تعبیر خواب گرفتن چیز از مرده

اگر کسی در خواب ببیند که جام آبی از مرده گرفت تعبیر خوابش فزونی مال، روشنی زندگانی دنیا و برکت و فراوانی است. اگر آبی که در جام است پاک و گوارا باشد دلالت بر مال حلال و پاک دارد و نشانه آن است که ناپاکی و ناخالصی در مال بیننده خواب وجود ندارد.

تعبیر خواب چیزی گرفتن از مرده و خوردن چیست : به طور ناگهانی و دور از انتظار شما شاید خواب دیده باشید که از فردی که مرده است چیزی گرفته اید ، و از قرار معلوم آن چیز خوراکی است و می خورید ، و سراسیمه به دنبال معنی و یا تعبیری برای آن هستید ، اما در این زمینه توصیه می شود تا در اولین برخورد نگاه های منفی و یا نحس را دور بیندازید و از دیدگاهی خوبی و مطمعن به این رویا توجه کنید و آن را نمادی از منفعت یاد کنید و فرقی نمی کند که این منفعت از جانب چه کسی یا کسانی به شما خواهد رسید.

دقت داشته باشید که در تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده ، همه چیز ممکن است مد نظر باشد ، شاید این چیز یک وسیله باشد همانند کلید ، میوه ، طلا ، مقداری پول و یا ... و شاید وسایل شخصی باشد شاید مقدار دارو ، غذا و یا خوراکی باشد ، البته بهتر است تا در مورد همه ی این ها تقریبا به دنبال یک معنا باشید و نخواهد تا برای هر کدام از اینها یک تعبیر پیدا کنید ، چیزی که از زبان معبران و یا تعبیر کنندگان خواب بیشتر به یادگار کذاشته شده است ، نفع ، مرحمت ، لطف و یا ازدیاد برای این رویا می باشد.

توجه : اغلب بیشتر مردم از دنیای مردگان یک ترس مزمور و یک ترس مخفیانه دارند و شاید این دلهره را حتی در خواب نیز به همراه خود داشته باشند ، و حالا که شبی خواب دیده اند چیزی یا چیزهایی را از مردگان دریافت کرده اند برداشت زیاد نرمالی را از این رویا نخواهند داشت و اصرار دارند تا بر معانی همچون ، مرگ ، کم شدن عمر ، و یا از این قبیل عبارات باشند ، در جایی که این چنین نیست و اتفاقا نظرات و مفهوم ها خوب و امیدوار کننده ای برای این رویا ثبت شده است.

تعبیر خواب گرفتن چیز از مرده به روایت دانیال نبی

دانیال نبی درباره تعبیر گرفتن چیز از مرده می فرمایند اگر شخصی چنین خوابی ببیند دلالت بر منفعت دنیا و سود بردن از جایی است که به آن امید نداشته است. همچنین ایشان روایت می کنند که اگر بیننده خواب از مرده پول یا دسته ای اسکناس گرفت دلالت بر پرداخت زکات مال است و باید زکات مالش را پرداخت کند.

از حضرت دانیال نبی نقل شده است که گرفتن چیز از مرده اگر لباس و جامه ای زیبا و برازنده باشد دلالت بر احترام، عزت و آبروی بیننده خواب دارد.

تعبیر خواب گرفتن غذا از مرده به روایت مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب گرفتن غذا از مرده نقل می کند که اگر هنگام گرفتن غذا از دست مرده او ناراحت و آشفته باشد دلالت بر ایجاد غم و ناراحتی برای بیننده خواب است و او باید خود را برای سختی و تنگی آماده کند. اگر کسی در خواب ببیند که از مرده ای غذا گرفت سپس مرده از دادن آن پشیمان شد و آن را از او باز پس گرفت تعبیرش مرگ یکی از نزدیکان و از دست دادن مال و ثروت است.

تعبیر خواب گرفتن لباس از مرده

از مطیعی تهرانی نقل شده است اگر شخصی در خواب مرده ای را ببیند که لباس تنش را به او می دهد و او آن را دریافت کند نشانه به دست آوردن سلامتی و عافیت و مال بسیار است.

تعبیر خواب گرفتن کتاب از مرده به روایت ابن سیرین

از ابن سیرین نقل شده است که اگر شخصی در خواب و رویای خویش چیزی از مرده گرفت و آن چیز کتاب خدا و با یکی از کتب فقه باشد تعبیرش رسیدن به بزرگی و نام نیکو است و همچنین نمایانگر طاعت و عبادت خالص شخص بیننده خواب برای خداوند است.

تعبیر خواب گرفتن پول از مرده

ابن سیرین در جایی دیگر روایت می کند که گرفتن پول از مرده و گم کردن آن در خواب نشانه خوبی نیست و دلالت بر از دست دادن مال و ثروت دارد.

تعبیر دیدن خواب گرفتن چیز از مرده به روایت حضرت امام جعفر صادق (ع)

از امام جعفر صادق (ع) روایت است که اگر کسی در خواب چیزی از مرده دریافت کرد و ببیند که مرده آن چیز را در کمال رضایت و خوشحالی به او می دهد تعبیرش رسیدن به جاه و جلال و بزرگی است. حال اگر گیرنده چیز زن شوهر دار باشد نشان دهنده عزیز شدن او نزد شوهر و به دنیا آوردن فرزندان بسیار است و اگر گیرنده چیز دختر مجردی باشد دلالت بر یافتن شوهری ثروتمند و توانگر است و اگر پسر مجردی باشد دلالت بر موفقیت در کسب و کار و تحصیل و ثروتمند شدن در آینده دارد.

در اغلب موارد این موضوع با نگرانی زیادی مواجه شده است تعبیر خواب گرفتن چیز از مرده بارها و بارها تعبیر این گونه خواب در انجمن های سایت توپ تاپ توسط تعداد زیادی از کاربران پرسیده شده بود که تصمیم گرفتیم در این مطلب بصورت جداگانه به آن بپردازیم ابن سیرین معبر بزرگ در این باره چند نکته را مطرح کرده است اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب میکند تعبیر آن فزونی و برکت میباشد اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب پول میکند و یا از اون دسته ای اسکناس نقد تحویل میگیرد تعبیر ان این است که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده است اگر کسی در خواب ببینید که از مرده غذا و مواد خوراکی طلب میکند تعبیر ان بدبختی فقیری و گرسنگی میباشد بصورت کلی و طبق نظر و عقاید بزرگترین معابر تاریخ و همچنین فرمایشات امام صادق (ع) تعبیر خواب دیدن مرده به نشانه ی مال و ثروت میباشد که این مسعله دارای بخش های مختلفی میباشد چرا که گرفتن جنس مواد غذایی و یا پول از مرده در خواب تعبیر خوبی به همراه ندارد در پایین تر بصورت کلی تر به این موضوع می پردازیم اغلب مردم بعد از خواب دیدن مرده سراسیمه بیدار شده و نگران میشوند که نکند تعبیر ناخوشایندی داشته باشد و اولین فکری که به ذهن ان ها میرسید این است که نکند مرگ من داره فرا میرسه و حالا که من مرده در خواب دیدم شاید نشان از کوتاه شدن عمر من باشد که دقیقا خلاف این موضوع در تعبیر خواب اثبات شده یعنی دیدن مرده خواب نشان از افزایش عمر میباشد

If you see a dead sleep have money for you has good sense and Kr is so long you generally see a dead sleep is

toptoop.irتعبیر خواب گرفتن پول از مرده

 در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می‌رسد و ابن سیرین معتقد است که اگر کسی ببیند جنازه ای می‌برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می‌کنند امارت و فرمان روائی می‌دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می‌آورد. مشاهده جنازه ای که به دوش می‌برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می‌یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می‌کنیم. اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می‌شود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه شده که بیننده خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین نشود و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخالت در اموری که می‌تواند بی تفاوت بماند خودداری کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیدم کسی که می‌دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می‌رسد و پولی بدست می‌آورد. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست. اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می‌رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می‌کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می‌رسد.

به طور کلی اگر مرده در خواب به شما چیزی دهد خوب است و اگر از شما چیزی بگیرد بد است.با مرده نباید رفت و اگر چیزی ازش بگیرید خیلی خوب است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر دید مرده او را در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این است. اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد. اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود. اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.

تهیه و تنظیم:توپ تاپ

352 نظر

 1. زین الدین وحدت زین الدین وحدت says:

  معلومات خوب است وسایت شما مفید هست ولی ناتکمیل بخاطریکه اگر دراین تعبیرخواب ها تعبیر حضرت یوسف ع هم جا شود تکمیلتر خواهد شد واین کار باعث اعتماد با جامعیت سایت شما خواهد شد

 2. الیالیsays:

  سلام. روز بخیر...من دیشب خواب دیدم که رفتم منزل دوستم که چند سال پیش فوت شده.دوستم خیلی سرحال بود و قیافه بشاش و شادی داشت .به دوستم گفتم که چرا خونتون رو عوض کردید و راهتون دور بود . به من تعارف کرد که برای استراحت برم روی تختش بخوابم ونلی من قبول نکردم ...بعد برای من یک لیوان شیرکاکائو آورد که من مقداری از آن را خوردم ...لطفا تعبیرش رو بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

 3. آذرآذرsays:

  سلام روزتون بخیر واقعا ممنون و سپاسگزارم که لطف میکنین و تعبیر خواب مارو میگین.خداخیرتون بده.پدرم خواب دیده پدر بزرگ و مادر بزرگ(پدر و مادر مادرم که هردو فوت شدن) به پدرم آرد دادن گفتن بین بچه هام تقسیم کن.ممنون میشم تعبیرش و بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، دادن آرد و یا فرقی ندارد گندم به مرده بیانگر سلامتی رزق روزی و نعمت است همانطور که میدانید از گندم بارها و بارها در روایت مختلفی به عنوان برکت یاد شده است

 4. نرگسنرگسsays:

  سلام شبتون بخیر، ممنون و سپاسگزارم که لطف میکنیدتعبیر خواب مرا بگین.خداخیرتون بده. دیروز بعد از ظهر خواب دیدم مادربزرگم که چند سال پیش فوت شده ازش لواشک خواستم اونم برام آورد بهم داد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لواشک در این رویا وسیله ی لهب و لعب تعبیر می شود بیانگر این است که این روزها بیش از حد خود را سرگرم دنیا کرده اید و کمی از عقایدتان فاصله گرفته اید

 5. فرزانهفرزانهsays:

  سلام من ساعت ۴ونیم صبح خواب دیدم که عموم که یکسال کمتره فوت شده و در زمان حیات بیماری سرع داشت به خوابم اومد و عازم تهران بود. حالش خیلی خوب بود و یه لباس ابی تنش بود سرحال ولی خیلی موقر و متین و توی خواب به شدت نسبت به من با محبت بود و یه دسته پول توی جیب من گذاشت بدون اینکه به مقدارشون نگاه کنه من پولا رو برداشتم به سمتش گرفتم و گفتم بگیر خودت مسافری لازمت میشه ولی قبول نکرد .خیلی خوب بود ولی نمیخواست کسی بفهمه که خوب شده .تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   امیدتان به خداوند باشد،و بدانید که به خواسته ها و آرزوهایتان خواهید رسید.

 6. sahar sharghisahar sharghisays:

  سلام ، من خواب دیدم که یک گلدان گل با برگهای سبز دارم به پدر بزرگم که سالها پیش فوت کرده میدم اون میخنده گل رو نگاه میکنه و دوباره به خودم بر میگردونه میخواستم تعبیرش رو بدونم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گلدانی که به شما بازگرداننده شده آرامش و دل خوشی برای شماست و بدانید دعای خیر دیگران بدرقه راه شماست

 7. بهنامبهنامsays:

  سلام من در خواب دیدم که یه پیر زن که قبلا مرده تو خواب از درخت گردو برای منگردو می چید و می شکست و من می خوردم بعد دیدم که دختر کسی رو که چندین سال پیش یه باغ بهش فروخته بودیم و گرفتم و اون باغ دوباره مال خودم شد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چیدن گردو توسط این زن بر بهتر شدن وضعیت مالی و رفاه شما دلالت دارد پس صبوری کنید

 8. امید جمشیدیامید جمشیدیsays:

  سلام ممنون میشم تعبیر خوابم را بگویید...خواب دیدم که پدر بزرگم که دو ماه است فوت کرده است به من در خواب بستنی داد تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گرفتن بستنی از مرده آب خنکی است که روی آتش مشکلات شما در زندگی ریخته خواهد شد

 9. TaTasays:

  سلام وخسته نباشید خدمت شما همسرم درخواب دیدن که پدربزرگش که عموی بنده هم میشه یک سویچ ماشین دادن وگفتن که به بنده بدهد وهمزمان به سه نفردیگه هم دادن لطفا تعبیرشو بیان کنین ممنون اگه تو جیمیلم هم بفرستین ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خود ستایی.یک جوان برازنده. هوشیاری

 10. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام دوست من 5 سال پیش در سن 23 سالگی فوت شده، خواب دیدم توی خیابون به طور اتفاقی دیدمش و توی خواب میدونستم که فوت شده ، خیلی ذوق کردم و احساساتی شدم و صداش زدم برگشت سمت من ، همدیگه رو بغل کردیم و گریه کردیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فهمیدن یک جریان به طور ناگهانی

 11. ندانداsays:

  سلام من خواب دیدم یکی از دوستانم که خیلی ساله باهم قهریم چیزی بهم داد میخواستم بدونم تعبیرش چیه متشکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

 12. ناصر جباریناصر جباریsays:

  سلام . خوابه همکارم را دیدم که در جایی شبیه رستوران دیدمش اما حواسش به من نبود . شتاب زده به سمتش رفتم و خیلی از دیدن هم خوشحال شدیم و و درست یادم نیست که همو بقل کردیم یا نه اما من می خواستم بهش این خبرو بگم که تو فوت شدی وخیلی من من کنان حرف میزدم ! اون مرتب با لبخند میگفت چرا حرفتو نمیزنی ؟ چیزی می خوای ؟ نکنه پول می خوای ؟ بعد انگار یه دوهزار تمنی مچاله به زور به دستم داد . تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این شخص ممکن است در ایام اینده با مشکلات شخصی زیادی رو به رو شود ، که بیشتر شبیه به یک امتحان الهی ست دوران سختی را پشت سر خواهند گذاشت اما با هیچکس در این زمینه گفتگویی نمیکنند

 13. مریممریمsays:

  باسلام اکه کسی خواب ببینه مرده دستش رو گرفته ویه دفتر وکاغذ به دستش گذاشت وگفت اینو به کسی بده تعبیرش چیه باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نیت شما برای انجام کار پاک است ولی مردم و افراد مغرض باور ندارند ،به طعنه های آنها گوش نده و کارت را دنبال کن تا از اشتباه به در آیند.

 14. DonyaDonyasays:

  سلام و خسته نباشید..من دیشب خواب دیدم که از بینیم یه مایع غلیظ و سفید رنگ خارج شد..میشه لطف کنید تعبیر این خواب رو بگین ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دریافت کمک از دیگران، دستیابی به دانش

 15. مهسامهساsays:

  باسلام وتشکر اگه دخترمجردی خواب ببینه زایمان میکنه ویه نوزاد پسر به دنیا میاره تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر همراه با رضایت و شادمانی و بدون ترس باشد نیکوست و خبر از آینده یشما میدهد که در خوشبختی و آرامش هستید

 16. ژينوسژينوسsays:

  سلام همسر من ،همسايه قديميشون را كه خانمي بودن كه ديابت داشتن و زمان حياتشون در اثر ديابت دست و پاشون قطع شده بود و فوت كرده بودن را در خواب صحيح و سالم و شاد ديدن و همسرم به ايشون ميگن خانم فلاني شما كه مردين خدابيامرزدتون و اون خانم به همسرم يك شاخه گل ميدن تعبيرش چي ميتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زندگی زناشویی شما گرمی و شور و اشتیاقی وصف ناپذیر پدید خواهد آمد

 17. محمدمحمدsays:

  سلام خسته نباشید.بنده امروز صبح سه خواب از مادر بزرگم ک سه ماه فوت کردن دیدم.هر خوابیم ک میدیدم بیدار میشدم بعدا خواب های بعدی را میدیدم.اوایش خواب دیدم مراسم روضه خوانی داشت ازم درخواست کرد بروم همراه کسی ک مداحه و به مجلس بیارمش.دومیش خواب دیدم ک با یه پسر عموهام بودم و مادربزرگم دیدم اون فقط با من حرف میزد و قربون صدقه ام میرفت سومی‌خوتب دیدم چوبی یر دست داشت و من ازش گرفتم گفت مادر میگن خوب نیست چیزی از مرده بگیری چرا این کارا کردی گفتم بیخیال.خوشحال میشم تعبیرشو بهم بگید.ممنونم ازتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است از لحاظ سلامتی مشکل داشته باشید و یا در کارتان دچار مشکلاتی شوید

 18. MinMinsays:

  سلام .مادربزرگم خواب دیده ک ی خانم مومن ک فوت کرده.درخواب آمده بهش ی پارچه سبز داده و گفته ک اینو بده به دخترت تا بختش باز بشه.تعبیرش چیه...دخترمجردداره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پارچه ی سبز نور و روشنایی است و تعبیر آن گشایش در رزق و روزی و همچنین راحت تر شدن زندگی است

 19. ریحانه یومیریحانه یومیsays:

  سلام . داداشم خواب دیده از پایین که چند ساله مرده یه خودنویس قشنگ از تو جیب ش برداشته و بعد اون اصرار کرده که بده و بعد داداشم پرت کرده سمتش همین که پرت کرده اون چپه شده افتاده زمین. ممنون میشم اگه تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر سلامتی ایشان است.

 20. ستارهستارهsays:

  با سلام,ضمن تشکر راهنمایی ازتون میخواستم خواب عزیزی رو دیدم که به تازگی فوت شده و من هنوز توی ذهنم بر این باورم که برمیگرده, توی خواب صورتشون مثل همیشه نبود و شکل خوبی نداشت.سمت من اومد و دیگران از دیدنش خیلی خوشحالی شدن و منو صدا میکردن که ببین آخر اومدش.وقتی دیدمش یه پاکت نامه به من داد.من نامه رو گرفتم ولی بازش نکردم و نتوستم بفهمم محتوای نامه چی بود.تعبیر این خواب چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد.

 21. سید محمد ضیاسید محمد ضیاsays:

  سلام خسته نباشید خاله من دیشب خواب دیده است که مادر بزرگ من که فوت کرده یه دیس پر از خرما تازه و درشت بهش داده و سه بار بهش گفته این را بده به من تعبیر ش چی میشه ممنون میشم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک دورة بسیار خوب شروع می‌شود.

 22. مهرا هدايتمهرا هدايتsays:

  سلام خواب ديدم مادرم كه فوت شده به من ٣٠٠ دلار اسكناس داد .ممنون ميشم تعبير كنيد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موفقیت شما به تأخیر می‌افتد

 23. امیدامیدsays:

  سلام خواب دیدم از مرده شماره تلفن کسی که اتوبوس برای سفر کردن به شهری را دارد گرفتم لطفا تعبیرش را بگویید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیرش خیر و برکت می‌باشد

 24. امیدامیدsays:

  سلام خسته نباشید میخواستم ببینم مدت اعتبار تعبیر خواب تا چه زمانی مباشد. یعنی فرص امشب خواب دیدیم. خیر وبرکت یا بر عکس. تا چه زمان طول می‌کشد تعبیر شود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   متفاوت است و فقط بستگی به توضیح خواب دارد بعضی ها همیشگی و بعضی ها نیست موقت هستند

 25. ارتینارتینsays:

  سلام من خواب دیدم مرده تبسم زد و به من دوتا چهار لیتری دوغ داد.گفت میخوای کمکت کنم و برات بیارم من گفتم نه خودم میبرم.داخل دوغ برگ نعنا تازه ریخته بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گرفتن دوغ از مرده بیانگر رفاه امنیت و آسودگی خاطر برای شماست

 26. الیالیsays:

  سلام .در خواب دیدم برادرم که مرحوم شده به من شیرینی تعارف کرد و من هم برداشتم و خوردم و همچنین در یه قسمت دیگه خوابم دیدم.جنازه کفن شده که میدونستم خواهرم هست با کمک مادرم از ردی زمین باندش کردیم و روی مبل قرارش دادیم.لطفا تعبیرشو بهم بگید .خیلی ذهنم درگیر شده.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است

 27. ستارهستارهsays:

  سلام لطف میکنید راهنمایی کنید: همسر دوستم به تازگی فوت کردن(خودکشی کردن)چند شب بعدش من خواب دیدم که توی خواب دوستم بود و یه آقایی هم بودن که همه میگفتن شوهر دوستم هستش و همه به من که خیلی بی تاب و ناآروم بودم از رفتنشون,میگفتند دیدی بالاخره اومد توی خواب یه پاکت نامه به من دادن که من بازش نکردم و دیدم که دوستمم گردبندی توی گردنه اش هست و اینجوری برداشت میشد که انگار با اومدن شوهرش این گردبند رو گرفته. میخواستم تعبیر این خواب رو هم برای خودم که پاکت نامه دریافت کردم از ایشون و هم برای دوسم که در خواب اون گردبند رو داشت بدونم ممنون میشم راهنمایی کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است که در مورد موضوعی نمی‌توانید درست تصمیم بگیرید

 28. امینامینsays:

  سلام وقت بخیر. من خواب دیدم عالم سید بزرگ و معروفی که همه میشناسنش در یک دکه مانند یک بشقاب برنج و یک بشقاب قرمه سبزی بهم دادند تعبیرش چی میتونه باشه خیلی ممنونم از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس خبر بدی دریافت خواهید کرد،

 29. امینامینsays:

  سلام ممنون از جواب اما مگه اگر مرده در خواب چیزی به آدم بده خوب نیست؟ پس چطور وقتی مرده که فقیه سید نورانی هست با روی خوش به ما برنج و قرمه سبزی میده تعبیرش خبر بد هست؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، بله به هیچ عنوان بد نیست ولی ما در توضیح شما بر اساس غذا تعبیر را گفتیم ، برنج در چنین رویایی نمادی از خبر است، ولی نگران نباشید چون مسئله ی مهمی نیست

 30. سحرسحرsays:

  سلام من خواب دیدم توی استخری بودم ک توی اب خوابم برده بود بعد چند ساعت ک از خواب بیدار سدم دیدم هیشکی نیس و من تنهام بدو بدو رفتم بیرون دیدم بابام اومده دنبالم بهش گفتم یکم صبر کن حاضر شم بیام تو خواب داداشمو دیدم ک چند سالی هس فوت کرده من ب داداشم ۱۴۰۰تومن پول دادم گفتم برام نرم کننده بگیر اونم رف گرف اورد همراهش یه عالمه خوردنی گرفته بود ک تعجب میکردم چجوری با ۱۴۰۰تومن هم نرم کننده هم خوردنی گرفته برام هی بهش میگفتم چجوری میشه اینهمه خوردنی یجا گرف تو خوردنی ها هم از میوه و ماکارونی پنیر پیتزا و حلوا زعفرانی ک من دوس دارم و....... همه چی بود ممنون میشم تعبیر کنید سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوردنی ها و مواد غذایی که برادرتان با پول اندک برای شما تهیه کرده است بیانگر زیاد شدن روزی و رزق حلال و همچنین آرامش برای فرد فوت شده است

 31. سحرسحرsays:

  ببخشید تو این چند روز پشت سر هم سه روز هس ک من داداشمو ک فوت کرده تو خواب میبینم درحالیکه ایشون ۹سال پیش فوت کردن برام عجیبه ک هی به خوابم میااااد ب نظرتون برای چی هی ب خابم میاد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تکرار شدن آن نشانه ی دلتنگی زیاد برادرتان حتی در دنیای برزخ برای بستگان خودش می باشد ، اگر باز هم تکرار شد به مدیر سایت بصورت خصوصی پیام دهید تا دعایی برایتان بنویسند

 32. رها نمایانرها نمایانsays:

  سلام دیشب خواب دیدم مادربزرگم که فوت کرده به من یه ظرف آب نبات و شیرینی تعادف کرد و من یه دونه برداشتم خوردم ودر یه جایی بودم داشتم آماده میشدم همش لباس زرد میدیم و یه لباس زرد پوشیدم تعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دریافت کردن آب نبات و شیرینی از مرده معنای واضحی دارد و آن وارد شدن ماجراهای دلپذیر دل انگیز و شیرین در زندگی شماست و باید صبوری کنید

 33. نسترننسترنsays:

