انشا در مورد شیوه دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و امروز

شیوه دید و بازدیدهای عید از گذشته تا به امروز تغییرات زیادی کرده. آن زمان تعداد این دید و بازدیدها زیاد بود و مردم با جمعیت زیادی به خانه های هم می رفتند اما امروزه نه تنها این دید و بازدیدها به حداقل خود رسیدف بلکه با کمترین تعداد جمعیت به منزل یکدیگر می رویم و این دید و بازدید دیگر طعم و لذت دید و بازدیدهای گذشته را ندارد.

اگر در مورد شیوه دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و امروز انشا و متن هایی زیبا میخواهید، می توانید در ادامه این مطلب همراه ما باشید چرا که 4 انشا در این باره تهیه کرده ایم و در اختیارتان قرار داده ایم. بیش از این به توضیح درباره این انشاها نمی پردازیم و مستقیم به سراغ متن آنها می رویم.

متن انشا درباره نحوه دید و بازدیدهای عید نوروز در گذشته و امروز

انشا اول

مقدمه:

دید و بازدیدها در ایام گذشته لذتی دیگر داشت. آن زمان ها نه تکنولوژی آنقدر پیشرفت کرده بود و نه گوشی و موبایلی بود که بخواهد افراد خانواده را از یکدیگر دور نگه دارد. آن زمان ها وقتی کنار هم جمع میشدیم ساعت ها به خوش و بش می پرداختیم و با یکدیگر در مورد موضوعات و مسائل مختلف به صحبت می نشستیم. می توان گفت که لذت آن زمان ها برای همیشه فراموش شده چرا که اکنون تکنولوژی جای این دورهمی ها را گرفته و نمی گذارد آن لذت ها دوباره اتفاق بیفتد.

بدنه انشا:

خوب به گذشته که فکر میکنم میبینم تا چند روز قبل از اینکه ایام نوروز فرا برسد، ما ذوق و شوق این را داشتیم که کاش زودتر عید شود و ما به دید و بازدید اقوام برویم. حالا مسئله عیدی به کنار اما همین که با بچه ها دور هم جمع میشدیم و بازی های دست جمعی میکردیم خود به یک دنیا می ارزید.

وقتی که عید میشد و به خانه فامیل میرفتیم، بزرگترها دور هم جمع میشدند و با خوردن آجیل و میوه شروع میکردند به تعریف خاطراتی که با هم داشتند و اتفاقاتی که برایشان افتاده بود. لذت بی نظیری آن زمان تمام وجود ما را در بر می گرفت و این تماماً برای این بود که کنار هم بودیم، قلب هایمان به هم نزدیک بود و خوب می توانستیم ناراحتی را از تن یکدیگر بیرون کرده و جای آن را به شادی و نشاط دهیم.

آن وقت ها وقتی که به خانه فامیل می رفتیم، ممکن بود حتی ساعت ها هم بنشینم و به خوش و بش بپردازیم. اگر شب ها هم میرفتیم که این خوش و بش ها جایشان را به شب نشینی هایی زیبا می دادند که با آجیل و میوه تعریفی فراتر از لذت به خود می گرفت. خوب به یاد دارم که به هیچ وجه دوست نداشتم این زمان ها به پایان برسند.

اما حالا انگار که دنیا دگرگون شده. این دید و بازدیدها وجود دارند، آن عید دیدنی ها هنوز هم سر جایشان باقی هستند اما مسئله اینجاست که آدم ها فرق کرده اند و آدم ها آنهایی که در گذشته بودند نیستند. به مرور انگار مشکلات آنها چندین برابر شد و دل های آنها نسبت به یکدیگر سردتر گشت. جدای از این موضوع تکنولوژی هم به میان آمد و همان میزان اندکی که باعث میشد افراد با یکدیگر حرف بزنند را هم جلودار شد.

حالا وقتی به دید و بازدید اقوام می رویم بچه ها دیگر به مانند گذشته بازی های دست جمعی ندارند بلکه هر یک در گوشی یا تبلت خود مشغول به بازی های مختلف است، در کنار این موضوع بزرگتر ها هم وقت صحبت با یکدیگر را ندارند چرا هر یک در تلفن همراه شان مشغول به کاری هستند. حالا در این دید و بازدیدهای نوروزی انگار فقط کنار هم هستیم اما دلهایمان بسیار از هم فاصله گرفته و دیگر آن عشق همیشگی وجود ندارد.

نتیجه گیری:

کاش میشد که به همان زمان ها برگردیم اما این امکان پذیر نیست ولی می شود دوباره شرایطی به مانند همان زمان ها ساخت. کاش وقتی به دید و بازدید یکدیگر می رویم، با این رفتن هر چه ناراحتی و دلگیری داریم را هم بگذاریم از دلمان برود و در دورهمی هایمان تکنولوژی را هم کنار بگذاریم. یقیناً اینگونه می توانیم لذتی به مانند همان موقع را بچشیم.

