دلنوشته درباره خواهر و برادر

خواهر و برادر مهمترین قسمت زندگی هر کسی هستند. آنها مانند دوست همیشه کنارت هستند و هیچ وقت تنهایت نمی گذارند. وقتی که آنها حضور دارند، دل و قلبت قرص است چرا که می دانی مانند کوه پشتت هستند و با هر آنچه که در توان دارند از تو حمایت خواهند کرد. آنها قبل از اینکه خواهر و برادر باشند، نعمتی از سوی خدا هستند، نعمتی بی بدیل.

گاهی خواهر و برادر ها دوست دارند که بهم عشق شان را ابراز کنند و محبتی که در دل نسبت به هم دارند را به پای هم بریزند. این بار در این مطلب ما دلنوشته هایی آورده ایم که می توانید در آنها عشق به خواهر و عشق به برادر را بیابید. برای خواندن این دلنوشته های زیبا همراه ما باشید.

دلنوشته زیبا درباره خواهر برادر

دلنوشته در مورد خواهر

دلم برایش تنگ می شود! هر دقیقه، هر ثانیه و هر لحظه. نمی توانم نبودنش را تحمل کنم. خواهرم است، تمام وجود من است، تا پای جان دوستش دارم و عاشقش هستم. اون انیس و مونس من است، بزرگترین همدم و همراز من است. عاشقش هستم تا بی نهایت. به پای خواهرم حاضر جانم را بدهم، حاضرم کل زندگیم را فدا کنم، فقط او بخندد، فقط او خوشحال و شاد باشد، برای من همین کافیست.

********************

آنقدر خواهرم را دوست دارم که نمی توانم روی دوست داشتنم اندازه ای بگذارم. فکر میکنم تا بی نهایت، فکر می کنم تا بی انتها، میزان عشق به اون اینقدر است. مهم نیست که در دل او چه می گذرد، مهم نیست که مرا مانند عشق من به او دوست دارد یا نه، مهم این است که من آنقدر عاشق اویم که حتی اگر از من نفرت داشته باشد و حتی اگر به من پشت کند، من عاشقانه به سویش می روم، من عاشقانه عشقم را به پایش میریزم.

********************

خواهرکم مهربان ترین بخش زندگی من است. او با مهربانی هایش کاری می کند که دل پر دغدغه ام آرام بگیرد. در دل من آشوبیست، آشوبی که پایان ندارد، مسائل مختلف باعث و بانی این آشوب ها هستند. اما فقط کافیست خواهر را ببینم، با او حرف بزنم و مهربانی اش را به پایم بریزد. آن موقع فقط او، فقط مهربانی هایش تمام آشوبی که در دلم است را از بین خواهد برد، فقط او باعث و بانی آن می شود که دلم آرام گیرد.

********************

دوست دارم به گوش خواهرم برسانند که آنقدر دوستش دارم که نمی دانم اگر روزی نباشد، اگر روزی فراقش را احساس کنم، قرار است به من چه بگذرد. دوست دارم این را به گوشش برسانند تا همیشه در کنارم باشد، همیشه همدمم باشد، من به حضور او در زندگی ام محتاجم. کاش به گوشش برسانند و بگویند که خواهرت/برادرت زندگی اش به بودن توست پس هیچ وقت نرو، هیچ وقت تنهایش نگذار، بمان تا با بودنت به او حس زیبای زندگی را تلقین کنی.

********************

خواهرم زیباترین حسی است که می توانستم در زندگی احساسش کنم. آری من خواهرم را به مانند یک حس قلمداد می کنم. او حس زیباییست که وقتی به من میرسد تمام وجود مرا شور و شعف فرا میگیرد. خواهرم مانند حس زیباییست که وقتی به من میرسد، مرا در عشق خود لبریز می کند. من او را حس زیبایی قلمداد میکنم که تمام وجود مرا در بر می گیرد و در آن لحظه فقط و فقط به خودش اختصاص می دهد. وقتی خواهرم هست، هیچ حسی نه نفرت، نه کینه و نه غم در وجود نیست، آن لحظه فقط حس عشق خواهرانه اوست که در تمام وجودم لبریز می شود.

********************

خواهر جانم را حتی با جانم هم عوض نمی کنم. او برایم ارزشی حتی بیش از خودم دارد. وقتی که او هست دیگر چه نیازی به جان؟ اون می شود جان و جهان من، او می شود تمام دنیا و زندگی من. خواهرم را دوست دارم چون وقتی کنارم است من هم احساس بودن می کنم، احساس نفس کشیدن و زندگی کردن می کنم. او آنقدر مهربان است، آنقدر نرمخو است که حتی اگر بدترین موجود روی کره زمین باشی، درونت را از عشق لبریز می کند.

