متن زیبا و ادبی درباره رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره) رهبری بزرگ برای ایران بودند که با نعمت وجودشان ثمراتی به مانند آزادی، استقلال، آرامش و امنیت را برای ایران و ایرانی به وجود آوردند. چه خوب است که در روز وفات شان هر کدام از ما با یک متن زیبا و تاثیرگذار به هموطنان تسلیت عرض کنیم.

در این مطلب متن های زیبا و ادبی تاثیرگذاری در رابطه با رحلت امام خمینی (ره) برایتان قرار داده ایم. شما می توانید از این متن ها در روز وفات ایشان استفاده کنید و به واسطه آنها این روز را به هموطنان خود تسلیت بگویید. همراه ما باشید.

متن زیبا درمورد رحلت امام خمینی

جملات زیبا در مورد رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی کاری کرد که با وجودش یک جامعه به آرامش رسید، جامعه ای که خیلی وقت بود رنگ آرامش را هم ندیده بود، وقتی که ایشان آن جامعه را یکپارچه کرد و به سوی هدفی خاص هدایت کرد، توانست خود آرامش را برای خود بسازد. در چنین روزی امام خمینی آسمانی شد و از دنیا پر کشید تا در بهشت خدا سکنی گزیند. رحلت امام خمینی رحمت (ره) علیه را به تمام ملت شریف ایران تسلیت عرض می کنیم.

****************

در چنین روزی امام خمینی (ره) ملت ایران را برای همیشه ترک کرد و رفت. ممکن است کسانی که از اتفاق تلخی که در این روز افتاد خبر ندارند بگویند مگر می شود رهبری جامعه اش را ترک کند و برای همیشه برود؟ می خواهم بگویم که تنها مرگ بود که می توانست آیت الله خمینی را از جامعه ای که به مانند پاره ای از تنش بودند جدا کند و در چنین روزی این اتفاق نحس افتاد و ایشان برای همیشه از این دنیا پر کشیدند و آسمانی شدند. رحلت این رهبر عزیز را به تمام ملت شریف ایران تسلیت می کنم.

****************

امروز ایران داغدار است، امروز ایران در غم است، امروز روز پر کشیدن حضرت آیت الله خمینییست و چه حال و هوای امروز پر از غم و ناراحتیست. این غم را به تمام ملت داغدار ایران تسلیت عرض می کنم. قطعا ما با قدم گذاشتن در مسیر این حضرت و پیمودن مسیر هدف ایشان می توانیم روحش را شاد کنیم و این تنها جبرانیست برای لطف و محبتی که ایشان در حق ما کردند. پس بیاییم با سوگواری و ابراز غم و ناراحتی برای از دست دادن این رهبر بزرگ، دوباره هدف و مسیرش را به خود یادآوری کنیم و با قدرت بیشتری مسیرمان را به سوی هدفش بپیماییم.

متن و عکس رحلت امام خمینی

رحلت امام خمینی برای همه مردم ایران غمی بزرگ بود، غمی بزرگ که حتی بعد از سال هایی که گذشته هنوز هم تسکین نیافته و هنوز هم وجود ما را می آزارد. ایشان کسی بودند که با رهبری شایسته خود توانستند جامعه را از حکومتی زورگو و فساد آفرین رها کنند و کاری کنند که هر کدام از مردم بتوانند خود برای زندگی شان تصمیم گیرنده باشند. چنین کاری فقط از پس انسانی بزرگ بر می آید، انسانی به مانند حضرت آیت الله خمینی. رحلت ای رهبر بزرگ و شایسته را به تمام ملت ایران تسلیت عرض می کنیم.

****************

رحلت امام خمینی رحمت الله علیه چیزی نبود که ملت ایران بتواند به راحتی آن را هضم کند. امام خمینی (ره) شخصیتی بزرگ برای ایران و ایرانی بود و تا سال ها هم که باشد هیچکس نمی تواند کار بزرگی که ایشان برای ایران و ملت ایران کردند را فراموش کند. نجات یک ملت از دست حکومتی فاسد کار هر کسی نیست اما امام خمینی (ره) از پس این کار بر آمدند و همین است که از ایشان شخصیتی بزرگ می سازد. حال که سالروز رحلت این رهبر شایسته فرا رسیده، ایران در غم فرو رفته و ما نیز سالروز وفات ایشان را به همه تسلیت عرض می کنیم.

****************

یا امام خمینی، می دانم که حتی روحت هم برای ایران آرام و قرار ندارد. تو می خواهی که ایران سربلند باشد، می خواهی که ایرانی کشورش را سرافزار کند و می خواهم به عنوان یک ایرانی به تو قول بدهم که این کار همیشه انجام خواهد شد و ایران و ایرانی تا همیشه پاسدار زحماتی که تو برای ما کشیدی خواهد بود. تو اکنون باید از آرامشی که برای کشورت در این دنیا از آن سلب شدی در آن دنیا بهره ببری و در بهشت خدا آرام بگیری پس بدان که ایران و ایرانی در مسیر تو پر قدرت باقی خواهند ماند و به آرامشی که در این دنیا نداشتی برس. رحلت امام خمینی را به تمام عزیزان تسلیت عرض می کنم.

