جملات زیبا در مورد طوطی

طوطی ها سخن می گویند و با سخن گفتن شان عزیز شده اند. این پرنده زیبا همینکه لب به سخن می گشاید لبخند را در چهره دیگران بر می انگیزند و آنها را به لذت وا میدارد. یادت باشد که این فقط طوطی است که با پر حرفی هایش به دل دیگران می نشیند، ما انسان ها پرحرفی کنیم ممکن است از دل برویم.

در ادامه این مطلب متن ها و جملاتی آورده ایم که در مورد طوطی است. اگر درباره این پرنده نیاز به متن ها و جملاتی دارید، می توانید در ادامه ما را همراهی کنید چرا که سعی کرده ایم بهترین متن ها را در رابطه با طوطی ها با شما به اشتراک بگذاریم.

متن درباره طوطی

به مانند طوطی نباش. طوطی بدون آنکه فکر کند شروع به صحبت کردن می کند. انسان هایی که طوطی وار زندگی میکنند نمی توانند در زندگی رشد و پیشرفتی داشته باشند. قبل از آنکه سخنی از دهانت خارج شود در مورد آن فکر کن، ببین که چقدر درست است، ببینید که چقدر پشت آن منطق نهفته است و سپس اگر دیدی سخنی منطقی و عاقلانه است آن را از دهانت خارج کن وگرنه بگذار که تا همیشه در دلت بماند. تو به مانند طوطی نیستی که نتوانی در پشت سخنانی که می گویی تدبر و اندیشه داشته باشی.

*************

سعی کن به مانند طوطی ها زندگی نکنی. به طوطی باید بیاموزند که چه حرفی به زبان آورد و چه کلماتی را ادا کند. سعی کن قبل از آنکه بخواهند تو را نصیحت کنند، قبل از آنکه بخواهند به تو حرف زدن را بیاموزند و از اینکه چه بگویی و چه نگویی تو را امر و نهی کنند خودت بدانی که چه حرف هایی را به زبان آوری و چه حرف هایی را در همان ذهنت بگذاری باقی بمانند. به مانند طوطی که باشی سعی میکنند تو را تربیت کنند، سعی میکنند حرف در دهانت بگذارند و با تو به مانند یک بازیچه رفتار کنند.

*************

بعضی از انسان ها هم هستند که به مانند طوطی زندگی می کنند. آنها مانند همان پرنده دست آموزی شده اند که تحت امر و اختیار صاحبشان شده اند. یادت باشد که تو انسان هستی و اگر جزو این دسته از افراد هستی باید هر چه سریعتر برای خودت فکری کنی. تو دارای قوه تدبر و اندیشه هستی، تو برای خودت شخصیت و مقام داری و نباید بگذاری که کسی بخواهد با تو به مانند یک طوطی که یک پرنده دست آموز است رفتار کند. این نهایت بی احترامی به توست و اگر کسی تو را به مانند طوطی می داند تو باید جلویش را بگیری.

*************

طوطی ها زیبا هستند، جذابیت دارند و بامزه هستند اما در نهایت در بند انسان ها هستند. کلاغ نه زیبایی دارد، نه بامزه است و نه جذابیتی برای دیگران دارد. طوطی همیشه در بند است و خانه و زندگی اش همان قفسی می شود که صاحبش برایش تدارک دیده اما کلاغ طعم آزادی را می چشد و به هر سو که می خواهد می رود. سعی کن که در زندگی ات همان کلاغی باشی که دیگران از او متنفرند اما با این حال زندگی خودش را دارد تا اینکه طوطی خوش خط و خالی باشی که همه دوستش دارند اما همیشه در بند است.

*************

بعضی ها هم به مانند طوطی هستند، طاقت نگه داشتن سِر و راز کسی را در دل ندارند. تا کسی حرفی به آنها می زند راز دل برملا میکنند و آبرو می برند. این آدم ها نزد هیچ کس آبرو و اعتباری ندارند، آبرو می برند اما نمی دانند که خود آبرویشان برای این کار از دست رفته. مبادا به مانند طوطی ها زندگی کنی، مبادا طوطی وارانه هر حرفی را به تو زدند در دل نگه نداری. بعضی حرف ها جایشان فقط در همان دل و قلب توست نه بر سِر زیبانت.

*************

اگر راز دلت را به بعضی از آدم ها بگویی گویی که راز دلت را با یک طوطی در میان گذاشته ای. طوطی وقتی شروع به صحبت می کند هر چه در دل دارد را بیان کرده و هیچ چیزی را مخفی نمی کند، بعضی از آدمها هم طاقت ندارند حرفی را در دل نگه دارند و فوری آن را بروز خواهند داد. مبادا به آدم هایی که طوطی وارانه زندگی میکنند راز دل بگویی که در این صورت خفت را به معنای حقیقی خواهی چشید. قبل از اینکه از سر دلت برای کسی حرف بزنی، ابتدا اطمینان پیدا کن که آن شخص محرم خوبی برای اسرار تو خواهد بود.

