تعبیر خواب زن برهنه و بدکاره

مردی هستم 35 ساله و مجرد دیشب خواب یک زن برهنه و بدکاره را دیدم با دیدن او در منزلم شوکه شدم از او سوال کردم که در خانه من چه میکنی؟او از من خواب که در کنارش بنشینم چه تعبیر و چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب زنان برهنه از دیدگاه ادوارد: بیماری درد رنج و گرفتاری معنی و تاویل برهنه بودن بدن زن در خواب است اگر کسی دختر و یا زنی را که لباس بر تن ندارد و او را نشناسد در خواب ببینید دلیل بر اینکه به بیماری و یا رنج روحی گرفتار شود

تعبیر خواب زن نیمه برهنه از دیدگاه شیخ طوسی: دیدن زن نیمه بهنه در خواب از تاویل از دست دادن سمتی از مال و یا ثروت است روزی یکی از جوانان بخ نزد شیخی معبر فرا میرسد و به او می گوید خواب زنی را دیدم که از از نیم تنه بالا لباس داشت و از نیم تنه پایین برهنه بود چه تعبیری دارد؟ شیخ او را پاسخ دادند که گوشه ای از مال و ثروتت را بزودی از دست خواهی داد جوان با شنیدن این حرف تعجب کرد و گفت من صبح زود نصف مالی را که دیروز در ازای مزد یکساله دریافت کرده بودم را از دست دادم !

تعبیر خواب رقصیدن زن برهنه از دیدگاه جمعی از معبران: رقص و پایکوبی زن و یا دخترانی که لباسی بر تن ندارند ( در اینجا منظور لخت و یا عریان است) دلیل بر فساد و یا گمراه شدن از مسیر مستقیم است اگر ببینید که خودش با ان ها پایکوبی و رقاصی میکند به بیماری سختی دچار شود و اگر نظاره گر باشد و در اخر از این محل فرار کند نجات یابد

تعبیر خواب دیدن بدن برهنه زن از دیدگاه کرمانی
اگر زنی بیند که او را چون مردان قضیب بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او بود. اگر زنی بیند که او را قضیب بود و مجامعت می کرد، دلیل که او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنی جوان بیند، که پیر شده بود، دلیل که از او کاری زشت دروجود آید. اگر مردی بیند زنش از سوی پس با او جماع می کرد، دلیل است حرمت و بزرگی او زایل شود. اگر زنی بیند که مرد شد و جامه مردان را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دلیل است بر شر و فساد او.

تعبیر خواب زنان بدکاره از دیدگاه محب مدنی: متاسفانه دیدن چنین خوابی در هیچ شرایطی دارای معنی و یا تفسیر خیر و خوبی نیست و حتما نشانه هایی از شر و یا فسق دران وجود دارد مگر اینکه خواب ببینی با دیدن زنان و یا دختران بدکاره بترسی و جمع انان را رها کنی و پا به فرار بگذاری
تعبیر خواب برهنه شدن همسر و یا بدکاره شدن او از دیدگاه مغربی
زن مفسد درخواب، اهل دنیا را زیادتیِ دنیا بود و اهل صلاح را، زیادتیِ صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردی بیند کسی دست درازی با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند. اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است بدو منفعت و نیکی رسد وی را با شوهر دار از آن مرد و اگر بیند کسی زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل که پسری آورد، اگر بیند که کسی او را دوا داد، دلیل که دختری آورد.
محمد بن سیرین گوید:
اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود. اگر بیند پسری آورد، دلیل که غمگین و اندوهناک شود. اگر مردی بیند که زنش پسر آورد، دلیل که به رنج و صعب چیزی بدست آورد به روزگار دراز. اگر بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.
ابراهیم کرمانی گوید:
اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد. اگر بیند پسر زاد، دلیل غم و اندیشه بود. اگر مردی بیند که دختری بزاد، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند که پسرزاد، دلیل که کارنیکوئی از وی صادر شود و از آن کار او نام نیکو در عالم منتشر شود. اگر دختری دوشیزه بیند که فرزندی زاد، دلیل و تاویلش این است که گذشت.


