تعبیر خواب نشستن مرده روی ویلچر

بدشانسی و گرفتار شدن از نظر مالی و یا آسیب های روحی مختلف تعبیر خواب نشستن انسان مرده یا زنده روی ویلچر است که به صورت تفصیلی تر در این مطلب از سایت درباره ان صحبت خواهیم کرد

اگر دیدی مرده ای روی ویلچر نشسته است و به طرفت نگاه میکند در حالی که او را نمیشناسی و چهره اش برایت غریبه است به شهرت و بزرگی می رسید و بسیار نیکو است …اگر دیدی دیگران به تو یک ویلچر هدیه میدهند و تو با دیدن آن ناراحت میشوی خوابتان می گوید که کسی با شما رقابت می کند و این رقابت طوری است که شما از هم دوشی او بیمناکید و می ترسید.اگر دیدی کسی از تو کمک میخواهد تا ویلچرش را جابه جا نمایی و یا آن را به حرکت دربیاوری خواب شما از سستی و بی بنیادی کار خبر می دهد و این که اگر هم موفق شوید توفیقی مختصر و کم دوام خواهید داشت اگر دیدی خودت روی ویلچر نشسته ای نشانه آن است که در آینده با مشکلی روبه رو می شوید و با آن به مبارزه می پردازید.

اگر به قبرستان رفته بودی و عده ای را که مرده اند را روی ویلچر و یا چرخ دیدی خوب است و خواب شما می گوید که وجودی موثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده اید نقشی مهم خواهید داشت.

اگر دیدی بر اثر تصادف و یا حادثه ای زمین گیر شدی و روی ویلچر نشستی خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حاد می باشد در زندگی بیننده خواب اگر بر اثر این اتفاق بسیار گریه کردی و غمگین شدی در راه تامین نیک بختی شما مانعی به وجود می آید

toptoop.ir تعبیر خواب نشستن روی ویلچر

کلیه معبران نشستن نوزاد روی ویلچر در خواب را برادر یا فرزند تعبیر کرده اند اگر کسی خواب دیدی که نوزادی روی ویلچر نشسته است دلیل بر اینکه خودش و یا نزدیکترین اقوامش صاحب فرزند خواهد شد اگر کودک مرده ای را روی ویلچر دیدی یکی از بسنگانت که اجاقش کور است صاحب دختر میشود

سوال: سلام خواب دیدم که من فلج شده ام و روی ویلچر نشسته ام و به همراه خانواده ام به مسافرت می رویم و در دشتی سربز خواهرم مرا سوار ویلچر میکند و به گردش میبرد تعبیرش چیست؟

پاسخ: اشاره به همین معنی است که چیزی در زندگی شما هست که مکمل خود را از دست داده یا ابین چیز ناقص بعدا یافت می شود.

دقت داشته باشید هل دادن و یا نشستن افراد فلج روی ویلچر نیز دارای معنی خوبی نمیباشد و بیشتر به سستی تنبلی و کم همت شدن در امور زندگی دنیوی اشاره دارد

6 نظر

 1. SamanehSamanehsays:

  سلام من دوستم حدودا یک ماه پیش فوت کردن و ما جسد دوستم رو بعد از چند روز تو خونش پیدا کردیم خواب دیدم دوستم روی ویلچر نشسته روبه روی در خونش و روی ویلچر فوت کرده بود و جسد داشت تازه بودی تعفن میگرفت مثل همونجوری که پیداش کردیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشانه ی بدی نیست برای این مورد صلوات زیاد بفرستید و در کل خبر دهنده از مغفرت برای فرد فوت شده است.

 2. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم همسر سابقم با خانمش و پسر یکی دوساله اش(در واقعیت نمیدونم که صاحب فرزندی شدن یا نه) سوار ماشین ماتیز با رنگ بژ بودن و میرفتن من نگاه کردم دیدم خیلی خوشحالن وقتی گردش کرد داخل فرعی از کنار ماشین پراید داغون و قرمز رنگی بود(قبلا ماشین نداشت الان اطلاع ندارم) بعد مدتی گفتن تصادف شده متوجه شدم ماشین همسر سابقم بوده وقتی همکارای من(در خواب بیدار تازه وارد بخشی از راهنمایی و رانندگی شده بودم و راضی نبودم) از محل حادثه اومدن همسرم با موهای کاملا تراشیده و نامرتب و خانمشون روی ویلچر که یک طرف صورتش کبود شده بود و زخمی بودن و پسرشون که ازماهیچه دچار آسیب شده بودن به برادرم که کنارم بود گفتم ماشین خریده یا مال خودشه دیدم همسرسابقم جواب داد مال پنج تا خواهرامه من سوارش میشم و انگار خودمون منتظر بودیم با قطار بریم خونه و هنوز حرکت نکرده بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده وضعیت زندگی و شرایطی است که در ان قرار دارند

 3. نگیننگینsays:

  خواب دیدم برادرم ک قبل عید فوت کردع روی ویلچر نشیه ،انگار ک پاهاش چیزی نشده ولی نمیتونه بیاد پیشم،کناره ویلچرم انگار ادم بود ولی یادم نمیاد چ کسی بود دیدم روی ویلچر نشسه با لبخنده خیلی زیبا منو نگاه میکنه و دستشو ب سمتم دراز میکنه ک برم دستشو بگیرم میرم دستشو میگیرم بغل میکنم برادرمو از خواب بیدار شدم دوباره خابیدم دیدم ک سوار موتورش شد رفت من از پنجره رفتنشو نگا کردم بعد نشسم زیر پنجره از تهه دل با غمه خیلی شدیدی گریه کردم انقد گریم ت خواب از ته دل بود ک مامانم بیدارم کرد گف چیشده خواب میدیدی .

 4. Samira ahmadiSamira ahmadisays:

  سلام من خواب دیدم به خانه که برگشتم حیاط پر از لامپ وچراغ بودو نورانی بود وتمام اقواممون توی حیاط وحانه نشسته بودن بغل بیشتر اقوامم بچه بود پدرم ک تازه ۳ ماه پیش فوت شده کاملا لباس سفید تنش بودو نورانی روی ویلچر نشسته بود(پدرمن در طول زندگی روی ویلچر نشسته )وداشت با بچه ای ک تو بغلش بود بازی میکرد

 5. Samira ahmadiSamira ahmadisays:

  سلام من خواب دیدم به خانه که برگشتم حیاط پر از لامپ وچراغ بودو نورانی بود وتمام اقواممون توی حیاط وحانه نشسته بودن بغل بیشتر اقوامم بچه بود پدرم ک تازه ۳ ماه پیش فوت شده کاملا لباس سفید تنش بودو نورانی روی ویلچر نشسته بود(پدرمن در طول زندگی روی ویلچر نشسته )وداشت با بچه ای ک تو بغلش بود بازی میکرد

 6. حمید باقریحمید باقریsays:

  سلام من خواب دیدم مادر تازه فوت شده ام روی ویلچر نشسته دارم میبرمش که براش دارو بگیرم