تعبیر خواب شکستن آینه شمعدان

جابر مغربی نوشته اند دیدن آینه شمعدان شکسته در خواب به نشانه ی قهر و یا جدا شدن دو فرد عاشق است یا به معنی خراب شدن رابطه ای عاشقانه بواسطه ی دخالت های بیجای دیگران،در هر صورتی دیدن چنین رویایی تعبیر خوبی به همراه ندارد اگر دیدی آینه شمعدان سر سفره عقد بی دلیل می شکند و فرو می ریزد تعبیر شکستن دل و یا گریستن زیاد است اگر دیدی دیگران اقدام به شکستن اینه شمعدان می کنند تعبیر رنجیدن و یا آزرده شدن تو توسط جمعی از اقوام نزدیک است اگر ببینی خودت آینه و شمعدان را می شکنی و این کار را از روی عصبانیت زیاد انجام دادی مسبب جدایی و یا پاره شدن رابطه ای خواهی شد،

سوال:سلام خواب دیدم که به جشن عقد یکی از دوستان صمیمی ام رفته ام و بعد در هنگام خواندن خطبه ی عقد توسط روحانی حاضر در مجلس ناگهان آینه شمعدان بزرگی که در وسط سفره قرار داشت می شکند و با صدای وحشتناکی رو می ریزد انقدر صحنه بد بود که عروس و داماد هم پا به فرار گذاشتند تعبیرش چیه؟

پاسخ:چون شما آینه شکسته شده را در سفره عقد دوست خود دیده اید تعبیر شکستن دل و یا ناراحت شدن شما توسط همان دوست است و محتمل است کدورتی سنگین در ایده نزدیک بین شما و ایشان ایجاد شود

دانیال پیامبر نیز فرموده اند دیدن رویایی آینه و شمعدان شکسته برای پسران و مردان مجرد به نشانه ی غم بزرگ و یا گریه فراوانی است که بخاطر سواستفاده ی جنس مخالف از احساس صاحب رویا پدید می آید و برای زنان و دختران مجرد نیز به معنای گسستن رابطه و یا کینه جویی است

اگر بيننده صورت خودش را ببيند خداوند به او پسري عنايت مي فرمايد و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد. اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند خداوند به او دختري عنايت مي فرمايد يا از جانب فرزند به او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شود. اگر آينه داشتيد و آن را در عالم خواب به ديگري داديد نشان آن است که از مال خود بذل مي کنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد که ديگري به درآمد و پول خوبي مي رسد. چنان چه آينه اي که داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره را مکروه دانسته اند.عده اي از معبران نگريستن در آينه را نشان غرور و خود خواهي مي دانند. پنهان کردن آينه عيب پوشي خويش است. امام صادق  ع  مي فرمايد اگر دختري در آينه نگاه کند شوهر مي کند و نزد شوهر عزيز و گرامي مي شود و چنان چه آن دختر ببيند که مردي بيگانه آينه اي به او مي دهد و در چهره او نگاه مي کند به ديدن دوستي غايب خشنود مي گردد.

شیخ طوسی می گوید اگر دیدی اینه و شمعدانی را از قبل بصورت شکسته شده می بینی این خوب است و به نشانه مرحم زخم هاست و ممکن است دیدار با دوست یار و یا آشنایی حال تو را بهتر و بهتر کند 

تعبیر خواب شکسته شدن آینه و شمعدان توسط دیگران

حضرت امام صادق (ع) می فرمایند:

آئينه : خبرهاي ناخوشايند ، اتفاقات شوم
شکستن آثينه : با اميدهاي خود خداحافظي کنيد

آنلي بيتون می‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد در آينه اي به خود مي نگريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد و رنج و درد زيادي تحمل خواهيد كرد.

۲ـ ديدن آينة شكسته در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ ناگهاني يكي از نزديكان است.

۳ـ ديدن ديگران در آينه ، نشانة آن است كه ديگران براي رسيدن به منافع خود با شما رفتاري غيرمنصفانه خواهند داشت.

۴ـ ديدن حيوانات در آينه ، نشانة نوميد شدن و زيان مالي است.

۵ـ اگر دختري ببيند آينه اي را مي شكند ، علامت آن است كه ازدواجي نامبارك خواهد داشت و همچنين روابط دوستانة ناموفق.

۶ـ اگر دختري در خواب چهرة رنگ پريدة نامزد خود را در آينه ببيند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزيزي را خواهد شنيد. يا با پيمان شكني نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببيند ، نشانة آن است كه عدم تفاهم و بيگانگي مدتي كوتاه به طول خواهد انجاميد.

