه دستکش دستش بود بمن میگفت دستکشم رو دربیار هر بار دستکش رو درمیوردم دوباره دستکش دستش بود و میگفت دربیار و از میگفت خستگیهای این چندین سالم در میشه با هر بار که دستکش رو از دستم درمیاری

 345. سرونازسرونازsays:

  سلام خواب دیدم پسر داییم که مجرد بودو سنش زیاد بود الان به رحمت خدا رفته تو خواب دیدم با هم داشتیم از جایی میومدیم توی راه دستم رو گرفت دست چپم و ول نمیکرد تو دستش یه انرژی خاصی بود منم بهش میگفتم چقدر دستها انرژیشون زیاد قبلا هم مشابه همیچین خوابی رو دیده بودم در مورد همین پسر داییم که مرده قبلارهم خواب دیدم که یه دستکش دستش بود بمن میگفت دستکشم رو دربیار هر بار دستکش رو درمیوردم دوباره دستکش دستش بود و میگفت دربیار و از میگفت خستگیهای این چندین سالم در میشه با هر بار که دستکش رو از دستم درمیاری

 346. سمیهسمیهsays:

  سلام بعد اذان صبح خواب دیدم پدرم که فوت شده اومده نزدیک خونه من تو خواب میدونستم که فوت شده دستم و گرفت دستکش یه کم زبر بود .نگاهش کردم لزش پرسیدم چه خبر همه چی اونجا خوبه گفت آره خوبه خیلی بهتره .بعد از لحظه ی مرگش تعریف کرد که اصلا متوجه مردن نشده فقط دیده جوان شده اومده جلو در خونه.خواهرم زنده است اما انگار اونم تو خواب مرده بود اومده بودن دوتایی سر بزنن یه ماشین دیدم که اومد و میخواستن دوتایی دوباره برگردن.تعبیرش رو لطفا میگید؟

 347. سمیهسمیهsays:

  سلام بعد اذان صبح خواب دیدم پدرم که فوت شده اومده نزدیک خونه من تو خواب میدونستم که فوت شده دستم و گرفت دستکش یه کم زبر بود .نگاهش کردم لزش پرسیدم چه خبر همه چی اونجا خوبه گفت آره خوبه خیلی بهتره .بعد از لحظه ی مرگش تعریف کرد که اصلا متوجه مردن نشده فقط دیده جوان شده اومده جلو در خونه.خواهرم زنده است اما انگار اونم تو خواب مرده بود اومده بودن دوتایی سر بزنن یه ماشین دیدم که اومد و میخواستن دوتایی دوباره برگردن.تعبیرش رو لطفا میگید؟

 348. حدیثحدیثsays:

  من خواب دیدم که دست مرده‌ای رو که از بدنش جدا شده بود و دستش کوچیک بود رو گرفتم اما دستش گرم بود و فکر می‌کردم دست یک آدم زندست اما بعد فهمیدم اون دست یه آدم مرده بود که از بدنش جدا شده بود و تو یه جعبه کنار کلی وسایل دیگه بود ممنون میشم تعبیرشو بگید

 349. علی محمدیعلی محمدیsays:

  خواب عمویم را دیدم به همراه پدرم،(زنده می‌باشد ) دریکجا نشستیم سه نفری با اینکه می‌دانستم فوت کرده از دنیای دیگر سوال ازش می‌پرسیدم ودراخر دستش را گرفتم ودعوت به منزل کردم که گفت نمی‌تواند بیاید برود ،باید ترک ما بکند

 350. فاطمه ظریففاطمه ظریفsays:

  سلام ،خواب دیدم در مسیری ک پدر خدا بیامرزم کار میکرد دارم میرم در بین راه دو مرد با حرفها و مثل هایی جلو راه رفتنم را حالت ترافیک میگیرن خلاصه رد میشم ک ب پدر خدا بیامرزم میرسم ک اون منو میشناسه موهای سفید با کاپشن و عصا ک میگه بابایی اینجا کجا داری میری من گفتم دارم میرم نون بخرم تو دستم انگار پول نون بود ک دستشو اورد دست تو دست من شد اون پولم تو همون دستم بود گفت با هم بریم ،میشه تعبیرش رو بدونم ؟ ۷ ماهه مادرمم از دست دادم.ممنون

 351. زهراتقی زادهزهراتقی زادهsays:

  من تقریبا۴ماه قبل پدرموازدس دادم خواب دیدم دلتنگ بابام هستم یهودیدم بابابالاسرم نشسته گفتم چقدردلتنگت بودم ودستموبرطرفش درازکردم تودستم هم اب بودولی بابام دستمونگرف تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

 352. لیلالیلاsays:

  سلام.عمه من چند ماه پیش بخاطر بیماری فوت کرد دیشب خواب دیدم که تنها رفتم خونه اش برای عید دیدنی و این رو هم میدونم که مریض هستش و ترس از فوتش رو داریم همش بهم لبخند میزد بعدش به سختی ازجاش بلند شد دنبال پول بود که بهم عیدی بده یه ده تومنی هم دست بود ولی انگار میخواس بیشتر بده اما نتونست پولی پیدا کنه کنار پنجره افتاد رو زمین رفتم بالای سرش هنوز همونطور لبخند میزد که دستامو گرفت منم دستاشو گرفتم این حسو داشتم که ممکنه از پیشمون بره و حالم یجوری بود و دلم نمیخواس دستاشو ول کنم تو همون حال از خواب بیدار شدم.و همون شبی ک این خواب رو دیدم در ادامه دیدم که عذادار هستیم براش و من بجای شال سیاه شال سفید سرم کرده بودم و یهو بخودم اومد متوجه این قضیه شدم بعد ک خواستم شال سیاه بپوشم نمیدونم چطور باز هم سیاه نپوشیدم و یه شال رنگی سرم کردم .ممنون میشم تعبیر این خواب رو بهم بگید🙏❤

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!