****************

امام خمینی رحمت الله علیه نشان قدرت برای ایران بود. از زمانی که این رهبر شایسته رهبری ملت ایران را در دست گرفت حکومت های زورگو نتوانستند بر ایران و ایرانی سلطه گر شوند و شاه فاسد ایران هم از ایران گریخت و برای همیشه دستش از حکومت کشور کوتاه شد. همه ما باید قدردان کار بزرگی که امام خمینی (ره) برای ما کردند باشیم. اکنون سالروز رحلت ایشان است و من نیز این روز را به همه ملت ایران تسلیت عرض می کنم.

جملات رحلت امام خمینی

به راستی به لحظه ای که امام خمینی نبودند و رهبری کشور و مردم را به دست نمی گرفتند فکر کنیم حتی همین فکر کردن هم موجب عذاب و اندوه است. حکومت فسادگر پهلوی با زور و ستم به مردم همه را به تگنا رسانده بود و قطعا اگر این حکومت و شاهان نالایق آن هنوز هم بر مسند ایران بودند ما هنوز هم تحت ظلم و فشاری بودیم که از آنها به ما تحمیل می شد. اکنون که سالگرد وفات امام خمینی (ره) است خوب است که با یادآوری کار بزرگی که ایشان برای ایران و ایرانی کردن، یاد و خاطرشان را زنده نگه داریم. وفات این رهبر بزرگ را به همه ایرانیان تسلیت عرض می کنیم.

****************

جمهوری اسلامی به یمن وجود ایشان بود که شکل گرفت. اگر ایشان با رهبری قدرتمندانه خود حکومت ظالم پهلوی را برکنار نمی کردند و حکومت اسلامی را جایگزین آن نمی کردند شاید اکنون ما به مانند آن زمان ها هنوز هم در رنج و عذاب بودیم. ایشان گویی به مانند فرشته ای بودند که از سوی خدا مامور شده بودند تا به کشور بیایند و مردم را از زیر بار ستم برهانند. رحلت این رهبر بزرگ قطعا برای تمام ایرانیان سخت بوده و هنوز هم سخت است. این روز نحس که امام خمینی (ره) از میان همه ما پر کشید و به آسمان ها پیش خدا رفت تا ابد تلخی را به کام ما ایرانیان خواهد آورد. وفات امام خمینی (ره) را به همه ایرانیان تسلیت عرض می کنم.

****************

امام خمینی (ره) الگویی برای قدرت، شجاعت و رهبری شایسته بودند. قطعا اگر هر ملتی بخواهد بر حکومت فاسد خود چیره شده و آن را بر کنار کند باید غیرتی به مانند غیرت ایرانیان داشته و همچنین رهبری شایسته و شجاع به مانند امام خمینی (ره) داشته باشد. خوشا به حال ایرانیان که چنین رهبری داشتند. این رهبر بزرگ در چنین روزی به پیش خدا رفتند و قطعا این روز برای همه ما ایرانیان غمی عظیم به بار می آورد. رحلت امام خمینی (ره) را به همه تسلیت عرض می کنم.

****************

رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران را به تمامی ایرانیان تسلیت عرض می کنیم. یقینا رهنمودها و اهداف حضرت آیته الله خمینی (ره) برای کشور ما باعث شد تا جامعه ای که اکنون دارای امنیت و همچنین آرامش است را داشته باشیم. باشد که در آینده نیز در مسیر ایشان باقی مانده و اهداف ایشان را دنبال کنیم. یقینا رهنمودهای این رهبر شایسته ما را به سوی فرزانگی و تعالی می برد.

متن و عکس نوشته رحلت امام خمینی

رحلت امام خمینی (ره) در زمان خود غمی جانسوز و طاقت فرسا بود و ایرن در زمان فوت ایشان به غمی عمیق فرو رفت. اکنون هم که سالیان سال از آن روز می گذرد باز هم وقتی تاریخ کم کم به سالروز وفات ایشان نزدیک می شود، گویی حال و هوا را غم و ناراحتی فرا می گیرد. یقینا امام خمینی (ره) به مانند روح ایران بود که وقتی پر کشید و آسمانی شد گویی روح ایران هم پر کشید و این را می توان از حال و هوای غم انگیز تاریخ وفات ایشان دریافت. وفات امام خمینی علیه السلام را به تمام ملت غم دیده ایران تسلیت عرض می کنیم.

