متن زیبا در مورد طلب بخشش از امام حسین (ع)

وقتی که از گناهانت در اوج ناامیدی هستی، وقتی که حس میکنی هیچ امیدی نمانده تا خدا تو را ببخشد، وقتی که درونت غمیست که مدام یادآوری میکند غرق در گناه هستی، به امام حسین پناه ببر، از او بخواه تا تو را ببخشد. او می تواند با بخشش شفاعتت را نزد خدا برد و اینگونه خدا هم امید بخشش را در دلت قرار خواهد داد.

در این متن متن هایی آورده ایم که با آنها می توانید با امام حسین علیه السلام درد و دل کنید و از او طلب بخشش نمایید. درست است که بخشنده اصلی خداست اما وقتی به حرم امام حسین می روید یا حتی از دور می خواهید دلتان را آرام کنید، این حرف ها و این جملات می توانند مسکنی بر دل بی قرارتان باشند. همراه ما در ادامه باشید.

متن برای طلب بخشش در زندگی از امام حسین

یا امام حسین مرا ببخش که در زندگی مسیر تو را در پیش نگرفتم و راه تو را ادامه ندادم. به یاد دارم که در کودکی آرزو داشتم که راهم امام حسینی باشد، هدفم امام حسینی باشد اما اکنون حس میکنم که به هیچ یک از خواسته های کودکی ام عمل نکرده ام. به پای اشتباهاتم مرا ببخش.

***************************

یا امام حسین تو برای راه دین و راه زندگی از خود گذشتگی و خود را فدای هدفت کردی. مرا ببخش اگر نتوانستم در مسیر هدف تو قدم بگذارم، مرا ببخش که نتوانستم به وظیفه انسان بودنم عمل کنم.

***************************

امام حسین علیه السلام دین اسلام را زنده نگه داشت و گویی به آن جانی دوباره بخشید. وقتی خوب به بازی روزگار مینگرم، میبینم که هر کدام از ما جانشین های امام حسین هستیم و هر یک وظیفه مخصوص به خود را برای حفظ و نگهداری دین داریم. اما کدام یک از ما تاکنون توانسته ایم به این وظیفه عمل کنیم؟ گاهی از خود کینه میکنم و در پیشگاه امام حسین علیه السلام شرمسار میشوم که چرا نتوانسته ام آن چنان که باید برای دینم کاری کنم. امام حسین شرمنده ام.

***************************

با خود فکر میکنم که اگر راهم امام حسینی بود پس چرا اکنون در باتلاق زندگی گرفتار شده ام؟ چرا نتوانسته ام مشکلات پیش رویم را برطرف و موانع را حذف کنم؟ با خود می اندیشم که کجا را اشتباه کرده ام؟ کجا کس دیگری را به غیر از حسین الگو و چراغ راه خود در تاریکی در نظر گرفته ام؟ یا حسین ببخش که تاکنون نتوانستم قدم در مسیر تو بگذارم.

***************************

یا حسین به پای آزادگی ات، به پای مظلومیتت و به پای خونی که در راه اسلام ریختی مرا ببخش. دستان من بعد از خدا به طلب یاری به سوی دامان توست. مرحمتت را ازمن دریغ نکن که با مرحمت تو و لطف و عنایت خداست که آرامشی دو چندان وارد زندگی من خواهد شد.

***************************

امام سوم ما شیعیان شهادتی غریبانه داشت، شهادتی مظلومانه داشت. سر از تن او جدا کردند و بر سر نیزه ها بردند. این امام شهید اسوه دین اسلام است. امام حسین علیه السلام چراغ راه دین اسلام است و اگر او نبود قطعا دین در بیراهه گم میگشت. یا حسین مظلوم ما را برای گناهانی که ما را به مسیر اشتباه و نادرست میبرند ببخشا و در پناه لطف و عنایتت کاری کن که همه ما به درگاه خداوند نائل شویم.