*************

بعضی ها هم به مانند طوطی هستند، پشت حرف هایی که میزنند فکری نیست، پشت چیزهایی که می گویند تدبر و اندیشه ای نیست، آن ها فقط حرف میزنند تا چیزی گفته باشند اما وقتی به درون مایه حرف هایشان می نگری می بینی که هیچ چیز نمی یابی و هیچ چیز منطقی در حرف هایشان پیدا نمی کنی. مبادا جزو این دسته از افراد باشی! قبل از آن که لب به سخن بگشایی در مورد حرفی که میخواهی بزنی فکر کن و ببین که چقدر منطق پشت آن سخن نهفته است. سخنان طوطی ها نزد کسی اعتبار ندارد و افرادی که به مانند طوطی فقط سخن می گویند هم از اعتبار ساقط هستند و نزد هیچ فردی اعتباری ندارند.

*************

طوطی برای آنکه داشته هایش را رو میکند همیشه در قفس است. اگر طوطی به مانند دیگر پرندگان سخنی نگوید شاید کسی میل به داشتن و نگهداری او نداشته باشد. گاهی باید داشته هایمان را مخفی کنیم، گاهی باید آنچه که در دل داریم، آن چه که در ذهن داریم و آنچه که در چنته داریم را مخفی کنیم چرا که اگر آنها را بروز دهیم به مانند همین طوطی گرفتار قفس می شویم!

*************

سعی کن خودت باشی، نسخه اورجینال خودت. سعی نکن تقلید کنی! تو که طوطی نیستی، تو انسانی و زندگی خودت را داری، تو مختاری تا به هر شکل که میخواهی زندگی بگذارنی. چرا میخواهی به مانند طوطی ها تقلید کنی و به مانند شخصی دیگر شوی؟ مگر خودت بودن چه اشکالی دارد که دوست داری به مانند دیگران باشی؟ طوطی وارانه زندگی کنی ممکن است تا مدتی تو را دوست داشته باشند ما بعد از مدتی تو را نادیده می گیرند چرا که تو نسخه کپی شده از یک نفری و هیچ کس نسخه اورجینال را رها نمی کند تا نسخه کپی شده را داشته باشد.

*************

بعضی وقت ها بعضی حرف ها را در دلت نگه دار. تو که طوطی نیستی که بخواهی هر چی داری را رو کنی و هر حرفی را بزنی. وقتی بعضی حرف ها را به زبان می آوری اعتبارت نزد دیگران کاسته می شود و آنها دیگر به آن دیدی که همیشه به تو می نگریستند نگاه نمی کنند. بعد از زدن بعضی حرف ها دیگران تو را به مانند کسی خواهند دید که نمی تواند جلوی زبانش را بگیرد و هر چیزی را ادا کرده و هر چیزی را به زبانش می آورد. اگر نمیخواهی تبدیل به چنین شخصی شوی، طوطی نباش، هر چه که در دلت بود را فوراً به زبان نیاور.

*************

یکی از خصلت های طوطی ها به مانند بعضی از آدمهاست، آنها دوست دارند حرف بزنند اما اینکه چه حرفی بزنند و چه چیزی بگویند مهم نیست. پر حرفی ویژگی بارز طوطی ها و این آدم هاست، آنها فقط سخنانی را بلغور میکنند که شاید خودشان هیچوقت معنای پشت سر این حرف ها را نفهمند. آنها با همین حرف ها دل می شکنند، ناراحت میکنند، راز بر ملا میکنند و کارهایی مشابه به این انجام می دهند و باز هم حرف میزنند. طوطی ها که هیچ اما این دسته از افراد هیچگاه نزد کسی اعتباری ندارند و معروف هستند به پر حرف هایی که حرف دهان شان را نمی فهمند. یادت باشد این سبک از زندگی فقط مخصوص طوطی هاست نه تویی که انسانی و قدرت تدبر و اندیشه در پشت حرف هایت داری.

*************

اگر ما انسان ها نمی خواستیم که چیزی را در بند و اسارت خود نگه داریم شاید دنیایی که الان در آن زندگی می کردیم خیلی از زیباتر از اکنون می شد. ما عادت کرده ایم تا پرندگانی به مانند طوطی را در اسارت خود در آوریم، ما عادت کرده ایم تا گل و گیاهان زیبا را به جای کوچه و خیابان به خانه بیاوریم، ما عادت کرده ایم هر چه که زیباست را در چنگال خود نگه داریم. اما فکرش را بکن اگر این میل باطنی انسان ها وجود نداشت آن موقع دنیا چقدر زیباتر میشد؟ آن موقع وقتی در خیابان ها راه میرفتی وجودت سرشار از عشق و انرژی میشد چرا که زیبایی تمام کوچه ها و شهر را در بر گرفته بود.

