تعبیر خواب پشت بام خانه

معیر شیرازی نوشته اند دیدن پشت بام خانه در خواب به تعبیر خواسته ها و یا آرزوهای قلبی و بلند مدت بیننده ی رویا است که در ذهن او بیشمار است،اگر ببینی روی پشت بام بلندی ایستاده ای و فقط در همین حال است تعبیر این که افکار و یا برنامه های زیاد و پیچیده ای در ذهنت می پرورانی اگر ببینی روی پشت بام نشسته ای دلیل بر این بر این افکار تسلط پیدا خواهی کرد و خواسته ها یا برنامه های خودت را عملی میکنی اگر ببینی روی پشت بام در حال دویدن هستی بدلیل شتاب زدگی در کارهایت ممکن است یکی دو مرتبه با شکست مواجه شوی اما دوباره به کار خودت ادامه دهی اگر دیدی همراه با دیگران روی پشت بام خانه ات هستی دلیل بر اینکه رهبر و یا مدیر یک تیم برای انجام کار یا هدفی بزرگ میشوی و یا اینکه دوستان و دیکران از تو حمایت میکنند اگر ببینی همراه خانواده ماننده زن خواهر برادر مادر پدر اقوانم یا آشنایان روی پشت بام خانه ات هستی دلیل بر اینکه سفری بسیار مهیج و لذت بخش را به زودی در کنار جمعی از عزیزانت تجربه میکنی اگر ببینی به همراه دوست صمیمی ات روی پشت بام خانه ای دلیل بر یک دیدار غیر منتظرانه است کهخ باعث شگفتی یا تعجبت می شود

سوال: سلام من خواب دیدم که روی پشت بام همسایه رفتم و مشغول خوردن تخمه غذا و تنقلات بودم و داشتم به چند کبوتر زیبایی که در اسمن پرواز میکردند نگاه میکردم تعبیرش چیهsmiley

پاسخ:ممکن است از در چند روز آینده از همین همسایه ای که در خواب خود دیده ای برای کاری بزرگ کمک بخواهی و یا اینکه او خودش به تو داوطلبانه کمک کند 

اما دوستان زیادی از وب سایت توپ تاپ درخواست تفسیر تعبیر خواب افتادن از پشت بام خانه را داشتند که بر اساس چند جمع بندی در مورد این موضوع نیز مطالبی تهیه شده است که با هم مرور میکنیم

شیخ طوسی نوشته اند اگر مردی خواب ببینید از پشت بام خانه ی خودش می افتد و بخاطر این حادثه ضربه ای به او وارد میشود این نشانه ی این است که خسران یا ضرر بزرگی متوجه یکی از هماسیگان نزدیک او میشود،اگر ببینید که دیگران از روی پشت بام می افتند و خبرش به گوش او می رسد یا خودش شاهد این صحنه است تعبیر این است که برای خود صاحب رویا اتفاق یا حادثه ای روی می دهد که باعث می شود سایر مردم به عیادت او بروند و حالش را جویا شوند،جابر مغربی نیز آورده اند اگر کسی بینید که خودش از روی پشت بام سقوط میکند نحسی و ضرر این خواب سهم دیگران یا آشنایان او میشود اما اگر دید دیگران دچار چنین حادثه ای می شوند جان خودش در اثر حادثه ای تهدید می شود

سوال: سلام خواب دیدم که مرده ای از روی پشت بام خانه ی ما سقوط میکند و روی ایوان (بالکن) می افتد و من با دیدن جنازه ی او از ترس وحشت کردم و سریعا فرار کردم و سایر اعضای خانواده را خبر دار کردم تعبیرش چیست؟ به گفته ی ابراهیم کرمانی دیدن خواب سقوط یا افتادن مرده از پشت بام به نشانه ی خبرهای نحس و شومی است که بدست زن و یا خانم خانواده می رسد مثلا ممکن است مادر یا همسر و یا خواهر صاحب رویا در اثر بیماری گرفتاری و ...دچار مشکل شوند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...