انشا دوم

مقدمه:

دید و بازدید در ایام نوروزی گذشته با امروز بسیار متفاوت است. آن زمان ها بیماری ای وجود نداشت، ویروس کرونایی وجود نداشت و به راحتی می توانستیم به منزل اقوام رفته و ساعت ها با آنها به خوش و بش بپردازیم. اما حالا که این ویروس منحوس آمده دیگر این امکان را از ما سلب کرده که به مانند گذشته این کار را انجام دهیم. حالا که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده شیوه دید و بازدیدها هم می بایست تغییر کند در غیر اینصورت آسیب های فراوانی به ما خواهد رساند.

بدنه انشا:

ویروس کرونا مدت هاست که شیوع پیدا کرده و هنوز هم برای آن واکسنی یافت نشده است. ما برای اینکه در برابر ویروس کرونا ایمن باشیم باید به برخی نکات بهداشتی عمل کنیم که یکی از این نکات عدم دید و بازدید از اقوام تا زمان از بین رفتن این ویروس می باشد. تا وقتی که بخواهیم سر جنگ با ویروس کرونا برداریم، این ویروس هم همچنان پر قدرت خواهد ماند و به حکم فرمایی خود در دنیا ادامه خواهد داد.

دید و بازدیدهای عید یکی از مواردی است که موجب تشدید ویروس کرونا خواهد شد. این مسئله باعث می شود که این ویروس راحت تر شیوع پیدا کرده و افراد زیادی را به خود مبتلا کند. اما چاره چیست؟ آیا با وجود این ویروس دیگر نباید دید و بازدیدی داشت؟ پاسخ بله است و می توان این کار را انجام داد منتهی می بایست شیوه دید و بازدیدهایمان را تغییر دهیم.

امروزه با گسترش فضای مجازی و پررنگ تر شدن نقش اینترنت در زندگی مردم، می توان از امکانات مختلف آن استفاده کرد که یکی از آنها تماس تصویری می باشد. کسانی که قصد دید و بازدید از اقوام شان را دارند نه تنها در ایام عید و نوروز بلکه در هر زمان دیگری که بخواهند می توانند با اقوام شان تماس تصویری برقرار کرده و به این شکل از حال یکدیگر جویا شوند.

یقیناً این نوع دید و بازدید نمی تواند برایمان جای دید و بازدید قبلی را پر کند اما همه ما باید با هم متحد شویم و از برخی لذت هایی که قبلا داشتیم دست بکشیم تا بتوانیم ویروس کرونا را شکست دهیم.

نتیجه گیری:

امروزه با هم ولی نه در کنار هم می توانیم در برابر ویروس کرونا پر قدرت تر عمل کنیم، پس باید هر چه می توانیم از میزان دید و بازدیدها بکاهیم و به روش هایی مانند تماس تصویری اکتفا کنیم تا در نهایت ویروس کرونا را از بین ببریم. قطعا اگر خلاف این را عمل کنیم، خود نقش قاتل خانواده مان را بازی کرده ایم چرا که می دانیم این ویروس از طریق همین دید و بازدیدهای ساده انتقال پیدا میکند اما با این حال این کار را انجام میدهیم و کرونا را نادیده می گیریم.

این بود تفاوت دید و بازدیدهای نوروزی در دوران قدیم و جدید که می توان آن را به دوران قبل از کرونا و بعد از کرونا هم شناخت.

انشا سوم

مقدمه:

دید و بازدیدهای عید نوروز در ایام گذشته تا به امروز تفاوت های بسیاری پیدا کرده اند. هر چه جلوتر می رویم گویی از مهر و علاقه ای که بین مردم وجود داشت کاسته می شود و دیگر کسی به مانند گذشته تمایل به این دید و بازدیدها ندارد. در ایام قدیم وقتی که عید میشد، افراد حتی به منازل فامیل های دور خود هم می رفتند و حال و احوال آنها را جویا میشدند اما امروزه گویی شرایط متفاوت شده و کسی رغبتی به انجام این کار ندارد.

بدنه انشا:

نمی دانم در گذشته چه عشقی میان ما در جریان بود، چه مسئله ای وجود داشت که باعث میشد اینقدر قلب هایمان به هم نزدیک بوده و با هم اتحاد داشته باشیم اما هر چه که بود دیگر زمان آن به پایان رسیده و این را می توان به راحتی در میان دید و بازدیدهای بسیار اندکی که در زمان عید نوروز با اقوام مان داریم مشاهده کنیم.

نمی گویم انسان ها قلب هایشان تیره و تار شده و عشق درون شان خشکیده اما می خواهم بگویم که هر چه هست میزان عشق و علاقه ای که الان نسبت به هم داریم در مقایسه با گذشته بسیار اندک است.