*************

یادت باشد که زبان سرخ سر سبز را بر باد می دهد. این طوطی است که هر چه بگوید به او کاری ندارد، هر حرفی بزند او را نوازش میکنند و دوست دارند، تو انسانی! مبادا سخنی به زبان بیاوری که سرت را بر باد بدهد، مبادا حرفی را بگویی که تو را در تنگنا قرار دهد. همیشه قبل از حرف زدن بیندیش و ببین که آیا سخنی که قرار است به زبان بیاوری می تواند آسایش و آرامش را برایت به ارمغان بیاورد؟! اگر اینطور نبود همان موقع از گفتنش صرف نظر کن. چه بسیار حرف هایی که اگر بسیاری از انسان ها به زبان نمی آورند هم اکنون زندگی شان زیباتر از آنچه بود که اکنون دارند.

*************

بعضی وقت ها هم باید طوطی بود، باید هر چه در دل داشت را بروز داد و نباید جلوی خود را گرفت. برای بعضی از آدمها نباید جلوی خودت را بگیری و حرف هایی که قرار است بزنی را در دل حبس کنی. برای آنها باید به مانند طوطی باشی و شروع به صحبت کردن کنی. اگر در برابر آنها این کار را انجام ندهی تو را ضعیف خواهند دانست، تو را انسانی فرض میکنند که سخن گفتن نیاموخته و به همین جهت با خود فکر می کنند می توانند از تو هر گونه سوء استفاده ای ببرند. یادت باشد گاهی طوطی بودن بهتر است تا اینکه حرف دلت را به بعضی از آدمها نگویی.

*************

در گفتن حرف دلت، چیزی که میخواهی و آنچه که می پسندی به مانند طوطی باش و آن را بیان کند. در خیلی از موقعیت ها تو باید خواسته و چیزی که میخواهی را بیان کنی در غیر اینصورت اگر جلوی خودت را بگیری و حرفت را در دل نگه داری دیگران خیلی راحت به جای تو تصمیم خواهند گرفت و به جای تو حرف خواهند زد. نگذار که زبان دیگران زبان تو بشود، در بسیاری از مواقع چیزی که در دل داری را درست به مانند طوطی که برای حرف هایش دلیل نمی آورد به زبان بیاور.

*************

اگر طوطی ها می دانستند همان سخن گفتن شان است که آنها را اسیر کرده شاید هیچوقت لب به سخن نمی گشودند. ما انسان ها هم به مانند طوطی هستیم. جلوی خیلی ها باید سرپوش روی مهارت هایی که داریم بگذاریم، جلوی خیلی ها باید روی چیزی که هستیم سرپوش بگذاریم در غیر اینصورت آنها از ما سوء استفاده خواهند کرد و ما را به مانند همان طوطی در قفس خواهند کرد منتهی قفسی که ما در آن قرار می گیریم قفس خواسته های آنهاست. بعضی از افراد از اینکه تو مهارتی داری خوشحال نمی شوند بلکه از اینکه می توانی مشکل آنها را بگشایی خوشحال می شوند. مبادا به مانند طوطی که قابلیتش را رو کرده و اکنون در قفس است تو هم جلوی برخی از افراد قابلیت هایت را رو کنی، چرا که آنها تو را در قفس خواهند انداخت، قفسی که ساخته شده از جنس خواسته های بی انتهایشان است.

*************

طوطی تقلید میکند، طوطی هر کاری که به او بیاموزند را انجام می دهد اما هیچوقت از خود خلاقیتی ندارد، هیچوقت از خود چیزی بروز نمی دهد و هر آنچه که دارد ثمره تقلیدی است که از دیگران کرده. مبادا تو اینگونه باشی که با این کار زندگی ات را خواهی باخت. انسانهایی که به مانند طوطی ها زندگی می کنند و از خود چیزی ندارند و تمام شان چیزی است که از دیگران تقلید کرده اند زندگی پوچ و بیهوده ای دارند. خدا به همه فرصت خلق زندگی به سبک خودشان را داده و اگر تویی که انسانی بخواهی تقلید کنی یعنی نهایت ضعف را از خود نشان داده ای.


در ادامه تماشا کنید:

جملات زیبا در مورد عشق به حیوانات

جملات زیبا در مورد پرواز پرنده

جملات زیبا و کوتاه درباره کلاغ

جملات زیبا درباره گنجشک


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...