***************************

یا حسین مسیر بندگی را به ما بندگان خطاکار نشان بده. ما همه تشنه راه درست و محبت تو هستیم. یا حسین مظلوم تو دستی از دستان خداوند هستی که می توانی ما را به سوی نور هدایت کنی و از تاریکی ها برهانی. ما را از شر هر چه وسوسه گر و حیله گر است رهایی بخش و در مسیر درست جای بده.

***************************

حسین درس معرفت است، درس آزادگیست، درس شجاعت است. حال چطور می توانم زمانی که چنین امامی دارم، چنین پیشوایی دارم در مسیر نادرست قدم بگذارم؟ چطور می توانم خطا کنم و چشم بر روی خطایم ببندم؟ یا حسین به خاطر تمام اشتباهاتی که تا قبل از شناخت تو داشتم ام مرا ببخش و مرا جزو آن دسته از مومنینی قرار ده که قرار است همنشین تو در بهشت ابدی خداوند باشد.

***************************

یا حسین وقتی که زندگی هر روز به من دلیلی برای خطا و گناه می دهد تو که امام من هستی، تو که پیشوای من هستی، به من دلیلی برای ادامه مسیر درست بده. هیچگاه نمیخواهم از مسیر حق خارج شوم اما حیله های شیطان گاهی چنان وسوسه گر است که صالح ترین بندگان در دام خواهند افتاد. یا امام مظلوم مرا به خاطر تمام حیله هایی که در‌ آنها گیر کرده ام ببخش و هر روز به من دلیلی نشان ده تا در مسیر درست قدم بردارم.

***************************

یا امام حسین اگر دست یاری ات در زندگی همراه من باشد از هیچ نخواهم ترسید. مرا ببخش اگر تاکنون هراس داشتم، اگر تاکنون شکی به دل راه داده بودم، اگر تاکنون نتوانسته بودم حق بندگی را برای خدا به درستی به جای آورم. از این به بعد به خود، خدای خود و به تو یقین کامل خواهم داشت! از خود به این جهت که در مسیر درست باقی میمانم، از تو به این جهت که مرا بخشیده و هدایت میکنی و از خدا از این جهت که درهای بخشش و مهربانی اش را به سوی نخواهد بست.

***************************

یقیناً اگر امام حسین چراغ راه من در زندگی باشد هیچ چیز نمی تواند مرا به بیراهه هدایت کند. یا امام حسین ببخش اگر نتوانستم یا نخواستم که تاکنون از نور هدایتت بهره مند گردم. از این به بعد میخواهم امام حسینی باشم، میخواهم زندگیم را امام حسینی کنم و همانطور باشم که تو میخواهی.

***************************

یا سالار شهیدان می توانی برای من هم سالار شوی و از گناهانم درگذری؟ من در پیشگاه تو خجالت میکشم. از تو میخواهم که دست یاریگرت را به سویم دراز کنی تا در سرای آخرت رویی داشته باشم تا در پیشگاه خداوند سر بلند کنم. یقیناً وقتی تو هدایتگر انسان در زندگی باشی، خداوند نگاه لطفش را به بنده اش خواهد داشت.

***************************

یا امام حسین از مظلومیتت هر چه بگویم کم گفته ام. تو حال مظلومان را خوب درک میکنی. اکنون به مانند انسانی مظلوم در میان دریایی از گناهان غوطه ور هستم. مرا از غرق شدن در این گناهان نجات بخش باش و در خشکی سعادت قرارم ده. میدانم که اگر این کار را کنی دیگر هیچوقت نمی گذارم تنم به گناهان خیس گردد. یا امام مظلوم یاریگرم باش.

***************************

امام حسین جانم نمی دانم چرا حتی با اینکه به حَرَمَت نیامده ام اما حس میکنم به من نزدیکی، حس میکنم نگاهت به من هم هست و حس میکنم که مرا نادیده نمیگیری. یا امام حسین پس چرا من به این سادگی نادیده ات گرفتم؟ چرا فراموشت کردم و به وقت گناهان از یاد بردمت؟ مرا ببخش که این به پای ذات خطا کار من است.

