تعبیر خواب شکستن آینه شمعدان

جابر مغربی نوشته اند دیدن آینه شمعدان شکسته در خواب به نشانه ی قهر و یا جدا شدن دو فرد عاشق است یا به معنی خراب شدن رابطه ای عاشقانه بواسطه ی دخالت های بیجای دیگران،در هر صورتی دیدن چنین رویایی تعبیر خوبی به همراه ندارد اگر دیدی آینه شمعدان سر سفره عقد بی دلیل می شکند و فرو می ریزد تعبیر شکستن دل و یا گریستن زیاد است اگر دیدی دیگران اقدام به شکستن اینه شمعدان می کنند تعبیر رنجیدن و یا آزرده شدن تو توسط جمعی از اقوام نزدیک است اگر ببینی خودت آینه و شمعدان را می شکنی و این کار را از روی عصبانیت زیاد انجام دادی مسبب جدایی و یا پاره شدن رابطه ای خواهی شد،

سوال:سلام خواب دیدم که به جشن عقد یکی از دوستان صمیمی ام رفته ام و بعد در هنگام خواندن خطبه ی عقد توسط روحانی حاضر در مجلس ناگهان آینه شمعدان بزرگی که در وسط سفره قرار داشت می شکند و با صدای وحشتناکی رو می ریزد انقدر صحنه بد بود که عروس و داماد هم پا به فرار گذاشتند تعبیرش چیه؟

پاسخ:چون شما آینه شکسته شده را در سفره عقد دوست خود دیده اید تعبیر شکستن دل و یا ناراحت شدن شما توسط همان دوست است و محتمل است کدورتی سنگین در ایده نزدیک بین شما و ایشان ایجاد شود

دانیال پیامبر نیز فرموده اند دیدن رویایی آینه و شمعدان شکسته برای پسران و مردان مجرد به نشانه ی غم بزرگ و یا گریه فراوانی است که بخاطر سواستفاده ی جنس مخالف از احساس صاحب رویا پدید می آید و برای زنان و دختران مجرد نیز به معنای گسستن رابطه و یا کینه جویی است

اگر بيننده صورت خودش را ببيند خداوند به او پسري عنايت مي فرمايد و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد. اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند خداوند به او دختري عنايت مي فرمايد يا از جانب فرزند به او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شود. اگر آينه داشتيد و آن را در عالم خواب به ديگري داديد نشان آن است که از مال خود بذل مي کنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد که ديگري به درآمد و پول خوبي مي رسد. چنان چه آينه اي که داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره را مکروه دانسته اند.عده اي از معبران نگريستن در آينه را نشان غرور و خود خواهي مي دانند. پنهان کردن آينه عيب پوشي خويش است. امام صادق  ع  مي فرمايد اگر دختري در آينه نگاه کند شوهر مي کند و نزد شوهر عزيز و گرامي مي شود و چنان چه آن دختر ببيند که مردي بيگانه آينه اي به او مي دهد و در چهره او نگاه مي کند به ديدن دوستي غايب خشنود مي گردد.

شیخ طوسی می گوید اگر دیدی اینه و شمعدانی را از قبل بصورت شکسته شده می بینی این خوب است و به نشانه مرحم زخم هاست و ممکن است دیدار با دوست یار و یا آشنایی حال تو را بهتر و بهتر کند 

تعبیر خواب شکسته شدن آینه و شمعدان توسط دیگران

حضرت امام صادق (ع) می فرمایند:

آئينه : خبرهاي ناخوشايند ، اتفاقات شوم
شکستن آثينه : با اميدهاي خود خداحافظي کنيد

آنلي بيتون می‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد در آينه اي به خود مي نگريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد و رنج و درد زيادي تحمل خواهيد كرد.

۲ـ ديدن آينة شكسته در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ ناگهاني يكي از نزديكان است.

۳ـ ديدن ديگران در آينه ، نشانة آن است كه ديگران براي رسيدن به منافع خود با شما رفتاري غيرمنصفانه خواهند داشت.

۴ـ ديدن حيوانات در آينه ، نشانة نوميد شدن و زيان مالي است.

۵ـ اگر دختري ببيند آينه اي را مي شكند ، علامت آن است كه ازدواجي نامبارك خواهد داشت و همچنين روابط دوستانة ناموفق.

