نمونه متن درخواست رفع توقیف خودرو

منظور تمرکز بر متن و رعایت احترام یکی از مواردی است که لازم است تا فرد در زمان نگارش متن درخواست رفع توقیف خودرو به آن توجه کند.  در صورتی که فرد بتواند این درخواست را با استفاده از نرم افزار ورد یا ماشین تایپ آماده کند قادر خواهد بود تا به زیبایی و آراستگی متن نیز بیفزاید.

اصولاً هر یک از درخواست هایی که به دلایل مختلفی برای ادارات کشور نوشته می شود باید دارای محتوا و متن مناسبی باشد. بدین منظور لازم است تا قواعد و اصولی از طرف نگارنده متن رعایت شود نامه هایی از قبیل درخواست انشعاب برق،  درخواست انشعاب آب یا صدور دسته چک و نیز متن درخواست رفع توقیف خودرو فقط یک جنبه از کارهایی است که فرد در زمان درخواست باید رعایت کند.

به عبارت دیگر زمانی که یک درخواست فاقد شیوایی و گیرایی لازم باشد از این نظر که شاید در مدت زمان کمتری به آن ترتیب اثر داده شود تاثیر خواهد نهاد.  باید نگارنده به این نکته توجه داشته باشد که لازم است تا موضوع یا فحوای کلام خود را در کمترین کلمات ممکن و با رساترین واژگانی که در اختیار دارد بیان نماید.

البته بدین منظور تمرکز بر متن و رعایت احترام یکی از مواردی است که لازم است تا فرد در زمان نگارش متن درخواست رفع توقیف خودرو به آن توجه کند.  در صورتی که فرد بتواند این درخواست را با استفاده از نرم افزار ورد یا ماشین تایپ آماده کند قادر خواهد بود تا به زیبایی و آراستگی متن نیز بیفزاید. البته متن درخواست نامه رفع توقیف خودرو لازم است همچنین عاری از کلمات مبالغه آمیز و نیز کلمات نامانوس و خارجی باشد.  

به عبارت دیگر لازم است در هنگام نگارش متن درخواست رفع توقیف خودرو از کلمات فارسی سره و رایج استفاده شود. بدین معنی که لازم است تا نگارنده نامه اشراف کافی و تسلط مناسبی بر زبان فارسی و کلماتی که مورد استفاده قرار می دهد داشته باشد. 

 مورد دیگری که باید در درخواست رفع توقیف خودرو در نظر گرفته شود و حتما به آن توجه شود جامعیت متن است.بدین معنی که باید مسئول یا مرجعی که شما بدین منظور از وی درخواست دارید بتواند با متن شما ارتباط برقرار کند و در کمترین زمان ممکن دریابد که شما چه درخواستی را مطرح کرده اید تا تصمیم گیری و دستورات نهایی در این زمینه صادر گردد.

مشخص کردن هدف متن درخواست رفع توقیف خودرو

شاید یکی از دلایلی که بیشتر از سایر دلایل و انگیزه های نگارش متن درخواست رفع توقیف خودرو به آن توجه شود توجه به این نکته است که یک خودرو اصولا به دلایل مختلفی توقیف می شود و برای رفع توقیف خودرو لازم است تا دلیل توقیف نیز مشخص شده و در متن درخواست رفع توقیف خودرو به آن اشاره شود. 

زمانی که موضوع و هدف نگارش درخواست مشخص شد راحت تر می تواند سایر مراحل اداری یا حقوقی موارد را پیگیری نمود تا نتیجه مورد نظر شما کسب شود. فراموش نکنید در صورتی که به تنهایی قادر به نگارش متن درخواست نیستید لازم است این کار را به دفاتر تنظیم لوایح و وکلای خودتان بسپارید تا بتوانید درخواست رفع توقیف خودرو را از مجاری معتبر و با رعایت شروط لازم ارائه کنید. 

استفاده از مشاورین قضایی و حقوقی و نیز در بسیاری موارد استفاده از خدماتی که در این زمینه ارائه می گردد قطعا یکی از بهترین گزینه هایی است که میتواند شما را از سردرگمی و نیز عدم حصول نتیجه رهایی ببخشد.

