تعبیر خواب زایمان گربه سیاه

از حضرت امام صادق (ع) درباره تعبیر خواب زاییدن گربه به رنگ سیاه در خانه ، محل کار ،و یا در مکانی خاص سوالی پرسیده شد حضرت پاسخ دادند زایمان گربه در هر شرایطی دارای معنای خوبی است و به نشانه ی جمع خانواده ی سالم و شاد است،اگر دیدی بچه های گربه در آغوش مادر هستند این دلالت بر ایجاد یک خانواده و یا ازدواج زن و مرد است،دانیال پیامبر نیز زیاد شدن برکت و رزق و روزی خانه،پیدا شدن رونق اقتصادی در یک شهر و یا کاهش رکود گرانی و تورم را نیز معنی این خواب می دانند 

سوال: سلام من خواب دیدم یه گربه سیاه بزرگ چند مدته که در انباری حیاط ما زندگی میکنه بعد یه روز حامله میشه و شکمش باد میکنه فهمیدم که باردار شده است،یه روز که داشتم می رفتم متوجه شدم 7 تا بچه ی سیاه و خیلی زیبا زاییده و دویدم خبرش را به مادرم دادم باهم اومدیم و بهشون نگاه میکردیم تعبیرش چیه؟

پاسخ:موج محبت دلگرمی عشق و صفا در منزل شما شکل میگیرد یا اگر وجود دارد تشدید و دو برابر می شود برکت خانه ی شما دو چندان می شود مهربانی و صمیمیت بیشتری بین اعضای خانواده شما برقرار می شود 

تعبیر خواب گربه در حال زایمان به روایت جابر مغربی:

اگر خودت در خواب شاهد باشی که گربه ای با رنگ سیاه در حال زاییدن یا زایمان است و این صحنه را دیدی دلیل بر اینکه اگر مجرد باشی تشکیل خانواده می دهی،عاشق می شوی و در کار خیر پیش قدم خواهی شد،اگر دیدی دیگران چنین خبری را برای تو می آورند نزدیک ترین دوست تو متاهل می شود و با دوران مجردی خداحافظی میکند،اگر دیدی گربه ای مرده و بی جان زایمان میکند نشانه دهنده ی روزهای سخت و درد آوری است که با ایام شاد و مفرح تبدیل می شود،اگر دیدی بچه های گربه سالم نیستند و یا مرده به دنیا می آیند نشانه ی آن باش که خطری ممکن است طفل یا کودکی را در میان بستگانت تهدید کند و شاید یک هشدار برای مراقبت بیشتر از فرزندان باشد

سوال: سلام خواب دیدم یه گربه سیاه گنده و پشمالو داخل اتاق من خوابیده و داشت زایمان میکرد و بعد سایر اعضای خانواده راصدا کردم که این صحنه را تماشا کنیم گربه تعداد خیلی زیادی بچه از شکمش بیرون ریخت و من با اونا بازی کردم تعبیرش چی میشه؟

پاسخ:چون این اتفاق در منزل و در اتاق شخصی شما افتاده است این برای شما بهترین اخبار و خوب ترین شرایط کاری در زندگی را مژده می هد و به این موضوع امیدوار باشید که تمام کارهای عقب افتاده ی شما به یکباره سروسامان می باید و به انچه که در دل و در ذهن دارید خواهید رسید

تعبیر خواب گربه از نظر ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کشتن و پوست گربه کندن این است که مال دزدی بدست آورد

تعبیر خواب دیدن گربه بعد از صبح،۶ روز بیماری است

تعبیر خواب گربه از دید منوچهر مطیعی

او نظر ابن سیرین رادارد و برای او گفته های ابن سیرین درج شده است

به این روایت کوتاه دقت کنید ! شخصی به نزد خالد اصفهانی می رسد و به ایشان می گوید همسر من خواب دیده است که چندین گربه وحشتناک و سیاه رنگ به خانه ی ما حمله میکنند و که تمام این گربه ها حامله بودند و قصد داشتند در خانه ی ما بچه های خود را به دنیا بیاورند وقتی که وارد خانه شدند و مشغول زایمان بودند یکی بعد از یکی میمردند و من با دیدن چنین صحنه ای خیلی گریه کردم با اینکه بچه گربه ها سالم به دنیا آمدند اما مادرانشان همگی مردند و با شوهرم آن ها را خاک کردیم تعبیرش چیست؟

خالد اصفهانی پاسخ دادند متاسفانه تعبیر این خواب یعنی زاییدن گربه و سپس مرگ آن نشانه ی عزا و ماتمی است که در خانه ی شما موجب ازرده شدن و یا رنجش می شود و تا مدتی را گوشه گیر و افسرده خواهید شد 

تعبیر خواب زایمان کردن گربه سیاه در خانه

تعبیر خواب گربه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ناتوانی در راندن گربه بدبختی است

تعبیر خواب حمله گربه به شما این است که دشمنان می خواهند به شما ضربه بزنند

تعبیر خواب راندن گربه این است که بر موانع غلبه خواهید کرد و ثروت و مکنت بدست میاورید

تعبیر خواب دیدن گربه لاغر و کثیف رسیدن خبرهای بد است و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد

اگر گربه لاغر را از خود راندید دوست شما خوب می شود

تعبیر خواب شنیدن صدای گربه لطمه خوردن از دوست فریبکار است

تعبیر خواب چنگ زدن گربه این است که دشمن ثروتتان را از چنگتان بیرون می آورد

اگر دختری در خواب ببیند که گربه بغل کرده است دیگران به او خیانت می کنند

تعبیر خواب دیدن گربه سفید و تمیز زیان مالی است

اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد .

تعبیر خواب دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، نشانه آغاز دعوا و کشمش است .

تعبیر خواب گربه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب چنگ خوردن از گربه ،مانع است

تعبیر خواب گربه سیاه ،بدبختی است

تعبیر خواب نوازش کردن گربه، ناسپاسی است

تعبیر خواب گربه ای که میو میو میکند، یک دعوی طولانی است

تعبیر خواب پوست گربه ،پیدا کردن یک شیء گم شده است

تعبیر دیدن گربه،دوست نا دوست است

تعبیر خواب گربه وحشی ،دوست خطرناک است

تعبیر خواب زدن یک گربه ،خیانت است

تعبیر خواب از دید یوسف نبی ع

تعبیر دیدن کشتن گربه درویش گردد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...