********************

گاهی با خدا به صحبت می پردازم. به او می گویم تو مرا با خواهرم خوشبخت کردی حالا به من بگو دیگران را چگونه خوشبخت می کنی؟ اگر دیگران بخواهند لذت را لمس کنند به آنها چه می دهی؟ من فکر میکنم چیزی فراتر از خواهر نباشد که بخواهد عشق و لذت را همزمان در وجود آدمی لبریز کند. او با بودنش و حرف زدن هایش آنقدر دلبری می کند، آن قدر خود را شیرین می کند که نمی توانی به چیزی دیگری با نام خوشبختی فکر کنی. تمام احساس خوشبختی من برای وجود خواهرم است.

********************

خدایا، هیچوقت خواهرم را از من نگیر. او تمام دارایی من است، او تمام وجود من است، این را بدان که اگر از من دور شود، اگر دیگر نباشد، من هم نیست و نابود خواهم شد. خدایا، یا میخواستی مرا این چنین وابسته به او نیافرینی و یا حالا که اینگونه آفریدی نمی توانی خواهرم را از من دور کنی و میان من و او فاصله بیندازی. حس میکنم روح من و او یکیست اما در دو بدن. اگر او را دور کنی، روح منم از جسمم پرواز می کند و برای همیشه می رود.

********************

شیرین ترین شیرینی دنیا خواهر است. او کامم را شیرین می کند، عشق درونم را بر می انگیزد و آنقدر به من خوبی می کند که گاهی به خود می آیم و می گویم آیا لایق این همه خوبی او هستم؟ آیا من لیاقت این همه خوش قلبی او را دارم؟ وقتی به قلب مهربانش می نگرم، از خود شرم میکنم که آیا من هم به اندازه او قلبی بزرگ و مهربان دارم که لیاقت این همه خوبی و مهربانی را داشته باشد؟ گاهی وقت ها حس میکنم خواهرم نه یک انسان خوش قلب بلکه یک فرشته است، یک فرشته که از سوی خدا مامور شده تا به زندگی من بیاید و به من نشان دهد و بفهماند که فرشته ها هم روی زمین زندگی می کنند.

********************

او مانند یک فرشته مهربان است، او با همان قلب پر از مهرش، با همان خنده های شیرین و نگاه پر از مهرش آنقدر به دلت می نشیند که دیگر نمی توانی از نگاه کردن به او و صحبت کردن با او دست بکشی. وقتی به تو نگاه می کند غرق در نگاه مهربانش می شوی و وقتی که با تو حرف میزند غرق در صحبت های دلبرانه اش می شوی. خواهر من یک فرشته است، او مانندی ندارد، از نظر من او زیباترین و بهترین مخلوق خداست.

********************

خدایا چه در وجود خواهرم آفریده ای که اینقدر به دل می نشیند؟ این موجود ظریف، مگر چقدر در درک کردن آدم ها توانایی دارد؟ مگر چقدر در فهمیدن آدم ها توانایی دارد؟ لازم نیست حرف دلم را به او بگویم، لازم نیست با او به سخن بنشینم، او حرف دلم را می فهمد و قبل از اینکه با او حرف بزنم در مورد چیزی که در دلم میگذرد با من شروع به صحبت می کند. او حتی اگر بدترین کار را هم کرده باشم آن قدر درکم می کند و آنقدر به من محبت می کند که من از همین محبت هایش شرمگین میشوم، شرمگین برای اینکه نکند لیاقت این همه خوبی اش را نداشته باشم. خدایا به راستی در وجود خواهرم چه آفریده ای؟

دلنوشته در مورد برادر

برادر است دیگر، گاهی با اخم هایش، گاهی با غیرتش، گاهی با اذیت کردن ها و سر به سر گذاشتن هایش، گاهی هم با دعواهای بی جا و مسخره بازی هایش می خواهد عشقش را به من نشان دهد، می خواهد مهری که در قلبش نسبت به من دارد را نشان دهد. شاید خودش نمی داند اما خواهرش آنقدر او را دوست دارد و آنقدر به او علاقه دارد که حتی اگر هیچ کدام از این کارها را هم نکند باز هم ذره ای از عشق و محبت او کاسته نمی شود.

********************

برادرم برایم در زندگی مانند تکیه گاهی امن و استوار است. وقتی که او می گوید نگران نباش همه چیز حل می شود، واقعا تمام نگرانی ها از دلم پر می کشند. او آنقدر مصرانه به دغدغه ای که دارم رسیدگی می کند که با تمام وجود به آرامش میرسم. گاهی حس می کنم او بیشتر از خود من نگرانم است، گاهی حس می کنم او بیشتر از خودم برای من و زندگی ام ارزش قائل است. اما کاش می دانست که من هم نسبت به او چنین حسی دارم، کاش بداند که من هم این چنین عاشقانه او را دوست دارم.

********************

نمی تواند دوستت دارم را به زبان بیاورد، نمی تواند جملات مهرآمیز را به زبان بیاورد، نمی تواند علاقه اش را با صحبت هایش برساند برای همین با عملش اینها را به من نشان می دهد. کاش بداند و این صحبت من به گوشش برسد که برادر جان، حتی اگر کاری نکنی، حتی اگر با من بد هم باشی باز هم عاشقانه دوستت دارم و باز هم همان مهر و علاقه همیشگی نسبت به تو در دل و قلبم جاریست.