برای آشنایی بیشتر شما با متن درخواست رفع توقیف خودرو نمونه هایی را در این مطلب برای شما ذکر می کنیم که امیدواریم مورد استفاده قرار بگیرد. در صورتی که شما نمی توانید به تنهایی متن مناسب را بدین منظور تهیه کنید توصیه می کنیم از متونی که بدین منظور برای شما در نظر گرفته ایم استفاده کنید. به منظور آشنایی بیشتر شما با گزیده هایی از متن درخواست رفع توقیف خودرو تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

نکته:

در متن نامه درخواست رفع توقیف خودرو صرفا با زبان ساده سعی کرده ایم تا موضوع را از این طریق منتقل کنیم. به عبارت دیگر بهترین راهنما برای شما در این زمینه مشاوران حقوقی هستند که میتوانند شما را در تنظیم و نگارش متن نامه درخواست رفع توقیف خودرو راهنمایی کنند.

نمونه متن درخواست رفع توقیف خودرو -1

بسمی تعالی

ریاست محترم

احتراما به استحضار عالی میرساند اینجانب---------------- فرزند----------------- مالک/راننده یک دستگاه خودرو ------------- می باشم که بر اساس شماره کلاس پرونده -------------به دلیل-------------خودروی اینجانب به پارکینگ منتقل و در همان محل توقیف می باشد. مستدعی است با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی و تامین وثیقه از طرف اینجانب در صورتی که نیازی به خودروی اینجانب به منظور ترسیم کروکی یا انجام مراحل کارشناسی نباشد و همچنین در صورت طی سایر مراحل قانونی پرونده اینجانب دستور فرمایید تا از خودروی اینجانب رفع توقیف گردد که بسیار موجب امتنان است.

با تقدیم احترام------------------

 نمونه متن درخواست رفع توقیف خودرو - 2

بسمی تعالی

ریاست محترم ----------------------

به استحضار عالی میرساند اینجانب------------------------ فرزند ---------------که خودروی شخصی بنده بر اساس شماره کلاسه پرونده------------به دلیل ---------------به پارکینگ انتقال پیدا کرده و در توقیف می باشد. هم اکنون مستدعی است دستور فرمایند در صورتی که مراحل تکمیل پرونده و سایر مراحل کارشناسی آن به اتمام رسیده است خودروی اینجانب رفع توقیف گردد. لازم به ذکر است از ناحیه اینجانب تامین وثیقه لازم نیز بدین منظور صورت گرفته است.

با تشکر--------------

نمونه متن درخواست رفع توقیف خودرو -3

بسمی تعالی

ریاست محترم-----------

احتراما اینجانب---------------فرزند--------------- مالک/راننده خودرو که خودروی اینجانب به دلیل نداشتن گواهینامه به پارکینگ انتقال پیدا کرده است هم اینک به دلیل تامین وجه التزام خواهشمند است دستور فرمایند در صورت تکمیل پرونده و طی سایر مراحل قانونی پرونده اینجانب به شماره کلاسه-------------- نسبت به رفع توقیف خودرو اقدام شود که موجب امتنان است.

با تقدیم احترام-------------

نمونه متن درخواست رفع توقیف خودرو -4

بسمی تعالی

ریاست محترم------------------

با سلام به استحضار می رساند اینجانب-----------------فرزند---------------- که مالک و راننده خودرو بوده و به دلیل تصادف خودروی اینجانب توقیف می باشد( موضوع شماره کلاسه پرونده---------------)  هم اینک ضمن طی مراحل قانونی و نیز تامین وثیقه لازم از آن مقام ارجمند تقاضا دارم دستور رفع توقیف خودروی اینجانب صادر گردد که بسیار موجب امتنان است.

با تشکر-------------------------

نمونه متن درخواست رفع توقیف خودرو - 5

بسمی تعالی

ریاست محترم -------------------

با درود و سلام معروض می دارد اینجانب------------فرزند--------------مالک و راننده خودرو که دارای شماره کلاسه پرونده -------------می باشم  و خودروی اینجانب به دلیل ------------------ هم اینک متمنی است برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی و با با عنایت به تامین وثیقه لازم دستور فرمایید تا نسبت به رفع توقیف خودروی اینجانب اقدام لازم صورت گیرد که موجب تقدیر و تشکر است.