56 نظر

 1. ناديانادياsays:

  خواب ديدم دم در حمام ايستادم و برهنه هستم و دختر خالم داره گريه ميكنه چون از صابون برگردون استفاده كرده من از اين موضوع خندم گرفت و يه خنده كردم كه فقط يه قههه بيشتر نداشت بعد حالت خنده توي دل گرفت يكي از شوهر خاله همم و يكي تز خاله هامم بودن ولي شوهر خالم منو نميديد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات

 2. معینمعینsays:

  باعرض سلام و خسته نباشی دیشب مادربنده خواب دیده نوش برادرزادم که دختری پنج ساله است لخت و عریان در حال رقصیدن و لرزاندن باسنش « رقص عربی بود » لطف کنین تعبیر خواب مرا بگین ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از تحريك كردن احساسات دوست و يا همسرت بايد بپرهيزي. او به آرامش احتياج دارد. بهتر است با كسي كه تجربه بيشتري دارد مشورت كني.

 3. AsallAsallsays:

  سلام من خواب دیدم شوهرم منو برده خونه فساد اما به دوستاش نشون نمیده و توسالن برهنه نشستم تابیاد پیشم .توی اتاق هم چندپسرویه دختربودن.دختره اومد بیرون ولی دوباره بزور و جیغ بردنش داخل.منم خودموپوشوندم و اومدم بیرون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش باشید

 4. بنده خدابنده خداsays:

  با سلام ببخشید عذر میخوام من خواب یک خانم کلا برهنه رو دیدم.از دور داشتم میدیدمش و قتی یه کم جلوتر آمد نمیدونم چطور توصیفش کنم اینگار نوک سینه هاش جای چاقو بود و یه حالت زخمی و از دور شبیه پستان بود.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خانمی جوان و زیبا در آینده بر سر راه شما قرار خواهد گرفت باید مراقب خودتان باشید چرا که ایشان اهداف درستی در سر ندارند

 5. بیلبوبیلبوsays:

  سلام و خسته نباشید من خواب دیدم تو خونه ی فساد بودم و زن های دیگه هم بودن صورتشون دیدم الانم به یادم هس تقریبا ولی نمیشناختمشون و به هر نحوی بود از کارای اونا و ایجاد ارتباط جنسی با دیگران در میرفتم چون اونجا مردا و پسرای زیادی بود فقط دوتا پیرمرد اومدن و گونه ی من بوسیدن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ناراحتی زیاد

 6. ارسلانارسلانsays:

  سلام من بعد از اذان صبح خواب دیدم که خاله زنم با زن خودم لخت بودن (البته شرت و سینه بند داشتن)و میخواستن اب تنی کنند و زن من تو اب بود و خاله زن من بیرون و منم داشتم نگاهش میکردم و تو خواب از دیدن بدنش لذت میبردم کمی هم لای پای اون از پشت سیاه شده بود و بعد شوهرش اومد و منم دیگه نگاه نکردم ولی اون خانم هم خودش را جمع نکرد و اصلا براش مهم نبود که جلو من لخت هست یا نه تعبیر این خواب را بگید تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مراقب مکر یا حیلت برخی از زنان در اطراف خود باشید . (احتمال رویارویی شما با زنان بدجنس در آینده زیاد است)

 7. روژا شهابیروژا شهابیsays:

  سلام من دم دم های صبح خواب بسیار عجیب و بدی دیدم ، خواب دیدم که همسایگان ما هم داخل ساختمان و هم حوالی محل ، همگی خانه فساد و فحشا شدند و مدام و بخصوص شب ها جشن و پایکوبی و کارهای عجیبی میکنند و قیافه همگی شبیه اجنه و زیر چشم ها سیاه و کبود است ، در خواب خوابیده بودم که مردی بسیار کریح و زشت وارد شد و من از ترس با تمام وجود فریاد میزدم و پدر و همسرم رو صدا میزدم اما انگار تسخیر شده بودند ، همسرم بیدار نمیشد و پدرم میدیدو متوجه من نمیشد ، به مادر شوهر و پدر شوهر پناه بردم همه در یک خانه خواب بودیم انگار ، فرار میکردم و به شدت وحشتزده بودم ، پدر شوهرم هم متوجه نشد اما مادر شوهرم متوجه در هم برهمی دنیای دورمون شده بود ، زیر چشم همه کم کم داشت مثل اونها سیاه میشد و همه تسخیر میشدند و شوهرم بی هوش بود ، مادر شوهرم با پدرش که مردی بسیاااااااار با خداست تماس گرفت تا از اون کمک بخواد ، ما میون فحشا و فساد گیر گرده بودیم ، در این میان زنی برهنه روسپی بالای سر شوهر بی هوشم ظاهر شد و من با دعوا و درگیری بیرونش کردم ... انگار فحشا همه گیر شده بود و همه تسخیر شده بودند جز عده کمی که هنوز هوشیار بودیم و خانه هیچ حریم دری نداشت مثل ارواح و اجنه از در و دیوار با زیر چشم های سیاه و کبود وارد میشدند و همش پارتی مانند بود ... تورو خدا اگر ممکنه تعبیرش رو بگید خیلی فکرم رو بهم ریخته ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، متاسفانه نشان میدهد برخی از افرادی که احتمالا آشنا هم هستند در گردابی از فساد و یا گناه غرق می شوند و آینده ی زندگی شان رو به تباهی خواهد رفت.

