متن درباره مسخره شدن

گاهی انسان ها دیگران را مورد تمسخر قرار می دهند تا فقط در دورهمی های خود شاد باشند و با دوستان و آشنایان خود بخندند. آیا آن ها نمی دانند که مسخره شدن آن هم در جمع چه تبعاتی دارد؟!!! باید به حال این آدم ها تأسف خورد که بویی از انسانیت هم نبرده اند. خداوند سخت مسخره کنندگان را کیفر می کند.

******************************

همیشه در طول زندگی خود استرس این را داشتم که در جمع حاضر شوم. چرا که اعتماد به نفس کافی را برای ورود به جمع و مسخره شدن در میان آن ها نداشتم. انگار آدم های این دوره زمانه هیچ سوژه ای برای حرف زدن جزء مسخره کردن دیگران ندارند.

******************************

نمی دانم چرا بعضی از آدم ها دست از مسخره کردن برنمی دارند. در زندگی انقدر همدیگر را مسخره کرده اند تا دورهمی های خود شاد و خندان شوند که انگار عادت کرده اند به مسخره کردن و یک سری هم انگار به مسخره شدن عادت کرده اند و خود را دلقک می پندارند که هیچ اعتراضی نمی کنند.

******************************

خداوند مسخره کنندگان را دوست ندارد. صریح تر از این آیه در قرآن وجود ندارد. ولی نمی دانم چرا بعضی از مردم هنوز هم به مسخره کردن دیگران روی می آورند و دوست دارند مسخره شدن بقیه را ببینند و سوژه قهقهه های دوستانه خود را فراهم کنند. آی آدم ها از مسخره کردن دیگران خسته نشدید؟!!!!

******************************

مسخره شدن در جمع به گونه ای یک فرد را زمین می کوبد و آبروی او را می برد که حتی ممکن است برای همیشه تصمیم به انزوا و دوری از دیگران بگیرد. آی کسانی که تمام فکر و ذهن شما مسخره کردن دیگران شده است؛ هیچ فکر کرده اید که با مسخره شدن یک فرد چه عذاب روحی و آسیب های روح و روانی به او وارد می کنید؟!!!

******************************

اگر ما انسان ها یاد بگیریم که همان قدر که خودمان مسخره می شویم؛ ناراحت و افسرده می شویم؛ اگر دیگران را هم مسخره کنیم به همان قدر و حتی بیشتر از آن افسرده می شوند؛ هیچ گاه به مسخره کردن دیگران روی می آوردیم.

******************************

هر خنده ای بر لب شایسته و بایسته آدم ها نیست. گاهی اوقات یک لبخند فقط یک تبسم ساده توأم با مهربانی است. ولی گاهی اوقات نه باید از خنده دیگران ترسید. چرا که خنده آن ها برای تمسخر دیگران و دیدن حالت مسخره شدن دیگران است. از این خنده های تمسخرآمیز باید ترسید.

******************************

همیشه دلم به حال آن آدم های مظلوم و ساده لوحی می سوزد که مورد مسخره شدن دیگران قرار می گیرند. نمی دانم چرا بعضی از مردم اصلا مراعات حال بقیه را نمی کنند و تا یک آدم ضعیف و ساده لوح را می بینند؛ شروع به مسخره کردن آن می کنند.

******************************

ای کسانی که دیگران را مسخره می کنید و دور همی می خندید؛ هرگز تصور نکنید که با این کار شما یک قهرمان هستید و زور و بازوی خود را به رخ همه می کشید. اتفاقا کاملا برعکس شما ضعیف ترین افراد روی زمین هستید که فقط زور و بازویتان به افراد ضعیف و ساده لوح می رسد و آن ها را مسخره می کنید.

******************************

اگر مردم بدانند که سزای مسخره کردن دیگران چه سخت کیفری است آیا باز هم کسی روی زمین هست که دیگران را مسخره کند؟!!!! کاش آدم ها این را بدانند که آخرتی هم هست و خداوند سخت تمسخر کنندگان را کیفر می کند.

******************************

هیچ گاه برای خودشیرینی خود سعی کنید تا مسخره شدن دیگران را ببینید و با دوستان و آشنایان خود به تصور خودتان شادی کنید و بخندید. باید بدانید که سزای شما آتش جهنم است و در سرای آخرت سزای اعمال زشت و پلید خود را در این دنیای پست خواهید دید.

******************************

مسخره شدن در جمع آدم ها را منزوی می کند و اعتماد به نفس و غرور آن ها را می شکند. اگر شأن و شخصیت دیگران و در وهله نخست شخصیت خودتان برای شما مهم است؛ دست از مسخره کردن دیگران بردارید و هیچ گاه سعی نکنید دیگران را به سخره بگیرید.

******************************

اگر در یک جمعی مورد مسخره دیگران قرار گرفتید؛ همیشه تظاهر به ضعف نکنید و به دیگران اجازه مسخره کردن ندهید. گاهی باید انقدر جلوی دیگران محکم ایستاد و جواب آن ها را قاطعانه داد که دیگر به خود اجازه مسخره کردن دیگران را ندهند.

