حالم از فیزیک بهم میخوره

حالم از فیزیک بهم میخوره

قیافه ی من الان این شکلیه , آخه شنبه امتحان فیزیک دارم.....
اصلا حوصله ندارم کتابو باز کنم, حالم از فیزیک بهم میخوره... خوب نمیخوام درس بخونم !!!!!!!!
یه کم دیگه گریم در میاد

امتحان فیزیک دارم

حالم از فیزیک بهم میخوره

حالم گرفته فیزیک امتحان دارم

حالم گرفته
حوصله هیچ چیز و هیچ کسو ندارم
نه حوصله درس دارم نه هیچ کار دیگه ای
فردا امتحان فیزیک دارم ... فیزیکی که از اول سال هیچیشو نخوندم ... حتی حوصله ندارم سرشو باز کنم...
همه رفتن خونه مادربزرگم ... اون وقت من تنها موندم تو خونه تا مثلا فیزیک بخونم...
دارم کلافه میشم ... اه

1 نظر

  1. SymonaSymonasays:

    I have seen a lot more cardinals this year for some reason, and they are just beautiful! I don't know if the moderate temps are making them make a more frequent appearance around here or what. That view from your house out there is go!g!ous!!re!