 8. سsسssays:

  سلام... من بعد اذان صبح خواب دیدم یه جا نمیدونم حمام یا توالت ...لخت ایستادمه ولی تا جاییکه یادمه سینمو دیدم که روی نوک چپش گوشت اضافه داشت بنظرتون تعبیر بدی داره (من خودم یه مدته طولانیه از چیزی ناراحتم و خیلی منتظرم )....لطفا بگید تعبیرش چی میشه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ؛ بعضی از خاطرات و رویداد های مربوط به گذشته در شما تنش های جدیدی ایجاد کرده است ، فکر بیشتر به آن ها به جز آزارتان فایده ی دیگری ندارد ، بهتر است آرامش را از خود دور نسازید

 9. نایسنایسsays:

  سلام اول از یکی دو خواب قبل که برام تعبیر کرده‌اید تشکر میکنم دیشب خواب دیدم لباسی پوشیده بودم که تا کمر برهنه بود و روی بدنم تتو و خالکوبی بود و موهام بلند شده بود جوری که باورم نمیشد چطور موهام تا کمرم اومده و داشتم از خودم عکس‌ میگرفتم و مدام به فکر پسری بودم که ازش خوشم میاد اون پسر هم اونطرف پنجره اتاقم وایساده بود و فقط من اون رو ‌میدیدم در واقعیت خالکوبی ندارم و اهل این عکسها نیستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مواردی که در این رویا به آن ها اشاره داشتید خبر از بوجود آمدن بعضی از تفریحات یا سرگرمی های جدید در زندگی تان میدهد.

 10. الالsays:

  سلام خواب دیدم من با یه دختر بدکاره ارتباط داشتم و بعدش رفتم حموم و مامان این خانم بعدش یه لباس مدل سیندرلا سبز پررنگ به من داد و پوشیدم. بعد دیدم هم پسری که دوسش دارم و هم باباش با اون دختر هم در ارتباطن. ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، کمی احتیاط برای شما لازم است ، چرا که این رویا به بعضی از سوءنیت ها در مورد شخص شما از طرف اطرافیانتان اشاره می کند !

 11. مارالمارالsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که با دو نفر رابطه جنسی داشتم و خیلی یواشکی میرفتم خونشون و در عوض پول میگرفتم و خودم هم تو خواب استرس داشتم و بار سوم که میخواستم برم نرفتم و پیش خدا توبه کردم و گفتم خدایا منو ببخش. درضمن متاهل هستم. و یک قسمتی از خوابم این شد که شوهرم یک لباسی تنش بود که کرایه کرده بود و بهش میگفتم حواست باشه لباس اجاره ای تو داداشم الان میخوایم از کنارش رد شیم نفهمه. بعد میخواستیم از شهرستان بیایم شهر و به شوهرم میگفتم چرا ماشین خودمون رو نیاوردی که ماشین کرایه کردی چرا؟ بعد گفت هزینه بنزین با کرایه یکی میشه. خلاصه دیگه سوار ماشین بودیم اومدیم. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در دوران لذت و شادی فقط به فکر خود نباشید، با مردم با مهربانی رفتار کرده و دست ضعیفان را بگیرید.

 12. س s۳س s۳says:

  سلام دیدم یه همسابه جدیداومده انگاری...پسری فک کنم پسرشون اومده بود خونمو‌‌مثلا..اولش فکر کردم سنش کمه بعدمنوجه شدم بدکاره هست و از فاحشه خونه اومده بعد بهم حس میکنم میگف سنت بیشتر میزنه ...سنش ۱۸ بود دقیقا همسن من تو خواب بود(من ۲۰سالمه) بعد جلو آینه رفتم دیدم سرمه داشتمه و درحال پاک شدنه...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اگر او را شناخته باشید تعبیر این است که همین شخص در آینده اش بواسطه یک رفتار یا تصمیم اشتباه رسوا و یا بی آبرو می شوند !