  باسلام خواب دیدم مراسم چهلم پسرهمسایمون که به تازگی فوت شده توی خونه ی پدربزرگ و مادربزرگ من انجام شده..توی واقعیت پدربزرگ و مادربزرگمم فوت شدن و خونشون فروخته و تخریب شده تبدیل به یه خونه دیگه شده. .اما اون خونه توی خوابم به همون شکل قبل بوده. .من دارم با همسایه ها میرم مراسم که مانتوم رنگ روشن کرم رنگه با شالم. .مادرم ایراد میگیره و میره یه شال قهوه ای برام میاره میگه بپوش زشته. .رفتیم تو خونه پدربزرگم که فوت شده رو دیدم که زنده و سرحال بود گوشی دستش بود با هدفن روی یه صندلی نشسته بود یه سینی جلوش بود داشت چایی شیرین با نون میخورد.‌. ازش سوال کردم مادربزرگ رو ندیدی؟گفت نه اون رو اصلا ندیدم اما انگار بابا بزرگم زن گرفته بود. .منم داشتم تو خونه که شلوغ بود تاب میخوردم و آشغال تو دستم بود دنبال سطل آشغال میگشتم..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر از دست ایشان چیزی گرفته باشید نیکوست و حتی اگر در حال تماشای غذا خوردن او بوده اید باز هم نیکوست و بیانگر شادی روح و بقای عمر برای بازماندگان است

 34. مجید ابراهیمیمجید ابراهیمیsays:

  سلام مادرو در خواب پدرم که 10 ساله فوت شدن رو دیده که سه دسته پول به مبلغ یک میلیون همه هزار تومانی نو به من و برادرم وهمسرم داده و ما با خوشحالی اون رو گرفتیم میخواستم ببینم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دریافت پول نقد از مردگان بیانگر رزق و روزی بیشتر و راحتی و رفاه در زندگی و در زمان های مشخص است

 35. فرانگیز دهقانیفرانگیز دهقانیsays:

  پدر من 12 روز پیش فوت شدن یک شب به خواب خواهرم میاد که یک کارتن موز داشته به خواهرم میده میگه بین همتون(خواهر و برادرها) تقسیم کنید ولی خودش 4 دونه موز ور میداره به خواهرم میگه اونو بده من تعبیرش چیه ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گرفتن موز از مرده ، سبب رفاه و بدست آمدن لذت برای جمع خانواده ی شما و در زمانی که مصحلت باشد تعبیر می شود

 36. محبوبه صالحیمحبوبه صالحیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که من رفتم خونه مادر بزرگم که سالها پیش فوت شده و ایشون از سادات بودند ودر حالیکه نمیدونستم ایشون مرده ولی برای من و چند تا از دوستان قدیمی که چند سال هست ندیدمشون غذا درست کرده و ما همگی با لذت داریم اون غذا رو میخوریم ضمنا مادر بزرگم خودش نمیخاست بخوره که من گفتم به ارواح خاک مادرم اگر شما نخوری منم نمیخورم در حالیکه مادر من خداروشکر زنده هستش میخاستم بدونم تعبیرش چی میشه لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی آن است که خطر یا بیماری یکی از اطرافیان شما را تهدید می‌کند

 37. حانیهحانیهsays:

  سلام پدرم فوت شده و کسی ک بهش علاقه دارم یزد تحصیل میکنه خواب دیدم ک رفتم یزد پیش کسی ک دوسش دارم تو خوابگاه ک دیدم بابام اومده با کت و شلوار و روی خندان و همراش شربت و کیک اورده و ب ما تعارف میکرد ببخشید اگ میشه تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این بیان میدارد اتفاق های نیکویی در زمینه احساس یا عشق برای شما پیش روست

 38. ریحانهریحانهsays:

  سلام من پارسال اربعین پیاده روی رفتم کربلا و توی راه از امام حسین خواستم ک همسر ایندمو در خواب ببینم اون شب خواب دیدم ک پسر خالم به مامانم التماس میکنه ک زودتر با من عقد ببنده و منم نسبتا تو خواب راضیم... از ان جایی ک من از پسر خالم متنفرم و خیلی بدم میاد وایشون ادم خوبی نیستن این خواب برای من یه کابوس شده و من کله ایندمو بی هدف میبینم ک قراره با همچین فردی ازدواج کنم . میخواسم بپرسم ایا این خواب یه رویای صادقه است.؟زیرا در کربلا خواب دیدم و از امام حسین تقاضای همچین خوابی کردم. خواهش میکنم جواب بدید چون خیلی ذهن و زندگیمو تحت تاثیر گذاشته

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مهمان عزیز و سرزده در اینده است که با او ملاقات خواهید داشت

 39. ریحانهریحانهsays:

  ببخشید این ک شب اربعین خواب دیدم و از امام حسین خواستم ک این خوابو ببینم.و شب خواب دیدم ک با پسرخالم در حال عقدم ..... میشه همسر اینده من همین پسر خالم باشه و خوابم واقعی باشه؟ لطفا جواب بدید چون خیلی زندگیمو تحت تاثیر گذاشته

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در مقابل یک تصمیم مهم در زندگی تان قرار خواهید گرفت

 40. زهرازهراsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم مادربزرگ و پدربزرگم زنده شده ان و من و خانواده ام از این موضوع خوش حال بودیم و هردوی اونا سرحال و لباس تمیز به تن داشتن .بعد مادربزرگم یه گردنبند گردنم انداخت با نگینای آبی. بعدهم باهم قدمی زدیم فکرکنم میخواست چیزی بگه که همسرم بیدارم کرد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبر از یک تغییر و تحول خیر و خوب میدهد

 41. لیلا.بلیلا.بsays:

  سلام خسته نباشید.مامانم خواب دیده(مادرزن عموم)که فوت شده اومده خونمون به مامانم یک پارچه سفیدباگلهای سبزهدیه داده ومُرده به مامانم گفته واسم قلیون چاق کن دوپُک قلیون کشیده ورفته.ممنون میشم تعبیرکنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گشایش در کارهاست ان شالله

 42. نسیمهنسیمهsays:

  سلام من خواب دیدم یک مردی همسایه مان که مدتی کمی است فوت شده در خواب دختری کوچکی به من تحویل داد و از من خواست از آن دختر نگهداری کنم و بعد از چند دقیقه ان دختر به مانند یک جن ظاهر شد و به شکل های بد و خطرناکی میدیدمش که خیلی ترسیدم و از خواب پریدم ایا تعبیری دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این نشان است که کار یا مسئولیتی تازه را به عهده ی شما می سپارند که ممکن است کوچک و بی اهمیت باشد

 43. مریممریمsays:

  سلام.. پدربزرگم که سید هم بودند فوت کردند من خواب دیدم از باغشون برامون گردو چیدند و پوست سبزش را کندند و داخل یه گونی پر از گردو واسمون آورده....میشه لطف کنید تعبیرش بگید....

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کارهای خود را ترتیب و نظم دهید و برای یک تغییر بسیار مهم آمده باشید

 44. رویا باقرزادهرویا باقرزادهsays:

  سلام اگه ممکنه این دوخوابو تعبیر کنید چن سال پیش پدرم فوت کردن دختر خواهرم خواب دیدن پدرم توو خونه قدیمی ک شیشهای رنگی داشتن بوده بعد کلاه حاجیا سرشون بوده تمام دختراش دورش بودن مادرمم بوده ی کاسه بزرگ شیر ک انجیر انداخته بودن تووش برا هممون توو کاسه ریخته ب هممون داده و ی دستمال اورده گفتن هرکس هرچی داره گندم بریزه اینجا هر کدوممون ی اندازه مختلف میریختیم گفته این گندمارو ببرید با مادرتون واسه کبوترای امام رضا خواب دوم دو هفته پیش خواهرم خواب دید هممون با هم بوذیم انگار عید دیدنی میرفتیم روی ی پل هوایی بودیم ک بابام هممونو بغل کرده برهممون یرمشت پر مغز بادم و پسته ک پسته با پوست بوده بهمون میداده میگف ب هرکسی میداد بدون این ک دستشو توو جیبش کنه دستش خود ب خود پر مغز میشده ب هممون میدادن ممکنه تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله به صورت خلاصه وار تعبیر می شود ، اولی نشان دهنده ی قرب و بزرگی است و دومی نیز خبر از پیشرفت های خوب و خوشایند می دهد

 45. لیلا شاهیلیلا شاهیsays:

  سلام روز بخیر من به زودی عازم خارج از کشور هستم خواب دیدم شوهر خواهرم ک سالهاست فوت کرده واسم بلیط خرید انگار شرکت خودش بود ولی تاریخش رو درست نکفت و من از پرواز جا موندم خیلی ناراحت شدم خواهرش ک اونم خارج از کشور زندگی میکنه بهم گفت نگران نباش برادرم بلیطت رو درست میکنه و خیالم راحت شد اگه میشه تعبیرش رو بگید فکرم رو مشغول کرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این وجدان شماست که شما را به علت خطایی که در گذشته انجام داده اید ، مورد شماتت قرار می دهد

 46. درسادرساsays:

  سلام...عمه ام ک فوت کرده تو خیابون باهم راه میاومدیم ب من پول داد تا برم خرما بخرم منم خریدم میخواسم تعبیرشو بدونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است چرا که خرما در اینجا رزق و روزی حلال معنا می شود

 47. الماالماsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم پدر بزرگ و شوهر خاله مادرم که هر دو فوت کردن آمدند و به من انجیر زرد و تازه که مقداری قرمزی روی پوست داشت و شبیه زردآلو بود و شیرین به من داد ، از پدربزرگم پرسیدم جای من وقتی مردم چطوره گفت جات خیلی خوبه، تعبیر چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، میان اطرافیان شما کسانی هستند که علی رغم اعتمادتان قابل اطمینان نیستند.

 48. هالههالهsays:

  ببخشید من دیروز خواب دیدم که مادربزرگم که فوت شده به من طلا و مقداری نقره داد و گفت که این مال تو و مال خواهرتم قبلا دادم تعبیرش چی می تونه باشه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشانه ی خشنودی و آسایش دارد که به واسطه ی روابط سالم و مناسب خانوادگی پدید خواهد آمد.

 49. سوگندمسوگندمsays:

  سلام خواهر شوهرم خواب دیده که برادرش که فوت شده بچه ای را اورده وبه او داده وگفته این را به همسرم یعنی به من بده بعد رفته گفته می خوام برم بعد که من امدم گفتم چرا شوهرم رفته و ناراحت شدم این بچه زیبا وقشنگ بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با افراد مهمی ملاقات خواهید داشت و به شما خوش می گذرد.

 50. سپیده رادسپیده رادsays:

  در خواب مرده ای به پسرش زیتون بدهد وبگوید به سیدی بده وبرای خودت هم بردار چه تعبیری دارد

 51. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام وقت بخیر . خواب دیدم با پسرداییم که هم سن منه داریم تو استخر یه هتل شنا میکنیم و مسابقه میذاریم ، بعد داییم که چند سال پیش فوت کرده اومد کنار استخر نشست و باما مشغول خندیدن شد . پیش خدمت برامون چایی آورد . من به داییم تعارف کردم و یه لیوان برداشت، اصرار کردم که قندهم برداره و اون هم یک مشت پر قند برداشت و داخل پیش دستیش ریخت . مدام به من لبخند میزد . داییمو دوست داشتم و حلالش کردم اما ته دلم هنوز یکم ازش دلخورم اما خییییلی به خوابم میاد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا اشاره به این موضوع دارد که دلتان از کسی چرکین است و هنوز موفق به بخشیدن او نشده اید و فقط ظاهرا از او گذشته اید ! بهتر است کمی از خود ملایمت و خویشتن داری نشان دهید.

 52. سپیده رادسپیده رادsays:

  سلام در خواب مرده ای به پسرش زیتون بدهد وبگوید به سیدی بده وبرای خودت هم بردار چه تعبیری دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، یعنی منفعتی نصیب خواب بیننده می شود که آن را با دیگران هم تقسیم می کند.

 53. حسینحسینsays:

  سلام مادرم خواب دیده پدربزرگم که مرده یه خونه بزرگی تو خواب داده به بابام ولی تو خواب مادرم از پدرم جدا بوده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   راهها و موفقیت بی شکی پیش روی خانواده تان خواهد بود.

 54. حانیهحانیهsays:

  سلام مادر من چند روز قبل بعد نماز خواب دیده که با پدرم توی یه جاده سنگلاخ با ماشین میرن و به یه جایی مثل هتل میرسن اونجا من بهشون اضافه میشم،همون موقع تو اون هتل یه استخر داشته که ابش نه خیلی تمیز بوده و نه خیلی کثیف یه جورایی راکد بوده میپرم توش شنا کنم ،به مار خیلی بزرگ سیاه از تو استخر میاد دور من میپیچه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اختلاف های خانوادگی و یا جر و بحث های جدید و کلافه کننده است در آینده

 55. امیرامیرsays:

  سلام پدربزرگم چند سال پیش فوت کردند خواب دیدم که خونه پدر بزرگم هستم و ایشون هم اونجا بودند خیلی سرحال و قبراق احساس کردم کمی از چین و چروکهای صورتش کمتر شده و چهار شونه تر شده و با همه ی افراد خانواده خیلی جدی صحبت میکرد به من گفت من دو سه روزی هم اینجا هستم هم اونجا بیا می‌خوام ی چیزی بهت بدم به هر حال هرچی باشه تو دوست حضرت ابوالفضلی ،یادمه وقتی اینو گفت به پهنای صورتم اشک میریختم از اینکه اینطور مورد لطف قرار گرفته بودم ‌(وقتی گفت هم اینجا هستم هم اونجا تو خواب احساس کردم منظورش هم توی خونست هم توی قبرستان و وقتی گفت ی چیزی بهت بدم نمیدونم چرا احساس میکردم خوردنی قراره بهم بده چون توذهنم با خودم میگفتم قراره خوردنی بهشتی بهم بده) بعدش از هم جدا شدیم و من رفتم بازار برای دخترم خرید کنم که از خواب بیدار شدم. ممنونم که وقت میزارید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حق الناس را به جای آورید و مطمئن باشید خداوند یار و یاور انسان های صادق و بی غل و غش است.

 56. elahe10r8elahe10r8says:

  سلام وقت بخیر من هنگام ظهر خواب دیدم که پدربزرگ مرحومم یک کیسه نمک دادند که حالت سنگ نمک سفید داشت و خورد بودند و توی اسباب و اثاثش خیلی گشت تا کیسه قدیمی رو پیدا کنه و بده به من گفت اینارو بگیر و واسه رفع چشم زخم بخور منم گرفتم و یه تیکه از سنگ های نمکو مزه کردم و کیسه رو قبول کردم راستش هنوز مزه نمکه توی خواب زیر زبونمه چیزی که توی خواب بهش تاکید کرد پدربزرگم خوردن این نمکها واسه چشم زخم بود میخواستم بدونم تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از خطر و بعضی از بلاهای پنهان در امان خواهید بود و این رویا نیز سلامتی معنا می شود.

 57. مهدیمهدیsays:

  درود بر شما صبح این خواب رو دیدم جایی بودم که یکی از دوستان قدیمی پدرمم هم اونجا بود به من می‌گفت مهدی نمازت رو بخون خودشم داشت تلویزیون سیاه سفید نگاه میکرد بعد میخواستم لباسم رو عوض کنم مادرم که فوت کرده لباسام رو داده بود به بچه ها آورده بودن ژیله بود پوشیدم ولی خوشم نیومد گفتم خودم میرم میارم دیگه بیدار شدم ممنون میشم ازتون سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیانگر اتفاقات مورد انتظار در آینده است

 58. مریممریمsays:

  درود بر شما.خواب دیدم من و خواهرم و فامیلای مادرم تو یک مجلس عروسی هستیم من پیش خاله هام نشسته بودم مادربزرگم که فوت شده یک بسته پول نو داشت و به همه ما نفری ۲۰ هزار تومن داد من ازش بیشتر خواستم گفت نمیدم باید به همه برسه می شه لطفا تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، قول رفاه یا راحتی بیشتری را در آینده تان می دهد.

 59. مہسا محمدیمہسا محمدیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم بابابزرگم که مرده امده بود خونشون ما ام سر سفره بودیم که خودش میدونست داره می میره همه نوه هاشو جمع کرده بود،سر سفره ام شروع کرد به پول دادن نوه هاش اول به پسر عموم پول داد بعد به داداشم بعد منو صدا کرد منم رفتم بوسش کردم و به منم پول داد میشه تعبیرشو بگید لطفا?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، این نشان دهنده ی افزایش قدرت رفاهی یا مال در بین اعضای خانواده یا بستگان شماست که باید برای این مهم کمی نیز صبور باشید.

 60. Davood RajabiDavood Rajabisays:

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم که دائی مرحومم به همراه خانمش (ایشون در قید حیات هستند)توی خونشون بودند من چون فهمیدم که دائی من مرده است از او چیزی خواستم و ایشون با زن دائی به اتاقی رفتند و بعد زن دائیم از اتاق بیرون آمد و یک 5 هزار تومانی به من داد و گفت تو ما را بدبخت کردی.بعدش دائیم از اتاق بیرون آمد و 5 تومان را ازمن گرفت و چند اسکناس 250 ریالی به من داد من به آنها نگاه کردم و گفتم اینها که ارزش ندارد گفت چرا اینها ارزشمند است.ممنون می شوم تعبیر آنرا بفرمائید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا به شما هشدار میدهد که در زندگی تان قدر داشته هایتان را بدانید ، مواردی نظیر سلامتی ، پدر و مادر ، خانواده و ... و شاکر خدا باشید.

 61. Davood RajabiDavood Rajabisays:

  سلام چند شب پیش (شب جمعه)خانم بنده خواب دیده اند که پدر مرحومم یک سند منگوله دار (که روی یک کارتن لوله شده نوشته شده بوده) را به ایشون داده و گفته این سهم داود هست بهش بده.خانمم گفته حالا مطمئن هستید که درست تقسیم نموده اید ایشون گفته اند آره سهم ایشون همین هست بهشون بده.ممنون می شوم تعبیر آنرا بفرمائید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، بیانگر رفاه مالی یا راحتی بیشتر و جدیدتر در زندگانی آینده ی شماست.

 62. سامی نوریسامی نوریsays:

  سلام مادرم خواب پدرم (که سالها پیش فوت کردن ) رو دیدن و در خواب به پدرم میگن به فرزندمون (منظورشون من بودم) پول بده میخواد برای کاری استفاده کنه و پدرمم اون پولو به من میده .لطفا تعبیرش رو بفرمایید. با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان دهنده ی برکات و نعمت های بیشتر در زندگانی آینده ی شماست

 63. مارالمارالsays:

  سلام..مامانم خواب دیدن که خاله ام مهمون داره ولی مسولیت غذا پختن و اشپزی را برای شب انداخته گردن مادرم ... مادرمم کلافه شده یعد مامان بزرگم که چند سالی است فوت شده اند در خواب زنده اند و میان به مامانم کمک می کنند و یک دیگ بزرگ پر از سبزی پلو درست می کنندو روش کمی لوبیا هم میریزند و مامان هم بهشون زعفران میدهد که روی برنج بریزند و غذای خیلی زیبا و خوبی درامد و بعد من در خواب میام و به مامان بزرگم میگم وای چه خونه تمیز و عالی داری مامان بزرگ

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ؛ این رویا بیان میکند بر تعداد مسئولیت ها یا وظایف شخص مادرتان در ایام آینده افزوده خواهد شد.

 64. Lady HopeLady Hopesays:

  سلام خسته نباشین. مادرم چند شب پیشا خواب دیده ک پدربزرگه‌ من (پدرِ پدرم) که چند سال پیشا فوت شده اومده خونمون با یه جعبه سیب زرد درشت و سالم و وقتی میاد داخل خونه خودش جعبه رو میذاره رو اُپن و میاد سمتمون با هممون رو بوسی میکنه مخصوصا با من خیلی خوش و بش‌ میکنه و هی بوسم‌ میکنه.(خیلی بچه بودم ک پدر بزرگم فوت کرد و به گفته بقیه اطرافیان فووووق العاده دوست داشتیم همو و خیلی بهش وابسته بودم) میخواستم بدونم تعبیر خوابش چیه؟ ممنون از سایت خوبتون ⚘

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز می گردد. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این شخص خاص، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 65. فرشتهفرشتهsays:

  سلام.خسته نباشید.من خواب دیدم با همسرم (الان باهم اختلاف داریم و باهم زندگی نمی کنیم)خونه زن دایی بابام هستیم که الان زنده نیست.خونه خیلی تمیز و قشنگی بود و توی ایوانش پر از گلهای مختلف بود.البته در واقعیت خونشون اصلا خوب نبود.تو دستش گل بود و اونو به ما داد و من هم به همسرم توضیح می دادم که اون همینطوریه هرجا بذر ببینه میاره و می کاره و گل های زیادی داره.زن دایی بابام آدم خیلی دست و دلبازی بود وقتی زنده بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 66. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم مادربزرگم ک فوت شده ی مغازه داشت .وچادرسفید دوخته و اماده درمغازه گذاشته بودن..تا تو مغازه رفتم ی چادر سفید با گلهای سبز آبی دوخته بود نشانم داد گفت مادر این چادر را برا ازدواجت دوختم .به سختی برات تمامش کردم..ک هروقت وقتش شد استفاده کنی...این مغازه در واقعیت قبلا مال ی شخصی به اسم محمد حسین ک تعمیر کفش داشته..مادر بزرگم درواقعیت مغازه نداشت..ولی اولین چادر نمازم را اون دوخت...حالا تو خواب دیدم ک بهم گفت چادر بختت را برات آماده کردم..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افراد مرده زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به عادت ها و باور های فراموش شده ی خودمان دارند.

 67. سماسماsays:

  باسلام .در خواب دیدیم مادرم که سالهاسا مرده بهم شربت داد و من گرفتم خوردم.باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا با مرور خاطرات شیرین گذشته به تقویت روانی خود بپردازید.

 68. اسرااسراsays:

  سلام مادرم دم صبح خواب دیده زن عمواش . که چند سالی میشه فوت کرده . یه بسته سبزی خوردن واسه داداشم آورده گفته که به داداشم بده . ممنون میشم که بگین تعبیر اش چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از بیننده می خواهد تا به کار هایی بپردازد که باعث می شود احساس بهتری نسبت به خود داشته باشد.

 69. عسل کاوشعسل کاوشsays:

  سلام خواب پدرمو دیدم که ۱ سال قبل فوت شده اومد با چهره روشن و مشخص به دوست پسرم که در کمال بی مهری ترکم کرد و به ایران برگشت ۳ عدد میوه داد سیب سرخ انار قرمز ونارنگی نارنجی و بعد هم بیرونش کرد و بعدش پدرم با زیر بغلهاش گرفته شده ولی چهره خوب به اتاق من اومد دوستم هم قبل از گرفتن میوه از پدرم خیلی بد حال و اشفته و افسرده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به کار ها و فعالیت هایی بپردازید که باعث می شوند احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید.

 70. مهدی آزادیمهدی آزادیsays:

  بادرود فراوان این خواب رو همسرم دیده که یکی از دختر دایی هام در منزل مادرم که فوت شده درحال تمیز کردن موکتهای خانه بوده مادرم هم چهره خوبی داشته وتوی حیاط همون خونه مادرم ، برادرم در حال چوب زدن به درخت پسته برای چیدن اونا که خیلی هم زیاد بوده و می‌ریخته رو زمین ، ممنون میشم از راهنماییتون و سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از بیننده می خواهد تا به کار هایی بپردازد که آرامش روانی او را تقویت کرده و باعث می شود احساس بهتری نسبت به خود داشته باشد.

 71. الهام داداییالهام داداییsays:

  سلام من خواب زنموم که فوت شده رادیدم که خیلی بشاش بود ومن کلی بوسیدمش وبغلش کردم وگفت من پیش حضرت رقیه وزینبم وجام خیلی خوبه بعدشم گفت این ابرو ببوس مال حضرت رقیه است ولی من نمیتونستم ببینمش ولی جایی که اشاره کرده بودوبوسیدم .ممنون میشم راهنماییم کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 72. سایهسایهsays:

  سلام من مادرم فوت کردن خواب دیدم باهم رفتیم بازار مادرم به یک پارچه ای دست زد که نرم بود بهش گفتم من دنبال پارچه نرم هستم گفت باشه رفت برام پارچه رو خرید لطف میکنید تعبیرش رو بگین ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از اعتماد به نفس و تجارب خود برای بیشتر ظاهر شدن در جامعه و گروه های دوستی استفاده کنید.

