چرا حجاب داشته باشیم؟

چرا حجاب داشته باشیم

استاد پناهیان : چرا حجاب داشته باشیم،
خب مردها کور بشوند نگاه نکنند!!

استاد پناهیان:
انسان میتواند از زوایای مختلف به پدیده های
مختلف و متنوع زندگی نگاه کند
و برداشت های متفاوتی داشته باشد.
نشاط آورترین بخش زندگی را میتواند
از زاویه ای بنگرد که کسالت آور باشد
و بالعکس میتواند به مساله ای که خیلی کسل کننده است
از زوایه ای نگاه کند که زیبا جلوه کند و با نشاط با آن روبرو شود.
انسان هوشمند،عاقل و زیرک انسانی است که
از بهترین راه به پدیده های عالم نگاه کند.
در جامعه ما حجاب،خوب تعریف نشده است
خیلی مهم است که مردم به حجاب،زیبا نگاه کنند.
مراجع مهم و اثر گذار برای نشان دادن زیباییهای حجاب
متولیان عرصه هنر و رسانه و آموزش و پرورش و...هستند
که باید با باز کردن زاویه های جدیدکه تاکنون مورد بحث قرار نگرفته‌اند
و انجام کار هنری متناسب با آن،این مساله مهم را حل کنند

چرا حجاب داشته باشیم

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...