دلنوشته های زیبا و جدید برای رهبر عزیزمان

رهبر عزیز کشورمان برای ما کارهای بسیاری کرده اند و میکنند. ایشان به مانند فرشته نجاتی هستند که خود را محافظ کشور در برابر تمام دیو صفتان و شیطان فتان قرار داده اند. وظیفه تک تک ماست که در خط و مسیر ایشان قرار بگیریم و پیرو هدف و آرمان ایشان باشیم.

در ادامه این مطلب متن ها جملات و دلنوشته های زیبا و جدیدی برای رهبر عزیزمان تهیه کرده ایم که شما را به خواندن آنها دعوت میکنیم. همراه ما باشید.

جملات برای رهبر عزیزمان

رهبر عزیزم، تو برای کشورم به مانند پدری مهربان بودی و هستی. بگذار دشمنان هر چه می خواهند بگویند، بگذار آنان که جز سخن چیزی در چنته ندارند حرف بزنند و خود را خسته کنند و بگذار همه آنهایی که نمی توانند عشق ما به پدر کشورمان را تحمل کنند بسوزند و حرف بزنند و اهانت کنند، مهم نیست، مهم این است که ما تا جان در بدن داریم پشت تو و کشورمان خواهیم بود، مهم این است که ما تا جان در بدن داریم پشت آیین و فرهنگ اسلامی کشورمان خواهیم بود و مهم این است که ما تا جان در بدن داریم لحظه ای فراموش نمیکنم که چه کارهای بزرگی برای کشورمان کردی و میکنی.

*****************

رهبر عزیزتر از جانم، حتی اگر جانم را هم بخواهی من با کمال میل آن را به تو میدهم. جان که چیزی نیست، من هر آنچه که در زندگی دارم و ندارم را فدای رهبرم می کنم. رهبرم در حق من و مردم کشورم کارهایی بزرگ انجام دادند، ایشان به مانند فرشته نجات مردم کشورم را به مسیر حق و درست هدایت کردند و ما را از هر چه ظلم بود در امان نگه داشتند و اکنون من همین کار ساده را هم برایشان انجام ندهم؟ رهبر عزیزم، به کوری چشم تمام دشمنان اسلام و کشورمان می خواهم بگویم که من جان فدای رهبرم هستم و می دانم هم که بیشتر مردمان کشورم به مانند من هستند.

*****************

رهبر عزیزم، مبادا غصه بخوری، مبادا اخم به ابرو بیاوری و مبادا حرف های دشمنان کوچکترین تاثیری رویت بگذارد، تا ما فداییان رهبر هستیم هیچ کس نمی تواند لحظه ای به تهدیدهایی که می کند عمل کند. تا زمانی که ما فداییان رهبر هستیم و رهبر عزیزمان رهبری ما را می کند دشمن جز حرف چیزی برای ارائه ندارد، دشمن تنها کاری که می تواند بکند این است که تهدید کند و دشمن تنها کاری که می تواند انجام دهد این است که حرف از آرزوهایش بزند

*****************

رهبر عزیزتر از جانم، همانطور که گفتم تو برای من عزیزتر از جانم هستی پس حق بده هر کاری برایت بکنم. حتی اگه بگویی جانت را هم برایم فدا کن من این کار را انجام می دهم چرا که می دانم جانم را برای یکی از فرشته های خدا که ماموریتش نجات زندگی مردم از ظلم و ستم است فدا کرده ام. رهبرم، دشمنان هر چه می خواهند بگویند، من یا بهتر است بگویم که ما مردم هدف الهی تو را شناخته ایم و همه ما پیروان این هدف گشته ایم. اکنون فرشته خدا، در مسیر الهی قدم بگذار و بدان که ما همگی پشت تو خواهیم بود.

*****************

رهبر عزیزم، کاری که تو میکنی را اندک کسی است که می تواند انجام دهد. رهبری یک ملت و یک جامعه بزرگ مثل ایران واقعا سخت است و انسانی سرسخت را می طلبد. خدا را شکر میکنم که تو رهبر کشورم شده ای، تو آدم سرسختی هستی و در مقابل هجمه های مختلف دشمنان اندکی عقب نمینشینی و همین است که ایمان ما را به تو بیشتر از همیشه می کند. رهبر عزیزتر از جانم، اکنون که ما به تو ایمان آورده ایم تا جان در بدن هم داریم پشت تو خواهیم بود و در مقابل دشمنان اسلام و ایران کوتاه نخواهیم آمد.