 73. میثم امینیمیثم امینیsays:

  سلام خدا قوت جناب من ۲۷ سالمه و مادر بزرگم امروز مراسم هفتمش هست علت این ک تو این چند روز همش خوابشو میبینم گمونم طبیعی باشه پری روز خواب دیدم که ی چهره معرف روحانی که فوت شدن زنده شدن و در خانه خدا بیامرز مادربزرگم نشستن و همه ما میدونیم ک ایشون دوباره زنده شدن و با هیجان نگاش میکنیم و ایشان خانه مارا از انجا نشان داده در حالی ک خانه سر تا سر نورانی و چراغانی شده بود دیشب هم مادر بزرگ مرحومم رو تو خواب دیدم ک گفتم فردا مراسم هفتمش هست که تو خونشون داخل ی کیسه بود فک کنم چنتا جایزه اورد و ب زور اولین نفر اومد ب من بده یک پلی استیشن نو بود که من چون رفیقام پیشم بودن با خودم گفتم من زشته اینو بگیرم برا سنم ینی بده ب مادر بزرگم گفتم بده به داداشم ک اونجا بود ملی داد ب من بعدش یهو خوابم رفت تو حیاط باغ مانند خاله ام که انگار تو خواب اون باغه برا خوده ما شده بود وسایل و درختهای باغ ک تو خواب دیدم عین خوده واقعیش بود چهارتا درخت زرد الو بود که چون فصلش رو ب تمومی بود تو هر درخت فقط چنتا زرد الو بودش ک خیلی خیلی دیگه زردو رسیده و ابدار بود من میچیدم میخوردم ولی از ترس مادرم میگفتم که مامان اینا دیگ دارن خراب میشن بخوریمشون .......... تمام. واقعیتش من هر وقت اونجا خواب میبینم حس بدی تو واقعیت بهم دس میده چون ی خوابی که قبلا اونجا دیدم شوهر خالم مرده چن روز بعدش پدر خودم تو واقعبت فوت کردن. الان ی کم ترس دارم حقیقت ممنون میشم تعبیر کنینش استاد ...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی وقوع اتفاقی بد نیست. صرفا از شما می خواهد تا بیش از گذشته به احساسات شخصی و سرگرمی های فردی خود اهمیت دهید و به معاشرت با انسان ها و افکاری بپردازید که باعث می شوند نسبت به خود احساس بهتری داشته باشید.

 74. یونس سلیمییونس سلیمیsays:

  سلام من مادر بزرگم در خواب دیدم که حدود 5سال پیش فوت کرده . من مقداری به ایشان پول دادم خیلی مرا دعا کرد. ودر قسمتی از خواب شهیدی را می دیدم از حلوای خیراتش می خوردم در یکی از روستاها بودم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران از دلسوزی و محبت شما سو استفاده کنند.

 75. حسن زادهحسن زادهsays:

  سلام. من چند وقت پیش خواستگاری رفتم که به علت تفاوت های اعتقادی به هم خورد(دو طرف به هم علاقه داشتیم) . داماد خانواده ای که خواستگاری رفتم فوت شدن . خواب دیدم که داماد این خانواده از طرف اون دختر هدایایی برای من آوردن . مثل یه جور وساطت . میخواستم ببینم تعبیرش چی میتونه باشه . نمیدونم خواب چه زمانی از صبح بوده ولی اینکه میدونم برای نماز که بلند شدم از اذان گذشته بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به اخبار جدیدی دارد که به زودی دریافت خواهید کرد و بخشی از خواسته ها و آرزو های فعلی شما برآورده خواهد شد.

 76. مرجان پورشریفیمرجان پورشریفیsays:

  درود بر شما . من دیشب درست شب تولدم خواب دیدم که انگار برای مدت طولانی خونه ی مادربزرگم زندگی میکردم و بعد از مدت طولانی داشتم وسایلم رو یکی یکی جمع میکردم که برم جای دیگه ای من چمدون و وسایلم رو تو خواب دیدم اما مادربزرگ من که الان سالهات فوت شده هی به من بصورت تکراری میگفت که وسایل منو با خودت نبر و من هی بهش وسایلم رو نشون میدادم میگفتم مال تو نیست هیچی از وسایل تو بین وسایل من نیست اما اون همچنان اصرار داشت که این چیز و اون چیز رو با خودت نبری !!!!! من چهره ی اون رو تو خواب یادم نیست ولی صداش رو میشنیدم و میدونم تو خوابم زنده بود . اگر ممکنه خوابم رو تعبیر کنید . من اکثر خوابهام تعبیر واقعی میشه برای همین همیشه بعد از خواب دیدن فکرم مشغولشون میشه . ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید تردید ها و نگرانی های جزئی، مانع شما برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی شود.

 77. سهیلا عزیززادهسهیلا عزیززادهsays:

  با سلام و احترام خدمت شما که همواره در جهت کمک و راهنمایی های درست به مردم هستید خواهرم خوابی دیده که مایل نیستم عموم عزیزان آن را مشاهده کنند لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید چگونه می‌توان این کار را کرد با سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام از بخش ارتباط با مدیر سایت استفاده کنید.

 78. علیرضاعلیرضاsays:

  سلام خواب دیدم ازعموم که چندین سال پیشفوت کرده یه حواله یخچال گرفتم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به شکست های گذشته شما را از پیگیری اهداف و برنامه های جدید در زندگی بیداری بازدارد.

 79. امیدامیدsays:

  با سلام. عیدتون مبارک.من پدرم فوت شده و توی خواب دیدم که جایی هستم و پدرم اسم من را صدا زد. و دست پدرم نان بود و به من تکه ای نان داد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا با ناراحتی ها و مشکلات به وجود آمده در این بازه ی زمانی به شیوه ای منطقی برخورد کنید.

 80. بی کلامبی کلامsays:

  باسلام خواب خواهرم ک فوت شده دیدم ک تعدادظروف کثیف بهم دادوگفت بشوروبرام گفت خیلی اذیت شدم موقع جان دادن تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به شکست های گذشته، شما را از پیگیری اهداف و برنامه های جدید در زندگی بیداری بازدارد.

 81. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم مادربزرگم که فوت شدن بهم گفت میخوام عیدی بهت بدم من تعارف کردم گفت نه زیاد نیست فقط به عنوان یه عیدی که نمادی از عید هست میخوام بهت بدم بگیر بعد اومد تو اتاق و 5 تا اسکناس 200 تومنی به من داد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا استعداد ها و مهارت های خود را دست کم نگرفته و از آن ها برای ایجاد تغییرات مثبت استفاده کنید.

 82. حبیب اسدپورحبیب اسدپورsays:

  سلام خسته نباشید، امروز ظهر خواب دیدم برادرم که 4ماه پیش فوت شده 10هزار تومان پول داد که خوراکی ( ساندویچ)براش بخرم وخودش نوشابه ای خرید و در حین پول دادن یک لیوان از نوشابه رو ریخت من برای خرید خوراکی سوار ماشین شدم و در راه یکی از اقوام رو دیدم و بعدش تصادف کردم و از خواب پریدم لطفا تعبیرش رو بفرمایید چه میشه...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی صحبت ها یا موقعیت های دوستانه ی جدیدی است که موجب زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.

 83. ت مت مsays:

  سلام. من صبح خواب دیدم همسرم برای رفتن به کار از خانه خارج میشود که جلوی در عمه مرحوم خودم ایستاده از ماشین سفید تصادفی تعمیر شده پیاده میشود و همسرم رو داداش صدا میکنه و بهش یک کتاب که نمیدونم چی بود میده... لباسش و ماشینش هر دو سفید بودند... در ضمن عمه دیگرم که در قید حیاط هستند اون طرف خیابان داخل یک ماشین نشسته بودند و به آنها نگاه میکردند... ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به انتخاب های جدیدی دارد که در دوره ی زمانی پیش رو لازم است درباره ی آن ها به طور جدی تصمیم گیری کنید. نتیجه ی این تصمیمات می تواند تغییرات ملموسی را در زندگی روزمره ی شما ایجاد کند.

 84. رزیتارزیتاsays:

  سلام سال نو شما مبارک من خواب دیدم در خونه قدیم پدر بزرگم (پدر مادرم) که خیلی سال هست فوت کرده ی برای عید با خانواده و خاله ها و...رفتیم اونجا که پدربزرگم با خوشحالی به بعضیا کلی تراول پنجاه تومنی نو میده و به بعضیا مقدار کمی که پولای درهم شامل هزاری دو هزاری و پنج هزاری و یه تراول پنجاهی که زیاد نو نیستن و اون عده ناراحت میشن که چرا به ما کم داد و یه نفر میگه الان بهش بگید کم داده چون قرار بود به همه یه اندازه بده بعدا میگه انقد دادم بهتون من زیاد خواب پدر بزرگم رو نمیبینم و نزدیکای ساعت ۱۲ ظهر که خوابم برد دیدم اگه تعبیری داره ممنون میشم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، افراد خانواده یا دوستان چشم امید به شما دوخته اند آن ها را ناامید و مایوس نکنید و با دیگران با عشق و محبت رفتار کنید

 85. طیبهطیبهsays:

  سلام. من دیشب بعد از اذان صبح و نزدیکای روشنی هوا خواب دیدم پدرم که فوت شده بود اومد توی اتاقم و من از ذوق بغلش کردم و جویای احوال همدیگر شدیم و به من گفت خوبم ولی معده ام همچنان درد دارد و در حین صحبت کردن با یکدیگر مقاله ای در دستش دیدم و صفحه اول آن را به من نشان داد و نام آن شهری که مقاله نوشته شده بود را نیز در ان کاغذ دیدم و همچنان که صحبت میکردیم یک نوشته بر روی پهلوی راست پدرم دیدم... و بعد از خواب بیدار شدم... ممنون میشم خواب اینجانب را تعبیر فرمائید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به تو سود و منفعت می‌رسد

 86. فاطمه سادات حسینیفاطمه سادات حسینیsays:

  سلام ممنون میشم اگ این خواب رو برامن تعبیر کنین..مادر شوهرم شش ماهه که در تصادف فوت شدن...من رابطه ی خوبی در حال حاضر باشوهرم ندارم وقهر هستیم ودلیلش هم بیشتر بخاطر بد رفتاری پدر همسرم هس که خیلب باعث ازرده خاطری من و خانواده ام شده جاداره بگم وقتی مادر شوهرم بود ما روابط خانوادگی خیلی خوبی داشتیم..امروز عقد برادر شوهرم بود و دیشب هم بله برونش بود من این چند روز خیلی ناراحت و دلشکسته بودم چون اخلاق همسرم به کل عوض شده ماباهم خیلی خوب بودیم ولی الان داریم به جدایی میکشیم..دیشب خاله ام سرشب خواب میبینه که مادرشوهرم یک گلدان که دو گل قرمز و چهار گل سفید در آن بوده به من میدهد.میخواهم بدونم تعبیر این خواب به من واحوالاتم مربوط است؟ ممنون میشم کمکم کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد و این خواب نشان دهنده ی اخبار احساسی مثبت می باشد.

 87. طیبهطیبهsays:

  سلام. من دیشب در خواب دیدم انگشت اشاره ام قطع شده، ممنون میشم برام تعبیر کنید...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای رسیدن به هدف هایتان ، باید تحمل داشته باشید که راه پرپیچ و خمی در انتظار شماست.

 88. بی نامبی نامsays:

  من سال 89 خواب دبدم که یه نفر اومد به خوابم و بهم گفت برات فال گرفتم و ایه 20 تا 64 سوره یوسف برات اومده، میخواستم بدونم تعبیر این خواب چیه؟ همیشه این خواب فکرمو مشغول کرده...ممنون میشم پاسخ بدید...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سعی کن با اندیشه و فکر کار کنی و تردید و وسواس را از خود دور سازی که آینده ای درخشان در پیش روی داری.

 89. عاطفه معاطفه مsays:

  سلا وقت بخیر همسر من (مرد)خواب دو تا از مردگانرو ی شب تو ی خواب دیدن خواب طولانی بوده یکی ازاینها که پسرخاله ش بوده بهش گفته بریم ترکیه و براش از اونجا گردنبند اسب طلا دیده که براش خریده و گفته که خیلی وقت پیش میخاستم برات بخرم تعبیرش چی هست البته شوهرم افسردگی باخطر بیکار بودن گرفته ممکن ارتباطی با این قضیه داشت باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تغییری در زندگی تان رخ می دهد که باید به فال نیک بگیرید.

 90. شادیشادیsays:

  سلام مادرم خواب دیده یک شهید که از آشناهامون هست به خوابش اومده وبهش یه اسکناس 30تومنی داده البته میگه اسکناس خوب مشخص نبود فقط 30تومن روش مشخص بود وبعد شهید میگه من حالت عرفانی دارم ونمیتونم بمونم اگه تعبیرش بگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، میتواند نمادی از آرامش ، و تعادل مطلوب در امور اقصادی بیننده ی خواب باشد.

 91. ناصر فقیهیناصر فقیهیsays:

  سلام من همسرم پنج ماه پیش فوت شده و یک پسر ۶ ساله دارم خواب دیدم که همسرم یه کار مهمی برای شهر کرده که همه منتظر ورودش به شهر هستند با یه ماشین اومد و پسر خودمو که کوچک بود به من داد و رفت و هیچ حرفی نزد. تعبیرش چیه. ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از این مورد به عنوان رونق و یا برکات جدید در زندگی یاد کنید.

 92. ......says:

  سلام... من دیشب خواب دیدم تو جمع فامیلی هستیم تو این جمع شوهر خالم هم بود که ۸سال فوت شده.. مثل همیشه بود بعد پرتغال دستش بود که نصفشو داد به من... میشه لطف کنید تعبیرشو بگید... ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیانگر شرکت شما در بعضی از جمع های خانوادگی و زنده شدن بعضی از خاطرات خیلی قدیمی هست.

 93. زهرازهراsays:

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما . خواب دیدم دیشب پیش پدر و مادر که فوت کردن نشستم از یک طرف پدرم و از یک شوهر بنظر میرسید که زندست مادرم یک دستبد در جای چرمی به رنگ مشکی میخواست به من بدهد من میگفتم پیش این که حالا یا پدرم یا همسرم بوده نده ولی مادرم میگفت اینو بگزر دستت کن من داخل چرم که دستبند بود ندیدم ولی میدونستم دستبند هست و میگفتم اگ ازاین دستبند سکه ایی ها باشه چقدر خوبه مثل اینکه گرفتم و پاشدم و مادم هی میگف دستت کن تو این حالات بود این خواب.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب به معنای افزایش رزق و روزی و بدست اوردن مال حلال است.

 94. مهسا احمدیمهسا احمدیsays:

  سلام شخصی خواب دیده که مادر بزرگ همسر من که یک ساله فوت شده توی یه جای سرسبز یه بقچه شونش بوده و بقچه رو پخش کرده پر از پارچه بوده بعد یکی از پارچه ها رو داده به اون خانوم و گفته که پارچه رو رو بده به من،تعبیرو لطف میکنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب به معنای افزایش رزق و روزی و خیر و برکت است.

 95. سارا نظریسارا نظریsays:

  سلام ...وقتتون بخیر ...مادر من امروز صبح بعد نماز صبح خوابیده و خواب دیده که مادرمرحومشون اومده منزل ما و داره میگرده...حالش هم خوب بوده و کلی طلا داشته ...هم به گردنشون گردنبند و هم به دستشون سه تا النگوی بزرگ بوده...برگشته به مامانم گفته که یه دستت النگو داری یه دستت خالیه...یکی از النگوهای منو در بیار بنداز تو دست خودت...مامانم می گفت اولش گفت النگو از دست این سخت درمیاد...ولی خیلی راحت یکی از النگوهاشو از دستش در اوردم و انداختم به دست خودم و هی شونه هاشو می بوسیدم....مادر بزرگ من الان دو سه ماهه فوت شده و در عالم واقع هم همینجوریه و تو یه دست مامانم یه النگوی پهن هست و یه دست دیگه اش خالیه و چیزی نداره...ممنون میشه برام تعبیر کنین...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلامم ممکن است دراینده با مشکلاتی دست و پنجه نرم کنید که باعث ناراحتی شما بشود

 96. مهدیمهدیsays:

  با درود خدمت شما چند وقت پیش خوابی دیدم که این یه قسمتش هست که من اومدم تو آشپزخونه ودیدم یه قسمت کابینت نیست و قسمت بالای اجاق گاز و مادرم که فوت شده گفت یه نفر لازم داشته دادم به اون ومن هم بااین حال خیلی ناراحت شدم و گفتم چرا این کارو کرده با سپاس مجدد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب شما تعبیر خاصی ندارد و حاکی از افکار و حالات روحی شماست.

 97. سپیده احمدیسپیده احمدیsays:

  با سلام. من در خواب دیدم که به یک منزل جدید داریم اسباب کشی میکنیم که خیلی خوشگل و بزرگ بود. پدرشوهرمم‌ که تقریبا یک سال و نیمه که فوت شده اونم بود که خیلی سرحال و خوشحال بود و به من ۲۰۰ هزار تومان کادو پول داد. تعبیر خواب من چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برایتان دعا کرده اند و احتمال زیاد برایتان برکت است و روزی و فراخی

 98. احمد جعفریاحمد جعفریsays:

  سلام من خواب دیدم که در یک جمعی هستم و بعد همه مشغول صحبت بودن بعد بک خانم بنده خداب که خدابیامرز شده بود آمد و به من بک لشقاب با یک سیب سبز داد و بعد هیچی نگفت و رفت هیچ کسی هم متوجه نشد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام منفعتی است که به شما خواهدرسید

 99. بهاربهارsays:

  سلام من خواب دیدم اول یه سگ خیییلی بزرگ نگهبان خودمو خانوادمه بعد خیلی راه رفتیم و این سگ بزرگ سفید مواظب ما بود هرخطری بود ب ما اطلاع میداد رسیدیم به یه خانه ک صاحبش مرده بود مامان رفت تو گازش نگاه کرد و مقداری خوراکی آورد و عصبانی بود ک خوراکی کمه و برای خیلی وقت پیشه نصفش قابل استفاده بود نصفش خراب بود یه عالمه مهمان آمد که نشد از خوراکی ها استفاده کنیم ولی من نصف قابل استفاده بردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هدف و نیتی در دل دارید که بسیار خوب است و لازم است برای رسیدن به آن آماده شوید.

 100. مهسا احسانیمهسا احسانیsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم ک سه سال فوت کرده یه دیگ غذا درست کرده برده برای دوستاش و منو یه خواهرم دیگه ناراحت شدیم ک چرا اینقدر واسه دوستاش درست میکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این مورد وسعت رزق و روزی معنا می شود و نیکوست.

 101. ninaninasays:

  سلام من شوهر عمم فوت شده و همیشه میاد به خوابم..دیشب خواب دیدم یه سیب زرد که یه تیکه کوچیکش هم قرمز بود بهم داد من هم ازش گرفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در روزهای آینده خبرهلی خوشی دریافت کتید.

 102. علیرضا صنعتکارعلیرضا صنعتکارsays:

  سلام من خواب دیدم رفتم خانه مادربزرگم که فوت کردن در خانه ایشان مهمانی برگزار بود شبیه عروسی من از خانه ایشان وسیله ای که مربوط به خودم بود و در خانه ایشان بود برداشتم تعبیرش چیست مطمعن نیستم ایشان را در آن خانه دیده باشم ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای افزایش خیر و برکت در زندگیتان است .میتوانید برای مادربزرگتان خیرات کنید.

 103. جعفریجعفریsays:

  سلام .وقت بخیر یکی از بستگان ما که یا خانم هستش یک خوابی دیده که دارن از مرز خارج میشن و بعد یکدفه خواهره شخصی که دوسش داشته به خوابش میاد و به زن داداشش میگه که شما باید فلانی رو به داداش من بدین نه به کسی دیگه فقط به داداش من و اینجور حرفا. و خوب یک چیزی که تویه واقعیت پسره اصلا خواهر نداشته میخاستم ببینم که آیا تعبیر خاصی داره و یا یک خواب آشفته بیش نیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ؛ کاربر گرامی این کامنت ارتباطی با موضوع این مطلب ندارد لطفا سوال خود را از قسمت پاسخ به سوالات شخصی مطرح کنید

 104. ساناز ربیعیساناز ربیعیsays:

  درود برشما.دیشب بعد از خوردن سحری و خواندن نماز صبح خواب دیدم که از اتاق خواب بیرون امدم و داخل دهانم لقمه ی نان و عسل احساس کردم.به مادرم گفتم منکه روزه ام الان روزه م باطل میشه مادرم گفت نه اینو بابا گذاشت توی دهنت(پدرم به تازگی فوت کردن وامروز دقیقا روز چهلمشون هست) برگشتم سمت دیگر و پدرم رو دیدم که نشسته بودن و حالت عادی داشتن (نه خوشحال نه ناراحت)و حرفی هم نزدن ولی من چون میدونستم فوت شدن ناگهان شروع به گریه کردم و صداشون زدمو از خواب پردیدم ممکنه تعبیرشو بفرمایید.ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در هر حال عسل در ابتدای این رویا و گریه در انتهای آن میتواند نوید بخش امید و یا نشاط های جدید در آینده باشد.

 105. لیدا محرمیلیدا محرمیsays:

  با سلام، بعد از خوردن سحری خوابیدم،ساعت ۱۰صبح خواب دیدم داییم که ۵سال پیش فوت کردن ازم درخواست پول کردن،یک پیراهن سفید به تن داشت و مثل همیشه خندان بود(در دوران زندگی وضع مالی خوبی نداشت)من در ذهنم تصمیم گرفتم ۳۰تومن بهش بدم و کیفم چندتا ۵تومنی در اوردم بهش دادم وقتی ازم گرفت شک کردم کم دادم گفتم بهم بده پولارو،وقتی پولارو بهم داد ۱۰تومنی بود و مبلغش خیلی بیشتر از چیزی که شمردم تا جایی که بقیه پولارو گرفتم ازشون برگشتم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام منفعتی برای شما خواهد بود و دراینده به شما خواهدرسید

 106. Chrikra23Chrikra23says:

  سلام من خواب دیدم مادربزرگم که فوت کرده برای من و خواهرم ,قلم و تسبیح هدیه داده تعبیرش چیه?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام منفعت و خیری است که به شما میرسد

 107. عباس اسدالهیعباس اسدالهیsays:

  با درود فراوان .دیشب خواب دیدم پدر مرحومم که دو سال است فوت کرده در حیاط منزل خودش نشسته و خواهر خواهرزاده هایم اطرفش نشسته بودن پدرم خوشحال در حال اواز خواندن به زبان مادریش بود.و به من اشاره کرد بیا جلو و دوتا شکلات (کاکائو)تعارف کرد و گذاشت تو دستم و همون موقع خواهرم که کنار پدرم نشسته بود پرسید که اقا چی بهت داد؟منم مشت دستم را باز کردم و اونم یکیش رو برداشت، منم دوباره مشتم رو که یدونه شکلات برام مونده بود روبستم، لازمه بگم مادرم زنده اس و ما خواهربرادرام مشگلات تقسیم ارث و شکایت در مراجع دادرسی رو داریم ،ممنون میشم تعبیر خواب رو واضع توضیح بدید.با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای خشنودی و دعای خیر ایشان در حق شماست.

 108. راحلهراحلهsays:

  سلام من خواب دیدم مادر بزرگم که فوت کرده یک پلاستیک در شکر و قند به من داد . و دیروز هم خواب دیدم یکی از آشناهایم در خانه ما ظرفهای کثیفم را میشوید و یه سینی پر عدس پخته بود . خیلی ممنون میشم اگه هردو خوایم رو تعبیر کنید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

 109. سمیهسمیهsays:

  سلام مادرم خواب دیده مادربزرگش ک فوت شده اومده و چنتا چادر بهش داده یکی بخودش یکی ب من و یکی ب خالم تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، میتواند نمادی از ایمنی ، سلامتی و یا اتفاق های مطلوب جدیدتر در زندگی باشد

 110. بهروز عبهروز عsays:

  سلام پدر من خواب دیده عموم که چند سال پیش فوت کرده اومده به خوابش و حال عموم خیلی خوب بوده و وضعش هم خوب بوده(عموم قبل از فوتش مریض بود و وضع مالی خوبی نداشت) ، به پدر من دو تا صندوق هلو میده تعبریش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای شما منفعت و خیر است که میرسد فاتحه ای برایشان بخوانید

 111. زهرا صادقزهرا صادقsays:

  سلام من ساعت 8صبح خاب داییم زو دیدم براش کلی سبزی بود خونشون بعد من گفتم بیار پاک کنیم ب من شربت خنک داد ک خوردم تعبیرش چی است . ممنون از پاسخگوییتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه پشت سر گذاشتن برخی تغییرات داخلی در زندگی شما و سعی در انتخاب درست است.