 13. vinosvinossays:

  سلام من پسر ۳۲ سالمه خواب دیدم که یه جا نشسته بودن یه دختری اومد پیشم نشست لباس سياه پوشیده بود خودش از من نزدیک کرد يهو دستم به دستش خورد زود دستم كشيدم تعبیرش چیه ؟میخوام بگم او دختر که تو خوابم بود دختره خوبی نیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند.

 14. بهاربهارsays:

  سلام،من متاهل هستم دیشب خواب دیدم که مثل زن های بدکاره رابطه جنسی با افراد متعددی برقرار کردم و اینکه همه چیزرو توی اون رابطه ها به وضوح میدیدم،در حالی که توی خواب از این که شوهر دارم آگاه بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید برآورده کردن خواسته ها و آرزو های دیگران، شما را از پیگیری برنامه ها و اهداف شخصی تان باز دارد.

 15. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  سلام خواب دیدم دارم یه البوم عکس از زنان روسپی گر رو میبینم تا یکی از اونارو انتخاب کنم همینطور که داشتم ورق میزدم عکسارو دختر عمه ام به کنایه یه چیزی کفت که باعث خجالت من بشه...ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران در مسائل خصوصی زندگی شما دخالت کنند.

 16. ککsays:

  من چند باره خواب میبینم که به دختری که علاقه دارم و تا حالا بهش نگفتم،ابراز علاقه میکنم ولی بعد از اون به جایی میرم که میبینم اون دختر با چند نفر رابطه ی جنسی برقرار می‌کنه.تعبیر این خواب چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از بیان اهداف و برنامه های خود با انسان های غیر قابل اعتمادی که قصد دخالت در مسائل خصوصی شما را دارند خودداری کنید.

 17. علیعلیsays:

  سلام خواب دیدم تو یک آپارتمان مسکونی هستم که یک زنی که بنظر بدکاره هست اونجا بود. من و یک نفر دیگه که تو خواب ناشناخته بود واسم ولی فکر کنم دوستم بود اون زنه (بدکاره) رو میگیریم و از دوتا پسر که بنظر بچه هاش میومدن جدا میکنیم و میبریم از آپارتمان بیرون و بعد که میایم بیرون یه اتفاقی میوفته دوستم از من جدا میشه و فقط من با اون زنه میمونیم بعدش من اون زنه رو بغل میکنم و از کوچه خارج میشیم ؛ بیرون کوچه یه مار خیلی بزرگ و غول پیکر زن بدکاره رو میخوره اما دوستم با ماشینش منو نجات میده و ما با ماشین فرار میکنیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا از معاشرت با انسان های کینه توز و منفی نگر خودداری کنید.

 18. نادرنادرsays:

  سلام خواب ديدم، يه خانم كه فاحشه هست و يه مشتري هم داره ، يعني يه نفر پيشش بود كه من و دو تا از دوستام در را باز كرديم و رفتيم تو حياط موچك خونش بعد من گفتم من اول برم پيشش كه يهو ديدم يك نفر از اونجا زد بيرون فاحشه زيبا بود ، من خواستم بغلش كنم اول اجازه نميداد و بعد گفتم با دوستان امدم، يهو قبول كرد ولي كلا لباس داشت و پوشيده بود، من بغلش ميكردم و اون اجازه نميداد لطفا تعبيرش بگيد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب نشان دهنده ی نگرانی ها و تردید های جدیدی است که شما را در معرض تصمیم گیری های جدید قرار خواهند داد و لازم است با این چالش های جدید به شیوه ای منطقی برخورد کنید.

 19. م.کم.کsays:

  سلام من دیشب خواب عجیبی دیدم خواب دیدم خونه مادرشوهرم هستم، مادرشوهرم به شوهرم میگه که سریع باشین تا باباتون نیومده من تو خواب گیج بودم که چی‌کار باید بکنیم، که دیدم یه دختر بدکاره که قبلا با چند نفر دیده بودمش و رابطه جنسی داشته قراره بیاد با شوهر من رابطه داشته باشه شوهرم به منم میگفت بیا باهم انجامش بدیم منم امتناع میکردم ازینکار،دختره هم نیمه برهنه بود(دختره هم سبزه و چشم سبز بود و از نظر شوهرم قشنگ بود) بعدش از شدت فشار و ناراحتی رفتم مادرشوهرمو بغل کردم گریه کردم که از شدت شوک از خواب پریدم دیدم ساعت ۵ صبح

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد اجازه ندهید غلبه ی احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس شما را از گسترش منافع شخصی تان در زندگی بیداری بازدارد.

