اسم پسر باکلاس و شیک تهرانی با معنی

انتخاب اسم برای فرزند امری کاملا سلیقه ای می باشد اما برخی از این نام ها به دلیل اوا ی زیبا و ساده ای که دارند بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت. بعضی از این نام های تک اوا و زیبا در میان تهرانی های اصیل رایج تر است. اگر برای نام گذاری فرزند پسر خود به دنبال نام های این چنینی می باشید تا آخر این مطلب با ما همراه باشید.

اسم برتر پسر تهرانی شیک

اسم پسر با کلاس شیک تهرانی با ریشه آشوری

برخی از این نام های شیک و باکلاس که در میان تهرانی ها رایج است ریشه اشوری دارند. این نوع نام ها قدیمی و اصیل می باشند که اغلب دارای معانی و مفهومی بر محور خرد و قهرمانی و دلاوری می باشند. بسیاری از این اسم ها از نام  شخصیت ها و سرداران ایران باستان گرفته شده است.

" "

آدورا = یاری رسان، کمک کننده، مددکار، برگرفته از افسانه گیل گمش بابلی.

" "

آرامیان = فرزندان آرام و صبور، پنجمین سام که ساکن سوریه و بین النهرین بودند.

" "

آشور = بنیان گذار شهر نینوا، تغییر دهنده و برهم زننده کارها.

" "

آشینا = نیرومند و قوی، زورمند.

" "

بارسین = زاده خدای ماه و مهتاب.

" "

بانیپال = نام بزرگ ترین و قدرتمند ترین پادشاه آشور.

" "

پاتیرا = فراوانی و زیاد بودن نعمت.

" "

داورا = دشت و صحرا.

" "

روما = آسمان.

" "

سارو = ماه و مهتاب.

" "

ساورا = امید، تکیه گاه.

" "

شارایل = خدای پادشاه.

" "

شاروسین = خدای پادشاه.

" "

شاهارا = حافظ و نگهبان شبهای روزه داران.

" "

شایرایا = ستاره ناهید.

" "

شمینه = پر برکت و حاصلخیز.

" "

مارتین = رهبر و رئیس، فرمانروا.

" "

ناهیرا = روشنایی، نور.

" "

یادا = نشان.

اسم پسر تهرانی شیک 1401 جدید

اسم پسر باکلاس و شیک تهرانی جدید:

جدید ترین اسم های پسر که در میان تهرانی ها رایج هستند را در این مطلب گرد هم آورده ایم. این اسم های زیبا رکورد بیشترین اسامی ثبت شده را در کشور شکسته اند و جزء محبوب ترین اسم ها در میان هم تهرانی ها و هم کل ایران می باشند.

" "

ارمیا = لقب خضر نبی، لقب حضرت علی. بزرگ داشته شده.

" "

امیر سام = به معنی صاحب و پادشاه آتش.

" "

آتین = نو و جدید، تازه.

" "

آراد = اراء، آراینده و نام بیست و پنجم روز ماه شمسی.

" "

آرتا = پاک و پاکیزه و عاری از هر گونه ناپاکی.

نام پهلوان ایرانی.

" "

آروین = امتحان و آزمایش و تجربه و آزمون.

" "

آریان = آریایی و منسوب به قوم آریایی.

" "

آرین = از نسل آریایی، مردی که از نژاد آرایای باشد.

" "

آریو = مانند آریایی ها.

" "

آوید = دانش و عقل و خرد.

" "

بردیا = بلند پایه و بلند مرتبه، دومین پسر کورش.

" "

برسام = اتش بزرگ و یکی از نام های شاهنامه.

" "

برنا = دلاور، جوان و دلیر و ظریف و خوب و نیکو.

" "

باراد = نام شخصیتی که در کتیبه کعبه زرتشت از او نام برده شده است.

" "

بهدین = پیرو آیین و دین زرتشت.

" "

بهراد = خوب و بخشنده.

" "

بهسود = از نام های رایج زمان ساسانی.

" "

پندار = فکر و اندیشه، وهم و گمان.

" "

پویان = دونده سریع، جستجو گر، جوینده.

" "

جویا = جستجوگر و کاونده.

" "

داتام = نام یکی از پادشاهان پارسی، آفریننده شده و مخلوق.

" "

داتیس = سرداری از قوم ماد و از دلاوران و سرداران کورش هخامنشی.

" "

دایان = سرافرازی و سربلندی و تکیه گاه.

" "

رادمان = با سخاوت و دست و دلباز.

" "

راژان = تکان دادن گهواره کودک، خوابیدن.

" "

رادین = بخشنده و کریم و دست و دلباز.