 112. میلادمیلادsays:

  با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما دوستان و مدیر عزیز.من یک جوان مجرد هستم و دم دمای صبح خواب دیدم عموی خودم که یک سالی میشه که مرده تو خواب به من انار تازه و خوشمزه داد می خواستم بدونم تعبیر آن چیست؟ممنون متشکر از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است.میتوانید برایش فاتحه بخوانید

 113. رویا حیدریرویا حیدریsays:

  سلام.من صبح خواب پدرشوهرمو دیدم که 4ماه پیش مردن و در خوابم لباسهای تمیز پوشیده بودن .و صورت خندانی داشتن ..ایشون برای من و دخترم دوتا دامن چین پلیسه برنگ خاکستری دوختن و بهم دادن..لازم ب ذکر هست که پدرشوهرم اصلا خیاط نبودن...ممنون از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر منفعت و خیری است که به شما خواهد رسید

 114. الهام دريكالهام دريكsays:

  سلام وقت بخير همسرم خواب ديده پدرش ك چهارده ساله فوت كردن ي پانصدتومني قديمي كهنه كه پاره بوده بهشون داده لطفا تعبيرش چيه من خودم هم ي پسردايي داشتم ك هفت ساله با همسرش تصادف كردن و فوت شدن ايشون خيلي خيلي انسان خوب و كاملي بودن من خواب ديدم تو ي جاده سرسبز وايساده و من ازش پرسيدم از خانواده ما چ كسي بهشت ميره و اون اسم چهارنفرو برد ك پدرم و همسرم هم دونفرشون بودن و ظاهرا من ي گناهي و مرتكب شده بودم و خيلي اصرارداشتم بهم بگن چرا من نميتونم بيام بهشت و ايشون ظاهرا اجازه نداشت ب من بگه و با لبخند ب من نگاه ميكرددرضمن تمام حرفايي ك ب من ميگفتن و فقط با نگاه ميگفت و من متوجه منظورش ميشدم سپاسگزاريم از وقتي ك ميزارين و پاسخ ميدين?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابشان خیر است.میتوانند برایش خیرات دهند و یا فاتحه بخوانند

 115. سعیده جعفریسعیده جعفریsays:

  با سلام.همسرم خواب پدر فوت شده اش رو دیدن با صورتی شاد و لباسهای تمیزو مرتب.همسرم دو تا ده هزار تومانی که همه ی داراییش توی خواب بوده را به او میدهد ودر عوض پدرش یک پنج هزار تومانی به همسرم میدهد همسرم پولی که گرفته را میبوسد لطفا تعبیرش را بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابشان خیر است.میتوانند برایش فاتحه بخوانند

 116. MelikaMelikasays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم از پدرم که فوت شده یک قوری پز از کاکائو گرفتم تعبیرش چی میشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر منفعتی است که به شما خواهدرسید

 117. MelikaMelikasays:

  یه بار هم خواب دیدیم پدرم اومد و ۲ تاگاو داشت و به من گفت سوار گاو زرد شو منم سوارش شدم و گاوش خیلی اهلی بود و رفتم تعبیر این چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بر منفعت است که نصیبتان خواهدشد

 118. زینبزینبsays:

  سلام‌وقت بخیر برادر‌من‌دیشب خواب دیدند‌ در یک‌مجلس هستند و‌ وقتی بلند میشه میره اب میخوره‌میاد وقتی میاد‌میبینه عموم‌ک چندماهی هست فوت شدن جای ایشون نشستن و برادرم هم چیزی نمیگن‌و‌کمی‌اونطرف تر‌میشینن میشه بدونم‌تعبیر خواب چیه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابشان خیر است میتوانند صدقه بدهند

 119. آزادهآزادهsays:

  سلام مادرم دیشب خواب برادرم را که ۱۲ سال پیش فوت شده دید. در خواب برادرم که لباس سفید به تن و یک گوشواره طلای با نگین قرمز را به گوش چپ داشته از گوش خود دراورده و به مادرم داده. بسیار ممنون میشم اگر تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایشان فاتحه بخوانید

 120. زهرازهراsays:

  سلام ممنون از وقتی که میذارید و پاسخ میدید امروز عصر خواب دیدم، پسر عموم که فوت شده منو دید، و یه دستبند پارچه ای بهم داد انگار با نخ روش پته دوزی شده بود...یا خودم کردم دستم یا خودش کرد دستم یادم نیست، اما یادمه پوشیدم و گفتم خیلی قشنگه،بعد از رو یه دیواری که در هم داشت پرید اونطرف دیوار و رفت. لطفا تعبیرش رو بگید.ت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از جایی به شما خیری برسد

 121. علی احمدیعلی احمدیsays:

  سلام من خواب دیدم که با کسی دعوا کردم میخاد با کارد منو برنه منم کارد ازش گرفتم بردمش لطف کنین تعبیرش کنین ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اختلاف و نزاع با دیگران است

 122. رضا صادق زادهرضا صادق زادهsays:

  سلام ممنونم از سایت خوبتون برادرزاده من یکسال پیش خودکشی کرد زن داداشم خواب دیده یه سبد میوه(گیلاس و آلو و زرد آلو و آلبالو ) بهش داده و یه شماره تلفن که بدش به مادربزرگش و عمه اش ، لطفا تعبیرش رو برام بفرستید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر منفعت و سوددنیایی تعبیرمیشود

 123. پریسا محمدیپریسا محمدیsays:

  سلام من خواب دیدم ک پدر بزرگم ک فوت شده اومده دم در خونه خودشون یعنی خونه مادربزرگم منم اونجا بودم تویه خوابم نزدیکایه اذان صبح بود ک در زدن من رفتم درو بازذکردم صدایه اذانم اومد از مسجد بعد پدربزرگم خیلی سرحالو خوشحال بود بهم غذا و مقداری پول و قران داد تعبیرش چیه؟تو خواب میدونسم پدر بزرگم مرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است میتوانید برای ایشان فاتحه ای بخوانید

 124. سحرشیرزادسحرشیرزادsays:

  سلام پدرم خواب دیدن خواستن بدونن که تعبیرش چیه..پدرم دوشب پیش خواب دیدن ک زنموم ک هشت سال پیش فوت کرده درخواب خیلی خندان بوده و خوده زنموم ب پدرم ده هزارتومن پول داده و پدرم گرفته ....تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام منفعتی است که به ایشان خواهدرسید

 125. رضا مرضا مsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم که با چند تا از همشهریهایم داشتیم میرفتیم مراسم توی راه پدر شهید که چند سال قبل فوت کرد دیم یه کاغذ به من میخواست بده که من قبول نکردم چون میدونستم مرده ولی اون کاغذ را به سمت من پرتاب کرد من به دوستم گفتم برداردببینم چی نوشته

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیر و منفعتی بوده که برایتان ایجاد شده و شما ان را قبول نکردید

 126. مائده قائدیمائده قائدیsays:

  سلام من خواب دیدم خانه مادر بزرگم‌که چند سال پیش فوت کرده مانده ام و او به من ویفر شکلاتی تعارف کرد و من به او گفتم نه ممنون دوست ندارم ولی چون تعارف کرد از دستش گرفتم و خوردم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از جایی به شما خیر و خوبی برسد

 127. سمانهسمانهsays:

  سلام .مادرم خواب دیده " پدر بزرگم ک خیلی ادم دست ب خیری بوده و فوت شده, از نامزدم پرسیده ک چرا عروسیتونو نمیگیرید نامزدمم گفته چون یکم دستم خالیع...بعد پدربزرگم بهش پول داده...میشه بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوب و انجام تصمیمات جدید است

 128. سحر رحمانیسحر رحمانیsays:

  سلام من خواب دیدم از سمت کسی ک مرده برایم گل و نامه داده ب دوستش فرستاده در صورتی ک تو خوابم میدونستم ک مرده ولی تو خواب چیز عادی ب نظر میرسید انگار ک همچین تونایی رو داشت و قبلا هم این کارو کرده بود و با این ک مرده هر از گاهی ب ی نفر گل و نامه می داد ک برای من بیاره و بهر حال تو خواب اتفاقی طبیعی بود . و گریه کنان در حال باز کردن نامه بودم ک بیدار شدم . و این مرحوم پسری بود ک در زمان حیات خیلی منو دوست داشت ‌و با حسرت رسیدن ب من در اثر بیماری از دنیا رفت?لطفا تعبیرشو بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از جایی به شما خیری برسد

 129. مائده طوسیمائده طوسیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم در سالنی منتظر هستم که یهو اسمم روبلند یکنفر صدا میزنه اول اهمیت ندادم اما بعد رفتم سمت صدا و دیدم بابام بود که یکساله فوت کرده و پشت یک میز نشسته بود بهم گفت چرا صدات کردم ننیومدی حالا بیا این برگه رو بگیر بده به فلانی منم گرفتم و اون کارو انجام دادم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام منفعتی است که به شماخواهدرسید

 130. موبایل مرکزیموبایل مرکزیsays:

  سلام عرض میکنم من ظهر خواب دیدم که وارد خونه خودمون شدم و مادر بزرگم که دوساله فوت شده روی تخت خوابیده بود رفتم پیشش و سر مددر بزرگم رو ماچ کردم بهش گفتم با من گفتن تو مردی چند بار تکرار کردم و شروع کردم به گریه کردن سرم روی تخت مادر بزرگم گذاشتم از ته دل گریه کردم مادر بزرگم بلند شد و سرمو ماچ کرد و گریان بود بهم گفت نه من زنده ام نمردم لواشک بهم داد کمی از لواشک ر خوردم الباقی رو انداختم روی پشت بام خونمون و بعد از خواب بیدار شدم تعبیرش چیست ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است و مفهوم خوبی دارد میتوانید برای مادربزرگتان فاتحه بخوانید

 131. علی صمد مطلقعلی صمد مطلقsays:

  با سلام. پسرم خواب دیده پدر بزرگش که روز پیش فوت کرده یه پرنده بی پر به او داده است. لطفا بفرمایید تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در حقیقت عامل موفقیت شخصی در زندگی اش خواهید شد.

 132. مریممریمsays:

  با سلام و تشکر از سایت عالی تون من دیشب خواب دیدم که زن عموام که 2 سال پیش فوت کرده داخل حیاط خونش درختان میوه یی داره که ظاهرش شبیه انبه هست ولی داخلش شبیه دونه های ذرت و بسیار شیرین ، ولی من اصلا میوه شو نمیشناختم و ایشون یکی از درخت چید و به من داد و من خوردم که بسیار شیرین بود. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است میتوانید برایشان فاتحه ای بخوانید

 133. مریم باقیمریم باقیsays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم مادر بزرگم که فوت کردن و من خیلی دوسشون داشتم اومد به خوابم یه ظرف کوچیک داخل یخچالش بود. بعد از در اومد داخل دیدم ظرف دستشه و نشست روی پله. گفت اینا مال داییته توی ظرف تخم مرغ و خرما بود. گفتم مامانی اون یه دونه خرمارو بده به من. گفت آره بیا این خرما مال تو. کلا یدونه خرما بود. گفت بیا بخور. منم یکم درنگ کردم و خرمارو گرفتم و خوردم. چه تعبیری داره؟ با سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است میتوانید برایش فاتحه بخوانید

 134. صدیقهصدیقهsays:

  سلام خواب دیدم پدرم که سالهاست فوت شدن شکلاتی رو که انگار آیاتی(یا دعای خاصی) روی اون خونده بود به دخترم میده و دخترم اونو میخوره، من تو خواب میدونم که دخترم بیماره و شاید پدرم به این دلیل(برای شفای بچه) اینکارو کرده، من کیف پولِ مامانمو میگردم و گرسنه ام و دنبال شیرینی هستم اما تو کیفش پر از کوپن بود، مادرم به من گفت پدرت ۲۰تومن پول برنده شده که همون ۲۰تومن رو برای شخصی که نیازمنده(عمه ام) واریز کرده، بعد مقوای بزرگی رو میبینم که پدرم(که تو خواب زنده بود) روی اون مقوا رموزی را نوشته بود تو خواب میفهمیدم اون رموز مربوط به چیه، بیشترشون کلماتی دوحرفی بود مثل: سو ....

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام منفعت و خیری است که از جانی میت و دعای ایشان برای شما خواهد بود برای امرزش روحشان فاتحه ای قرائت کنید

 135. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  سلام خوب هستین مادرم خواب دید که مهمون خونمون بود میخواست غذا درست کنه پدر مرحومم براش دوتا گونی اورد مادرم در یکیشونو باز کرد یه عالمه حبوبات و ماکارونی توش بود پدرم بهش گفت اینارو بدید بیمارستان مامانم گفت میدیم به خیر اموات میشه تعبیرشو بگین ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به احساسات غیرقابل کنترل شما در مورد یک موضوع یا یک فرد اشاره کند که باعث وقوع مشکلات می شود.

 136. نهال محمدینهال محمدیsays:

  سلام وقت بخیر. من خواب دیدم می خواهم وارد خانه مادربزرگم شوم اما پدر بزرگم که سال پیش فوت شدند جلوی در وردی خانه که در حیاط است ایستاده بودند و نمی گذاشتند من وارد شوم، عصبانی یا راحت نبودند و می خندیدند و بین ما دو تا پرنده سفید و بزرگ با فاصله کمک از زمین ایستاده بودند ولی من ازشون نمی ترسیدم. بعد پدرم را دیدم که ایشان هم فوت شده اند. در هال خونه مان نشسته بودند جلویشان یک لیوان شربت شیرین و خنک بود من وارد که شدم از پدرم اجازه گرفتم و نصف شربت ایشان رو خوردم و بقیه شربت را دادم به پدرم و مجدد ادامه شربت باقی مانده را خوردم. ممنون می شوم خواب من رو تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدیدی در زندگیتان است

 137. هلیاهلیاsays:

  من دیروز خواب دیدم که پدرم ک فوت کرده به من و مادر و خواهرم میگویید چرا میوه گران میخرید بیایید اینجا میوه فراوان هست و ارزان و خوش طعم....میوه های از قبیل انگورکه سبدهای زیادی بود و گیلاس و....بعد از این حرف برای ما میوه ی نارنج اورد و تقسیم کردند که نازنج ها بر خلاف واقعیت میوه ی شیرینی بود و خوش طعم ...بعد خواهر من داشت یه تیکه کوچیک از اون میوه رو میخورد که یه مورچه داشت راه میرفت روی سهم میوه ی اون که پدرم در خواب اون مورچه را کشت....تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایشان فاتحه ای بخوانید

 138. مارالمارالsays:

  سلام وقت بخیر من دیشب خواب مادر بزرگ وداییم دیدم که هر دو در واقعیت فوت شدن مادربزرگ من زمانیکه در قید حیات بودن پیش ما زندگی میکردن ومن دیشب در همان خانه درهمان اتاقی که بودن خواب ایشان رو دیدم ،،خواب دیدم که من وارد اتاق شدم مادر بزرگ من خوابیده بود ودختر دایی من کنار مادربزرگم بود ودایی که ایشان هم در حال حاضر فوت شدن روبروی مادربزرگم نشسته بودن ،دختر داییم گفت مادربزگت امروز میمیره حالش خوب نیست ویه گردنبند طلا به من داد که گفت مادربزرگ این داده که بهت بدیم موقعی که من روبری مادربزرگم نشستم مادربزرگم خیلی ناراحت بود وهمش میگفت من امروز میمیرم وی جعبه باز کرد که گفت این هدیه مامانت هست که سوغات از مکه برای من آدرده تو جعبه یه شیر طلا و دونخل طلا ویک گوی طلای بود که مرتب سر جاخودشون تو جعبه قرار داد وبه من داد گفت اینا رو نگه دار من همش ناراحت بودم وبهش میگفت که حالت خوبه مادربزرگ وشما نمیمیرین که از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایشان فاتحه ای بخوانید

 139. عباسعباسsays:

  سلام. پدرم ۳ سال پیش فوت شدن. امروز با خانمی برای زندگی مشترک صحبت کردم. خواب دیدم بابام با حالت قبراق به من یک دسته اسکناس نو ۲۰۰ هزار تومنی که تا حالا همچین مدل پولی ندیده بودم داد و گفت بیا ۶۰۰ هزار تومنه و برنجم باید بگیری. بعد پولارو میخواستم ببرم بانک و تو کوچه نشستم به شمردن اما موفق نشدم بشمرم و عجیب ایکنه تعداد بسته ها زیاد شده بود و از انواع اسکناس بود. پول رو تو کوچه جا گذاشتم و از دور میدیم پیرمردی پولا رو پیدا کرده و من هیچ عکس العملی نشون ندادم اما میدونستم پول منه. در عین حال به بانک رفتم و عجیب اینکه توی بانک گفتم کسی پول منو اینجا نیاورده؟ کارمند بانک گفت ۱۷۰ میلیون بوده که آوردن دادن به ما. منم در کمال تعجب گفتم بزنید به حسابم. اونها هم زدن.ضمنا خواهرم موقعی که بابام با رضایت کامل بسته اسکناسا رو میداد بهم اصلا خوشحال نبود اما چیزی نمیگفت. ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید و اینکه ارتباطی با این صحبت ازدواج با اون خانم داره یا نه. خیلی ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اندوهی در زندگی به شما برسد در سختی ها به خداوند توکل کنید

 140. حسامحسامsays:

  سلام من خواب دیدم یکی از بستگانمون که چند سالیه فوت کردن اومدن خونمون و موقع رفتن بسته ای به من هدیه دادن ولی نمیدونم داخلش چی بود چون بازش نکردم تعبیر خوابم چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی این است که خوش شانس خواهید بود

 141. شهرهشهرهsays:

  سلام من خواب دیدم خواهرم با وجود همسر از فردی دیگر صاحب فرزند دختر میشود و کودک را در سرما میگذارد تا بمیرد و دختر دایی ام که فرزند دار نمیشود به او میگوید که بچه را به من بده و خواهرم مخالفت میکند و بعد از دو روز کودک با وجود سرما شدیدهنوز زنده بود و مادر بزرگم که یک ساله پیش فوت کرده اند کودک را به من داد و از من خواست تا او را بزرگ کنم و من هم قبول کردم و خیلی حس دلسوزی نسبت به او داشتم ولی همش در خواب میترسیدم که او فرزند نامشروع است و پسرم عاشقش نشود و او را بزرگ کردم و دختری بسیار زیبا شد با چشمانی دلربا که همانند او را تا بحال ندیده بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن روزی و شادی در زندگیتان است

 142. عاطفهعاطفهsays:

  سلام من وقتی کودک بودم بیمار شدم بنده مادر بزرگی دارم که مومن و دست به خیر هستند و خواب های صادقه هم داشتن در دوران بیماری من خواب میبینند که پدر بزرگ من که سال ها پیش فوت شده یعنی در دوران کودکی پدرم باید بگم ایشون مادر مادرم هستن و خواب پدر پدرم رو میبینن یعنی خواب شوهر خودشونو نمیبینن خلاصه بگم که ایشون خودشونو پدربزرگ من معرفی میکنن و به مادر بزرگم یک قند میدن و میگن اینو بده عاطفه بخوره خوب میشه من شنیدم پدربزرگ من انسان بسیار خوب و اذان گوی مسجد بوده و خدایی همه ازش تعریف میکنن میدونم که از تعبیر خواب سال ها گذشته ولی من تازه خبر دار شدم و ذهنمو درگیر کرده میشه حرفی درباره ی این خواب بزنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان دهنده قدرت و نفوذ شما در زندگی است.

 143. ملیناملیناsays:

  سلام خواب دیدم تو یه جمعی بودیم پدرم ک چند ساله فوت کرده اومدو یه بچه داد دستم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   میتوانید برای پدرتان فاتحه بخوانید و خیرات دهید

 144. زهرازهراsays:

  چند روز پیش هم خواب دیدم پسر دومی داشتم نوزاد بود و خواب بود میخواستم بهش شیر بدم انگار دم در اتاق خواب جدا بود تا صبح بعد من و مادرم گفتیم خوبه سرما نخورده انگار پتو روش نبود ولی لباس مناسب داشت. من دوست دارم باز بچه دار شم ...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

 145. مریم مرتضویمریم مرتضویsays:

  سلام من خواب دیدم همسایه مان برایمان هدیه آورده .مادر شوهرم که مرده هدیه هارادادوسری کاسه چینی برای خودش برداشته بود من در خواب به او پول دادم و سری چینی ازت نگرفتم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از کسی به شما خیری برسد

 146. زهرازهراsays:

  خواب دیدم فامیلمون که یک سال پیش فوت شده در حیاطشان مشغول کار کردن بود که به من گفت چای اماده کردم برای خیرات کیوان و گفت میخوام براش دو متر شیلنگ از این سفیدا برا سر قبرش بخرم گفتم کیوان کیه؟ گفت پسر فلانی. کیوان پسر خالم هست که زنده هست. من قصد داشتم که برم چای بخورم که همسایمون زنگ خونه زد و بیدار شدم. نظر شما به تعبیر چیه؟ با تشکر از اینکه تعبیر خواب قبلیم بیان کردید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای شادی روحشان قران قرائت کنید انشاالله خیر است

 147. شبنم باباییشبنم باباییsays:

  شب جمعه که 40مادربزرگم بود.خوابشو دیدم که یک نان بربری دستش هست و خودش داره به مردم پخش میکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احساس می کنید که دچار یک مانع یا آسیب روانی شده اید.

 148. HarirHarirsays:

  سلام و احترامات من یک زن متهل هستم مادر کلان مادریم یازده سال می‌شود که دار فانی را وداه گفته اند خواب دیدم که در قبر با چهره نورانی خواب است من در قبر داخل میشوم و انگشتر طلا را از دستش میگرم و به مامایم یعنی پسرش میدهم خودم اکنون باردار هستم نمیدانم تعبیر خوابم چیست با احترام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   میتوانید برایشان فاتحه بخوانید و خیرات دهید

 149. نسیم مقدشنسیم مقدشsays:

  سلام وقت بخیر. من خواب دیدم سر یکی از کوچه های محله قدیمیمون ایستاده بودم ک پدربزرگم ک فوت شدن همراه دوستش ک الان زنده هستن از کوچه میان بیرون بعد بدون اینک من چیزی بگم از مغازه دو نوع چیزی خریدن ک یکیش یادمه عسل بود و ب من دادن بعد ادرس خونه قدیمیمون را میدادن ب من ک من برم. راستی دوست پدربزرگم هم تو همون کوچه است. من تو خواب از پدربزرگم خواستم برای منو همسرم دعا کنن ک ایشون هم قبول کردن. ممنون میشم تعبیر خواب منم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون نشان دهنده خیر و منفعتی است که از جانب میت به شما خواهدرسید

 150. آتنا احمدیآتنا احمدیsays:

  سلام من ظهرخواب دیدم جایی نشسته بودم وانار دوم میکردمو هم خودم می‌خوردم هم میدادم به برادرم .بعد در باز شد پدرم که فوت شده ازدراومد تو.انقدر خوشتیپ وخوشگل وقد للندو چهارشانه بود که حد نداشت انگار تو عالم خواب بهم میگفتن چندروز دیگه زندست یه همچین چیزی به خاطر قلبش چون ناراحتی قلبی داشت بعد انگار پدرم خیریه داشت برای آدمای اونجا کمک آورده بود تامن ودید لبخند زد گفت چرا موهاتو مثل روح کردی آخه من تازه نامزد کردم وموهامو خیلی روشن کردم منم دوست داشتم بلند شم بغلش کنم وماچش کنم ولی بغض نمی‌داشت انگار میدونستم قراره بمیره بعد رفت تو کوچه کاری انجام بده من پشت سرش بلند شدم نگاش کردمو بغض تا میخواستم گریه کنم از خواب پریدم.وولی توی خواب یادم رفته بود که بابام مرده.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید انشاالله خیر است ونشان دهنده دلتنگی است

 151. ساراساراsays:

  سلام خواب میدیدم خونه ام خونه ی فعلیم نبود و بزرگتر و خیلی پر نور بود و من انگار مهمون داشتم و یه چیزی تو خونه کم بود که انگار شوهرم نمیتونست بگیره و بابام که فوت کردن گفتن من برات میخرم میارم و برام اوردن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت های جدید است

 152. زرغونه یوسفیزرغونه یوسفیsays:

  شوهرم شش سال است که فوت کرده خواب دیدم یک لنگه گوشوار طلا یا هر چیزیکه است نگین دار برایم میدهد و میگوید یافتم بیگیر لطفا بگین تعبیرش چی است

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایش خیرات دهید و فاتحه بخوانید

 153. فریده احترامیفریده احترامیsays:

  سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم تو هواپیما و عازم سفر به امریکا هستم ولی نگران بودم که پول کم بیارم من به زبون نیاوردم ولی توی دلم فکر میکردم پدر بزرگم تو هواپیما بود به من گفت نگران نباش پول کم بیاری خودم کمک میکنم البته ایشون سالها پیش فوت کرده اند تعبیر چه چیزی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه مسافرت رفتن است

 154. مجسنمجسنsays:

  با سلام و احترام.ضمن سپاس و قدردانی از سایت بسیار غنی ؛تاثیرگذار و پرمحتوای تان ؛ به استحضار می رساند؛به دفعات ـ برای نمونه امشب ـ در خواب پدر مرحوم ام را در حالی خواب می بینم که در طول مدت خواب می دانم که پدرم از دنیا رفته است و از خود در خواب می پرسم پس چرا پدرم زنده شده در حالی که مرده بود؟یا از خود سوال می کنم : پس چرا ایشان از عالم برزخ و سختی های جان دادن و اوضاح و احوال خود از عالم برزخ سخنی به میان نمی آورد؟مایه امتنان خواهد بود با عنایت به تجارب ذیقیمت و گرانسنگ خود ،خواب اینجانب را تعبیر فرمایید.با نهایت خضوع و ادب.درود بر شما.سپاسگزارم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگی به شما خیری خواهد رسید.

 155. مریممریمsays:

  سلام روز تون بخیر.پدر من فوت کرده .خواب دیدم من خونه ماددم بودم پدرم اومد با دوتا قابلامه پر برنج با خورشت مخلوط بود من بهش گفتم یه مقدار ریخت تو پلاستیک من عدا رو ریختم تو قابلامه بعد چند قاشق خوردم خیلی خوشمزه بود به بابام گفتم این از نهار امروز مون خوشمزه تره که از خوتب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بهتر است از فرصت های پیش رو نهایت استفاده را ببرید.