*****************

رهبر عزیزم، کافیست اذن بدهی تا من جانم را فدایت کنم. آنقدر به تو ایمان و باور دارم که حتی اگر جانم را هم بخواهی من نه نمی گویم و آن را دو دستی تقدیمت می کنم. رهبر بزرگ ایران، من و یا بهتر است بگویم تمام ملت ایران به اینکه تو فرشته ای از فرشته های خدا هستی ایمان آورده ایم و می دانیم که اهدافت و آرمان هایت چیزی جز حال خوب برای مردم و رسیدن به خدا و درجات بالای الهی نیست.

*****************

رهبر بزرگ ایران، تا همیشه برایمان بمان. آرزوهای تک تک ما مردم ایران فقط و فقط سلامتی رهبرمان حضرت آیت الله خامنه ایست. چشم تمام دشمنان کور شود که ما این چنین پشت رهبرمان ایستاده ایم. دشمن هر چه تاخت و تاز کند، هر چه در چنته دارد رو کند و هر کاری که از دستش بر می آید انجام دهد باید بداند که اندکی هم که شده نمی تواند رهبر عزیزتر از جانم را ذره ای برنجاند یا ما مردم را از اینکه پشت رهبرمان هستیم باز بدارد.

*****************

ای دشمن نابکار، این را بدان که خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست و ما حتی حاضریم جانمان را هم برای رهبرمان فدا کنیم. تو هر چه که می خواهی تاخت و تاز کن اشکالی ندارد مهم این است که ما لحظه ای از ایمان خود به رهبرمان نمی کاهیم و همچنان پشت ایشان و کشورمان خواهیم بود. تو هر کاری کنی در نهایت تعریفی که ما از تو داریم نابکار بودنت است چرا که فقط شخص یا اشخاصی بکار می توانند به مسیر درست پشت کنند و حتی هر کاری کنند تا آن مسیر درست را از بین ببرند.

*****************

رهبر عزیزم، هدف تو الهیست و من به این باور دارم. هدف تو هدایت جامعه به سوی خداست و این کاملا مشهود است و هر کسی که اندکی به کارهای تو نگاهی بیندازد متوجه این می شود. اما نمی دانم که چرا دشمن نابکار با اینکه بارها اهداف بزرگ و والای تو را بررسی کرده اما همچنان به کار خود ادامه می دهد و می خواهد به تو و کشورمان ضربه بزند. دشمن مگر این کار را در خواب خود انجام دهد و این تا همیشه برای آرزو خواهد ماند. رهبر عزیزم، ما تا همیشه پشت تو خواهیم بود و لحظه ای از حمایتت دست برنخواهیم داشت.

*****************

رهبر عزیزم، آرامشی که اکنون داریم، احساس خوبی که اکنون داریم، استقلالی که اکنون داریم، امنیتی که اکنون بین مان موج میزند و جامعه فوق العاده خوبی و پیشرفته ای که داریم تماما از برکات وجود توست و ما همگی به این ایمان و باور دست یافته ایم. تو با اهدا، الهی ات همواره می کوشی تا حس خوب، استقلال، امنیت و پیشرفت را برایمان به ارمغان بیاوری و من این را با تمام وجودم درک کرده ام و برای همین حاضرم حتی جانم را هم برای اهدافت بدهم و در این کار درنگ نکنم.

*****************

رهبر عزیزم، میخواهم خطاب به تمام دشمنان بگویم که تا سایه تو بر سر کشور ماست، تو پاسدار حقوق جمهوری اسلامی هستی و تا وقتی که تو نگهبان این مرز و بومی هیچ متجاوز گر یا بهتر است بگویم کفتاری نخواهد توانست به این کشور پا بگذارد. به راستی که نام این تجاوزگران را می بایست کفتارانی گذاشت که به هیچ چیز رحم نمی کنند. آنها از حقوق خود چیزی بالاتر می خواهند و تو چون این را نمیپذیری با تو کشورت سر جنگ برداشته اند اما این را بدان که در مقابله با این کفتاران تنها نیستی و تمام مردم کشورت هم در کنارت هستند.

