شعر درباره همدلی و همزبانی

شعر درباره همدلی و همزبانی از جمله اشعاری است که در فرهنگ و ادبیات غنی ما جایگاهی ویژه دارد. این اشعار در قالب دو بیتی ها و یا اشعار سنتی سروده شده اند که دارای توصیفی بسیار زیبا و دلنشین از رابطه عمیق دوستان و همزبانی بین آنها هستند.

شعر درباره همدلی و همزبانی از انواع اشعاری است که در مورد پیوندهای دوستی و بشردوستانه سروده شده اند. این اشعار از زبان شاعران مختلف در قالب شعرهای سنتی و اشعاری در قالب شعر نو وجود دارند که هر کدام می توانند هیجانی مطلوب و دلنشین را برای فرد به ارمغان آورند.

***************************

شعر درباره همدلی و همزبانی

ز سنگ جور تو بی مهر و بی وفا ای دوست

دلم شکسته شد اما چه بی صدا ای دوست

منم که یک سر مویت به عالمی ندهم

ولی تو داده‌ای آسان ز کف مرا ای دوست

تو قدر دوست چه دانی که هست گوهر عشق

به پیش چشم تو بی قدر و بی بها ای دوست

منم چو گوهر رخشان میان گوهریان

چو گوهری نشناسی مرا چرا ای دوست

کمال عشق بود اعتماد و یکرنگی

به سوء ظن مشکن رونق صفا ای دوست

من از تو شکوه به بیگانگان نخواهم برد

که آشنا نکند شکوه ز آشنا ای دوست

شکایت از تو به جایی نمی برد طلعت

پذیرد آنچه که باشد تو را رضا ای دوست

***************************

شعر درباره همدلی و همزبانی

اهمیت وفاداری به عهد و پیمان

چون درخت است آدمی و بیخ، عهد

بیـخ را تیمار می باید بـه جهد

عهد فاسد، بیخ پوسیده بود

وز شمار و لطف، ببرید بود

شاخ و برگ نخل، گر چه سبز بود

با فساد بیخ، سبزی نیست سود

ور ندارد برگ سبز و بیـخ هست

عاقبت بیرون کند صد برگ، دست تو

مشو غره به عملش، عهد جو

علم چون قشرست و عهدش مغز او

شعر درباره همدلی و همزبانی از زبان شاعران مختلف دارای تنوع و زیبایی خاص خود می باشد که می توان این اشعار را به صورت اشعاری در قالب دوستی نیز مشاهده نمود.

آن به که در این زمانه کم گیری دوست
با اهل زمانه صحبت از دور نکوست
آنکس که به جمگی ترا تکیه بر اوست
چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست

***************************

شعر درباره همدلی و همزبانی از انواع شعر کوتاه

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست
از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

***************************

شعر درباره همدلی و مهربانی

باغی که در آن آب هوا روشن نیست
هرگز گل یکرنگ در آن گلشن نیست
هر دوست که راستگوی و یکرو نبود
در عالم دوستی کم از دشمن نیست


شعر درباره همدلی و همزبانی که با مضامین دوستی نیز ارائه شده اند. در این اشعار می توان دوستی و همدلی را با وصفی بسیار زیبا مطالعه کرد. توصیفی که از ارتباطات دوستانه و همدردی و همدلی که بین آنها وجود دارد از جمله مفاهیمی می باشد که در اشعار همدلی بسیار زیاد دیده می شود. از این رو می توان شعر درباره همزبانی و دوستی را به یکدیگر در وصف مهربانی ها و همدردی های بین دو دوست مشاهده نمود.

آری ضرورت است تحمل به جور دوست

گر خاطر تو طالب میل رضای اوست

وز غیر میل دوست، طلب می‌کنی از او

تو دوستدار نفس خودی نی هوای دوست

آنگاه لاف مهر و محبت، توان زدن

کاندر رضای او گذری ز آنچه غیر اوست

از دوست غیر دوست نخواهیم حاجتی

گر دوست با من است جز این‌ام نه آرزوست

چون کامکار هر دو جهانی به لطف یار

دیگر تو را چه کام و چه فکر و چه جستجوست

***************************

شعر درباره همدلی در قالب اشعار کوتاه

دوست مشمار آن که در نعمت زند

لاف یاری و برادر خواندگی

دوست آن دانم که گیرد دست دوست

در پریشان حالی و درماندگی

و اما شعر زیبای همدلی و دوستی

باغی که در آن آب و هوا روشن نیست

هرگز گل یکرنگ در آن گلشن نیست

هر دوست که راستگوی و یکرو نبود

در عالم دوستی کم از دشمن نیست

و اما یک دوبیتی زیبا درباره دوستی و همدلی از شاعر معروف خیام که به زیبایی سروده شده است.

آن به که در این زمانه کم گیری دوست

با اهل زمانه صحبت از دور نکوست

آنکس که به جمگی تو را تکیه بر اوست

چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست

و اما شعری از ابوسعید ابوالخیر درمورد همدردی و همزبانی که دوبیتی زیبایی می باشد را با هم می خوانیم.

تا نگذری از جمع به فردی نرسی

تا نگذری از خویش به مردی نرسی

تا در ره دوست بی سر و پا نشوی

بی درد بمانی و به دردی نرسی


سایر مطالب پیشنهادی :

جملات زیبا در مورد همدلی و همزبانی

متن های زیبا در باره ی دوستی و رفاقتهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...