 20. زینبزینبsays:

  سلام من خواب دیدم‌ چنتا دختر لخت توی حمام هستن و همشون هم شادن و میخندن اما من ناراحت بودم و لباس داشتم و دوست نداشتم لخت بشم اما یکی از اون دخترا که زیبا بود و خیلی مهربون اومد و با من دوست شد اما اینم بگم که من بدن اونارو توی خواب کامل نمیدیدم یعنی جاهای حساس رو نمیدیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دل بستن به آرزوهای محال و ناممکن خطرناک است. به اندازه استعداد و قابلیت های خود زندگی کنید.

 21. فرشید شبستریفرشید شبستریsays:

  سلام در مسجد زنی برهنه و بد کاره در کنارم امده بود و من از ترس آبرو قایم میشدم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، باید مراقب باشید تا خدای ناکرده در اثر غفلت دچار گناه نشوید.

 22. مرومروsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم صاحب یه فاحشه خانه هستم که اتاق اتاق داشت و هرشب هم با یکی از آنها میخوابیدم و دختری هم که بهش علاقه دارم تو همون فاحشه خونه بود ولی در حال خاتم کاری شغلی که در بیداری داره بود در یکی از اتاق ها و من هرشب با یکی از این فاحشه ها می خوابیدم یکیش خیلی زیبا بود و من تا اخر خواب دنبال اون فاحشه زیبا بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دل، آینه تمام نمای انسان است، آینه دل را پاک کنید تا حقیقت را به روشنی دیده و به مقام بالا دست پیدا کنید.

 23. سوداسوداsays:

  با سلام و خسته نباشی من خواب دیدم ک از کوه و از روی سنگهای برزگی بالا رفتم و دو پسر ک پسرهای خواهر شوهرم بودن و مجرد هست ب دنبالم میومدن و ب غار بزرگی رسیدم ک زنان زیادی اونجا بدون هیچ حرکتی و عریان نشسته بودن طوری ک اصلا منا ندیدن بلند داد زدم اینجا کجاس یکی ب ارامی گفت اینجا فاحشه خانه است و بلافاصلهاز انجا امدم بیرون بین راه سیلی امد و من خودمو انداختم بالا و با کمک سنگی خودم نجات دادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر این خواب هشدار به شماست که مواظب باشید، شخصی ممکن است فریبتان دهد.

 24. اسحاقاسحاقsays:

  سلام صبح بعداز نماز خواب دیدم تو اتاقم یه یه زن که لخت بود و مادرم که کاملا پوشیده بوده خوابیده بود و پدرم نیمه لخت ( از کمر به پایین پوشیده بود) کنار اون زن لخت نشسته بود تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه رویارویی با اتفاقات و تغیرات جدید است

 25. صابرصابرsays:

  سلام خسته نباشید من تو خواب چن تا زنه فاحشه دیدم خیلی زیبا بودن بعد ک یکیشان از اونا جدا کردم و اونو بردم تا اینکه لباس به تنش بپوشانم و او را جایی مخفی کردم ک کسی نبیند و ابرو ریزی نشود و برای تهیه لباس خونه داییم رفتم ک قبلا با دختر دوست بودم و اونو دوست دارم ولی الان کات کردیم نزدیک سه ماهه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبروشدن با اتفاقاتی است که موجب نگرانیتان میشوند

 26. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  با سلام...خواب دیدم تو یه جایی مثل کلاس نشستم و یه خانم برهنه و تپل داره سخنرانی میکنه و یه پنجره هم تو کلاسه و یه خانم لاغرتر وزیبا تر ازون خانم قبلیه که اونم برهنه است داره به من چشمک میزنه و منم بهش چشمک میزنم و سعی میکنیم جفتمون با اشاره ارتباط برقرار کنیم و دوست شیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اسرارتان فاش شود

 27. سامسامsays:

  خواب دیدم میخوام برم توالت که یه زن لخت از توالت میزنه بیرون. من میرم داخل توالت که میبینم سنگ توالت دوبرابر معمول عمق داره و بعد از ادرار کردن کسانی وارد توالت میشن دنبال اون زن و دوستاش که میگن اون زن و دوستاش بودایی هستند و قاچاقچی و اما من به زور از داخل توالت میزنم بیرون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای باطل و پریشان است

