متن انگلیسی درباره ی مسافرت

متن انگلیسی بلند درباره مسافرت رفتن از زبان یک دختر (همراه با ترجمه فارسی) برگرفته از یکی از سایت های خارجی با موضوع مسافرت

As you know, I love to write
And among other things, I love to write travelogues.
These days, the procedure of writing a travelogue has changed dramatically. We no longer write just text accounts. We post pictures from our smart phones to Facebook and write commentary alongside those images. These posts to our Facebook timelines are distributed to friends, family,and followers organically.  They comment, they engage, and we respond with further details, often with humor, sometimes with new photos

On my last trip to Eastern Europe, I experimented with the medium, and had a wonderful time sharing my travel experiences with a large number of readers. However, one of my friends had to go offline during that period, and missed the whole account. She asked to read my travelogue, but I had no way of sharing it with her. The entire body of work had become buried in my timeline, with no way of accessing three weeks of travel-specific posts.

In a month, I will be heading out again. This time, we go to Sicily. I am listening to 15 hours of an audio book on Sicilian history as I prepare for the trip. You can be sure that I will be writing a travelogue. And I am also sure that some people would miss it and want to read it after the trip is over. In other words, they will miss the live version, and would like to binge-read the whole thing at once.

I have no way of preserving what is buried in the Facebook timeline.

Frustrating, isn’t it?

So, dear entrepreneurs, is there anyone amongst you who can build me an app to capture, preserve, and share my travelogues?

I know, you are wondering, how big is the TAM? How many people write travelogues?

Well, everyone shares travel photos. Everyone comments on those. So the audience isn’t that small

I know, you are wondering, how do I monetize? This is a much better question. For me, I would pay to capture each travelogue, so you could charge per travelogue. Or, you could charge for the app.

همانطور که می‌دانید, من عاشق بنویسد.
و در میان چیزهای دیگر , من عاشق travelogues بنویسد .
این روزها, روند نوشتن یک سفرنامه به طور چشمگیری تغییر کرد. ما دیگر به نوشتن متن فقط . ما تصاویری از تلفن‌های هوشمند به فیس بوک و نوشتن گزارش این تصاویر در کنار . این پست‌ها توزیع شده‌اند به فیس بوک هایی که به دوستان, خانواده, و پیروان بسیار . آنها اظهار نظر , مشارکت, و ما با جزئیات بیشتر , اغلب با شوخ‌طبعی , گاهی اوقات با تصاویر جدید .

در آخرین سفر به شرق اروپا, امتحان کردم با متوسط و شگفت انگیز بود اشتراک وقت من تجربیات سفر با تعداد زیادی از خوانندگان . با این حال, یکی از دوستان من در طی این دوره برای برون‌خط شوید , و تمام شده . از او خواست تا سفرنامه مرا بخواند , اما من به هیچ وجه اشتراک را با او . این کل بدن کار دفن شده بود در زمان بندی, بدون هیچ راه دسترسی به سه هفته سفر - پست های خاص .

در یک ماه, من دوباره خواهد شد . این بار, ما به سیسیل بسته شد. من گوش دادن به 15 ساعت یک کتاب صوتی در تاریخ سیسیلی که آماده سازی برای سفر. شما می‌توانید مطمئن باشید که من نوشتن یک سفرنامه . و من مطمئن هستم که برخی از افراد ممکن است و از آن پس از سفر به خواندن آن به پایان رسیده است. به عبارت دیگر, آنها از نسخه زنده است, و دوست دارم به پرخوری - همه چیز را خواند .

من هیچ راهی برای حفظ آنچه که در فیس بوک زمان دفن شده است .
ناامیدکننده بود , این‌طور نیست?
بنابراین , عزیزم کارآفرینان, در میان شما کسی هست که می‌تواند من یک برنامه برای دستگیری , حفظ, و من travelogues ?
من که می‌دانم, شما نگران هستند که , چقدر بزرگ است ? TAM سازگار گردیدند چند نفر از travelogues بنویسد ?
خوب , همه سهام عکس‌های سفر . همه در آن . بنابراین مخاطب نیست که کوچک

من که می‌دانم, شما نگران هستند که , چگونه می‌توانم حتی ? این سوال بسیار بهتری است . برای من, من به دستگیری هر سفرنامه پرداخت خواهد کرد , بنابراین شما می‌تواند هزینه به ازای هر سفرنامه . یا می‌توانید برای برنامه مسئول .

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...