اما شاید خیلی از ما فراموش کرده ایم که کارهایی مانند همین دید و بازدیدها باعث می شود که طعم واقعی زندگی را بچشیم و لذت آن را درک کنیم. اگر اندکی به گذشته فکر کنیم و آن زمان ها را به یاد بیاوریم متوجه خواهیم شد که آن زمان چقدر زندگی ساده تر و راحت تر بود و چقدر ما نسبت به زندگی احساس بهتری داشتیم. اما هر چه که جلوتر رفتیم از میزان این احساس کمتر شد و این لذت گویی به فراموشی سپرده شد.

شاید هم انسان ها کم طاقت تر شده اند و شاید دیگر حال و حوصله ای که آن زمان داشتند را ندارند، برای این موضوع می توان هزاران شاید دیگر هم یافت اما در کنار همه این شایدها، این دید و بازدید ها روحیه انسان را دوچندان می کند و باعث احساس خوشحالی بسیار او خواهد شد. ما موجوداتی اجتماعی هستیم و به بودن در کنار هم نیاز داریم و این فاصله گرفتن ها ما را از ذات حقیقی مان دور می کند و باعث می شود که روز به روز به افسردگی و ناراحتی نزدیک و نزدیک تر شویم پس چه خوب که دوباره این رسم را به مانند گذشته با همان کیفیت به جا آوریم.

نتیجه گیری:

ما خودمان می توانیم این زنجیره را قطع کرده و دوباره همان حال و هوای قدیم را به وجود بیاوریم. دلیل هر چه که هست، حال کینه، کم شدن صبر و حوصله، نداشتن زمان و ... باید راه حلی مناسب و متناسب با آن یافت و این دید و بازدیدها را به جا آورد. علاوه بر این موضوع بد نیست که یادآوری کنیم این دید و بازدید ها جزو سنت ها، آداب و آیین رسم عید نوروز در کشور ماست و اگر ما این کار را نکنیم کم کم آداب و آیین کشورمان را هم فراموش کرده و آنها را نادیده خواهیم گرفت.

انشا چهارم

مقدمه:

من احساس میکنم دید و بازدیدهایی که امروزه در ایام نوروز میان مردم صورت میگیرد نسبت به سال های قبل بسیار تفاوت پیدا کرده. سال های قبل ما دسته جمعی به خانه اقوام خود می رفتیم و در آنجا به همنشینی و صحبت می پرداختیم اما امروزه دیگر خبری از آن جمعیت نیست و نهایتاً ما با خانواده درجه یک خود این کار را انجام خواهیم داد.

بدنه انشا:

مسائل زیادی می توانند موجب به وجود آمدن این اتفاق شوند که از جمله آنها می توان به افزایش مشکلات اقتصادی اشاره کرد که مردم به خاطر آن ترجیح می دهند دید و بازدیدها را کمتر نموده و با جمعیت کمتری هم به ملاقات اقوام خود بروند تا مبادا این مسئله برای آنها مشکلاتی در این زمینه به وجود بیاورد.

گرچه که در آن زمان هم مشکلاتی از قبیل مشکلات اقتصادی وجود داشت اما گویی آنجا قلب ها و دل های ما بود که اهمیت داشت نه چنین مشکلاتی. هر چه که زمان به جلوتر رفت گویی دل و قلب های ما هم از هم دور و دورتر شد تا حدی که شاید همان یک بار دید و بازدید با جمعیت اندک را هم قبول نکنیم و انجامش ندهیم.

جدای از این مسئله در گذشته آنقدر در بین مردم شور و اشتیاق عید وجود داشت که همین شور و اشتیاق آنها را به این دید و بازدیدها مشتاق میکرد. اما حالا گویی اشتیاق همه از عید کور شده و دیگر کسی نسبت به آن تمایلی ندارد. انگار حالا همه عید را جزو روزهای معمولی سال به حساب می آورند و به همین دلیل دیگر کسی میل و رغبتی ندارد که دید و بازدیدی هم از اقوام خود داشته باشد.

مسئله دیگری هم در این میان خود را نشان می دهد و آن هم این است که افراد منتظرند که ابتدا فامیل به دیدن آنها بیاید تا بعد آنها به منزل آنها بروند. گویی میان مردم غروری به وجود آمده که می بایست دفعه اول طرف مقابل برای دید و بازدید اقدام کند تا نفر بعدی آنها باشند. آن زمان ها خبری از این غرور نبود و مهم عشقی بود که میان مردم موج میزد و همین عشق کافی بود تا آنها به دید و بازدید هم در ایام عید بروند.

نتیجه گیری:

خب حالا که انشاهایی در مورد شیوه دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و امروز را با شما به اشتراک گذاشتیم، امیدواریم که از خواندن آنها لذت برده باشید و همچنین توانسته باشید از آنها استفاده ببرید. اگر متن و جملات انشاهایی که خواندید مطابق میل تان نبود به راحتی می توانید از آنها الگو گرفته و انشایی که خود می خواهید را بنویسید.


مطالب پیشنهادی توپ تاپ :

انشا در مورد عید نوروز با مقدمه و نتیجه

متن انگلیسی درباره فرهنگ ایران با ترجمه فارسیهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...