 28. بهراد حسینیبهراد حسینیsays:

  سلام خواب دیدم عاشق یه زن فاحشه شدم و اون هم منو خیلی خوب تحویل میگیره و خوب و مهربون باهام حرف میزنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب رفتار خود با دیگران باشید دچار دردسر نشوید

 29. علی عالیهعلی عالیهsays:

  سلام من خواب دیدم خانومم در خواب با یکی از آشنا هاش،که مرد بود تلفنی حرف های ناجور میزنه بعد دو روز یکی از دوستام بهم گفت ت خواب که خانومت تازه است و خیلی ناراحت شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مواردی باعث شادیتان شود

 30. الىالىsays:

  سلام من خواب يك خانم معروف ديدم كه از بالا تنه برهنه بود اما يك پيراهن حرير ايريشمى صدفى تنش بود كه جلو من ايستاده بود من كاملا سينه هاى بزرگش رو ميدم خيلى خوب يادم نيست خوابمو لطفا بگيد تعبير خوابمو

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اسراری نزدتان فاش شود

 31. سسsays:

  سلام من 15سالمه و خواب دیدم با گوشی دخترعمم تو مجازی بودیم که دیدیم عمم زن خرابکار شده و به شوهرش داره خیانت میکنه خیلی هم چاق شده بود لطفا تعبیرشو بهم بگین اهل مجازی هم نیستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مواردی در زندگی باعث پریشانیتان شود

 32. MarziyehMarziyehsays:

  سلام یک نفر خواب دیده که کسی اورا به جایی دعوت میکند که وقتی به ان جا میرود میبیند محل فحشاست وخاله خود را درآن جا میبیند تعبیر خواب چیست؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب رفتار خود با دیگران باشید تاد دچار دردسر نشوید

 33. MohamadMohamadsays:

  سلام....من خواب لخت دوست دخترم را دیدم...که بدنش را لخت کرده بود تا بقیه ببیند اما من در خواب سرش داد زدم و جلوش ایستادم تا برود لباس بپوشد....تعبیر این خواب چیست؟اصلا چرا همچین خوابی باید ببینم؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بدهکار شوید و از مال و مکنتتان کم شود

 34. افسانهافسانهsays:

  سلام من خواب دیدم که میخوام فاهشه بشم و برای اولین بار میخواستم با چند نفر همخواب بشم و یکی از آقایون هم که میخواستم باهاش همخواب بشم یکی از همکلاسی های دانشگام بود و توی خواب میگفتم که حالا فلانی خوشحال میشه اگه منو ببینه چون همیشه تو کف من بود و آرزوی همخوابی با من را داشت ..... بعد وقتی رسیدم به اونجا پشیمون شدم و برگشتم .... ازتون خواهش میکنم که تعبیرش رو بگین خیلی ذهنم را درگیر کرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بخاطر انجام کاری مورد سرزنش دیگران واقع شوید

 35. حسین اصلانیحسین اصلانیsays:

  درود،خواهرم به فاصله یکماه ۲بارخواب دیده که من با زن بدکاره در ارتباط هستم هر۲بار هم خواب به یک شکل بوده.لطفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه ضعف مالی و قرض و بدهی است

 36. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب وارد یک مکانی شدم و با کسی کار داشتم و او را صدا زدم و بعد دیدم عده ای زن بدکاره و برهنه در حال فحشا و گناه هستند و فورا نگاه بر گرفتم و سعی کردم خودم رو کنترل کنم و وقتی دیدم کسی جوابم رو نمیده اونجا رو ترک کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است برخی از اسرار زندگیتان برای دیگران فاش شود

 37. سیما آقانژادسیما آقانژادsays:

  من تو خواب خودم زن بدکاره بودم بین یک مجلس پر از آدم بودم. در آخر سر خالم نجاتم داد و عروس شدم. تعبیرش رو لطف میکنید؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است گرفتاری هایی برایتان ایجادشود

 38. سعیدسعیدsays:

  سلام خواب دیدم زنان بدکاره مرادر بند کرده هرچه فریاد می زد م بیشتر عذاب میدادند تعبیر چیست ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار بیماری و رنج روحی در زندگی شوید