 156. حمید رضاییحمید رضاییsays:

  باسلام امروز بعداظهر حدود ساعت شیشو چهلوپنج دقیقه توی خواب قرابودبریم خونه عمه ام که شوهرشو یکسالی میشه که از دنیا رفته ورودی خونه شون درختهای اناری بود که من اززیردرخت یه انار کوچیک نارس کندم که بخورم که درب خونه عمه ام باز شد وبا چهره شوهر عمع ام روبرو شدم که بعد از احوال پرسی یه اناری روبه من داد ومن ازان انار چند دون ای خوردم ممنون میشم که خوابمو تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان می دهد که در زندگی واقعی خود به گونه از حمایت شخصی یا اجتماعی برخوردار خواهید شد

 157. نسریننسرینsays:

  با سلام دوستم خواب دیده که با تعدادی از دوستانم تو ایستگاه منتظر اتوبوس بودن که من با یک ماشین مدل بالا از جلوشون رد شدم دوستم بهم گفته تو که میگی من پول ندارم پس چطوری این ماشین رو خریدی ؟ که من گفتم از پدرم (که فوت کردن ) بهم رسیده. با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خیری به شما برسد

 158. نسریننسرینsays:

  سلام دوستم خواب دیده که به همراه چند دوست دیگر در ایستگاه اتوبوس ایستاده اند که من با یک ماشین مدل بالا از آنجا رد میشم به من میگوید تو که میگفتی پول نداری از کجا این ماشین رو خریدی که من در جواب می گویم پدرم (که فوت کرده اند) پولش رو به من داده با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه شادکامی در زندگی است

 159. نسترننسترنsays:

  با سلام دوستم خواب دیده که به همراه دیگر دوستانم در ایستگاه اتوبوس ایستاده که من با یک ماشین مدل بالا میام دوستم میپرسه تو که میگفتی پول ندارم پس چه جوری این ماشین رو خریدی منم گفتم پدر (که فوت کرده) پولش رو داده با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه تغییر شرایط زندگیتان است

 160. مرتضي حسينيمرتضي حسينيsays:

  بإسلام خواب پدر فوت شده ام رو ديدم كه تو مسيري با تفنگ يه كبك شكار بعدش تفنگ با دوتا فشنگ داد بمن ، منم مسلح كردم رفتم دنبال شكار ولي چيزي نزدم و خواستم برگردم . لطفا تعبيرش چيه ؟؟؟؟؟ ممنون .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیر است میتوانید برایشان فاتحه ای بخوانید

 161. النازامیریالنازامیریsays:

  سلام من خواب دیدم که خاله ام سه سال پیش فوت شده بمن یک لیوان اب خنک دادن ومن پیش ایشان نشسته و درد دل میکردم و ایشان بمن میگفتن نگران نباش وبهم امیدواری میدادن،واینکه من هروقت خواب ایشان رامیبینم،یچیزی به من میدهندممنون میشم تعبیرش رابگیدمچکرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایشان فاتحه بخوانید

 162. سانازسانازsays:

  سلام من خواب دیدم خاله ام و شوهرش هردو لباس نو و بسیار زیبا پوشیده اند ومن مهمان خانه ایشان بودم و هنگام خداحافظی خاله ام دست در جیب کرد و یه ده هزارتومانی بسیار نو به من دادن و گفتن این عیدی تو،و گفتن روز یکشنبه ساعت۲منتظرت هستم که به خانه ام بیای خواب مال چندوقت پیش هسته و من میخوام تعبیرش رو بدونم ممنون میشم تعبیرش را بگید مچکرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است به مهمانی بروید

 163. النازامیریالنازامیریsays:

  سلام من خواب دیدم که رفتم زیارت ابوالفضل عباس و ضریح ایشان راگرفته وسخت گریه ودعامیکردم وهمچنین وارد ضریح ایشان شدم و از گل های روی سنگ قبرایشان یک گل به عنوان یادگار و تبرک برداشتم وبیرون امدم ممنون میشم تعبیرشوبگیدبهم مچکرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه حل شدن مسائل و مشکلاتتان است

 164. رضائیرضائیsays:

  سلام و وقت بخیر ممنونم بابت مطالب مفید سایتتون چند باری هست که خواب میبینم شوهر مرحومم تا در خونه میان و دو تا نون و چند جفت جوراب به من میدن و ی نگاه به داخل خونه میکنن و میرن. اصلا داخل نمیان. فقط سرک می‌کشن. خواهش میکنم تعبیر این خواب رو به من بگید. ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر خیرو منفعتی است که از جانب ایشان به شما خواهدرسید

 165. Zahra.kZahra.ksays:

  درود.من خواب دیدم پدرومادرم که فوت شده اند برام سوغاتی ۱۲گرم زعفران آورده اند. میخواستم بدانم تعبیرش چیست! با سپاس از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر منفعتی است که به شماخواهدرسید

 166. SardarSardarsays:

  سلام یکی از همسایه هایمان خواب دیده که پدره فوت شدم یک کیسه سفید در دست گرفته که داخل ان یک چیزه سفید در دست دارد به او گفت که این چیه گفت اینو برای همسرم اوردم میخوام بهش بدم منتظرم که بهش بدمو برم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

 167. RanjbarRanjbarsays:

  سلام خواب پدر بزرگم و دیدم میدونستم که مرده توی یه اتاق بودیم تعارف کرد برم پیش اونا میوه بخورم من نرفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلالت بر آن دارد که به سود و موفقت نخواهد رسید.

 168. حانیهحانیهsays:

  سلام من خواب دیدم که یه ماهی قرمز بدون اب داره بالا وپایین میشه و دنبال اب میگرده ب حدی که از حال میره من ی تشت اب میارم و اون ماهی رو میندازم توی اب و زنده میشه تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که برای پیش بردن اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت.

 169. هیلداهیلداsays:

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم مادر بزرگم که ۵سال پیش فوت کردند اومده بودند به خوابم و مدام میگفتند چرا برگهای درختها زرد شده! مثل اینکه کنارم درختی را دیدم که برگهاش زرد شده بود و پر از گوجه های رسیده و درشت داشت و من انکار میکردم میگفتم نه سبزند..نمیدونم چرا نگران زرد شدن برگ درختها بود!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لحظه‌های شیرین

 170. ليلاليلاsays:

  سلام من مادربزرگم و پدربزرگم فوت شده مادرم خواب ديده ي خونه بزرگ هست و خيلي شيك،،پدربزرگم كت شلوار پوشيده به مادرم ي صندوق بزرگ نشون ميده دره صندوقو وا ميكنه ي پارچه حرير سبز كه خيلي زيبا بود انگار واسه عروسي بود بهش نشون ميده ميگه اينو مادرت بهت داده تعبيرش چيه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر منفعتی است که به شما خواهد رسید

 171. امیرامیرsays:

  با سلام خدمت شما شب عید غدیر خواب پدر و مادر مرحوممو دیدم که سر یک سفره نشسته بودیم و شاد با اینکه میدونستم هردوشون فوت شدن مادرم در کنارم نشسته بود و متأسفانه صورتشو نمیدیدم که مادرم بهم گفت این بار دومه دور هم جمع شدیم و ......مابقیشو یادم نمیاد که از خواب پریدم وقتی دوباره خوابم برد خواب یکی از دوستان قدیمیم که خیلی به هم نزدیک بودیم و به تازگی مرحوم شدن دیدم که یه کاپشن به من داد تا بپوشم و پوشیدم لطفا تعبیر این دوتا خواب بندرو بفرمایید پایدار و پیروز باشید ارادتمند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیر و منفعتی است که ممکن است به شما در زندگیتان برسد

 172. علیعلیsays:

  سلام خواب دیدم پدر بزرگ خانمم که ده روزه فوت کرده اومد به خوابم. کشاورز بوده چند تا هندونه تو خواب داد به من گفت اینا رو بده بچه هها بعدش رفت تو اتاق خوابید هی می گفت صدا تلویزیون رو کم کنید بذارید بخوابم.میشه تعبیرش رو بهم بگید؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه برکت و زیادی نعمت است

 173. سعیده محمدیسعیده محمدیsays:

  سلام من خواب دیدم ساعت شش صبح که پور بزرگم که فوت شدن یک قاشق برنج اوردن که به من بدن من خیلی گریه میکردم که بچه هام گناه دارن و ...بعد ب خواهرم گفتم بیا بدهکاریهامو بنویس که باید برم اون دنیا بعد پدر بزرگم برنج داد بهم خوردم و از خواب پریدم تعبیرشو میگین بیزحمت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیر و منفعتی است که از جانب میت به شما خواهدبرسد

 174. مهریمهریsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم پدرم یه چمدان کهنه به من نشون میداد که تازه خریده بود وتوش چیزی بود مثل یه وسیله برقی که باچمدون بودخیلیاز اون تعریف میکرد که چه قدر این وسیله خوبه هر چند که خیلی کهنه بود بعددیدم یه وسیله برقی که روش پر از گردو خاک بود به من داده و من بردمش بازار تا بفروشمش با خودم تو خواب میگفتم هر چند این وسیله خیلی گردو خاک گرفته ولی جنسش خیلی خوبه ممنون میشم اگه تعبیر خواب رو بدونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه فزونی و برکت است

 175. حلماحلماsays:

  سلام وخسته نباشین برشما خواستم ببینم من دیشب خواب دیدم عمویم که یکسالی هست فوت شده در خونمونو میزنه وقتی درو وا می کنم یک دست لباس وشلوار سفیدکه برا پدرمه که اونم حدود دوازده سالی هست فوت شده بهم میده منم فقط لباس گرفتم چون برا پدرم بود گریه می کردم خواستم ببینم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر منفت و خیری است که از جانب میت به شما خواهدرسید

 176. فرزانه دفرزانه دsays:

  پدرم خواب دیدند که مادرم یک ظرف البلو یا گیلاس بهش داده.مادرم سه ماه پیش فوت کردند.پدرم گیلاسها رو میخورن و همچنان که میخورند تعریف میکنند از مزه گیلاسها و مادرم از ته دل میخندند.اگه ممکنه تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر سلامتی رزق و روزی و نعمت است

 177. ا.خا.خsays:

  من دیشب خواب دیدم که زن پسرعموی پدرم که خیلی وقت پیش فوت شده بودبخوابم اومد در پشت خانه ی قدیمی پدریم که الان دیگر آنجا زندگی نمیکنند..ودرخواب چندتاگونی برنج بود فکرکمم دادبهم با عدس ویه چیز دیگه یادم نیست ولی دوتا کیسه عدس واونیکی چیز رو پسش دادم گفتم الان پول ندارم زیادمیشه اینا تعبیرش لطفا باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر نعمت و روزی است

 178. تبسم مسیحیتبسم مسیحیsays:

  سلام خواب دئدم سرسفرہ حضرت ابوالفصل خانوادہ ھمسرم کہ ازش جداشدم نشستم توخواب میدونستم طلاق گرفتم بعدتوخواب یہ پیرہ زن کہ آشناے ماوخانوادہ ھمسرم بودکہ چندسالہ فوت کردہ بھم روغن حیوانے وشیرہ انگورکہ رو نان ریختہ شدہ بوددادکہ خیلے شیرین وخوشمزہ بود (ھمیشہ دوس داشتم این پیرہ زن زنده میبود ونمیزاشت کہ ماازھم جدابشیم چون براخونوادہ شوھرم خیلے مورداحترام بود) توروخداتعبیرشو بھم بگید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کسب سود و منفعت در انجام کاری است

 179. اعظم بیطرفاعظم بیطرفsays:

  با سلام خواهش میکنم خواب منو تعبیر بفرمایید ..چند شب پیش خواب دیدم شوهر مرحومم آمده و چهره بشاشی داشت و اصلا هم ناراحت نبود فقط مقداری پول یا چیز دیگر که مشخص نبود هی اشاره میکردن به دیگران که بیا و بگیر از دستم ..خلاصه به چندین نفر دادن اما به من چیزی ندادن من فقط نظاره گر بودم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بیانگر خیر و منفعتی باشد که از جانب میت به شما برسد و نیکو تعبیر میشود

 180. علیعلیsays:

  سلام. خانم دوستم خواب دیده ما توی یه خیمه خیلی بزرگ روضه گرفتیم دم در منو خانمم شال عزا میدیم به همه و به هرکسی جواز اربعین کربلا میدیم. میشه تعبیرش رو بگید>>

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر مراسمی شادی بخش تعبیر میشود که ممکن است دران شرکت کنید

 181. ناهید مولاییناهید مولاییsays:

  با سلام و خسته نباشید. برادر من 18روز پیش فوت کردو مادر من امروز 11شهریور ساعت 4صبح خواب دیده در روستای اجدادیمون برادرم یه پالتو پوست خوشگل به مادرم داده و گفته بپوش ببینم اندازت میشه یا نه و مادر من دست به صورت پر از مو و اصلاح نشده بردادرم کشیده همون موقع یه مرد مسن از اقوام دورمون از راه رسیده و به برادر من گفته برو صورتت رو اصلاح کن خودم همتونو (مادرم-پدرم-برادرم)میبرمتون قبرستون تو نمیخواد ماشین بیاری عصبی هستی نمیخواد پشت فرمون بشینی و برادر من گفته اینا پشت من غیبت کردن منو عصبی کردن و البته مادر من گفت که اصلا صورت داداشم عصبی و پرخاشگر نبود و همون موقع مادر من بیدار شدهو ساعت 4صبح بوده. ممنون میشم جواب منو بدین با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیر و منفعتی است که ممکن است از جانب میت به شما برسد برای ارامش روحشان صلواتی خیرات کنید

 182. يوسفييوسفيsays:

  سلام ديشب خواب ديدم خاله همسرم يك ظرف بزرگ سفيد بهم دادن (توي خواب مي گفتن جاناني) وگفتن اينو مادربزرگ همسرم كه هشت ماه پيش فوت كرده براي من گذاشته توي ظرف كمي غذا بوده خواستم ظرف بشورم خاله همسرم گفت ما توي راه غذاتوش ريخته بوديم وخودش شست لطفا تعبير بفرماييد تشكر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر رحمت و نعمت در زندگی شماست

 183. معصومه .امعصومه .اsays:

  با سلام من خواب دیدم مادرم و که چند سال پیش از دتیا رفتن دو تا لباس با چوب لباسی بهم داد هردو رو گرفتم . یکیش استین دار بود و رنگی ویکی دیگش رنگ روشن داشت و بی استین من تو خواب از بی استینه خیلی خوشم اومد جلوش هم گلدوزی شده بودو لباسها رو گرفتم و مادرم و بوسیدم اما مادرم ایستاده بود و فقط نگاهم می کرد لطف کنید بگید تعبیرش چیه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده ان است که ممکن است خیر ومنفعتی در اینده به شما برسد

 184. لیلالیلاsays:

  مادرم خواب دیده مادربزرگم که چند سال است فوت شده بهش یک اینه داده ویک سینی ویک کاسه داده گفته بده به من

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است منفعتی به شما در زندگی برسد

 185. ساحلساحلsays:

  با سلام.ممنون از سایت خوبتون مادربزرگم حدود ۶ ماه هست که فوت شدند و به تازگی به خواب خاله م رفتن و سه تا ظرف سفید و خیلی تمیز که ظاهرا قوری و کتری بودن به خاله م دادن و گفتن که اینا رو به مادر بنده بدهند..ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده ثروت دراینده ممکن است نصیبتان شود

 186. مهسا پناهیمهسا پناهیsays:

  تعبیر خوردن اب ازدست میت جوان در بهشت چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است منفعتی به شما برسد

 187. رها نمایانرها نمایانsays:

  سلام ودرود خواب دیدم پدربزرگ و مادربزرگ فوت شده ام تو خواب با هم داشتن ازدواج میکردن من هم به چادر عروس به مادربزرگم دادم حالشون خیلی خوب بود پدربزرگم به من یه قوطی داد توش مهره توش بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نعمت و روزی است

 188. Farshid KarimiFarshid Karimisays:

  سلام مادرم خواب دیده پدرم که فوت کرده به مادرم گفته میخوام تمام ثروتم و به اسم من کنه میشه تعبیرش رو بفرمائید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خیر و منفعتی به شما برسد

 189. م.مم.مsays:

  باسلام و خسته نباشید یکی از اقوام همسرم در خواب پدرش را دیده که یکسال است فوت کرده و در مجلسی همه جمع بودند بنده هم حضور داشتم و پدر ایشان یک دسته پول به من دادند لطفا تعبیر خواب را بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر منفعت وخیری تعبیر میشود که به شما خواهدرسید

 190. فریفریsays:

  سلام خواب دیدم از پیرمردی که قبلا تو محل مغازه داشت وخیلی وقته فوت کرده رفتم وخرید کردم تعبیرش لطفا بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خیری به شما برسد

 191. هلنهلنsays:

  سلام دیشب مادرم خواب دیدن که مادرشون اومده و ی پارچه سبز داده بهش و گفته بده به دخترت بگو برا بچت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگرخیر و منفعتی است که ممکن است به شما برسد

 192. پریاپریاsays:

  سلام شوهرم چند روزه پشت سر هم خاب مادر مرحومش میبینه. بار اول خاب دیده بود سر سفره ب همراه برادر شوهرم من و شوهرم و مادرش سر سفره نشسته ایم کاسه توت فرنگی زیبا و من میکشم جلو خدم و تند تند میخورم و مادرشون ی دونه از توت هارو میخوره و دیشب خاب دیدن مادرشون بهش ی مشت آجیل داد تخمه بادام پسته

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیر و منفعتی است که ممکن است به شما برسد

 193. ......says:

  چند روز پیش محرم های دیدم داعی ک فوت شده و جانباز بود با لباس سفید دیدم از دور زیر چشمی منو نگاه میکرد ولی بعد اومد منو بغل گرفته بوسید و گف ت خاهر زاده خوب منی م من خعلی خوشحال بودم در عالم خاب

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، این رویا نمادی از آرامش ، صلح ، نیکی ، و یا ایام خوش خواهد بود.

 194. سلینسلینsays:

  دیشب خاب دیدم تو ی روزه بودیم مال همسایمونه ولی خعلی خعلی بیشتر از همیشه آدم اومده بودند تقریبا 300نفری بود بعد روضه نشسته بودیم سر سفره من مربایه آلبالو با دون رو از دهنم در میآوردم ب آدم فقیرا میدادم انگار کمک باشه مثلا انگار همه از اون غذا خوردن ولی من نه فقد کمکشون میکردم و وقتی هم دعایه آخر روضه رو خوندن همه دهن پر میگفتن امیین??

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه برکت و نعمت و روزی در زندگی شماست

 195. ##says:

  سلام چند وقت پیش خواب دیدم ی حاج اقایی سر تا پا سفید ولی بدون عمامه بمن گفت باید پیش ی حاجی تا برات ذکر بگه بچه دار بشی. چند ساله منتظر بچم لطفا تعبیر چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نعمت و برکت است

 196. مهساعسکریمهساعسکریsays:

  سلام خواهرم خواب دیده مادرم که فوت کردن 1ساله اومدن وخیلی خوشحال هستن و1عالمه وسیله توی دستشونه و1جفت کفش میدن به خواهرم میشه تعبیرشوبگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیر و منفعتی است که ممکن است به ایشان برسد

 197. m.rm.rsays:

  باسلام من دیشب خواب دیدم که از همسر خاله ام که فوت شده اند چند برگ سبز از یک گیاه گرفتم و به من گفتند که این برگ ها رو در خاک بگذارم تا رشد کنند میخواهم تعبیرش را بدانم با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده خیر و منفعتی است که ممکن است به شما برسد

 198. شیماشیماsays:

  با سلام من در خواب پدرم رو که 2 سال هست فوت شدند رو دیدم پدرم جانباز بودن تو آخرین خوابم پدرمو دیدم که با لبخند اومد و کنار من نشست و یه چفیه آبی روشن روی دوشش بود من با دیدن پدرم شروع به گریه کردم و پدرم دلداریم میداد و چفیه اش رو به من داد تا اشکهامو پاک کنم من توی این دو سال خوابهایی از پدرم دیدم و چون خوابهامو مینویسم متوجه چیز عجیبی شدم اینکه بیشتر خواب های پدرمو تو یه روز مشخص می بینم تعبیر خوابم چیه و چرا پدرمو تو یه روز خاص می بینم؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خیر و منفعتی از جانب میت به شما برسد و جای نگرانی وجود ندارد

 199. س سس سsays:

  با سلام خواب دیدم دوست دوران مدرسه ام بهم گفت مادربزرگم(ایشان خیلی سال پیش فوت شدند) برای تو یه بشقاب ماکارونی فرستاده بعد من خوی خواب با خوشحالی به مادرم گفتم که خواب دیدم که دوستم گفته مادربزرگ متوفی اش برای من یه بشقاب ماکارونی فرستاده، مادرم با لبخند گفتند خیلی خیره که از مرده چیزی بگیری ممنون از تعبیر شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خیر و منفعتی برایتان ایجادشود

 200. حدیث هاشمیحدیث هاشمیsays:

  با سلام،من صبح خواب دیدم که مادربزرگم که چند سال پیش فوت کردند به من پول دادن و با محبت به من گفتن که براشون چیزی بخرم من پول رو ازشون گرفتم و از خواب بیدار شدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای امرزش روحشان صلواتی خیرات کنید

 201. سجادپودینهسجادپودینهsays:

  خواب دیدم در خواب مادربزرگم ک یک ساله فوت شده به من میگوید برو کاغذی بیار زمین خانه ام را ب نامت بزنم مادرم ب او میگوید هنوز که زنده ای این چه کاری هست که میکنی او میگوید نه اشکالی نداره بیا برویم به نامت بزنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است خیر و منفعتی به شما برسد

 202. مهدیمهدیsays:

  سلام من دو باری هست که خواب یه شکل میبینم که نامه ای از مادربزرگم هست که مرده منتهی نامه دست مردی هست که من نمیشناسم و مادربزرگم گفته نامه فقط به دست من برسه هر دو بار خواب طولانی بوده دنبال شخص مورد نظر گشتم تو خواب اما به هر سر نخی رسیدم رفتم سراغش دیدم فودت کرده تعبیر این خواب چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خیر و منفعتی از جانب میت به شما برسد

 203. حسینحسینsays:

  سلام لطفا تعبیرخواب دوستم که مردی 55 ساله است رابگوید . بعداذن صبح خواب دیدم رفتم فروشگاه محله مان (صاحبش فوت شده) درعالم خواب ازاو300,000 تومن طلب داشتم گفت بیا. شلوار از من بخر چندتا شلواپوشیدم هیچکدام اندازه نبودند ویکی هم که اندازه بود کوتاه بود وهمینجور دودل بودم که اگه یکی رو برندارم شاید طلبم وصول نشود که دیدم 300,000 تومن را که چنداسکناس بوده را داده به کسی وان. هم اورده وبمن داد ,

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابشان نشانه بدهی و قرض است

 204. وحیدوحیدsays:

  سلام. خواب دیدم نون و جیگر میخوردم و راه میرفتم و تو کوچه اتفاقی رسیدم به مرحوم پسر خاله ام که پارسال فوت شده ، اون مرحوم با پیراهن مشکی ایستاده بود تو کوچه و داشت نون و سبزی میخورد ،من لقمه ام رو بهش تعارف کردم ولی اون لقمه منو قبول نکرد و لقمه ی خودش رو هم داد به من و منم نون و جیگر و سبزی رو با هم خوردم . ممنون میشم برام تعبیر کنید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خیر و منفعتی از جانب میت به شما برسد

 205. محدثه جعفریمحدثه جعفریsays:

  سلام خواب دیدم یک مرده ک زن است دسته گل بم داده و من نصف ان گل را ب دختری مجرد دادم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خیری به شما در زندگی برسد

 206. فرنازفرنازsays:

  سلام،خواهر من سه ساله که فوت کرده.دیشب خواب دیدم که خواهرم یک جفت جوراب به من داد و من اومدم که اونا رو بپوشم گفت که اینا رو به خواهر ناتنی مون بده. البته بگم رابطه ما با خواهر ناتنیم اصلا خوب نیست....