*****************

رهبر عزیزتر از جانم، چهره تو گویی نورانی است و وقتی که من چهره ات را میبینم واقعا جز مهربانی و عشق در چهره ات چیزی نمی بینم. شاید خدا صورت مردان بزرگ را نورانی می کند و جلوه می بخشد و برای همین است که صورت تو چنین شده. آقای من، دوست دارم که ساعت ها به پای عکست بنشینم و عکسی تو را تماشا کنم چرا که از این نورانین و از این همه عشق و مهربانی که در چهره ات نهفته است لذت میبرم.

*****************

آقا، همیشه برایمان بمانم، همیشه سایه ات بر سر کشورمان باشد و لحظه ای از بودنت صرف نظر نکن. بگذار هر آنچه دوست دارند بگویند، بگذار وطن فروشان تو را نخواهند و بگویند که برای نشستن بر مسند قدرت لیاقت نداری، مهم مردم کشورت هستند که با جان و دل تو را دوست دارند و رهبریت را پذیرفته اند. هر کدام از ما عاشق رهبرمان هستیم و تا پای جان به پای اهدا، رهبری می مانیم و زندگی مان را برای ایشان فدا میکنیم تا کور شود چشم تمام آن وطن فروشان و دشمنانی که این حرف ها را میزنند و این اراجیف و سخنان بیهوده را به زبان می آورند.

*****************

خدا را شکر رهبری داریم از جنس خود مردم، او درد مردم را می فهمد، درک میکند و متوجه میشود، او به مانند شاهان نالایق کشورمان نیست که زمانی فقط عیش و نوش خود برایشان اهمیت داشت و مردم را به فراموشی می سپردند. رهبر عزیز کشورمان، همواره برای مردمش می جنگد تا آرامش و رفاه را برای آنها به ارمغان آورد و این را از نتایجی که کشور به بار میاورد و پیشرفت می کند می توان متوجه شده.

*****************

به امید کوری چشم تمام آنهایی که نمی توانند عشق ما به آقا را ببینند و حتی ما را لعن و نفرین میکنند و مورد فحاشی قرار می دهند. این را بدانید که تا جان در بدن داریم به پای رهبرمان و آرمان های ایشان خواهیم ایستاد. ولایت ما ولایت فقیه است و تا ابد هم همین گونه خواهد بود. حال شما هر چه میخواهید فحاشی کنید، هر چقدر میخواهید لعن و نفرین کنید، با این فحاشی ها و با این لعن و نفرین ها بهتر است همان مثلی که میگوید به حرف گربه سیاه بارانی نمی بارد را به یاد آورید.

*****************

خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست و این شعار تا زمانی که زنده ایم بر سر زبان ما خواهد بود. کفتاران هر لحظه آماده اند تا مردم این کشور را بدرند و زندگی آنها را تحت سلطه خود درآورند اما ما با خونی که در رگ مان داریم و با غیرتی که در وجودمان می جوشد به رهبری رهبر بزرگ کشورمان حضرت آیت الله خامنه ای هیچوقت نمی گذاریم چنین اتفاقی بیفتد. دشمن مگر رسیدن به هدفش را تنها در خوابش ببیند وگرنه تا وقتی که خون در رگ های ما می جوشد ما این خون را فدای اهداف رهبرمان می کند و تا پای جان با دشمنان می جنگیم.

*****************

آقای من، به وضوح مشخص می شود که گناهکار اصلی کیست. تو فقط از کشورت و کشورهای مظلوم دفاع میکنی اما گناهکار اصلی آن کسی است که حمله ور می شود و به کودک و پیر، زن و مرد و ... رحمی نمی کند. آنها ما را به سمت خود دعوت میکنند و تو را گناهکار می دانند اما نمی دانند که اعمال شان روی سیاه شان را مشخص می کند و همه می توانند متوجه شوند که آنها چه گناهکاران و چه فاسدانی بزرگی هستند که دنیا تا به حال به مانندشان را به خود ندیده.