۶ـ اگر دختري در خواب چهرة رنگ پريدة نامزد خود را در آينه ببيند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزيزي را خواهد شنيد. يا با پيمان شكني نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببيند ، نشانة آن است كه عدم تفاهم و بيگانگي مدتي كوتاه به طول خواهد انجاميد.

۷-اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با صحنه هايي غم انگيز روبرو خواهد شد.

شخصی به نزد ابراهیم کرمانی رسید و به ایشان گفت خواب دیدم که مراسم عقد و وصلت خودم می باشد که روبه روی ما پارچه ای بزرگ پهن کرده بودند و میان پارچه یک آینه بزرگ و یک شمعدان زیبا قرار داده بودند و منتظر بودیم تا صیغه محرمیت بین من و همسرم خوانده شود که یکی از بستگان همسرم با لگد و با پای راست خود به اینه زد و اینه را از عمد شکست تعبیرش چیست؟

پاسخ: از این شخص و از این فرد در زندگی ات دوری کنی و با ایشان رفت و امد یا ملاقات خود را فوری قطع کن چرا که ممکن است برای تو در اینده ایجاد دردسر و مزاحمت هایی فراوان کند

خالد اصفهانی نوشته اند،بیماری وسواس،مرض های سخت و شدید،اختلافات بزرگ و شدید خانوادگی،گم شدن فرزند،بیمار شدن مادر،از تعبیر و معانی خواب شکسته شدن آینه توسط فردی است که قبلا مرده،اگر دیده ای مرده آینه منزل محل کار و یا ...را می شکند و تو آن مرده را هم میشناسی این بسیار نحس و شوم است و خبری های بد و ناگواری را ممکن است بدست صاحب رویا برساند و بهتر است فوری نسبت به دادن صدقه اقدام کند

38 نظر

 1. رژارژاsays:

  با سلام و احترام متاهل هسستم و خواب دیدم در منزل پدرشوهرم ایشان شمعدون شیشه ای خودشان را پرت کردند و شکستند و ما ناراحت شدیم، تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکسته شدن آینه و شمعدان در این رویا خوب و خیر است و به علامت دور شدن خطر و بلا از حول شما و خصوصا کودکان دارد حتما صدقه ای برای این رویا نیز پرداخت نمایید

 2. رژارژاsays:

  ممنونم استاد حقیقتش من تازه دوساله ازدواج کردم و فرزند ندارم، و خانواده ی شوهرم بشدت اذیتم میکنن و شوهرمو تحریک به جدایی از من میکنن پدرشوهرم ۷ماهه پیش بدترین توهینها رو بهم کرد و شخصیت خودمو خانوادمو بشدت خورد کردن هنوز دلم راضی به بخشش نشده این خواب ایا به این معنیه که زندگیه منو به جدایی میکشونن یا نجات پیدا میکنم از شرشون؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با دیدن صحنه ای گره از ابروها باز خواهی کرد و روحیه ات کاملا دگرگون خواهد شد.

 3. فاطمهفاطمهsays:

  لطفان تعبیر این خواب را بفرمایید سلام پدرم خواب دیده یک اینه شمعدان که من درست کردم برایش مشتری پیدا کرده که هشتاد وپنج تومن بابتش پول میدهد وتوی خواب به من زنگ زده و میگوید که مشتری برایت پیدا کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه عاشقانه, خبر خوب از یک عاشق

 4. پارساپارساsays:

  سلام وقت به خیر. ممنون میشم پاسخ بدین خواب دیدم که آینه شمعدان عروسی خودم رو حمل می کنم و خانومم در کنار من در حالی که لبخند می زند از مسیرهای عجیبی قدم زنان گذر می کنیم، من حالت عصبی دارم و در عبور از دری ناگهان آینه در قاب داخلش می شکند و چند تکه می شود. خانومم با نگرانی میپرسد که این طبیعیست که در مراسم عروسی آینه بشکند، من در حالی که مضطربم تایید می کنم که نگران نباش. البته من چند ساله که متاهلم و فرزند دارم. لطفا تعبیر، خواهش میکنم. خواب قبل از ۴ صبح دیده شده.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکستن آینه و شمعدان همراه با عصبانیت شما به تعبیر عبور شما و خانواده تان از برخی مشکلات و یا گرفتاری های خرد و درشت در زندگی ست اما با موفقیت و سلامت از این مسیرها عبور خواهید کرد