******************************

به جای آنکه از مسخره شدن در جمع افسوس بخورید و اعتماد به نفس خود را در جمع از دست بدهید؛ بهتر است آنقدر اطلاعات خود را در تمامی مسائل روز و مهم کامل کنید و انقدر خود را در تمامی زمینه ها قوی جلوه دهید که بهایی به مسخره کردن دیگران ندهید و کسی نباشد که بخواهد شما را در جمعی مورد تمسخر قرار دهد.

******************************

این کاملا دست توست که به دیگران اجازه مسخره شدن یا مسخره نشدن را بدهی. اگر تو خودت آنقدر جسور باشی و یا تظاهر به جسارت را کنی که دیگران اجازه ورود به حریم شخصی تو ندهند.

******************************

تمسخر یکی از صفات پلید و زشتی است که برخی آدم ها آن را هنگام شوخی کردن با دوست و آشنایان خود به کار می گیرند و موجبات مسخره شدن دوست و رفیق خود را در جمع فراهم می کنند. بی آنکه بدانند که مسخره کردن دیگران در جمع چقدر تبعات سنگینی دارد.

******************************

ادعای زورگویی و قوی بودن به این است که با هم سن و سال خود و هم هیکل خود بگومگو کنی نه اینکه افراد پایین دست خود را مورد تمسخر قرار دهی و آن ها را به خاطر جثه و هیکلی نحیفی که دارند مسخره کنی.

******************************

کاش عقل آدم ها به جایی دقیقا در همان مکان اصلی خویش باشد نه اینکه در چشم آن ها باشد و آدم ها را با چشم و ظاهر آن ها قضاوت کنند. همه کسانی که روزی آن ها را مسخره می کردید؛ چه به خاطر قیافه و ظاهر فرد مقابل و چه به خاطر هیکل خیلی لاغر یا چاق آن ها و جه به خاطر هر مشکل ظاهربینانه دیگری باشد؛ درست نیست. باید به باطن آن ها نگاه کرد.

******************************

خیلی از افراد کوتوله یا کچل یا هر فرد دیگری که شما فکر می کنید نقصی دارند و مانند انسان های عادی نیستند؛ در زمینه های دیگری استعداد دارند و توان آن ها خیلی بیشتر از حتی شماست. پس دست از مسخره کردن دیگران بردارید.

******************************

دوره مسخره کردن دیگران به پایان رسیده است و مهلت آن دیگر قابل تمدید نیست. نمی دانم چرا در این دوره باز هم هستند کسانی که به فکر مسخره کردن دیگران هستند. اینکه آن ها هنوز نمی دانند مسخره شدن هر فردی به ویژه در جمع چه تبعاتی دارد؟!!!! واقعا برای من قابل درک نیست.

******************************

گاهی با یک مسخره شدن در جمع و ضایع شدن یک فرد آنقدر بلایی سر آن فرد می آید و ضربه روحی به او آسیب هایی وارد می سازد که حتی همان فرد مسخره کننده هم از کرده خویش پشیمان می شود. چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی؟!!!! کاش پیش از مسخره کردن دیگران تصور کنیم که خودمان در مجلس فامیلی و دوستانه مسخره شده ایم. آیا باز هم جایی برای فکر کردن هست؟!!!! به خودمان بیاییم و مسخره کردن را رها کنیم.

******************************

واقعا جای تأسف دارد که دختری به خاطر پوشیدن چادر و رعایت حجاب اسلامی در کشوری اسلامی و مسلمان نشین مورد تمسخر قرار گیرد. نمی دانم چرا بعضی از کوته فکران این گونه فکر می کنند که باید دختران چادری را به باد سخره بگیرند؟!!!!

******************************

همیشه باید در زندگی فقط ذهن و اندیشه خویش را به زندگی خود معطوف ساخته و وارد زندگی دیگران نشویم. سرک کشیدن در زندگی دیگران و مسخره کردن دیگران کاری بس ناپسند است و زشت.

******************************

اینکه ما انسان ها چقدر توانایی داریم و چقدر ضعف داریم مهم نیست. مهم این است که اگر توانایی ما بر دیگران بیشتر است؛ نباید خودمان را بالاتر از آن ها تصور کرده و آن ها را به باد سخره بگیریم و اگر ما از دیگران ضعیف تر هستیم؛ ضمن اینکه نباید به دیگران اجازه ورود به حریم شخصی خویش را بدهیم؛ باید خودمان را قویتر جلوه داده و در برابر مسخره شدن از خود مقاومت نشان دهیم.

******************************

از بس که از دست دیگران مسخره شده ام و از زبان آن ها به زجر و ضجه افتاده ام؛ دوست دارم در دشتی پهناور تک و تنها به دور از همه آدم ها زندگی کنم تا هیچ گاه دیگر در برابر مسخره های دیگران قرار نگیرم.