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نعمت و روزی است

 207. شادیشادیsays:

  سلام وخسته نباشید مادرم خواب دیدن که مادربزرگم که فوت کردن به خوابشون اومدن واسکناس نو به مادرم دادن و به مادرم گفتن از این اسکناس ها به خالم هم بدن . باتشکر از سایت خوبتون وتعبیرهای درستتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خیر و منفعتی به شما در اینده برسد

 208. Mitrah2018Mitrah2018says:

  با سلام و خسته نباشید خواهرم خواب دیدن که پدرم که پنج ساله فوت شدن ازش پول خواستن و ایشون هم به پدرمرحومم پول دادن که عموم هم که تازگی فوت شدن ( حدود سه ماهه ) پول را بردن و دادن به یه نفر دیگه و گفتن که اون احتیاج داشت پول لازمش بود دادم بهش اگه لطف کنید تعبیرشو بگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگیتان خیر و منفعتی برای شما ایجاد شود

 209. سلنسلنsays:

  سلام من دیشب خاب دیدم تخم شتر مرغ دارم انگار تو س جایه مختلف نزدیک ب هم بودن یکیشونو شکسته بود دومی ازش جوج ب دنیا اومد سومی یکم ترک خورده بود و من گفتم مامانم دوس داره یکیشو میدم مامانم و اخرشم گفتم همشون میزارم براخدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از جایی به شما خیری برسد

 210. مرضیهمرضیهsays:

  سلام من دیشب خواب مادر بزرگم را که فوت کرده بود دیدم .داخل خانه اش بودم چهره ی بشاشی داشت جوان بود ولباس قرمز رنگی پوشیده بود مرا در اغوش گرفت بعد به من یک شکلات داد من گرفتم اما بعد اون شکلات را با شکلات دیگری درون ظرف پر از شکلات که اماده کرده بود وشکلات خوشمزه تری بود ومورد علاقه ی خودم عوض کردم اونهم لبخند میزد بعد به برادرم هم اجیل داد که من ازش گرفتم وبرادرم داشت میخورد خودش تعبیرش چیه ممنون میشم ایمیل کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده خیر و منفعتی است که ممکن است به شما داده شود

 211. رضا حقیقیرضا حقیقیsays:

  همسر من دیشب خواب دیده که باجناقم که حدود سه هفته پیش تو تصادف فوت شده خیلی خوشحال و خندان داره مثل قدیما مسخره بازی در میاره توضیح اینکه حدود ده ساله که از خواهر خانومم طلاق گرفته بعد یه موز به خانومم تعارف میکنه که خانومم هم نصفشو ازش میگیره و همون موقع از خواب می پره و خیس عرق بوده ساعت هم چهار و نیم صبح بوده نکته اینکه میگه تو خواب پیش خودم می گفتم اینکه مرده بود ما اينهمه گریه کردیم براش ببین چه خوشحال و خندانه ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از جایی به شما خیری برسد

 212. هادیهادیsays:

  سلام خدا خیرتون بده. خواب دیدم مادرم که خیلی مریصه و داره شیمی درمانی میشه فوت کرده و میخواستیم بزاریم تو قبر پدرم که پارسال فوت کرده. پدرم همون جوری تو حالت مرده دست کرد تو جیبش و بهم صدقه داد. میشه تعبیرش رو بهم بگید لطفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه سلامتی خانواده تان است با این حال بهتر است صدقه بدهید

 213. محمد خمحمد خsays:

  سلام من همین الان خواب دیدم که مادربزرگم (که یکسال پیش به رحمت خدا رفتند) صدام کرد و یک گردنبند و یک انگشتر طلا بهم داد و گفت برام بفروش، یا مثل برام عوض کن طلای سفید بگیر. من با خودم گفتم که اگه سفید گیرم نیومد قیمت میگیرم طلا فروشی خودم و چون طلای قدیمیه خودم میخرم ازش برای خانمم میشه تعبیرش بفرمایید. ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خواب نشانه برکت و فزونی نعمت در زندگی است

 214. ساداتساداتsays:

  سلام.باردارهستم.خواب دیدم خونریزی پیدا کردم و رفتیم دکتر و من بدون توجه ب بیمارای دیگه در اتاق دکتر باز کردم و رفتم تو دکتر داشت عموم که خیلی سال پیش فوت شده رو ویزیت میکرد.عموم ۲تا استکان از جیبش درآورد بهم داد.من از اتاق اومدم بیرون تا ویزیتش تموم بشه..استکانارم انداختم تو سطل..خونریزیم انقدر زیاد شده بود که دامنم پر از خون شده بود!تعبیرش چی میشه! من اون دوتا استکانی که عموم بهم تو خواب داده بود دارمشون !ولی تو خواب دست عموم بودن و مال من نبودن (دوتا استکان مختلف هستن که تک موندن)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   غم و اندوه از زندگیتان بیرون میرود و آسایش و راحتی در زندگیتان پدید می آید

 215. DanaDanasays:

  سلام من خواب دیدم یکی از آشناهایی که به تازگی فوت شدن و پزشک متمولی بودن اومده بود و به همه انگور میداد ولی من برنداشتم به من در خواب یه نوزاد داد و گفت این مال تو (جوری گفت که عجله داره و من باید به عنوان بچه ازش نگهداری کنم) ، نفهمیدم جنسیتش چیه فقط نوزاد منو محکم بغل کرده بود و منم بهش حس خوبی داشتم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیر است میتوانید برایشان فاتحه بخوانید

 216. پوران مهدی پورپوران مهدی پورsays:

  سلام دیشب شب پنجشنبه خواب برادرم که سه ساله مرده رادیدم که یک صد تومانی به من داد تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایشان خیرات دهید و فاتحه بخوانید

 217. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خسته نباشید،ممنون میشم این خواب رو تعبیر کنید،مادربزرگم که فوت شدن به خواب مادرم اومده و در یک لیوان استیل آب بهشون داده،تعبیرش چی میتونه باشه،ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نیت شما برای انجام کار پاک است ولی مردم و افراد مغرض باور ندارند ،به طعنه های آنها گوش نده و کارت را دنبال کن تا از اشتباه به در آیند.

 218. محسن عمرانیمحسن عمرانیsays:

  با سلام،مادرم که تازه فوت کردن رو دیشب توی خواب دیدم که کنار هم نشسته بودیم و ایشون واسم سبزی خوردن گذاشته بود و من داشتم با اشتیاق میخوردم و طعم و عطر خیلی خوبی هم داشتن،میشه لطفا تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیر و منفعتی است که از جانب میت به شما خواهدرسید

 219. فاطمهفاطمهsays:

  با سلام خواب دیدم از طرف جایی که مشغول کار هستم دارن غذا میدن- داشتم میرفتم بگیرم تو راه مادربزرگم که چند سال فوت شده رو میبینم که از همون جا برام غذا آورد دوتا ماهی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه رزق و روزی و نعمت در زندگیتان است

 220. مهران رضاییمهران رضاییsays:

  سلام من در خوابم دوست قدیمی که الان ۳ سال میشه فوت کرده دیدم و ازش یک آب که داخلش نعنا داشت داد و همراه کیک و اون می خواست بفروشه ولی به من همین جوری داد ولی یادم نیست که آیا مقدار کمی هم پول دادم یا نه معنیش چی تشکر.!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام ممکن است در مورد برخی از دوستان و یا اقوام احساس نگرانی اندک کنید

 221. سپیدهسپیدهsays:

  سلام. من خواهرم سه ساله که فوت کرده و مجرد بوده. دیشب خواب دیدم که خواهرم خیلی خوشحاله و داره ازدواج می‌کنه و مامانم به من می‌گفت که مهریه اش ۳دانگ خونه است. البته من ۳روز قبل خبر خوبی دریافت کردم و مشکلم حل شد ممکنه این خوشحالی خواهرم به این قضیه ربط داشته باشه....با سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از جایی که انتظار ندارید به شما خوبی شود

 222. علی ویسیعلی ویسیsays:

  سلام شوهر خالم 3 هفته پیش به دلیل بیماری سرطان فوت کردن .چند شب پیش به خواب پدرم اومدن و یک سیب به پدرم دادن .پدر خودم هم البته بیماری سرطان داره . تعبیرش چی میتونه باشه ممنون از سایت خوبتون

 223. پریاپریاsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که یه نفر از آشناهامون که مرده به من و شوهرم یه دختر خیییلی خوشگل داد و به من گفت این همه ی سهم تو از زندگیه... این خواب تعبیر خوب یا بدی داره؟ تعبیرش چیه؟؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده خیر و منفعتی است که در اینده ای نزدیک به شما خواهدرسید

 224. ساراساراsays:

  سلام لطفا خواب منم تعبیر کنین خالم دیشب خواب دیده که پدر بزرگم که حدود چند ماهی میشه فوت شده بهش یه نوزاد بچه داده و گفته بابا بیا اینم بچه اگه تعبیر کنین ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است نشان دهنده منفعتی و نیکی باشد که در زندگی برایتان ایجاد خواهدشد

 225. حسن علویانحسن علویانsays:

  سلام لطفا این خواب را واسم تعبیر کنید. پدربزرگم یک سالی میشه که از دنیا رفته است. پدرم تعریف کرد (پدربزرگم را که مرده است) را در خواب میبیند و پدربزرگم مقداری نان سنگک در دستش بوده و به پدرم می گوید علی را صدا کن بیاد این نونها را تعارف کنه و انگار تو خواب دیده که گفته سینی را هم بالا نگه نداره. در حالی که همیشه برای پدربزرگم خیرات میدهیم و همچنان این راه را ادامه میدهیم و چندین بار هم خودم تعارف کردم . تعبیر این خواب چیست؟ لطفا هر چه سریعتر تعبیر ان را بگویید. ممنون و تشکر

 226. رویا کریمیرویا کریمیsays:

  سلام همسر من که مادرشون چند روز پیش فوت شده خواب دیدن که مادرشون دوباره فوت شده بعد میبینن که ایشون سالم و سرحال میاد و پنج تومن پول میده بهش و میگه به همسایه پرتقال فروخته آیا تعبیر خاصی داره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این رویا نشان از دلتنگی و نیازهای عاطفی و حمایت در دنیای واقعی دارد.

 227. مژگان حجتيمژگان حجتيsays:

  پدرم كه تازه فوت شدن در موابم امد بالباس مرتب و سالم پاهاشو بوس كردم گريه كردم بابا چرارفتي خودشم به گريه التاد بعد ازش طلا خواستم بهم پول داد و يك ساعات طلا تعبيرش چيست ؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. گرفتن چیزی از فردی که در واقعیت فوت شده است معمولا نشانه خوبی است.

 228. نازینازیsays:

  سلام خدا قوت خواب دیدم توی محیط کارم زلزله آومد به سختی خودمو از توی ساختمان بیرون انداختم با ترس به سمت خونه رفتم وارد خونه شدم تاریک بود برق نبود با ترس دنبال چیزی میگشتم که از خونه برم بیرون توی تاریکی پدرم که فوت شده آومد با یه لبخند صدام زد با یه نون توی دستش گفتم شما اینجایین ترسیدم خندید آرامش گرفتم از خونه بیرون نرفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ناکامی هایی در سطح زندگی برایتان ایجاد شودکه با توکل برخداوند قادر به حل انها خواهید بود

 229. ElaheElahesays:

  سلام.ممنون از سایت خوبتون.من دم صبح خواب دیدم پدرم اومدن پیشم و خیییلی خوشحال با لبخندهمیشگیش دونفر از دوستام پیشم بودن ک یکیشون وقتی پدرما دید ترسید وفرار کرد ک مرده زنده شده اما من و اون یکی دوستم موندیم و من خیلی سریع دویدم بغلشون کردم وپدرم دوتا دونه نان ب من دادن ومن توی بغلشون خییلی گریه میکردم وازش میخواستم ک برگرده ولی پدرم همش میخندید و محکم بغلم کرده بود جوری ک حتی بوی تنشم حس میکردم و میگفت گریه نکن من پیشتم.ومن شب؛قبل ازخواب خیییلی برای پدرم گریه کردم وخوابم برد.میخواستم تعبیرش را بدونم ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر دلتنگی است و میتواند نشان دهنده نیازمند بودن باشد که عاقب کارتان به شادمانی ختم خواهدشد

 230. فرشته.بفرشته.بsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم رفتم منزل آقای خمینی واز اهل خونشون فک کنم همسرشون چیزهایی گرفتم و میدونستم ایشون فوت شدن.مث شمع و مهر و این چیزا بود فقط فک کنم یه چیزی برداشته بودم که اونا نفهمیدن )همسرسون( و تو دلم میگفتم اگه راضی نباشن چی . بعد یکی دو تا شو دادم به مامانم با خوشحالی مامانم هم خوشحال شد )مامانم فوت کردن(.ولی امروز محل کارم مشکل خوردم و تعدیل شدم . میخوام ببینم تعبیرش چیه؟میشه بگین لطفا خیلی ناراحتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ای رویا نشان دهنده عزت و احترامی است که در زندگی در پی کسب ان هستید

 231. مرضیه شمرضیه شsays:

  درود وعرض ادب برادرمرده ام رو در خواب با لباسهای نیکو ومرتب دیدم، مقدار زیادوقابل توجهی وجه خارجی بهم داد در حالی که شگفت زده بودم از مبلغ پول به برادرم گفتم این پول بابت چیه؟ گفت به خاطر جبران زحمتهایی که واسم کشیدی.. بعد فوت ایشون خیرات وصدقات زیادی برای شادی روحش دادم ومیدهم... تشکر از پاسخگوییتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر راضی بودن شخص از شما و خانواده شماست از خواندن فاتحه برای ایشان دریغ نکنید

 232. zbhtzbhtsays:

  من دخترخاله ام خواب دیده نزدیک عروسیمونم هست که مادربزرگم برای من کلی جهیزیه خریده و خیلی خوشحاله تعبیرش خوبه؟چون من الان در گیر همون حهیزیه اینا هستم به مرده اگاه شده خیلی گریه کردم از روی شوق این تعبیرش چیه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر رضایت داشتن مادربزرگتان نسبت به شما است

 233. مینامیناsays:

  سلام من سید هستم چند شب پیش خواب دیدم پدربزرگم ک خیلی سال پیش به رحمت خدا رفتن ، اومدن به خوابم و خیلی مرتب و شاد بودند انگاری چیزی رو بهم دادند ، ولی یادم نمیاد . میشه تعبیرش رو بگید ؟ میتونه تعبیرش مرگ باشه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر خیر و منفعتی خوب است که در زندگی ممکن است به شما برسد

 234. کامبیزکامبیزsays:

  با عرض سلام و آرزوی بهترینها برای شما عزیزان.من چند وقتی هست که خواب دایی رو که۵سالی هست فوت کردن رو می بینم.یه بار تو خواب داشت از خواهرم که شوهرش داشت دعواش میکرد حمایت کرد.دیشب هم با بابام توی خواب داشتم توی جاده یا خیابون راه می رفتیم داییم که فوت شده از روبرومون داشت می اومد خیلی خوشحال شدم بهش گفتم چطوری دایی.دوتا نان داخل پلاستیک فریزر گذاشته بود میخواست بده به من که بابام اجازه نداد من تعجب کردم ولی آخرش فکر کنم نان ها روگرفتم.ایشون رو هروقت توی خواب میبینم توی خواب خوشحالم.ممنون میشم تعبیر گرفتن نان از دایییم و اینکه چند وقتیه دارم خوابشو میبینم و از دیدنش خوشحالم رو بفرمایید.سپاسگذارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده رسیدن منفعت و خیری در زندگی شما میباشد

 235. سماسماsays:

  سلام خواب دیدم ما در خانه مادر مرحوممدهستیمرانگار مهمانی شب چله یا چیزی شبیه این بود .با مادرم و داماد و خواهر دیگرم و چند نفر دیگر دور هم نشسته بودیم و یک نان تافتون گرد بزرگ می خوردیم مادرم تکه بزرگی از نان را کند و به دست من داد من هم چند تکه خوردم بعد رفتم دراز کشیدم مادرم آمد و در گوش من چیزی نجوا کرد که وقتی بیدار شدم یادم نیامد . اول خوابم خواهر کوچکترم همراه دوستش داشت شراب می نوشید به من تعارف کردند ولی من ننوشیدم و از جایم بلند شدم و به جمع بالا ملحق شدم . لطفا تعبیرش را بگویید . مادرم را شش ماه است که از دست داده ام .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای دور ماندن از بلایا صدقه ای دهید و بیشتر در رابطه با کارهایتان فکر کنید

 236. karolinkarolinsays:

  سلام تعبیر خواب من چیه پدرم فوت شده و چند مرتبه دیدم ک ت خواب بهم پول میده دیشب هم خواب دیدم داریم میریم عروسی و پدرم دوتا تراول 50تومنی بهم داد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بلحاظ اقتصادی شما پیشرفت می کنید

 237. مرضیهمرضیهsays:

  سلام مامانم امروز ظهر خواب دیده که بابابزرگم که فوت کرده از سمت پدری اومده به خوابش بعد بابابزرگم به من غذا داده دقیق یادش نیست ولی میگه انگار پرتقال و ماهی بوده ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن مدت کوتاهی اندوهگین شوید اما به سرعت جای آنرا خوشی می گیرد

 238. ایمان حسنیایمان حسنیsays:

  سلام من مادرم چند ساله فوت شده.. خواب دیدم که خواهر برادرانم دارن میگن که مادر 50 میلیون وام گرفته و 20 میلیون از پولش رو به ما بخشیده... تعبیر این خواب چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده خیری است که در اینده ای نزدیک به شما خواهدرسید

 239. سلام‌سلام‌says:

  سلام دیشب خواب پدر مرحومم و دیدم، خودم خیلی تو خواب گریه می کردم یکی از علت هاش فروختن خونه پدری بود که تو خواب قرار بود بفروشیم و من دیگه خاطراتم و نمی تونستم داشته باشم. بعد پدر و دیدم که یک لیوان آب پر بهم داد خوردم و مابقی اون داد به زن داداشم البته خودم ریختم تو یه بقچه پارچه ای که چون پارچه ای بود داشت بخشی از آب ازش می ریخت بیرون .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیر و برکتی به شما میرسه که در جای اشتباه ازش استفاده می کنید

 240. زهرازهراsays:

  خواب دیدم پسر دایی ام که دوماه هست مرده داری شیرینی میده وخیلی خوشحاله ولی وقتی برادرش گریه کرد براش که داداشم مرده یه جا نشست با شیرینی و سرش و انداخت پایین میخاستم ببینم تعبیرش چی میشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا میتواند نشان دهنده هیجانات و شادمانی و منفعتی باشد که برای شما ایجاد خواهدشد

 241. MaryamMaryamsays:

  سلام.من پدرم خواب دیده ک دایی ام ک چن ساله فوت شده پدرم بهش ۷تا بستنی میده. و همچنین ب س تا پسر دایمم ک فوت شدن نفری ی بستنی میده تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   براش خیرات و قرآن بخونن خیر و برکت به زندگیشون میاد

 242. صنمصنمsays:

  سلام دیشب بعد نماز صبح خواب دیدم مادرم که کمتر از یک ساله فوت کردن، اومدن و قراره که دوباره برن و به من یه ساعت خیلی شیک می دن که من بدم به برادرم و منم میذارم توی کیفم ممکنه تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده برکت ونیکی است که برایتان در زندگی ممکن است ایجادشود

 243. مهدی آزادیمهدی آزادیsays:

  با سلام این خواب رو صبح خانمم دیده داشته بره کارنامه از مدرسه بگیره مدیره مدرسه میگه اول تسویه کن بعد مدیر مدرسه هم همونی بوده که تو عالم واقعیت بوده البته ایشون سالها از دوران مدرسشون میگذره برمیگرده که دنبال مادرش بگرده که پول بگیره پیداش نمیکنه ولی تو همون مسیر برادره مرحومش رو میبینه بدون هیچ حرفی هشتصد تومن اسکناس صدی خشک و نو رو بهش میده با تشکر از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در جایی که خانمتون نیاز به کمک داره از جایی که انتظارش رو نداره کمکی بهش میرسه

 244. LatifeesmailiLatifeesmailisays:

  سلام من خواب ديدم يكي از اشنا ك همچون پدر بود واسم بود ب رحمت خدا رفتن سنش٦٠سالش ميشد هرچنر وقت ب خوابم مياد مثله كذشته ك كوجيك بودم پول و تنقلات ميداد ولي اينسري ديدم برام يه گردنبند و يك انشكتر هديه داد من خيلي خوشحال شدم باورم نميشد ب من كفت پول هم برات گذاشتم ميخواي گفتم نه همينا بسه گفت بهت ميدم ب وقتش يه ١٠سالي ميشن فوت كردن و ايشون توي خانواده احترامي خاص داشتن و خيلي خوش برخورد مهربون بود و مارو مثله دخترش ميدونست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر خیر و منفعت و برکتی است که درزندگی شما افزون میشود

 245. زریزریsays:

  سلام من عمه ام یک سال پیش فوت کردن و من خیلی فکر بارداری هستم خواب دیدم که به جا هستیم با خواهرم که یکدفعه عمه ام اومد و بهم گفت اصلا ناراحت نشو عمه تو دو تا پسر میاری بعد به خواهرم گفت تو هم یه آرزو یه علیرضا به دنیا میاری( خواهرم تو بیداری باردار هست و دختر داره) و بهمون گیلاس و هویج داد گفت بخورید. این خواب تعبیر داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده افزونی رزق وروزی در زندگیتان است و بیانگر خوشی است

 246. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم پدرم که فوت کرده یه پاکت نامه به من داد گفتم چیه گفتش برای تو.بعدش که رفت باز کردم مقداری پول و ۲تا النگو داخلش بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیر و منفعتی در زندگیتون بوجود می آید برای پدرتون خیرات کنید

 247. MobinaMobinasays:

  سلام خسته نباشین من دیشب خواب دیدم مرده ای(کسی که در زندگی واقعی فوت شده) به من لباس پاره ای می دهد ممنون میشم اگه تعبیرش رو به من بگین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده خیر و منفعتی است که به شما ممکن است برسد

 248. محبوبه درودیمحبوبه درودیsays:

  سلام من خواب دیدم مادربزرگم ک فوت شده ی جانماز وچادرنمازبهم دادتوخونش منم گرفتم ورفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براشون فاتحه بخونین دلالت بر این داره که به خواستتون می رسین

 249. ااsays:

  سلام پدرم خواب دیده که توی جشن عروسی هست وپدرم توی جیبش پرازاسکناس پنجاهی هست ومادربزرگ هام هم هستن وبه پدربزرگم که فوت شده چندتااسکناس میده اول یکی میده بعددوتای دیگه میزاره روش وهمه انگارخوشحال بودن ممنون میشم تعبیرشوبگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام عزیزم خواب شما قبلا تعبیر شده

 250. آنا باقریآنا باقریsays:

  من خواب دیدم با چندتا از آشناهامون بیرون بودم بعد از ماشین پیاده شدم و یه راهی رو پیاده رفتم بعدش پدربزرگمو که مرده دیدم باهم حرف زدیم و بهم یه چمدون داد ولی من تو خواب عمش فکر میکردم اگه چمدونو بگیرم واسه بابام یه اتفاقی پیش میاد به خاطر همین هی پرت میکردم ولی دوباره چمدون پیشم بود تا اینکه از خواب بلند سدم و دیدم تو خونه مادربزرگمم دارم واسش تعریف میکنم.یه جورابی خواب تو خواب بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای پدر بزرگتون قرآن بخونین انشاالله اتفاق های خوبی براتون می افته به خدا توکل کنید

 251. کوثر اکبریکوثر اکبریsays:

  سلام من دیروز خواب دیدم که یه نفر که نمیشناختمش ولی تو خواب م مرده بوده یه بنر بهم دادکه توش اسم سردار سلیمانی بود و منم اون بنرو نمیتونستم بخونم و به شوهرم گفتم اسم منم تو این بنر بوده یعنی منم میمیرم بعد از خواب بیدار شدم میشه تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای سردار سوره ی یس بخونین ازش کمک بخواین

 252. النازالنازsays:

  سلام من خواب دیدم خاله ام که فوت شده را در پارک دیدم و بطرفش رفتم گفتم شما نوه خالم هستی چون کاملا با خالم از نظر قیاقه یکی بودن ولی من گفتم شما نوه خالمی گفت بله. و خودشو که خالم بود معرفی نکرد (مثلا بگه من خاله خودت هستم )نشستم کنارش و از نبود خالم گریه کردم انگشتری در دست داشت ک مال خالم بود ازش پرسیدم این انگشتر خالم یادگاری داده بهت گفت اره و انگشترو در اورد گفت میخای یادگاری مال تو باشه گفتم نه چون یاد خالم میوفتم و غصه میخورم بعد همونجا تو پارک نشسته بودیم که ینفر سفره غذا پهن کرد و خیلیا دور سفره نشسته بودن منو خالمم نشستیم و برنج با گوشت چرخی خوردیم بعد بلندشدیم و بدون خداحافظی از خواب پریدم....ممنون میشم تعبیرشو بگید بهم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده خیر و منفعتی است که در زندگی ممکن است از جانب میت به شما برسد

 253. لیلی کاظمیلیلی کاظمیsays:

  سلام .من دیشب خواب پدر همسرم که سالها پیش فوت شده رو دیدم که در حال خوردن نون و سبزی بود بعد یه مقدار سبزی به من داد و گفت بخور ببین چقدر ترد و تازس ،منم خوردم . ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده منفعت و خیر در زندگیتان است که به شما خواهدرسید

 254. زهرازهراsays:

  سلام من تو خوابم دیدم زن دادشم که مرده اومد و میخواستیم بریم عروسی که دختر خودشو برد ارایشگاه وموهاشو که کوتاه بود درست کرد ورو مو هاش یه گیس بافتی به موهاش اضافه کرد میشه بگین تعبیرشو بهم ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده شادمانی و خیری است که برایتان به وجود بیاید