********************

از نسبت های خونی که بگذریم، او درست مانند یک دوست و رفیق کنار من است و هیچوقت تنهایم نمی گذارد. در بهترین مراحل زندگی و سخت ترین مراحل زندگی حضور او را در کنارم احساس کردم و به بودنش به خودم غبطه خوردم. نمی دانم از مرامش است، نمی دانم از معرفتی که دارد است یا نمی دانم از قلب مهربانی که دارد است اما از هر چه هست فقط این را می دانم که کاری کرده که آنقدر او را دوست داشته باشم که برایش حتی از خود هم بگذرم.

********************

برادرم را بیشتر از خودم نباشد کمتر از خودم هم دوست ندارم. من حس میکنم خدا در ابتدا یک روح آفرید و بعد قسمتی از آن را در وجود برادرم و قسمت دیگر را در وجود من نهادینه کرد. آخر آنقدر به او وابسته ام، آنقدر جانم به جانش بسته است که حتی اگر زخمی کوچک بردارد، درد زخمی که او برداشته به جان من می افتد و حتی بیشتر از او درد می کشم. من آنقدر برادرم را دوست دارم که حاضرم تمام دردهای دنیا را به جان بخرم اما او همیشه صحیح و سالم باشد، همیشه لبخند به لب داشته باشد و همیشه برایم بماند.

********************

برادرم همه دارایی من از دنیاست. من هیچ چیز دیگری نمی خواهم، نه ثروتی، نه مالی و نه هیچ نعمتی، فقط برادرم باشد، برادرم حضور داشته باشد و از مهربانی قلبش مرا بی بهره نگذارد. او زیباترین، بهترین و خاص ترین مخلوق خداست و من به مانند او را هیچوقت در زندگی ندیده ام. شاید برای همین است که وقتی او را دارم نیاز به هیچ چیز دیگری ندارم چون او بزرگترین دارایی و بزرگترین نعمتی است که می توانم داشته باشم.

********************

بهترین قسمت زندگی مرا جستجو کنند، به برادرم خواهند رسید. زیباترین و بهترین خاطره ها که در زندگی ام رقم خوردند همگی وجه ای مشترک دارند و وجه مشترک آنها این است که برادرم در تمام این خاطرات حضور دارد. کاش بداند که چقدر برایم عزیز است. کاش یکی به گوشش برساند که برادر جان اگر می خواهی من خوشبخت باشم، اگر می خواهی لبخند به لب داشته باشم و از هر ثانیه از زندگیم خاطراتی خوش بسازم پس در کنارم باش چرا که خوش بودن من به حضور تو بند است.

********************

اگر قلبم را مانند یک قصر بدانم، بدون شک برادرم پادشاه این قصر است. او در بالاترین، بهترین و زیباترین قسمت این قصر پادشاهی می کند. کاش این حرفم را بشنود که برادر جان، بدان که هیچ کس در این قصر رقیب تو نیست، هیچ کس نمی تواند جای تو را بگیرد و تو همیشه پادشاه این قلب خواهی بود و این را بدان که هیچ وقت هم جانشینی نخواهی داشت. می خواهم تمام قلبم را به تو اختصاص دهم.

********************

حتی وقتی که کنارم هست باز هم دلم برایش تنگ می شود. خدا مهری از برادرم در وجود من آفریده که بی بدیل است که حتی وقتی که به من محبت می کند و از مهربانی اش بی بهره ام نمی گذارد باز هم گویی این مهربانی کردن ها و محبت کردن ها کم هستند. چه کنم، وجودم وابسته به وجود او شده و قلبم فقط مهر و عشق او را می طلبد. برادرم تمام دارایی من از دنیاست، پس دنیا و مردم باید حق بدهند که من به دارایی ام وابسته باشم و تمام وجودم وصل به آن باشد.

********************

خدا خواست که من خوشبخت باشم، پس به من مال و اموال فراوان و آن چنانی نداد، به من موقعیت خوب و آن چنانی نداد، او فقط برادری داد که بهترین برادر دنیاست و من چه خوب با این برادر خوشبختی را تجربه کردم. خدا خوب میداند به بندگانش چه چیزی بدهد تا آنها با تمام وجود خوشحال و شاد باشند برای همین هم به من برادرم را داد چرا که می دانست با وجود بردارم من غرق در خوشبختی، آرامش و لذت می شوم.


در ادامه تماشا کنید :

عشق یعنی خواهر و برادر (آلبوم تصاویر)

آلبوم عکس نوشته های زیبا درباره ی خواهر 2019 جدید

متن‌های زیبا در مورد دوست داشتن خواهر زاده (2)

متن در مورد دوست داشتن خواهر + عکس نوشته (4)

متن در مورد دوست داشتن برادر + عکس نوشته (2)

آلبوم عکس نوشته های عشق به خواهر (3)هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...