******************************

همان طور که مسخره کردن دیگران بسیار عمل شنیع و زشتی به شمار می آید؛ مسخره شدن هم می تواند تبعات خودش را داشته باشد. شما اگر به دیگران اجازه دهید که به راحتی هر حرفی را بر زبان بیاورند و شما را مسخره کنند؛ کم کم شأن و شخصیت خودتان را زیر سوال می برید. پس نسبت به مسخره شدن محکم ایستاده و حاضر جواب باشید.

******************************

وقتی در تیررس نگاه های تمسخر آمیز دیگران قرار می گیری؛ باید منتظر آماج مسخره ها و نیشخند ها و نیش زبان های آن ها هم قرار گیری. هر چقدر این روزها از آدم ها بیشتر فاصله بگیری؛ می توانی زندگی آرامش بخش و بهتری در پیش رو داشته باشی.

******************************

ظاهر هیچ کس در همان نگاه اول شاید نشان ندهد که آن ها چه انسان های پلیدی هستند. گاهی گرگ لباس بره می پوشد و خود را در لباسی زیبا نمایان می سازد. انسان های امروزی هم این گونه هستند. در ظاهر کمی آرام، صبور و حتی مهربان و به قول خودشان شوخ طبع و خوش صحبت هستند. اما همین که پای صحبت آن ها می نشینی؛ شروع به مسخره کردن دیگران و غیبت آن ها می کنند. از این آدم ها باید دوری کرد هر چند که همنشینی با آن ها سبب خوشحال شدن موقتی شما گردد.

******************************

انسان ها با مسخره کردن دیگران دیوار مهربانی ها را خط خطی کردند تا دیگر اثری از مهربانی و صفا و صمیمیت در این دنیا باقی نماند. بیایید دیوار مهربانی های قلب خود را با خوبی کردن به دیگران زیبا جلوه دهیم تا مورد لطف و محبت خدا قرار گیریم.

******************************

آدم ها قلب های رئوفی دارند. آن ها را مسخره کنید. قلب های بعضی از این افراد به قدری ظریف و پاک هست که با کوچکترین مسخره ای به درد می آیند و تیر می کشند. کاش پا روی قلب این آدم ها نگذاریم و انقدر راحت برای شوخی کردن و خندیدن یا گذراندن وقت قلب های دیگران را نشکنیم.

******************************

مسخره نکن تا مسخرت نکنند. این قانون طبیعت است. اگر تو به حقوق دیگران اهمیت قائل شوی و شخصیت آن ها را له نکنی؛ آن ها هم به تو احترام می گذارند و شخصیت تو را بالا می برند.

******************************

اگر شما به عنوان پدر و مادر یا بزرگتر در برابر کودکان و فرزندان خویش خیلی راحت دیگران را مسخره می کنید؛ هیچ انتظاری نباید داشته باشید که کودکتان هم دوستان خود را مسخره نکند یا مورد مسخره دیگران واقع نشود.

******************************

خداوندا تو که می دانی من دوست ندارم در مکان هایی قرار گیرم که به راحتی دیگران را مسخره می کنند. اگر امروز گوشه نشینی و عزلت را پیشه ساخته ام؛ دلیل بر این نیست که به صله رحم اهمیتی نمی دهم. می خواهم این سنت اشتباه مسخره کردن را با نبود خودم در جمع ریشه کن سازم.

******************************

نمی دانم چطور بعضی آدم ها به خود اجازه می دهند که به راحتی دیگران را مسخره کنند و مسخره شدن افرادی را در پهنه این زندگی ببینند که آن ها هم همچون دیگران آدم هستند و دل دارند. هرگز به این فکر نمی کنند که آه این افراد زندگی آن ها را نابود خواهد ساخت؟!!!!

******************************

آدم های این دوره و زمانه انسان های عجیبی هستند. همگی به ضرس قاطع می دانند که سیگار ضرر دارد و حتی روی خود پاکت سیگار هم درج شده است که سرطان زاست ولی باز سیگار می کشند. می دانند که مسخره کردن دیگران کاری ناپسند است؛ ولی باز دوست دارند که مسخره شدن دیگران را ببینند و قهقهه بزنند. شگفتا از این آدم ها.

******************************

همه آن هایی که روزی در دوران کودکی مسخره شدند و دیگران آن ها را مورد تمسخر قرار می دادند؛ امروز مهندس و دکتر شده اند و شاگرد و بیمارشان همان افرادی هستند که روزی آن ها را مسخره می کردند. حالا چه کسی باید مسخره شود؟!!!!

******************************

دیگر خسته شدم از این آدم های امروزی که تا کسی را می بینند برای خواسته دل خود و برای شادی های زودگذر زود انگشت اشاره خود را به سمت دیگری نشانه می گیرند و او را مورد تمسخر خویش قرار می دهند. کاش ریشه مسخره کردن و مسخره شدن برای همیشه بریده شود تا دیگر کسی دیگری را تمسخر نکند.


مطالب پیشنهادی :

متن های تیکه دار و کوبنده به دخترا

مجموعه متن کنایه دار و سنگین به دوست

آلبوم عکس نوشته خنده دار برای پروفایل و استوری


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...