 255. الیزاالیزاsays:

  سلام صبح امروز خواب مادرم رو دیدم که فوت شدن. به من یک گلدون با گلهای بنفش دادن. و خیییلی خوشحال بودن. باورم نمیشد که زنده و سلامتن. پرسیدم چرا اومدین؟ گفتن اینبار فقط دلتنگ تو بودم و کلی منو بغل کردن. صبح ک بیدار شدم برادرم زنگ زدن و گفتن همون ساعت که من خواب مادر رو دیدم ایشون هم مادر رو توی خواب دیدن... که روی قبرشون آب گرفته بوده. با کمک برادرم مسیر آب رو باز کردن و اب رو از روی سنگ قبر به کناری هدایت کردن. سپس درخواب مادرم همراه با برادرم به مجلس شادی رفتن که همه اونجا به مادرم تبریک میگفتن. و زن عموی بنده با مادرم وسط مجلس شادی میکردن و دست میزدن و گویا شبیه ب رقص بوده. در حالیکه مادرم در حقیقت اصلا رقص بلد نبودن. ایشون توی خواب من و برادرم که تقریبا در یک ساعت بود بسیار شاد و سرحال تر از زمان حیات شون بودن. لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیر و خوشی در زندگیتون، برای ایشون بسار زیارت عاشورا و سوره ی الرحمن و سوره ی نور بخونین مخصوصا وقتی رفتین سر خاکشون

 256. ژالهژالهsays:

  سلام وقت بخیر.من خواب دیدم دارم میرم مدرسه یا دانشگاه خواهرم منو راهی میکرد.پدرم یه دسته اسکناس از جیبش درآورد و گفت من تا اخر خرج دخترامو میدم و یه اسکناس پنج هزاری بهم داد.پدرم در قید حیات نیست.سپاس از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس اتفاق خوبی براتون می افته برای پدرتون نماز والدین بخونین

 257. ممsays:

  سلام من باردار هستم..دیشب خواب دیدم برادرم که قد بلند و خوش هیکل هستش قدش کوتاه شده بود..و هرروز داشت کوتاه تر میشد و من خیلی ناراحت بودم از این موضوع و تو خواب کلی گریه کردم لطف میکنید تعبیرشو بگید؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است فراز و نشیب های مالی در زندگی برایتان ایجادشود

 258. ح. مح. مsays:

  خانم بنده خواب دیدن از مرده مقداری طلا گرفته و ی انگشتر رو انگشت دست راست کرده ودر ضمن نان هم دست مرده بعد که خانمم برمیداره میبینه مقداری طلاست ممنون بابت لطف شما بابت تعبیرش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا نشان دهنده منفعت و خیری است که به ایشان خواهدرسید

 259. نیلو غلامینیلو غلامیsays:

  سلام اگر در خواب به پدر فوت شده میوه مثل پرتقال و...ویا خوراکی بدی قبول نکنه یا به همسر فوت شده خوراکی بدی قبول نکنه یعنی چی هم خواهرم وهم مادرم همچنین خوابی دیدن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تعبیر مثبتی داره و جای نگرانی نیست

 260. mohamad iranimohamad iranisays:

  سلام من خواب دیدم پدر بزرگم که چند سال پیش فوت کردن می خواست یک پول یا مالی رو به من بده اما وقتی که میخواست اونو بهم بده حالش بد میشد ودوباره خوب میشد این اتفاق چند بار تکرار شد تا اینکه من از خواب بلند شدم تعبیر این خواب چیست ؟ باتشکر از سایتتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای پدر بزرگتون خیرات کنین و نماز والدین بخونین تا موانعی که بر سر راه شما برای رسیدن به چیزی که می خواین هست برداشته بشه

 261. مهسا خزاعیمهسا خزاعیsays:

  باسلام وخسته نباشید من نزدیک اذان صبح خواب دیدم شهید حججی اومد وانگار تو فضای آسمان آبی بودیم بعد چندین لباس نو وانگار مردانه بود به من دادند وچهرشون هم خیلی بشاش بود تعبیر این خواب چیه؟ باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس براتون موقعیت ازدواج پیش میاد

 262. moeinmoeinsays:

  سلام.مپدر بزرگم دیشب خواب مادر بزرگم رو دید که داشت با نوه هاش بازی میکرد و خیلی شاد بود.اخرشم موچینش رو داد دست من و گفت بیا ابروهامو درست کن میخاستم بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهشون سربزنید

 263. Akhoseini63Akhoseini63says:

  سلام ممنون از سایت خوبتون من چند شب پیش خواب دیدم که می خواهم از خانه پدرم در روز چهارشنبه سوری غذا بخور م که برادرم بامن دعوا می کند و اجازه نمی دهد ومن را بیرون میکند ومن بسیار دل شکسته و ناراحت می شوم و میروم در کوچه می نشینم در همین حال می بینم که پدر بزرگم که چند سال پیش فوت کرده است از همان غذا برایم بقچه کرده ومیاورد ومی گوید بیا این سهم شماست و میگه سهم دختر رو‌نباید از خانه پدرش قطع کرد ولی دیگه از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس شما همیشه مورد حمایت خانوادتون خواهید بود

 264. زهرازهراsays:

  سلام.‌من دیشب خواب دیدم که مادربزرگم که چند سال است فوت کرده به خانه ما امده ( البته جوانتر از زمان مرگش هست ) با چادر رویش رو پوشانده و در ورودی درب راهرو وایستاده و یه سبد میوه زیر چادرش هست چادرش رو میزنه کنار و بهم میگه از این میوه ها بردار.‌میوه ها خیار و گوجه سبز بود.‌بعد راه میفته میره طبقه بالا . ممنون میشم بفرمایید تعبیرش چیه ؟ کمی نگران هستم.‌

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاقاتی براتون می افته که احساسات متفاوتی رو براتون رقم میزنه هم بد و هم خوب برای مادر بزرگتون نماز والدین بخونین

 265. مریممریمsays:

  باسلام و تشکر از سایت خوبتون. پدرم فوت کرده و مادرم بارها خواب میبینه که پدرم به دیدنش اومده و همیشه مواد غذایی بخصوص نان آورده به مقدار خیلی زیاد و به مادرم میگه که به بچه ها هم بده. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده منفعتی است که در زندگی برایتان ایجادخواهدشد

 266. طاهرهطاهرهsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم مادرم یه قاچ طالبی به من داد که بخورم مادرم ۳سال پیش فوت کردند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای مادرتون نماز والدین بخونین خبر خوبی خواهید شنید

 267. mnazhmnazhsays:

  سلام من خواب دیدم ک با خواهرم با لباسای مشکی ک تنمون بود رفتیم تو یه مکان (مثل خونه بود تقریبا) که یکی از بستگانمون که پارسال فوت شده اونجا بود انگار توی خواب قصد خواهرم این بود که لباس بدوزه بعد توی خواب اینجوری بود که انگار اون فامیلمون ک اونجا بود قصد داشت برای خواهرم لباس بدوزه یا انگار لباس رو میخواست بده کسی دیگه ای برای خواهرم بدوزه(دقیق یادم نیست) بعد که من و خواهرم خواستیم از اون مکان برگردیم اون فامیلمون که فوت شده لباسای مشکی تنش بود و پالتوی مشکی رنگ خودش رو که تنش بود درآورد داد به خواهرم گفت توی راه تنت کن تا سردت نشه بعد یک دفعه برادر ایشون اومد توی خوابم و داشت با اون خانم ک پالتوشو داد به خواهرم دعوا میکرد و میگفت چرا لباساتو میدی به دیگران(این خانم که فوت شدن خیلی از خواهرم بزرگتر بودن و اصلا سایزشون به خواهرم نمیخورد ولی توی خواب پالتوی ایشون اندازه خواهرم شد) میشه بگین تعبیر این خواب چیه البته بگم که این خواب رو من ساعت 10 صبح توی حالت خلسه دیدم یعنی توی حالت خواب و بیداری بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای اون مرحوم فاتحه بدین و بر نگرانی ها و دغدغه هایتان کنترل داشته باشین

 268. ساراساراsays:

  سلام خواهرم خواب دیده که من توی خواب بچه دار شدم و پسر نوازدی هست با اینکه من تازه نامزد کردم ممنون میشم اگه تعبیر کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاق خوبی براتون می افته

 269. الهام حسنیالهام حسنیsays:

  سلام و خسته نباشید من خواب پسر عمویم را که حدود یکسال است فوت شده دیدم قبلا زمانی که زنده بود او را میدیم خیلی باهاش خوش بوش میکردم ولی الان باهاش احوالپرسی کردم نه درون حداونم خیلی ناراحت وگرنه بود یه ساعت مچی دستش بود از دستش افتاد گفت پین ساعتم گم شدبعد من زمین رو نگاه کردم یه میخ بهش دادم گفت نه این نمیشه بزنم روش بعد گفتم ناراحت نباش پیداش میکنمبعد دوبارهگشتم پیدا ش کردم ویه دادم ساعتش رو درست کردان تعبیرش رو لطفا بگید ممنون ازشما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براشون سوره ی یوسف بخونین و فاتحه بدین تاثیر مثبتی برای شما خواهد داشت

 270. رهارهاsays:

  سلام من خواب دیدم که یک گاو داشتیم که دوقلو حامله بود بعد گاومون رو با یه گاو معمولی عوض کردن و من همش میگشتم تا گاو رو پیدا کنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برکتی در زندگیتون پدید میاد

 271. غزل دانشيغزل دانشيsays:

  سلام من ديشب خواب ديدم كه رفتم خونه مادر بزرگم كه نه سال پيش فوت كردن بغلم كرد داشت تو كابينت هارو تميز ميكرد يچندتا بشقابه خيلي قشنگ داشت گغتم ننه ازدواج كردم ميديش به من گفت معلومه ننه همين الان ببرش اينا واسه تواِ دخترم ممنون ميشم تعبيرشو بگيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان قران بخوانید

 272. زهراگلمزهراگلمsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم در جشن بزرگی شرکت کرده بودم و یکی از بستگانمون که فوت شده هم با لبخندی به روی لبش سراغم اومد و به من کیف نویی ببه عنوان هدیه داد و البته کیف های زیادی هم همراهش داشت و به بقیه هم میداد و به من هم یکی داد .تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خبر خوبی خواهید شنید

 273. ......says:

  سلام ،اگر خواب ببینی مرده بهت تو خواب پول داد معنیش چی میشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاق مثبتی است

 274. سما پورعلیسما پورعلیsays:

  سلام و سال نو مبارک من امروز قبل از سال تحویل خواب دیدم من و مادربزرگ پدریم و عمه ام نشسته ایم پیش هم، مادربزرگم بهم گفت یه پارچه از همین پارچه ای که الان تن عمه ته دارم میدمش به تو،من چون رنگ و طرح پارچه رو دوست نداشتم گفتم بیارش برای خودت لباس بدوزم اونم قبول کرد، دوتا نکته اینکه اصلا پارچه ای دستم نداد فقط حرفش بود و مادربزرگم تو خواب اصلا شبیه مادربزرگ خدابیامرزم نبود اما من میدونستم این مادربزرگمه. خیر ببینید که این سایت رو گذاشتید و با حوصله جواب ماها رو می دید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس اتفاق خوبی براتون می افته برای مادر بزرگتون سوره ی نور بخونین

 275. سيماسيماsays:

  سلام ببخشيد خواب ديدم پدربزرگم كه فوت شدن برام كباب كوبيده و نون و ماست آوردن من خيلي غر زدم كه كباب ها خوب نيست اما نون رو با ماست كه داخل ظرف لعابي قديمي زيبا بود خوردم خيلي هم خوشمزه بود ممكنه تعبير كنيد؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر منفعت است

 276. سيماسيماsays:

  عذر ميخوام من سؤال ديگه هم داشتم... من مدتي هست گرفتاري دارم از مادربزرگم خواستم دعا كنن برام و الان برام خيلي نذر و نياز ميكنن ايشون همش خواب هايي ميبينن كه به معني حاجت روايي هست مثلا بخش هاي مختلف نماز رو ميبينن يا ... اين يعني من حاجت روا ميشم؟ يا اينكه هر شخصي خودش بايد خواب ببينه چون مادربزرگم ميگه من دعاهام فقط براي تو هست حتما تو به خواسته خودت ميرسي

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر رهایی از گرفتاری و ناراحتی ها ست

 277. امیر برزگرامیر برزگرsays:

  وقتتون بخیر .عمه بنده یکی دوسالی هست فوت کرده. بعد مادر خاب دیده.که عَمَم از زیر چادر دوتا پرنده در اورده گفته اینارو بدید به امیر. ینی من. میخاستم بیینم چ تعبیری داره. ممنون از سایت فوق العادتون.🌹🌺

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نیکی و خوبی است که در حق شما خواهدشد

 278. مریم حیدریمریم حیدریsays:

  سلام وقتتون بخیر مادرم خواب یک آقایی که میشناختن و فوت شدن رو دیدن که بسته های ارزاق داشتن میخواستن مقدار زیادی به مادرم بدن مادرم بهشون گفتن چرا انقدر بار سنگین بلند کردی کمرت درد میگیره اون آقا هم گفتن بردار باید چند جای دیگه هم ببرم. و مادرم ازشون گرفتن تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده منفعتی است که به شما خواهد زسید

 279. علیرضاعلیرضاsays:

  سلام، وقت بخیر. خواب دیدم در حالی که مریض هستم به خانه پدر بزرگم گه 2 سال پیش فوت کردند رفتم. مادربزرگم که زنده اند هم اونجا بودند. من هم مریض بودم. همگی مشغول غدا خوردن شدیم و پدربزرگم به من نوشابه داد وگفت بخور تا خوب بشی و من تا خوردم حالم خوب شد. بعد به مجلس ختم یک نفر که مقام داشت و مؤمن بود در یه مسجد رفتم، کمی نشستم، قرآن می خواندند و من گوش می دادم، من سیاه نپوشیده بودم. بعد آمدم بیرون و به افرادی که دم در ایستاده بودند تسلیت گفتم و رفتم. بعد دوباره برگشتم خانه پدر بزرگم و مشغول غذا خوردن شدیم، گفتم که دوغ براتون آوردم ولی اون قبول نکرد و گفت خودم دارم. مادر بزرگم هم اونجا بودند. تعبیرش چیست؟ متشکرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب سلامتی خود در زندگی باشید

 280. لیلیلیلیsays:

  سلام وقتتون بخیر من دیشب خواب دیدم روی تختی خوابیده بودم. مادرم هم که تازگی فوت شده کنارم نشسته بود و من هرکاری کردم که بلندشم نشد یاو یه دختر بچه دوسه ساله خیلی زیبا اومد و منو بغل کرد اول فکر کردم دختر کوچکترمه اما بعد که نگاش کردم دخترم نبود مادرمم به اون دختر بچه گفت بزار دخترم بخوابه اذییتش نکن و بعد دست اون دختر بچه رو گرفت و گفت میسپارشم دست نوه ام (که منظورش همون دختر بزرگ من بود) بعدهم دیدم که مادرم و پدرم که هردو فوت شده اند داشتند تو خونه ما نماز می خوندند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس اتفاق خوبی براتون می افته برای پدر و مادرتون نماز والدین بخونین و صلوات برایشان هدیه کنید

 281. ناشناسناشناسsays:

  سلام، وقت بخیر سایت خوبی دارید. به قسمت نظرات نگاه کردم. دیدم خیلی با حوصله به همه سوالات پاسخ دادید. خدا اجرتان دهد. برادر بزرگترم سال پیش به رحمت خدا رفتن. امروز صبح خوابش را دیدم إن شاالله که خیر باشد. خواب دیدم که قرار هست در خانه ما عروسی برگزار شود ولی نمی دانم عروسی کیست و برادر بزرگترم که به رحمت خدا رفته کلی ظرف و ظروف نو برای مراسم می آورد و در بین آنها لیوانی که خیلی قشنگ بود توجهم را جلب می کند که روی لیوان نوشته شده بسم الله. و من خیلی ذوق می کنم. برادرم مجرد بود که از دنیا رفت. میخواستم تعبیر خوابم را از شما بپرسم. خیلی ممنون میشوم اگر تعبیر خوابم را بگویید. با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است صدقه ای دهید و برای ارامش روحشان سوره یس را بخوانید انشاالله خیر است

 282. زهرا حصارکیزهرا حصارکیsays:

  خواب دیدم همسرم که مرده است در خواب میوه برایمان خریده بدد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برایشان صلوات و نماز هدیه کنید خیری بهتون میرسه

 283. مریم رفیعیمریم رفیعیsays:

  باسلام وتشکر دیشب خواب دیدم دارم باهمسرم ودخترم باهواپیما به خارج از کشور میریم وسوار هواپیما شدیم ناگهان مادرم که تازه چندماهه فوت شدن با پدرم که زنده هستن هردو میان داخل هواپیما بدرقه ما وبرامون چندتا گلدان زیبای شیشه ای خریدن ومیدن وسریع ازهواپیما خارح میشن تعبیرش؟

 284. طاهاطاهاsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم مهمان دارم ولی پول برای خرید ندارم... رفتم از پدرشوهرم که ۵ سال هست فوت کرده پول گرفتم

 285. پریا صالحیپریا صالحیsays:

  سلام وقت به خیر ..ببخشید خواهر شوهر من چندشب پیش خواب دیدن که پدرشوهرم که ۴ ساله فوت شدن توی خواب خییلی خوشحال بودن و یه چیزایی خریده بودن اورده بودن و یه سرویس خواب خیییلی خوشکل و باشکوه هم برای من و همسرم دادن.تعبیرش چی هست؟

 286. میم.همیم.هsays:

  سلام..بابابزرگ(بابای مامانم) من کمتر از 40 روزه که فوت شده..من بعد نماز صبح امروز خواب بابابزرگمو دیدم که اومده بود خونمون و منو مامان خواهرامم متعجب بودیم از اومدنش اخه با خودمون میگفتیم بابابزرگ چجوری اومده مگه فوت نشده بود! بابابزرگم توو خوابم حالش خیلی خوب بود و لباسهایی آراسته پوشیده بود اخه طلبه بود همون لباساشو پوشیده بود بعد توو خوابم به مامانم گفت که من حالم خیلی خوبه و یه پارچه سبز خیلی مجلل و قشنگ که خیلیم زیاد بود داد به مامانم و گفت ازین پارچه دو متر واسه خودت بگیر و به اندازه 2 متر به هر کدوم از خاله هامم بده بعد یچی مثل شکلات یا کاکائو هم به مامانم داد و بعدش دو تا شکلات دیگه به منو خواهرم داد و ما هم گرفتیم و شکلات رو خوردیم بعد از اون واسه بابابزرگم ناهار درست کردیمو سفره انداختیم و همه نشستیم که ناهار بخوریم مامانم میخواست غذای بابابزرگم چرب نباشه اخه نمیتونست غذای چرب بخوره ولی بابابزرگم بش گفت که دیگه عیبی نداره و میتونه هر مدل غذاییو بخوره چون حالش خوب شده..همینجاهای خواب بودم که بیدار شدم میخواستم بدونم تعبیرش چیه؟

 287. لیلالیلاsays:

  سلام،من خواب دیدم که مادربزرگم که فوت کردن ماکارونی پختن و من از اون ماکارونی خوردم،دوباره تو خونه خودمون ماکارونی که مادرم پخته بود ولی طرحش فرق میکرد رو خوردم ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

 288. مامان_۶۸مامان_۶۸says:

  سلام.من خواب دیدم ک تو پنجره خونه نشستم دارم به بیرون نگاه میکنم ک یهو کسی ک فوت شده اومد جلوم خیلی خوشحال و خندان باهام احوالپرسی کرد و محکم بهم دست دادو بوسیدم یهو دیدم یه پاکت مثل پاکت پستی دستشه گفتم این چیه داد بهم گفت این نقشه راهه.بعد اومدم انگار رفتم پیش زن و بچه هاش تعریف کردم و پاکت و باز کردیم دیدیم نوشته های و نامه های زیادی داخلشه ک انگار تو هر زمینه ای بهم پند داده

 289. امیدامیدsays:

  سلام. عمه بنده فوت کرده اند. چند شب پیش دختر عمه من خواب دیده عمه ام نبات داده و تاکید میکند که این نبات را کسی نخورد و فقط آنها به دست بنده برسانند. ممنون میشم تعبیر خواب دختر همه ام نسبت به بنده را اعلام بفرمایید.

 290. مهدیهمهدیهsays:

  خواب دیدم که پدرم فوت کرده به عمه ام گفته برای من لباس عروس بدوزد در صورتی که در خواب عمه برای من یک لباس به رنگ های سبز و ابی دوخته و من به تن کرده بودم .

 291. رویارویاsays:

  من مادرم خواب دیده که مادربزرگش که فوت کرده یه دعا گرفته وگفته اینو واسه رویا گرفتم خودمم دوشبه خواب میبینم میرم دعا میگیرم تعبیرش چیه؟

 292. ححsays:

  سلام خسته نباشید. پدربزرگم فوت شده 9سال پیش. چند شب پیش یکی از فامیل ما، خواب دیده که: پدربزرگم ، یه خورده گوشت، داده به دست خالم. (یعنی پدر بزرگم گوشت داده به دخترش...) تعبیرش چیه؟ ممنون

 293. مائدهءمائدهءsays:

  با سلام ببخشید من الان ۲ بار خواب آقای سردار سلیمانی رو میبنم .و دیدم ایشون روبه رو من هستن دارن با من حرف میزنن خیلی آروم با خنده جواب میدادن بعد یه ظرف دردار چینی گل سرخی به من دادن داخل شربت بود گفتن مال شما .منم از اون شربت خوردم . تعبیرش میخواستم بدونم با تشکر

 294. خداخداsays:

  سلام .من خواب دیدم در منزل دایی ام هستم. یه حوض خیلی بزرگ پر از آب اونجاست در صورتی ایشون خونشون اصلا حوض بزرگ ندارن بعد دیدم این حوض پر از انواع ماهی ها قرمز خوشگل هست پر از ماهی .تعبیر این خواب چی هست ممنونم

 295. ماهماهsays:

  خواب دیدم در یک کشو یا گنجه ایی یه عدد پتویا ملحفه ای هست وقتی برداشتم دیدم پشتش ۴ عدد مار وجود داشت دو تا شون سبز بودن من خودم کمی ترسیدم اما به من آسیبی نزدن . اونام از اینکه جاشون مشخص شده بود انگار احساس بد داشتن تهبیرش چیه ممنونم

 296. پیمان طاییپیمان طاییsays:

  سلام .خواب یکی ازمتوفیان رادیدیم که برایم لباس فرستادهودرخواب گفت:برایت لباس درجه یک فرستادم' لطفا نعبیررا برایم بفرستید

 297. zaraiigolzaraiigolsays:

  سلام من امروز صبح برای نماز صبح ساعت ۶ بلند شدم و دوباره خوابیدم و ساعت حدودا ۷/۳۰ خواب دیدم که خاله ام که چند ساله فوت شده اومده بود نشسته بود توی آشپزخونه و یک تسبیح به من داد و من ازش گرفتم و فکر میکنم برای این داد ک براش صلوات بفرستم و من هم با گریه ازش گرفتم، چون دلم براش تنگ شده بود گریه میکردم و قول دادم براش صلوات میفرستم .حالت صورتشم نه خوشحال بود نه غمگین .ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 298. ساراساراsays:

  سلام من هنوز دوماه دیگه عروسیمه بعد دیشب خواب دیدم توی عروسی خودم دارم میرقصم و خیلی خوشحالم از این خوابم خیلی ترسیدم میشه تعبیرشو بگین زود خواهش میکنم

 299. mahsamahsasays:

  سلام وقتتون بخیر . من دیشب خواب دیدم پدرم که دو ساله فوت کردن برگشته بودن خونه مادری م . و چند تا جعبه ‌پر از میخ های آهنی تو اندازه های مختلف داشتن. من بهشون گفتم بابا همسرم یه مدته میخ لازم داره یه چیزی بزنه به دیوار. اما نداره . میشه یکی از جعبه های میختو بدی به ما. بابا با خوشحالی و لبخند گفتن بابا جونمم به همسرت میدم . و یگی از جعبه های پر از میخ رو به ما دادن و من با خوشحالی رفتم پیش همسرم گفتم بابام یه عالمه میخ واست داد. میخواستم بدونم تعبیرش چیه ؟

 300. FatemehFatemehsays:

  سلام من عموم دوماهه ک شهید شده،بعد اومده ب خواب مادربزرگم و نبات داده به مادربزرگم و گفته این نبات و بریز تو چای و بده رضا(بابام)،حالا تعبیرش خوبه یا بد؟

 301. سحرسحرsays:

  با سلام مامان بزرگم، خواب دیدن، عمه خودشون تو خواب به من یک‌کاسه چینی سفید داده که توش یک چیز سفید بوده و بعد موقعی که من می خواستم از خانه برم بیرون ، پدرشون هم به من دم در باز به من هدیه ای می دن که نمی دونن چی بوده.. ( من خانم و‌مجرد هستم ...و البته الان شرکتی حق مالی و معنوی ام را در پروژه ایی پایمال کردندکه متاسفانه از اشنایان هستند)

 302. مریم عزیزیمریم عزیزیsays:

  سلام همسر بنده خواب دیدن پدربزرگشون که چندسالی میشه فوت شده اونو به یه عروسی میبره و اونجا غذا میگیره میده بهش تعبیرش و لطف میکنید؟؟

 303. سودهسودهsays:

  سلام خواب دیدم خونه مادرشوهرم هستیم برادرشوهرم یه جعبه ازگیل کنده شوهرم ناراحت بود ازش گفت من بهت گفتم ازگیل داره تو بهم گفته بودی نه چطور الان یه جعبه کندی؟بعد مادرشوهرم که کمتر از یه ساله فوت شده بلند شد با قاشق اونایی که له شده بودو کنار زد تقریبا اونایی که تمیز بودنو جدا کرد برامون تو یه پلاستیک داد دستم تعبیرش چی میشه؟

 304. عامره شنیتیعامره شنیتیsays:

  سلام من دیشب خواب مادر شوهرم که ۹ ساله فوت شده دیدم که تو خواب بهم یه قاچ پرتقال داد و منم گرفتم و یه کمی خوردم رو دیدم میشه تعبیرش رو بدونم .تو خواب نادر شوهرم سرحال و خوشحال بود اومد نشست کنار من و شوهرم و دخترم و با اصرار تعارف کرد و منم ازش گرفتم ولی شوهرم ازش نگرفت هر چی اصرار کرد.