۷-اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با صحنه هايي غم انگيز روبرو خواهد شد.

شخصی به نزد ابراهیم کرمانی رسید و به ایشان گفت خواب دیدم که مراسم عقد و وصلت خودم می باشد که روبه روی ما پارچه ای بزرگ پهن کرده بودند و میان پارچه یک آینه بزرگ و یک شمعدان زیبا قرار داده بودند و منتظر بودیم تا صیغه محرمیت بین من و همسرم خوانده شود که یکی از بستگان همسرم با لگد و با پای راست خود به اینه زد و اینه را از عمد شکست تعبیرش چیست؟

پاسخ: از این شخص و از این فرد در زندگی ات دوری کنی و با ایشان رفت و امد یا ملاقات خود را فوری قطع کن چرا که ممکن است برای تو در اینده ایجاد دردسر و مزاحمت هایی فراوان کند

خالد اصفهانی نوشته اند،بیماری وسواس،مرض های سخت و شدید،اختلافات بزرگ و شدید خانوادگی،گم شدن فرزند،بیمار شدن مادر،از تعبیر و معانی خواب شکسته شدن آینه توسط فردی است که قبلا مرده،اگر دیده ای مرده آینه منزل محل کار و یا ...را می شکند و تو آن مرده را هم میشناسی این بسیار نحس و شوم است و خبری های بد و ناگواری را ممکن است بدست صاحب رویا برساند و بهتر است فوری نسبت به دادن صدقه اقدام کند

12 نظر

 1. رژارژاsays:

  با سلام و احترام متاهل هسستم و خواب دیدم در منزل پدرشوهرم ایشان شمعدون شیشه ای خودشان را پرت کردند و شکستند و ما ناراحت شدیم، تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکسته شدن آینه و شمعدان در این رویا خوب و خیر است و به علامت دور شدن خطر و بلا از حول شما و خصوصا کودکان دارد حتما صدقه ای برای این رویا نیز پرداخت نمایید

 2. رژارژاsays:

  ممنونم استاد حقیقتش من تازه دوساله ازدواج کردم و فرزند ندارم، و خانواده ی شوهرم بشدت اذیتم میکنن و شوهرمو تحریک به جدایی از من میکنن پدرشوهرم ۷ماهه پیش بدترین توهینها رو بهم کرد و شخصیت خودمو خانوادمو بشدت خورد کردن هنوز دلم راضی به بخشش نشده این خواب ایا به این معنیه که زندگیه منو به جدایی میکشونن یا نجات پیدا میکنم از شرشون؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با دیدن صحنه ای گره از ابروها باز خواهی کرد و روحیه ات کاملا دگرگون خواهد شد.

 3. فاطمهفاطمهsays:

  لطفان تعبیر این خواب را بفرمایید سلام پدرم خواب دیده یک اینه شمعدان که من درست کردم برایش مشتری پیدا کرده که هشتاد وپنج تومن بابتش پول میدهد وتوی خواب به من زنگ زده و میگوید که مشتری برایت پیدا کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه عاشقانه, خبر خوب از یک عاشق

 4. پارساپارساsays:

  سلام وقت به خیر. ممنون میشم پاسخ بدین خواب دیدم که آینه شمعدان عروسی خودم رو حمل می کنم و خانومم در کنار من در حالی که لبخند می زند از مسیرهای عجیبی قدم زنان گذر می کنیم، من حالت عصبی دارم و در عبور از دری ناگهان آینه در قاب داخلش می شکند و چند تکه می شود. خانومم با نگرانی میپرسد که این طبیعیست که در مراسم عروسی آینه بشکند، من در حالی که مضطربم تایید می کنم که نگران نباش. البته من چند ساله که متاهلم و فرزند دارم. لطفا تعبیر، خواهش میکنم. خواب قبل از ۴ صبح دیده شده.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکستن آینه و شمعدان همراه با عصبانیت شما به تعبیر عبور شما و خانواده تان از برخی مشکلات و یا گرفتاری های خرد و درشت در زندگی ست اما با موفقیت و سلامت از این مسیرها عبور خواهید کرد

 5. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم آینه شمعدانم رو صاحبخونه شکسته و من نشسته بودم میگفتم این که از نقره بوده چطوری شکستنش بیچارشون میکنم.در واقعیت خونه ای که نشستم صاحبخونه داره تعمیر میکنه و من فعلا اونجا نرفتم تا تعمیرات تموم بشه . اون آینه و شمعدان برای همسر سابقم بوده که نگهش داشتم خیلی بابت این خواب نگرانم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احتمال دارد کسی در کمین باشد که به شما صدمه برساند. مراقب حیله و نیرنگ دیگران باشید.