 5. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم آینه شمعدانم رو صاحبخونه شکسته و من نشسته بودم میگفتم این که از نقره بوده چطوری شکستنش بیچارشون میکنم.در واقعیت خونه ای که نشستم صاحبخونه داره تعمیر میکنه و من فعلا اونجا نرفتم تا تعمیرات تموم بشه . اون آینه و شمعدان برای همسر سابقم بوده که نگهش داشتم خیلی بابت این خواب نگرانم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احتمال دارد کسی در کمین باشد که به شما صدمه برساند. مراقب حیله و نیرنگ دیگران باشید.

 6. رویارویاsays:

  در یه فروشگاه شیکی بودم و یه مانتو مشکی که قبلا داشتم اونو پوشیده بودمو در اینه تمام قد لباسمو نگاه میکردم.با این تفاوت که به لباسم تور مشکی و تزئینات طلایی اضافه شده بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون لباسی که به تن کرده اید به رنگ تیره بوده خوشبختانه تعبیر بدی ندارد و به علامت روشنی نور و امید در زندگی شماست

 7. رویارویاsays:

  با سلام.تعبیر خواب من چیه؟خیلی نگران هستم.هر چه گشتم پیدا نکردم تعبیرشو

 8. FiyunaFiyunasays:

  سلام .وقت بخیر من خواب دیدم صورتم رو در ایینه نگاه میکنم از اینکع بسیار زیبا هستم خودم رو تحصین میکنم اما میبینم گوشع لبم کج شده ب اطرافیانم نشون میدم ببینند لبم رو اما مامانم میگه هیچ ایرادی نداره و طبیعی هست ( من مدتی هست ک نامزد کردم نمیدونم بخوابم مربوط میشه یا نه) میشه تعبیرش کنید سایت مفیدی دارید ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، به این معناست که نگرانی و تردیدی که نسبت به نامزدتان دارید متوقف خواهد شد.

 9. FiyunaFiyunasays:

  سلام .وقت بخیر خواب دیدم وارد یک مغازه پرده فروشی شدم و پادچه های پرده ای دیدم و پرده های دوخته اویخته شده دیدم و پارچه پرده پر از اویزهای طلایی بود و سپس از فروشگاه خارج شدم بهمراه مادرم ایا تعبیر دارد؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگرانی‌های اندکی در پیش خواهید داشت که به شما آسیب چندانی نخواهد زد.

 10. FiyunaFiyunasays:

  بسیار ممنونم از وقتی ک گذاشتید سربلندو پیروز باشید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پاینده باشی فرزندم

 11. مريممريمsays:

  سلام و خسته نباشيد وقت بخير ديشب حدوداي ساعت 5 خواب ديدم آينه هايي كه از قبل شكسته بود داشتم جمع ميكردم و بعضي هاش هم خيلي نوك تيز و برنده بود ولي هيچ آسيبي به من نزد و ميخواستم بريزمشون توي يك گوني كه مامانم گفت بريز توي اين مشما ؛كه من به مامانم گفتم ممكنه دست كسي بهش بخوره و آسيب ببينه ويا مشما رو پاره كنه ولي مامانم قبول نكرد و گفت بريز توي اين مشما.منم ريختم و بنظرم مياد حتي با جارو هم خرده هاش رو جمع ميكردم .در جايي از خوابم ديدم سوار هواپيما هستم و هواپيما داره از زمين بلند ميشه اولش ترسيدم (در بيداري هم از بلند شدن هواپيما از زمين هميشه ميترسم ) ولي سعي كردم به ترس خودم غلبه كنم و هواپيما با شيب تندي اولش از زمين بلند شد .و داشتم پايين رو از توي هواپيما نگاه ميكردم خيلي صحنه قشنگي بود يه درياچه ديدم با كلي فضاي سبز قشنگ.ممنونم از تعبيرتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آینه های شکسته شده اید که در حال جمع کردنشان بوده اید بدون آنکه آسیبی بهتان برسانند و خوشحالیتان از این بابت بیان میدارد غم و بلا با سرعت بالا در حال فاصله گرفتن از شماست.بحمدالله

 12. محمد كاظميمحمد كاظميsays:

  با سلام و احترام خواب ديدم كه شخصي در حال شكستن شيشه هاي آينه اي مغازه خود هست حال براي تعمير و بازسازي دقيقا به ياد ندارم من يكي از آينه ها كه حدود يك متر با عرض 20سانت ميشد از زمين برداشتم و تا درب خانه مان آوردم كه آينه دو تكه شد نيمي از آينه را به مادرم دادم تا در منزل نگهداري و استفاده كند. نيمه ديگر را نيز به محل كارم ببرم ضمنا آينه كمي از پوست دستم را كنده بود (بسيار سطحي و بدون خون) . ***محل كارم نيز كارگاهي است كه در واقعيت با يكي از دوستان حدود سه ماه است شراكتي مشغول فعاليت هستم. سپاس فراوان از زحمات شما.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تغییرات مهم و مفیدی در زندگی خواهید داشت

 13. SahelSahelsays:

  سلام وقتتون بخیر دوستم خواب میبینه که من از سفر اومدم و شمعدون دستم بوده و وقتی دوستم میره اینه رو که بقیه اورده بودن نگاه کنه میبینه ترک داره و بعد اینه خورد میشه و انگار من میگفتم این اینه شمعدان مادرم هست تشکر از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خوب است و در واقع خبر از شروع ایامی میدهد که در آن جشن شادی و مهمانی به چشم میخورد

 14. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم که تو کوچه محله قدیمیمان داریم خانوادگی سر این موضوع که پدرم زمینو امسال گندم بکاره یا نه بحث میکنیم همه میگیم بکاره جز مادرم که راضی نیست ما میگیم پدرم در آینده چند تا سیسمونی باید بده به خاطر پولش باید بکاره که من اومدم حیاط برم دستشویی که دیدم خواهرم داره تو دستشویی تلفنی با نامزدش حرف میزنه در واقع دعوا میکردن بعد تو دست من نون بودم گفتم به نیت خانم فاطمه زهرا نون ها رو میریزم تو باغچه پرنده ها بخورن مشکل ما هم حل بشه بعد رفتم خونه دیدم خواهرم داره برای خودش دعا مینویسه نمازشو سر وقت میخونه تا خدا حاجتشو بده بعد میرم حیاط میبینم که خواهرم و مادرم انباری رو دارن تمیز میکنن از انباری کلی آینه پیدا کردن که همشون سالم بودن من گفتم ما این همه آینه داریم تو خونه لنگ هستیم میخواستیم همشو ببریم خونه که بازم مادرم مخالفت کرد ولی من کنم میبریم خونه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احتمال بعضی از جر و بحث ها در آینده و بخاطر موضوعات پیش و پا افتاده مالی در خانواده تان وجود خواهد داشت.

 15. سلام ممنون میشم تعبیر کنید،خواب دیدم پسرم داشت بازی میکرد خورد به آیینه عروسی من و شکست و همسرم ناراحت شد و پا شد دور تا دورش رو با چسب پوشوند.من خیلی عصبانی شدم پاشدم پسرم رو دعوا کنم که پسرم فک میکرد میخام بزنمش یهو از ارتفاع بالای خونه افتاد که برادرم از پایین گرفتتش و من حالم بد شد و به سختی از پله ها اومدم پایین .از طرفی ‌میدیدم بعدش رفتیم مراسم قرعه کشی جایی که ماشین میدادن چند تا اما برنده ما نبودیم.و‌ به همسرم میگفتم بببن اینی که برنده شده حتما کار خیری کرده که همچین ماشینی بهش رسیده.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از رفت و آمدهای غیرضروری خودداری کنید چرا که ممکن است در معرض چشم زخم قرار بگیرید.