 305. هالههالهsays:

  سلام و درود بنده خواب دیدم دایی ام که فوت کرده به من خواهرم دو تا آب نبات میده داره باهامون صحبت میکنه اون لحظه ما آب نبات ها رو نمی خوریم فقط دستمون هست خواهرم می پرسه دایی چه خبر میگم چی خبر میگه از اون دنیا بعد بهش میگم نپرس اینها نمی گن چه سوالیه

 306. رقیه همتیانرقیه همتیانsays:

  با سلام واحترام خواب دیدم پدربزرگم که به رحمت خدا فوت کرده است یک گونی بزرگ برنج به من می دهد ومی گوید بهرکسی هم که خواستی از این برنج ها بده.لطفا تعبیرش چیست ؟باتشکر

 307. مهسامهساsays:

  سلام درود برشما.من ۴صبح خواب دیدم ماشینمو مامانم داده دست بابام که ۴ساله فوت کردن برده که بره سرکار جای دایی ام من گفتم مامان چرااینکارو کردی .ایشون موقعی که زنده بودن ماشین منو همیشه میبردن استفاده میکردن البته..تعبیرشو بهم بگین خیلی ناراحتم

 308. امیدامیدsays:

  سلام من امروز صبح بعد از نماز صبح خواب دیدم که پدرم که 2 سال پیش به رحمت خدا رفت .برایم یک بشقاب شاه توت اورده .و من چند تا از ان را خوردم و اصلا احساس ترشی به من دست نداد.لطفا تعبیرش چیست ؟با تشکر

 309. شیما تورانیشیما تورانیsays:

  من یک زن‌متاهل هستم که خواب دیدم مادربزرگم که حدود ۱.۵سال هست که فوت کرده در منزل خودشان باصورتی بشاش و شاد به من و دخترام گردنبند طلا و النگو طلا هدیه دادن تعبیرش چیست؟

 310. مبینمبینsays:

  سلام مادرم خواب دیده پدرم که یکسال پیش فوت کرد دوباره فوت میکنه البته قبل فوت درد هم داشته میشه لطفا اینو تعبیر کنید

 311. مبینمبینsays:

  سلام من خواب دیدم پردم که یک سال پیش فوت شده برای من ساندویچ خردیده بود و خوشحال بود و اونو به مادرم داد تا بده به من میشه لطفا تعبیرش رو بگید

 312. احساناحسانsays:

  با سلام و خسته نباشید ب مدیر محترم این پیج ک زحمت میکشین و به بقیه کمک میکنن، من خواب دیدم ک پدرم ک چند سال پیش فوت کردن رو با سر و وضع مناسبی تو خواب دیدم و تا دیدمش من سریع شروع کردم به گریه کردن و اونم گریه کرد تا منو دید ولی سعی میکرد از من مخفی کنه، و بعدش یه لباس زیر، شورت زنونه، به من دادن، لطف میکنین تعبیرش کنین

 313. صباصباsays:

  سلام مادر بزرگ من خواب دیده که مادرش گفته که نسرین (مادر من ) سردشه و بهش لحاف بدهید میشه بطفا تعبیرشو بگید ؟!

 314. انسیه فرهادیانسیه فرهادیsays:

  خواب دیدم مامانم که دوهفته ای میشه فوت کردن تو خواب به من و جاریم یه مقدار پول داشت بینمون تقسیم کرد و همینطور دوتا بسته سکه یکیشو داد به من یکیشو به جاریم ومن اصلا یادم نبود که مامانم فوت شده لطفا تعبیرش رو بهم بگید

 315. پوریا شیخپوریا شیخsays:

  سلام خانم دوستم که چند ساله فوت شده خواب دیده مه ظرفی پر از سبزی و پنیر خوراکی تو یه سینی پر زرق و برق آورده بهم داده میخواستم ببینم تعبیرش چیه

 316. صدیقهصدیقهsays:

  سلام من خواب دیدم که شوهرم که یکساله فوت کرده یک تیر چوبی به من داد و من داشتم میگفتن باهاش سایه بان درست کنم این تعبیرش چیه

 317. بارانبارانsays:

  سلام من امروز خواب دیدم که زن عمو و عمویم که فوت کرده اند دست به دست هم دادن و زن عمویم گوشواره طلا که لنگه به لنگه است در گوش کرده و درحال رقص در مراسم هستن تورو خدا تعبیراین خواب چیه؟

 318. ندا آزادندا آزادsays:

  سلام، خواب دیدم مادربزرگم که فوت شده اومد تو خوابم و یکی از وسایلشو خواست منم بهش دادم دقیق یادم نیست چی بود، تعبیرش بده؟

 319. حسن صیادحسن صیادsays:

  سلام خواب دیدم پدربزرگم که مرده بهم یه گلدون گل سرخ میده میگه ماله تو ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

 320. سمیه جمشیدیسمیه جمشیدیsays:

  سلام، خواب دیدم مادربزرگم که یک هفته ی میشه فوت کردند . یک گر نبند قرمز زیبا بر گردن داشتن من به ایشون گفتم چه گردنبند زیبایی دارید و مادربزرگم گردنبند را از گردن درآوردن و به من دادم اما من اون رو قبول نکردم و گفتم به گردن خودتون زیبا و مادربزرگم دوباره به گردنش انداخت. لطف میکنید تعبیر خواب من رو بگید ممنون میشم.

 321. فاطمهفاطمهsays:

  سلام. من صبح خواب دیدم مادر مرحومم یک اسکناس صدتومنی کهنه به من دادو گفت اینو صدقه بده و رفت. ممنون میشم تعبیرشو بگید.

 322. HadiseHadisesays:

  سلام خسته نباشید .من پدر شوهرم تازه ۲۰ روزی هست که فوت شدن من نامزد هستم .در خواب دیدم که از من ادرس خونه پدرمو میخواست و یه برگه که دستش بود و ادرس توش نوشته بود دستش بود و گفت پلاکتون چنده مامانت خیلی بد خط نوشته که من نیام اونجا و من ازش میپرسیدم که اونجا جات خوبه میگفت پلاک خونتونو بگو ...میشه تعبیرشو بهم بگید

 323. فاطمه عبدیفاطمه عبدیsays:

  سلام خیلی ممنونم از سایت خوبتون . دوتا خواب دیدم تو زمانای مختلف ممنون میشم تعبیر کنید . خواب اولم این بود که پدربزرگم(پدر پدرم)که سالهاست فوت شدن در خانه قدیمی این یکی پدر بزرگم (پدرمادرم)ک ایشون هم فوت شدن مهمان هستن.و چون پدر مادرم نذر حلیم داشتن هرسال انگار موعد حلیم بود و ما نوه ها هممون دور هم جمع بودیم صبح زود بودو انگار تازه در حلیمو برداشته بودیم ک یه کم هم بزنیم و پخشش کنیم که پدر پدرم کتش رو برداشت و گفت من میرم که من مانع شدم و گفتم بابا وایسا الان اماده میشه یه ربع حداقل طول میکشه بخور بعد برو ایشون هم قبول کردند و منتظر موندن و من و دخترداییم خندیدیم به اینکه مثلا خیلی زود حرف گوش کرد و منتظر موند که من گفتم از اولم همینجوری آروم بود و حرف گوش کن و بعدش من از خواب بیدار شدم و چیزی به ایشان در واقع ندادم. خواب دومم که ساعت ۶ صبح امروز دیدم این بود که باز تو خونه قبلی پدربزرگم (پدر مادرم)(که البته خونشون رو به کسی دیگه فروختیم و داخلش رو زمان حیات ایشون تغییر داده بودیم ولی من به همون شکل قبلی دیدم خونشونو تو خواب) ایشون حدودا یک سالو دوماهه که فوت شدن ولی سالهای اخر نمیتونستن راه برن تو خوابمم همون وضعیتو داشتن یه پتو رو پاشون بود با لباس های تمیز ولی قیافه ناراحت و عصبی بودن تو خواب و من دیدم که عید بود و سفره عید انداخته بودن.من و همسرم تو خونه بغلی بودیم و عجله داشتیم میخواستیم جایی بریم رفتم جلو در خونه پدربزرگم زنگ زدم که دختر داییمو صدا کنم بیاد پیش ما که گفتن خوابه و مجبور شدم برم داخل خونه..یه کم با زنداییم حرف زدم یهو دیدم پدربزرگم به زندایی و دختر داییمم پول داد که من گفتم به منم پول داده قبلا خیلی مهربونه بابابزرگ و ازین حرفا و پوله پیشم بود بعد من رفتم پیش پدربزرگم نشستم و پولایی که به من داده بود دستم بود چون پدربزرگم به اونا پول داده بود پولاش اخرش بود که پولای منو گرفت وگذاشت زمین گفت تو پولارو بزار اینجا میخواست پولای منو به بقیه عیدی بده چون پولاش تموم شده بود .نگاه به پولا کردم سه تا اسکناس بود یه پنجاه تومنی و یک هزار تومنی رو دیدم با چشم ولی تو خواب مبلغ کل ۸۱هزار تومن بود وفک میکردم هزار تومنی رو با ده تومنی اشتباه گرفتن چون این اتفاقا میفتاد در زمان حیاتشون . وقتی پولای منو گرفتن ایشون دختر داییمو و زنداییم بلند بلند به من خندیدن ومن ناراحت شدم از این اتفاقا ولی به روی خودم نیاوردم و لبخند میزدم و صورت پدربزرگمو بوس کردم سه بار و دست کشیدم رو صورتش ولی ناراحت بود یهو گفت الان اگه بگم اینجا رو جمع و جور کنید و یه پارچ اب بزارید یخچال هیچ کدومتون از جاتون بلند نمیشید اینو با ناراحتی و عصبانیت گفت ک من پاشدم سریع جمع و جور کردم چون عجله داشتم ک دختر خالم اومد گفت بیا بریم شوهرت میگه دیره. که همین حین همسرم زنگ زد به گوشی پدربزرگم که بگه من برم یهو از خواب پریدم . ( اینم بگم که وابستگی من به این پدربزرگم(پدرمادرم)و ایشون به بنده بسیاااار شدید بود به طوری که هر هفته ایشون به خوابم میان و من بعد گذشت یکسال و دوماه هنوز براشون گریه میکنم و حالم بده ازینکه دیگه کنارمون نیستن ). آشفته شدم به خاطر اون پولی ک بهم دادو ازم گرفت تعبیر این دوتا خواب چیه خواهش میکنم جوابمو بدید عذر میخوام ک طولانی شد .

 324. عرفان محمدیعرفان محمدیsays:

  سلام پدر بزرگم ۷ماه پیش فوت کردند پدرم خواب دیده که پدربزرگم امده و به همه خانواده و اعم از فزرندان و نوه ها پول داده ولی به پدرم یک گونی فندک ریخته جلوش و گفته هرچی میخوای بر دار بعد پدر بزرگم میره کنار یک دیوار وایمیسته دستش رو تکیه میده به دیوار که یکدفعه دیوار خراب میشه بعد پدرم دستش رو میگیره که نیوفته

 325. سارا منصوریسارا منصوریsays:

  با سلام من خواب دیدم پدرم کلی خرید برای خونمون کرده بود از میوه و سیب زمینی .بعدمن به مادرم گفتم من میرم یه سر به مادربزرگم بزنم بیام. مادر و خواهرم هم امدن.رفتیم دیدیم منزل مادربزرگم و پدربزرگم که هردوفوت شدن بالای یک تپه رفته و کنارش کلی زمین سوخته بود.رفتیم داخل یه خانمی بود گفت مادربزرگت با دختراش رفته تفریح دماوند.و گفت اب تو اون خونه نوبتیه بین همسایه ها.ما کمی سیب زمینی اینا خرید کرده بودیم گذاشتیم دم درشون هروقت اومدن وردارن.تعبیرشو میخواستم بدونم.ممنون

 326. زیبا شهرکیزیبا شهرکیsays:

  سلام من در خواب دختر خاله مادرم ک فوت شده و جای خاله من را داشت و عزیز بودن را دیدم ک مغازه دارد و من برای خرید به مغازه رفتم ک گفتم من شربت پرتقال میخوام و او هم برای من آورد در صورتی ک نبود در مغازه یهو داد دستم و من به اون پول دادم و خوراکی اندکی خریدم این دومین باری است ک من خواب ایشان را میبینم میخواستم تعبیرشو بدونم ممنون میشم جواب بدین

 327. زهرازهراsays:

  من دختری ۲۲ ساله ام ،ر خواب مادر بزرگم که فوت کرده دیده ام که به دایی مجردم سکه طلا میداد تعبیرش چی میشه

 328. علی ازادیعلی ازادیsays:

  سلام خسته نباشید من پدر بزرگم ۲۰ روز پیش فوت کرد دیشب خوب دیدم دوتا کیسه برام اورده توی یکی هوچ تازه توی یکی دیگه تالبی تاز بوده بیزحمت این رو تعبیر کنید

 329. مهسا حیدریمهسا حیدریsays:

  سلام.خواب دیدم پدر فوت شده ام به من ۲ عدد جوجه رنگی داد..میشه لطفا تعبیر رو بگید.ممنونم از لطفتون.خیلی نگرانم.

 330. زینلیزینلیsays:

  سلام.خسته نباشید.مادرم چندشب پیش خواب دیده ک پدرم ک الان ۳۰سال فوت کرده دستمال سبزی ب من داده و دعای خیر کرده دست ب سرم کشیده.میشه بگین تعبیرش چی میشه؟ممنون از سایت خوبتون

 331. متین آزادیمتین آزادیsays:

  سلام ممنونم از سایت خوبتون میخواستم بدونم دیدن مرده که خیلی شاو و خندان است ولی بعضی مواقع برای اهل خاواده خود ناراحتی میکند چیست

 332. SokotSokotsays:

  سلام ممنونم از سایت خوبتون مادربزرگ من خواب دیده که یه مُرده بهش عطر میده و مادربزرگم اون عطر رو میده به یه مرد ی دیگه تعبیرش چیه؟

 333. GghayoumiGghayoumisays:

  سلام وقت بخیر.من دیشب ساعت ۳ شب خواب دیدم که پدربزرگم که فوت شدن اومدن به خوابم و من داشتم توی خواب با پدرم نون و پنیر میخوردم بعد پدربزرگم چند تا سیخ جوجه اورد نشست جلو من خورد ولی با من و پدرم قهر و بد بود و به ما تعارف نکرد ولی پدرم رفت نشست کنارش یه لقمه گرفت بعدا پدربزرگم چپ چپ نگاش میکرد ولی لقمه را پدرم به مادرم داد و پدربزرگم بهتر شد.اگر لطف کنید تعبیر کنید ممنون میشم

 334. نجفینجفیsays:

  پدرم چن ماهه پیش فوت کرده .مادرم‌خواب دیده که پدرم‌چیزی اورده و میگه‌بده به (دخترمون) ینی من . ولی مادرم میگه اون‌چیزی که بابام گفته بده به من رو ملوم نبود چیه . تعبیرش چیه؟

 335. یاسمینیاسمینsays:

  سلام من پدربزرگم ۲۲ روزه ک فوت شده بد خواب دیدم که در خواب به‌من یه سگ کوچولو هدیه داد که مریض بود منم دوباره همون سگو بهش پس دادم‌گفتم بگیر ببرش مریض بد ناراحت شد رفت میشه تعبیرشو‌بگید بهم

 336. اکبریاکبریsays:

  سلام من خواب دیدیم که در ماه رمضان مریض شدم و رفتم درمانگاه بعد موقع سحر که شد از درمانگاه اومدم بیرون برا خوردن سحری که زیاد دنبال یه مغازه رفتم تا چیزی بگیرم بخورم یکدفعه رسیدم به مغازه یکی از نفرات محل که فوت شده بود واز مغازه اون تونستم یه مقدار خوراکی بگیرم. ممنون میشم اگه بگید تعبیرش چی میشه

 337. هلن پهلوانیهلن پهلوانیsays:

  سلام ، وقت بخیر برادر من خواب دیده که مرحوم مادربزرگم یک کاسه گندم به برادرم دادن و گفتن به من تحویل بدن ! معنیش چیه ؟

 338. کاظمیکاظمیsays:

  سلام روز جمعه ۲۱ ماه رجب بعد از نماز صبح و بعد از طلوع خورشید دیدم در خواب مادر بزرگ مرحومم به خانه پدری ام که الان مال من است آمده با لباس تمیز و خوب و مرتب و نایلونی بهم داد که انگاری یه چک یا سند یا نوشته به نظر می رسید داخلش باشد و برای کاور کردن داخل پلاستیک گذاشته بود و همدیگر را در آغوش کشیدیم با مهربانی در دوران حیات شان چون خانمی با انضباط بودن همیشه وسایل شان را با پلاستیک کاور میکردند بخصوص مدارک چک و سند و یا پول ها رو حال تعبیرش چیست البته تا اومدم بپرسم این چیه و باهاش حرف بزنم از خواب بیدار شدم

 339. SabaSabasays:

  سلام من مادرم رو دیشب خواب دیدم که 7ساله فوت کرده دو.پلاستیک بهم داد و گفت اینها مال تویه و باهام دست به گردن کرد و گفت چقد دلم برات تنگ شده بود میشه بگید تعبیرش چی میشه

 340. MasiMasisays:

  سلام من خواب دیدم خاله م که چندسال پیش فوت شده برامون کله وپاچه وسیرابی گوسفند آورده میگه درست کن بخوریم من گذاشتم رو گازبپزه بهش گفتم این کمه گفت دوتا آوردم اونم درست کن ممنون میشم تعبیرشو بگید

 341. BBsays:

  سلام. اگر کسی خواب ببیند مرده چیزی به کسی داد و بهش گفت بفروشه و پولش رو به خانواده اش بدهند تعبیرش چیه؟

 342. احمدرضا اجاقیاحمدرضا اجاقیsays:

  عمه من خواب دیده یکی از فامیلهای ما که مرده به من پول داده تعبیرش چیه ممنون

 343. Mobina_jeMobina_jesays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم پدربزرگم ک ۳۰روزه مرده اومده توی ی پلاستیک پراز پارچه های سبز ۲۰هزارتمن بهم پول داده

 344. محمدرضا عبدلیمحمدرضا عبدلیsays:

  من خواب پدرم را که خیلی سال است فوت کرده دیدم به من یک نخ سیگار داد چه معنی داره خیلی مرتب بودند

 345. راحله راستيراحله راستيsays:

  سلام خوب هستين ببخشيد من خواب ديدم پسري ك دوستش دا م اومد در خونمون باهم سلام احوالپرسي كرديم خانوادش همه بودن بهم گفت ك تا بك ساعت ديگه برات هديه ميفرستم بعد ك برام هديه رسيد از يه پسر جوني ك فوت شده بود بود بعد همش شيريني اينا بود دسر منم داشتم ميدادم به كردم اون. سر شيرينيا ميشه برام تعبيرش كنيد ممنون ميشم

 346. صدفصدفsays:

  سلام ،من امروز دمه صبح خواب دیدم خونه یکی از دوستای مامانم که همسایه خونه مامانم اینام بود، هستم که چند سال پیش فوت شدن ،خونشون همون شکل قدیمی رو داشت (در حالی که اون خونه الان تخریب شده و ساخته شده) دوست مامانم اومد سمتم و رفت از داخل کابینت‌های آشپزخونه یه عالمه وسایل سفره عقد برای من میورد که از جنس چوب بود و کار شده بودن ، میداد دستم منم می‌گرفتم و اون وسایلو خیلی دوست داشتم میگفتم وای اینا چقد قشنگ میشن تو سفره عقد ،بعد با خودم گفتم آخه من یکسال پیش عقد کردم و الان چند ماهه که رفتم سر خونه خودم اینا رو چیکار کنم بعد با خودم گفتم منکه جشن عقد نداشتم همه مراسمم ساده بود برای سالگرد عقدم دوباره جشن عقد خوب میگیرم و اینارو استفاده میکنم (دقیقا یکسال پیش من عقد کردم و الان چند ماهه عروسی کردم )

 347. رسولرسولsays:

  باسلام وعرض ادب خدمت شما.من دیروزبعدازظهرخوابه برادرم که فوت شده بود رودیدم که توی خواب ریش حالته روحانیون جوون روگذاشته بودوخودشم جوون شده بود،ولی خوشحال نبود.بعدمن راجب میزان پول پدرم باهاش صحبت میکردم،سکوت کردوناراحت شدومن ازعکس العملش احساس کردم که میگه چه سودی به حال من داره،بعدمنم که فکرمیکردم هنوز زنده هستش،بهش گفتم ایناهمه میمونه برای تو،بعد یهودیدم رفته ویه کیفه پول جیبی که مال من بوده رو،وخالی هم بوده،یواشکی برداشته ورفته،امایه مقدارپول کم بودکه شک دارم مال من ویاخودش بودرو نبرده بود،امااحساس میکنم اون پول مال خودش بود.البته برادرم میدونست که من،ازاینکه بی اجازه برداره کیفه منوناراحت نمیشم،وحتی میدونست که کیف خالی هستش.خوابم راتعبیرکنین.التماس دعا...

 348. جوادزرگانجوادزرگانsays:

  خواب دیدم یکی از دوستانم ک هفته گذشته بعلت کرونا فوت کرده بود اومد بین همکارها تو محیط کار و شروع کرد ب تقسیم یک جعبه خرما من ی گوشه خواب بودم از خواب پاشدم دیدم خدا بیامرز داره خرما تقسیم میکنه از یکی از همکارا پرسیدم این امید نیست اون ک فوت کرده ؟ اون خرما تقسیم کرد و رفت دوستام بهم گفتن پاشو برو خرما بگیر ازش منم میخواستم پاشم اما هر چی تلاش میکردم بلند شم نمیتونستم بلاخره بزور پاشدم و رفتم دنبال ش و صدا کردنش اما پیدا نکردم چند دقیقه بعد با صدای بلند و نور زیادی از خواب تقریبا بیدار شدم زمین میلرزید و بدنم تکونهای زیادی می‌خورد داشتم جون میدادم صدای نامفهومی میومد من اینطور شنیدم ملکه عذاب ملکه عذاب تکونها داشت کمتر میشد انگار داشتم جون میدادم ب زن و بچه ام نگاه کردم اونارو میدیدم با خودم تو اون حال گفتم من چیکار کردم ک باید الان برم نمیخوام تنهامون بزارم و میگفتم غلط کردم ک یکدفعه همه چی تاری شد و من خودمو بی حرکت دیدم تو رخت خواب فک کردم مردم انگشتم و فشار دادم درد و ک احساس کردم فهمیدم زنده ام و بیدار شدم

 349. فاطمهفاطمهsays:

  پدرم خواب دیده خالم فوت شده بهش بچه ای داده گفته اش بیمارستان است

 350. ساداتساداتsays:

  سلام کسی خواب دیدن مادربزرگ همسرم شش ماهه فوت شدن دیگ خوشگلی میدن به اون شخص میگن مهمان دارم لوبیا پلوی خوشمزه درست کن

 351. شقایق شاهوردیشقایق شاهوردیsays:

  سلام ببخشید شوهر مادرش تازه فوت شده خواب دیده که اومده کنارش نشسته بدون اینکه ببینتش دست شوهرمو گرفته شوهرم تقاضای پول ازش کرده و اون یچیزی ریخته توی دستش میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه

 352. زينب بدروليزادهزينب بدروليزادهsays:

  سلام ،پدر بنده ٨ماه هست فوت كرده ،مادرم نزديك صبح خواب ديده ،كه پدرم يك ساندويچ ألويه رو نصف كرده ،نصفش رو به بنده كه دخترش هستم داده و نصفشو به مادرم ،لطفا تعبيرش رو بفرماييد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام میتواند نمادی از منفعت و یا ازدیاد باشد.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!