 6. رویارویاsays:

  در یه فروشگاه شیکی بودم و یه مانتو مشکی که قبلا داشتم اونو پوشیده بودمو در اینه تمام قد لباسمو نگاه میکردم.با این تفاوت که به لباسم تور مشکی و تزئینات طلایی اضافه شده بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون لباسی که به تن کرده اید به رنگ تیره بوده خوشبختانه تعبیر بدی ندارد و به علامت روشنی نور و امید در زندگی شماست

 7. رویارویاsays:

  با سلام.تعبیر خواب من چیه؟خیلی نگران هستم.هر چه گشتم پیدا نکردم تعبیرشو

 8. FiyunaFiyunasays:

  سلام .وقت بخیر من خواب دیدم صورتم رو در ایینه نگاه میکنم از اینکع بسیار زیبا هستم خودم رو تحصین میکنم اما میبینم گوشع لبم کج شده ب اطرافیانم نشون میدم ببینند لبم رو اما مامانم میگه هیچ ایرادی نداره و طبیعی هست ( من مدتی هست ک نامزد کردم نمیدونم بخوابم مربوط میشه یا نه) میشه تعبیرش کنید سایت مفیدی دارید ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، به این معناست که نگرانی و تردیدی که نسبت به نامزدتان دارید متوقف خواهد شد.

 9. FiyunaFiyunasays:

  سلام .وقت بخیر خواب دیدم وارد یک مغازه پرده فروشی شدم و پادچه های پرده ای دیدم و پرده های دوخته اویخته شده دیدم و پارچه پرده پر از اویزهای طلایی بود و سپس از فروشگاه خارج شدم بهمراه مادرم ایا تعبیر دارد؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگرانی‌های اندکی در پیش خواهید داشت که به شما آسیب چندانی نخواهد زد.

 10. FiyunaFiyunasays:

  بسیار ممنونم از وقتی ک گذاشتید سربلندو پیروز باشید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پاینده باشی فرزندم

 11. مريممريمsays:

  سلام و خسته نباشيد وقت بخير ديشب حدوداي ساعت 5 خواب ديدم آينه هايي كه از قبل شكسته بود داشتم جمع ميكردم و بعضي هاش هم خيلي نوك تيز و برنده بود ولي هيچ آسيبي به من نزد و ميخواستم بريزمشون توي يك گوني كه مامانم گفت بريز توي اين مشما ؛كه من به مامانم گفتم ممكنه دست كسي بهش بخوره و آسيب ببينه ويا مشما رو پاره كنه ولي مامانم قبول نكرد و گفت بريز توي اين مشما.منم ريختم و بنظرم مياد حتي با جارو هم خرده هاش رو جمع ميكردم .در جايي از خوابم ديدم سوار هواپيما هستم و هواپيما داره از زمين بلند ميشه اولش ترسيدم (در بيداري هم از بلند شدن هواپيما از زمين هميشه ميترسم ) ولي سعي كردم به ترس خودم غلبه كنم و هواپيما با شيب تندي اولش از زمين بلند شد .و داشتم پايين رو از توي هواپيما نگاه ميكردم خيلي صحنه قشنگي بود يه درياچه ديدم با كلي فضاي سبز قشنگ.ممنونم از تعبيرتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آینه های شکسته شده اید که در حال جمع کردنشان بوده اید بدون آنکه آسیبی بهتان برسانند و خوشحالیتان از این بابت بیان میدارد غم و بلا با سرعت بالا در حال فاصله گرفتن از شماست.بحمدالله

 12. محمد كاظميمحمد كاظميsays:

  با سلام و احترام خواب ديدم كه شخصي در حال شكستن شيشه هاي آينه اي مغازه خود هست حال براي تعمير و بازسازي دقيقا به ياد ندارم من يكي از آينه ها كه حدود يك متر با عرض 20سانت ميشد از زمين برداشتم و تا درب خانه مان آوردم كه آينه دو تكه شد نيمي از آينه را به مادرم دادم تا در منزل نگهداري و استفاده كند. نيمه ديگر را نيز به محل كارم ببرم ضمنا آينه كمي از پوست دستم را كنده بود (بسيار سطحي و بدون خون) . ***محل كارم نيز كارگاهي است كه در واقعيت با يكي از دوستان حدود سه ماه است شراكتي مشغول فعاليت هستم. سپاس فراوان از زحمات شما.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تغییرات مهم و مفیدی در زندگی خواهید داشت