تعبير خواب جنگ و بمباران

خواب دیدم کشور آمریکا با ایران جنگ میکند و کشورم را بمباران می کند در این جنگ من پدر مادر و برادر کوچکترم را از دست دادم و شهید شدند،خانه ی ما ویران شده بود و تمام شهر خیابان ها و کوچه ها بسته شده بودند تعبیرش چیست؟ محب صادقی نوشته اند دیدن جنگ و بمباران دلالت بر ازدیاد گناهان،کم شدن رفت و آمد ها به مساجد،شکستن احترام پدر مادر،کفر نعمت کردن،و زیاد شدن رابطه های جنسی نامشروع و حرام مثل لواط و زنا است،اگر خواب دیدی جنگ شده است و در جنگ آسیب می بینی این یک خطر و یک هشدار برای توست در واقع باید خیلی مراقب رفتار و اعمالی باشی که در این روزها از تو سر می زند،خیلی از کاربران یا مردم تصویر دارند دیدن چنین رویایی تعبیر خوبی دارد و چون کشوری بیگانه حمله میکند پس حتما باید نشانه یا معنای خیری هم به همراه داشته باشد که به گفته معبران زیادی این چنین نیست در این مطلب به چند پرسش اعضای سایت توپ تاپ نیز پاسخ داده ایم که می تواند شما را برای یافتن تفسیر دقیق رویای خود راهنمایی کند با ما همراه باشید.

پرسش: سلام خواب دیدم که اسرائیل خون خوار و خبیث به کشور عزیزم ایران حمله میکند،من در شهر تهران زندگی میکنم دیدم که تهران بزرگ در اثر بمباران و خمپاره های زیادی که شلیک میشد در حال تخریب شدن بودن تمام پل های ارتباطی بسته شده بود بعد فهمیدم فرزند 5 ساله ام میان این درگیری ها گم شده بود اخرین صحنه ای که از او یاد دارم این بود که توسط صهیونیست ها به اسرات گرفته شد بود تعبیرش چی میشه؟

پاسخ کارشناس: یک خطر و یک حادثه در کمین فرزند شماست،ممکن است بین شما و همسرتان بر سر مسئله ای دعوا بالا بگیرد و زیان این کشمکش نصیب فرزندتان شود بهتر است آرامش خود را حفظ کنید و با منطق تدبیر و حوصله ی زیادتری امور مختلف را با همسر خود در میان بگذارید و بهترین تصمیم را بگیرید

تعبیر خواب جنگ و خونریزی به روایت حضرت امام صادق (ع)

اگر در خواب دیدی دیاری که در آن زندگی میکنی توسط دشمن اشغال می شود یا جنگ و کشت و کشتار به پا می شود این به نشانه ی قصورت کردن شما در حق پدر مادر و یا بزرگتر هاست تعبیر این رویا شکسته شدن حرمت ها و بزرگترین معنی که می توان برای آن آورد سبک شدن گناهان صغیره می باشد،اگر دیدی که برای سایر کشورها چنین اتفاقی می افتد و دشمن کشورهای همسایه را هدف حمله قرار می دهد تعبیر کوچ یا مسافرت بی موقع صاحب رویا به شهر دیگر است ممکن است این سفر بخاطر انواع مشکلات فرار از گرفتاری ها و ..باشد

تعبیر خواب جنگ و کشته شدن به روایت دانیال پیامبر:

اگر ببینی در جنگ نابرابر کشته می شوی تعبیر زیاده روی کردن صاحب رویا در بعضی اموری است که به خیال خودش گناه صغیره محسوب میشوند مثلا نگاه کردن به نامحرم،ناراحت کردن پدر مادر،رنجاندن دوست اقوام یا آشنا و ...باشد در واقع سبک شمردن چنین اعمال زشتی منجر می شود این هشدار به صورت یک رویا در ذهن شما بدل شود !

تعبیر خواب جنگ کردن به روایت ابراهیم کرمانی
اگر در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب صحنه‌هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی‌هایی که پیش می‌آید خبر می‌دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می‌آید و این تشدید می‌شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم

تعبیر خوبا جنگ کردن تعبیر بمباران شدن کشور در خواب

در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب کم شدن برکات الهی ؛باران نیامدن،اضطراب و غم زیاد است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جنگ غم واندوه شود

خالد اصفهانی می‌گوید: دیدن مناظر مختلف  جنگ مثل خونریزی کشته شدن کودک یا بچه ها کول کردن پدر مادر فرار کردن داد زدن جمع اوری اسلحه زخمی شدن دست و پا یا جانباز شدن در خواب، علامت آن است که بی نظمی و اغتشاش در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت.

سوال: سلام خواب دیدم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حمله و جنگیدن با کشور عراق خودش را آماده میکند و نیروهای انتظامی نیز در حال آرایش جنگی برای نابود کردن داعش بودند و این دستور جنگ را از رهبر انقلاب گرفته بودند تعبیرش چیه؟

پاسخ:غم و اندوهي است که در روزهاي آينده پيش مي آيد و اين تشديد مي شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشيم. ابن سيرين مي گويد در جنگ هر کسي پيروز شود در جنگ و جدال زندگي و در بيداري نيز پيروز و برنده است. چنان چه در خواب زره پوشيده بوديد و شمشير و سپر داشتيد يا در سنگر بوديد و اسلحه و مهمات به قدر کفايت در اختيارتان قرار داشت خواب شما مي گويد که جهت روبه رويي با غم ها و رنج ها و نگراني ها مجهز خواهيد بود. در نفايس الفنون تصريح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چه جنگي در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتيد اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بوديد خواب شما مي گويد که تنها مي مانيد و در مشکلي که پيش مي آيد هيچ دستي دست شما را نمي گيرد. مجروح شدن در خواب خوب است و نبايد نگراني ايجاد کند. اين نشان اين است و گوياي اين که غم و اندوه شما پايان يافته و آشتي و امنيت خانوادگي است و نبايد نگران شويد.

2 نظر

 1. MrvMrvsays:

  سلام. خواب دیدم در یک کوچه هستم که سربازان اسرائیلی وایساده اند. از اینکه حمله کنند ترس دارم، اما برایم سوال بود که چرا حمله نمی‌کنند، از کوچه عبور میکنم، در آخر کوچه مردم فلسطینی جلوی در خانه‌هایشان هستند و ترسم کمی کاسته می‌شود. فضا تاریک و غم‌دار بود.تعبیر چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم این رویا میگوید در سالهای آتی همسر شما برای یک ماموریت کاری سفری به خارج از کشور خواهد داشت.

 2. MrvMrvsays:

  ممنون، اما من دختر مجردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله و این تعبیر هم برای حال حاضر شما بیان نشد بلکه همانطور که نوشته است به آینده برمیگردد