*****************

ای رهبر بزرگ، قلبم فقط برای تو می تپد، هدفم این است تا در مسیر هدف تو قرار بگیرم و کمک گر تو شوم تا رسالتی که حس میکنی بر عهده داری را انجام دهی. من زندگی خودم را فدای تو میکنم چراکه می دانم اینگونه قطعا سند بهشتی شدنم امضا می شود. تو جز راه و راه درست هیچ راهی را در پیش نگرفته ای و کسانی که نمی توانند این موضوع را بپذیرند گویی چشمان خود را با دست گرفته و بسته اند و کافیست تا دستانشان را بردارند تا درستی راه تو بر آنها هم مشخص شود.

*****************

ای رهبر عزیزم، ما همه مردم ایران گوش به فرمان تو هستیم، کافیست اذن دهی تا در مسیری قرار بگیریم که تو میخواهی. مهم نیست چقدر سختی میکشیم، مهم نیست چقدر درد میکشیم و مهم نیست که چقدر ناراحتی را تحمل میکنیم، وقتی که بر خلاف میل ابر قدرتان این جهان که گویی تحت سلطه شیطان هستند قرار بگیری چنین اتفاقاتی طبیعی است. اما از آنجایی که هیچکدام از ما به زیر سلطه این دیو صفتان نمی روم تک تک ما گوش به فرمان تو هستیم و در هر مسیری که بگویی قرار می گیریم و به سمت هر هدفی که تو بخواهیم حرکت می کنیم.

*****************

از شما متشکریم که تا انتهای مطلب همراه ما بودید. اگر شما هم دلنوشته ای برای رهبر عزیزمان دارید می توانید این دلنوشته را در بخش نظرات برایمان به اشتراک بگذارید تا دیگران هم آن را بخوانند و در صورت نیاز از آن استفاده کنند.


مطالب پیشنهادی:

متن و عکس نوشته های زیبا درباره رهبر

متن ادبی در وصف مقام معظم رهبری

متن ادبی و زیبای تبریک روز پدر به رهبری + عکس نوشته5 نظر

 1. بهنام تهرانیبهنام تهرانیsays:

  راست گفتی ودرست .متاسفانه عده ای ازیاد میبرند روزگاران گذشته را .و خواستته و ناخواسته اب به اسیاب دشمنان میریزند .و دل این مرد را خون میکنند . خدایا سایه این پیر و مرادمان را برسرما نگه دار ...

 2. هانیههانیهsays:

  رهبر عزیزم جان ناقابلی دارم که هرزمان اذن دهید فدامیکنم، پدر عزیزم خم به ابرو نیارین چون سربازای شما گمنامن،هرزمان اراده کنین جانشان رو برای شما فدا میکنن، پدر عزیزم تعداد ماجان فداها خیلی زیاده خیلی زیاد پدرم نگران از این وضعیت نیستم چون ما اول خدا بعد حمایت صاحب الزمان وبعد رهبری شما رو داریم ،دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه،پدرم جانم فدایت

 3. کاظم مردانگیکاظم مردانگیsays:

  خونی ک درگ ماست هدیه به رهبر ماست.یک لحظه عمرم بدون رهبر نباشد عشق من خامنه ای

 4. یاسمن محمدییاسمن محمدیsays:

  قلبم فقد برای تو میتپد، آقا من فقد عشق به تورا به یک صورت می توانم ثابت کنم، آن راه ایستادگی و ایمان همیشگی من به توست وبدان تاوقتی که زنده ایم این شعار بر سرزبان ماست:«خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست» ودر کلام آخر میتوانم بگویم:«جانم فدای رهبر♡»

 5. اسماعیل دهقاناسماعیل دهقانsays:

  بنام خداوند بزرگ بنام قدرت مطلق خداوند بزرگ و بخشنده رهبر عزیزم. امام خامنه ای رییس جمهور عزیزم ابراهیم رییسی ریاست دستگاه قضا اژه ای مهربانم من به شما سه نفر...ایمان کامل دارم. دوستتان دارم...حرفهای شما برای من...سند است. من به شما ایمان دارم. من به شما سه عزیز بزرگوار ایمان کامل دارم. دوستتان دارم...از ته قلبم....عاشقتان هستم..