***************************

وقتی امام حسین علیه السلام وکیل تو در دادگاه خداوند باشد، شک نکن که برنده این دادگاه تو خواهی بود. اما قبل از ‌آن باید مطمئن شوی که امام حسین وکالتت را بر عهده میگیرد. هر کار خوبی می توانی انجام بده، بابت گناهانت از او طلب بخشش کن و از او بخواه تا واسطه ات با خدا برای آمرزش باشد. اینگونه او می تواند وکیل تو شود و تو در پیشگاه خداوند پیروز میدان باشی.

متن برای طلب بخشش از گناهان از امام حسین

زیاد گناه کرده ام، زیاد جاهل بوده ام، حماقت جزو جدا نشدنی زندگی من بود اما می خواهم تغییر کنم، می خواهم همانی شوم که میخواهی. یا امام حسین چشمانم به دستان مرحمت گر توست. میدانم که اگر در زمره یاران تو قرار گیرم، خداوند بخش بزرگی از این گناهان را میبخشد. پس مرا ببخش که خدا هم بخشنده من باشد.

***************************

یا حسین به سویت آمده ام تا مرا ببخشی. آرزویم شده، امیدم شده، تمام خواسته ام شده تا مطمئن شوم که زندگی ام را در سایه مهربانی تو میگذرانم.

***************************

در پیشگاه خدا غرور چه معنا دارد؟ در پیشگاه امام حسین غرور چه معنا دارد؟ میخواهم زانو بزنم، تعظیم کنم و با تمام وجود طلب بخشش نمایم. طلب بخشش برای تمام گناهانی که دانسته و ندانسته به آنها مرتکب شدم. یا امام حسین مرا ببخش که بخشش تو دلم را آرام میکند که خدا هم مرا خواهد بخشید.

***************************

یا امام حسین تا آنقدر رئوف و مهربان بودی که از وجود خویش برای راه اسلام گذشتی. حالا که اینقدر مهربانی را خوب آموخته ای، می توانی در حق من هم مهربانی کنی و از گناهانی که کرده ام نزد خدا شفاعتم کنی؟ تو مرا ببخش و شفاعتم را بر عهده گیر. قول میدهم بنده خوبی باشم، قول میدهم بنده ای امام حسینی باشم.

***************************

میخواهم از این به بعد تمام زندگی ام را وقف امام حسین کنم اما از او یک خواسته دارم. یا سیدالشهدا مرا ببخش. تاکنون تمام زندگی ام در ظلمت و تاریکی گذشت و با وجود توست که نور ایمان به تمام این ظلمت تابیده. حال میخواهم این ظلمت را کامل از بین ببرم و به روشنایی تبدیل نمایم. برای این کار نیازمنده نگاه مهربان تو و بخششت هستم. مرا ببخش و نور را به زندگی ام وارد کن.

***************************

از هیچکس نمی خواهم شفاعتم را نزد خدا بَرَد جز امام حسین. یقین دارم که وقتی امام حسین در پیشگاه خدا شفاعتم را کند، خدا سند بخشش را بر گردنم خواهد انداخت. یا امام حسین از تو طلب بخشش میکنم و میخواهم شفاعتم کنی که به شفاعتت محتاجم. آمین.

***************************

وقتی که غرق در گناهان میشدم، لذت شان را با تمام وجود میچشیدم اما حس نمیکردم که این لذت ها گذراست و روزی قرار است برای تمام آنها جواب بدهم. اکنون به این نتیجه رسیده ام اما حس میکنم به خدا بدهکارم و این بدهکاری برای زندگی ای هست که به من داده و من آن را بیهوده تلف کرده ام. یا امام حسین، می شود شفاعتم را نزد خدا ببری؟ می شود از خدا ببخشش مرا طلب کنی؟

***************************

آنقدر گناهانم در نظرم زشت و زننده هستن که برایم رویی نمانده تا از خدا طلب بخشش کنم. برای همین نزدت آمده ام. یا امام حسین تو آبروی مرا بخر، میدانم که‌ برایت آبروی مومن از هر چیزی مهم تر است، من خود را مومن می دانم چون تو در اوج ناامیدی به ذهنم آمدی و امید دل خسته ام شدی. از تو میخواهم از خدا بخواهی مرا ببخشد تا یک مومن کامل و واقعی شوم و در مسیر ایمان راستین قدم گذارم.