 16. shahrishahrisays:

  سلام خسته نباشید خواب یه آینه دیدم که کناراهاش لامپ داشت و من دست میدم روشن میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تحمل سختیها را نداری، اما بدان که اگر می خواهی به مقصود خود برسی باید رنج و مشقت بسیاری را تحمل نمایی

 17. هانیههانیهsays:

  با سلام..و ضمن تشکر.. خواب دیدم..مادرم حین تمیز کردن آینه و شمعدانش..یکی از شمعدان هاشو شکسته..منم اینه و شمعدان مادرمو خیلی دوست دارم..بعد رفتم اتاق دیدم داره تمیز میکنه گفتم مادر مواظب باش خواب دیدم یکیشو شکستی.. ( تو خواب در مورد خوابم حرف میزدم ).بعدا یکم نقص اینا داشت گفتم بیا باهم درست شدیم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، معنی این مورد قدرت و احساس خطر است

 18. درنادرناsays:

  سلام چند وقت پیش خاب دیدم خونه خواهرم هستم آینه کمد خونش پلاستیک گرفته بود یعنی به این حالت دیدم یه جوری حالت غبار گرفته و غمناک خواهرم متعلقه هست ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی خودتان است. ناراحتی هایی که در شما نوعی احساس دلسردی را ایجاد کرده اند.

 19. مهیار محمودیمهیار محمودیsays:

  سلام خواب دیدم مادر چیزی گفت من از عصبانیت ایینه شمدان خودم را که در منزل مادر بود چند بار به دیوار زدم وشکستم تعبیرش چه میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از روزهای جوانی استفاده کنید و قدر آن را بدانید که وقتی از دست رفت دیگر بازنخواهد گشت.

 20. ZahraZahrasays:

  سلام مادرم خواب دیدن وارد یک خانه بزرگ نوساز شدن ک گویا متعلق به خودمان بود و داخل آن خانه یک آینه شمعدان نقره و زیبا داخل آن بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای قرار گرفتن در یک موقعیت جدید است.

 21. پریساپریساsays:

  سلام. من دختر مجردم دیدم رفتم دنبال خاستگارم ک ببینمش دیدم یکی از آینه های بغل ماشینم از جاش ک با سیم تو حالت واقعه هم وصله به بدنه وست کنده شده. ولی اینه شکسته نبود نشستم تو ماشین و حرکت کردم اینه داخل واینه اون طرفی سالم‌بود اون یکی. ک کنده شده بود بردم دادم مامانم. مامانم درستش کرد و یه صحنه دیدم تبدیل ب کیف کرد و داد دستم گفت درست شد تعبیرش چیه.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن بدشانسی است

 22. هلساهلساsays:

  سلام خسته نباشین من ساعت ۷صبح به بعد بود خواب دیدم آینه و یکی از شمعدونهای خودم شکسته . همسرم بیشتر شیشه هارو جمع کرده بود . ولی شیشه ریزی پای دخترم رفت . تمام شیشه ها رو دوباره جارو کردم . آینه شمعدونم خود به خود شکسته شدم بود .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون ممکن است درزندگی دچار بدشانسی قراربگیرید

 23. شهره حاجی پورشهره حاجی پورsays:

  سلام یه سوال داشتم خواب دیدم که داخل خونم هستم و یک دفعه متوجه شدم که آینه و شمعدانم شکسته و شوکه شدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مسائلی موجب نگرانیتان شود

 24. AnneAnnesays:

  سلام تبدیل شدن چشم فرد مقابل به آیینه و دیدن چشمان خود در آن .تعبیر کنید لطفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است رنجیده خاطر و ناراحت شوید

 25. گلیگلیsays:

  سلام خواب دیدم یک ایینه قدی در خانه داریم که یک دفعه نگاه کردم دیدم ترک خورده اما ترک‌هایش زیاد عمیق نبود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به بدشانسی اشاره دارد

 26. خاطرهخاطرهsays:

  با سلام خواب دیدم از منزلم در تهران بی خبر به منزل پدرشوهرم که ایشون فوت کردن در حال جابجایی هستیم. اما وقتی همسرم بار کامیون رو خالی کرد من همراهش وارد خونه پدرش نشدم و دیدم در وسایلی که از کامیون خارج شده بود یک اینه و شمعدان هست که خواهرشوهرم اول از همه اون رو برداشت تا همراه همسرم به خانه پدری خود ببرن و من در حالیکه ناراحت بود به مادر همسرم میگفتم چرا همسرم به این بدبختی که بوجود اورده داره قهقه میزنه ممنون بابت تعبیر

 27. Akbar behnamfarAkbar behnamfarsays:

  سلام من خواب دیدم که آیینه شمعدانمون یه طرفش شکسته وجوری درستش کردن که من نفهمم شکسته قدآیینه کوتاه شده بودنسبته به قبلش بعدازاینکه متوجه شدم شکسته فهمیدم کاره خواهرم هس که این کارو کرده وآیینه روشکسته وگرفتمش به بادکتک که توچراشکستی آیینه روببخشیدمیشه تعبیرش روبگید