با تقدیم احترام----------------

نمونه متن درخواست رفع توقیف خودرو  -6

بسمی تعالی

ریاست محترم------------------

سلام علیکم

به استحضار آن مقام محترم می رساند که در تاریخ ----------------- خودروی اینجانب---------------- که مالک خودروی مذکور می باشم به دلیل------------------ به پارکینگ منتقل گردیده و توقیف شده است. هم اینک به دلیل تامین وثیقه لازم تقاضا دارم دستور فرمایید تا در صورت صلاحدید آن مقام و طی مراحل کارشناسی خودروی اینجانب به شماره کلاسه پرونده-------------- رفع توقیف گردد که موجب امتنان است.

با تشکر------------------------

نمونه متن درخواست رفع توقیف خودرو - 7

بسمی تعالی

به خدمت مقام محترم-----------------

سلام علیکم

به استحضار عالی می رساند که اینجانب----------------فرزند--------------- که خودروی شخصی اینجانب  به عنوان مالک/ راننده  به دلیل----------------- توقیف گردیده است و دارای شماره کلاسه پرونده --------------می باشد.  استدعا دارم  به دلیل تامین وثیقه در صورتی که از نظر آن مقام فاقد مواردی جهت کارشناسی یا پیگیری حقوقی وجود دارد دستور فرمایید تا نسبت به رفع توقیف خودروی اینجانب اقدام مقتضی صورت گیرد که موجب امتنان است.

با تشکر -------------------

نمونه متن درخواست رفع توقیف خودرو -8

بسمی تعالی

ریاست محترم-------------------

با سلام

احتراما اینجانب-------------- فرزند -------------------مالک / راننده خودروی ----------------- دارای شماره کلاسه پرونده ---------------- که هم اکنون به دلیل---------------------- توقیف می باشد به دلیل تامین وثیقه تقاضای رفع توقیف را از آن مقام ارجمند دارم. خواهشمندم در صورت رفع سایر موارد حقوقی یا هر گونه کارشناسی دیگر در این زمینه یاری گر بنده بوده و دستور فرمایید تا خودروی اینجانب رفع توقیف گردد.

با تقدیم احترام------------------------------

نمونه متن درخواست رفع توقیف خودرو -9

بسمی تعالی

ریاست محترم -----------------------

با سلام

به استحضار عالی می رساند که اینجانب ------------- فرزند --------------- مالک/ راننده خودروی---------- دارای شماره کلاسه پرونده ------------- که به دلیل ----------------  به پارکینگ منتقل شده ایت هم اینک به دلیل تامین وثیقه مورد نظر در صورتی که به منظور انجام امورات کارشناسی یا پیگیریهای قضایی دیگر به خودروی اینجانب نیازی نیست خواهشمند است دستور فرمایند تا به منظور رفع توقیف از خودروی اینجانب اقدامات لازم صورت گیرد که موجب امتنان است.

با تشکر----------------

نمونه متن درخواست رفع توقیف خودرو -10

بسمی تعالی

ریاست محترم -----------------------

سلام علیکم

احتراما اینجانب-------------------- فرزند------------------- مالک/ راننده---------------- خودروی ------------------ دارای شماره کلاسه پرونده ---------------- که  به دلیل -------هم اینک در توقیف می باشد مستدعی است به جهت تامین وثیقه مورد نظر دستور لازم را به منظور رفع توقیف از خودروی اینجانب در صورت صلاحدید آن مقام  و عدم نیاز به سایر مراحل قانونی و امورات کارشناسی انجام گیرد که موجب امتنان است.

با تقدیم احترام----------------------

نمونه متن درخواست رفع توقیف خودرو -11

بسمی تعالی

ریاست محترم -----------------------

ضمن عرض سلام و درود به خدمت آن مقام ارجمند

احتراما به استحضار آن مقام می رساند اینجانب--------------- فرزند ---------------- که مالک / راننده -----------خودروی ------------ دارای شماره کلاسه پرونده به شماره ------------ می باشم و هم اینک خودرو اینجانب به دلیل ------------------ در توقیف می باشد مستدعی است دستور فرمایید تا نسبت به رفع توقیف خودروی اینجانب اقدام لازم صورت گیرد که از هر نظر موجب امتنان است.

 با تشکر -----------------

گردآورنده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...