***************************

امام حسین را منشا تمام خوبی ها میدانم. خوبی ها از او آغاز می شود و از آنجا که با شهامتش نامش ماندگار شد و این شهامت به او زندگی جاوادنه در این دنیا بخشید، میدانم که تا ابد خوبی هایش قطع نخواهد شد و ادامه خواهد داشت. حال به پای تمام این خوبی ها از او میخواهم که مرا هم خوب کند، مرا هم ببخشد و مرا هم در ردیف یاران خود قرار دهد. می دانم که اکنون لیاقتش را ندارم اما همین خوبی ها سنگ را تغییر میدهد چه برسد به من که انسانم و قلبی در وجودم می تپد.

***************************

وجود و قلبم را به امام حسین گره میزنم و از او میخواهم که مرا ببخشد. درست است که زندگی ام غرق در گناه شده و درست است که ریشه ایمان در دلم خشکیده اما میخواهم هم قلب و هم وجودم را به امام حسین گره بزنم تا دوباره این ریشه جان بگیرد و زندگی ام را زیبا کند.

***************************

یا حسین مظلوم، گناهانم از من بنده ای مظلوم ساخته؛ بنده ای که سرش به سنگ پشیمانی خورده و جای زخم این سنگ جز بخشش تو هیچ مرهمی ندارد. مرا ببخش که اگر ببخشی مرهمی بر تمام پشیمانی هایم می گذاری و از این به بعد من هم سعی خواهم کرد که بنده ای خوب و شایسته برای خداوند باشم.

***************************

میگویند امام سوم ما هستی، نامت پرآوازه شده، داستان شهامتت را همه شنیده اند و همه می دانند که شهادتت چه درس بزرگی برای آدمیان بود. حال به پای این همه غرور و افتخار، من بنده بی عزت را میبخشی؟ یا امام حسین من بنده ای ضعیف النفس در پیشگاه خداوند بودم و حال آمده ام تا تو مرا ببخشی و شفاعتم کنی. آیا این کار را میکنی؟

***************************

حرف هایی که قرار است بزنم حرف های قلبم هستند نه زبانم. این حرف ها از درون قلبم به پا میخیزند و گویی حال قلبم است که با تو حرف میزند. یا امام حسین مرا ببخش، تا کنون مسیر نادرست را در پیش گرفته بودم اما از حالا به بعد میخواهم متفاوت باشم، میخواهم در مسیری که تو در‌ آن بودی قدم بگذارم. می دانم که به اندازه تو نمی شوم اما این را هم میدانم که بخشش خدا بی انتهاست و می تواند هر یک از بندگان را که بخواهد ببخشد. من قبل از بخشش خدا به نزد تو آمده ام تا تو مرا ببخشی و شفاعتم را نزد خدا ببری؛ میدانم که اینگونه خداوند هم این بنده سراپا تقصیر را خواهد بخشید.


سایر مطالب پرطرفدار :

متن های زیبای حلالیت طلبیدن برای سفر به کربلا

مجموعه متن زیبا در مورد بخشش خدا

عکس و متن زیبا از خدا (18 تصویر با کیفیت بالا)


1 نظر

  1. نصیحت کنندهنصیحت کنندهsays:

    چی؟!!!!!! یاحسین منو ببخش امام حسین چه کاره اس برا بخشیدن یا نبخشیدن لا اله الا الله این شرکیات و کفریات چیه خدا پس چه کاره است تو مسلمون نیستی یه بار تو عمرت قرآن نخوندی امام حسین منو ببخش استغفرالله العظیم خدا هدایتت کنه برا اینکه گناهات بیشتر نشه اینارو پاککن وتوبه کن این خزعبلات و چرندیات پاک کن