" "

رایبد = پسر عاقل و خردمند و حکیم، خداوند خرد.

" "

زانکو = کسی که به دنبال علم و دانش خواهد رفت.

" "

ساشا = مدافع و محافظ و نگهبان مردان.

اسم های شیک و زیبا پسر تهرانی 2022 جدید

اسم پسر باکلاس و شیک تهرانی سال:

نام های ذکر شده در این مطلب نام هایی می باشند که در سال جاری بیشتر از نام ها و اسامی دیگر توسط تهرانی ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

" "

ایلیار = یار و یاور ایل.

" "

آراد = زیبنده و آراینده.

" "

آرکا = مایه اطمینان و پشتگرمی وجای امید.

" "

تیس = نام درختی زیبا.

" "

دایان = تکیه گاه و پشتوانه، پشتگرمی و سرافرازی.

" "

رسام = طراح و نقاش و کسی که پرتره می کشد.

" "

رادمهر = بخشنده و سخاوتمند مانند خورشید.

" "

رهام = یکی از پهلوانان و دلاوران شاهنامه.

" "

رایا = کسی که مورد توجه خداوند و نظر کرده او باشد. فکر و اندیشه.

" "

ژابیز = نام دیگر گیاه معطر و دارویی بومادران. اشک آتش.

" "

فریان = نام خاندانی که دوستدار و طرفدار آشو زرتشت بودند.

" "

کارن = اسمی زیبا با ریشه اصیل فارسی به معنی دلیر و شجاع می باشد.

" "

کیا = پادشاه بزرگ و والا مرتبه.

" "

مانیا = اسمی با ریشه فارسی که به معنی خانه و کاشانه.

" "

نیکان = به معنی نیکی و خوبی.

" "

نیوان = به معنی شجاع، پهلوان و دلیر.

" "

هیراد = به معنی چهره شاد و خوشحال، بشاش و شادان.

" "

کوشاد = نام ریشه گیاهی خوشرنگ و زیبا.

" "

کیا راد = پادشاه جوانمرد و با سخاوت.

" "

کیا شاه = در فارسی به معنی سلطان و حاکم و فرمانروا می باشد.

" "

کیانمهر = محبت کرون بزرگوارانه، دوستی شاهانه، خورشید.

" "

لیبرا = به معنی آزاده و رها.

" "

مارتیا = به معنی آدمیزاد و انسان.

" "

ماکان = آنچه که قبلا و از پیش بوده است.

" "

ماهور = به معنی نور و روشنایی، نام نوایی در موسیقی ایرانی.

" "

مهد یار= نگهبان و پاسدار سرزمین و میهن.

" "

مهداد = بزرگ زاده و اصیل زاده، کسی که دارای نیاکان و پدرانی بزرگ و نامدار باشد.

" "

مهراد = جوانمرد و بزرگ تر و مهتر.

" "

مهربد = به معنی محافظ و یا پاسبان مهربان و دلرحم.

" "

مهرزاد = به معنی پسر شاه زاده و بزرگ زاده، کسی که از خانواده ای بزرگ و با اصل و نصب باشد.

" " مهیاد = به معنی مهم تر و بزرگ تر بودن است.

" " مهر سام = به معنی پسر مهربان و خونگرم است. اتش، خورشید و مهربانی.

" "

نویان = شاهزاده، لقب سلطان ها و بزرگان و به معنی امیر سپاه و شاهزاده.

" "

وتیار = ریشه کردی دارد و به معنی سخنگو می باشد.

" "

وارتان = ریشه کردی دارد و به معنی سخنگو می باشد.

" "

وارتان = نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی.

" "

واروژان = به معنی کبوتر نر می باشد.

" "

هوداد = به معنی نیک آفریده و داده خوب و داده نیک.

" "

هوراد = به معنی مرد نیک، انسان با خدا و جوانمرد.

" "

هوراز = به معنی دوست صمیمی.

" "

هوفر = به معنی خوب و شکوه و جلال است.

" "

هونام = به معنی خوشنام و نیک نام است.

" "

هیرسا = به معنی پارسا و زاهد و پاک می باسد.

" "

یونا = به معنی خداوند است و نام دیگر حضرت یونس است.

" "

ابیش = به معنی قوی و اسیب ناپذیر و بی رنج.

" "

اپرنگ = نام پسر سام است.

" "

ارتان = راستگو و درستکار.

" "

ارجاسب = یعنی کسانی که دارای اسب های با ارزش باشد.

" "

اردوان = به معنی راستی و درستی می باشد.

" "

اشاداد = پارسایی و پاکی و بی ریا.

" "

اندریمان = کسی که فکر و اندیشه او در پی شهرت و و ستایش باشد.