****************

وفات امام خمینی (ره) گرچه غمی بزرگ برای ایران بود اما دشمن بداند که کمر ایران و ایرانی هیچوقت نمی شکند چرا که هر کدام از ایرانیان راه امام خمینی را در پیش گرفته و برای استقلال و آزادی کشور می کوشند. درست است که خمینی از میان ما رفته اما راه او تا همیشه زنده است و مردمان ما خوب بلدند به پاس زحمات رهبرشان کم لطفی نکرده و در مسیر او همچنان پر قدرت باقی بمانند. در روز رحلت امام خمینی (ره) دوست داشتم که این حرف ها گفته شود تا دشمن بداند همچنان راه خمینی زنده است و هر ایرانی می کوشد تا به ثمرات بیشتری در این راه برای کشورش دست یابد.

****************

امام خمینی (ره) همان نور امید بود که همه از خدا می خواستند که آن زمان ها چراغ قلب شان را که حاکمان زورگو خاموش کرده بودند روشن کند. ایشان وقتی به مبارزه با حکومت فسادگر پرداختند، تک تک ایرانیان همدل و همراه در مسیر او قرار گرفتند چرا که می دانستند هدف او استقلال، آزادی و داشتن یک جمهوری اسلامیست. خدا را شکر که حضرت امام خمینی (ره) به هدف خود به یاری و همراهی مردم دست یافتند و اکنون که سالیان سال از آن واقعه می گذرد ثمرات جمهوری اسلامی را در زندگی می بینم. امروز روز رحلت امام خمینی (ره) است و خواستم در چنین روزی از برکت وجود ایشان برای ایران و ایرانی بگویم. وفات این رهبر بزرگ را به ملت شریف ایران تسلیت عرض می کنم.

****************

امام خمینی (ره) در مسیر حق بود و برای همین هم پیروز شد چرا که همیشه حق بر باطل چیره شده و پیروز میدان می شود. حتی خدا هم به یاری خمینی و مردم ایران شتافت و همه چی دست در دست هم داد تا حکومت فسادگر پهلوی برکنار شده و حکومت جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاید. حال به خاطر زحمات بنیانگذار رهبر کبیر انقلاب، هر کدام از ما در سایه آرامش و امنیت جمهوری اسلامی زندگی می گذرانیم و برای تمام اینها باید سپاسگزار رهبر شایسته مان یعنی امام خمینی (ره) بود. رحلت امام خمینی (ره) را به همه عزیزان تسلیت عرض میکنم.

متن تسلیت رحلت امام خمینی

رهبر کبیر انقلاب با نعمت وجودشان کاری کردند که شیطان صفتان از مکیدن خون مردم ایران دست برداشته و بگریزند. ایشان با نور حضورشان چشم تمام کسانی که نمی توانستند آرامش و امنیت ایران و ایرانی را ببینند کور کردند و ما یقینا حال خوبی که اکنون داریم را مدیون این رهبر شایسته و بزرگوار هستیم. امروز سالگرد وفات امام خمینی (ره) است و من این روز را به تمام ملت شریف ایران تسلیت عرض می کنم.

****************

تا ایرانی باشد جمهوری اسلامی نیز خواهد ماند. ایران روزهای تیره و تاری که حکومت های فسادگر برایش به ارمغان آورده بودند را فراموش نمی کند، ایران دردها و زجرهایی که مردمش در آن روزها متحمل می شدند را فراموش نمی کند و همین هاست که باعث می شود هر کدام از ما ایرانیان به خاطر ثمرات ناب جمهوری اسلامی که راس آنها امنیت و آرامش است پاسدار و مدافع آن در برابر دشمنان باشیم. امروز روز رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران است و در وجود تک تک مان غمیست که این غم برای پر کشیدن ایشان است. وفات این رهبر کبیر و شایسته یعنی امام خمینی (ره) را به مردم شریف ایران تسلیت عرض می کنیم.

متن زیبا و ادبی درباره رحلت امام خمینی (ره)

هزار آه و افسوس که از بین ما رفت و هزاران بار شکر که جانشینی شایسته از خود به جای گذاشت. امام خمینی (ره) در چنین روزی رخت از جهان بربستند و پر گشودند و این غمی بزرگ برای ماست اما خدا را شاکریم که این رهبر بزرگ و دانا جانشینی از خود به جای گذاشت که پا در جای پای او گذاشته و هدفش و مسیرش را با او یکی کرده و آن هم حضرت آیت الله خامنه ایست. وجود این دو رهبر بزرگ برای ایران و ایرانی نعمتی بوده که باعث شده به آرامش و امنیت برسیم. ما تا عمر داریم قدردان زحمات این دو رهبر بزرگ هستیم. رحلت امام خمینی (ره) را تسلیت عرض می کنیم.


مطلب پیشنهادی :

کلیپ رحلت امام خمینی برای وضعیت واتساپ


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...