 39. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم شب من تو یه خونه ای هستم و همگی اعم از دوستم و پدرم خوابیدیم و بعد دیدم یک دختر جوان بد کاره و روسپی گر هم خوابیده که عریانه و من تحریک شدم و با ترس از فهمیدن دیگران ،رفتم و کمی به بدنش دست زدم و بوسیدم و لذتجویی کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مشکلات و درگیری هایی در زندگیتان ایجاد شود مراقب هوای نفس باشید

 40. Tim mckingTim mckingsays:

  با عرض سلام خواب دیدم در یک سالن ورزشی هستم و دختران و پسران زیادی در حال ورزش هستن. در اخر همه لخت شدن و ورزشگاه تبدیل به خانه فساد شد و همه مشغول شدن. من از آنجا خارج شدم و هنگام خارج شدن چشمم به دختران لخت افتاد ولی هیچ وسوسه نشدم در خواب و از محل خارج شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است در انجام دادن اعمالی مه از شما سر میزند دقت بیشتری کنید تا دچار رنج و عذاب روحی نشوید

 41. تیامتیامsays:

  سلام من خواب دیدم خانمم بایک مرد دیگه تو یه جایی که نمیشناسم هست ومنو نمیشناسه ومن همش اونو جلو اون مردباهاش همخواب میشم خانمم تو خواب با اون مرد به من میخندن میگن چقد سیریشه این ول کن من نیست ومن اون جا یک جوری تو تخت میخوابم که اون مرد نزدیک زنم نشه اون مرد از نظر اندام خیلی از من سر تره تعبیرش چی میشه لطفا بگید خیلی حالم خرابه از صبح

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این خواب نشان دهنده خیانت نیست. صرفا به جنبه هایی از زندگی زناشویی مربوط می شود که در آن رضایت کافی وجود ندارد.

 42. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم تو یه اتاقی و دو تا زن عریان کنارم دراز کشیده بودن و میگفتن و میخندیدن و منم گهگداری چند کلمه باهاشون حرف میزدم و بعد منم عریان شدم و هی بهشون سیگنال جنسی میدادم تا بتونم باهاشون رابطه بر قرار کنم و بعد دیدم چند نفر از اقوام اومدن سفره پهن کردن تا غذا بخورن و هر کدوم با قاشق و چنگال شکلک در میاوردن و ما میخندیدیم ومن کلا خوش گذرونی با دخترا یادم رفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. احتمال وقوع گرفتاری در بیداری وجود دارد. احتیاط کنید.

 43. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم پیش یه خانم لخت و عریان و زناکار هستم که خمار رابطه جنسی شده بود و من با دیدنش مشمئز شدم و ازش دوری کردم و بلند شدم و رفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به رفع شدن خطری اشاره داره

 44. ArmanArmansays:

  سلام خسته نباشید من با دختری رابطه عاطفی به شدت زیادی دارم و جدیدا از سره دعواهایی از هم جدا شده ایم و به اصطلاح قهر هستیم و در گیر عواطف شدید خود هستم دشیب خواب دیده ام ک او روسپی شده است همه مرد ها میتوانند او را ببینند و او با لباسی بسیار بد شروع به رقصیدن و عشوه گری کرده است ممنون میشم اگر کمکم کنید ک تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس در مسیر و جهت بدی است

 45. ArmanArmansays:

  سلام خسته نباشید من باز هم دیشب‌ خواب دیده ام ک عشقم باز هم عکسی از خود به اصطلاح منتشر‌ کرده است نیمه عریان با لباسی بد ک روی تنش خالکوبی زده شده است ممنون میشم بگید تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 46. سحر ملکیسحر ملکیsays:

  سلام روزتون بخیر من خانم هستم و امروز بعد از ظهر خواب دیدم که توی خارج هستم و خودم و جای کس دیگه ای توی خواب میدیدم یعنی یه دختر دیگه ای بود که من فکر میکردم اونم توی خواب بعد اون دختر با مرد دیگه ای در ارتباط بود و کلا زناکار بود میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟؟ ممنونم از پاسخ تون

 47. محمدامینمحمدامینsays:

  با سلام و خسته نباشید ، ببخشید با عذر خواهی زیاد من الان ۱۵ ساله هستم صبح قبل اذان صبح یه خواب دیدم که رفتم تو یه خونه ای خیلی بزرگ بعد لخت شدم بعد یه دختر زیبا روی ( تمامی اندامش معلوم بود همه جا حتی ...) بعد بهم گفت صبر کن تا بیان یکی یکی دخترا همسن خودم میومدن اندامشون رو نشون میدادن که من انتخاب کنم برای رابطه جنسی بعد آخر یه دختری که ناآشنا بود و موهاش نسبتا کوتاه را انتخاب کردم و رفتیم تو یه راه پله ای و به انواع مختلفی س.ک.س.. کردیم بعد یه دختر زیبا روی دیگه آم اومد و شروع کردن هر دو به س..کس . دهانی با من و بغل کردنم بعد ارضا نمی شدم هر دو شروع کردن به س.ک.س شدید که یهو ارضا شدم بعد تو بعد یهو بیدار شدم و احساس میکردم یه دختری پیشم بوده و در واقع س.کس. داشتیم ببخشید بازم به خاطر این خواب بیزحمت تعبییرش چی میشه 🙏🏻

 48. بابیبابیsays:

  سلام، من خواب دیدم تو ی خونه ویلایی بزرگ هستم و کلی آدم اونجا بود که شامل دوستان و فامیل های نزدیکم و همکارای قبلیم بودن که هم زن بودن هم مرد و لابه لای اونها دوتا زن بدکاره بودن که با همه میچرخیدن به نوبت و میرفتن توی اتاق ها باهم میخوابیدن و منم میدیدمشون چکار میکنن و بعضی وقتا خودشون رو لخت میکردن و به من نشون میدادن ولی من سمتشون نمیرفتم، تعبیرش چی میشه؟

 49. حمید مرادیحمید مرادیsays:

  خواب دیدم مادر زنم بخاطر پسرهاش زنا میکند

 50. سیما مطهریسیما مطهریsays:

  سلام من یه دختر مجردم خواب دیدم که خودم لخت هستم و با یه تیم که داشتیم اونام چندتاشون مثل من دخترای لخت بودیم وارد یه خونه شدیم که خیلی شاهانه بود خونشون بعد مال یه پسر جوان بود که من و اون دخترا قرار بود یکی یکی باهاش همخواب شیم.تو خوابم من براش دلبری میکردم که منو ببره تو اتاقش.ولی نبرد.نقشه من و اون تیمم این بود که من وارد اتاقش بشم و با تفنگم پسره رو بکشم.در واقع با دلبری قصدم گول زدنش بود.بعد یهو دیگه هیچی نشد و منو نبرد تو اتاقش.و فردای اونروز دیدم که من و خانوادم مامان بابا و خواهر برادرام همگی پای سفره صبحونه اون خونه نشستیم و داریم غذا میخوریم.و با خودمون میگفتیم که زود باید خونه رو بفروشیم و پولشو برداریم ببریم تا پلیس نفهمیده.ممنون میشم تعبیرشو بگین

 51. وحیدوحیدsays:

  سلام با عرض خدا قوت جسارتا من خواب چهار زن کاملا برهنه را در یک جزیره دیدم که در حال دویدن از کنارم بودند و من در خواب جسارتا یکی از انها را از فرت تحریک گرفتم، با این که همچین شخصی نیستم،و او فریاد زد و بیدار شدم با اینکه خوابها در یادم نمیماند اما این خواب در یاد دارم ایا معنی خواصی دارد تشکر

 52. MMsays:

  سلام من خواب دیدم یکی از آشناهای خیییلی نزدیک عکس زنای بدکاره رو برای همسرم ارسال میکنه و من این موضوع را با مادر اون شخص درمیون میزارم تروخدا بگید تعبیرش چیه.

 53. ..............says:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که یک زن فاسد را داشتند با میخ می‌سوزانند و بوی سوختگی پیچیده بود تعبیرش چیست ؟

 54. علیرضا‌صفریعلیرضا‌صفریsays:

  سلام.من‌خواب‌دیدم‌تویک‌خونه‌بزرگ‌وخونه خونه هستم وزنان‌زیبای‌زیادی‌وجودداشتن‌که‌میخواستن‌بامن‌فسادکنن‌ومن‌هم‌میل‌داشتم‌این‌کارروانجام‌بدم لطفا‌تعبیرش‌روبهم‌بگین

 55. مریممریمsays:

  چرا خواب منو تعبیر نکردید

 56. عرفانعرفانsays:

  سلام دیشب دیدم نامزدم در یکی از خانه های ف.ح.ش.ا کار می کنه انگار شغل پنهانش اینه و اونارو لخت دیدم و آماده رابطه با مردای دیگه من تحمل نکردم و از اونجا رفتم و بعد پشت تلفن بهش گفتم دیگه منو تو نمی تونیم ولی اون اصرار داشت که ولش نکنم