" "

اوتانا = نام یکی از یاران و دوستان داریوش می باشد و به معنی پسر خوش اندام و خوش هیکل می باشد.

" "

اوژن = شکست دهنده دشمن.

" "

اوشیدر = یکی از نام های خداوند است و به معنی پرورش دهنده قانون مقدس است.

" "

ائلمان = مانند و مثل مردم وکسی که سنبل کشور و ملت باشد.

" "

ارحام = اقوام و خویشان و مهربانی کردن و بخشایش.

" "

ارسمان = نام پهلوانی دلیر و شجاع در سیرت جلال الدین

" "

اکتای = نام یکی از پسران چنگیز می باشد. بزرگ زاده و نامدار و بزرگ منش.

" "

الشین = کسی که موجب شادی ایل شود. رهبر و ف مانروای یک منطقه.

" "

اربیل = بسیار خوب و نیکو.

" "

اترین = پادشاه خود خوانده خوزستان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی.

" "

درسن = انجمن و مجلس و مجمع بزم و شادی.

" "

اشتاد = به معنی راستی و درستی می باشد.

" "

اشیر = شاد و خوشحال و سرحال بودن، نام یکی از پسران یعقوب نبی می باشد.

" "

ایشا = نام پدر حضرت داوود.

" "

اباذر = مخفف ابودر نام یکی از صحابه پیامبر می باشد.

" "

اریس = زیرک و هوشیار و به معنی کشاورز و برزگر می باشد.

" "

ادهم = قید و بند و به معنی آثار جدید و نو می باشد.

سیاه و تیره رنگ.

" "

ارشاد = رهبری کردن، راه را نشان دادن، راه درست را نشان دادن.

" "

ارکان = پایه و اساس هر چیزی، بزرگان و اعیان، کارگزاران و کار گردانان یک حکومت.

" "

آبدوس = نام یکی از دریا داران در زمان اردوان سوم اشکانی می باشد.

" "

بوبار = کسی که دارنده زمین باشد و نام افراد کشاورز در زمان خشایار شاه.

" "

پالیز = به معنی کشتزار است.

" "

پیشداد = اولین و نخستین قانون گذار ، کسی که بنیانگذار عدل و دادگری در سرزمینی باشد.

" "

چالیک = نوعی بازی که اغلب در میان کودکان رایج است.

" "

دادار = برپا کننده عدل و داد.

" "

دادبان = نگهبان و پاسبان قانون.

" "

دادنام =  نام برگزیده و انتخاب شده.

" "

داژو = داغ شده و سوخته.

" "

دهناد = از نام های برگزیده.

" "

زهیر = اسم یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی.

" "

سپنتا = مقدس و قابل احترام.

" "

فاتک = نام پدر مانی که یکی از نقاشان ماهر زمان ساسانی بود.

" "

مازار = یکی از سرداران مادی  کورش.

" "

مشیا = نام اولین مرد در اوستا.

" "

مه زاد = یکی از نام های بر گزیده.

" "

آژمان = بی زمان .

" "

آدیش = اخگر و شمشیر پدری.

" "

آباد = چابک و زرنگ و تر و فرز.

" "

آبد = به معنی جاودانه ماندن و دایمی و همیشگی بودن است.

" "

اروند = نجیب و سر به زیر و شریف.

" "

برسا = به معنی دلیر و شجاع و نترس می باشد.

" "

بن سان = پسر برکت و فراوانی.

" "

توانا = نیرومند و زورمند.

" "

دانیار =  یک ایم کردی می باشد که به معنی بخشنده و سخاوتمند است.

" "

رهان =  به معنی رها شونده و رها شده.

" "

زیا = زنده.

" "

ژوبین = نام زیبای پارسی و نوعی نیزه می باشد.

" "

سورن =  پهلوان و دلیر و شجاع.

" "

سابین = به معنی سرو کوهی می باشد.

" "

کی زاد = کسی که زاده پادشاه باشد.

" "

هامین = به معنی تابستان است.

" "

یارتا = همتای یار.

" "

ابوالفضل = صاحب فضل و بخشش.

" "

آبرلی = کسی که دارای آبرو باشد. ابرومند.

" "

آتاش = همنام و آداش.

" "

آتلی = پسری که صاحب اسب باشد. سواره.


در ادامه ببینید :

اسم دختر با کلاس و شیک تهرانی با معنی

معرفی اسم پسر شیک و لاکچری 1400 جدید

معرفی اسم پسر شیک و لاکچری ۹۹ جدید

اسم پسر مذهبی و شیک با معنی

معرفی اسم دختر شیک و لاکچری 1400 جدیدهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...