 28. سوداسوداsays:

  سلام خواب دیدم پسرم بغلمه ی چادر مشکیم سرم کردم آیته و شمعدان عروسیمم دستمه دارم میرم .بعد رفتم ی جا مثل هتل برگشتم دیدم اینه و شمعدانم شکسته تعبیرش چیه ؟

 29. سحرسحرsays:

  سلام من خواب دیدم که اسم مراسم عقد یکی از دخترای فامیل بود،میخواستن ایینه رو از خانه پدربزرگ پدری عروس بیارن ایینه شکست،مادر عروس گفت عیبی نداره یکی دیگه میخریم.تعبیرش چیه

 30. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم که خودم اینه شمندانی را که خیلی دوست داشتم ناخواسته شکستم و بعد برا آن گریه کردم میشه لطفا تعبیرشو بگید

 31. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم خیلی از مادرم ناراحت بودم و باهاشون بحث کردم حتی یه کاری کردم که ناراحتشون کنم ولی یادم‌نیست بعدش دیدم پدرم رفتن رو صندلی قصد کمک داشتم تا رفتم بالا اینه شمعدون مادرم بدون اینکه بهش دست بزنم افتاد فقط تونستم شمعدونارو نجات بدم ولی قسمت بالای اینه خورد خورد شد.خیلی ناراحت شدم از هردو معذرت خواستم و گفتم یکی دیگه میخرم.پدرم گفتن خوب که شمعدونا نشکست.من مجردم.تعبیرش چیه؟

 32. نازنین جهرمینازنین جهرمیsays:

  سلام من در خواب دیدم که توی شلوغی منزل آینه ی عقدم افتاد و شکست . البته نه روز عقد بود و مراسم خاصی. تعبیرش چیه؟

 33. شراره درمیانیشراره درمیانیsays:

  خواب دیدم دوتا آینه شمعدان که یکیش ماله خودم بود و یکیش مال خاله م روی میز دم در خونه به عنوان استقبال از مهمون آماده بود که یدفعه تا اومدبم دم در افتاده بود زمین و شکسته بود و من به همه نشون میدادم و ناراحت بودم تعبیرش را ممنون میشن بفرمایین

 34. شراره درمیانیشراره درمیانیsays:

  خواب دیدم دوتا آینه شمعدان که یکیش ماله خودم بود و یکیش مال خاله م روی میز دم در خونه به عنوان استقبال از مهمون آماده بود که یدفعه تا اومدبم دم در افتاده بود زمین و شکسته بود و من به همه نشون میدادم و ناراحت بودم تعبیرش را ممنون میشن بفرمایین

 35. ستارهستارهsays:

  سلام خواب دیدم بابام داشت کمد جا به جا میکرد و روی کمد آینه شمعدون خودشون بود آینه همینجوری روی کمد بود و وقتی کمد رو هل دادن آینه خورد به دیوار و شکست بابام هم همزمان داشت به مامانم میگفت که حواست به آینه باشه که یهو... بعد بابام لبخند خیلی آروومی زد گفت ولش کن فدا سرمون منم از اول تا آخر تو اتاق داشتم نگاشون میکردم میشه بگید تعبیرش چیه

 36. پریسا حاجی زادهپریسا حاجی زادهsays:

  سلام خسته نباشید مادرم توی خواب دیدن که وقتی جهزیه ی من رو میبرن اینه ی من میشکند تعبیرش چیست ممنون

 37. رویارویاsays:

  سلام ،من ازدواج کردم و بچه دارم. خوب دیدم اینه عقدم که خاتمه و خیلی هم بزرگه افتاده بود کف خونه و شکسته بود طوری که قطعاتش منظم و هم اندازه بود قابش هم شکست بود.من خیلی گریه میکردم و تکه ها رو کنار هم میچیدم توی خواب میدونستم که یه دختری اونو شکسته که من نمیشناختمش و تو خوابم هم نبود.میشه تعبیرش رو بگین؟

 38. hanihanisays:

  سلام. وقتتون بخیر من خواب دیدم که رفتیم با شوهرم به مهمونی